Music Against Drugs

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Music Against Drugs
Toimiala Ehkäisevä päihdetyö
Kotipaikka Jyväskylä
Toiminta-alue Suomi
Aiheesta muualla
www.musicagainstdrugs.info

Music Against Drugs ry on vuonna 2010 perustettu suomalainen ehkäisevän päihdetyön yhdistys, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Music Against Drugs ry on kehittänyt oman ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuuden, joka on toteutettu vuodesta 2009 lähtien yhteensä 29 kertaa yhteistyössä 33 eri kunnan kanssa.

Vuonna 2015 käynnistyneen Nuorten Inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen myötä yhdistys on tehnyt tavoitteellista työtä myös nuorten työelämäosallisuuden edistämiseksi Ink-tiimitoiminnan muodossa. Lisäksi keväästä 2017 on ollut käynnissä digipelaamisesta kiinnostuneiden 13–29-vuotiaiden nuorten osallisuuden edistämisen hanke. Järjestö hyödyntää kaikissa hankkeissaan yhteiskunnallista markkinointia.

Music Against Drugs ry tekee yhteistyötä kattavasti eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja nuorisojärjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti sekä osallistuu aktiivisesti oman alansa verkostotyöskentelyyn. Yhdistyksen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Music Against Drugs on SOSTEn jäsenjärjestö.

Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Music Against Drugsin ja YAD:in päihteiden vastainen tietopiste.

Music Against Drugs -kokonaisuus on suunnattu yläkouluikäisille ja heidän kanssaan työskentelville ammattilaisille (nuoriso-ohjaajat, opettajat jne.). Kokonaisuuden tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä muun muassa sosiaalisen vahvistamisen sekä osallisuuden edistämisen keinoin.

Kokonaisuus sisältää useita erilaisia osatekijöitä, joista osa on suunnattu suoraan nuorille (musiikkikilpailu, Music Against Drugs -iltatapahtuma jne.). Osatekijöistä osa on puolestaan suunnattu nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä nuorten asioita käsittelevien toimielimien työn tueksi. Kokoisuuden kehittämistyössä on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevän päihdetyön laatutähteä.

Music Against Drugs -iltatapahtuma.

Ink-tiimitoiminta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Ink-tiimitoiminta muodostuu nuorisojohtoisesta tiimityöskentelystä, yhteisöllisestä toiminnasta sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksista. Arkipäivisin (ma-pe) toteutettavan ja keskimäärin 3,5 kuukautta kestävän Ink-tiimijakson tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi työkokeiluna, osana opintoja (työssäoppiminen) tai vapaaehtoisena.

Tiimiharjoittelun aikana työskennellään pienemmissä tiimeissä (esim. media- ja viestintätiimi ja ohjaustiimi) kulloinkin mukana olevien nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja uusia tiimejä voi syntyä tiiminuorten ideoinnin pohjalta. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan liiderin, joka johtaa tiimin toimintaa ja kehittää sitä valmentajien kanssa. Jokaisella tiimillä on yksi valmentaja mentorinaan. Tiimitoiminnan kautta nuoret oppivat yhteistyötaitoja, oman osaamisen tunnistamista ja jakamista sekä kehittävät vuorovaikutusosaamistaan.

Ink-tiimitoiminta on STEAn Paikka auki -avustusohjelmaan kuuluneen Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018) myötä syntynyt nuorten työelämäosallisuutta edistävä toimintamalli.

Verkkopelihanke, ISGee-peliyhteisö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keväällä 2017 Music Against Drugs ry käynnisti kaksivuotisen hankkeen verkkopelihankkeen, jonka kohderyhmänä ovat 13–29-vuotiaat verkkopelaamisesta kiinnostuneet nuoret (Verkkopelaamista harrastavien nuorten osallisuuden edistämisen sekä digitaalisen pelaamisen haittojen vähentämisen -kehittämishanke).

Hankkeen tavoitteena on nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä digitaalisesta pelaamisesta syntyvien haittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Projektin aikana nuorille pyritään tarjoamaan konkreettista toimintaa ISGee-peliyhteisössä, joka tukee verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten yhteisöllisyyttä kokonaisvaltaisesti.

Music Against Drugs ry mahdollistaa nuorille myös vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisena voi olla mukana esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa Music Against Drugs- esittelypisteellä. Lisäksi tarjolla on päihteettömiä illanviettoja yhdistyksen toimistolla, vapari-iltoja ja valtakunnallisesti nuoria yhteenkokoavia tapahtumia. Järjestön toimintaan saa osallistua omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti ilman velvoitteita. Vapaaehtoisia yhdistyksellä on ympäri Suomea muun muassa eri kaupungeissa järjestettyjen Music Against Drugs -kokonaisuuksien myötä.

Music Against Drugs haluaa tarjota nuorille paikan, jossa tavata ihmisiä ja viettää aikaa päihteettömästi.

Music Against Drugs ry:tä on aiemmin rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Raha-automaattiyhdistys. Raha-automaattiyhdistys aloitti yhdistyksen tukemisen vuoden 2013 alusta, jolloin sille myönnettiin ensimmäinen projektiavustus Music Against Drugs -päihdekasvatusmenetelmän kehittämishankkeeseen 2013-2015. Vuoden 2017 alusta alkaen Music Against Drugs ry:n toimintaa on rahoittanut Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]