Wikiprojekti:Korjaamo/lähteet2019 1/kaikki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaikki alkuperaiset sivut. Ala muokkaa tata

listan sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Diffilista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

rc_title linktext el_to

 1. 0 (luku) (diff) calculusfennicus,
 2. 1 − 2 + 3 − 4 + · · · (diff) calculusfennicus
 3. Aatto Sonninen (diff)
 4. Abelin lause (diff) calculusfennicus
 5. Abelin ryhmä (diff)
 6. Abelin varisto (diff)
 7. Abstrakti algebra (diff)
 8. Affiinimuunnos (diff) calculusfennicus
 9. Aksentti (fonetiikka) (diff)
 10. Aksiomaattinen joukko-oppi (diff)
 11. Akustiikka (diff)
 12. Al-Khwarizmi (diff)
 13. Alan S. Willsky (diff)
 14. Alan Turing (diff)
 15. Alan V. Oppenheim (diff)
 16. Alaoglun lause (diff)
 17. Albert Einstein – Elämäkerta (diff)
 18. Aleksandrovin kompaktisointi (diff)
 19. Alessandro Volta (diff)
 20. Alexander Graham Bell (diff)
 21. Alfred North Whitehead (diff)
 22. Algebra (teos) (diff)
 23. Algebra ja geometria (diff)
 24. Algebrallinen geometria (diff)
 25. Algebrallinen käyrä (diff)
 26. Algebrallinen rakenne (diff)
 27. Algebrallinen sulkeuma (diff)
 28. Algebran peruslause (diff)
 29. Aliryhmä (diff)
 30. Aliryhmäkriteeri (diff)
 31. Alkeisfunktio (diff) ,calculusfennicus
 32. Alkeismatriisi (diff) calculusfennicus
 33. Alkio (joukko-oppi) (diff) calculusfennicus
 34. Allofoni (diff)
 35. Alternoiva ryhmä (diff)
 36. Aluke (fonetiikka) (diff)
 37. Alveolaarinen nasaali (diff)
 38. Alveolaarinen tremulantti (diff)
 39. Analyysi (matematiikka) (diff)
 40. Analyysin peruslause (diff) ,calculusfennicus
 41. Analyysiä reaaliluvuilla (diff)
 42. Analyyttinen geometria (diff)
 43. Andrew Wiles (diff)
 44. André-Marie Ampère (diff)
 45. Anna-Liisa Lehessaari (diff)
 46. Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (diff)
 47. Anne-Maria Laukkanen (diff)
 48. Antikommutatiivisuus (diff)
 49. Antoni Pruszewicz (diff)
 50. Antti Iivonen (diff)
 51. Antti Sovijärvi (diff)
 52. Anu Klippi (diff)
 53. Aritmeettinen keskiarvo (diff)
 54. Aritmeettinen sarja (diff) ,calculusfennicus
 55. Arkhimedes (diff)
 56. Arkusfunktiot (diff) calculusfennicus
 57. Artikulaatio (diff)
 58. Artikulaatiovirhe (diff)
 59. Arvojoukko (diff)
 60. Asaph Hall (diff)
 61. Aspiraatio (fonetiikka) (diff)
 62. Assimilaatio (fonetiikka) (diff)
 63. Astevaihtelu (diff)
 64. Asymptootti (diff) calculusfennicus
 65. Avaruusgeometria (diff)
 66. Avaruuskappale (diff)
 67. Avoin ja suljettu kuvaus (diff)
 68. Avoin joukko (diff)
 69. Bairen lause (diff)
 70. Banachin avaruus (diff)
 71. Benjamin Franklin (diff)
 72. Bernard Gold (diff)
 73. Bernhard Riemann (diff)
 74. Bernhard Schmidt (diff)
 75. Besselin epäyhtälö (diff)
 76. Besselin funktiot (diff)
 77. Bijektio (diff)
 78. Bilabiaali (diff)
 79. Bilabiaalinen nasaali (diff)
 80. Bilipschitz-kuvaus (diff) calculusfennicus
 81. Binomijakauma (diff)
 82. Binomikerroin (diff)
 83. Binäärijärjestelmä (diff)
 84. Björn Granström (diff)
 85. Blaise Pascal (diff)
 86. Bonaventura Cavalieri (diff)
 87. Boolen algebra (diff)
 88. Borel-joukko (diff)
 89. Briggsin logaritmi (diff) calculusfennicus,
 90. Bézout’n lause (diff)
 91. Calculus Fennicus (diff) calculusfennicus,
 92. Cantorin–Schröderin–Bernsteinin lause (diff)
 93. Carl Friedrich Gauss (diff)
 94. Cauchyn integraalikaava (diff)
 95. Cauchyn integraalilause (diff)
 96. Cauchyn jono (diff) ,calculusfennicus
 97. Cauchyn–Riemannin yhtälö (diff)
