Varhaiskristillisyys

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pyhän Hengen vuodatus apostoleille, helluntai-ikoni, Novgorodin koulu.

Varhaiskristillisyys (vanh. alkuseurakunta ja alkukirkko) tarkoittaa kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä ennen sen sallimista vuonna 315. Kristinusko syntyi, kun Jeesuksen opetuslapset kokivat Galileassa ilmestyksiä, joiden perusteella he vakuuttuivat Jeesuksen kuolleista heräämisestä ja ylösnousemuksesta. Alkuseurakunnan keskuspaikka oli Jerusalem, mutta samantapainen yhteisö lienee toiminut myös Galileassa. Alkuseurakunta piti itseään osana juutalaisuutta. Sen hengellisyydessä painottui lopun aikojen odotus ja siksi keskittyminen pelkästään hengellisiin asioihin. Yhteisö koki Jerusalemissa voimakkaan ilmestyksen, jota kristillisessä traditiossa kutsutaan Pyhän Hengen vuodatukseksi ja joka on Apostolien teoissa sijoitettu juutalaisten helluntaijuhlan yhteyteen. Tämän ilmestyksen yhteydessä ja sen jälkeen alkuseurakuntaan liittyi kreikkaa puhuvia juutalaisia paluumuuttajia, joiden ensimmäinen johtaja oli Stefanos.[1] Näiden ja arameankielisten välille syntyi teologisia erimielisyyksiä. Vainoamisen takia kreikankieliset hellenistikristityt siirtyivät Syyriaan ja alkoivat julistaa uskoaan pakanoille eli muille kuin juutalaisille.[2]

Varhaiskristillisyyden historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Kristinuskon historia
Pääartikkeli: Kristinuskon aikajana
Kristinuskon levinneisyys vuoteen 100 mennessä
  Kristinuskon levinneisyys vuoteen 325 jaa.
  Kristinuskon levinneisyys vuoteen 600 jaa.

Kristinusko sai alkunsa Jeesus Nasaretilaisen saarnaamistoiminnasta Rooman valtakunnan miehittämässä Juudean provinssissa n. 30-33 jaa. Kristinusko levisi nopeasti kaupungista toiseen. Varhaiset kristityt olivat pitkään pääosin kaupunkilaisia.[3]

Alkukirkon ihannekuva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkukirkosta on olemassa hyvin useita laajallekin levinneitä väärinkäsityksiä, jotka eivät kestä tieteellistä tarkastelua. Ihannekuvissa kirkko on esimerkiksi alun perin ollut yhtenäinen yhteisö, jossa kaikki kristityt harjoittivat kirkollista yhteyttä keskenään ja jakautunut kristikunta on verrattain uusi asia. Ihannekuvan mukainen kirkollinen ykseys voidaan nähdä velvoittavana esikuvana, johon pitää pyrkiä takaisin.[4]

Tutkimuksen antama kuva[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teologian tohtori Juha Molarin mukaan Jeesuksen päivien jälkeinen "alkuseurakunta" oli mainettaan rajumpi uskonnollinen lahko.[5]

Alkuseurakunnan luonne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Evankeliumien synty[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jeesuksen silminnäkijät kertoivat siitä, mitä Jeesus oli puhunut ja tehnyt. Tätä suullista perimätietoa opetettiin uusien seurakuntien opettajille. Pian kuitenkin huomattiin, että kohta tämä silminnäkijäsukupolvi kuolisi pois. Tämän seurauksena syntyi tarve saattaa suullinen perimätieto kirjalliseen muotoon. Aluksi kirjalliseen muotoon siirtyi todennäköisesti jonkinlaisia Jeesuksen tekojen tai puheiden kokoelmia ja muistelmia, joita levitettiin eri seurakunnissa. Käytännön syistä Jeesuksen puheita käännettiin tässä vaiheessa arameasta kreikaksi. 60-luvun lopulla näitä suullisia ja kirjallisia lähteitä kerättiin yhteen ja kirjoitettiin ensimmäinen evankeliumi eli Markuksen evankeliumi. Tutkijat kiistelevät siitä syntyikö Markuksen evankeliumi 60-luvun lopussa tai 70-luvun alussa. UT:n neljä evankeliumia kirjoitettiin suurin piirtein vuosina 65–100.

Evankeliumit syntyivät eri seurakunnissa eri puolilla silloista tunnettua maailmaa. Markuksen evankeliumin arvellaan syntyneen Roomassa ja Matteuksen evankeliumin taas Antiokiassa. Evankeliumit tulivat nopeasti tunnetuksi eri seurakunnissa, ja todennäköisesti toisen vuosisadan alussa kaikki neljä evankeliumia olivat jo saavuttaneet keskeisen roolin seurakuntien uskon elämässä.

