Skientologia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Skientologien rakennus Los Angelesissa.

Skientologia (engl. Scientology, latinan verbistä scio 'tietää, ymmärtää' ja kreikan kielen sanasta logos 'oppi' – siis "tietämisen oppi") on uskomusten ja oppien järjestelmä, joka perustuu yhdysvaltalaisen kirjailijan L. Ron Hubbardin ajatuksiin.

Hubbard kehitti 1940-luvulla dianetiikka-nimisen opin, jossa ihmisen ongelmia pyritään korjaamaan henkilökohtaisen neuvonnan avulla. 1950-luvun alussa Hubbard toi oppiinsa hengellisiä elementtejä, ja sitä alettiin kutsua skientologiaksi. Skientologiakirkko perustettiin vuonna 1954, ja liike on sen jälkeen laajentunut myös Yhdysvaltain ulkopuolelle. Liikkeessä on nykyisin arviolta 10 000–20 000 aktiivista jäsentä.

Kirkon oman virallisen määritelmän mukaan skientologia on "käytäntöön sovellettu uskonnollinen filosofia". Skientologiaan liittyy muun muassa oppi hengen suhteesta itseensä, sosiaaliseen ympäristöön, maailmankaikkeuksiin ja hengen käsittelyä. Hengen palauttaminen korkeampaan tilaan tapahtuu auditoinneissa, istunnoissa. Skientologit uskovat oppiensa parantavan sitä harjoittavan ihmisen elämää lisäämällä henkisiä kykyjä ja näin takaavan tien onneen. Skientologit uskovat ihmisen olevan kuolematon henkiolento, thetan, jolla on rajattomat kyvyt.

Skientologia on kautta koko historiansa ollut laajan kritiikin ja väittelyjen kohde[1], muun muassa koska sitä monesti pidetään ulkopuolisten parissa kaupallisena kulttina, joka myy pelastumiseen tarvittavaa salattua tietoa kalliilla hinnalla, ja suhtautuu jyrkän vastustavasti kritiikkiin.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologian perustaja L. Ron Hubbard.

Skientologian perusti yhdysvaltalainen tieteiskirjailija L. Ron Hubbard (1911–1986). Hän laati 1940-luvulla opin, jonka hän nimesi dianetiikaksi. Oppi sisälsi hänen käsityksiään ihmisen ongelmista ja niiden ratkaisemisesta neuvonnalla, "auditoinnilla". Hubbard kirjoitti teorioistaan kirjan The Original Thesis (1948), jota hän levitti yksityisesti. Sen jälkeen hän alkoi julkaista opistaan lehtiartikkeleita. Toukokuussa 1950 Hubbard julkaisi kirjansa Dianetiikka: nykyajan tiede mielen terveydestä. Kirja nousi nopeasti bestselleriksi.[2]

Hubbard perusti Hubbard Dianetic Research Foundation -säätiön Elizabethiin New Jerseyyn ja alkoi kouluttaa ihmisiä auditoijiksi. Hän alkoi myös kiertää Yhdysvaltoja luennoimassa dianetiikan periaatteista. Liike sai nopeasti paljon jäseniä, ja Hubbard julkaisi uusia kirjoja ja julkaisi auditoinnin tueksi laitteen nimeltä "E-mittari".[3]

Los Angelesissa toiminut koulutuslaitos oli koko organisaation tuottoisin osasto, mutta senkään tuotoilla ei pystytty kattamaan koko organisaation menoja. Amerikkalaisten kiinnostus dianetiikkaa kohtaan oli alkuinnostuksen jälkeen vähentynyt. Organisaatio joutui sulkemaan osastojaan ja meni konkurssiin helmikuussa 1952. Hubbard menetti samalla oikeutensa dianetiikkaan ja sen nimen käyttöön.[4]

Vuonna 1952 Hubbard laajensi mieleen keskittynyttä dianetiikkaa hengellisemmäksi skientologiaksi, jossa keskitytään thetan-nimisen henkiolennon kehittämiseen ihmisessä. Hän perusti Hubbard Association of Scientologists -järjestön ja Journal of Scientology -lehden. Hubbardin seuraajat perustivat vuonna 1954 Skientologiakirkon (Church of Scientology).[5] Liikkeen ensimmäinen kirkko avattiin Los Angelesissa Kaliforniassa 18. helmikuuta 1954.[6] Liike laajentui myös ulkomaille, aluksi Eurooppaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin, ja skientologiakirkkoja avattiin eri puolille maailmaa. Hubbardista tuli Skientologiakirkon johtaja vuonna 1955. Kirkon päämaja siirrettiin Sussexiin Englantiin, ja Hubbard itse asui siellä seitsemän vuoden ajan.[5]

Vuonna 1958 Yhdysvaltain verovirasto kyseenalaisti Skientologiakirkon aseman uskontona, joka oli oikeutettu verovapauteen. Tästä seurasi neljännesvuosisadan kestänyt oikeusprosessi, jonka päätteeksi kirkko sai pitää asemansa. Skientologikirkkoa nousivat vastustamaan myös psykiatrit ja monen maan hallitukset. Australiassa skientologia kiellettiin vuonna 1965 moneksi vuodeksi, kunnes se lopulta hyväksyttiin sielläkin uskonnoksi. Skientologiaa vastaan julkaistiin 1960-luvulla myös lukuisia kirjoja ja lehtikirjoituksia.[7]

Hubbard jätti 1960-luvulla nimellisesti kirkon johtajuuden mutta jatkoi oppiin liittyvän materiaalin kirjoittamista ja vaikuttamista kirkon ”Perustajana”. Hän perusti vuonna 1967 yksikön nimeltä Sea Organization (Sea Org). Se toimi aluksi kolmella laivalla, joista Hubbard itse asui ja työskenteli yhdessä, mutta siirtyi vuonna 1975 toimimaan maalla Clearwaterissa Floridassa.[8]

Hubbard julisti marraskuussa 1969 kannattajilleen sodan psykiatriaa vastaan, sillä hän piti psykiatreja ihmiskunnan, Lännen ja skientologian pahimpina vihollisina. Skientologit ryhtyivät vastustamaan psykiatriaa muun muassa järjestämällä mielenosoituksia ja pyrkimällä soluttautumaan mielenterveysorganisaatioiden johtoon.[9]

Suojellakseen itseään kirkko perusti oman suojeluyksikön nimeltä Guardian’s Office. Se ryhtyi muun muassa varastamaan itseään ja kirkon vastustajia koskevia luottamuksellisia dokumentteja (Operation Freakout ja operaatio Snow White). Yksikön toiminta paljastui ja johti vuonna 1977 kirkon tiloihin tehtyihin ratsioihin, joiden seurauksena jotkut yksikön johtajat saivat vankeustuomioita. Kirkko lakkautti Guardian’s Officen vuonna 1979.[10]

