Akustiikka

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Akustiikka[1] eli äänioppi[2] (kreik. ακουειν ’kuulla’) on fysiikan haara, joka tutkii ääntä, mekaanista aaltoliikettä kaasussa, nesteessä ja kiinteän olomuodon väliaineessa.

Alan tutkijaa kutsutaan akustikoksi[3]. Akustiikkaa sovelletaan niin äänenkäsittelyssä, -tulkinnassa kuin -toistossakin.

Akustiikka voidaan edelleen jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Audioakustiikassa äänen taajuus on rajattu ihmiskorvalle kuultaviin ääniin eli taajuusalueelle 20 Hz – 20 kHz.[4]

Akustiikkaan liittyviä käsitteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Akustiikan suureita ja yksiköitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Akustiikan suureet ja yksiköt
Suure (engl.) Suureen tunnus Yksikkö (engl.) Yksikön tunnus Yksikön määritelmä
äänenpaine, äänipaine[5][6] (sound pressure[5]) p[5] pascal[5] Pa[5] kuten paine yleensä / Pa[5]
äänenpainetaso, äänipainetaso[5][7] (sound pressure level[8]) LP[5] desibeli[5] dB[5] vertailutaso p0 = 20 μPa, kymmenkertaista painetta vastaa 20 dB suurempi painetason arvo[5]
ääniteho[9] P[9] watti[9] W[9] äänilähteen teho ääniaalloissa / W[9]
äänitehotaso[9][10], äänen tehotaso[9] LW[9] desibeli[9] dB[9] vertailutaso P0 = 1 pW; kymmenkertaista tehoa vastaa 10 dB suurempi tehotason arvo[9]
äänen intensiteetti[9] (sound intensity[9]) I[9] wattia neliömetriä kohden[9] W/m²[9] ääniaalloissa kulkeva teho pinta-alaa kohti / W/m²[9]
äänen intensiteettitaso[9] (sound intensity level[9]) LI[9] desibeli[9] dB[9] vertailutaso I0 = 10-12 W/m², kymmenkertaista intensiteettiä vastaa 10 dB suurempi intensiteettitason arvo[9]
jälkikaiunta-aika[11][12] T, T60[11] sekunti[11] s[11] aika jona äänenvoimakkuus laskee 60 dB äänilähteen sulkemisesta[11]
Psykoakustiikka
äänekkyys,[13][14] kuuluvuus[15] (loudness[13]) N[13] sooni eli soni[13] (engl. sone[13] < lat. sonus) soni[13] Lineaarinen asteikko, jossa 1 soni = 40 fonia 1 kHz:n taajuudella (äänenpainetaso 40 dB 1 kHz:n taajuudella). Muiden taajuuksien korjaus vakioäänekkyyskäyrästön avulla.[13]
äänekkyystaso,[13][14] kuuluvuustaso[15] (loudness level[13]) LN, LL[13] fooni[16] eli foni[13] (engl. phon[13] < kreik. fōnē) foni[13] Logaritminen asteikko, jossa lukuarvo sama kuin äänenpainetaso desibeleissä 1 kHz:n taajuudella. Muiden taajuuksien korjaus vakioäänekkyyskäyrästön avulla.[13]
äänenkorkeus[17] hertsi-asteikko[17] Hz[18]
puolisävel-asteikko.[18] st[18] Asteikko, jossa hertsitaajuuksien kaksinkertaistuminen kasvattaa puolisävelarvoja määrällä 12 ja hertsitaajuuksien puolittuminen pienentaa puolisävelarvoja määrällä 12. Puolisävel-asteikko on tasavälinen mitta-asteikko.[18]
koenig-asteikko[17]
mel-asteikko[17], meli-asteikko[17] mel[17] Mel-asteikko on tasavälinen mitta-asteikko.[17]
Bark-asteikko[17] Bark[17] Bark-asteikko on tasavälinen mitta-asteikko.[17]
ERB-asteikko[17] ERB[17] ERB-asteikko on tasavälinen mitta-asteikko.[17]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Iivonen, Antti (toim.): Puheen salaisuudet: Fonetiikan uusia suuntia. Suomenkielinen oppikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-918-0.