Evankeliumien lähteistä puhuttaessa tulee toistuvasti esille ns. kaksilähdeteoria ja Q-lähde (”Q-evankeliumi”). Kaksilähdeteorian ydinajatus on se, että Matteus ja Luukas ovat käyttäneet lähteinään nimenomaan Markuksen evankeliumia ja Q-lähdettä. Ajatus Q-lähteestä perustuu siihen, että Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista löytyy paljon yhteistä materiaalia, jota ei kuitenkaan löydy Markuksen evankeliumista. Monet tutkijat olettavat, että tämä Matteusta ja Luukasta yhdistävä Markuksesta puuttuva kertomusaines periytyy olemassa olleesta lähteestä, jota on ryhdytty kutsumaan Q-lähteeksi.

Juha Molarin mukaan varhaisimman evankeliumin synty heijastaa lahkojen johtajien hyvin tunnettua menetelmää joukkojensa hallitsemiseksi. Q-evankeliumi velvoitti kuulijansa Jeesuksen kiusauskertomuksesta alkaen alistuvaan ryhmäorjuuteen. Lahkon johtajat tekivät kertomuksen avulla Jumalan Pojasta absoluuttisen ihanteen, jotta ihmiset valitsisivat nälissäänkin Jumalan sanan, so. ryhmään kuulumisen.[5]

Kokoontumiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Roomalainen graffiti 100- tai 200-luvulta, jolla pilkattiin kristittyjä. Graffitissa on kuvattuna mies ja ristille on kuvattu Kristus, jolla on aasin pää. Graffitissa on kreikankielinen teksti: ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ, Aleksamenos palvoo jumalaansa.

Juhani Kuosmasen mukaan alkuseurakunnassa kokoonnuttiin sekä pienryhminä että koko seurakuntana. Alkuseurakunnalla oli aluksi kaksi kokouspaikkaa: pyhäkkö ja kodit. Pyhäkössä sekä julistettiin evankeliumia kääntymättömille että opetettiin uskovia, joiden kokouspaikaksi pyhäkössä muodostui Salomon pylväskäytävä. Ehtoollista ei vietetty pyhäkössä, koska siellä kulki kaikki kansa, vaan pienemmät suljetut tilaisuudet pidettiin kodeissa. Raamatunopetuskenen mukaan? tapahtui sekä pyhäkössä että kodeissa. Myöhemmin alkuseurakunta ajettiin ulos pyhäköstä.[6]tarvitaan parempi lähde Esa Nenosen mukaan alkuseurakunnassa ihmiset elivät lähellä toisiaan.[7][vanhentunut linkki] Olavi Kokkosen mukaan alkuseurakunnissa kokoonnuttiin kodeissa. Nuorilla kotiseurakunnilla ei ollut pastoreita tai saarnaamaan pystyviä henkilöitä. Heidän oli omin avuin tultava keskenään toimeen. Siksi siellä vallitsi periaate, että jokaisen jäsenen tuli kykyjensä mukaan rakentaa seurakuntaa – laulaen, profetoiden, kertomalla jonkin opettavan asian tai ilmestyksen ja selittämällä kieliä.lähde? Kaikki paikalla olijat saattoivat profetoida eli Pyhän Hengen innoittamina puhua rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.lähde? Alkuseurakuntien aikoina suuremmissa kokoontumisissa sekä puhujavierailujen yhteydessä oli julistamaan kykenevillä selkeästi keskeinen osa. Jumalanpalveluksen esittävä ja ohjelmallinen eteneminen oli silloin muutaman henkilön vastuulla.[8][vanhentunut linkki] Väinö Hottin mukaan alkuseurakunta käsitti kaikki paikkakunnan uskovat.[9]

Jumalan valtakunnan odotus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkuseurakuntaa innoitti usko Jumalan valtakunnan pikaiseen toteutumiseen, jossa Jumalan tahtoma hyvä elämänjärjestys toteutuisi. Seurakunta ennakoi sitä omassa elämässään.[10][vanhentunut linkki] Ilmestyskirja on yksi todiste varhaisten kristittyjen voimakkaasta apokalyptisesta suuntautumisesta ja heidän lujasta uskostaan lopunaikoihin ja niiden läheisyyteen.[11]

Varhaiskristillinen hengellisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Varhaiskristilliseen hengellisyyteen kuului yhteisöllisyys. Apostolien teoissa kuvataan että kristityt elivät "keskinäisessä yhteydessä"[12].

Varhaiset kristityt paastosivat keskiviikkoisin ja perjantaisin.[13]

Jumalanpalvelus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kristittyjen ensimmäinen sukupolvi oli kasvanut yhteydessä synagogajumalanpalvelukseen ja he jatkoivat sen rakenteiden käyttämistä omassa jumalanpalvelusmuodossaan ainakin vuoteen 70 asti. Myöhemmät sukupolvet ovat unohtaneet nämä juuret.[14]

Alkuseurakunta palvoi Jumalaa.[7]tarvitaan parempi lähde Rooman keisarikunnassa turvauduttiin usein itämaisiin mysteeriuskontoihin, joissa luvattiin ikuista elämää eksoottisia menoja tarkasti noudattamalla. Tällaiset kultit eivät kuitenkaan olleet yleensä universaaleja sen enempää maantieteellisesti kuin yhteiskunnallisestikaan.[15]

