Tieliikenne

Kohteesta Wikipedia
(Ohjattu sivulta Vasemmanpuoleinen liikenne)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tuulivoimalan kuljetusta. Valtatie 4, Kemi.

Tieliikenne on henkilöiden ja tavaroiden kuljettamista teitse. Se on eräs vanhimpia liikenteen muotoja ja lyhyillä etäisyyksillä myös kustannustehokkain. Pidemmillä matkoilla puolestaan rautatie- ja vesiliikenne nousevat kannattavammiksi. Tieliikenteessä käytettäviä kulkuvälineitä kutsutaan ajoneuvoiksi.

Tieliikenteen historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset tiet olivat kapeita polkuja, joilla kuljettiin kävellen tai ratsain. Pyörän keksiminen mahdollisti eläinvetoisten kärryjen ja vaunujen kehittämisen, mikä puolestaan vaati teiltä lisää leveyttä ja kantavuutta. Rooman valtakunnan noin 80 000 kilometrin mittainen tieverkko oli aikanaan hyvin kehittynyt ja mahdollisti nopean liikkumisen valtakunnassa. Vuosisatoihin tieliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, kunnes 1800-luvulla alettiin tehdä kokeiluja höyrykäyttöisillä ajoneuvoilla. Höyrykoneesta oli kuitenkin enemmän hyötyä rautatieliikenteessä, joka olikin tieliikennettä kilpailukykyisempi ennen polttomoottorin ja auton keksimistä vuosisadan lopulla. Nykyisenkaltainen tienrakennus alkoi 1800-luvulla. Asfalttipäällysteiset tiet alkoivat yleistyä 1900-luvulla.[1]

Auton yleistyminen mullisti tieliikenteen luonteen täysin 1900-luvun alusta alkaen. Liikennemäärät kasvoivat merkittävästi ja tieverkkoja ryhdyttiin uudistamaan voimakkaasti. Ensimmäiset moottoritiet rakennettiin jo 1910-luvulla Yhdysvalloissa ja pian tämän jälkeen Saksassa. Autojen määrän lisääntyessä osa liikenteestä alkoi siirtyä raiteilta takaisin maanteille. Samalla hevosten käyttö liikenteessä väheni. Toisen maailmansodan jälkeen monissa länsimaisissa yhteiskunnissa tapahtui vaurauden kasvun myötä niin sanottu autoistuminen, josta seurasi kaupunkirakenteen hajoaminen. 2000-luvulle tultaessa liikennemäärät ovat lisääntyneet erityisesti kehittyvissä maissa.

Tieliikenne Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikennemäärät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskimääräisen suomalaisen vuodessa ajama autokilometrimäärä vuosina 1980-2013.

Väkilukuun suhteutettuna ajetut ajoneuvokilometrit kasvoivat pitkään varsin tasaisesti keskimäärin 2 % vuosivauhtia 2000-luvun puoliväliin asti. Sen jälkeen keskimääräinen vuosittainen kilometrimäärä henkeä kohden on tasaantunut noin kymmeneen tuhanteen kilometriin vuodessa ja 2010-luvulle tultaessa jopa laskenut, kuitenkin alle prosentin vuodessa.[2] Kehä I:n osa Pakilantieltä Hämeenlinnanväylälle on Suomen vilkasliikenteisin tie, sen liikennemäärä on keskimäärin 90 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (2015).[3][4][5]

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto maanteiden liikennemääristä vuonna 2012.[2]

Tieluokka Keskimääräinen liikenne (autoa vuorokaudessa) Liikennesuorite (miljoonaa autokilometriä)
Valtatiet 5 934 18 632
Kantatiet 2 780 4 799
Seututiet 1 392 6 892
Yhdystiet 336 6 284
Yhteensä 1 284 36 607
Yhteenveto Suomen maanteiden liikennemääristä 2012

Yleistä liikennesäännöistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jotta liikenne tiellä sujuisi turvallisesti ja sujuvasti, on tiellä liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä. Suomessa liikennesäännöistä määrätään lähinnä tieliikennelaissa[6] ja -asetuksessa[7] sekä näiden nojalla annetuissa määräyksissä. Tiellä liikennesäännöistä tiedotetaan liikennevaloin, liikennemerkein, ajoratamerkinnöin ja erityistapauksissa myös liikenteenohjaajan merkein.

