Energia Suomessa

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Energian kokonaiskulutus Suomessa energialähteittäin 2015 alkupuolella. Puupolttoaineet (26%), öljy (23%) ja ydinvoima (19) ovat selvästi suurimmat energianlähteet.[1]

Energia Suomessa käsittelee Suomen energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä asioita.

Energiankulutus asukasta kohti on Suomessa Euroopan unionin suurinta. Syynä on paljon energiaa kuluttava teollisuus (noin puolet kulutuksesta) korkea elintaso, kylmä ilmasto (lämmitykseen 25% kulutuksesta) ja pitkät etäisyydet (liikenne 16%).

Energiantuotannon tärkeimmät lähteet ovat puupolttoaineet, öljy ja ydinvoima.

Energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, mukaan lukien liikenne. Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut yhteisön tavoitteisiin kasvihuonepäästöjen vähentämisestä, energiatehokkuuden nostosta ja uusiutuvien energialähteiden suosimisesta.

Energiankulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2014 oli noin 1 340 PJ (petajoulea) eli 372 TWh (terawattituntia).[2] Siirto- ja muuntohäviöiden jälkeen lasketusta loppukäytöstä teollisuus käyttää 47%, rakennusten lämmitys 25%, liikenne 16% ja muut 12%.[3]

Energiankulutus asukasta kohti on Suomessa Euroopan unionin suurinta. Syynä on paljon energiaa kuluttava teollisuus, korkea elintaso, kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet. Energiankulutuksen kasvu pysähtyi 2000-luvulla ennen kaikkea teollisuuden muutosten takia. Raskas teollisuus on vähentynyt ja teollisuuden energiatehokkuus parantunut. Uusia energiankuluttajia ovat kansainvälisten yritysten laskentakeskusten konesalit.[4]

Tuonti, vienti ja hinnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2014 Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10 miljardin euron arvosta, joka oli 25 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimman tuontimaan Venäjän osuus tuonnin arvosta oli noin 61 prosenttia. Myös energiatuotteiden vienti pieneni 25 prosenttia ja sen arvo oli 5,2 miljardia euroa. Kolme neljäsosaaa energiatuotteiden viennistä kohdistui EU-maihin.[5]

IEA:n arvion vuodelta 2007 mukaan Suomen suurin haaste on energiavarmuus eli tuontiriippuvuus ja riippuvuus yhdestä tuontimaasta.[6]

Vuonna 2014 sähkön kuluttajahinta Suomessa oli Euroopan keskitason alapuolella, se oli 17. korkein 28 maan joukossa. Kun maan yleinen hintataso otetaan huomioon, suomalaisten maksama hinta on Euroopan kolmanneksi halvin (Islannin ja Norjan jälkeen).[7]

Liikenteen polttoaineiden hinnat ovat Suomessa korkeita. Syyskuussa 2015 E95-bensiinin hinta oli Euroopan korkeimpien joukossa: kalliimpaa bensiiniä oli Alankomaissa, Britanniassa, Italiassa ja Tanskassa.[8] Samaan aikaan diesel oli Suomea kalliimpaa Britanniassa, Italiassa ja Ruotsissa.[9][10]

Energianlähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen tärkeimmät energialähteet vuoden 2015 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana olivat puupolttoaineet (26% kokonaiskulutuksesta), öljy (23 %), ydinenergia (18 %), hiili (9 %), maakaasu (7%), vesivoima (5%) ja turve (5 %). Tuulivoimalla katettiin prosentti kulutuksesta, muilla energialähteillä yhteensä neljä prosenttia.[1]

Puupolttoaineet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa kulutetusta energiasta noin neljännes tuotetaan puupolttoaineella.[1] Polttoaineeksi ei kasvateta varsinaisia energiapuumetsiä, vaan suurin osa puupolttoaineesta syntyy joko metsätellisuuden sivutuotteina tai hakkuiden yhteydessä. Metsäteollisuudesta saadaan energiakäyttöön puun kuorta ja sahanpurua sekä sellulntuotannon sivutuotetta mustlipeää. Nämä käytetään yleensä teollisuuden omissa voimalaitoksissa. Metsähaketta syntyy sekä harvennushakkuissa että päätehakkuiden yhteydessä oksista ja kannoista.[11]

Vuonna 2013 kiinteistä puupolttoaineista käytettiin kolmasosa (18 TWh) pienpoltossa eli (asuin-, teollisuus-, maatalous- ja palvelurakennukset) ja energialaitoksissa kaksi kolmannesta (36 TWh).[12]

2000-luvun aikana puun pienpoltto on lisääntynyt lähes 50 prosentilla. Siitä on tullut merkittävä pienhiukkaspäästöjen lähde.[13]

Öljy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Porvoon jalostamon säiliöalue ja öljysatama kuvattuna ilmasta heinäkuussa 2011.