Sakramentit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Roger Petterssonin mukaan alkukirkossa oltiin hyvin tarkkoja siitä, kenen kanssa oltiin sakraalisessa yhteydessä. Werner Elertin mukaan todellinen alkukirkko sulki hereetikot ulkopuolelleen ja piti kiinni suljetusta kommuuniosta (ehtoollisesta).[16]

Kaste[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkuseurakunnassa kaste oli sinetti, jolla ympärileikkauksen tavoin vahvistettiin seurakunnan jäsenyys.[9] Kaste korvasi ympärileikkauksen ja synnytti uuden tasa-arvoisten opetuslasten yhteisön. Tämä todennäköisesti vetosi erityisesti syrjittyihin ihmisiin kuten naisiin ja orjiin lisäten kristinuskon suosiota heidän keskuudessaan.[17]

Sunnuntain vietto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkukirkko jo vietti yleisesti sunnuntaita jumalanpalveluspäivänään ensimmäiseltä vuosisadalta lähtien - kristillisen vapauden hengessä (esim. Apt.20:7; 1 Kor.16:2). Hyvin varhaiset alkukirkon dokumentit todistavat, että alkukirkko vietti sunnuntaita Kristuksen ylösnousemuksen juhlapäivänä ja nautti sinä päivänä ehtoollista.

Opillinen hajanaisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkukirkon aikana oli useita eri suuntauksia. Mitään vallitsevaa katolista eli yleistä kirkkoa ei ollut.[16] Kristinuskon historiassa on jo hyvin varhaisessa vaiheessa mahdollista erottaa kaksi kirkkoa. Toinen oli apostolien johtama ja perinteisempi, toinen Stefanuksen, Filippuksen ja muiden diakonien johtama hellenistinen kirkko.[18] Myös evankeliumit ovat syntyneet neljän erilaisen tradition pohjalta.[19] Varhaisessa kirkossa pyrki syntymään ryhmiä, jotka edustivat kukin omaa erityistä kristinuskon suuntausta. Näiden joukosta erottuivat selvimmin juutalaiskristityt ja hellenistit. Näiden ohella on vaikuttanut myös muita ryhmiä.[20]

Alkukirkon harhaopit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Apostoliset isät näkivät tärkeäksi painottaa oikeaa oppia ja ottaa etäisyyttä harhaopettajiin. Tästä todistaa muun muassa Athanasioksen uskontunnustus, joka syntyi harhaopin vastustamisen seurauksena.[16]

Harhaoppeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty, s. 88–100. Helsinki: Kirjapaja, 2007.
 • Mikael Sundkvist: Varhaiset kristityt. Kauniainen: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-570-5.
 • Walsh, Michael: Kristinuskon syntyhistoria. Lontoo: Weilin+Göös, 1988. ISBN 951-35-4256-4.


Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Seitsemän avustajaa valitaan Apostolien teot 6: 1–7. Raamattu Uskonkirjat. Viitattu 29.10.2018.
 2. Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty, s. 88–100. Helsinki: Kirjapaja, 2007.
 3. Mikael Sundkvist: Varhaiset kristityt, s. 45. Sarja: Tätä on kristinusko. Kauniainen: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-570-5.
 4. Hardt, Tom G. A.: KIRKOLLINEN YHTEYS VANHASSA KIRKOSSA Luentoja. 1996. Concordia. Viitattu 11.3.2009.
 5. a b Kylätasku, Taneli: Tutkimus: Alkuseurakunta oli mainettaan rajumpi lahko. Kotimaa, 31.1.2009. Artikkelin verkkoversio Viitattu 31.1.2009.
 6. Mannakka (helmikuu 2006), Viitattu 1.2.2009
 7. a b Pelastusarmeija, pdf, Viitattu 1.2.2009 [vanhentunut linkki]
 8. Lahden helluntaiseurakunta (Kevätsade), Viitattu 1.2.2009 [vanhentunut linkki]
 9. a b Holtti, Väinö: ETTÄ HE OLISIVAT YHTÄ Raamattutunti (Polvijärvi). 24.5.2008. Missio Savo. Viitattu 1.2.2009.
 10. Evankelis-luterilainen seurakunta, Diakonia strategia 2010, Viitattu 1.2.2009 [vanhentunut linkki]
 11. Walsh, s. 89
 12. Seurakunnan yhteiselämä Apostolien teot 2: 42. Raamattu Uskonkirjat. Viitattu 29.10.2018.
 13. Apostolien opetus”, Apostoliset isät, s. 149. 2. uudistettu painos. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 163. Suomentanut Heikki Koskenniemi. Jyväskylä: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, 1989. ISSN: 0356-9349. ISBN 951-9111-75-1.
 14. Walsh, s. 188–189
 15. Walsh, s. 18
 16. a b c Pettersson, Roger: APOSTOLINEN USKO ELÄÄ - Oikea oppi ja käytäntö 2003. Concordia-lehti. Viitattu 1.2.2009.
 17. Walsh, s. 116
 18. Walsh, s. 95
 19. Walsh, s. 83
 20. Walsh, s. 86
 21. 2. Alkukirkon harhaopit ja niiden nykytila Ortodoksi (ortodoksinen kirkko). Viitattu 1.2.2009.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Early Christianity