Suomessa on käytössä oikeanpuoleinen liikenne. Risteyksissä on väistettävä oikealta tulevaa tienkäyttäjää ja raitiovaunua, ellei liikennevaloin tai -merkein ole muuta määrätty. Suojatiellä olevalle tai sille aikovalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Kaikkien matkustajien täytyy käyttää henkilöautoissa turvavöitä. Jokaisessa moottoriajoneuvoissa on käytettävä ajovaloja pimeällä tai huomiovaloja valoisan aikaan. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea alkoholia veressä tai 0,22 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa[8].

Talvirenkaita on käytettävä on joulukuun alusta helmikuun loppuun henkilö- ja pakettiautoissa ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautoissa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunuissa. Nastarenkaita saa käyttää 1.11. alkaen ja ne on vaihdettava pois 31.3. tai viimeistään toista pääsiäispäivää seuraavana maanantaina, riippuen kumpi päivämäärä on myöhempi. Muulloinkin nastarenkaita saa käyttää sään tai kelin niin vaatiessa.[9] Nastattomia talvirenkaita saa käyttää ympäri vuoden.

Nopeusrajoitukset Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös: Nopeusrajoitus

Manner-Suomessa yleinen nopeusrajoitus on taajama-alueella 50 kilometriä ja taajama-alueen ulkopuolella 80 kilometriä tunnissa[10]. Yleiset nopeusrajoitukset ovat voimassa, jos liikennemerkein ei ole muuta määrätty. Suurin mahdollinen nopeusrajoitus on moottoriteillä 120 ja muilla teillä 100 kilometriä tunnissa. Valta- ja kantateillä yleisimmät nopeusrajoitukset ovat 100 ja 80 kilometriä tunnissa, joskin lyhyillä osuuksilla voi olla tätä alempia nopeusrajoituksia. Seutu- ja yhdysteiden yleisin nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Kaduilla nopeusrajoitus on yleisimmin 60 kilometriä tunnissa tai alempi. Moottoriteistä hieman alle kahdella kolmasosalla nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Muilla moottoriteillä rajoitus on yleensä 100 kilometriä tunnissa, joskus myös tätä alempi. Moottoriliikenneteiden yleisin nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa.lähde?

Talviajan alennetut nopeusrajoitukset ovat käytössä yleensä loka–maaliskuussa. Tällöin moottoriteiden nopeusrajoitus on enintään 100 kilometriä tunnissa. Lisäksi noin 10 000 tiekilometrillä nopeusrajoitus lasketaan 100:sta 80 kilometriin tunnissa. Tieosuudet, joilla talviajan nopeusrajoitukset ovat voimassa, sekä nopeusrajoitusten voimassaoloajat vaihtelevat jonkin verran vuosittain.[11]

Oikean- ja vasemmanpuoleinen liikenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]


  oikeanpuoleinen liikenne
  vasemmanpuoleinen liikenne
Katu Tukholmassa Ruotsin siirtyessä oikeanpuoleiseen liikenteeseen vuonna 1967

Useimmissa maissa on nykyisin voimassa oikeanpuoleinen liikenne. Näin on ollut Suomessakin jo vuodesta 1858 lähtien. Vasemmanpuoleinen liikenne on Euroopassa voimassa ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Maltalla ja Kyproksessa. Aikaisemmin on vasemmanpuoleinen liikenne ollut useissa muissakin maissa, kuten Ruotsissa vuoden 1967 syyskuun 3. päivään saakka (H-päivään) sekä Islannissa vuoteen 1968. Myös Itävalta-Unkarissa oli aikoinaan vasemmanpuoleinen liikenne, mutta ennen toista maailmansotaa kaikissa siihen kuuluneissa maissa oli jo siirrytty oikealle puolelle, Itävallassakin vuonna 1938 Anschlussin jälkeen.

Muissa maanosissa vasemmanpuoleinen liikenne on voimassa lähinnä useimmissa Brittiläiseen kansainyhteisöön kuuluvissa maissa, kuten Intiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja monissa Itä-Afrikan maissa, sitä vastoin ei enää Kanadassa. Aasian maista myös Japanissa ja Thaimaassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Kuitenkin Kiinan kansantasavallan laajalla itsehallintoalueella, Ison-Britannian vallan alla vuoteen 1997 olleessa Hongkongissa on edelleen vasemmanpuoleinen liikenne, kun taas muualla Kiinassa on oikeanpuoleinen liikenne.

