Suomen maakunnat

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Maakunta voi tarkoittaa Suomessa 1900-luvulla muodostuneita nykymaakuntia tai historiallisia maakuntia. Nykymaakuntien rajat olivat epävirallisia ja osin rajoiltaan epäselviä, kunnes vuoden 1994 aluehallintouudistuksen yhteydessä yhdistettiin aiemmat maakuntaliitot ja seutukaavaliitot.

Näiden lisäksi on olemassa maisema-alueita koskeva jako Suomen maisemamaakuntiin ja luonnontieteissä käytettävät Suomen luonnontieteelliset maakunnat.

Historialliset maakunnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen yhdeksän historiallista maakuntaa olivat Ahvenanmaa, Häme, Karjala, Lappi, Pohjanmaa, Satakunta, Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Keskiajalla syntynyt hallinnollinen jako linnalääneihin vastasi melko pitkälle maakuntien rajoja. Linnaläänit korvattiin vuonna 1634 maaherrajohtoisilla siviililääneillä, jotka eivät enää täysin noudatelleet vanhaa maakuntajakoa. Tämän jälkeen historiallisilla maakunnilla ei enää ole ollut hallinnollista merkitystä, mutta niiden perinteet ovat säilyneet monin tavoin.

Nykymaakuntien muodostuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Etenkin taloudellisilla ja liikenteellisillä perusteilla muotoutui Suomeen 1900-luvulla uusi maakuntajako, niin sanotut uudet maakunnat tai nykymaakunnat. Maakuntien syntyyn vaikuttivat myös kotiseutuhengen herääminen, yhdistystoiminnan järjestäytyminen sekä alueellisen lehdistön synty. Nykymaakunnat ovat yleensä historiallisten maakuntien pienempiä osia kuten Etelä-Savo ja Pohjois-Savo, tai ne ovat syntyneet kahden tai useamman historiallisen maakunnan raja-alueista kuten Kymenlaakso ja Pirkanmaa tai yhdistämällä, kuten Lappi (Lappi ja Peräpohjola, osa Pohjanmaata). Ennen vuotta 1994 niillä ei ollut selvää hallinnollista merkitystä eivätkä niiden rajat olleet kaikilta osin täsmällisiä. Maakuntahengen kasvaessa alettiin 1920-luvulta lähtien perustaa maakuntaliittoja, ensin Varsinais-Suomessa vuonna 1927 ja viimeisimpänä Päijät-Hämeessä vuonna 1967. 1960-luvulta alkaen maakuntiin muodostettiin alueellista suunnittelua varten erikseen myös seutukaavaliittoja.

Ennen vuotta 1994 nykymaakunnat Suomessa olivat epävirallisia ja niiden rajat poikkesivat vuonna 1994 virallistetusta maakuntajaosta.[1] Muun muassa Etelä-Pohjanmaan maakunnasta erosi tuolloin Pohjanmaan maakunta, suuri osa sitä ennen Keski-Pohjanmaan maakunnaksi mielletystä alueesta liittyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Uudenmaan maakunnasta jäi omaksi maakunnakseen Itä-Uudenmaan maakunta, joka sittemmin vuoden 2011 alusta liittyi jälleen Uuteenmaahan. Samoin maakuntaliittojen toimialueet ennen vuotta 1994 limittyivät myös päällekkäin ja niiden alueet saattoivat poiketa myös seutukaavaliittojen aluejaoista.

Toiminnallis-taloudelliset maakunnat vuodesta 1994[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1994 alusta voimaan astuneen aluekehityslainsäädännön uudistuksen yhteydessä Suomi jaettiin 20:een niin sanottuun toiminnallis-taloudelliseen maakuntaan.[2] Samalla aiemmat seutukaavaliitot ja maakuntaliitot yhdistettiin maakuntien liitoiksi. Kuntayhtymiä kutsutaan maakuntien liitoiksi, koska kaikkia yhdistysmuotoisia maakuntaliittoja ei lakkautettu. Tästä huolimatta Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala ovat ottaneet käyttöön maakuntaliitto-termin. Vuoden 1997 lääniuudistuksen ansiosta näiden uusien maakuntien rooli vahvistui entisestään. Lopullisesti nykyään voimassa oleva maakuntajako ja maakuntien nimet määriteltiin vuonna 1998 Valtioneuvoston päätöksessä maakunnista.[3] Vuonna 2011 maakuntajakoa muutettiin yhdistämällä alun perin seutukaavaliittojen aluejakojen perusteella muodostunut Itä-Uudenmaan maakunta Uudenmaan maakuntaan. Tämän jälkeen maakuntia on Suomessa 19.

