Aivoliitto

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut. Liitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, terapiaa ja virkistystoimintaa. Liiton omistama Suomen Nuortentalo Oy tarjoaa nuorten itsenäistymistä tukevia asumispalveluita ja mm. neuropsykiatrista valmennusta.

Liitto julkaisee AVH- ja Kielipolku-lehtiä sekä monipuolista esitemateriaalia. Lisäksi liitto kouluttaa jäsenistöään ja alan ammattihenkilöstöä.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, jossa on monipuoliset tilat sopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen, koulutukseen ja majoitukseen. Suvituulessa sijaitsee myös liiton Kommunikaatiokeskus. Sen tavoitteena on puhevammaisten henkilöiden (afasia, lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus) arjessa selviytymisen tukeminen.

Kommunikaatiokeskuksen toiminta on tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa. Keskuksessa kehitetään uusia toimintamalleja puhevammaisten henkilöiden kommunikoinnin tukemiseen ja läheisten ohjaamiseen.

Aivoliitolla on 49 jäsenyhdistystä, joiden toiminnassa on mukana noin 100 paikallista aluekerhoa tai toiminnallista kerhoa. Henkilöjäseniä yhdistyksessä on yhteensä lähes 9 000 joista AVH-yhdistyksissä kaksi kolmasosaa ja loput kielellinen erityisvaikeus -yhdistyksissä. Yhdistystoimintaa on kaikissa maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Jäsenyhdistysten toiminta on pääosiltaan vapaaehtoisten itse sairastaneiden ja heidän läheistensä tuottamaa.

Aivoliiton aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä.

Perustehtävä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen
 • Osallisuuden mahdollistaminen
 • Oikeusvalvonta ja vaikuttaminen
 • Hoidon ja kuntoutuksen edistämisen sekä edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen

Missio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aivoliiton tehtävä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) ja vaikuttaa siihen, että kielellinen erityisvaikeus (SLI) tunnistetaan mahdollisimman varhain.

Liiton missio on myös vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta.

Aivoliiton historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • 1971 Suomen ensimmäinen valtakunnallinen aivohalvaus- ja afasiayhdistys, Helsingin afasiayhdistys perustettiin.
 • 1977 Helsingin, Turun, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen afasiayhdistykset perustivat Afasialiiton
 • 1979 Raha-automaattiyhdistyksen ensimmäinen tuki ja valtakunnalliset afasiapäivät. Välkky-lehteä ryhdytään julkaisemaan.
 • 1986 Nimi vaihdetaan Afasia- ja aivohalvausyhdistysten liitto ry:ksi
 • 1980- ja 1990-lukujen taitteessa Suomessa saavutettiin tärkeitä lääketieteellisiä läpimurtoja aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa. Esimerkkinä aivoinfarktin aiheuttamien tukosten liuotushoitojen käynnistyminen professori Markku Kasteen johdolla Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.
 • 1993 Liiton nimi vakiintuu muotoon Aivohalvaus- ja afasialiitto ry:ksi
 • 1996 Erityisosaamiskeskus Suvituuli avataan Turussa
 • 1997 Turun Nuortentalo avaa ovensa
 • 1999 Liiton nimi vaihdetaan Aivohalvaus- ja Dysfasialiitto ry:ksi.
 • 2005 Kuopion Nuortentalo avaa ovensa
 • 2006 Jyvässeudun Nuortentalo avaa ovensa
 • 2006 Juttu-tupa-projekti aloittaa
 • 2011 Nimi vaihtuu Aivoliitoksi

Julkaisut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AVH - Aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti

AVH-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kattava lukupaketti aivoverenkiertohäiriöistä.

Jokaisessa numerossa on noin 40 sivua uusinta tietoa aivoverenkiertohäiriöistä.

Kielipolku - Puheen- ja kielenkehityksen erikoislehti

Kielipolku-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kattava lukupaketti kielellisestä erityisvaikeudesta. Jokaisessa numerossa noin 40 sivua viimeisintä tietoa, kuten:

 • asiantuntija-artikkeleita
 • haastatteluja
 • referointeja tutkimuksista
 • vanhempien kokemuksia

Yksi elämä -hankekokonaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksi elämä on Aivoliiton, Suomen Diabetesliiton ja Sydänliiton hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää valtimoterveyttä. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Yksi elämä sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuosille 20122017. Tarkoituksena on vaikuttaa yksittäisiin kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansan terveys paranee. Yksi elämä -hankkeet pyrkivät siihen, että ihmiset tahtovat edistää omaa terveyttään ja tietävät saavansa tarvittaessa hyvää hoitoa.

Päätavoitteet

 • tukea terveyttä läpi elämän
 • ehkäistä valtimosairauksia ja edistää varhaista diagnosointia
 • ajaa kuntoutuksen ja vertaistuen sisällyttämistä kiinteäksi osaksi sairauksien hyvää hoitoa

Päämääränä on väestön terveydentilan koheneminen suhteessa nykyisiin ennusteisiin - tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta ja etnisestä taustasta riippumatta.

Keskeiset toiminnot ovat

 • monipuolinen terveysviestintä
 • työkalutyyppisten menetelmien, koulutussisältöjen, julkaisujen ja ohjeistusten tuottaminen

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]