Kokoomuksen Nuorten Liitto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kokoomuksen Nuorten Liitto
Kokoomusnuoret
Kokoomusnuoret logo 2018.svg
Perustettu 1927
Puheenjohtaja Matias Pajula[1]
Pääsihteeri Kristian Kyllönen
Liittohallitus (2019) Tuomas Aho
Marko Grönlund
Malviina Heinä
Veera Hellman
Sini Häkkinen
Henrik Järvinen
Lenita Ketola
Mira Lindholm
Sakari Pääkkö
Atte Syväniemi[2]
Sivusto kokoomusnuoret.fi
Jäsenlehti Linja
Kokoomusnuorten vanha logo.

Kokoomuksen Nuorten Liitto (lyh. KNL) on Kansallinen Kokoomus rp:n nuorisojärjestö. Liitosta käytetään yleisesti nimitystä Kokoomusnuoret. Järjestö on perustettu 22. toukokuuta 1927. Varsinainen toiminta on aloitettu 4. marraskuuta 1928, jolloin järjestön katsotaan syntyneen. Kokoomusnuorten paikallistoiminta yhdistyi tuolloin valtakunnalliseksi.

Poliittisia linjoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kokoomuksen Nuorten Liiton vuoden 2017 periaateohjelman mukaan kokoomusnuorten arvoja ovat:

[3]

Periaateohjelma[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kokoomusnuorten nykyinen periaateohjelma on valmisteltu ja hyväksytty 12.–14.11.2010 pidetyssä 77. liittokokouksessa.[4]

Järjestön periaatteen mukaan yhteiskunnan tehtävä ei ole päättää, millaista elämää ihmisten tulisi elää, vaan yhteiskunnan rooli on luoda edellytykset sille, että jokainen voi tavoitella omanlaistaan hyvää elämää. Kokoomusnuoret katsoo, että yhteiskunnan ei tule rajoittaa yksilön vapautta enempää kuin mitä on välttämätöntä toisten yksilöiden vapauden turvaamiseksi.[4]

Järjestö katsoo, että poliittista suosiota ei pidä tavoitella lupailemalla vastuuttomasti kaikkea hyvää kaikille, vaan poliittiset päätökset tulee tehdä vastuullisella ja taloudellisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.[4]

Kokoomusnuoret on sitoutunut puolustamaan länsimaista sivistystä ja oikeusjärjestystä. Järjestön mukaan oikeusvaltioperiaatteeseen, edustukselliseen demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen nojaava yhteiskuntamalli maksimoi niin yhteiskunnallisen kokonaisedun kuin yksilöiden vapaudenkin.[4]

Kokoomusnuoret korostaa isänmaallisuuttaan. Isänmaanrakkaudeksi järjestö tulkitsee vastuun elinympäristöstä ja toisista ihmisistä, mikä on kansallisen perinteen kunnioittamista, vaalimista ja puolustamista. Isänmaanrakkaus on Kokoomusnuorten mukaan myös yksilön halua osallistua isänmaan vapauden ja turvallisuuden takaamiseen.[4]

Järjestön mukaan todellista tasa-arvoa ei ole aineellinen tasa-arvo vaan mahdollisuuksien tasa-arvo. Yhteiskunnan tehtävä on luoda kaikkia yksilöitä koskevat yhtäläiset säännöt, jotka turvaavat yleisen järjestyksen, yhteiskuntarauhan ja yksilöiden oikeusturvan. Yhteiskunnan tulee myös kannustaa yksilöä työntekoon, ahkeruuteen ja yritteliäisyyteen.[5]

Kansainväliset yhteydet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansainväliset jäsenyydet:

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäisinä vuosikymmeninään (1928–1943) Kokoomuksen Nuorten Liitto oli varsin heikko toimija puolueensa sisällä. Se oli epäedullisessa kilpailuasemassa aikansa nuorisosta, kun oikeistolaisesti ajattelevat aktiiviset nuoret toimivat mieluummin IKL:n ja Akateemisen Karjala-seuran riveissä.[6]