 98. Cauchyn–Schwarzin epäyhtälö (diff) calculusfennicus
 99. Cayleyn lause (diff)
 100. Charles Rader (diff)
 101. Charles S. Peirce (diff)
 102. Chowin lemma (diff)
 103. Christoph Scheiner (diff)
 104. Claude Shannon (diff)
 105. De Moivren kaava (diff) calculusfennicus
 106. Dedekindin leikkaus (diff)
 107. Denis Diderot (diff)
 108. Derivaatta (diff) ,calculusfennicus
 109. Descartesin lehti (diff)
 110. Diagonalisoituva matriisi (diff) calculusfennicus
 111. Diedriryhmä (diff)
 112. Differentiaali- ja integraalilaskenta (diff) ,calculusfennicus
 113. Differentiaaligeometria (diff)
 114. Differentiaalilaskennan väliarvolause (diff) calculusfennicus
 115. Differentiaaliyhtälö (diff) ,calculusfennicus
 116. Diftongi (diff)
 117. Digitaalinen signaalinkäsittely (diff)
 118. Digitaalisen signaalinkäsittelyn historia (diff)
 119. Diofantoksen yhtälö (diff)
 120. Diracin mitta (diff)
 121. Diskreetti avaruus (diff)
 122. Divergenssi (diff) ,calculusfennicus
 123. Dodekaedri (diff)
 124. Eberhard Zwicker (diff)
 125. Edmund Husserl (diff)
 126. Einar Meister (diff)
 127. Eksakti differentiaali (diff) ,calculusfennicus
 128. Eksponenttifunktio (diff) calculusfennicus
 129. Eksponenttifunktion sarjakehitelmä (diff)
 130. Ekvivalenssiluokka (diff)
 131. Ekvivalenssirelaatio (diff)
 132. Elisio (diff)
 133. Ellipsi (diff) ,calculusfennicus
 134. Ellipsoidi (diff)
 135. Emmanuel Lévinas (diff)
 136. Emmy Noether (diff)
 137. Encyclopédie (diff)
 138. Epäjatkuvuuskohta (diff) ,calculusfennicus
 139. Epäyhtälö (diff) ,calculusfennicus
 140. Erakkopiste (diff)
 141. Erkki Vilkman (diff)
 142. Etumerkki (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 143. Eugène Michel Antoniadi (diff)
 144. Eukleideen algoritmi (diff)
 145. Euklidinen avaruus (diff) calculusfennicus
 146. Euklidinen geometria (diff) calculusfennicus
 147. Eulerin lause (funktioteoria) (diff) calculusfennicus
 148. Fanon varisto (diff)
 149. Fermat’n pieni lause (diff)
 150. Fonaatio (diff)
 151. Foneemi (diff)
 152. Fonetiikan perusteet (diff)
 153. Fonetiikka (diff)
 154. Fonologia (diff)
 155. Fonotaksi (diff)
 156. Fooni (diff)
 157. Friedrich Georg Wilhelm von Struve (diff)
 158. Frikatiivi (diff)
 159. Fubinin lause (diff) calculusfennicus
 160. Funktio (diff) calculusfennicus
 161. Funktionaalianalyysi (diff)
 162. Funktioteoria (teos) (diff)
 163. Funktioteoria I–II (diff)
 164. Funktioteoria (diff)
 165. Galois’n ryhmä (diff)
 166. Galois’n teoria (diff)
 167. Gammafunktio (diff)
 168. Gaussin divergenssilause (diff) ,calculusfennicus
 169. Gaussin kokonaisluku (diff)
 170. Geminaatta (diff)
 171. Geometria (Descartes) (diff)
 172. Geometria (diff)
 173. Geometrinen sarja (diff) calculusfennicus
 174. Georg Cantor (diff)
 175. Glottaali (diff)
 176. Goldbachin konjektuuri (diff)
 177. Gottfried Leibniz (diff)
 178. Gradientti (diff) ,calculusfennicus
 179. Greenin teoreema (diff) calculusfennicus
 180. Guglielmo Marconi (diff)
 181. Gunnar Fant (diff)
 182. Hadamardin matriisi (diff)
 183. Hannele Dufva (diff)
 184. Hans Christian Ørsted (diff)
 185. Harmoninen funktio (diff)
 186. Harmoninen keskiarvo (diff)
 187. Harmoninen sarja (diff) ,calculusfennicus
 188. Harvey Fletcher (diff)
 189. Hausdorffin avaruus (diff)
 190. Hausdorffin mitta (diff)
 191. Heikki Löppönen (diff)
 192. Heinen–Borelin lause (diff)
 193. Heinrich Hertz (diff)
 194. Henri Lebesgue (diff)
 195. Henri Poincaré (diff)
 196. Henry Cavendish (diff)