Suomessa oli Venäjän vallan aikanakin Ruotsin vallan perintönä pitkään voimassa sääntö väistämisestä vasemmalle ajoneuvojen kohdatessa, eli vasemmanpuoleinen liikenne. Vasta vuonna 1858 Aleksanteri II:n antamassa julistuksessa sääntöä muutettiin siten, että vastaantulevaa tulikin väistää oikealle. Ohi ajettaessa edellä kulkevan oli kuitenkin edelleen väistettävä vasemmalle. Vielä itsenäisyyden ajan Suomessakin säädettiin vuonna 1919 annetussa asetuksessa, että edellä ajavan tuli väistyä vasemmalle, kun jäljessä tuleva ajoneuvo oli sitä ohittamassa. Vasemmalta puolelta ohittaminen tehtiin säännöksi vasta vuonna 1921 annetulla asetuksella.[12]

Tieliikenne maittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maailmassa on 140 maata, joissa on oikeanpuoleinen liikenne ja 54, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne .

Valtio Puoleinen Vuodesta Rautatieliikenne Huomautus
Afganistanin lippu Afganistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen 1950-luvulle asti [14]
Albanian lippu Albania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Algerian lippu Algeria oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Andorran lippu Andorra oikeanpuoleinen[13]
Angolan lippu Angola oikeanpuoleinen[13] 1928
Antigua ja Barbudan lippu Antigua ja Barbuda vasemmanpuoleinen [13]
Argentiinan lippu Argentiina[15]
oikeanpuoleinen[13] 1945 vasemmanpuoleinen .
Armenian lippu Armenia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Australian lippu Australia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen mukaan lukien Joulusaari, Kookossaaret, Norfolkinsaari
Itävalta oikeanpuoleinen[13] 1921–1938 oikeanpuoleinen[16] Alun perin vasemmanpuoleinen.

Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1921 Vorarlbergissa, 1930 Pohjois-Tirolissa, 1935 Kärntenissa ja Itä-Tirolissa ja 1938 muualla maassa

Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Bahaman lippu Bahama[17][18] vasemmanpuoleinen [13]
Bahrainin lippu Bahrain oikeanpuoleinen[13] 1967 Vaihtoipuolta.[19]
Bangladeshin lippu Bangladesh vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Barbadoksen lippu Barbados vasemmanpuoleinen [13]
Belgian lippu Belgia oikeanpuoleinen[13] 1899 vasemmanpuoleinen
Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Belizen lippu Belize oikeanpuoleinen[13] 1961[20]
Beninin lippu Benin oikeanpuoleinen[13]
Bhutanin lippu Bhutan vasemmanpuoleinen [13]
Bolivian lippu Bolivia oikeanpuoleinen[13]
Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina oikeanpuoleinen[13] 1918 oikeanpuoleinen[21] vaihtoipuolta
Botswanan lippu Botswana vasemmanpuoleinen [13]
Brasilian lippu Brasilia oikeanpuoleinen[13] 1928[13] oikeanpuoleinen Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi vuonna 1928, samana vuonna kuin Portugali.[22][23]
Brunein lippu Brunei vasemmanpuoleinen [13]
Bulgarian lippu Bulgaria oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Burkina Fason lippu Burkina Faso oikeanpuoleinen[13]
Burundin lippu Burundi oikeanpuoleinen[13]
Kambodža oikeanpuoleinen[13] [24]
Kamerun oikeanpuoleinen[13] 1961
Kanada oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla oikeanpuoleinen Kanadan territoriot ovat olleet aikana oikeanpuoleisia, paitsi Brittiläinen Kolumbia joka muutti vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiselle vuosina 1920- 1923,[25][26] ja New Brunswick, Nova Scotia, ja Prinssi Edwardin saari muuttivat vuosina 1922, 1923, ja 1924 .Newfoundland ja Labrador vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1947
Kap Verde oikeanpuoleinen[13] 1928
Keski-Afrikan tasavalta oikeanpuoleinen[13]
Tšadin lippu Tšad oikeanpuoleinen[13]
Chilen lippu Chile oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla vasemmanpuoleinen
Kiina oikeanpuoleinen[13] 1946 oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen oli yleinen 1930-luvulla . Hongkong ja Macao ovat edelleen vasemmanpuoleisia
Kolumbia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Komorit oikeanpuoleinen[13]
Kongon tasavalta oikeanpuoleinen[13]
Kongon demokraattinen tasavalta oikeanpuoleinen[13]
Costa Rican lippu Costa Rica oikeanpuoleinen[13]
Norsunluurannikon lippu Norsunluurannikko oikeanpuoleinen[13]
Kroatia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Istria ja Dalmatia olivat oikeanpuoleisia tosin Kroatia-Slovenia vasemmanpuolisia.[27].
Kuuba oikeanpuoleinen[13]
Kypros vasemmanpuoleinen [13]
Tšekin lippu Tšekki oikeanpuoleinen[13] 1939 oikeanpuoleinen Oli vasemmanpuoleinen . Vaihtoi Tšekkoslovakian miehitys aikana 1939
Tanskan lippu Tanska oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen[28] mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti
Djiboutin lippu Djibouti oikeanpuoleinen[13]
Dominican lippu Dominica vasemmanpuoleinen [13]
Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta oikeanpuoleinen[13]
Itä-Timor vasemmanpuoleinen [13] 1976 Alun perin vasemmanpuoleinen. Vaihtoi oikeanpuoliseksi 1928.[20] Indonesian miehityksen aikana vuonna 1976 vaihtoi uudelleen vasemmanpuoliseksi.
Ecuadorin lippu Ecuador oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Egyptin lippu Egypti oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
El Salvadorin lippu El Salvador oikeanpuoleinen[13]
Päiväntasaajan Guinean lippu Päiväntasaajan Guinea oikeanpuoleinen[13]
Eritrean lippu Eritrea oikeanpuoleinen[13] 1964
Viron lippu Viro oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Etiopia oikeanpuoleinen[13] 1964 vasemmanpuoleinen
Fidži vasemmanpuoleinen [13]
Suomen lippu Suomi oikeanpuoleinen[13] 1858 oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen Ruotsin vallan aikana. Vaihtoi oikeanpuoliseksi suurruhtinaskunnan aikana .[29]
