Dianetiikka

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ilmainen dianektinen testi Union Stationilla Washingtonissa.

Dianetiikka (engl. Dianetics) on itsekehitysoppi, jonka amerikkalainen kirjailija L. Ron Hubbard esitteli vuonna 1950 teoksessaan Dianetics: The Modern Science of Mental Health (suom. Dianetiikka: nykyajan tiede mielen terveydestä). Se on pohjana skientologialle.

Periaatteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dianetiikan perusajatus on se, että olemassaolon perusperiaate on selviytyminen. Ihmisen selviytymisenhalu ilmenee hyveiden ilmauksilla. Selviytymisen tavoittelu tuottaa mielihyvää, mutta tuhoisa toiminta johtaa pettymykseen, epäonnistumiseen, tuskaan ja lopulta kuolemaan. Hubbard jakoi selviytymisen halun aluksi neljään, myöhemmin kahdeksaan ”dynamiikkaan”. Kaksi ensimmäistä dynamiikkaa ovat halu selviytyä yksilönä sekä halu selviytyä lisääntymisprosessin läpi ja kasvattaa lapset.[1]

Dianetiikan teorian mukaan yksilön selviytymisen halua tukahduttavat monet aberraatiot neurooseista psykoottisiin tiloihin ja sosiopaattisiin käyttäytymismalleihin. Dianetiikka tarjoaa tiedon mielestä ja selittää psykologisen ja sosiaalisen patologian lähteen. Siihen kuuluu myös terapiajärjestelmä, joilla nämä ongelmat voidaan kokonaan poistaa. Dianeettisen terapian tavoitteena on tuottaa optimaalinen yksilö, ”Clear” (suom. ’puhdas’, ’vapaa’). Tällainen henkilö on kokonaan vapaa kaikista psykooseista, neurooseista, pakoista, patoumista ja itseaiheutetuista sairauksista.[2]

Hubbard halusi ymmärtää, miksi mieli teettää asioita, jotka haittaavat selviytymistä. Hän päätteli, että mielen vääristymät aiheutuvat datan prosessoinnista. Mieli ottaa joka hetki vastaan suuria määriä dataa, jonka se tallentaa ikään kuin pysäytyskuvina, joihin kuuluu eri aistien tuottamia elämyksiä. Nämä pysäytyskuvat muodostavat mielessä ”aikaraidan”, kuten elokuvafilmin ruudut.[3]

Dianetiikan mukaan analyyttinen mieli ottaa datan vastaan, painaa sen mieleen, muokkaa sitä ajattelemalla sitä sekä tekee selviytymiseen tähtääviä päätelmiä rationaalisten näkökohtien pohjalta. Mutta kun analyyttinen mieli ei ole toiminnassa, kuten tajuttomuuden tilassa, ”reaktiivinen mieli” ottaa vallan ja tallentaa dataa omaan varastoonsa. Reaktiivisen mielen tallentamat kuvat, ”engrammit” ovat paljon yksityiskohtaisempia ja voimakkaampia kuin analyyttisen mielen tallentamat kuvat. Näiden engrammien eri elementit yhdistyvät mielessä toisiinsa. Sen seurauksena kun ihminen kokee jonkin elementin uudelleen, mielessä ollut koko engrammi saattaa aktivoitua. Tästä voi seurata kielteisiä tunteita ja toistuessaan myös mielen häiriöitä, joiden lähdettä henkilö ei itse ymmärrä.[4]

Auditointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skientologien auditoinneissa käytetään "E-mittaria", joka on galvanometriä muistuttava laite.

Dianeettisessa terapiassa on kyse engrammien vaikutusten juurimisesta pois. Hubbard nimesi dianetiikan neuvontatekniikan ”auditoinniksi”. Siinä engrammit palautetaan mieleen ja käsitellään kahdenkeskisesti. Neuvoja eli auditoija antaa ohjeita ja esittää kysymyksiä auditoinnin kohteelle, jota tässä vaiheessa kutsustaan nimityksellä ”pre-Clear”, ’esivapaa’. Näin hän kohtaa omat engramminsa, jolloin hän pystyy vapautumaan niiden tunnelatauksista ja poistamaan niiden vaikutukset itseensä.[5]

Auditoinnissa nostetaan esiin henkilön elämän koko elämä kaikkine noloine ja kyseenalaisine tapahtumineen. Tiedot saatetaan arkistoida myöhempää käyttöä varten.[6]

Auditoinnissa käytetään laitetta nimeltä E-mittari. Se mittaa kehon läpi kulkevia heikkoja sähkövirtauksia, joiden uskotaan kuvaavan kohteen henkisiä tiloja ja engrammista vapautumisen vaikutuksia.[7]

Arvostelua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dianetiikan toimivuutta ei ole kyetty todistamaan tieteellisillä menetelmillä, ja sitä on kutsuttu näennäistieteeksi. Dianetiikan tultua julki Yhdysvaltain psykologien järjestö varoitti luottamasta siihen tieteellisten todisteiden puuttuessa. Tämä oli alkusysäys Skientologiakirkon hyökkäyksille mielenterveyden vakiintuneita aloja, kuten psykiatriaa ja psykologiaa vastaan.

Dianetiikkaa harjoittavat skientologit torjuvat usein väitteet ja vaatimukset todistaa dianetiikan paikkansapitävyys toistamalla Hubbardin sanontaa: "Mikä on totta sinulle, on totta sinulle."

Dianetiikan markkinoinnissa ja kirjojen kansissa käytetään usein tulivuoren kuvaa viittauksena Hubbardin Xenu-kertomukseen.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Melton, J. Gordon: The Church of Scientology. Signature Books/CESNUR, 2000. ISBN 1-56085-139-2.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Melton 2000, s. 25.
  2. Melton 2000, s. 25–26.
  3. Melton 2000, s. 26.
  4. Melton 2000, s. 26–28.
  5. Melton 2000, s. 28.
  6. Melton 2000, s. 29.
  7. Melton 2000, s. 28–29.