Vaaran vuosina 1944–1948 KNL joutui Punaisen Valpon silmätikuksi. Valpo ja sen toimia ohjannut Suomen Kommunistinen Puolue pyrkivät löytämään todisteita KNL:n "äärioikeistolaisuudesta" ja "fasistisuudesta" saadakseen sen kielletyksi ja lakkautetuksi. KNL kuitenkin vältti lakkauttamisen. Lisäksi järjestön taistelu olemassaolostaan lisäsi merkittävästi sen kiinnostavuutta aikansa nuorison silmissä, mikä johti jäsenmäärän kasvuun ja toiminnan selvään aktivoitumiseen järjestön alkuvuosikymmeniin verrattuna.[7]

1950-luvulta lähtien kokoomusnuorista voi puhua sen kaltaisena järjestönä, jollaisena se nykyisin tunnetaan. Sotien jälkeen sille alkoi muodostua asema itsenäisenä toimijana puolueen sisällä, joka politiikallaan toisinaan myös haastoi emopuolueensa politiikkaa. 1950-luvulla kiistakysymyksenä emopuolueen kanssa oli etenkin sosiaalipolitiikka. Kokoomusnuoret vaati puoluekokouksissa puolueelta aktiivisempaa otetta sosiaalipolitiikassa ja sosiaalisten kysymysten parempaa huomioimista.[8]

KNL:n todellinen aatteellinen ja järjestöllinen mullistus alkoi kuitenkin vasta 1960-luvulla. Aikakaudelle oli ominaista voimakas aatteellinen debatti järjestön sisällä ja liiton poliittisten ohjelmien muokkaaminen. Yleisenä tavoitteena oli luoda selkeä ideologinen vastine vasemmiston marxismille, "porvarismi". Lähtökohtana aatteellisessa uudistustyössä oli korostunut individualismi sekä Karl Popperin ja Ralf Dahrendorfin teoriat. Samassa yhteydessä KNL pyrki tekemään selvää pesäeroa myös perinteisiin konservatiivisiin oikeistoarvoihin.[9]

1970-luvulle tultaessa KNL:n ideologinen radikalismi alkoi vähitellen taittua, mutta liiton poliittinen linja pysyi silti selvästi emopuoluetta vasemmistolaisempana. Aikakaudelle antoi leimaansa pyrkimys saavuttaa hyvät suhteet Neuvostoliittoon ja Kekkoseen, jotta kokoomuksen pitkä oppositiotaival katkeaisi. Hyviä neuvostosuhteita ajoi etenkin Ilkka Kanerva, KNL:n puheenjohtaja vuosina 1972–1976. Samalla KNL:n sisälle alkoi muodostua "maltilliseksi oikeistoksi" itseään kutsunut oppositioryhmä, jonka mielestä KNL:n politiikka oli käynyt jo liian vasemmistolaiseksi ja Neuvostoliiton liiallisen miellyttämisen johtavan "itsesuomettumiseen". Maltillisen oikeiston johtohahmo oli Ben Zyskowicz ja sen keskeisiin toimijoihin kuului mm. Kimmo Sasi.[10]

1980-luvun alussa KNL:ssä käytiin suuri vääntö siitä, tulisiko liiton liittyä Neuvostoliiton tukemaan Suomen Rauhanpuolustajiin. Ilkka Kanerva ja KNL:n tuolloinen puheenjohtaja Unto Hämäläinen kannattivat liittymistä, kun taas Ben Zyskowiczin johtama liiton sisäinen oppositio vastusti jäsenyyttä. Jäsenyys jäi lopulta hakematta, kun vuoden 1981 liittokokouksessa Zyskowiczin "maltillinen oikeisto" sai liittojohdon vetämään rauhanpuolustajakysymyksen pois asialistalta. Kun pian seuranneeseen kokoomuksen puoluekokoukseen tuli yllättävä tieto Kekkosen erosta, merkitsi se uuden ajan alkamista eikä liittymisasiaan enää palattu.[11]