Ranskan lippu Ranska oikeanpuoleinen [13] 1792 vasemmanpuoleinen [30]/oikeanpuoleinen mukaan lukien Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia, Saint Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna, Ranskan Guiana, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, Guadeloupe, Mayotte.
Rautatie on Elsasissa ja Moselleissa on oikeanpuoleinena.
Gabon oikeanpuoleinen[13]
Gambia oikeanpuoleinen[13] 1965[31]
Georgia oikeanpuoleinen[13][32]. oikeanpuoleinen
Saksan lippu Saksa oikeanpuoleinen[33] oikeanpuoleinen
Ghana oikeanpuoleinen[13] 1974 Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1974[34]
Kreikka oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Grenada vasemmanpuoleinen [13]
Guatemala oikeanpuoleinen[13]
Guinea oikeanpuoleinen[13]
Guinea-Bissau oikeanpuoleinen[13] 1928
Guyana vasemmanpuoleinen [13]
Haiti oikeanpuoleinen[13]
Honduras oikeanpuoleinen[13]
 Hongkong vasemmanpuoleinen [13]
Unkarin lippu Unkari oikeanpuoleinen[13] 1941 oikeanpuoleinen Alun perin vasemmanpuoleinen
Islannin lippu Islanti oikeanpuoleinen[13] vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1968[34] Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi
Iran oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Irak oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Intia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Indonesia vasemmanpuoleinen [13] oikeanpuoleinen[35]
Irlanti vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Israelin lippu Israel oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Italia oikeanpuoleinen[13] 1920-luvulla vasemmanpuoleinen vuoteen 1927 maaseutu oli oikeanpuoleinen ja kaupungit vasemmanpuolisia.[36] Rooma vaihtoi oikeanpuoliseksi 1924 ja Milano 1926..[37]
Jamaika vasemmanpuoleinen [13]
Japani vasemmanpuoleinen [38] vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen toisen maailmansodan jälkeen Okinawa ja Riukiusaarilla oli oikeanpuoleinen.Saaret palautettiin Japanin hallintaan 1972 ja liikenne muutettiin vasemmanpuoliseksi 1978.[39]
Jordania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Kazakstan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Kenia vasemmanpuoleinen [40]
Kiribati vasemmanpuoleinen [13]
Pohjois-Korean lippu Pohjois-Korea oikeanpuoleinen [13] 1946 vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen Koreassa oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana. Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuoden 1945 jälkeen
Etelä-Korea oikeanpuoleinen [13] 1946 vasemmanpuoleinen /oikeanpuoleinen Koreassa oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana.Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuoden 1945 jälkeen
Kuwait oikeanpuoleinen[13]
Kirgisia[41] oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Laos oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen oikeanpuoleinen
Latvia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Libanon oikeanpuoleinen[13]
Lesotho vasemmanpuoleinen [13]
Liberia oikeanpuoleinen[13]
Libya oikeanpuoleinen[13]
Liechtenstein oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Liettua oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Luxemburg oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Pohjois-Makedonian lippu Pohjois-Makedonia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Madagaskarin lippu Madagaskar oikeanpuoleinen[13]
Malawin lippu Malawi vasemmanpuoleinen [13]
Malesian lippu Malesia vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Malediivien lippu Malediivit vasemmanpuoleinen [13]
Malin lippu. Mali oikeanpuoleinen[13]
Maltan lippu Malta vasemmanpuoleinen [13]
Marshallinsaarten lippu Marshallinsaaret oikeanpuoleinen[13]
Mauritanian lippu Mauritania oikeanpuoleinen[13] Tiet F’Dérickin ja Zouératin välillä ovat vasemmanpuolisia.
Mauritiuksen lippu Mauritius vasemmanpuoleinen [13]
Meksikon lippu Meksiko oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Mikronesian lippu Mikronesian liittovaltio oikeanpuoleinen[13]
