Eduskunnan oikeusasiamies

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Eduskunnan oikeusasiamies (lyhenne EOA[1]) on oikeuskanslerin ohella ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Heidän toimivaltuutensa ovat muuten samat, mutta oikeusasiamies ei voi puuttua hallituksen eikä asianajajien valvontaan. Oikeusasiamiehen rinnalla on myös kaksi apulaisoikeusasiamiestä.

Oikeusasiamiehen toimivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Hän valvoo myös muita henkilöitä silloin, kun he hoitavat julkista tehtävää.

Oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä ei ole suoraa käskyvaltaa viranomaisiin nähden, vaan he voivat esittää käsityksensä jostain asiasta, kiinnittää viranomaisen huomiota johonkin asiaan, antaa huomautuksen tai erityistapauksissa määrätä syytteen nostettavaksi. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja oikeuskansleri Jaakko Jonkka ovat kuitenkin sanoneet, että hyvin perustellut kannanotot riittävät ja virkamiehet tottelevat niitä liki poikkeuksetta.[2]

Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Hänellä on lisäksi erityistehtävänä valvoa, miten poliisi käyttää telepakkokeinoja ja peitetoimintaa. Eduskunnan toivomuksesta hän seuraa myös lasten oikeuksien toteututumista.

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta etupäässä tutkimalla hänelle tulleita kanteluita. Hän voi puuttua epäkohtiin myös omasta aloitteestaan.

Toimenkuvaan kuuluvat lisäksi tarkastukset virastoissa ja laitoksissa, erityisesti vankiloissa, varuskunnissa ja muissa suljetuissa laitoksissa. Näin hän seuraa vankien, laitoksiin suljettujen ja asepalvelusta suorittavien sekä rauhanturvaamishenkilöstön kohtelua.

Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa[3] ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa.[4]

Oikeusasiamiehet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apulaisoikeusasiamiehet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kantelu tehdään kirjallisesti, mutta erityisiä muotovaatimuksia ei ole, ja sen voi tehdä helposti myös internetissä.

Eduskunnan oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen tekemiä ratkaisuja eikä toimia ylimääräisenä muutoksenhakuelimenä. Väärin menetelleelle virkamiehelle voidaan sen sijaan antaa huomautus. Vakavissa tapauksissa oikeusasiamies voi määrätä syytteen nostettavaksi, mutta tämä on erittäin harvinaista.

Vuonna 2012 eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin 4723 kantelua.[5]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Lyhenneluettelo kotus.fi. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 8.2.2014.
  2. Laillisuusvalvojilla reviiririita Turun Sanomat 18.5.2014.
  3. Suomen perustuslaki, 10 luku Laillisuusvalvonta FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö
  4. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö
  5. Oikeusasiamiehen toiminnassa ennätyksellinen vuosi Oikeusasiamies.fi. 31.5.2013. Viitattu 2.2.2014.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]