Jyväskylän yliopisto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Jyväskylän yliopisto
Kasvatusopillinen korkeakoulu
Jyväskylän yliopiston logo.png
Jyväskylä - Agora.jpg
lat. Universitas Jyväskyläensis
Perustettu 1863[1]
Tyyppi julkinen
Rehtori Keijo Hämäläinen
Henkilökunta 2 560 (2020)[1]
Opiskelijoita 13 938 (2020)[1]
Jatko-opiskelijoita 1 424 (2021)[2]
Sijainti Jyväskylä, Suomi (62°14′11″N, 025°43′55″E)
Kampus Seminaarinmäen, Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampusalueet
Sivusto www.jyu.fi

Jyväskylän yliopisto on Jyväskylässä sijaitseva suomalainen yliopisto, jossa opiskelijoita on noin 14 000 ja henkilökuntaa noin 2 560.

Vuonna 2020 Jyväskylän yliopistosta valmistui 1 416 kandidaattia, 1 863 maisteria ja 174 tohtoria.[1] Kevään 2021 opiskelijavalinnassa yliopistoon valittiin 2 530 uutta opiskelijaa 19 570 hakijan joukosta.[3] Kaikki perustutkinto-opiskelijat eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon tähtäävät opiskelijat kuuluvat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yliopiston aluetta ilmakuvassa 1950-luvulla.

Uno Cygnaeus perusti Jyväskylään vuonna 1863 ensimmäisen suomenkielisen opettajankoulutusseminaarin, joka vuonna 1934 muuttui Kasvatusopilliseksi korkeakouluksi ja edelleen vuonna 1966 Jyväskylän yliopistoksi.[4] Viimeiset kansakoulunopettajat valmistuivat Jyväskylän seminaarista vuonna 1937.[5]

Tilat ja alat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopistolla on kolme kampusaluetta: Seminaarinmäki, Mattilanniemi ja Ylistönrinne. Seminaarimäen vanhimpia rakennuksia ovat Konstantin Kiseleffin suunnittelemat punatiiliset ”opin kasarmit”,[4] jotka on rakennettu 1880-luvulla opettajaseminaarin käyttöön. Seminaarinmäellä on myös lukuisia Alvar Aallon suunnittelemia, 1950–1970-luvuilla valmistuneita rakennuksia.[4]

Uudempia yliopiston rakennuksia on suunnitellut muun muassa arkkitehti Arto Sipinen.[4] Alvar Aallon suunnitteleman päärakennuksen Capitoliumin peruskorjaus valmistui elokuussa 2017. Remontissa sisäilmaongelmia aiheuttaneet laatat poistettiin. Juhlasalin aulaan asennettiin uusi marmorilaatoitus ja väliseiniä poistettiin.[6]

Yliopiston vuonna 2019 strategiassaan vahvistamat painoalat ovat:

 • Oppiminen, opetus ja vuorovaikutus
 • Luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu
 • Kestävä liiketoiminta ja talous
 • Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi
 • Informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa.[7]

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yliopiston rehtorina toimii fyysikko Keijo Hämäläinen. Jyväskylän yliopiston rehtorit aikajärjestyksessä:[8]

Rehtorit Vuosi
Kaarle Oksala 1934–1940
Erik Ahlman 1940–1948
Aarni Penttilä 1948–1962
Martti Takala 1963–1967
Ilppo Simo Louhivaara 1967–1977
Kalevi Heinilä 1977–1982
Martti Takala 1982–1988
Antti Tanskanen 1988–1992
Aino Sallinen 1992–2012
Matti Manninen 2012–2017
Keijo Hämäläinen 2017–

Rehtori Keijo Hämäläisen ensimmäinen toimikausi alkoi 1.8.2017. Jyväskylän yliopiston hallitus nimitti 19.5.2021 Keijo Hämäläisen yliopiston rehtorin tehtävään toiselle viisivuotiskaudelle 1.8.2022-31.7.2027[9]. Hän on professori ja fyysikko ja on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina.[10] Vararehtoreina toimivat professorit Marja-Leena Laakso (koulutus) ja Henrik Kunttu (tutkimus ja innovaatiotoiminta).[11]

Jyväskylän yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä: kolme yliopiston ulkopuolista jäsentä, kaksi professorien edustajaa, yksi opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön edustaja ja yksi opiskelijoiden edustaja. Hallituksen puheenjohtaja on kansleri emerita Krista Varantola. Hallituksen muut jäsenet ovat:[12]

Tiedekunnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa:[1]

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopiston päärakennus Capitolium.