Vuonna 1981 perustettiin kattokirkko Church of Scientology International. Se valvoo skientologian laajentumista maailmalla, ohjaa paikallisia kirkkoja sekä hoitaa julkisuutta ja lakikysymyksiä. Religious Technology Center -keskus perustettiin vuonna 1982 ylimmäksi kirkolliseksi auktoriteetiksi. Skientologiakeskuksia oli vuoteen 1992 mennessä perustettu jo 74 maahan, mukaan lukien kaikki entiset neuvostotasavallat.[11]

Hubbard jättäytyi 1970-luvun aikana pois kirkon toiminnasta ja kuoli vuonna 1986. Jokaisessa skientologiakirkossa on nykyisin huone, jossa on esillä Hubbardin kirjoja ja kirjailijan työpöytä.[12] Kirkon de facto johtajana toimii nykyisin amerikkalainen David Miscavige, jonka virallinen titteli on hallituksen puheenjohtaja skientologiaverkostossa ylimpänä olevassa Religious Technology Center -yrityksessä.

Liikkeen jäsenmäärä oli huipussaan 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin liike kasvoi nopeasti. Vuoden 1992 jälkeen on tullut vain vähän uusia organisaatioita[13]. 2000-luvulla liilkeessä olleiden yhdysvaltalaisten määrä on puolittunut.[14][15] Liikkeen nykyisestä koosta ei ole varmaa tietoa. Kirkon itsensä mukaan sillä on miljoonia jäseniä. Kirkosta irtautuneiden entisten johtajien mukaan kirkon maailmanlaajuinen jäsenmäärä on 2010-luvulla ollut 10 000–20 000.[16] Suomen Scientologia-yhdistys ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2011 noin 120.[17]

Kirkon pääorganisaatiot ja suurin osa sen jäsenistä ja työntekijöistä ovat maantieteellisesti keskittyneet Los Angelesin ja Tampa Bayn alueille. Kirkolla on huomattavia kiinteistöomistuksia Hollywoodin kaupunginosassa ja Clearwaterin (Florida) kaupungin ydinkeskustassa. Yhdysvaltain ulkopuolella jäseniä on luultavasti eniten Englannissa, Italiassa, Saksassa, Venäjällä ja Taiwanissa.[18] Vuoden 2011 Englannin ja Walesin väestölaskennassa skientologiksi itsensä ilmoitti 2 418 henkilöä.[19]

Uskomukset ja käytännöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dianetiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologian perustana on oppi nimeltä dianetiikka (engl. Dianetics), jonka L. Ron Hubbard laati 1940-luvulla.[20]

Dianetiikan perusajatus on se, että olemassaolon perusperiaate on selviytyminen. Ihmisen selviytymisenhalu ilmenee hyveiden ilmauksilla. Selviytymisen tavoittelu tuottaa mielihyvää, mutta tuhoisa toiminta johtaa pettymykseen, epäonnistumiseen, tuskaan ja lopulta kuolemaan. Hubbard jakoi selviytymisen halun aluksi neljään, myöhemmin kahdeksaan ”dynamiikkaan”. Kaksi ensimmäistä dynamiikkaa ovat halu selviytyä yksilönä sekä halu selviytyä lisääntymisprosessin läpi ja kasvattaa lapset.[20]

Dianetiikan teorian mukaan yksilön selviytymisen halua tukahduttavat monet aberraatiot neurooseista psykoottisiin tiloihin ja sosiopaattisiin käyttäytymismalleihin. Dianetiikka tarjoaa tiedon mielestä ja selittää psykologisen ja sosiaalisen patologian lähteen. Siihen kuuluu myös terapiajärjestelmä, joilla nämä ongelmat voidaan kokonaan poistaa. Dianeettisen terapian tavoitteena on tuottaa optimaalinen yksilö, ”Clear” (suom. ’puhdas’, ’vapaa’). Tällainen henkilö on kokonaan vapaa kaikista psykooseista, neurooseista, pakoista, patoumista ja itseaiheutetuista sairauksista.[21]

Hubbard halusi ymmärtää, miksi mieli teettää asioita, jotka haittaavat selviytymistä. Hän päätteli, että mielen vääristymät aiheutuvat datan prosessoinnista. Mieli ottaa joka hetki vastaan suuria määriä dataa, jonka se tallentaa ikään kuin pysäytyskuvina, joihin kuuluu eri aistien tuottamia elämyksiä. Nämä pysäytyskuvat muodostavat mielessä ”aikaraidan”, kuten elokuvafilmin ruudut.[22]

Skientologisen näkemyksen mukaan analyyttinen mieli ottaa datan vastaan, painaa sen mieleen, muokkaa sitä ajattelemalla sitä sekä tekee selviytymiseen tähtääviä päätelmiä rationaalisten näkökohtien pohjalta. Mutta kun analyyttinen mieli ei ole toiminnassa, kuten tajuttomuuden tilassa tai kovan kivun hetkellä, ”reaktiivinen mieli” ottaa vallan ja tallentaa dataa omaan varastoonsa. Reaktiivisen mielen tallentamat kuvat, ”engrammit” ovat paljon yksityiskohtaisempia ja voimakkaampia kuin analyyttisen mielen tallentamat kuvat. Näiden engrammien eri elementit yhdistyvät mielessä toisiinsa. Sen seurauksena kun ihminen kokee jonkin elementin uudelleen, mielessä ollut koko engrammi saattaa aktivoitua. Tästä voi seurata kielteisiä tunteita ja toistuessaan myös mielen häiriöitä, joiden lähdettä henkilö ei itse ymmärrä.[23]

Auditointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologien auditoinneissa käytetään "E-mittaria", joka on galvanometriä muistuttava laite.

