Valtion asuntorahasto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Osa artikkelisarjaa
Suomen politiikka
Suomen vaakuna

Valtion asuntorahasto (VAR) on Suomen valtion hallinnoima rahasto. Aiemmin toimi myös saman niminen valtion virasto.

Rahasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtion asuntorahaston varoista maksetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien korkotukilainojen tukia ja sen tekemän asuntotuotannon avustuksia. Rahasto perustettiin vuonna 1990 nimellä asunto-olojen kehittämisrahasto. Rahastoon siirrettiin budjettitalouden ulkopuolelle valtion asuntolainasaamiset eli vuodesta 1949 myönnetyt aravalainat. Rahaston nimi muutettiin vuonna 1993 Valtion asuntorahastoksi.

Valtion virasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Myös vuosina 1993–2007 oli olemassa Valtion asuntorahasto -niminen valtion keskusvirasto (ARA), joka myönsi aravalainoja ja hyväksyi korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan. Tämän lisäksi Valtion asuntorahasto myönsi asumiseen liittyviä avustuksia sekä valvoi omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmää.

Valtion asuntorahasto -viraston tehtävät siirtyivät vuoden 2008 alusta uudelle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Vaikka toiminta valtion virastona päättyi vuoden 2008 alusta, Valtion asuntorahasto -niminen rahasto (lyhenne VAR) on edelleen olemassa.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ARA oli aravalainoitusta varten perustetun Asuntohallituksen ja Asuntorakennustuotannon valtuuskunta Aravan tehtävien jatkaja. Virasto perustettiin vuonna 1993, mutta asiaa koskeva laki laadittiin jo 1989. Virasto lakkautettiin 31.1.2007, ja sen tehtävät siirrettiin uudelle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka jatkaa ARA-lyhenteen käyttämistä.

Tehtävät ja toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Arava- ja korkotukilainoitus
 • Takaukset vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen sekä henkilökohtaisten asuntolainojen valtiontakaukset
 • ARA-hankkeiden laatu- ja kustannusohjaus
 • Avustukset:
  • erityisryhmien investointiavustukset
  • avustukset kunnallistekniikan rakentamiseen
  • korjaus- ja energia-avustukset
  • hissiavustukset
  • avustukset terveyshaitan poistamiseen
  • avustus talousjätevesien käsittelyn parantamiseksi
  • vuokratalojen purkuavustukset
 • Hankkeiden rahoituksen ja tuotannon valvonta ja yleisohjaus

Lisäksi ARA ylläpiti kattavaa alan erikoiskirjastoa, jonka toimintaa jatkaa Asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Asuntorahasto julkaisi toimintaansa liittyen erilaisia tilastoja ja selvityksiä asuntorakentamisesta. ARA jatkoi myös Asuntohallituksen työtä suunnittelun ja rakentamisen ohjaamisessa kohti parempaa laatua. Työkaluiksi laadunohjaukseen virasto oli luonut muun muassa Asuntojen arviointimenetelmä ARVIn ja LASER-laadunseurantamittarin. ARVIn avulla voidaan arvioida asuntosuunnitelman laatua, LASER on järjestelmä, jossa ARA pisteyttää laatukriteereillä vuoden kaikki uudisrakennushankkeet. Työkalut siirtyivät uuden ARAn käyttöön.

Rahoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rahoituksen toimintaansa Valtion asuntorahasto sai vanhojen lainojen lyhennyksistä ja koroista, sekä jälleenmyymällä myöntämiään lainoja ulos, tyypillisesti ulkomaalaisille rahoituslaitoksille.

Vuonna 2006 Valtion asuntorahasto rahoitti 3 576 asunnon rakentamisen ja 10 533 erityyppistä perusparannushanketta. Uudisrakentamisen määrä on runsas 10 prosenttia asuntojen kokonaistuotannosta Suomessa.

Uudistuotannon asunnoista vuonna 2006 noin 40 prosenttia oli erityisryhmien asuntoja. Kokonaismäärästä oli vuokra-asuntoja 881 kpl ja asumisoikeusasuntoja 297 kpl. Korkotukilainoilla rakennetusta asunnoista 131 oli omakotitaloja, 196 osaomistusasuntoja ja 64 asunto-osakeyhtiötalojen asuntoja.

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtion asuntorahasto kuului Ympäristöministeriön hallinnonalaan. Virastolla on noin 70 työntekijää. Viraston toimintaa johti ylijohtaja, lisäksi toimintaa ohjaa valtioneuvoston asettama johtokunta. Virasto oli jaettu seitsemään toimintayksikköön, joilla oli omat vastuualueensa:

 • Laatuohjaus
 • Hankeyksikkö
  • Uudisrakentamishankkeiden rakennussuunnitelmat, -kustannukset ja rahoitus
  • Erityisryhmien ja infra-avustukset
  • Kunnittaiset lainoitusvaltuusosuudet
 • Asuntokanta- ja korjausrakentamisyksikkö
  • Perusparannushankkeiden rakennussuunnitelmat, kustannukset ja rahoitus
  • Kunnittaiset lainoitusvaltuusosuudet
  • Asuntokantaan ja -alueisiin kohdistuvat kehittämishankkeet ja valtion tukemat projektit
 • Valvontayksikkö
  • Yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen nimeäminen ja toiminnan valvonta
  • Arava-asuntojen luovutuksensaajan nimeäminen
  • Aravavuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttaminen
  • Vuokranmäärityksen ja vuokralaisdemokratian yleisohjaus
 • Kuntapalveluyksikkö
  • Neuvonta kuntien myönnettävissä lainoissa
  • Korjaus- ja energia-avustukset
  • Asuntolainoihin liittyvät valtion osatakaukset
  • Asukasvalinnan yleisohjaus
 • Suunnittelu- ja viestintäyksikkö
  • Asunnontarve- ja markkinatiedot
  • Lainoitusvaltuusosuuksien valmistelu
  • Omistajapolitiikka
  • Tilastot ja julkaisut
  • Ulkoinen viestintä
 • Tietohallintoyksikkö
  • Tietohallinto- ja kirjastopalvelut
  • Verkkopalvelujen kehittäminen
  • Asuminen.fi -portaalin ylläpito
 • Hallinto ja talousyksikkö
  • Yleisten hallinnollisten ja oikeudellisten asioiden valmistelu
  • Avustusmäärärahojen käytön seuranta
  • Viraston hallinto-, talous- ja tukipalvelut

Lisäksi toimi neljä pysyvää työryhmää:

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Vanhusten asunto-olojen kehittäminen
 • Perusparantamisen edistäminen
 • Väestöltään vähenevien kuntien ongelmat

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • ARA: www.ara.fi 2.3.2007. Valtion asuntorahasto ARA. Viitattu 22.4.2007.
 • Antti Tuuri: Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa. Suomen Rakennuslehti, 1998. ISBN 951-664-020-6.
 • Ari Laine (toim.): Valtion asuntorahasto Vuosikertomus 2006. Valtion asuntorahasto, 2007. ISSN 1458 7319.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]