Nuorten Palvelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nuorten Palvelu
Perustettu 1969
Toimiala nuorisotyö
Kotipaikka Kuopio[1]
Toiminnanjohtaja[2] Marja Pakarinen[2]
Puheenjohtaja Petri Karhu[2]
Aiheesta muualla
Sivusto

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1969. Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta nuorten omilla reviireillä. Järjestö tuntee vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsii tuen, löytää auttajat ja toimii yhdessä. Järjestön keskustoimisto sijaitsee Kuopiossa.[3]

Nuorten Palvelu ry:n ammattilaiset ja vapaaehtoiset ympäri Suomen kohtaavat nuoria netti- ja katupäivystyksessä, tukihenkilötoiminnassa, kaupallisissa ympäristöissä sekä erilaisissa tapahtumissa. Nuorten Palvelu ry kouluttaa jäseniään, vapaaehtoisiaan, nuorisotyön ammattilaisia sekä kaupallisia toimijoita ympäri Suomea. Järjestö vuokraa nuorisoryhmille ja muille kiinnostuneille omistamaansa leirimajaa Lapin Enontekiöllä.[4]

Nuorten Palvelu ry:n toimintaa tukevat Veikkaus, opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, kaupalliset toimijat, kunnat ja säätiöt. Nuorten palvelu on SOSTEn jäsenjärjestö.

Nuorten Palvelu ry:n toimintaa ohjaavat viisi arvoa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vapaaehtoisuus − Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara, sillä avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista
 • Luottamuksellisuus − Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus.
 • Tasa-arvoisuus − Kaikki ovat tervetulleita toimintaan, sillä jokainen tarvitsee joskus tukea.
 • Vuorovaikutuksellisuus − Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta.
 • Suvaitsevaisuus − Jokainen on toiminnassa arvokas omana itsenään.

Jäsenjärjestöjä ovat: Diginuoret ry, Iisalmen Nuorison Tuki ry, Jämsänjokilaakson Nuorten Palvelu ry, Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry sekä Savitaipaleen Nuorison tuki ry[5] Nuorten Palvelu ry:n jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä jotka maksavat järjestöjäsenmaksun. Yhteistä jäsenjärjestöille on kiinnostus toimia nuorten parissa ja tukea tarvitsevien nuorten hyväksi.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorten Palvelu ry aloitti toimintansa syksyllä 1969 Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliiton jaostona, kun SONR:n talvipäivillä ryhmä liiton abiturienttijäseniä päätti ryhtyä auttamaan vaikeuksissa olevia nuoria päihteidenkäyttäjiä. Nuorten Palvelu ry itsenäistyi vuonna 1970 ja se rekisteröitiin 15.3.1971. Toiminnan perusarvoina on ollut koko yhdistyksen historian ajan pysyä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana nuorisokasvatusjärjestönä. Järjestön perustaminen ajoittui ensimmäisen varsinaisen huumeaallon Suomeen tuloon.

Järjestön keskustoimisto sijaitsi aluksi Helsingissä, josta siirryttiin Kuopion ja Lappeenrannan kautta takaisin Kuopioon, jossa keskustoimisto myös nykyisin sijaitsee. Jäsenjärjestöjä[6] ja toimipisteitä sijaitsee ympäri Suomea. Osa niistä on itsenäisiä yhdistyksiä ja osa Nuorten Palvelu ry:n hallinnon alaisia.

Alkuvuodet Nuorten Palvelu ry pyöri vapaaehtoisvoimin. Ensimmäinen työntekijä aloitti vuonna 1978 toiminnanjohtajana. Nykyisin järjestössä on kymmenkunta työntekijää. Toimintaa rahoitti aluksi Sosiaalihallitus valtionavustuksella. Raha-automaattiyhdistykseltä järjestö sai avustusta ensimmäisen kerran 1974, nykyisin RAY on toiminnan päärahoittaja.

Toiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorten Palvelu ry:n toiminta on alkuvuosista lähtien perustunut vapaaehtoistyöhön. Puhelinpäivystys oli ensimmäinen toimintamuoto. Tämänkaltaista nuorten auttavaa puhelinta ei vielä Suomessa 1970-luvulla muiden järjestöjen taholta ylläpidetty.