Dianeettisessa terapiassa on kyse engrammien vaikutusten juurimisesta pois. Hubbard nimesi dianetiikan neuvontatekniikan ”auditoinniksi”. Siinä engrammit palautetaan mieleen ja käsitellään kahdenkeskisesti. Neuvoja eli auditoija antaa ohjeita ja esittää kysymyksiä auditoinnin kohteelle, jota tässä vaiheessa kutsustaan nimityksellä ”pre-Clear”, ’esivapaa’. Näin hän kohtaa omat engramminsa, jolloin hän pystyy vapautumaan niiden tunnelatauksista ja poistamaan niiden vaikutukset itseensä.[24]

Auditoinnissa nostetaan esiin henkilön elämän koko elämä kaikkine noloine ja kyseenalaisine tapahtumineen. Tiedot saatetaan arkistoida myöhempää käyttöä varten.[25]

Auditoinnissa käytetään laitetta nimeltä E-mittari. Se mittaa kehon läpi kulkevia heikkoja sähkövirtauksia, joiden uskotaan kuvaavan kohteen henkisiä tiloja ja engrammista vapautumisen vaikutuksia.[26]

Edistymisen vaiheet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologiasta kiinnostuneen polku kirkon sitoutuneeksi jäseneksi on standardisoitu. Se alkaa persoonallisuustestillä nimeltä Oxford Capacity Analysis, joka ei nimestään huolimatta ole Oxfordin yliopistossa kehitetty. Sitä seuraavat esittelyluento ja auditointipaketti, joilla tulijalle selitetään dianetiikan ja skientologian perusteet. Jos tulijalla on huumetaustaa, hänet laitetaan puhdistusohjelmaan, jonka tarkoituksena on puhdistaa keho epäpuhtauksista. Sen jälkeen uusi jäsen voi alkaa käymään läpi ”täydelliseen vapauteen johtavaa siltaa” vaihe vaiheelta.[27]

Yksilön edistyminen dianetiikassa ja skientologiassa tapahtuu vaiheittain prosessissa, joihin kuuluu oppitunteja ja auditointeja. Ylemmille tasoille kehittymistä kuvaamaan on laadittu yksityiskohtainen kartta. Jossain vaiheessa henkilö oppii auditoimaan toisia henkilöitä ja ryhtyy avustamaan uusia jäseniä.[28]

Thetanit ja edistyminen ylemmille tasoille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luotuaan dianetiikan Hubbard ryhtyi pohtimaan sen entiteetin olemusta, joka mielen tuottamia kuvia katselee. Hän päätteli, että ihmisen olemus ei ole keho tai mieli vaan erillinen ja omasta olemassaolostaan tietoinen henkiolento, jota hän kutsui nimellä thetan.[29]

Hubbard laati mytologian, jonka mukaan jokainen thetan on elänyt useiden vuosisatojen ajan eri kehoissa. Niiden alkuperä on miljardien vuoden takana, ja aikojen kuluessa ne ”putosivat” fyysiseen maailmankaikkeuteen, jonka ne olivat itse luoneet. Niistä tuli kuitenkin tämän maailmankaikkeuden vankeja, ja ne menettivät kykynsä ja muistonsa tapahtumista.[30] Mytologiaan kuuluu myös kertomus ulkoavaruuden diktaattori Xenusta. Hän toi maapallolle 75 miljoonaa vuotta sitten olentoja, joiden kuoltua heidän vahingolliset body thetaninsa ('keho-thetanit') siirtyivät ihmisiin.[31]

Kun Hubbard laajensi dianetiikkaa jo vuoden 1951 tienoilla selittämään thetania, sielun kaltaista olentoa, sen ”dynamiikat” laajenivat neljästä kahdeksaan. Aluksi ihminen pyrkii selviytymään yksilönä ja elää mahdollisimman pitkän ja täyden elämän. Toisella tasolla yksilö näkee selviytymisen lisääntymisen tai luovuuden kautta. Sitä korkeammilla kolmella tasoilla thetan näkee selviytymisen ryhmän, ihmislajin ja lopulta elämän kautta. Kuudennesta tasosta eteenpäin yksilö tavoittelee selviytymistä identifioitumalla maailmankaikkeuden, henkisyyden ja Suurimman Olennon äärettömyyden kanssa.[32]

Hubbard määritteli myös kahdeksan korkeampaa saavutuksen tasoa eli OT-tasoa (Operating Thetan). Yksityiskohtainen tieto näistä tasoista paljastetaan vain skientologiakirkon jäsenille.[33]

Dianeettisessa koulutuksessa yksilöt oppivat omasta thetan-olemuksestaan. Saavutettuaan Clear-tason yksilöt ovat valmiit toimimaan thetanina, jota reaktiivinen mieli ei enää sido. Edistyjä etenee "siltaa kohti täydellistä vapautta", joka seuraa kosmisten esteiden rikkomisesta. Sen jälkeen henkilö voi kohdata oman thetaninsa menneisyyden tapahtumat, jotka thetania vielä rajoittavat.[34][35] Terapiaan kuuluu myös omasta body thetanista irti pääseminen.[31]

Hubbard sanoi yhdistäneensä uskontoon monen uskonnollisen ajattelijan ajatuksia. Tieteellisenä itseään pitävän skientologian esoteerinen[36] oppi muistuttaakin olemukseltaan hieman gnostilaisuutta[36] ja joitain itämaisia uskontoja[1]. Hubbard oli tutustunut itämaisiin uskomuksiin, ja pohjasi uskonnon muun muassa hinajanabuddhalaisuuteen sekä Vedaan[37]. Hubbardin henkifilosofioilla on nähty yhteyksiä hindulaisuuden myytteihin luomisesta, useista maailmankaikkeuksista ja kosmisesta kamppailusta. Auditoinnin teknologiat ovat analogisia joogan tiettyjen meditatiivisten ja introspektiivisten muotojen kanssa.[38]

Etiikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologiassa on oma eettinen järjestelmänsä. Hyviä ovat asiat, jotka edistävät selviytymistä kaikissa kahdeksassa ”dynamiikassa”. Rakentavat teot ovat hyviä, tuhoavat teot ovat pahoja. Skientologian eettinen järjestelmä tarjoaa sarjan askelia tai kaavoja, joita noudattaminen johtaa parempiin olotiloihin.[39]

Jokaisessa skientologikirkossa on etiikkavirkailija (Ethics Officer), joka opettaa jäsenille kuinka etiikkaa sovelletaan omassa elämässä. Skientologiassa on myös oma sisäinen oikeusjärjestelmänsä, joka käsittelee jäsenten epäeettiset teot. Tuhoavasti käyttäytyneitä jäseniä ohjataan ensin korvaamaan aiheuttamansa vahinko ja sitten toimimaan niin että kehittyminen on mahdollista. Ankarin rangaistus on kirkosta erottaminen.[40]

Asema uskontona[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologian asema eri maissa.
  Skientologia on määritelty uskonnoksi.
  Skientologialla on verovapaus.
  Skientologeilla on oikeus vihkiä avioliittoon.
  Skientologia on määritelty kultiksi.
  Skientologian asema on epäselvä.