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat edustettuina kieliä ja viestintää, taiteita ja musiikkia, kulttuuria ja historiaa sekä yhteiskuntaa ja filosofiaa tutkivat alat.

Tiedekunta on mukana kahdessa Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikössä 2018–2025: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö. Lisäksi kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset prosessit sekä kielen oppiminen ja kielenkäyttö ovat yliopiston itsensä nimeämiä kansainvälisesti merkittäviä tutkimusaloja. Muut tiedekunnan tutkimuksen vahvuudet kytkeytyvät yliopiston monitieteisiin osaamiskeskittymiin, joista neljässä tiedekunnan laitokset ovat mukana: Ihmistieteiden tutkimusmetodologia, Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt, Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -keskittymä sekä Ympäristö ja energia -osaamiskeskittymä.

Historian ja etnologian laitoksen oppiaineisiin kuuluvat Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia ja etnologia. Laitos sijaitsee Historica-rakennuksessa Seminaarinmäen kampusalueella.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaineisiin kuuluvat (pääaineena) englannin kieli, latina, romaaninen filologia (ranskan kieli), ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli, venäjän kieli ja kulttuuri, suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) sekä suomalainen viittomakieli. Lisäksi laitoksella voi opiskella sivuainekokonaisuuksia: antiikin kulttuuri, Deutsche Kulturstudien, espanjan kieli, italian kieli, italian kieli ja kulttuuri, kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys, slovakin kieli ja kulttuuri, suomen kieli ulkomaalaisille sekä suomi toisena ja vieraana kielenä. Laitoksen tilat sijaitsevat Seminaarinmäen kampusalueella Athenaeum-rakennuksessa; sitä ennen ne olivat Fennicumissa, Mattilanniemen kampusalueella Agorassa, Liikunta-rakennuksessa (viestintätieteet) ja aiemmin Philologicassa. Viestinnän oppiaineita ovat journalistiikka (painopisteenä media) ja viestintä (painopisteenä ihmisten keskinäinen vuorovaikutus). Kulttuurienvälinen viestintä on pääaineena Intercultural Communication -maisteriohjelmasta valmistuvilla.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineina ovat musiikkitiede ja musiikkikasvatus (musiikin aineenopettajakoulutus) sekä kirjallisuus, museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria ja taidekasvatus. Lisäksi laitoksella on musiikkiterapian maisteriohjelma. Laitoksen tilat ovat Seminaarinmäen kampusalueella Musica- ja Educa-rakennuksissa.

Laitoksessa toimii kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, jossa opiskelevien pääaineena voi olla museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria tai taidekasvatus. Maisteriopinnot voi tehdä myös hungarologian oppiaineesta. Lisäksi laitoksella on mahdollista suorittaa pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus. Laitoksen osana toimii myös Nykykulttuurin tutkimuskeskus, jossa koulutetaan tohtoreita pääaineenaan nykykulttuurin tutkimus.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus eli Solki on yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää kielikoulutusta Suomessa. Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielitaidon kehittyminen erilaisissa konteksteissa ja toimintayhteisöissä sekä kielikoulutuspolitiikka. Solkissa voi suorittaa tohtorin ja lisensiaatin tutkinnon soveltavasta kielitieteestä. Keskus sijaitsee Mattilanniemen kampusalueella Agora-rakennuksessa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella pääaineita ovat filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalityö. Laitoksen maisteriohjelmia ovat kulttuuripolitiikka, kansalaisyhteiskunnan asijantuntijuus ja englanninkielinen Development and International Cooperation. Opetustarjontaan kuuluvat myös elämänkatsomustiedon, sukupuolentutkimuksen, sosiaali- ja psykogerontologian, yhteiskuntatieteen ja monitieteisen living with globalization -opintojen opintokokonaisuudet.

