Napakoordinaatisto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Napakoordinaatisto.

Napakoordinaatisto on kaksiulotteinen koordinaatisto, jossa jokainen piste on määritetty kiertokulman ja säteen funktiona. Napakoordinaatisto on käyttökelpoinen tilanteissa, joissa kahden pisteen välinen suhde on helpoiten määritettävissä kulman ja etäisyyden avulla - tavallisemmassa karteesisessa koordinaatistossa vastaava suhde voidaan määrittää trigonometrian keinoilla.

Säde mittaa pisteen etäisyyttä keskipisteestä, eli karteesisen koordinaatiston origoa vastaavasta navasta. Kiertokulma mittaa kulmaa pisteen ja napa-akselin välillä. Napa-akselia vastaava akseli karteesisessa koordinaatistossa on positiivinen -akseli.

Pisteiden piirtäminen napakoordinaatistossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pisteet (3,60°) ja (4,210°) napakulmakoordinaatistossa.

Jokainen napakoordinaatiston piste voidaan esittää kahdella napakoordinaatilla, jotka ovat (etäisyys navasta) ja (kiertokulma vastapäivään positiivisesta -akselista).

Esimerkiksi napakoordinaatiston piste (3, 60°) voidaan piirtää kolmen yksikön päähän navasta 60° säteen kohdalle. Piste (−3, 240°) piirretään samaan pisteeseen, sillä negatiivinen säde vastaa 180 asteen kiertoa.

Napakoordinaatistossa voidaan yhdelle pisteelle antaa ääretön määrä eri koordinaatteja, koska navan ympäri voidaan tehdä kokonaisia kierroksia ilman, että pisteen sijainti muuttuu. Yleisesti piste voidaan esittää muodossa tai , jossa on mielivaltainen kokonaisluku.

Mielivaltaisia koordinaatteja käytetään yleensä esittämään napaa, sillä -koordinaatin arvosta huolimatta piste, jolle , sijaitsee aina navassa. Kulmat voidaan napakulmakoordinaatistossa esittää vapaasti joko asteina tai radiaaneina käyttäen muunnoskaavaa . Valinta riippuu lähinnä asiayhteydestä, sillä esimerkiksi navigoinnissa käytetään usein asteita, kun taas monet fysiikan sovellukset ja lähes kaikki matemaattinen kirjallisuus käyttävät radiaaneja.

Karteesiset koordinaatit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Napakoordinaattien ja karteesisten koordinaattien välistä suhdetta esittävä kuvaaja.

Napakoordinaatit ja voidaan muuntaa karteesisiksi koordinaateiksi ja käyttämällä trigonometrisiä funktioita sini ja kosini: [1]

Karteesiset koordinaatit ja voidaan muuntaa napakoordinaatiksi Pythagoraan lauseella:

Kiertokulman määrittämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat ehdot:

  • Kun , kulma voi olla mielivaltainen.
  • Kun , kulma valitaan yleensä välille .

Kulman saamiseksi välille voidaan käyttää seuraavia kaavoja (funktiota merkitään joskus , lähinnä laskimissa)

Kulman saamiseksi välille , voidaan käyttää seuraavaa:

Yhtälöitä napakulmakoordinaatistossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Napayhtälöksi kutsutaan algebrallisen käyrän napakulmakoordinaatistossa määrittävää yhtälöä. Monissa tapauksissa yhtälö voidaan määrittää yksinkertaisesti määrittämällä muuttujan funktiona.

Monet käyrät voidaan ilmaista suhteellisen yksinkertaisina napayhtälöinä, vaikka niiden karteesinen muoto olisikin huomattavasti monimutkaisempi.

Ympyrä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ympyrä, jonka yhtälö on .

Yleinen yhtälö ympyrälle, jonka keskipiste on ja säde , on

Yhtälöä voidaan tietyissä erityistapauksissa yksinkertaistaa, kuten keskipisteen ollessa origossa ja säteen ollessa :

Suora[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Säteittäisiä eli navan kautta kulkevia suoria kuvaa yhtälö

jossa kuvaa suoran jyrkkyyttä, joka saadaan kaavalla , jossa on suoran kulmakerroin karteesisessa koordinaatistossa. Ei-säteittäiselle suoralle, joka leikkaa kohtisuorasti säteittäisen suoran pisteessä pätee yhtälö

Ruusukäyrä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruusukäyrä, jonka yhtälö on .

Ruusukäyrä on kuuluisa kukalta näyttävä käyrä, joka voidaan ilmaista yksinkertaisella napakulmakoordinaatiston yhtälöllä

mille tahansa vakiolle sisältäen nollan. Jos on pariton kokonaisluku, ruusukäyrän yhtälöt tuottavat -terälehtisen ruusun, ja jos on parillinen kokonaisluku, -terälehtisen ruusun. Jos on rationaaliluku, muttei kokonaisluku, ruusun kaltainen käyrä saattaa muodostua, mutta terälehdet saattavat asettua päällekkäin. Huomioitavaa on, ettei yhtälöä -terälehtiselle ruusulle voida määrittää. Muuttuja kuvaa ruusun terälehtien pituutta.

Arkhimedeen spiraali[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eräs Arkhimedeen spiraalin haara, jonka yhtälö on , kun .

Arkhimedeen spiraali on kuuluisa Arkhimedeen keksimä kuvio, joka voidaan kuvata myös yksinkertaisella napakoordinaatiston yhtälöllä.

Muuttujan arvon muuttaminen kääntää spiraalia, ja muuttujan arvon muuttaminen muuttaa spiraalin haarojen välimatkaa. Muuttujien arvot ovat vakiot tietylle spiraalille. Arkhimedeen spiraalilla on kaksi haaraa, toinen arvoille , ja toinen arvoille . Haarat yhdistyvät napapisteessä.

Kartioleikkaukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ellipsi.

Kartioleikkaus, jonka toinen polttopiste on navalla ja toinen 0° säteellä saadaan yhtälöstä

jossa on eksentrisyys ja on pystysuora etäisyys polttopisteestä kehälle. Jos , yhtälö määrittelee hyperbelin; jos , se määrittelee paraabelin; jos , se määrittelee ellipsin. Edellisen erikoistapauksessa, kun , yhtälö määrittelee -säteisen ympyrän.

Kompleksiluvut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kompleksiluku piirrettynä kompleksitasolle.
Kompleksiluku piirrettynä kompleksitasolle käyttäen Eulerin kaavaa.

Jokainen kompleksiluku voidaan esittää kompleksitason pisteenä, ja siten voidaan esittää joko pisteen karteesisen koordinaatiston koordinaatit tai pisteen napakoordinaatiston koordinaatit. Kompleksiluku voidaan esittää karteesisessa koordinaatistossa muodossa

jossa on imaginääriyksikkö, tai vaihtoehtoisesti napakoordinaatiston muodossa muodossa

ja edelleen muodossa

jossa on Neperin luku, kuten Eulerin kaavat osoittavat. (On huomioitava, että kulma ilmoitetaan radiaaneissa.)

Kompleksilukujen kerto- ja jakolasku sekä potenssiin korotus onnistuvat huomattavasti helpommin napakoordinaatistomuotoisilla kompleksiluvuilla kuin normaalimuodossa olevilla.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Fogiel, Max: The Algebra & Trigonometry Problem Solver, s. 706-A. Research & Education Assoc., 1976. ISBN 9780878915088. Google book (limited preview). (englanniksi)

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]