Skientologian asema uskontona on kiistanalainen. Skientologian pohjana oleva dianetiikka esiteltiin 1950-luvulla ”henkisen terveyden modernina tieteenä”, jossa psykosomaattisia sairauksia parannetaan terapian avulla. Perustaja L. Ron Hubbard pyrki saamaan dianetiikalle aluksi tieteellisen hyväksynnän, mutta lääkärit ja psykiatrit torjuivat opin näennäistieteenä. Vuoden 1951 jälkeen skientologiaan tuli hengellisiä elementtejä henkiolento thetanien löytymisen kautta, ja opin painopisteeksi tuli thetanien kehittäminen. Vuonna 1954 perustettiin Skientologiakirkko, ja seuraavina vuosina kirkot korvasivat dianetiikkakeskukset.[41]

Skientologit itse kutsuvat skiengologiaa uskonnoksi, vaikka siinä ei puhutakaan esimerkiksi Jumalasta, uskosta ja rukouksista, eikä siinä kokoonnuta jumalanpalveluksiin vaan neuvontatilaisuuksiin. Jäsenet myös maksavat saamistaan palveluista, ja maksut nousevat suuriin summiin. Skientologialla on kuitenkin oma teologiansa, ja Skientologiakirkon jäsenet kertovat saavansa kirkolta merkityksellisen hengellisen elämän itselleen. Jotkut kutsuvat skientologiaa vaaralliseksi kultiksi, ja vastustajat katsovat Skientologiakirkon harjoittavan jäsentensä manipulointia ja aivopesua. Arvostelijoiden mukaan Hubbard halusi määritellä dianetiikkansa uskonnoksi vain siksi, koska Yhdysvaltain laki suojelee sekä suosii verotuksessa uskonnollisia yhteisöjä. Skientologiakirkko on onnistunut osoittamaan uskonnollisen luonteensa viranomaisten ja oikeuden edessä.[41]

Kirkon ja järjestöjen toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologialiikkeeseen kuuluu pieniä missioita, joissa uusia jäseniä opastetaan ja rohkaistaan liittymään Skientologiakirkkoon. Jotkut auditoijat toimivat kentällä yksin. Skientologiakirkko tukee missioita Scientology Missions Internationalin kautta ja yksittäisiä auditoijia International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors -osastonsa kautta.[42]

Paikalliset kirkot tarjoavat auditointia ja opetusta. Lisäksi ne toimivat Skientologiakirkon ja jäsenten yhteydenpitokanavana ja rohkaisevat jäseniä ottamaan osaa kirkon yhteiskunnalliseen toimintaan. Kirkot ja missiot ovat autonomisia. Paikalliset kirkot saavat Religious Technology Center -keskukselta lisenssinsä skientologien tavaramerkkien käyttöön sekä kurssien ja auditointien järjestämiseen.[43]

Flag Building eli Super Power Building on Skientologiakirkon rakennuttama koulutuskeskus Clearwaterissa Floridassa.

Auditoijat ja papit koulutetaan Saint Hill Organizationsissa, joita toimii Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Suurin skientologiakeskus on Flag Service Organization Clearwaterissa. Korkeimman tason koulutusta tarjoaa Foundation Church of Scientology/Flag Ship Service Organization. Kaikki kirkot ja järjestöt toimivat Church of Scientology Internationalin alla.[44]

Kirkko saa merkittävän osan tuloistaan hyvätuloisilta jäseniltään, jotka käyvät muutaman kerran vuodessa kirkon keskuksissa ja maksavat palveluista suuria summia. Joskus rikkaat jäsenet tekevät kirkolle miljoonalahjoituksia.[45] Kirkko saa paljon tuloja myös kiinteistötominnalla. Se ostaa ja kunnostaa rakennuksia, joista osan se vuokraa franchise-periaatteella toimiville paikallisille kirkoille, jotka keräävät rahat jäseniltään jäsenmaksuina.[46]

Skientologiakirkon toimintaan kuuluu myös yhteiskunnallisia ohjelmia, joita koordinoi vuonna 1988 perustettu Association for Better Living and Education. Ohjelmia ovat muun muassa huumevieroitusohjelma Narconon ja rikollisesta elämästä pois pyrkivien tukiohjelma Criminon. Applied Scholastics on opiskelutaito-ohjelma, joka luotiin alun perin skientologien omaan käyttöön, mutta jota jotkut skientologiaa kannattavat opettajat ovat käyttäneet myös tavallisissa kouluissa. The Way to Happiness Foundation on säätiö, joka edistää Hubbardin teoksen The Way to Happiness levitystä.[47]

World Institute of Scientology Enterprises perustettiin vuonna 1979 kouluttamaan asiantuntijoita ja liikemiehiä organisointi- ja johtamistaidoissa Hubbardin teosten pohjalta Hubbard College of Administration -collegessa.[48]

Julkkisjäsenet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologiakirkon jäseniksi liittyneet julkisuuden henkilöt ovat olleet näkyvä osa skientologian julkisuuskuvaa, ja liike on myös tietoisesti hokutellut heitä riveihinsä. L. Ron Hubbard käynnisti jo vuonna 1955 strategian nimeltä Project Celebrity, jonka tavoitteena oli houkutella kulttuurin, urheilun, liike-elämän ja hallinnon tunnettuja edustajia ja mielipidejohtajia skientologian levittäjiksi. Nämä pyrkimykset eivät toteutuneet vielä 1950-luvulla.[49]

Hubbard perusti 1960-luvulla ”julkkiskeskuksia” (Celebrity Centers), joihin alettiin houkutella taiteilijoita, näyttelijöitä ja muita kuuluisuuksia ystävineen ja perheineen. Skientologiakirkkoon liittyikin tuolloin joitain tunnettuja viihdealan edustajia kuten näyttelijä Peggy Lipton ja jazzmuusikko Chick Corea. Lisäksi moni tähti kävi lyhyesti tutustumassa liikkeeseen.[50]

Näyttelijä John Travolta liittyi Skientologiakirkkoon vuonna 1974 ennen kuin hänestä oli vielä tullut suuri tähti. Seuraavina vuosikymmeninä Travolta on markkinoinut usein julkisuudessa skientologiaa ja Hubbardin kehittämää opiskelutekniikkaa. 1990-luvulla hän lobbasi kongressia ja presidentti Clintonia tuomitsemaan skientologian-vastaiset vainot Saksassa.[51]

Skientologiakirkon johtoon 1980-luvulla nousseen David Miscavigen kaudella julkkisjäseniä on houkuteltu liikkeeseen nostamalla heidät liikkeen sisällä etuoikeutettuun asemaan ja korostamalla julkisuudessa skientologian hyödyllisyyttä urakehityksen kannalta.[52]

Näyttelijä Kirstie Alley markkinoi 1990-luvulla skientologien Narconon-huumevieroitusohjelmaa. Muusikko Sonny Bono hyödytti skientologiaa Yhdysvaltain kongressissa vuodesta 1994 alkaen muun muassa tekijänoikeussuoja-asioissa.[53]

Skientologiakirkon tunnetuin julkkisjäsen on näyttelijätähti Tom Cruise, joka liittyi kirkkoon vuonna 1986 naisystävänsä Mimi Rogersin suosituksesta. Vuodesta 2001 alkaen Cruisesta on tullut skientologian näkyvin ja kiihkein puolestapuhuja ja lähetystyöntekijä sekä suurin lahjoittaja.[54]

Psykiatrian vastustus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologien psykiatrianvastainen mielenosoitus Edinburghissa kesäkuussa 2005. Mielenosoittajan kantaman kyltin mukaan "psykiatria tappaa".