 197. Hermann Struve (diff)
 198. Hermann von Helmholtz (diff)
 199. Hermiittinen matriisi (diff) calculusfennicus
 200. Hermiten polynomi (diff)
 201. Hermitoitu matriisi (diff) calculusfennicus
 202. Hertzsprungin–Russellin kaavio (diff)
 203. Hessen matriisi (diff) calculusfennicus
 204. Hiatus (diff)
 205. Hilbertin avaruus (diff)
 206. Hilbertin kuutio (diff)
 207. Hironakan lause (diff)
 208. Homeomorfismi (diff)
 209. Homomorfialause (diff)
 210. Homomorfismi (diff)
 211. Homotetia (diff)
 212. Homotopia (diff)
 213. Humphry Davy (diff)
 214. Huulio (diff)
 215. Hyperbeli (diff)
 216. Hyperbolinen funktio (diff) ,calculusfennicus
 217. Hyperboloidi (diff)
 218. Hölderin epäyhtälö (diff)
 219. Ideaali (rengasteoria) (diff)
 220. Idempotentti matriisi (diff) calculusfennicus
 221. Identiteettifunktio (diff)
 222. Ihmisääni (diff)
 223. Imaginaariluku (diff) calculusfennicus
 224. Imaginaariyksikkö (diff) calculusfennicus
 225. Impulssi- ja askelvaste (diff)
 226. Infimum (diff)
 227. Injektio (diff)
 228. Integraali (diff) calculusfennicus
 229. Integraalifunktio (diff) ,calculusfennicus
 230. Intelligent Speech Analyser (diff)
 231. Irrationaaliluku (diff) ,calculusfennicus
 232. Isaac Newton (diff)
 233. Isometria (diff)
 234. Isomorfismi (diff)
 235. Itseisarvo (diff) calculusfennicus
 236. J. A. Hollon palkinto (diff)
 237. Jacobin matriisi (diff) calculusfennicus
 238. Jacques Dubochet (diff)
 239. Jakaminen kahdella (diff)
 240. Jakojäännös (diff)
 241. Jakokulma (diff)
 242. Jakolasku (diff)
 243. Jakoyhtälö (diff)
 244. James Clerk Maxwell (diff)
 245. James F. Kaiser (diff)
 246. James L. Flanagan (diff)
 247. James Prescott Joule (diff)
 248. Jana (geometria) (diff) ,calculusfennicus
 249. Jatkuva funktio (diff) ,calculusfennicus
 250. Jatkuvien funktioiden väliarvolause (diff) ,calculusfennicus
 251. Jean le Rond d’Alembert (diff)
 252. Johan Jakob Nervander (diff)
 253. Johan Sundberg (diff)
 254. Johann Deisenhofer (diff)
 255. Johann Gottfried Galle (diff)
 256. Johann Palisa (diff)
 257. Johdattelua algebralliseen geometriaan (diff)
 258. Johdatus abstraktiin algebraan (diff)
 259. Johdatus funktionaalianalyysiin (diff)
 260. John Napier (diff)
 261. Jordanin käyrälause (diff)
 262. Jordanin mitta (diff)
 263. Jordanin perusmuoto (diff) ,calculusfennicus
 264. Joseph von Fraunhofer (diff)
 265. Joukko (diff)
 266. Joukkoerotus (diff)
 267. Juhani H. Toivanen (diff)
 268. Julius O. Smith III (diff)
 269. Jussi Väisälä (diff)
 270. Juurifunktio (diff) ,calculusfennicus
 271. Juuritesti (diff) ,calculusfennicus
 272. Jälki (diff) calculusfennicus
 273. Jänne (matematiikka) (diff)
 274. Järjestetty pari (diff)
 275. Kaarevuus (diff) calculusfennicus
 276. Kadenssi (diff)
 277. Kahden komplementti (diff)
 278. Kahden potenssit (diff)
 279. Kaksiulotteisuus (diff)
 280. Kakuminaali (diff)
 281. Kalevi Wiik (diff)
 282. Kalle Väisälä (diff)
 283. Kannanvaihto (diff)
 284. Kansainvälinen foneettinen aakkosto (diff)
 285. Kansainvälinen yksikköjärjestelmä (diff)
 286. Kanta (lineaarialgebra) (diff)
 287. Kanta (topologia) (diff)
 288. Kantaja (matematiikka) (diff)
 289. Kantapisteavaruus (diff)
 290. Kantele (diff)
 291. Karakteristika (diff)
 292. Karakteristinen polynomi (diff) calculusfennicus
 293. Karen Smith (diff)
 294. Kari Suomi (diff)
 295. Karl Ferdinand Braun (diff)
 296. Karl Weierstrass (diff)
 297. Kartioleikkaus (diff)
 298. Kasautumispiste (diff)
 299. Kategoriateoria (diff)
