Valtatie 6

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
6
Valtatie 6
Valtatie 6
Valtatie 6
Maa Suomi
Tieluokka valtatie
Omistaja Suomen valtio
Tienpitäjä Liikennevirasto
Pituus 604 km
Alkupiste Koskenkylä, Loviisa
Reitti Kouvola (62 km)
Lappeenranta (149 km)
Joensuu (388 km)
Päätepiste Kajaani (604 km)
Päällyste asfaltti
Kaistaluku pääosin kaksikaistainen
Katso myös Valtatie 6 Commonsissa
Valtatie 6 Imatralla vuonna 2009. Tie levennettiin nelikaistaiseksi, ja se valmistui marraskuussa 2011.
Valtatie 6 Parikkalassa Särkisalmen kylässä

Valtatie 6 on Loviisan Koskenkylästä Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun kautta Kajaaniin johtava valtatie. Tie on itäisimmän Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen reitti. Tien pituus on 604 kilometriä. Kouvolan ja Joensuun välillä tie kulkee samassa linjauksessa Karjalan radan kanssa.

Koskenkylästä lähes Kouvolan keskustaan asti tie on leveäkaistatietä. Kouvola ohitetaan moottoriliikennetietä pitkin. Kouvolasta eteenpäin kuljetaan rinnakkain Karjalan radan kanssa Salpausselkää kohtalaisen hyväkuntoista, mutta herkästi ruuhkautuvaa tieosuutta. Myös Kouvolan ja Luumäen Taavetin välisellä osuudella on leveitä ajokaistoja, mutta Taavetin ja Lappeenrannan välillä tie on liikennemääriinsä nähden kapea ja liikenneturvallisuudeltaan heikko. Lappeenrannan ja Imatran välinen osuus valmistui nelikaistaiseksi marraskuun 2011 lopussa. Imatran Mansikkalasta Oritlammelle tie ohittaa taajaman moottoritienä.

Imatran pohjoispuolella tie on hyvätasoista kaksikaistaista valtatietä, jonka sujuvuus on varsin hyvä. Parikkalassa tie kulkee lyhyen matkan aivan rajavyöhykkeen tuntumassa. Tie jatkuu Simpeleen, Kesälahden, Kiteen kautta Joensuuhun. Tie ohittaa Joensuun ja kääntyy Kajaanin tielle. Tie jatkuu Kontiolahden, Juuan, Nurmeksen, Valtimon ja Sotkamon kautta Kajaanin keskustaan.

Tie kulkee seuraavien kuntien kautta: LoviisaLapinjärviKouvolaLuumäkiLappeenrantaImatraRuokolahtiRautjärviParikkalaKiteeTohmajärviJoensuuKontiolahtiJuukaNurmesValtimoNurmes (uudelleen) – Valtimo (uudelleen) – SotkamoKajaani.

Loviisan Koskenkylän ja Joensuun välinen osuus kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän ehdottamaan runkotieverkkoon. Koskenkylän ja Lappeenrannan sekä Onkamon (valtatien 9 liittymä) ja Joensuun väliset osuudet kuuluvat yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon.

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 1938 numerointijärjestelmässä kuutostie kulki Helsingistä Porvoon, Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran kautta Sortavalaan. Sortavalasta Joensuun kautta Kajaaniin kulki valtatie 18. Helsingissä reitti kulki Hämeentietä Vanhankaupunginlahden pohjoispuolitse ja Herttoniemen itäpuolelta nykyisten Itäväylän ja seututien 170 suuntaa Porvooseen.

Sotien jälkeisissä alueluovutuksessa tie katkesi Imatran pohjoispuolelta ja uusi reitti linjattiin Parikkalan kautta Tohmajärven Onkamoon. Myös valtatien 18 reitti oli katkennut uuteen rajaan. Tie Helsingistä Joensuuhun sai numeron 6 ja numero 18 jäi Joensuu–Kajaani-osuudelle. Osuus Onkamosta uudelle rajalle Niiralaan muuttui maantieksi.

Porvoon ja Joensuun välinen osuus rakennettiin pääosin 1950-luvulla uudeksi valtatieksi. Tiellä oli lossi vielä vuoteen 1959, jolloin Kiteen Pyhäjärven Syrjäsalmen yli valmistui silta. Joensuun ja Kajaanin välinen osuus rakennettiin uudelleen vasta myöhemmin. Joensuun ja Kajaanin välimatka lyheni noin kahdeksalla kilometrillä, kun vuonna 1996 valmistui Sotkamon Juurikkalahden ja Eevalan välinen kiihkeätä keskustelua herättänyt tienoikaisu Vuokatin vaaraketjun eteläosien poikki.