Skientologiakirkko suhtautuu jyrkän kielteisesti psykiatreihin ja psykologeihin. Skientologiakirkon psykiatrianvastainen "kansalaisten ihmisoikeuskomitea" ("Citizens Commission on Human Rights" CCHR) ylläpitää Hollywoodissa "Psychiatry: An Industry of Death" -nimistä psykiatrianvastaista museota, jossa psykiatreja syytetään muun muassa juutalaisten kansanmurhasta, orjuudesta, etnisistä puhdistuksista Balkanilla, Neuvostoliiton gulageista ja apartheidista.[55]

Taistelu uskosta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologian opetusmateriaalin leviäminen Internetiin siitä eronneiden jäsenten ja julkisten oikeudenkäyntien myötä on horjuttanut skientologiakirkon uskottavuutta ja taloudellista perustaa. Kirkko on vastannut haastamalla ihmisiä tekijän­oikeus­rikkomuksista oikeuteen, ja sen on väitetty[56] vaativan siitä syystä muun muassa skientologiaa arvostelevan Operation Clambake -sivuston[57] poistoa Googlesta.

Skientologiakirkosta on eronnut itsenäinen Free Zone -liike. Sen perusti 1980-luvun alussa joukko kirkosta eronneita skientologeja. He ajautuivat valta- ja oppitaisteluun kirkon uuden johdon kanssa ja syyttivät sitä rahastuksesta ja skientologian oppien vääristelystä. Ryhmä perusti oman yhteisönsä, L. Ron Hubbardin mukaan nimetyn Ron's Org -järjestön.

Kirkko ja siitä eronneet skientologian harjoittajat syyttävät kumpikin toisiaan vääräuskoisuudesta ja väärinkäytöksistä. Skientologiakirkko on tavaramerkkirikkomuksiin vetoamalla yrittänyt estää Free Zone -järjestöjä harjoittamasta tai markkinoimasta skientologiaa. Freezonelaiset puolustavat kuitenkin oikeuttaan harjoittaa Hubbardin oppeja siteeraamalla häntä itseään:

"Dianetiikka ei ole koskaan minkään lainsäädännön alainen, sillä yksikään laki ei voi estää ihmistä istuutumasta ja kertomasta toiselle ihmiselle huoliaan, ja jos joku haluaa monopolisoida dianetiikan, voi olla varma, että hän tekee sen syistä, joilla ei ole mitään tekemistä dianetiikan vaan voitontavoittelun kanssa." (Dianetics: The Modern Science of Mental Health, 1950.)

Free Zone -liike on sittemmin levinnyt hajalleen ympäri maailmaa, eikä eri järjestöillä ole yhtä yhteistä kattojärjestöä tai kirkkoa, vaan kukin noudattaa omia linjauksiaan.

Skientologia Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Skientologia Suomessa

Suomessa skientologia oli julkisuudessa erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla. Skientologiakirkko on anonut Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdys­kunnan asemaa, mutta sitä ei ole myönnetty.[58][59] Suomen Scientologia-yhdistys ry perustettiin 1980 ja rekisteröitiin 3. maaliskuuta 1983. Jäseniä oli 120 vuonna 2011.[60]

Vastustus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Skientologian kritiikki

Skientologiakirkko on herättänyt voimakasta arvostelua kaupallisuutensa ja yksilönvapauksia rajoittavien pyrkimystensä vuoksi, ja ne ovat vahingoittaneet skientologian mainetta uskonnollisena yhteisönä. Monissa maissa, myös Suomessa, skientologiakirkolta onkin evätty toiminta uskonnollisena järjestönä, kun sen toimintatapojen on katsottu kuuluvan pikemminkin liikemaailmaan. Yhdysvalloissa skientologit vakiinnuttivat asemansa uskontona ja hyväntekeväisyysjärjestönä vasta pitkän kiistan jälkeen vuonna 1993[36], jolloin kirkko sai verovapauden takaisin. Saksassa skientologiakirkko on luokiteltu yhdeksi liittovaltion turvallisuusvirasto Bundesamt für Verfassungsschutzin tärkeimmistä tarkkailun kohteista. Myös Ranskassa yhteisöön on suhtauduttu torjuen[36].

Arvostelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Scientologiakirkon Sea Orgin ex-jäsen Gerald "Gerry" Armstrong on kirkon näkyvä arvostelija.

Skientologia on kerännyt mediahuomiota ja kriitikoita luultavasti enemmän kuin moni muu uususkonto. Usein skientologiaa sanotaan lahkoksi tai kultiksi.[61][62][63][64][65][66][67]

Kriitikoiden mukaan skientologiakultti kääntyy sisäänpäin ja asettuu muuta maailmaa vastaan.[68].

Kriitikot mainitsevat yleensä korkeat kurssimaksut[69][70][71], syytteet taloudellisista väärinkäytöksistä[72][73], liikkeen tekemät peitetyt[74], joskus laittomat[75][76] vastatoimet arvostelua ja paljastuksia vastaan[67][77][78][79] sekä vaihto­ehto­lääke­tietelliset hoitomenetelmät sekä vangitsemiseen verrattavat ihmisoikeuksien loukkaukset[67][80][81].

Liikettä on joskus kritisoitu muun muassa autoritaariseksi ja joissain tapauksissa mielenterveydelle hyvin haitalliseksi[82][67]. Samoin monien muiden mukaan skientologien uskonnolliset ja tieteelliset[83] väitteet ovat hyvin kiistanalaisia[84].

Monet yksittäisten paikallisten skientologiakirkkojen jäsenten toimintaan pettyneet ovat nostaneet näitä vastaan oikeusjuttuja, ja muun muassa Ranskassa 2000-luvun lopulla petetyiksi tulleet yrittivät kaataa koko kirkon toiminnan maassa[85].

Ne jotka vastustavat koko skientologiaa, pitävät liikkeen opillista pohjaa hämäränä, koska skientologian loi nykyaikana aiemmin muun muassa tieteis­kirjailijana toiminut Hubbard. Hubbardin katsotaan ei-skientologien parissa valehdelleen monia asioita itsestään, hän muun muassa haki filosofian tohtorin arvonsa tyypillisestä tohtorinarvoja myyvästä amerikkalaisesta yliopistosta[86]. Liikkeen vastustajat ja tutkijat sanovat, että Hubbard olisi muuttanut dianetiikan uskonnoksi, jotta hän saisi torjutuksi dianetiikkaan kohdistetun kritiikin ja verohelpotuksia[87].

