Wikipedia:Huomiota kaipaavat sivut

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Huomio!
Korjaamo

Keskustelu


Tältä sivulta pääsee selaamaan luetteloita huomiota kaipaavista sivuista, joissa on jotain korjattavaa. Luettelot avautuvat alla olevien taulukoiden Luokka-sarakkeiden linkeistä.

Ongelmasta ilmoittaminen

[muokkaa wikitekstiä]

Mikäli huomaat jossain artikkelissa ongelman, etkä jostain syystä pysty itse sitä heti korjaamaan, lisää artikkeliin jokin alla olevissa taulukoissa mainituista mallineista, yksinkertaisimmillaan {{Korjattava|tarkennus}}. Lisää suoraan mallinekutsuun tai artikkelin keskustelusivulle tarkempi kuvaus ongelmasta. Kun artikkeli on korjattu pyydetyn asian suhteen, poista malline.

Kaikki ongelma-mallineet löytyvät sivulta Wikipedia:Malline/Ongelmamallineet.

Yleisiä ongelmia

[muokkaa wikitekstiä]
Lyhyesti Malline Ongelma Luokka ja projektisivu
Korjattava {{Korjattava|tarkennus}} Artikkeli tarvitsee korjaamista ja yksityiskohtaisempi malline ei sovellu. Luokka:Korjattavat sivut
Kielenhuolto {{Korjattava/kieli|tarkennus}} Artikkeli kaipaa kielenhuoltoa. Luokka:Kielenhuoltoa kaipaavat sivut
Muoto {{Korjattava/muoto|tarkennus}} Artikkelin ulkoasu tai rakenne vaatii korjausta, esimerkiksi kappalejakoa tai wikikoodien lisäystä. Luokka:Muodon korjausta kaipaavat sivut
Määritelmä {{Korjattava/määritelmä|tarkennus}} Artikkelin määritelmä puuttuu tai se on huonosti laadittu. Luokka:Määritelmän korjausta kaipaavat sivut
projektisivu
Johdanto {{Korjattava/johdanto|tarkennus}} Artikkelin johdanto ei ole kunnollinen tiivistelmä artikkelin aiheen kaikkein tärkeimmistä kohdista. Luokka:Johdannon korjausta kaipaavat sivut
Luokka {{Korjattava/luokka|tarkennus}} Luokka kaipaa järjestelyä, esimerkiksi artikkelien jakoa alaluokkiin tai alaluokkahierarkian parantamista. Luokka:Järjestelyä kaipaavat luokat
Päivitys, vanhentunut sisältö {{Korjattava/päivitys|tarkennus}} Artikkelin sisältö on vanhentunut ja se pitäisi saattaa ajan tasalle. Luokka:Päivitystä kaipaavat sivut
projektisivu
Väärä nimi {{Korjattava/nimi|uusi nimi}} Artikkeli on väärällä nimellä ja oikean nimen paikalla on uudelleenohjaus, tai nimen vaihtoa on ehdotettu Luokka:Väärännimiset sivut
Tarkistettava {{Tarkistettava|tarkennus}} Artikkelin tai sen osan paikkansapitävyys on kyseenalaistettu Luokka:Tarkistettava
Käännettävä {{Käännettävä|tarkennus}} Artikkeli on tuotu vieraskielisestä lähteestä ja sen käännös on keskeneräinen. Luokka:Keskeneräiset käännökset
Väliotsikot {{Korjattava/väliotsikot|tarkennus}} Artikkelia toivotaan väliotsikoitavan. Luokka:Väliotsikoimattomat artikkelit

Ongelmia aiheen rajauksessa

[muokkaa wikitekstiä]
Lyhyesti Malline Ongelma Luokka ja projektisivu
Yhdistettävä {{Yhdistettävä|artikkeli|tarkennus}} Artikkelit käsittelevät samaa asiaa, mutta niillä on eri otsikko, tai artikkelit ovat kapea-alaisuutensa vuoksi liian lyhyitä ja täydentäisivät yhdessä toisiaan. Luokka:Yhdistettävät artikkelit
projektisivu
Yhdistettävä toiseen artikkeliin {{YhdistettäväArtikkeliin|artikkeliin|tarkennus}} Artikkeli käsittelee jotain yksityiskohtaa, joka on jo yleisemmässä artikkelissa tai yksityiskohtaa ei nähdä oman artikkelinsa arvoiseksi. Luokka:Yhdistettävät artikkelit
Jaettava kahdeksi {{Jaettava|artikkeliksi|tarkennus}} Artikkelin osa on joko suhteettoman laaja muuhun artikkeliin nähden tai käsittelee eri aihetta, joten siitä pitäisi tehdä oma artikkelinsa. Luokka:Jaettavat artikkelit
Trivia {{Korjattava/trivia|tarkennus}} Artikkelissa on mahdollisesti tarpeetonta triviaa. Luokka:Trivia-osion sisältävät sivut

