Luettelo eduskunnalle luovutetuista kansalaisaloitteista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Osa artikkelisarjaa
Suomen politiikka
Suomen vaakuna

Suomessa kansalaisaloite on 1. maaliskuuta 2012 voimaan tulleen kansalaisaloitelain[1] tarkoittama kansalaisten tekemä lainsäädäntöaloite, jolla äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat saada lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli vähintään 50 000 kansalaista, eli noin 1,2 prosenttia äänioikeutetuista, kannattaa aloitetta.[2]

Kansalaisaloitteen nimi (kutsumanimi) Aloitteen aloituspäivämäärä Väestörekisterikeskuksen vahvistama allekirjoittajamäärä Eduskuntakäsittely Muuta (mahdolliset lausumat ja muut huomiot) Käsittelytiedot
Luovutettu Vaalikausi Tilanne
Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi (Turkistarhaton Suomi) 14.5.2012 69 381 5.3.2013 2011–2015 Hylätty 19.6.2013. [1]
Kansalaisaloite tekijänoikeuslaista (Järkeä tekijänoikeuslakiin) 23.1.2013 51 974 26.11.2013 2011–2015 Hylätty 24.10.2014. [2]
Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista (Tahdon2013) 19.3.2013 166 851 13.12.2013 2011–2015 Hyväksytty. Ensimmäisessä käsittelyssä 28.11.2014. Toisessa käsittelyssä 12.12.2014. [3]
Energiatodistuslain muuttaminen 11.4.2013 62 211 25.3.2014 2011–2015 Hylätty 17.6.2014. [4]
Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla 4.3.2013 62 158 24.4.2014 2011–2015 Hylätty 6.3.2015. Hyväksyttiin lausumaehdotus, jossa edellytettiin hallitusta selvittämään lainsäädölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. [5]
Rattijuoppouden rangaistuksien tiukentaminen 17.8.2013 62 835 6.6.2014 2011–2015 Hylätty 10.3.2015. Hyväksyttiin kuusi kappaletta lausumaehdotuksia, joissa muun muassa edellytettiin hallitusta ryhtymään toimiin alkolukon käytön edistämiseksi ja valmistelemaan lakimuutokset, joilla voitaisiin helpottaa päihtyneen henkilön ajon keskeyttämistä valvontaviranomaisen taholta. [6]
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta 10.4.2014 66 818 16.6.2015 2015–2019 Hylätty 11.11.2015. [7]
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä 23.5.2014 67 547 9.9.2015 2015–2019 Hylätty 4.12.2015. [8]
Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta 6.5.2014 58 013 24.9.2015 2015–2019 Hylätty 12.3.2019. [9]
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen 5.11.2014 54 324 27.11.2015 2015–2019 Hylätty 13.9.2016 [10]
Nollasopimusten kieltäminen lailla 15.1.2015 62 516 4.12.2015 2015–2019 Hylätty 31.3.2017 [11]
Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa 16.7.2015 53 425 10.3.2016 2015–2019 Rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla 16.4.2019 [12]
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (Aito avioliitto) 29.3.2015 106 195 22.6.2016 2015–2019 Hylätty. 17.2.2017 [13]
Äitiyslaki 28.11.2015 55 707 9.9.2016 2015–2019 Hyväksytty. 28.2.2018 Hyväksytty muutettuna. [14]
Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi 24.9.2015 84 820 8.12.2016 2015–2019 Hylätty 22.3.2017 [15]
LEX MALMI, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta 10.8.2016 56 067 8.2.2017 2015–2019 Hylätty 4.4.2018 [16]
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta 7.11.2016 63 078 14.2.2017 2015–2019 Hylätty 4.5.2018 Eduskunta hylkäsi äänestyksessä myös lausumaehdotuksen, jolla hallitus olisi velvoitettu ryhtymään lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasia-lain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. [17]
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava (laaja ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö Vaasan keskussairaalaan) 24.1.2017 67 422 10.5.2017 2015–2019 Hylätty 15.3.2019 [18]
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen 10.10.2016 70 393 8.6.2017 2015–2019 Hylätty 26.10.2017 Aloitteen pohjalta silloinen liikenneministeri Anne Berner otti yhteyttä EU:n komissaariin. Tämän jälkeen EU:n komissio esitti kellojen siirtelystä luopumista. Ehdotus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. [19]
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava 11.8.2017 70 005 2.3.2018 2015–2019 Hylätty 18.3.2019 Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, mutta hyväksyi asiaan yhdistetyn kansanedustajan tekemän aloitteen. [20]ks. [21]
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen (Ei myytävänä) 12.6.2017 72 059 7.3.2018 2015–2019 Hylätty 27.2.2019 [22]