Maakunnan alueella sijaitsevat kunnat muodostavat yhdessä maakunnan liiton, joka on luonteeltaan kuntien autonomiseen päätöksentekovaltaan perustuva yhteishallinnollinen yksikkö, joka ilmentää paikallista demokratiaa aluetasolla valtion suuntaan. Lain mukaan maakuntajohtajan johtama Maakunnan liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Valtionhallinnon alueellinen toimeenpanovalta ja kunnallishallinnon alueellinen päätösvalta kohtaavat Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely-keskus) ja maakuntien liittojen tasolla. Näiden aluejaot ovat yhtenevät siten, että jokainen nykymaakunta kuuluu yhden aluehallintoviraston toimialueeseen joko yksin tai yhdessä toisten maakuntien kanssa.

Suomen 19 maakunnasta vain Ahvenanmaan autonomisella maakunnalla on vaaleilla valittu maakuntaneuvosto (Kainuussa kokeiltiin mallia 2004–2012). Muissa maakunnissa maakunnan liiton ylin päättävä elin maakuntavaltuusto on kunnanvaltuustojen nimittämä.

Maakuntien tunnukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Suomen maakuntatunnukset

Suomen maakunnilla on joukko enemmän tai vähemmän virallisia ja vakiintuneita maakuntatunnuksia. Näistä vanhimpia ja ehkä tärkeimpiä ovat maakuntavaakunat (joillain maakunnilla on myös maakuntalippuja) ja maakuntalaulut. Näiden ohella maakunnille on valittu muun muassa nimikkolajeja kuten maakuntakukkia, -eläimiä ja -kaloja sekä lisäksi muun muassa maakuntakivet, maakuntajärvet ja maakuntaruokia.

Taulukko nykymaakunnista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Regions in Finland.svg

Suomen maakunnat
(historiallisten maakuntien rajat harmaalla)

Vaakuna Maakunta Maakuntakeskus Väkiluku[4]
(31.12.2017)
Maapinta-ala[5]
(km²)
Väestötiheys
(as./km²)
(2017)
Coat of arms of Åland.svg Ahvenanmaa Maarianhamina &&&&&&&&&&029500.&&&&0029 500 &&&&&&&&&&&01553.04700001 553,47 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019
Etelä-Karjala.vaakuna.svg Etelä-Karjala Lappeenranta &&&&&&&&&0129895.&&&&00129 895 &&&&&&&&&&&05326.09100005 326,91 &&&&&&&&&&&&&024.040000024,4
Etelä-Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svg Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki &&&&&&&&&0190957.&&&&00190 957 &&&&&&&&&&013443.050000013 443,50 &&&&&&&&&&&&&014.020000014,2
Etelä-Savo.vaakuna.svg Etelä-Savo Mikkeli &&&&&&&&&0147256.&&&&00147 256 &&&&&&&&&&014256.087000014 256,87 &&&&&&&&&&&&&010.030000010,3
Kainuu.vaakuna.svg Kainuu Kajaani &&&&&&&&&&073971.&&&&0073 971 &&&&&&&&&&020197.045000020 197,45 &&&&&&&&&&&&&&03.07000003,7
Kanta-Häme.vaakuna.svg Kanta-Häme Hämeenlinna &&&&&&&&&0172752.&&&&00172 752 &&&&&&&&&&&05198.06800005 198,68 &&&&&&&&&&&&&033.020000033,2
Keski-Pohjanmaa.vaakuna.svg Keski-Pohjanmaa Kokkola &&&&&&&&&&068793.&&&&0068 793 &&&&&&&&&&&05020.0600005 020,06 &&&&&&&&&&&&&013.070000013,7
Keski-Suomi Coat of Arms.svg Keski-Suomi Jyväskylä &&&&&&&&&0276071.&&&&00276 071 &&&&&&&&&&016703.02000016 703,02 &&&&&&&&&&&&&016.050000016,5
Kymenlaakson maakunnan vaakuna.svg Kymenlaakso Kouvola &&&&&&&&&0175626.&&&&00175 626 &&&&&&&&&&&05149.0500005 149,05 &&&&&&&&&&&&&034.010000034,1
Lapin maakunnan vaakuna.svg Lappi Rovaniemi &&&&&&&&&0179281.&&&&00179 281 &&&&&&&&&&092674.049000092 674,49 &&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9
Pirkanmaa.vaakuna.svg Pirkanmaa Tampere &&&&&&&&&0512230.&&&&00512 230 &&&&&&&&&&012585.034000012 585,34 &&&&&&&&&&&&&040.070000040,7
Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svg Pohjanmaa Vaasa &&&&&&&&&0180993.&&&&00180 993 &&&&&&&&&&&07753.01500007 753,15 &&&&&&&&&&&&&023.030000023,3
Pohjois-Karjala.vaakuna.svg Pohjois-Karjala Joensuu &&&&&&&&&0163060.&&&&00163 060 &&&&&&&&&&017761.027000017 761,27 &&&&&&&&&&&&&&09.02000009,2
Pohjois-Pohjanmaan vaakuna.svg Pohjois-Pohjanmaa Oulu &&&&&&&&&0411887.&&&&00411 887 &&&&&&&&&&036815.041000036 815,41 &&&&&&&&&&&&&011.020000011,2
Pohjois-Savo.vaakuna.svg Pohjois-Savo Kuopio &&&&&&&&&0246689.&&&&00246 689 &&&&&&&&&&016768.046000016 768,46 &&&&&&&&&&&&&014.070000014,7
Päijät-Häme.vaakuna.svg Päijät-Häme Lahti &&&&&&&&&0201291.&&&&00201 291 &&&&&&&&&&&05124.06300005 124,63 &&&&&&&&&&&&&039.030000039,3
Satakunta.vaakuna.svg Satakunta Pori &&&&&&&&&0220447.&&&&00220 447 &&&&&&&&&&&07819.07100007 819,71 &&&&&&&&&&&&&028.020000028,2
Uusimaa.vaakuna.svg Uusimaa Helsinki &&&&&&&&01657644.&&&&001 657 644 &&&&&&&&&&&09097.04100009 097,41 &&&&&&&&&&&&0182.0200000182,2
Varsinais-Suomen.vaakuna.svg Varsinais-Suomi Turku &&&&&&&&&0477881.&&&&00477 881 &&&&&&&&&&010663.040000010 663,40 &&&&&&&&&&&&&044.080000044,8