 300. Kenneth N. Stevens (diff)
 301. Kenttä (matematiikka) (diff)
 302. Kertolasku (diff)
 303. Kertotaulu (diff)
 304. Khii (diff)
 305. Kleinin neliryhmä (diff)
 306. Kleinin pullo (diff)
 307. Klusiili (diff)
 308. Koartikulaatio (diff)
 309. Kohtisuora (diff)
 310. Kohtisuoruus (diff)
 311. Kokonaisalue (diff)
 312. Kokonaisluku (diff) ,calculusfennicus
 313. Kokonaislukujen tekijöihinjako (diff)
 314. Kolmio (diff) ,calculusfennicus
 315. Kolmioepäyhtälö (diff)
 316. Kolmiomatriisi (diff) calculusfennicus
 317. Kolmiulotteisuus (diff)
 318. Kommutoiva rengas (diff)
 319. Kompaktius (diff)
 320. Kompleksikonjugaatti (diff) ,calculusfennicus
 321. Kompleksiluku (diff) calculusfennicus
 322. Komplementti (joukko-oppi) (diff)
 323. Komplementti (tietotekniikka) (diff)
 324. Konformikuvaus (diff)
 325. Kongruenssi (lukuteoria) (diff)
 326. Konjektuuri (diff)
 327. Konservatiivinen kenttä (diff) calculusfennicus
 328. Konsonantti (diff)
 329. Kontraktio (diff)
 330. Konveksi funktio (diff) calculusfennicus
 331. Konvoluutio (diff)
 332. Koordinaatisto (diff) calculusfennicus
 333. Korostus (diff)
 334. Kosinilause (diff)
 335. Kosketuspiste (diff)
 336. Kroneemi (diff)
 337. Kulma (diff)
 338. Kulmakerroin (diff) calculusfennicus
 339. Kultainen leikkaus (diff)
 340. Kunta (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 341. Kuntalaajennus (diff)
 342. Kuratowskin lause (diff)
 343. Kuula (matematiikka) (diff)
 344. Kymmenjärjestelmä (diff)
 345. Käyrä (diff) calculusfennicus
 346. Käyrän pituus (diff)
 347. Käännepiste (diff) ,calculusfennicus
 348. Käänteisalkio (diff)
 349. Käänteisfunktio (diff) calculusfennicus
 350. Käänteisluku (diff) ,calculusfennicus
 351. Kääntyvä matriisi (diff) ,calculusfennicus
 352. LU-hajotelma (diff) calculusfennicus
 353. Laajennettu kompleksitaso (diff) calculusfennicus
 354. Laajennettu reaalilukujoukko (diff) ,calculusfennicus
 355. Labiaali (diff)
 356. Lagrangen indeksilause (diff)
 357. Laguerren polynomi (diff)
 358. Laplacen yhtälö (diff) ,calculusfennicus
 359. Lars Ahlfors (diff)
 360. Laryngaali (diff)
 361. Laskutoimitus (diff)
 362. Lateraali (diff)
 363. Laukko – kuusi vuosisataa (diff)
 364. Laukon herra – Gabriel Kurki (1630–1712) (diff)
 365. Laurent Schwartz (diff)
 366. Laurentin sarja (diff)
 367. Lauseke (matematiikka) (diff)
 368. Lavea puoliväljä etuvokaali (diff)
 369. Lavea väljä etuvokaali (diff)
 370. Laventaminen (diff)
 371. Lawrence R. Rabiner (diff)
 372. Lebesguen mitta (diff)
 373. Lebesguen peitelause (diff)
 374. Lebesgue–Stieltjes-integraali (diff) ,calculusfennicus
 375. Legendren polynomi (diff)
 376. Leikkaus (matematiikka) (diff)
 377. Leonhard Euler (diff)
 378. Liittomatriisi (diff) calculusfennicus
 379. Liitännäisyys (diff)
 380. Lineaarialgebra (diff)
 381. Lineaarinen aliavaruus (diff)
 382. Lineaarinen funktio (diff) ,calculusfennicus
 383. Lineaarinen riippumattomuus (diff)
 384. Lineaarinen yhtälöryhmä (diff)
 385. Lipschitz-jatkuvuus (diff) calculusfennicus
 386. Liudennus (diff)
 387. Liukuva keskiarvo (diff)
 388. Logaritmi (diff) ,calculusfennicus
 389. Logaritminen integraalifunktio (diff) calculusfennicus
 390. Lohkomatriisi (diff) ,calculusfennicus
 391. Lokaalisti kompakti avaruus (diff)
 392. Lokaalisti yhtenäinen avaruus (diff)
 393. Loppuheitto (diff)
 394. Lorenz Lindelöf (diff)
 395. Lounaismurteet (diff)
 396. Luitzen Egbertus Jan Brouwer (diff)
 397. Luku (diff) calculusfennicus