1960-luvun lopulla valtatie 6 kulki vielä kaikkien sen varrella olevien suurempien kaupunkien keskustojen läpi. Ensimmäisenä valmistui Lappeenrannan ohikulkutie vuonna 1970. Kouvolan kaupungin ohittava moottoriliikennetie valmistui vuonna 1978. Viimeisenä valmistui Joensuun kehätie vuonna 1984.

Imatran kohta oli pitkään valtatien 6 pullonkaula: Vuoksen ylittävä silta oli kapea ja sillä oli lisäksi korkeusrajoitus. Myös muilla Vuoksen silloilla oli rajoituksia. Uusi nelikaistainen Mansikkakosken silta valmistui vuonna 1973. Vuoksenniskan ohittava moottoritie valmistui vuonna 1997. Moottoritietä Lappeenrannasta Imatralle ei kuitenkaan rakennettu, vaikka sitä 1990-luvun alussa suunniteltiin.

1980-luvulla numerointijärjestelmää muutettiin siten, että kuutostien viitoitus siirrettiin alkamaan Helsingin sijaan vasta Koskenkylästä. Myöhemmin numero 6 on palannut Helsingistä ulospäin vievään viitoitukseen katkoreunaisena "ohjaus tielle" -merkintänä. Tämä muutos tapahtui samassa yhteydessä, kun viitoituskohde Helsingistä muutettiin Porvoosta Kotkaksi ja Kouvolaksi.

Vuoden 1996 numerointijärjestelmän uudistuksessa tiet 6 ja 18 yhdistettiin valtatieksi 6. Numero 18 siirtyi aivan muualle: Vaasan ja Jyväskylän väliselle uudelle valtatiereitille. Samassa yhteydessä Onkamon ja Niiralan välinen tieosuus etenkin Niiralan raja-aseman perustamisen takia muutettiin kantatieksi 70, nykyisin valtatie 9.

Koskenkylän ja Kouvolan välinen osuus oli pitkään ruuhkainen ja vaarallinen. 2000-luvun alussa tie rakennettiin leveäkaistatieksi ja sen liittymiä parannettiin. Uusittu tie valmistui vuonna 2004.

Valtatien 6 ja kantatien 73 välinen Uuron eritasoliittymä Kontiolahdella otettiin käyttöön elokuussa 2007.[1][2]

Reijolan eritasoristeyksen silta kesällä 2007 Niittylahden ja Reijolan välisen tien ollessa vielä rakenteilla

Lokakuussa 2007 avattiin Pyhäselässä liikenteelle uusi seitsemän kilometrin osuus Niittylahden ja Reijolan välille. Samassa yhteydessä rakennettiin uusi eritasoliittymä Reijolan kohdalle. Uudella tiellä on kahden kilometrin nelikaistainen ohituskaistajakso, muilta osin se on kaksikaistaista tietä. Hankkeen kustannukset olivat noin 11,2 miljoonaa euroa.[3][4]

Joukkoliikenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtatiellä 6 on varsinkin Koskenkylän ja Imatran välillä melko tiheä linja-autoliikenne, joka koostuu suurimmaksi osaksi Helsinki–Kouvola–Imatra-pikavuoroista. Myös Lappeenrannan ja Imatran välillä on arkisin noin 20 linja-autovuoroa kumpaankin suuntaan, viikonloppuisin vähemmän. Näiden lisäksi on joitakin vakiovuoroja ja muutamia Imatralta edelleen Savonlinnan sekä Joensuun suuntiin kulkevia vuoroja. Osuudella Luumäki–Joensuu kulkee myös Helsingin ja Joensuun välinen yöpikavuoro. Joensuusta kulkee pikavuoroja muutamia kertoja päivässä Kajaaniin ja useimmat niistä jatkavat Ouluun.

Tiehankkeita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lappeenrannan ja Imatran välinen 48 kilometrin osuus rakennettiin kokonaisuudessaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi sekaliikennetieksi. Uusittu osuus alkaa valtatien 13 liittymästä Lappeenrannan keskustan länsipuolelta ja päättyy Imatran Mansikkalaan, jossa se yhtyy jo 1970-luvulla valmistuneeseen nelikaistaiseen tiehen. Hankkeen kustannusarvio oli 177 miljoonaa euroa, ja sen aloittamisesta tehtiin päätös Valtion talousarviossa vuodelle 2007. Hankkeesta toteutettiin jo aiemmin vuonna 2003 valmistunut Muukon ja Ahvenlammen välinen 4,5 kilometriä pitkä osuus.[5][6][7] Kärjen ja Muukon välisen ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2007, ja se avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle syksyllä 2010. Ahvenlammen ja Mansikkalan välisen toisen vaiheen rakentaminen aloitettiin vuonna 2009, ja osuus avattiin liikenteelle marraskuussa 2011. [8]