Kokoomuksen Nuorten Liiton linja säilyi emopuoluetta vasemmistolaisempana vielä läpi koko 1980-luvun, mutta vähitellen liiton linja alkoi siirtyä länsimielisemmille linjoille. Merkittävä rajapyykki saavutettiin, kun kokoomusnuoret keväällä 1990 ensimmäisenä merkittävänä ja näkyvänä poliittisena organisaationa vaati Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa.[12] Aloite, jossa vaadittiin täysjäsenyyden hakemista seuraavalla vaalikaudella tehtiin puoluevaltuustolle 17. huhtikuuta 1990. Vaikka KNL:n panos ei ollut Suomen EU-jäsenyyden suhteen ratkaiseva, kykeni liitto vauhdittamaan asian etenemistä valtakunnalliseen yleispoliittiseen keskusteluun enemmän kuin sen kokoonsa nähden olisi luullut pystyvän. Jäsenyyshanke myös yhdisti liittoa henkisesti ja poliittisesti, vähentäen samalla aiempia poliittisia linjaerimielisyyksiä.[13]

1990-luvulla länsisuuntaus valtasi nopeasti alaa kokoomusnuorissa. Vuonna 1995 liitossa nähtiin Nato-jäsenyys loogisena jatkona EU-jäsenyydelle, mistä eteenpäin Nato-jäsenyys on kuulunut KNL:n keskeisiin poliittisiin tavoitteisiin. Myös 1960-luvulla hylätyt oikeistoarvot alkoivat tehdä uutta tulemistaan, kun "isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ja kansallisen kulttuurin ylläpitäminen" nostettiin KNL:n sääntöjen tarkoituspykälään.[14]

2000-luvulla Kokoomuksen Nuorten Liiton poliittinen linja on, päinvastoin kuin 1960–1980-luvuilla, muodostunut selvästi emopuoluetta oikeistolaisemmaksi. Vuonna 2005 kokoomusnuoret otti kantaa siirtymiseksi tasaveroon tuloverotuksessa.[15] Keväällä 2009 kokoomusnuoret puolestaan ensimmäisenä merkittävänä poliittisena tahona alkoi vaatia menojen leikkaamista velkaantumisen estämiseksi alkaneessa talouskriisissä.[16] Wille Rydmanin tultua valituksi kokoomusnuorten puheenjohtajaksi liittokokouksessa 2009 on Kokoomuksen Nuorten Liitto profiloitunut myös kannattamalla merkittävästi nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.[17] Kokoomusnuoret kävi suurella delegaatiolla vuonna 2012 veljespuolueen Republikaanien puoluekokouksessa Tampassa, Floridassa.[18] 24. elokuuta 2013 puheenjohtajaksi valittiin Susanna Koski vt:nä olleen Ville Sipiläisen tilalle. Susanna Koski voitti niukasti Kokoomusnuorten historian ensimmäisessä neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä vastaehdokkaana olleen Matias Marttisen, joka vetäytyi tuloksen myötä puheenjohtajuuden tavoittelusta. Koski on hallintotieteiden maisteri ja Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja.[19]

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Piirijärjestöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keski-Suomen Kokoomusnuoret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keski-Suomen Kokoomusnuoret on KNL:n piiriyhdistys Keski-Suomen alueella. Keski-Suomen Kokoomusnuoret on ensirekisteröity 10. helmikuuta 1968, ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Piirijärjestöön kuuluu kolme paikallisjärjestöä: Joutsan Seudun Kokoomusnuoret ry, Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret ry (perustettu 22. syyskuuta 1931) ja Pohjoisen Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry.[20]


Äänenkannattajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Kokoomuksen Nuorten Nuija, 1933–1935 [21]
 • Nuori Kokoomus, 1936–? [21]
 • Nuori Oikeisto, 1966–1975 [22]
 • Tasavalta (yhteinen Tuhatkunnan kanssa), 1976–1995 [22]
 • Nuorten tasavalta, 1995–?[22]
 • Porvari, 2003–2011
 • Kokoomusnuori, 2012–2013
 • Sinetti, 2014–2015[23]
 • Porvari, 2015[24]
 • Linja, 2016- [25]

Tunnettuja kokoomusnuoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puheenjohtajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muita aktiivitoimijoita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]


Varapuheenjohtajia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Talous[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rahoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rahoituksen lähde 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisojärjestöille[48] 649 000 € 649 000 € 647 500 € 642 900 € 642 850 € 650 000 € 657 000 €