Toinen Suomen kahdesta suurimmasta energialähteestä on öljy, joka muodostaa 20-25 % kokonaiskulutuksesta.[1][14] Osuus on yksi kehittyneiden teollisuusmaiden eli OECD-maiden pienimmistä.[15]

Suomessa toimii kaksi öljynjalostamoa (Porvoon öljynjalostamo ja Naantalin jalostamo). Lähes kaikki Suomessa jalostettu öljy tuodaan Venäjältä Primorskin öljyterminaalista säiliöaluksilla. Runsas kolmannes tuotannosta menee vientiin.[15]

Ydinvoima[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teollisuuden Voima Oyj:n omistama Olkiluodon ydinvoimalaitos Eurajoella tuottaa kahdella ydinvoimalaitosyksikköllä noin 16 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Rakenteilla on kolmas yksikkö.
Pääartikkeli: Ydinvoima Suomessa

Ydinvoimaa tuottavat neljä toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä. Laitosyksiköistä kaksi on Satakunnan Olkiluodossa ja toiset kaksi Itä-Uudellamaalla Loviisassa. Suomen viides laitosyksikkö, Olkiluoto-3, on rakenteilla. Voimaloiden yhteenlaskettu teho on 2752 Megawattia (MW).[16]

Vuonna 2011 Suomen ydinvoimalat tuottivat sähköä 22,3 TWh.[17]

Suomen hallituksen kansallinen energia- ja ilmastostrategia keväältä 2013 näkee ydinvoiman puhtaan energian muotona, jonka avulla voidaan vähentää esimerkiksi kivihiilen käyttöä ja kasvihuonepäästöjä.[18]

Lukuisissa länsimaissa harkitaan rakennettavaksi ydinvoimaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi: ydinvoimala kun ei tuota hiilidioksidipäästöjä - harvassa maassa on kuitenkaan edetty yhtä ripeästi kuin Suomessa.[19] Esimerkiksi Viro on suunnitellut ydinvoimalan rakentamista ja vuonna 2008 pääministeri Ansip esitti hankkeen mahdollista toteuttamista yhteistyössä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa.[20]

Fennovoima päätti lokakuussa 2011 Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle.[21] Se on ollut vaikeaa saada rakennuslupahakemukselta aadittavaa 60 prosentin kotimaista omistusosuutta.[22]

Hiilivoima[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Hiilivoima Suomessa

Hiilivoima kattaa Suomessa yli 10 prosenttia primäärienergiasta. Kivihiilen osuus sähköntuotannosta on vaihdellut 11 ja 21 prosentin välillä. Kaukolämmöstä ja siihen liittyvästä sähköstä tuotetaan kivihiilellä 26–27 prosenttia. Kivihiilen käyttö on keskittynyt suuriin voimalaitoksiin.[23] Kivihiiltä tuodaan Suomeen ennen kaikkea Venäjältä (3428 000 tonnia vuonna 2013), Puolasta (302 000 tonnia vuonna 2013), Kazakstanista (105 000 tonnia vuonna 2013) ja Tsekistä (302 000 tonnia vuonna 2013).[24]

Maakaasu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maakaasun käyttöalue Suomessa ulottuu Kaakkois-Suomesta pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja osaan läntistä Uuttamaata.[25] Maakaasuputkiverkosto kattaa Suomen kaakkois- ja eteläosan. Tällä alueella maakaasun osuus lämmön- ja sähköntuotannon polttoaineista on noin 30 % primäärienergian käytöstä ollen koko maan primäärienergian käytöstä noin 10 %. Maakaasun osuus sähkönhankinnasta vuonna 2004 oli 11,6 %. Maakaasulla on myös merkittävä osuus erityisesti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa, mutta myös kaukolämmön tuotannossa sekä lauhde- ja erillissähkön tuotannossa. Maakaasu tulee Suomeen kahdella rinnakkaisella putkella toimittajalta Venäjältä Länsi-Siperiasta. Suomessa maakaasua varastoidaan ainoastaan putkiverkkoon vuorokausivaihteluiden tasaamiseksi.