Skientologien virallinen propaganda saattaa olla joskus valheellista, muun muassa väite miljoonista jäsenistä[67][88] Yhdysvalloissa. Hubbardin mielestä valehtelu oli keino ohjata ihmisiä[89]. Kriitikot katsovat muutenkin skientologien markkinoivan ajatuksiaan harhaanjohtavin keinoin[90].

Ihmiskunnan hyvää edistävä[91] henkinen kehitys ei näytä aina vievän haluttuun lopputulokseen. Moni skientologien kursseille ryhtyvä ei ole muutaman vuoden kuluttua enää liikkeen kursseilla[92] eikä clear-tilan saavuttaminenkaan takaa pysymistä skientologeissa kuin yleensä korkeintaan muutaman vuoden[93].

Skientologeista on eronnut hyvinkin korkea-arvoisia jäseniä, kuten Paul Haggis[94] ja Amy Scobee[95] [96], jotka ovat puhuneet julkisuudessa muun muassa kriitikoiden peitetystä häirinnästä. Amy Scobeen erottua kirkosta lehtiin vuosi jostain tietoja hänen seksielämästään[97][98] ennen avioliittoaan[99].

Liikkeen perustajan Ron Hubbardin poika arvosteli Hubbardia ankarasti, ja liikkeen johtajan veljentytär Jenna Miscavige Hill jätti kirkon 2005 ja perusti parin muun kanssa sivuston exscientologykids.com. 2000-luvulla korkeissa asemissa ollut Mike Rinder erosi skientologiakirkosta itsenäiseksi skientologiksi, samoin kuin aiemmin Mark "Marty" Rathbun. Jotkut eronneet ovat väittäneet muun muassa että liikkeen johtajalla Miscavigella olisi usein tapana nöyryyttää henkilökuntaansa[100]. Skientologien päämajasta 2000-luvun alussa karannut Mariette Lindstein kertoi, ettei tiennyt mitään Internetistä ja kännyköistä, kun oli ollut yli 20 vuotta töissä Gold Basessa[101][102][103]. 2000-luvulla eronneet ovat kertoneet Gold Basen "The Hole" -nimellä kutsutusta toimisto-vankilasta, joka on jo lakkautettu. Siellä pidettiin vankina niitä, joita epäiltiin liikkeen sisällä skientologian vastaisesta elämästä[104]. " Holessa" tapahtui nöyryyttämistä, ja siellä oli huono ruoka ja ahdasta[105][106].

Jo vuonna 1987 liikkeestä loikannut Vicki Aznaran kutsui skientologiakirkkoa mafiamaiseksi[107].

Liikkeestä eronneiden vastustus on nostanut liikkeeseen jääneissä vihaa, koska heidän mielestään liikkeen jättäjät ovat epäpuhtaita. Mutta läheskään kaikki skientologiakirkon toimia arvostelevat eivät kritisoi dianetiikkaa ja skientologiaa sinänsä, ainoastaan joitain kirkon menneitä ja nykyisiä toimintatapoja. Myös skientologian vastustajat eivät yleensä väitä, että kaikki skientologiassa olisi huonoa, vain kritisoivat joitain epäkohtina pitämiään asioita[108].

Skientologien reaktioita arvosteluun[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologit katsovat usein ulkomaailman vainoavan heidän uskontoaan[75][85][109] ja esittävän heistä perättömiä väitteitä[110][111]. He ovat joskus verranneet itseensä kohdistunutta vastustusta juutalais­vainoihin.[112][113]

Skientologit ovat yleensä pyrkineet vaientamaan itseensä kohdistuvan asiallisen ja asiattoman arvostelun julkisuudessa vastustajiaan musta­maalaamalla[75][67] muun muassa oikeusjutuin[67][75] ja medialokakampanjoilla[67][114][115].

Peitetysti skientologit ovat kostaneet kritiikin ja paljastukset joskus hyvinkin aggressiivisella häirinnällä[67][75][116] muun muassa internetissä[117][118] ja joskus jopa laittomin keinoin[67][75]. Niinpä skientologien katsotaan usein pyrkivän rajoittamaan perusvapauksiin kuuluvaa sananvapautta[67][119] ja Saksassa liikkeen on väitetty uhkaavan avointa demokraattista järjestelmää[120]. Kun julkisuuteen on vuodatettu liikesalaisuuksin suojattua OT-tason materiaalia, skientologit ovat vastanneet oikeusjutuin[121] vaikka ovat toisaalta jostain syystä väittäneet ettei vuonna 1994 internetiin vuotanut materiaali olisi aitoa[122].

Skientologit keräävät auditoinneissa liikkeen jäsenistä arkaluonteisiakin tietoja. Skientologit voivat uhata julkistavansa eroaikeissa olevalle näitä tietoja. Tällä on merkitystä varsinkin silloin, kun paljastusten kohde on tunnettu julkisuuden henkilö.[123][124]

Skientologit eivät aina muutenkaan pidä siitä että heidän asioistaan kerrotaan laajalti, he ovat yrittäneet myös vetää muun muassa Tom Cruisen puheen internetistä[125].