Laitoksen tutkimusalueita ovat:

 • Moraalinen ja poliittinen toimijuus, erityisesti kansalaisuus ja kansalaisyhteiskunta, minuus ja subjektiivisuus sekä parlamentarismi ja poliittinen ajattelu
 • Yhteiskunnallisten muutosprosessien kestävyys, erityisesti työn ja talouden, ympäristön ja sekä kulttuurin ja kulutuksen näkökulmista
 • Hyvinvoinnin muuttuvat politiikat ja käytännöt, erityisesti sukupuoleen, ikään ja perheeseen liittyen sekä hyvinvoinnin professioiden näkökulmasta

Informaatioteknologian tiedekunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopisto, Agora.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa toimii kaksi opetusta tarjoavaa ainelaitosta, tietotekniikan laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos.

IT-tiedekunnassa on mahdollista opiskella pääaineena tietotekniikkaa, tieto- ja ohjelmistotekniikkaa, tietojenkäsittelytiedettä, tietojärjestelmätiedettä sekä kognitiotiedettä. Pääainevalinnoista riippuen opiskelijat valmistuvat filosofian maistereiksi (FM), kauppatieteiden maistereiksi (KTM) tai diplomi-insinööreiksi (DI). Opetuksen lisäksi informaatioteknologian tiedekunnan laitokset tekevät sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Tietojenkäsittelyoppia on opetettu vuodesta 1967 asti. Nykymuotoinen informaatioteknologian tiedekunta perustettiin vuonna 1998, jolloin siihen liitettiin yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta koko tietojenkäsittelytieteiden laitos sekä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta matematiikan laitoksesta irrotettu tietotekniikka omana laitoksenaan. Tiedekunnan dekaani on professori Pasi Tyrväinen varadekaaneinaan Lauri Kettunen ja Tuure Tuunainen.

Tiedekunnassa on maisteriopiskelijoita yli 1500, jatko-opiskelijoita reilut 150 ja henkilökuntaa samoin 200. Kaikki tiedekunnan toimitilat sijaitsevat Agorassa Mattilanniemessä.

Tiedekunnassa voi opiskella pääaineena tietotekniikkaa, tietojärjestelmätiedettä, tietojenkäsittelytiedettä ja kognitiotiedettä. Tietotekniikkaa opetetaan ja tutkitaan tietotekniikkaa teknis-matemaattisesta näkökulmasta. Laitoksella opiskelevat valmistuvat filosofian maistereiksi. Opinnoissa valitaan maisteriohjelmaksi koulutusteknologia (opettajankoulutus), ohjelmistotekniikka, tietoliikenne, ohjelmointikielten periaatteet, pelit ja pelillisyys, laskennalliset tieteet, sovellettu matematiikka, sensoriverkot tai Web Intelligence and Service Engineering. Aloja yhdistävinä tekijöinä ovat matemaattinen perusosaaminen ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa.Tietojärjestelmätieteestä valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita, ja tietojenkäsittelytieteestä sekä kognitiotieteestä filosofian maistereita. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetus ja tutkimus kohdistuu tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön osana liiketoiminnan tai julkishallinnon organisaatioiden toimintaa. Tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä tarkastellaan neljästä pääasiallisesta näkökulmasta, jotka ovat teknologinen näkökulma, ihmiskeskeinen näkökulma, liiketoiminnallinen näkökulma ja informaatiokeskeinen näkökulma. Laitoksen opetus jakautuu tietojärjestelmätieteessä kahteen suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat järjestelmäkehitys (JK) sekä tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta (TVL). Tiedekunnassa aloitettiin diplomi-insinöörikoulutus syksyllä 2021.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta.