Maakaasun tuonti Suomeen alkoi vuonna 1974. Maahantuojana ja tukkumyyjänä toimii Gasum Oy. Gasum Oy:llä on yksinoikeus maakaasun maahantuontiin, siirtoon ja tukkumyyntiin Suomessa. Maakaasun vähittäismyynnistä ja paikallisjakelusta huolehtivat yleensä alueelliset energiayhtiöt ja paikallisjakeluyhtiöt. Gasum Oy suunnittelee maakaasuverkoston laajentamista Länsi-Suomeen. Maakaasua käytettäisiin alueella pääosin korvaamaan hiiltä kaukolämmön ja energian tuotannossa. Laajennushanke toteutuu, jos se todetaan kannattavaksi eli maakaasulle löytyy riittävästi käyttäjiä ja maakaasuputki pystytään rakentamaan kustannustehokkaasti.

Turve[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kotimaista turvetta käytetään varsinkin kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineena. Nykyään rakennettavat leijukerrostekniikkaan perustuvat polttolaitokset soveltuvatk hyvin puun ja turpeen yhteiskäyttöön. Ilmastopolitiikan takia näiden voimaloiden kannattaa suosia puupolttoainetta. Toisaalta turpeen käytöllä on aluepoliittinen merkitys.[26]

Vuonna 2013 turpeen osuus Suomen sähköntuotannosta oli neljä prosenttia.[27]

Vesivoima[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Imatran voimalaitos on eniten sähköä tuottava vesivoimalaitos Suomessa.

Vesivoima on Suomessa perinteisesti merkittävä sähkön lähde. Säädettävyys ja varastoitavuus tekee siitä edelleen tärkeän osan energiantuotantojärjestelmää. Suomessa on yli 220 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 3100 MW. Vesivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta vaihtelee vuosittain 10-20 % välillä riippuen vesitilanteesta.[28]

Pääosa Suomen vesivoimasta on otettu käyttöön ennen 1980-lukua. Suomen suurimmat vesivoimalat tuottavat 200-500 GWh/vuodessa josta Imatrankoski tuottaa 1000 GWh/vuosi.

Suomessa on rakennettu vesivoimaa varten mm. iso Lokan tekojärvi ja suunnitteilla on ollut muun muassa Vuotoksen tekojärvi ja Kollajan allas.

Muu uusiutuva energia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Osatavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus Suomen energiantuotannossa kasvaisi vuoteen 2020 mennessä 38 prosenttiin Suomen energiankulutuksesta.[29]

Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta oli 32%.[30]

Uusiutuvaa energiaa on biopolttoaineiden ja bioenergian tuotanto, jätteiden poltto energiaksi, maalämmön tai aurinkoenergian talteenotto, tuulivoiman ja vesivoiman tuotanto sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto.[31] Näistä puupolttoaineeen ja vesivoiman osuus koko energiatuotannosta on merkittävä jo nyt.[1] Uusiutuvasta energiasta 83 prosenttia on puupohjaista bioenergiaa. Metsäteollisuuden jäteliemet ovat suurin uusiutuvan energian lähde Suomessa. 14 prosenttia uusiutuvasta energiasta tuotetaan vesivoimalla. [32]

EU:n asettamien 20-20-20-tavoitteiden[33] mukaisesti myös Suomi on velvollinen parantamaan energiantehokkuuttaan 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. EU:n asettamien tavoitteiden muut kohdat ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla sekä uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin. Lisäksi liikennepolttoaineista 10 % tulee olla uusiutuvaa alkuperää vuoteen 2020 mennessä. EU kannustaa paikallisen, uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen ja lisäämiseen. EU:n näkökulmasta uusiutuvassa energiassa on merkittävä hyvinvointipotentiaali. EU:n laskelmien mukaan uusiutuvassa energiassa, sen tuottamisessa omaan käyttöön sekä vientiin, on yli 35 miljardin euron liikevaihdon potentiaali. Tämä tarkoittaa yli 350 000 uutta työpaikkaa EU:n alueella.[34]

Biopolttoaineet ja bioenergia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