Vuoden 1975 paikkeilla päivystys siirtyi myös kaduille kohtaamaan nuoria kasvokkain. Tampereella ryhdyttiin 1980-luvun alussa toteuttamaan katu- ja kenttätyötä ammatillisemmin yhdessä nuorisotoimen kanssa. 1990-luvun alussa lähti käyntiin yksi osa nykyistä toimintaa eli etsivän nuorisotyön kehittäminen suomalaisessa nuorisotyössä. Pioneeriprojekti etsivän nuorisotyön osalta toteutettiin yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ja hyvien tulosten perusteella toimintamuoto vakiintui osaksi Tampereen kaupungin nuorisotyötä. Osa 1990- ja 2000-luvun toimintaa on ollut Opetusministeriön tuen avulla etsivän työn mallien vieminen Venäjän Karjalaan. Nykyään etsivää nuorisotyötä tehdään verkossa opetus- ja kulttuuriministeriön avustamana, Etsivää Nettityötä järjestö on tehnyt elokuusta 2010 lähtien.[7]

1980-luvulla järjestön toiminta keskittyi projekteihin. Uutena toimintamuotona tuli mukaan leiri- ja retkitoiminta. Toimintaan koulutettiin ohjaajia ja vanha porotila Enontekiöltä ostettiin leirimajaksi, ja se on edelleen kansainvälisten leirien, nuorisoryhmien ja erityisnuorisotyöntekijöiden käytössä.

Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta (nyk. Zemppariitoiminta) on koko Nuorten Palvelu ry:n historian ajan kehittynyt ja laajentunut toimintamuoto. Toiminta lähti asteittain käyntiin jo 1970-luvulla. Varsinaisesti tukihenkilötoiminta aloitettiin 1992 Pois Sivuraiteilta -tukihenkilöprojektin myötä, jossa oli mukana 14 eri järjestöä ja hanketta koordinoi Sosiaaliturvan keskusliitto. Tukihenkilötoimintaa on kehitetty myös Nuorten Palvelu ry:n aiemmin hallinnoimien Päihdepysäkkien tarpeista lähtien. Nykyään tukihenkilötoiminta järjestetään yhteystyössä monien lasten ja nuorten ympärillä olevien ammattilaisten kanssa (mm. ammatilliset oppilaitokset).

Uusin aluevaltaus järjestön toiminnassa on kehittämistyö nuorten jäljillä kaupallisissa kasvuympäristöissä. RAY:n ja OKM:n rahoittamien hankkeiden ABC kohtaa nuoria (2010-2013),[8] Kauppakeskusten nuoret (2012-2014),[9] Tunturikeskukset nuorten silmin (2013-2016)[10] ja Nuorten reviireillä (2014-2016)[11] tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa.

Koulutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koulutus ja vapaaehtoisten toiminnanohjaus ovat toiminnan alusta lähtien olleet oleellisia osia Nuorten Palvelu ry:n toiminnassa. Vapaaehtoisille on tarjottu tukea ja mahdollisuuksia toteuttaa myös omia projektejaan. Nuoria koulutetaan muun muassa päihteisiin ja sosiaalisen mediaan liittyvissä kysymyksissä Valistusvessojen ja NPolling-interkatiivisten oppituntien kautta. Nuorten kanssa toimivia aikuisia (mm. opettajat], nuorisotyöntekijät, etsivät nuorisotyöntekijät ja vanhemmat) koulutetaan erityisesti vanhemmuuteen, kasvatukseen, sosiaaliseen mediaan ja nuorten arjen kysymyksiin liittyen. Lisäksi järjestö kouluttaa kaupallisen alan toimijoita (mm. vartijat, kassatyöntekijät) erityisesti nuoruuteen ja nuorten kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimintamuotoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuorten Palvelu ry toimii ympäri Suomea hankkeissa, projekteissa, jäsenjärjestöissä sekä toimipisteissä. Toimintaa on useilla paikkakunnilla.

Zemppari-tukihenkilötoiminnan[12] tavoite on tukea nuorta arkielämän haasteissa. Vapaaehtoinen, koulutettu tukihenkilö on turvallinen aikuinen nuoren rinnalla.

Etsivä Nettityö[7] on etsivää nuorisotyötä netissä. Ammattilaiset nettietsivät sekä vapaaehtoiset Löytäjät kohtaavat nuoria verkossa yksilökeskusteluissa ilta-aikaan. Tarkoituksena on toimia luotettavana aikuisena missä tahansa nuoren elämänhallintaan liittyvän ongelman käsittelyyn keskittyvässä anonyymissa verkkokeskustelussa.