Moldovan lippu Moldova oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Monacon lippu Monaco oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Mongolian lippu Mongolia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Montenegron lippu Montenegro oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Marokon lippu Marokko oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Mosambikin lippu Mosambik vasemmanpuoleinen [13][42] vasemmanpuoleinen
Myanmarin lippu Myanmar oikeanpuoleinen [13] 1970 vasemmanpuoleinen
Alankomaiden lippu Alankomaat oikeanpuoleinen[13] 1906 oikeanpuoleinen Rotterdam oli vasemmanpuoleinen vuoteen 1917.[43] mukaan lukien Curaçao, Sint Maarten, ja Aruba
Namibian lippu Namibia vasemmanpuoleinen [13] 1918 oikeanpuoleinen.Etelä-Afrikan miehityksen jälkeen vaihtoi vasemmanpuoliseksi.[20] [44]
Naurun lippu Nauru vasemmanpuoleinen [13] 1918
Nepalin lippu Nepal vasemmanpuoleinen [45]
Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen mukaan lukien Niue ja Cookinsaaret
Nicaraguan lippu Nicaragua oikeanpuoleinen[13]
Nigerin lippu Niger oikeanpuoleinen[13]
Nigerian lippu Nigeria[46] oikeanpuoleinen[13] 1972 vasemmanpuoleinen Vaihtoi oikeanpuoliseksi vasemmanpuolisesta 1972 [34]
Norjan lippu Norja oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Omanin lippu Oman oikeanpuoleinen[13]
Palaun lippu Palau oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Palestiinan lippu Palestiina oikeanpuoleinen[13]
Pakistanin lippu Pakistan vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Panaman lippu Panama oikeanpuoleinen[13] 1943 oikeanpuoleinen
Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea vasemmanpuoleinen [13]
Paraguayn lippu Paraguay oikeanpuoleinen[13] 1945[47]
Perun lippu Peru oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Filippiinit oikeanpuoleinen[13] 1946[48] oikeanpuoleinen vasemmanpuoleinen Espanjan ja Yhdysvaltain siirtomaa vallan aikoina. Vaihtoi oikeanpuoliseksi vuonna 1945
Puolan lippu Puola oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Puolan jaon myötä Saksan ja Venäjän keisarikunnan alueet olivat oikeanpuoleisia ja Itävalta-Unkarin vasemmanpuoleisia jotka muutettiin oikeanpuoliseksi 1920-luvulla.
Portugalin lippu Portugali oikeanpuoleinen[13] 1928 vasemmanpuoleinen Goa, Macau ja Mosambik eivät vaihtaneet oikeanpuoliseksi .[42]
Qatarin lippu Qatar oikeanpuoleinen[13]
Romanian lippu Romania oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Transsylvania oli vasemmanpuoleinen. Valakia ja Moldova oli oikeanpuoleinen
Venäjän lippu Venäjä[49] oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Ruandan lippu Ruanda oikeanpuoleinen[50]
Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis vasemmanpuoleinen [13]
Saint Lucian lippu Saint Lucia vasemmanpuoleinen [13]
Saint Vincent ja Grenadiinien lippu Saint Vincent ja Grenadiinit vasemmanpuoleinen [13]
Samoan lippu Samoa vasemmanpuoleinen [13] 2009 Vaihtoi vasemmanpuoliseksi
San Marinon lippu San Marino oikeanpuoleinen[13]
São Tomé ja Príncipen lippu São Tomé ja Príncipe oikeanpuoleinen[13] 1928
Saudi-Arabia Saudi-Arabia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Senegalin lippu Senegal oikeanpuoleinen[13]
Serbian lippu Serbia oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen Vojvodina oli alun perin vasemmanpuoleinen
Seychellien lippu Seychellit vasemmanpuoleinen [13]
Sierra Leonen lippu Sierra Leone oikeanpuoleinen [13] 1971[34][51] vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiseksi 1971 [34]
Singaporen lippu Singapore vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Slovakian lippu Slovakia oikeanpuoleinen[13] 1939–1941 oikeanpuoleinen Aiemmin vasemmanpuoleinen . Vaihtoi oikeanpuoliseksi Slovakian tasavallan aikana 1939.