EU-direktiivissä biopolttoaineeksi sanotaa biomassasta tehtyjä neste- tai kaasumaisia liikenteen polttoaineita. Yleisimpiä raaka-aineita ovat sokeriruoko, maissi, soija, auringonkukansiemenet, puuhake, selluloosa ja öljypalmu. Näistä elintarviketuotantoonkin kelpaavat aineet lasketaan biopolttoaineiden ensimmäisene sukupolveen. Toisen sukupolven polttoaineiden raaka-aineina käytetään pääasiassa yhdyskuntajätteitä tai muiden teollisuusalojen prosesseista syntyviä tähteitä.[35]

Pelloilla kasvatettavaa ruokohelpiä voidaan käyttää samoissa voimaloissa turpeen ja puun kanssa. Se on Suomen tärkein peltoenergiakasvi.[36] Kotimaiata kasviöljyä voidaan käyttäälämmitysöljyn korvikkeena. Kasveista voidaan tehdä myös etanolia polttoaineeksi.[37]

Maalämpö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maalämmöksi sanotaan sekä maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä että maapallon ytimestä peräisin o olevaa fissioenergiaa. Maalämpöä käytetään pientalojen lämmitykseen pumppaamalla jäätymätöntä liuosta sähköpumpulla joko syvässä kaivossa, pintamaassa tai läehisessä vesistössä kiertävässä putkistossa. Pumpun energiankulutuksen takia maalämpöläämmitys lisää sähkönkulutusta; se vastaa noin kolmannesta lämmitysenergiasta.[38]

Maalämpöjärjestelmistä noin 60% asennetaan kaivoon, 30% pintamaahan ja vajaa 10% vesistöön.[38]

Aurinkoenergia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2015 nimellisteholtaan Suomen suurin aurinkosähkövoimala on Helsingin Suvilahdessa oleva 340 kilowatin voimala. Ouluun valmistuu vuoden 2015 kesällä 420 kilowatin voimala ja syksyllä Helsinkiin Kivikon hiihtohallin katolle yli 800 kilowatin laitos.[39]

Tuulienergia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Tuulivoima Suomessa

Vuonna 2014 tuulivoimalla tuotettiin noin prosentti koko energiankulutuksesta.[1] Tuulivoimaloiden lukumäärä ja yhteiskapasiteetti on kasvanut erityisen voimakkaasti 2010-luvulla. Suurin osa tuulivoimaloista sijaitsee Lapissa, Pohjois-Pohjanmalla, Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.[40][41]

Sähkö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen sähköverkon kantaverkon omistaa ja sen kehityksestä vastaa Fingrid Oyj.
Pääartikkeli: Sähkö Suomessa

Sähköntuotanto ja -kulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sähkö asukasta kohti Suomessa (kWh/as.[42][43][44]
EU-15 Kulutus Tuotanto Foss. Ydin UE-Bio Bio+jäte UE %
2004 17 346 16 409 7 061 4 344 2 954 2 050 28,8 %
2005 16 674 13 436 4 459 4 432 2 705 1 840 27,3 %
2006 17 782 15 410 6 135 4 444 2 803 2 028 27,2 %
2008 17 036 14 612 5 182 4 345 3 356 1 727 29,8 %
Ero 2004–2008 −310 −1 797 −1 879 +1 +402 −323
Ero 2004–2008 −2 % −11 % −27 % 0 % 14 % −16 % +1 %-yks.
* UE-Bio sisältää vesivoiman, tuulivoiman, aurinkosähkön ja geotermisen sähkön
* UE % = (uusiutuvan sähkön oma tuotanto / sähkön kulutus) * 100 %

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 Suomen sähkönkulutus jakautui seuraavasti: teollisuus 53 % (metsä: 30,7 %, metalli: 9 %, kemia: 7,6 % ja muut: 5,9 %), kotitaloudet 25 %, palvelut 19 % ja häviöt 3 %. Vuonna 2006 kotitaloussähkön kulutus oli noin 11 % kokonaiskulutuksesta ja siinä valaistuksen osuus oli merkittävin ja elektroniikan osuus kasvoi eniten vuosina 1993–2006.[45]

Ympäristövaikutukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ilmastonmuutos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin kolme neljäsosaa tulee energiasektorilta.[46] Vuonna 2013 kokonaispäästöt vastasivat 60,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia ja energiasektorin päästöt olivat tästä 47,5 milj. t CO2 ekv.[47]