 398. Lukujono (diff) ,calculusfennicus
 399. Lukujonon raja-arvo (diff) calculusfennicus
 400. Lukujoukko (diff) calculusfennicus
 401. Lukusuora (diff) ,calculusfennicus
 402. Lukuteoria (diff)
 403. Luonnollinen logaritmi (diff) ,calculusfennicus
 404. Luonnollinen luku (diff) ,calculusfennicus
 405. Lävistäjämatriisi (diff) ,calculusfennicus
 406. Maalijoukko (diff)
 407. Magma (matematiikka) (diff)
 408. Mahtavuus (diff)
 409. Maksimaalinen distinktio (diff)
 410. Marketta Sihvo (diff)
 411. Markku Renfors (diff)
 412. Martti Vainio (professori) (diff)
 413. Matemaattinen merkintä (diff)
 414. Matemaattinen optimointi (diff)
 415. Matemaattinen todistus (diff)
 416. Matemaattisen analyysin perusteet (diff)
 417. Matematiikan käsikirja (diff)
 418. Matematiikan miehiä (diff)
 419. Matematiikan pitkä peruskurssi I – Vektorialgebra ja analyyttinen geometria (diff)
 420. Matematiikan pitkä peruskurssi II – Reaalimuuttujan funktioiden differentiaalilasku (diff)
 421. Matematiikan pitkä peruskurssi III – Reaalimuuttujan funktioiden integraalilasku (diff)
 422. Matematiikan pitkä peruskurssi IV – tavalliset differentiaaliyhtälöt (diff)
 423. Matematiikan pitkä peruskurssi V – Vektorimuuttujan funktioiden differentiaalilasku (diff)
 424. Matematiikan pitkä peruskurssi VI – Vektorimuuttujan funktioiden integraalilasku (diff)
 425. Matematiikka (diff)
 426. Matriisi (diff) ,calculusfennicus
 427. Matriisiekvivalenssi (diff) calculusfennicus
 428. Matriisilasku ja lineaarialgebra (diff)
 429. Matti Karjalainen (professori) (diff)
 430. Max Wolf (diff)
 431. Maxwellin yhtälöt (diff)
 432. Men of Mathematics – The Lives and Achievements of the Great Mathematicians from Zeno to Poincare (diff)
 433. Menelaoksen lause (diff)
 434. Metriikka (matematiikka) (diff)
 435. Metrinen avaruus (diff)
 436. Michael Faraday (diff)
 437. Michael O’Dell (diff)
 438. Michel Rolle (diff) ,calculusfennicus
 439. Mikko Kuronen (diff)
 440. Minimipari (diff)
 441. Minimipiste (diff)
 442. Minoru Hirano (diff)
 443. Mitta (diff)
 444. Mittaintegraali (diff)
 445. Mittateoria (diff)
 446. Moderni analyysi II (diff)
 447. Moderni analyysi I (diff)
 448. Modernin tieteen synty Euroopassa (diff)
 449. Moduli (algebra) (diff)
 450. Monisto (diff)
 451. Monoftongi (diff)
 452. Monoidi (diff)
 453. Monomi (diff)
 454. Monotoninen funktio (diff) ,calculusfennicus
 455. Morfofonologia (diff)
 456. Muuttuja (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 457. Määrittelyjoukko (diff) ,calculusfennicus
 458. Möbius-kuvaus (diff)
 459. NaN (diff)
 460. Nabla (diff) ,calculusfennicus
 461. Nagatan lause (diff)
 462. Napakoordinaatisto (diff) ,calculusfennicus
 463. Nasaali (diff)
 464. Negatiivinen luku (diff) ,calculusfennicus
 465. Neliulotteisuus (diff)
 466. Neliöjuuri (diff)
 467. Neliömatriisi (diff) ,calculusfennicus
 468. Neperin luku (diff) ,calculusfennicus
 469. Nicolas-Louis de Lacaille (diff)
 470. Niels Henrik Abel (diff)
 471. Nikola Tesla (diff)
 472. Nilpotentti (diff) calculusfennicus
 473. Nollaideaali (diff)
 474. Nollamatriisi (diff) calculusfennicus
 475. Nollamittaisuus (diff)
 476. Normaali aliryhmä (diff)
 477. Normaali avaruus (diff)
 478. Normaali matriisi (diff) calculusfennicus
 479. Normi (matematiikka) (diff)
 480. Normiavaruus (diff)
 481. Numeerinen analyysi (diff)
 482. Numeroituvuusaksiooma (diff)
 483. Näkökohtia puheen alkuperästä (diff)
 484. Obstruentti (diff)
 485. Oikean käden sääntö (diff) ,calculusfennicus