Slovenian lippu Slovenia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen Oli aiemmin vasemmanpuoleinen. Vaihtoi oikeanpuoliseksi Kroatian, Slovakian, Dalmatian, Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Montenegron yhdistettyä
Salomonsaarten lippu Salomonsaaret vasemmanpuoleinen [13]
Somalian lippu Somalia oikeanpuoleinen [13] 1968
Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka vasemmanpuoleinen [52] vasemmanpuoleinen
Etelä-Sudanin lippu Etelä-Sudan oikeanpuoleinen[13] 1973 Oli aiemmein vasemmanpuoleinen
Espanjan lippu Espanja oikeanpuoleinen[13] 1924 oikeanpuoleinen 1920-luvulle asti Barcelona oli oikeanpuoleinen ja Madrid vasemmanpuoleinen vuoteen 1924. [53]
Sri Lankan lippu Sri Lanka vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Sudanin lippu Sudan oikeanpuoleinen[13] 1973
Surinamen lippu Suriname vasemmanpuoleinen [13]
Swazimaan lippu Swazimaa vasemmanpuoleinen [13]
Ruotsin lippu Ruotsi oikeanpuoleinen[13] 1967 vasemmanpuoleinen Vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi H-päivänä 1967[34]. [54]
Sveitsin lippu Sveitsi oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Syyrian lippu Syyria oikeanpuoleinen[13]
Taiwanin lippu Taiwan oikeanpuoleinen[13] 1946 vasemmanpuoleinen Oli vasemmanpuoleinen Japanin miehityksen aikana ja vaihtoi oikeanpuoliseksi 1946.
Tadžikistanin lippu Tadžikistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Tansanian lippu Tansania vasemmanpuoleinen [13]
Thaimaan lippu Thaimaa vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen
Togon lippu Togo oikeanpuoleinen[13]
Tongan lippu Tonga vasemmanpuoleinen [13]
Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago vasemmanpuoleinen [13][55]
Tunisian lippu Tunisia oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Turkin lippu Turkki oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Turkmenistanin lippu Turkmenistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Tuvalun lippu Tuvalu vasemmanpuoleinen [13]
Ugandan lippu Uganda vasemmanpuoleinen [13]
Ukrainan lippu Ukraina oikeanpuoleinen[13] 1922 oikeanpuoleinen Länsi-Ukraina oli vasemmanpuoleinen.Karpatia-Rutenia oli vasemmanpuoleinen vuoteen 1941 asti osana Tšekkoslovakiaa ja vaihtoi sen osana Unkaria [56]
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yhdistynyt kuningaskunta vasemmanpuoleinen[13]
(Britannia[13])
oikeanpuoleinen[13]
(Gibraltarissa ja Brittiläisesä Intian valtameren alueella[13])
1929 (Gibraltarilla) vasemmanpuoleinen mukaan lukien Mansaari, Guernsey, Jersey, Anguilla, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Montserrat, Pitcairn, Turks- ja Caicossaaret, Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha ovat vasemmanpuoleisia Gibraltar on ollut oikeanpuoleinen vuodesta 1929 [57] Brittiläinen Intian valtameren alue on oikeanpuoleinen. Kanaalisaaret (Jersey ja Guernsey) oli oikeanpuoleinen Kanaalisaarten miehityksen aikana toisessa maailmansodassa vuoteen 1945 asti.[58] Falklandinsaaret olivat oikeanpuoleisia Argentiinan miehityksen aikana 1982 .[59]
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat oikeanpuoleinen[13]
vasemmanpuoleinen (Yhdysvaltain Neitsytsaaret[13])
oikeanpuoleinen/vasemmanpuoleinen [60] mukaan lukien Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico. Yhdysvaltain Neitsytsaaret on vasemmanpuoleinen
Uruguayn lippu Uruguay oikeanpuoleinen [13] 1945[61] vasemmanpuoleinen Oli aiemmin vasemmanpuoleinen vuodesta 1918 mutta vaihtoi oikeapuoliseksi vuonna 1945 .[61]
Uzbekistanin lippu Uzbekistan oikeanpuoleinen[13] oikeanpuoleinen
Vanuatun lippu Vanuatu oikeanpuoleinen[62]
Venezuelan lippu Venezuela oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Vietnamin lippu Vietnam oikeanpuoleinen[13] vasemmanpuoleinen
Jemen oikeanpuoleinen[13] 1977[20] Etelä-Jemen vaihtoi vasemmanpuoleisesta oikeanpuoliseksi 1977.[34]
Sambian lippu Sambia vasemmanpuoleinen [13]
Zimbabwen lippu Zimbabwe.[63] vasemmanpuoleinen [13] vasemmanpuoleinen