 • Karjalainen, Matti: Kommunikaatioakustiikka. Suomenkielinen oppikirja. Espoo: TKK, Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio, 1999. ISBN 951-22-4412-8.
 • Karjalainen, Matti: Hieman akustiikkaa. Suomenkielinen opetusmoniste. Espoo: TKK, Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio, 2000.
 • Sundberg, Johan: The Science of Musical Sounds, Academic Press, 1991, ISBN 0-12-676948-6.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Karjalainen 1999, s. 15.
 2. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio: äänioppi. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja, 35.) Kotimaisten kielten keskus. ISSN 2323-3370.
 3. Jokitulppo, Jaana & Peltonen, Timo: Akustikon työnkuva, rooleja ja vaatimuksia.
 4. Karjalainen 1999, s. 87.
 5. a b c d e f g h i j k Karjalainen 1999, s. 17–18.
 6. Karjalainen 2000, s. 12.
 7. Karjalainen 2000, s. 12–13.
 8. Karjalainen 1999, s. 86.
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Karjalainen 1999, s. 89–90.
 10. Karjalainen 2000, s. 14.
 11. a b c d e Karjalainen 1999, s. 214.
 12. Karjalainen 2000, s. 23.
 13. a b c d e f g h i j k l m n Karjalainen 1999, s. 121–131.
 14. a b Karjalainen 2000, s. 36.
 15. a b Iivonen 2005, s. 107–108, 280, 258–259.
 16. Nykysuomen sivistyssanakirja: Vierasperäiset sanat, s. 122, s.v. fooni. Toimittanut Nykysuomen laitos. 12. painos. Helsinki: WSOY 1989. ISBN 951-0-09108-1
 17. a b c d e f g h i j k l m Karjalainen 1999, s. 112–121.
 18. a b c d Sundberg 1991, s. 78−105.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hakulinen, Auli & Ojanen, Jussi: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993. ISBN 978-951-717-783-2.
 • Pulkki, Ville: Kommunikaatioakustiikan perusteet. Suomenkielinen opetusmoniste. Espoo: Aalto-yliopisto, Signaalinkäsittelyn ja Akustiikan laitos, 2016.
 • Pulkki, Ville & Karjalainen, Matti: Lyhyt johdatus kommunikaatioakustiikkaan. Suomenkielinen opetusmoniste. Espoo: TKK, Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio, 2015.
 • Pulkki, Ville & Karjalainen, Matti: Communication Acoustics: An Introduction to Speech, Audio and Psychoacoustics. Englanninkielinen oppikirja. John Wiley & Sons, Ltd, 2015. ISBN 978-1-118-86654-2. Teoksen verkkoversio.
 • Rossing, Tomas D. & Moore, Richard F. & Wheeler, Paul A.: The Science of Sound. Third Edition. Pearson Education Limited, 2014. ISBN 1-292-03957-4.
 • Suomi, Kari: Johdatusta puheen akustiikkaan. Suomenkielinen oppikirja. Logopedian ja fonetiikan laitoksen julkaisuja 4. Oulun yliopisto, 1990. ISBN 951-42-2922-3.
 • Toivanen, Jarmo: Teknillinen akustiikka. Suomenkielinen oppikirja. Otakustantamo, 1976. ISBN 951-671-123-5.
 • Stanley Smith Stevens: A scale for the measurement of the psychological magnitude: loudness. In: APA Journals (Hrsg.): Psychological Review, Volume 43, Issue 5, pp. 405–416, 1936. [1]]
 • Zwicker, Eberhard: Subdivision of the audible frequency range into critical bands, The Journal of the Acoustical Society of America, Volume 33, Issue 2, pp. 248−248, 1961. [2]