1970-luvulla liike alkoi soluttaa jäseniään poliisiin ja muihin viranomaisjärjestöihin.[126]. Skientologit murtautuivat heitä koskevia asiakirjoja varastaakseen[127]"Operaati Snow Whitessä" Yhdysvaltain hallituksen virastoihin. Vuonna 1977 FBI teki vastaiskun, ja monet liikkeen johtohahmot joutuivat vuosiksi vankilaan.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo. WSOY, 1997. ISBN 951-0-21197-4.
 • Ketola, Kimmo: Uskonnot Suomessa, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102, 2008. ISBN 978-951-693-287-6.
 • Lauerma, Hannu: Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-201-9.
 • Melton, J. Gordon: The Church of Scientology. Signature Books/CESNUR, 2000. ISBN 1-56085-139-2.
 • Reitman, Janet: Inside Scientology: The Story of America’s Most Secretive Religion. Houghton Miffin Harcourt, 2011. ISBN 9780618883028.
 • Urban, Hugh B.: The Church of Scientology - A History of a New Religion. Princeton: Princeton University Press, 2011. ISBN 978-0-691-14608-9.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Tietojätti, Gummerus 2001, ISBN 951-20-5913-4, s 103
 2. Melton 2000, s. 2–9.
 3. Melton 2000, s. 9–10.
 4. Reitman 2011, s. 34–38.
 5. a b Melton 2000, s. 10–12.
 6. Tieteen kuvalehti Historia 14/2014, s.74
 7. Melton 2000, s. 13–16
 8. Melton 2000, s. 16–19.
 9. Reitman 2011, s. 83–87.
 10. Melton 2000, s. 19–21.
 11. Melton 2000, s. 21–23.
 12. Melton 2000, s. 22–23.
 13. How many Scientologists are there in the world? - Quora www.quora.com. Viitattu 25.12.2019.
 14. Scientologists: How Many Of Them Are There, Anyway? | The Village Voice www.villagevoice.com. Viitattu 25.12.2019.
 15. Once thriving Church of Scientology faces extinction, says cult tracker Once thriving Church of Scientology faces extinction, says cult tracker. Viitattu 25.12.2019. (englanniksi)
 16. Medium - Counting Scientology 7: Best estimates
 17. Uskonnot Suomessa - Suomen Scientologia-yhdistys ry
 18. The Scientology Money Project - 19,000 Scientologists?
 19. The Guardian - Scientology's UK HQ angers residents by felling trees in conservation area
 20. a b Melton 2000, s. 25.
 21. Melton 2000, s. 25–26.
 22. Melton 2000, s. 26.
 23. Melton 2000, s. 26–28.
 24. Melton 2000, s. 28.
 25. Melton 2000, s. 29.
 26. Melton 2000, s. 28–29.
 27. Reitman 2011, s. 179.
 28. Melton 2000, s. 29–30.
 29. Melton 2000, s. 30–31.
 30. Melton 2000, s. 32.
 31. a b Sappell, Joel & Welkos, Robert W.: The Scientology Story 24.–29.6.1990. Carnegie Mellon University School of Computer Science. Viitattu 22.04.2018.
 32. Melton 2000, s. 31.
 33. Melton 2000, s. 31–32.
 34. Melton 2000, s. 32–33.
 35. Ketola 2008, s 239.
 36. a b c d Ketola 2008, s. 240.
 37. Urban 2011, s 218
 38. Melton 2000, s. 33.
 39. Melton 2000, s. 33–34.
 40. Melton 2000, s. 34–35.
 41. a b Melton 2000, s. 53–57.
 42. Melton 2000, s. 39.
 43. Melton 2000, s. 39–40.
 44. Melton 2000, s. 40–43.
 45. Reitman 2011, s. 350.
 46. Reitman 2011, s. 347.
 47. Melton 2000, s. 44–48.
 48. Melton 2000, s. 52.
 49. Reitman 2011, s. 253–254.
 50. Reitman 2011, s. 254–256.
 51. Reitman 2011, s. 256, 269–270.
 52. Reitman 2011, s. 261–264.
 53. Reitman 2011, s. 268–269.
 54. Reitman 2011, s. 272–294.
 55. Canada.com - Torture, or just plain torque?
 56. http://www.operatingthetan.com/google/ahl.txt
 57. Operation Clambake -sivusto
 58. http://www.helsinki.fi/~huuskone/Scn/opm-hylk.html
 59. Skientologit peruuttivat uskontohakemuksensa MTV3 Uutiset Kotimaa 30.11.2000 20:37
 60. Suomen Scientologia-yhdistys ry Uskonnot Suomessa. 24.07.2015. Viitattu 22.04.2018.
 61. Urban 2011, s 118
 62. KULTTIEN VIEMÄT MTV3 Fakta 18.9 alkaen 2011, 2 osaa, How To Spot A Cult, Sunnuntaisin klo 23:45-00:25
 63. Paholaisen asianajaja - opaskirja skeptikolle, Heta Häyry Hannu Karttunen Matti Virtanen, Ursan julkaisuja 38, ISSN 0357-7937, Ursa Helsinki 1989, ISBN 951-9269-48-7, s. 303
 64. Is Scientology a Cult? Evaluating Dangerous Cults, Founder: L. Ron Hubbard
 65. Church of Scientology
 66. Uskonto, lahko, kultti... mitä ne ovat?
 67. a b c d e f g h i j k Skientologia - vaarallinen kultti leviää, Valitut palat 1981 syyskuu, Vuosikerta 37, numero 9, Eugene H Methvin, artikkeli s 41-49,
 68. Helsingin Sanomat kuukausiliite 24/1991, 30.11.119, artikkeli s. 38-, s 38
 69. Urban 2011, s 135
 70. Wikipedia sulki skientologit ulos sivuiltaan Helsingin Sanomat Uutiset 29.5.2009
 71. Valitut palat lokakuu 1991, Vuosikerta 47, 10/1991 kansiteksti "Scientologia vie pieniltä ihmisiltä isot rahat", Artikkelinimi Scientologia soluttautuu yhteiskuntaan uskonnoksi naamioitunut liiketoiminta kerää pieniltä ihmisltä suuret rahat, s 9-15, lyhennelmä Timen artikkelista 8?.5.1991 jonka kirj Richard Behar
 72. Methvin 1981, Valitut palat 9/1981, s 41-49
 73. Encyclopedia Britannica 1993, Micropedia 10, s 533
 74. Perifria 2/96yleisönosastokirjoitus 2/96 Vastaus kirjoitukseen numerossa 1/96
 75. a b c d e f Kim Finn: Skientologian salaisuudet (html) City-lehti. numero 9, 1997. City-lehti. Viitattu 2.9.2012. suomi
 76. Scientology: Anatomy of a Frightening Cult Reader's Digest, May 1980, Eugene H. Methvin
 77. Skientologia-aiheisia uutisia: Suomalainen ex-skientologi Etelä-Saimaan haastattelussa 06.12.2011
 78. Skientologien salaliitto Historia-lehti, Kalika Bro-Jørgensen, 31.01.2011
 79. The Three Types of Myths another look at scientology, 07/08/2008
 80. SCIENTOLOGY SURVIVORS SPEAK OUT Shy David's Scientology Page.
 81. ”Olin totaalisen aivopesty” – Mariette eli 25 vuotta julkkisten suosimassa kultissa ja näki Tom Cruisen muuttuvan ”hetkessä hirviöksi” www.iltalehti.fi. Viitattu 24.12.2019.
 82. Factum 2006, WSOY 2005, 951-35-6645-5, s 360
 83. Paholaisen asianajaja - opaskirja skeptikolle, Heta Häyry Hannu Karttunen Matti Virtanen, Ursan julkaisuja 38, ISSN 0357-7937, Ursa Helsinki 1989, ISBN 951-9269-48-7, s. 266