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä: Kokoomuksen Nuorten Liiton historia 1928-96. Kokoomuksen Nuorten Liitto, 1999. ISBN 952-91-0794-3.
 • Vares, Vesa: Politiikan Approbatur: Kokoomuksen Nuorten Liiton kesälukion historia 1971-2001. Kokoomuksen Nuorten Liitto, 2001. ISBN 952-91-3714-1.
 • Poukka, Pentti: Kansallisen sivistyksen puolesta: Snellman-Säätiö 1948-1998. Snellman-Säätiö, 1998. ISBN 952-91-0170-8.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Yhteystiedot Kokoomuksen Nuorten Liitto ry. Viitattu 25.6.2019.
 2. Kokoomusnuoret valitsi liittohallituksen vuodelle 2019 Kokoomuksen Nuorten Liitto ry. Viitattu 21.1.2019.
 3. Periaateohjelma – Kokoomusnuoret Kokoomusnuoret.fi. Kokoomuksen Nuorten Liitto. Viitattu 25.11.2019.
 4. a b c d e Arvot ja aate – Kokoomusnuoret Kokoomusnuoret.fi. Kokoomuksen Nuorten Liitto. Viitattu 7.12.2017.
 5. Periaateohjelma Kokoomuksen Nuorten Liitto. Viitattu 7.12.2017.
 6. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 13–16.
 7. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 28–39.
 8. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 39–47.
 9. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 74–79.
 10. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 150–155.
 11. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 195–204.
 12. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 298.
 13. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 330–333.
 14. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 336–339.
 15. Verkkouutiset
 16. http://www.iltalehti.fi/uutiset/200903239287310_uu.shtml
 17. http://www.tulevaisuusohjelma.fi/maahanmuuttopolitiikka
 18. Kokoomusnuoret vahvasti esillä puoluekokouksessa Tampassa kokoomusnuoret.fi. Viitattu 12.3.2019.
 19. Iltalehti, uutinen
 20. Keski-Suomen Kokoomusnuorten paikallisyhdistykset Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry. Viitattu 12.10.2014.
 21. a b Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 17.
 22. a b c Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 359.
 23. Sinetin mediakortti
 24. Porvari kokoomusnuoret.fi. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry. Viitattu 11.6.2015.
 25. Ajatuspaja Linja - journalistinen ajatuspaja www.ajatuspajalinja.fi. Viitattu 30.9.2017.
 26. a b Sulander, Tytti: Näkökulma: Haussa politiikan sisäpiiriläinen – teollisuuteen Yle Uutiset. 27.11.2009. Viitattu 28.11.2009.
 27. Kokoomusnuorten liittokokouksen henkilövalinnat 8.11.2015. Kokoomusnuoret. Viitattu 9.11.2015.
 28. Henrik Vuornos Kokoomusnuorten puheenjohtajaksi
 29. [1]
 30. [2]
 31. a b c d Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 361.
 32. a b c d Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 359.
 33. a b von Hertzen, Heikki S.: Uraputki hertzen.net. 2008. Viitattu 28.11.2009.
 34. a b c d e Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 364.
 35. a b c d Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 360.
 36. a b Vares, Vesa: Politiikan Approbatur, s. 21.
 37. Naantalilainen KNL:n liittohallitukseen Rannikkoseudun Sanomat. 22.11.2002. Viitattu 13.5.2009.
 38. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 362.
 39. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 244.
 40. Vares, Vesa: Politiikan Approbatur, s. 38 ja 43.
 41. Heino, Jari: Randell nousi Turun kokoomuksen johtoon Turun Sanomat. 23.11.2001. Viitattu 13.5.2009.
 42. a b c d e f g h i j k l m n o Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 358.
 43. Yhteystiedot, esittelyt, palaute Reijo Telaranta. Viitattu 1.12.2009.
 44. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 74–75.
 45. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 360–365.
 46. Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä, s. 116.
 47. Kuka on Antti Ahonen? (kotisivut) anttiahonen.fi.
 48. Avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan 23.5.2018. Opetus- ja kulttuuriminiseriö. Viitattu 23.5.2018.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vares, Vesa: Kaksi askelta edellä: Kokoomuksen Nuorten Liiton historia 1928-1996. Helsinki: Kokoomusnuoret, 1999. ISBN 952-91-0794-3.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]