Ongelmia lähteistyksessä

[muokkaa wikitekstiä]
Lyhyesti Malline Ongelma Luokka
Viitteet paremmin {{Korjattava/viitteet|tarkennus}} Artikkeliin merkityt viitteet pitäisi muotoilla paremmin. Luokka:Viitteiden korjausta kaipaavat sivut
Tekijänoikeus {{Tekijänoikeus|osoite|tarkennus}} Tekijänoikeuksissa on epäselvyyksiä
(selvät tekijänoikeusrikkomukset merkitään suoraan poistettavaksi välittömästi).
Luokka:Tekijänoikeusongelmat
Lähteetön {{Lähteetön|tarkennus}} Artikkeliin ei ole merkitty lähteitä asianmukaisesti. Luokka:Lähteettömät artikkelit
Lähde? {{Lähde|tarkennus}} Väittämälle halutaan lähde. Luokka:Puutteelliset lähdemerkinnät
Kenen mukaan? {{Kenen mukaan|tarkennus}} Väitteen esittäjä halutaan mainittavan. Luokka:Väitteelle ei ole merkitty esittäjää
Lähde tarkemmin {{Lähde tarkemmin|tarkennus}} Lähde pyydetään merkitsemään tarkemmin Luokka:Merkitse lähde tarkemmin
Viitteetön {{Viitteetön|tarkennus}} Artikkelissa on lähteitä mutta niihin ei viitata. Luokka:Lähdeviitteet puuttuvat
Kolmannen osapuolen {{Kolmannen osapuolen}} Artikkeli nojautuu liikaa lähteisiin, jotka ovat liian lähellä aihetta. Luokka:Artikkelit, joissa on epäilyttäviä lähteitä
Ensisijaiset lähteet {{Ensisijaiset lähteet}} Artikkeli nojautuu ensisijaisiin lähteisiin. Luokka:Artikkelit, joissa on epäilyttäviä lähteitä
Tarvitaan parempi lähde {{Parempi lähde|tarkennus}} Virkkeelle merkitty lähde on huono. Luokka:Tarvitaan parempi lähde

Ongelmia näkökulmassa

[muokkaa wikitekstiä]
Lyhyesti Malline Ongelma Luokka
Neutraalius {{Neutraalius|tarkennus}} Artikkeli ei käsittele aihettaan neutraalisti. Luokka:Neutraali näkökulma keskustelunalainen
Suomi-keskeinen {{Korjattava/Suomi|tarkennus}} Artikkeli käsittelee aihettaan vain Suomen näkökulmasta. Näkökulmaa pitäisi korjata yleismaailmallisempaan suuntaan. Luokka:Näkökulman laajennusta kaipaavat sivut
EvLut {{Korjattava/Evlut|tarkennus}} Artikkeli käsittelee aihetta lähinnä luterilaisuuden tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta. Luokka:Näkökulman laajennusta kaipaavat sivut
Mainos {{Korjattava/mainos|tarkennus}} Artikkeli on mainosmainen. Luokka:Mahdollista mainontaa sisältävät artikkelit
Päivänkohtaisuus {{Päivänkohtaisuus|tarkennus}} Artikkeli painottuu liikaa viime hetken tapahtumiin. Luokka:Päivänkohtaiset artikkelit
Painotus {{Korjattava/painotus|tarkennus}} Artikkeli painottuu liikaa johonkin aihealueeseen. Luokka:Painotuksen korjausta kaipaavat sivut

Yksittäinen ongelma

[muokkaa wikitekstiä]
Malline Ongelma Luokka
{{Korjattava/ääntämisohje|tarkennus}} Artikkelin ääntämisohje on virheellinen tai puutteellisesti laadittu. Luokka:Ääntämisohjeen korjausta kaipaavat sivut
{{Korjattava/translitterointi|tarkennus}} Artikkelissa mainitaan vieraskielisiä nimiä, joiden translitterointi vaatii tarkistusta. Luokka:Translitteroinnin tarkistusta kaipaavat sivut
{{Korjattava/kuvitus|tarkennus}} Artikkelista puuttuu aiheen kannalta oleellinen kuvitus. Luokka:Kuvituspyynnöt

Aihekohtaiset ongelmat

[muokkaa wikitekstiä]
Malline Ongelma Luokka
Taksonomia {{Korjattava/takso|tarkennus}} Artikkeli käsittelee eliöryhmää, mutta siitä puuttuu tieteellinen luokittelu. Luokka:Artikkelit, joista taksonomia puuttuu
Liittymätaulukko {{Korjattava/Liittymätaulukko puuttuu||tarkennus}} Tieartikkelista puuttuu liittymätaulukko. Luokka:Tieartikkelit, joista puuttuu liittymätaulukko

Tyngät ja vajaat luokat

[muokkaa wikitekstiä]

Mikäli artikkelin tai sen osio on aiheeseensa nähden hyvin suppea, on kyseessä tynkä.

Malline Ongelma Luokka Muuta
Valitse täältä aihekohtainen tynkä-malline. Artikkeli on hyvin suppea aihealueeseen nähden. Luokka:Tyngät
{{Tynkä}} Artikkeli on hyvin suppea aihealueeseen nähden ja sille ei ole aihekohtaista tynkä-mallinetta. Luokka:Tyngät
{{Kesken}} Artikkelin jokin osio on hyvin suppea aihealueeseen nähden. Luokka:Artikkelit, joissa on laajennusta kaipaavia osia
{{Vajaa luokka}} Luokka on artikkelimäärässään puutteellinen ja tarvitsee täydennystä. Luokka:Vajaat luokat

Parannustoiveet

[muokkaa wikitekstiä]
Malline Ongelma Luokka Muuta
{{Milloin|tarkennus}} Tapahtumalle ei ole merkitty tapahtuma-aikaa. Luokka:Tapahtumalle ei ole merkitty tapahtuma-aikaa
{{Selvennä|tarkennus}} Väittämä on epäselvästi esitetty. Luokka:Epäselvät artikkelit
{{Suomenna|tarkennus}} Yksittäiselle termille kaivataan suomennosta. Luokka:Sivut, joissa olevia termejä pitää suomentaa

Kuvat:

Orvot sivut ovat sivuja, joihin ei ole linkkejä muista artikkeleista. Wikipedian hypertekstiluonteesta johtuen tällaisten artikkelien löytäminen on vaikeaa, mikä vähentää niiden hyödyllisyyttä. Nämä artikkelit olisi hyvä saada linkitettyä johonkin asiayhteyteen, koska muuten ne ovat löydettävissä ainoastaan hakukoneilla.