Nuorten reviireillä –projekti[13] edistää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa tiloissa sekä kehittää tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa Securitas Oyj:n ja Citycon Oyj:n kanssa.

Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke[10] kartoittaa ja kehittää Rukalla ja Ylläksellä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa.

Aikuisten kasvatusvastuuta järjestö korostaa Kasvatus kannattaa –kampanjalla keväisin.

Projektit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 1980–1983 Kenttätyöprojekti, Tampere
 • 1981–1983 Seurahuone, Lappeenranta
 • 1986–1989 Ryhmätoiminnankokeilu, Kuopio
 • 1989–1992 Tehostetun nuorisohuollon yhteistyökokeiluprojekti, Kuopio
 • 1989–1994 Luukku –projekti, Lappeenranta
 • 1991–1995 Etsivä nuorisotyön kokeiluprojekti, Tampere
 • 1992–1995 Pois sivuraiteelta, valtakunnallinen tukihenkilöprojekti
 • 1992–1994 Kierrepoikki, Hanko
 • 1994–1998 Monenea, Suonenjoki
 • 1995–1998 Nuorten tie työelämään, Kuopio
 • 1995–1999 Kanto, Kuopion alueen nuorten työllistämisohjelma
 • 1995–1999 Norppa –projekti, Lappeenranta
 • 1997–2001 Perhe-elämys
 • 2000, Kuopio
 • 1998–2002 Kuopion nuorten päihde- ja huumepysäkki
 • 1998–2002 Selviytyjät –projekti, Itä- ja Etelä-Suomi
 • 2001–2007 Nuorten päihde- ja huumepysäkkien perustaminen, valtakunnallinen
 • 2001–2004 Erilaisen toiminnan keskus, Raahe
 • 2001–2004 Murroksia nuorisotyössä, Liperi, Rautavaara
 • 2000–2015 Tytöt toimii ja Tyttöjen Tahtotila, Iisalmi
 • 2005–2008 Varhaisen prevention-työkalujen koulutushanke, Joensuu
 • 2004–2007 Nuorten päihdepysäkki, Raahe
 • 2002–2006 Itä-Suomen huumehanke
 • 2005–2007 Kasvuverkko –projekti, Liperi
 • 2007–2009 Nuvahu” Nuorissa on vapaaehtoistyön huominen, Hollola
 • 2008– Valistusvessa
 • 2010– Etsivä Nettityö, valtakunnallinen verkkohanke (OKM),( Itä-Suomen AVI 2015– )
 • 2010–2013 ABC kohtaa nuoria, valtakunnallinen (RAY)
 • 2012–2014 Kauppakeskusten nuoret, valtakunnallinen (OKM)
 • 2013–2016 Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin, Ruka, Levi ja Ylläs (RAY)
 • 2014–2016 Nuorten reviireillä – projekti, valtakunnallinen (RAY)
 • 2014–2015 Nuorten lähipalveluasiointiopas – hanke, valtakunnallinen (OKM)
 • 2015 – Whats Up – miten menee mobiilikohtaamisen kehittämishanke Iisalmessa (OKM)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Nuorten Palvelu ry Finder. Viitattu 11.04.2018.
 2. a b c Vuosikertomus 2015 Nuorten Palvelu ry. Arkistoitu 11.4.2018. Viitattu 11.04.2018.
 3. Yhdessä olemme vahvoja www.nuortenpalvelu.fi. Viitattu 25.6.2015.
 4. leirimaja Lapin Enontekiöllä. (Arkistoitu – Internet Archive) (pdf)
 5. Nuorten Palvelu ry − Jäsenjärjestöt (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. Jäsenjärjestöjä (Arkistoitu – Internet Archive)
 7. a b Etsivä Nettityö
 8. ABC kohtaa nuoria (2010-2013) (Arkistoitu – Internet Archive)
 9. Kauppakeskusten nuoret (2012-2014) (Arkistoitu – Internet Archive)
 10. a b Tunturikeskukset nuorten silmin –hanke (Arkistoitu – Internet Archive)
 11. Nuorten reviireillä (2014-2016) (Arkistoitu – Internet Archive)
 12. Zemppari-tukihenkilötoiminta
 13. Nuorten reviireillä –projekti (Arkistoitu – Internet Archive)

Nuorten Palvelu ry muualla verkossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]