Entiset maakunnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuten maakuntaliittojen ja seutukaavaliittojen rajoissa ennen vuotta 1994, myös maakuntien rajoissa vuoden 1994 jälkeen on tapahtunut vähäisiä muutoksia lähinnä yksittäisten kuntien kohdalla, jos esim. kuntaliitos on tapahtunut toisessa maakunnassa olevaan kuntaan.


Myös yksi kokonainen maakunta on vuoden 1994 jälkeen hävinnyt, kun Itä-Uudenmaan maakunta vuoden 2011 alusta liittyi osaksi Uudenmaan maakuntaa.

Vaakuna Maakunta Olemassa Maakuntakeskus Väkiluku
(31.10.2010)selvennä
Maapinta-ala
(km²)
(2010)
Väestötiheys
(as./km²)
Itä-Uusimaa.vaakuna.svg Itä-Uusimaa 1998selvennä–2010 Porvoo &&&&&&&&&&094353.&&&&0094 353 &&&&&&&&&&&02701.08400002 701,84 &&&&&&&&&&&&&034.090000034,9

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Vertaa esimerkiksi Palomäki, Mauri: On the concept and delimitation of the present-day provinces in Finland. Acta Geographica 20. Helsinki: Suomen maantieteellinen seura, 1967. (englanniksi)
 2. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931135
 3. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980147
 4. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu. ISSN=1798-8381. Joulukuu 2017, Ennakkoväkiluku ja väestönlisäys maakunnittain 2017 . Helsinki] 31.12.2017. Tilastokeskus. Viitattu 15.2.2018.
 5. Suomen pinta-ala kunnittain 1.1.2017 1.1.2017. Maanmittauslaitos. Viitattu 2.7.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maakuntahistoriat

 • Etelä-Pohjanmaan historia I–VII (8 nidettä) 1945–2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto.
 • Hämeen historia I–V (9 nidettä) 1955–1986. Hämeen heimoliitto.
 • Kainuun historia I–III 1985–1986. Kainuun maakuntaliitto.
 • Keski-Suomen historia I–III 1988–1999. Keski-Suomen maakuntaliitto.
 • Kymenlaakson historia I–II 2012. Kymenlaakson Liitto.
 • Pohjois-Karjalan historia I–V 1969–. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I–V 1954–1984. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta.
 • Päijät-Häme I–IV 1997–2003. Päijät-Hämeen liitto.
 • Satakunnan historia I–VIII (9 nidettä) 1952–. Satakunnan maakuntaliitto.
 • Savon historia I–VII (8 nidettä) 1947–. Savon säätiö.
 • Varsinais-Suomen historia I–IX 1931– (20 hyvin eri kokoista nidettä ilmestynyt 2012 mennessä). Varsinais-Suomen maakuntaliitto.
 • Viipurin läänin historia I–VI 2003–. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.