 486. Oktaalijärjestelmä (diff)
 487. Oktaedri (diff)
 488. Olli Aaltonen (diff)
 489. Ominaisarvo, ominaisvektori ja ominaisavaruus (diff) calculusfennicus
 490. Operaattori (matematiikka) (diff)
 491. Ortogonaalinen matriisi (diff) calculusfennicus
 492. Osajoukko (diff)
 493. Osamu Fujimura (diff)
 494. Osamäärän derivoimissääntö (diff)
 495. Osamäärätesti (diff) calculusfennicus
 496. Osittaisderivaatta (diff) ,calculusfennicus
 497. Osittaisdifferentiaaliyhtälö (diff) ,calculusfennicus
 498. Osittelulaki (diff)
 499. Ositus (diff)
 500. Otto Diels (diff)
 501. Otto Wilhelm von Struve (diff)
 502. Paikkavektori (diff) calculusfennicus
 503. Paino (kielitiede) (diff)
 504. Palataali (diff)
 505. Pallotrigonometria (diff)
 506. Paraabelikoordinaatisto (diff)
 507. Parsevalin identiteetti (diff)
 508. Pascalin kolmio (diff)
 509. Peanon aksioomat (diff)
 510. Peilaus (diff)
 511. Peite (diff)
 512. Permutaatio (diff)
 513. Permutaatioryhmä (diff)
 514. Perusjoukko (diff)
 515. Peter Debye (diff)
 516. Picardin lause (diff)
 517. Pierre Alphonse Laurent (diff)
 518. Pieter Helbert jr. Damsté (diff)
 519. Pinta (geometria) (diff)
 520. Pintaintegraali (diff) calculusfennicus
 521. Pirjo Korpilahti (diff)
 522. Piste (geometria) (diff) ,calculusfennicus
 523. Pisteittäinen suppeneminen (diff) calculusfennicus
 524. Pistetulo (diff) ,calculusfennicus
 525. Pitkä s (diff)
 526. Platonin kappale (diff)
 527. Poincarén otaksuma (diff)
 528. Polkuyhtenäisyys (diff)
 529. Polynomi (diff) ,calculusfennicus
 530. Polynomirengas (diff)
 531. Positiivinen luku (diff)
 532. Positiivisesti definiitti matriisi (diff) calculusfennicus
 533. Potenssi (diff)
 534. Potenssifunktio (diff) ,calculusfennicus
 535. Potenssijoukko (diff)
 536. Potenssisarja (diff) calculusfennicus
 537. Predikaattilogiikka (diff)
 538. Primitiivinen alkio (diff)
 539. Principia Mathematica (diff)
 540. Projektio (lineaarialgebra) (diff)
 541. Promille (diff)
 542. Propositiologiikka (diff)
 543. Prosodia (diff)
 544. Pseudovektori (diff) calculusfennicus
 545. Puhe (diff)
 546. Puheanalyysi (diff)
 547. Puheen salaisuudet – Fonetiikan uusia suuntia (diff)
 548. Puheteknologian historia (diff)
 549. Puhuva ihminen – Puhetieteen perusteet (diff)
 550. Puhuva ihminen – Puhetieteiden perusteet (diff)
 551. Puoliryhmä (diff)
 552. Pyöristäminen (diff)
 553. Pääakselihajotelma (diff)
 554. Päälävistäjä (diff) calculusfennicus
 555. Päässälasku (diff)
 556. QR-hajotelma (diff)
 557. Raimo Näkki (diff)
 558. Raimo O. Toivonen (diff)
 559. Raja-arvo (diff) ,calculusfennicus
 560. Rajoitettu joukko (diff)
 561. Rationaaliluku (diff) calculusfennicus
 562. Rauno Nieminen (diff)
 563. Ravansaari (diff)
 564. Reaaliluku (diff) calculusfennicus
 565. Reaalimuuttujan analyysi (diff)
 566. Reaalinen projektiivinen taso (diff)
 567. Refleksiivisyys (diff)
 568. Reijo Aulanko (diff)
 569. Relaatio (diff)
 570. Rengas (matematiikka) (diff)
 571. René Descartes (diff)
 572. Residy (diff)
 573. Residylaskenta (diff)
 574. Residylause (diff)
 575. Reuna (topologia) (diff)
 576. Riemannin geometria (diff)
 577. Riemannin hypoteesi (diff)
 578. Riemannin integraali (diff) ,calculusfennicus
 579. Riemannin zeeta-funktio (diff)
 580. Riemann–Stieltjes-integraali (diff) calculusfennicus
 581. Rieszin esityslause (diff)
 582. Riikka Ylitalo (diff)
 583. Rikosäänilausunto (diff)
 584. Ristitulo (diff) ,calculusfennicus
 585. Riviekvivalenssi (diff) ,calculusfennicus