Valtatietä 6 rakennetaan vuosina 2010–2012 nelikaistaiseksi moottoritieksi[9] Joensuun kohdalla Repokallion ja Käpykankaan eritasoliittymien välisellä, valtatien 9 kanssa yhteisellä kuuden kilometrin osuudella. Samassa yhteydessä rakennetaan toinen silta Pielisjoen yli, uusi eritasoliittymä Karjalankadun liittymään sekä melusuojausta ja kevyen liikenteen väyliä. Olemassa olevia eritasoliittymiä parannetaan. Lisäksi moottoritieksi rakennetaan pelkästään valtatiehen 9 kuuluva osuus Käpykankaan ja Siilaisen eritasoliittymien välillä. Hankkeen kustannusarvio on 37 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on määrä valmistua vuoden 2012 lopussa. Repokallion ja Reijolan välinen osuus rakennetaan moottoritieksi, joka otetaan käyttöön syksyllä 2013. [10]

Valtatiellä 6 on liikenneturvallisuus heikko Kouvolan ja Lappeenrannan välillä osuudella TykkimäkiKaipiainen. Liikennevirasto suunnitteleekin nykyisen tien parantamista tai uuden rakentamista noin 20 kilometrin matkalle. Uusi tie olisi 2+2-kaistainen sekaliikennetie, jolla olisi vain eritasoliittymiä, joskin välivaiheessa osa tiestä voitaisiin rakentaa 2+1-kaistaiseksi ohituskaistatieksi. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2009. Hankkeen kustannusarvio on linjausvaihtoehdoista ja toteuttamistavasta riippuen 40–55 miljoonaa euroa.[11]

Luumäen Taavetin ja Lappeenrannan välillä kuutostie on tavanomaista kaksikaistaista tietä, mutta silti erittäin merkittävä liikenneväylä etenkin raskaalle liikenteelle. Turvallisia ohituspaikkoja on niukasti ja tien liikenneturvallisuus on huono. Tie kulkee Jurvalan taajaman läpi ja aiheuttaa ympäristöongelmia.[12] Hankkeen yleissuunnitelma valmistui kesäkuussa 2009, ja tiesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2011. Suunnitelman mukaan tie rakennettaisiin pääosin keskikaiteelliseksi 2+2-kaistaiseksi tieksi, ja sille rakennettaisiin neljä uutta eritasoliittymää, minkä lisäksi yhtä eritasoliittymää parannettaisiin. Hankkeen kustannusarvio on 66,4 miljoonaa euroa. Liikenneviraston tavoitteena on aloittaa hankkeen rakentaminen vuonna 2012.[13]

Myös Kouvolan kaupungin kohdalla oleva moottoriliikennetieosuus rakennettaneen tulevaisuudessa moottoritieksi.[14]

Osana koko päätieverkkoa koskevia kehittämissuunnitelmia Tiehallinnon tavoitteena on, että vuonna 2025 valtatie 6 olisi nelikaistainen Kouvolan kohdalla, Taavetin ja Imatran välisellä osuudella sekä Joensuun kohdalla. Lisäksi Koskenkylän ja Kouvolan sekä Kouvolan ja Taavetin väliset osuudet olisivat jatkuvaa ohituskaistatietä. Suunnitelmat ovat kuitenkin alustavia ja edellyttäisivät tieinvestointeihin vuosittain käytettävien määrärahojen kaksinkertaistamista nykyisestä.[15]

Onnettomuuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtatie 6:n Taavetin ja Lappeenrannan välinen tieosuus on erityisen onnettomuusaltis. Tieosuus ei täytä pääteille asetettuja vaatimuksia tienleveydessä, liittymäratkaisuissa tai nopeustasoissa. Vuonna 2007 liikennemäärä oli 6 900–12 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskasta liikennettä yhdestä neljäsosasta yhteen kolmasosaan. Vuosina 2003–2007 tieosuudella tuli poliisin tietoon 111 onnettomuutta, joissa 42:sta aiheutui henkilövahinkoja, joissa loukkaantui 38 henkilöä ja kuoli neljä.[16]