Suomen maakohtainen velvoite osana EU-maiden yhteistä taakanjakoa Kioton pöytäkirjan ensimmäiselle velvoitekaudelle 2008–2012 on rajoittaa kasvihuonekaasupäästöt keskimäärin perusvuoden (1990) tasolle. Suomi on Tilastokeskuksen tietojen mukaan saavuttamassa tämän tavoitteen. Toista velvoitekautta (2013-2020) varten tehtiin useita muutoksia Dohan osapuolikokouksessa joulukuussa 2012. EU:lla on Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella yhteinen 20 prosentin vähennystavoite.[47]

Pienhiukkaset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pienhiukkasia, joiden koko vaihtelee muutaman nanometrin kokoisesta molekyyliryppäästä näkyvään pölyhiukkaseen, pidetään nykyisin tärkeimpänä terveyteen vaikuttavana ympäristötekijänä. Noin puolet ilmakehän pienhiukkaisista syntyy ihmisen toiminnasta: liikenteessä, teollisuudessa ja energiantuotannossa. Suomessa puun pienpoltto on merkittävin yksittäinen hiukkaslähde.[48] Myös ilmaan päästetyt typpidioksidi- ja rikkidioksidikaasut muuntuvat pienhiukkasiksi.[49] Vuonna 2013 energiasektori tuotti Suomessa 61% hiukkaspäästöistä ja 73% pienimpien hiukkasten (PM2.5) päästöistä, 95% rikin oksidien päästöistä ja 52% typen oksideista.[50]

Politiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen energiapolitiikan kolme peruslähtökohtaa ovat energia, talous ja ympäristö.[51] Energia- ja ilmastopolitiikkka ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, sillä 80% kasvihuonekaasujen päästöistä tulee energiasektorilta. 2000-luvulla jokainen hallitus on tehnyt kaudellaan energia- ja ilmastopoliittisen strategian. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon energia- ja ilmastopolitiikasta vuosina 2001, 2005, 2008 ja 2013.[52]

Osana EU:ta Suomi on mukana eurooppalaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa, joka keskiössä on 20-20-20-tavoite: vuonna 2008 päätettiin vähentää kasvihuonekaasuja 20 %:lla, nostaa uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20 %:iin kokonaiskulutuksesta (Suomen osalta 38 %) ja parantaa energiatehokkuutta 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Suomi on mukana kansainvälisen energiajärjestön IEA:n öljynjako- ja huoltovarmuusjärjestelmissä ja sitoutunut useiden kansainvälisten toimielinten, kuten NEA, IAEA ja Euratom, kautta laajaan ydinenergia- ja ydinvalvontayhteistyöhön.[51]

Uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle on maksettu tuotantotukea niin sanottuna syöttötariffina Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Tukea on maksettu tuulivoimaloille, biokaasuvoimaloille ja puupolttoainevoimaloille.[53] Tuulivoimaloiden osalta järjestelmää alettiin sulkea vuonna 2015 taloudellisista syistä.[54]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e f Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Energian hankinta ja kulutus. ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2015.. Tilastokeskus. Viitattu 1.10.2015.
 2. Energian kokoaiskulutus 7.9.2015. Motiva. Viitattu 2.10.2015.
 3. Energian loppukäyttö 2014 Motiva. Viitattu 2.10.2015.
 4. Energiankulutus ei enää kasva Ympäristöhallinto. 22.4.2015. Viitattu 1.10.2015.
 5. Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus.. 23.3.2015. Tilastokeskus. Viitattu 2.10.2015.
 6. Energy Policies of IEA Countries – Finland – 2007 Executive Summary, IEA 26.3.2008
 7. Electricity prices for household consumers (Fig 1. & Fig. 4) Energy price statistics. 5/2015. Eurostat. Viitattu 4.10.2015.
 8. Consumer prices per litre (inclusive of duties and taxes) Euro-Super 95 14/09/2015 European Commission. Viitattu 4.10.2015.
 9. Consumer prices per litre (inclusive of duties and taxes) Automotive gas oil (Diesel oil) 14/09/2015 European Commission. Viitattu 4.10.2015.
 10. Weekly Oil Bulletin European Commission. Viitattu 4.10.2015.
 11. Metsäenergia Energiateollisuus. Viitattu 2.10.2015.
 12. Torvelainen J: Metsähaketta käytettiin 8,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013 – uusi ennätys Metsätilastotiedote. 8.7.2014. Viitattu 2.10.2015.
 13. Puunpoltto Ympäristöterveys Ilmansaasteet. THL. Viitattu 2.10.2015.
 14. Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia vuonna 2012 22.3.2013. Tilastokeskus. Viitattu 1.10.2013.
 15. a b Öljy Suomen kansantaloudessa Öljy & Bio. Öljy- ja biopolttoaineala ry. Viitattu 2.10.2015.
 16. Ydinvoima energiateollisuus. Viitattu 2.10.2015.
 17. Sähkön ja lämmön tuotanto laski vuonna 2011 16.10.2013. Tilastokeskus. Viitattu 1.10.2013.
 18. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 20.3.2013. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 1.10.2013.
 19. Sutinen, Teija: Ydinvoimala rantatontilla, Helsingin Sanomat 30.11.2008. Verkkoversio (maksullinen). luettu 12.12.2008
 20. Juvakka, Kai: Viro kaavailee ydinvoimalaa suomalaisyritysten kanssa 22.11.2008. Helsingin Sanomat. Viitattu 1.10.2013.
 21. Fennovoiman ydinvoimala tulee Pyhäjoelle 5.10.2011 (päivitetty 8.6.2012). Yle Uutiset. Viitattu 1.10.2013.
 22. Fennovoimalle uusi omistaja Kroatiasta Talouselämä. 30.6.2015. Viitattu 2.10.2015.
 23. Kivihiili energia.fi. Energiateollisuus ry.. Viitattu 21.10.2009.
 24. Energian tuonti alkuperämaittain 2013 (taulukko 11.3) Energian hankinta ja kulutus. Tilastokeskus. Viitattu 2.10.2015.
 25. http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/maakaasu
 26. Turve energia.fi. Viitattu 3.10.2015.
 27. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013 Tilastokeskus. Viitattu 3.10.2015.
 28. Vesivoima enegia.fi. Energiateollisuus ry. Viitattu 3.10.2015.
 29. Uusiutuva energia Suomessa energia.fi. Viitattu 3.10.2015.
 30. Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta 2014 Tilastokeskus. Viitattu 3.10.2015.
 31. Ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitus 2013 Tilastokeskus. Viitattu 3.10.2015.
 32. http://www.vtv.fi/files/2401/2132010_Uusiutuvien_energiamuotojen_edistaminen_netti.pdf
 33. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22013&lan=fi
 34. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/33&format=HTML&aged=1&language=FI&guiLanguage=en
 35. Biopoltoaineet oil.fi. Viitattu 3.10.2015.
 36. Ruokohelpi Motiva. Viitattu 3.10.2015.
 37. peltobiomassat Motiva. Viitattu 3.10.2015.
 38. a b Maalämpöpumppu, MLP Motiva. Viitattu 2.10.2015.
 39. Aurinkosähkön suomenennätys tuplaantuu – Helsingin uusi voimala Kivikkoon
 40. Wind energy statistics in Finland 2013 (s. 4, 6, 7 ja 18) 2014. VTT. Viitattu 4.10.2015. (englanniksi)
 41. Suomen tuulivoimatilastot VTT. Viitattu 4.10.2015.
 42. Energiläget i siffror, Energy in Sweden, Facts and figures 2006 ET2006_44.pdf
 43. Energiläget i siffror, Energy in Sweden, Facts and figures 2007 taulukko 25 ET2007_50.pdf
 44. Energiläget i siffror 2008 Taulukko.26 ET2008:20 Energimyndigheten
 45. Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -tutkimus, Adato Energia Oy ja Työtehoseura (TEM)
 46. Suomen päästöt Ilmasto-opas. Viitattu 4.10.2015.
 47. a b Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2013 Tilastokeskus. Viitattu 4.10.2015.
 48. Pienhiukkaset tunkeutuvat hengitysteihin - vuosittain jopa 1300 ennenaikaista kuolemaa Suomessa Savon Sanomat. 7.9.2015. Viitattu 4.10.2015.
 49. Pienhiukkaset Ilmanlaatuportaali. Viitattu 4.10.2015.
 50. Ilman epäpuhtauksien päästöjen jakautuminen Suomessa sektoreittain vuonna 2013 Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa. Viitattu 4.10.2015.
 51. a b Energia Energia- ja ilmastostrategiat. 29.1.2015. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 4.10.2015.
 52. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Työ- ja ellinkeinoministeriö. Viitattu 4.10.2015.
 53. Syöttötariffi Motiva. Viitattu 4.10.2015.
 54. Syöttötariffijärjestelmä sulkeutumassa tuulivoimaloiden osalta 3.9.2015. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 4.10.2015.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]