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Säädökset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Ahokas, Jaakko et al. (toim.): Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 12. osa Tal–Uzb, s. 176–179. WSOY, 1980. ISBN 951-0-07251-6.
 2. a b Pitkänen, Markku (toim.): Tietilasto 2012 Kesäkuu 2013. Liikennevirasto. Viitattu 6. kesäkuuta 2014.
 3. Sipola, Timo: Moottoritie on liian kuuma – kaupungin pääkatu on nelostie 16.7.2015. Yle. Viitattu 30.7.2015.
 4. http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liikenne/2012-12-12/T%C3%A4m%C3%A4-on-Suomen-vilkkain-maantie-3311970.html
 5. Liikennemääräkartta 2012, Liikennevirasto, 2013. Viitattu 6.6.2014.
 6. Tieliikennelaki 3.4.1981/267
 7. Tieliikenneasetus 5.3.1982/182
 8. Rikoslaki 19.12.1889/39 23 luku 3 § (20.12.2002/1198)
 9. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257
 10. Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista 25.3.1988/263
 11. Nopeusrajoitukset pysyvät ennallaan 21. syyskuuta 2006. Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 9. huhtikuuta 2007.
 12. Milloin oikeanpuoleiseen? Turun Sanomat. 2.2.2002. Viitattu 9.4.2010.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl Worldwide Driving Orientation by Country chartsbin.com. Viitattu 13 .12. 2016.
 14. L. R. Reddy (2002). Inside Afghanistan: End of the Taliban Era?. APH. Viitattu 31 .8. 2015. 
 15. 10 de Junio: Día Mundial de la Seguridad Vial rosario.gov.ar. Viitattu 13 .12. 2016.
 16. New Scientist, Volume 112, IPC Magazines, 1986, page 18
 17. Roadway Guidance in the Bahamas
 18. Safety and security - Bahamas travel advice, GOV.UK
 19. Bahrain Government Annual Reports, Times of India Press, 1968, page 158
 20. a b c d Kincaid, Peter (.12. 1986). The Rule of the Road: An International Guide to History and Practice. Greenwood Press, 50, 86–88, 99–100, 121–122, 198–202. ISBN 0-313-25249-1. 
 21. https://www.youtube.com/watch?v=RqL4Ky7ebRQ
 22. História touring.com.br. Viitattu 8 .1.2017. Portuguese
 23. Decreto 18.323/1928 .camara.leg.br. Viitattu 17 .1.2017. Portuguese
 24. "Cambodia bans right-hand drive cars", BBC News, 1 .1.2001. Luettu 12 .1.2007. 
 25. Change of Rule of Road in British Columbia 1920 The British Columbia Road Runner. maaliskuu 1966. Viitattu 27. 8.2017.
 26. Week In History: Switching from the left was the right thing to do The Vancouver Sun. 1. 1.2016. Viitattu 26. 8.2017.
 27. Baedeker, Karl. "Austria, including Hungary, Transylvania, Dalmatia and Bosnia", 1900, p. xiii-xiv. Luettu 28 .7. 2017. 
 28. Hvorfor kører nogle lande i højre side? (Why do some countries drive on the right side?) videnskab.dk. Viitattu 31. 8.2014.
 29. Högertrafik i Sverige och Finland aland.net.
 30. 'Left is right on the road', Mick Hamer New Scientist, 25 .12. 1986 – 1 .1.1987 No 1540/1541, p.16.
 31. Tourist and Business Directory - The Gambia, 1969, page 19
 32. https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170602/236203054/Vyzhivut-li-pravorulnye-mashiny-v-Gruzii.html
 33. Right-Hand/Left-Hand Driving Customs Colorado State University. Viitattu 13 .12. 2016.
 34. a b c d e f g Right-hand/Left-hand driving customs Right-Hand/Left-Hand Driving Customs. Viitattu 11.6.2018.
 35. indonesia train compilation youtube.com. 26 .7. 2016.
 36. Sight for sure eyes, Honest John's Agony Column The Daily Telegraph. Viitattu 28 .3. 2008.
 37. (2000) "Lancia", in Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Vol. 2: G-O, Taylor & Francis, 867. ISBN 1-57958-293-1. 
 38. Why Does Japan Drive On The Left 2pass.co.uk. Viitattu 11 .8. 2006.
 39. Andrew H. Malcolm. "U-Turn for Okinawa: From Right-Hand Driving to Left; Extra Policemen Assigned", The New York Times, 5 .7. 1978, p. A2. 
 40. Customs Services Department – Frequently Asked Questions KRA. Viitattu 12 .12. 2010.
 41. "Over 20,000 Right Hand Drive Cars Imported in Kyrgyzstan in 2012", Satrapia, 8 .5. 2013. 
 42. a b Mozambique: memoirs of a revolution, John Paul, Penguin, 1975, page 41
 43. De geschiedenis van het linksrijden Engelfriet.net. Viitattu 14.5.2014.
 44. The Laws of South West Africa, Volume 2, J. Meibert, 1961
 45. 2.1 "Keeping Left" – Land Transport (Road User) Rule 2004 – New Zealand Legislation New Zealand Government. Viitattu 28 .11. 2010.
 46. Africa, Issues 6-10, Africa Journal, Limited, 1972, page 32
 47. De izquierda a derecha, ABC Color, 2 .3. 2014
 48. Executive Order No. 34, s. 1945 www.officialgazzete.gov.ph.
 49. Russian Far East is still attached to Japanese cars 31 .8. 2016. Russia behind the headlines. Viitattu 12 .8. 2017.
 50. Nkwame, Marc. "Burundi, Rwanda to start driving on the left", 27 .7. 2013. Luettu 28 .5. 2016. 
 51. Sierra Leone Bans Right-Hand Vehicles as Hazards, Voice of America, Nina de Vries, 17. 9.2013
 52. Driving in South Africa Information drivesouthafrica.co.za. Viitattu 15 .2. 2014.
 53. Moya, Aurora. "Metro de Madrid, 1919–1989. Setenta años de historia", Chapter 1
 54. Taplin, Michael (1995). Light Rail in Europe. Capital Transport, 126, 128. 
 55. Trinidad and Tobago Adventure Guide, Kathleen O'Donnell, Stassi Pefkaros, Hunter Publishing, Inc, 2000, page 53
 56. https://www.youtube.com/watch?v=7Mqng0q_pWI
 57. Colonial Reports, Annual, Volumes 1480-1499, 1930, page 76
 58. The Channel Islands War: 1940-1945, Peter King, Hale, 1991, page 31
 59. Tobar, Hector. "'82 Falklands Conflict Left a Legacy of Tragedy, Hope", 1 .4. 2002. Luettu 1 .3. 2010. 
 60. Which side of the road do they drive on? brianlucas.ca.
 61. a b El día en que el Río de la Plata dejó de manejar por la izquierda, Autoblog, 25 .8. 2015
 62. RHD/LHD Country Guide toyota-gib.com. Viitattu 22. 9.2017.
 63. Left-hand vehicles to stay, NewsDay , 30 .1.2014

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]