Pajarin suora[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtatie 6:lla on tapahtunut vakavia onnettomuuksia. 11. joulukuuta 2009 henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa kuoli yksi ihminen. [17] Luumäellä kolmen auton liikenneonnettomuudessa 5. heinäkuuta 2010 kuolivat nainen ja pikkulapsi. Onnettomuuspaikka oli päivän suljettuna liikenteeltä.[18] Niin ikään Pajarin suoralla 28. syyskuuta 2010 kuoli yksi henkilö kun moottorivian vuoksi pysähtyneen henkilöauton perään ajoi toinen henkilöauto.[19]

Muut osat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liettualainen ja venäläinen kuorma-autonkuljettajaa joutuivat onnettomuuteen Liljendalissa 15. helmikuuta 2012. Liikenne oli suljettuna tunteja ja illaksi saatiin vain toinen kaista avatuksi liikenteelle. Venäläinen kuljettaja menehtyi sairaalassa saamiinsa vammoihin. [20] [21]

Utin kohdalla 18. toukokuuta 2012 törmäsi kaksi kuorma-autoa ja henkilöauto, mistä aiheutui kuolemantapaus. Liikenne oli tunteja poikki. Liikennettä ohjaamaan komennettiin Utista sotilaspoliiseja. [22]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Valtatie 6 ja kantatie 73 liittymän (Uuro) parantaminen, Kontiolahti 16.10.2006. Tiehallinto. Viitattu 29.7.2007.
 2. Uuron eritasoliittymän valmistuminen poisti liikenteellisesti ongelmallisen kohdan Kontiolahdella 24.9.2007. Tiehallinto. Viitattu 9.10.2007.
 3. Valtatie 6 Niittylahti–Reijola (Pyhäselkä, Joensuu) 30.8.2006. Tiehallinto. Viitattu 29.7.2007.
 4. Uusi tie Niittylahden ja Reijolan välillä avataan liikenteelle 8.10.2007. Tiehallinto. Viitattu 9.10.2007.
 5. Peltola, Minna: Kuutostien jättiremontti laukaistiin käyntiin Lappeenrannassa 29.1.2008. Tiehallinto. Viitattu 30.1.2008.
 6. Vt 6 Lappeenranta–Imatra 20.6.2007. Tiehallinto. Viitattu 29.7.2007.
 7. Hallituksen budjettiesitys valmistui YLE Uutiset. 31.8.2007, klo 21.15. Yleisradio. Viitattu 1.9.2007.
 8. Aikataulu Kohta kulkee Kuutostiellä. Vt 6 Lappeenranta–Imatra. Tiehallinto. Viitattu 2.6.2008.
 9. Kehätie muutetaan moottoritieksi Karjalainen. 26.4.2011. Joensuu: Sanomalehti Karjalainen Oy. Viitattu 29.4.2011.
 10. Valtatie 6 Joensuun kohta 23.3.2011. Liikennevirasto. Viitattu 10.4.2011.
 11. Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki–Kaipiainen 10.3.2011. Liikennevirasto. Viitattu 10.4.2011.
 12. Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta. Luumäki, Lappeenranta. (PDF) Kouvola: Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. Viitattu 10.4.2011.
 13. Vt 6 Taavetti–Lappeenranta 11.3.2011. Liikennevirasto. Viitattu 10.4.2011.
 14. Huovinen, Susanna: Vastaus kirjalliseen kysymykseen 259/2006 vp, Kouvolan alueen liikennejärjestelyt 20.4.2006. Helsinki: Eduskunta. Viitattu 10.4.2011.
 15. Heikura, Matti: Turvallisemman tieverkoston suunnitelmat valmiit. Kaleva, 13.7.2007, nro 188, s. 29. Oulu: Kaleva Kustannus Oy. ISSN 0356-1356. Artikkelin lyhennetty verkkoversio Viitattu 18.7.2007.
 16. http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/tiehankkeet/kaakkoissuomi/Vt6Taavetti-%20Lappeenranta/Documents/yleissuunnitelma_esite.pdf
 17. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/yksi-kuoli-kolarissa-luumaella/art-1288336937442.html
 18. http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2010/07/05/Nainen+ja+pikkulapsi+kuolivat+autokolarissa+valtatie+6%3Alla+Luum%C3%A4ell%C3%A4/201029303149/4
 19. http://yle.fi/uutiset/yksi_kuoli_kolarissa_luumaella/2014074
 20. http://www.youtube.com/watch?v=ah2RQOF0NNg
 21. http://www.uusimaa.fi/artikkeli/93882-rekat-kolaroivat-valtatie-6lla-yksi-kuoli
 22. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/122625-kuolinkolari-vt-6lla-%E2%80%93-%E2%80%9Dsotilaspoliisit-apuun%E2%80%9D

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]