 586. Roger Bacon (diff)
 587. Rolf Carlson (diff)
 588. Rolf Nevanlinna (diff)
 589. Rollen lause (diff) calculusfennicus
 590. Ronald W. Schafer (diff)
 591. Roottori (matematiikka) (diff) ,calculusfennicus
 592. Rotaatio (geometria) (diff) calculusfennicus
 593. Ryhmä (algebra) (diff)
 594. Ryhmähomomorfismi (diff)
 595. Ryhmäisomorfismi (diff)
 596. Ryhmäteoria (diff)
 597. SPL1-tutkimuspuhesyntetisaattori (diff)
 598. SYNTE 2 (diff)
 599. SYNTE 3 (diff)
 600. Samansuuntaisuus (diff) calculusfennicus
 601. Samuel Morse (diff)
 602. Sanjit K. Mitra (diff)
 603. Sarja (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 604. Schönfliesin lause (diff)
 605. Separoituva avaruus (diff)
 606. Sigma-algebra (diff)
 607. Similaarinen matriisi (diff) ,calculusfennicus
 608. Simon Marius (diff)
 609. Siniaalto (diff)
 610. Sinilause (diff)
 611. Sisä-, reuna- ja ulkopiste (diff)
 612. Sisäheitto (diff)
 613. Sisätuloavaruus (diff)
 614. Sivuluokka (diff)
 615. Skalaarifunktio (diff)
 616. Skeema (algebrallinen geometria) (diff)
 617. Soinnillinen alveolaarinen klusiili (diff)
 618. Soinnillinen bilabiaalinen klusiili (diff)
 619. Soinnillinen velaarinen frikatiivi (diff)
 620. Soinnillinen äänne (diff)
 621. Soinniton alveolaarinen sibilantti (diff)
 622. Soinniton bilabiaalinen aspiroitu klusiili (diff)
 623. Soinniton palataalinen frikatiivi (diff)
 624. Soinniton palataalinen klusiili (diff)
 625. Soinniton velaariklusiili (diff)
 626. Soinniton äänne (diff)
 627. Solmuteoria (diff)
 628. Sooni (diff)
 629. Spektri (diff)
 630. Stefan Banach (diff)
 631. Stefan Werner (diff)
 632. Stokesin lause (diff) ,calculusfennicus
 633. Suljettu joukko (diff)
 634. Suomen kielen äännerakenne (diff)
 635. Suomen vanhat spirantit (diff)
 636. Suora (diff) ,calculusfennicus
 637. Suorakulmainen särmiö (diff)
 638. Superpositioperiaate (diff)
 639. Supistaminen (diff)
 640. Supremum (diff)
 641. Surjektio (diff)
 642. Syklinen ryhmä (diff)
 643. Symbolinen logiikka (diff)
 644. Symmetria (diff)
 645. Symmetrinen funktio (diff)
 646. Symmetrinen matriisi (diff) calculusfennicus
 647. Sähkö (diff)
 648. Sähkön ja elektroniikan historia (diff)
 649. Sähkön pitkä historia (diff)
 650. Säännöllinen avaruus (diff)
 651. Tangentti (geometria) (diff) ,calculusfennicus
 652. Tangenttiavaruus (diff)
 653. Tangenttilause (diff)
 654. Tapani Rahko (diff)
 655. Tapio Saramäki (diff)
 656. Tasainen jatkuvuus (diff) calculusfennicus
 657. Tasainen suppeneminen (diff) ,calculusfennicus
 658. Taso (diff) ,calculusfennicus
 659. Tason yhtenevyyskuvaus (diff)
 660. Taylorin sarja (diff) ,calculusfennicus
 661. Tekijäavaruus (topologia) (diff)
 662. Tekijäryhmä (diff)
 663. Terra Cognita (diff)
 664. Tetraedri (diff)
 665. Thomas Edison (diff)
 666. Tieteiden kuningatar – Matematiikan historia, osa I ja II (diff)
 667. Tieteiden kuningatar – Matematiikan historia, osat I ja II (diff)
 668. Tietokonearitmetiikka (diff)
 669. Tietzen jatkolause (diff)
 670. Tiheä joukko (diff)
 671. Tilavuusintegraali (diff) ,calculusfennicus
 672. Timo Leino (diff)
 673. Timo Lepistö (diff)
 674. Toisen asteen polynomifunktio (diff) ,calculusfennicus
 675. Toisen kertaluvun derivaatta (diff) ,calculusfennicus
 676. Toispuoleinen derivaatta (diff) ,calculusfennicus
 677. Tomas D. Rossing (diff)
 678. Tomas S. Riad (diff)
 679. Tooni (diff)
 680. Topologia (matematiikka) (diff)
 681. Topologia II (diff)
 682. Topologia I (diff)
 683. Topologinen aliavaruus (diff)