Kumotaan HE 124/2017 vp (ns. aktiivimalli) 20.12.2017 140 944 9.3.2018 2015–2019 Hylätty 20.2.2019 [23]
Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen 10.1.2018 59 381 18.4.2018 2015–2019 Hylätty 21.2.2019 [24]
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille 18.9.2017 53 098 8.5.2018 2015–2019 Hylätty 27.2.2019 Valiokunta katsoi, että esitetyt toimet kuuluivat hallitukselle, eivätkä eduskunnalle. Aloitteen pohjalta seuraava hallitus sisällytti maksuttoman toisen asteen koulutuksen hallitusohjelmaansa. [25]
Perintö- ja lahjaverosta luopuminen 6.11.2017 57 489 28.9.2018 2015–2019 Rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla 16.4.2019 [26]
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen 2.4.2018 61 266 3.6.2019 2019–2023 Hyväksytty. 6.11.2020 Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämiseksi ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana. [27]
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018 5.6.2018 58 367 12.6.2019 2019–2023 Lähetetty lakivaliokuntaan Lakialoite ei edennyt, koska oikeusministeriössä oli jo käynnissä Sipilän hallituksen oikeusministeri Antti Häkkäsen alullepanema selvitys rikoslain 20§:n kokonaisuudistuksesta.[3] [28]
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä 19.2.2018 58 367 13.6.2019 2019–2023 Hylätty 19.2.2020 [29]
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa 20.11.2018 52 603 19.6.2019 2019–2023 Hylätty 25.9.2020 [30]
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus 6.12.2018 118 374 3.9.2019 2019–2023 Hylätty 12.2.2021 Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, mutta hyväksyi siihen liittyvän lausumaehdotuksen. [31]
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto 12.11.2018 125 439 12.9.2019 2019–2023 Lähetetty valtiovarainvaliokuntaan [32]
Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi (Kaivoslaki Nyt) 22.1.2019 58 068 8.10.2019 2019–2023 Hylätty 15.10.2020 Hyväksyttiin viisi kappaletta lausumaehdotuksia. [33]
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella 3.7.2019 76 200 21.10.2019 2019–2023 Lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan [34]
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla 17.5.2018 50 698 22.10.2019 2019–2023 Lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan [35]
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi 20.2.2019 52 107 22.10.2019 2019–2023 Lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan [36]
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi 4.12.2018 65 491 7.11.2019 2019–2023 Hylätty 25.10.2022 Valiokunta pitää kuitenkin aloitetta merkittävänä keskustelunaloituksena ilotulitteiden mahdollisista haittavaikutuksista ja toteaa, että aloitetta voidaan soveltaa ja muokkailla mahdollisissa ilotulitteiden käyttöä rajoittavissa lakiesityksissä. [37]
Kesäaika pysyväksi ajaksi 10.4.2019 53 971 12.11.2019 2019–2023 Lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan [38]
Lentovero 2.5.2019 54 018 12.2.2020 2019–2023 Lähetetty valtionvarainvaliokuntaan [39]
Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi 31.1.2020 89 179 23.3.2020 2019–2023 Hyväksytty. 8.9.2021 [40]
Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista 22.9.2020 58 960 12.11.2020 2019–2023 Hylätty 14.5.2021 [41]
Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava 16.4.2020 63 816 20.11.2020 2019–2023 Rauennut perustuslain 42 §:n 2 momentin nojalla 24.11.2020 Puhemies totesi, että aloite on vastoin kansalaisaloitelakia ja kieltäytyi tämän vuoksi ottamasta aloitetta käsittelyyn. [42]
OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle! 23.9.2020 53 654 11.12.2020 2019–2023 Hylätty 26.10.2022 [43]
Kansalaisaloite laiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta 7.10.2020 51 111 21.1.2021 2019–2023 Hylätty 23.6.2021 [44]
Vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi 16.4.2020 62 496 11.2.2021 2019–2023 Lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan [45]
Lakialoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi 20.8.2020 50 852 20.4.2021 2019–2023 Ilmoitettu täysistunnossa [46]
Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi 15.9.2020 55 818 27.4.2021 2019–2023 Lähetetty sivistysvaliokuntaan [47]
Kissakriisi hallintaan - kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta 9.3.2021 56 862 25.8.2021 2019–2023 Jätetty eduskuntaan [48]