 84. Ensyklopedia Britannica, Micropaedia 10, 15 th edition, Encyclopaedia Britannica Inc 1993, ISBN 0-85229-571-5, congress catalog card number 91-75907, kohta Scientologia, s 533
 85. a b Skientologit käräjille Ranskassa Yle - Uutiset. 26.5.2009. Viitattu 22.04.2018.
 86. Mihin Suomi tänään uskoo, Harri Heino, WSOY 1997, ISBN 951-0-21197-4, s 313
 87. Heino 1997, s 314
 88. Encyclopedia Britannica 1993, Micropedia 10, s 533
 89. Lying as Religious Rite Scriptural Basis, Scientology Racism, 23 February 2008
 90. Skepsis, huuhaa-palkinto 1991
 91. Heino 1997, s 312
 92. Susan Toivonen - Scientology Service Completions The Truth About Scientology
 93. Do Clears Stay Involved?
 94. Juho Kahilainen: Outo skientologia: Maapallon ongelmat alkoivat ilkeästä Xenusta, lapset värvätään miljardeiksi vuosiksi (html) Ilta-Sanomat. 2.7.2012. Viitattu 1.9.2012. suomi
 95. Scobee Publishing Scientology - Abuse At The Top!
 96. Skientologit tarkkailivat South Parkin tekijöitä Iltalehti uutiset Keskiviikko 26.10.2011
 97. Bazley, Lewis (28 September 2010). "The Secrets of Scientology are frightening and numerous". Metro. Retrieved 28 September 2010.
 98. John Sweeney revisits the Church of Scientology. BBC Panorama. BBC. 26 September 2010. Retrieved 28 September 2010.
 99. 'Secrets of Scientology': Journalist John Sweeney Revisits Scientology Catholic online Randy Sly 10/6/2010
 100. Inside the Cult. The Big Story, ITV 1995.
 101. Kun Mariette Lindstein pakeni skientologien päämajasta, onnentunne vaihtui pian ihmetykseen: "En tiennyt mitään internetistä tai somesta" Yle Uutiset. Viitattu 25.12.2019.
 102. ”Olin niin kultin pauloissa, että menetin itseni totaalisesti”, kertoo entinen skientologi Mariette Lindstein www.kirkkojakaupunki.fi. Viitattu 25.12.2019.
 103. Asiakaspalvelu Digipalvelut156 6227 Avoinna ma-pe 8–19 Painettu lehti156 665 Avoinna ma–pe 8–19 SähköpostiSähköpostiPostiosoite Maistraatinportti 1 00015 OTAVAMEDIA Tietoa evästeiden käytöstä Käyttäytymiseen perustuva mainonta: Kirjailija Mariette Lindstein pakeni skientologien päämajasta Anna.fi. 6.10.2018. Viitattu 25.12.2019.
 104. Ex-Clearwater Scientology officer Debbie Cook testifies she was put in 'The Hole,' abused for weeks Tampa Bay Times. Viitattu 26.12.2019. (englanniksi)
 105. Inside 'The Hole', the secret prison camp Scientologists don't want you to see. Mamamia. 16.2.2019. Viitattu 26.12.2019. (englanniksi)
 106. Mike Rinder on “The Hole” and How He Escaped Scientology | The Underground Bunker tonyortega.org. Viitattu 26.12.2019.
 107. Valitut palat 10/1001, s 10
 108. UUT Skientologia
 109. Alkavatko uususkontojen noitavainot?, Helsingin sanomat 1997-02-05
 110. Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa MTV3 uutiset Ulkomaat 2.03.2010 14:03
 111. HS Kuukausiliite 24/1991, HS 19.6. 1995, City-lehti 9/97
 112. Helsingin sanomat 1997-09-22, Hampurissa nimitettiin scientologiavaltuutettu valvomaan kiisteltyä lahkoa : vertailut natsien juutalaisvainoihin jatkuvat
 113. Skientologit joutumassa suojelupoliisin valvontaan Saksassa : Amerikasta tullut arvostelu on vain tiukentanut linjaa, lahkon vakoilu alkaisi lokakuussa, Helsingin sanomat 1997-06-06
 114. Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa MTV Uutiset ulkomaat 12.03.2010 14:03
 115. Skientologit kostavat New Yorkerille parodialehdellä Marmai.fi Parodiat Markkinointi ja Mainonta, 1.9.2011
 116. BBC, et al. (2007). "Scientology and Me: transcript" -- "NAR: "Schizophrenic, bizarre, ... paranoid, ... an organisation that harasses its enemies ... and abuses the trust of its members"
 117. Skientologit yrittävät vaientaa jenkkiblogeja It-viikko Tiistai 6.12.2011 It-viikko, Taloussanomat
 118. Rupert Murdoch: Skientologeissa vaanii pahuus Ilta-Sanomat 2.7.2012
 119. Scientology Critical Information Directory What is Scientology?, First, what is wrong with the Church of Scientology?
 120. Skientologia aiotaan kieltää Saksassa 8. joulukuuta 2007
 121. Huuskonen 26.10.09
 122. Uskonnot rahastusta. Myös Scientologia, Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi, Skepsis Ry 13.3.2008
 123. Rantala, Riku & Milonoff, Tunna: Tällainen on Tom Cruisen uskonto: skientologia paijaa, koukuttaa ja kiristää Yle Docventures. 13.10.2015. Viitattu 22.04.2018.
 124. Lindgren, Tuuli: Skientologia kohahduttaa: Mistä on kyse? MTV - Hyvinvointi. 8.10.2015. Viitattu 22.04.2018.
 125. Skientologit haluavat Cruise-puheen pois netistä - katso video! 17.01.2008 Ilta-Sanomat Uutiset Ulkomaat
 126. [1]
 127. Kirkko murtautui virastoihin Historia-lehti numero 2/2011 s. 22-25, Skientologien salaliitto, Kalika Bro-Jørgensen

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomenkielistä kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • L. Ron Hubbard: Scientologia: Perusasiat ajatuksesta. 1978 ISBN 87-7336-022-8
 • L. Ron Hubbard: Dianetiikka.
 • Maailmanhistorian huonoimmat keksinnöt ja ihmiset niiden takana, Eric Chaline, Schildts Kustannus 2010, ISBN 9789515019981

Englanninkielistä kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Scientology , toim. James R. Lewis, Oxford University Press 2009, ISBN 978-0195331493
 • What is scientology? : the comprehensive reference on the world's fastest growing religion, California Bridge Pub. 1992, ISBN 978-0884046332
 • Blown for good : behind the iron curtain of scientology, BFG Books Inc 2010, Morgan Headley, ISBN 978-0982502228
 • What Is Wrong With Scientology?: Healing through Understanding, Mark 'Marty' Rathbun, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 978-1477453469
 • My Billion Year Contract: Memoir of a Former Scientologist, Nancy Many, CNM Publishing 2009, ISBN 978-0578039220
 • Scientology : abuse at the top, Amy Scobee, Scobee Publishing 2010, ISBN 978-0692008010

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Skientologia.