 684. Topologinen avaruus (diff)
 685. Topologinen sulkeuma (diff)
 686. Torsioryhmä (diff)
 687. Torus (diff)
 688. Totuusfunktio (diff)
 689. Transitiivisuus (matematiikka) (diff)
 690. Translaatio (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 691. Transpoosi (diff) calculusfennicus
 692. Tremulantti (diff)
 693. Trigonometrinen funktio (diff) ,calculusfennicus
 694. Trigonometriset integraalit (diff)
 695. Triviaali ryhmä (diff)
 696. Tulotopologia (diff)
 697. Tyhjä joukko (diff)
 698. Täydellisyys (diff)
 699. Täydennetty matriisi (diff) calculusfennicus
 700. Täydennysjakauma (diff)
 701. Täysin epäyhtenäinen avaruus (diff)
 702. Ulkomitta (diff)
 703. Ulottuvuus (diff)
 704. Ultrametrinen avaruus (diff)
 705. Uniforminen avaruus (diff)
 706. Unitaarinen matriisi (diff) ,calculusfennicus
 707. Unto K. Laine (diff)
 708. Uralilainen foneettinen aakkosto (diff)
 709. Urysonin lemma (diff)
 710. Vaihdannaisuus (diff)
 711. Vakio (diff)
 712. Vakiofunktio (diff) ,calculusfennicus
 713. Valuaatio (diff)
 714. Vanhin tiede – Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin (diff)
 715. Varisto (matematiikka) (diff)
 716. Vastakkaissuuntaisuus (diff)
 717. Vektori (diff) ,calculusfennicus
 718. Vektorianalyysi (diff) ,calculusfennicus
 719. Vektoriavaruus (diff)
 720. Vektorikenttä (diff) ,calculusfennicus
 721. Vektorimuuttujan analyysi (diff)
 722. Velaari (diff)
 723. Velaaristuminen (diff)
 724. Venäjän äänneoppi (diff)
 725. Vertailuperiaate (diff) calculusfennicus
 726. Vigesimaalijärjestelmä (diff)
 727. Viivaintegraali (diff) ,calculusfennicus
 728. Ville Pulkki (diff)
 729. Vinohermiittinen matriisi (diff) ,calculusfennicus
 730. Vokaali (diff)
 731. Vokaalisointu (diff)
 732. Vokologia (diff)
 733. Vuorotteleva sarja (diff) calculusfennicus
 734. Vähennyslasku (diff)
 735. Väisälä-komparaattori (diff)
 736. Väli (diff)
 737. Välimatka (diff)
 738. Välin jako (diff) calculusfennicus
 739. Walter Baade (diff)
 740. Weierstrassin M-testi (diff) calculusfennicus
 741. Weierstrassin lause (diff) ,calculusfennicus
 742. Westinghouse (diff)
 743. Wilden Munson (diff)
 744. William Lassell (diff)
 745. William Thomson (diff)
 746. Yangin–Millsin olemassaolo (diff)
 747. Yhdenmuotoisuus (diff)
 748. Yhdensuuntaisuus (diff) calculusfennicus
 749. Yhdistetty funktio (diff) calculusfennicus
 750. Yhtenäisyys (diff)
 751. Yhtälö (diff) calculusfennicus
 752. Yhtäsuuruus (matematiikka) (diff) calculusfennicus
 753. Ykkösmatriisi (diff) calculusfennicus
 754. Yksikkömatriisi (diff)
 755. Yksikkövektori (diff) calculusfennicus
 756. Yksikköympyrä (diff)
 757. Yksinkertainen ryhmä (diff)
 758. Yksiulotteisuus (diff)
 759. Yleinen topologia (diff)
 760. Yläkaarikäytävän luupuutos (diff)
 761. Ympyrä (diff) ,calculusfennicus
 762. Ympäristö (topologia) (diff)
 763. Ympäristökanta (diff)
 764. Yrjö Neuvo (diff)
 765. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (diff)
 766. Zornin lemma (diff)
 767. Ässävika (diff)
 768. Äänekkyys (diff)
 769. Äänekkyystaso (diff)
 770. Äänen havaitseminen (diff)
 771. Äänijänne (diff)
 772. Äänirako (diff)
 773. Äänne (diff)
 774. Äännelaki (diff)
 775. Äännös (diff)
 776. Ääntötapa (diff)
 777. Ääntöväylä (diff)
 778. Äärellinen topologinen avaruus (diff)
 779. Äärettömyys (diff) ,calculusfennicus
 780. Ääriarvo (diff)
 781. École normale supérieure (diff)
 782. Švaa (diff)
 783. −0 (diff)

Muuta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]