Kasvatustieteiden laitoksessa opetetaan erityispedagogiikkaa, varhaiskasvatusta ja kasvatustiedettä. Laitoksen perinteet ovat pitkät: Jyväskylään perustettiin ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutusseminaari vuonna 1863. Nykyistä yliopistoa edeltäneen Kasvatusopillisen korkeakoulun ensimmäinen väitöskirja tarkastettiin nimenomaan kasvatustieteissä keväällä 1949.

Opettajankoulutuslaitoksessa voi opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi. Laitos tarjoaa myös viittomakielistä opettajankoulutusta ainoana opettajankoulutuslaitoksena Suomessa.

Tiedekuntaan liittyvät tiiviisti valtion harjoittelukoulu Jyväskylän normaalikoulu, jossa harjoittelee vuosittain lähes 1000 opettajaksi koulutettavaa opiskelijaa, ja Koulutusjohtamisen instituutti (ent. Rehtori-instituutti), joka kehittää myös kansainvälisesti yliopistollista oppilaitosjohtamista. Koulutusjohtamisen instituutilla on kansainväliset Master's degree program in Educational Leadership- sekä Master of Educational Management and Leadership (MEd) -ohjelmat.

Psykologian laitoksessa opetetaan psykologiaa pääaineena, sivuaineena ja jatkokoulutuksena. Laitoksen tutkimus kohdistuu ihmisen elämänkaaren kehityspsykologiaan, psykoterapiaan ja hoitojärjestelmiin sekä oppimiseen, motivaatioon, muistiin ja niiden hermostollisen perustaan. Laitoksella toimii myös Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka.

Liikuntatieteellinen tiedekunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopiston Liikunta-rakennus

Liikuntatieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa yliopistotasoinen liikunta-alan koulutusyksikkö. Tiedekunta sijaitsee vuonna 1971 valmistuneessa akateemikko Alvar Aallon suunnittelemassa liikuntatieteen laitosrakennuksessa Seminaarinmäen kampusalueen laidalla. Tiedekunta jakautuu kolmeen tieteenalaryhmään: käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet, terveystieteet ja liikuntabiologia. Lisäksi on kolme tutkimuskeskusta: Gerontologian tutkimuskeskus, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus sekä Neuromuscular Research Centre.[13]

Tiedekunnassa toimii kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa: Biology of Physical Activity, Psychology of Physical Activity, Health and Wellbeing sekä Responsible Management and Business of Sport.[14]

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmään kuuluvat liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, liikunnan yhteiskuntatieteet ja erityisliikunta.

Terveystieteiden tieteenalaryhmään kuuluvat gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede sekä terveyskasvatus.

Liikuntabiologian tieteenalaryhmään kuuluvat biomekaniikka, liikuntafysiologia sekä valmennus- ja testausoppi.[15]

Vuoden 2012 elokuun alussa tiedekunnan nimi muutettiin liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnasta liikuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa alkoi syksyllä 1963 liikuntakasvatuksen opintosuunta, joka itsenäistyi tiedekunnaksi korkeakoulun muututtua yliopistoksi.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mattilanniemen ja Ylistönrinteen yhdistävä silta.

Tiedekunnassa on neljä laitosta, joissa kaikissa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa opetusta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos toimii Mattilanniemessä, ja muut laitokset sijaitsevat Ylistönrinteellä. Laitosten tutkimus ja opetusalat ovat seuraavat:

Nanoscience Center (NSC), Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (JSS) ja luonnontieteiden opettajankoulutus ovat tiedekunnan yhteisiä tutkimus- ja koulutusohjelmia.[20]

Tiedekunnassa toimii Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippututkimusyksikkö (2018-2025) yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja jota HY koordinoi.

Suomen Akatemian nimeämiä huippuyksiköitä on tiedekunnassa toiminut viime vuosina viisi:

 • Analyysin ja dynamiikan matematiikan tutkimuksen huippuyksikkö (2014–2019) on yhteinen Helsingin yliopiston kanssa.
 • Matematiikan Inversio-ongelmien huippuyksikkö on yhteinen Helsingin yliopiston kanssa (2012–2017)
 • Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö (2012–2017) on JY:n, VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen, ja Aallon koordinoima huippuyksikkö.
 • Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö (2012–2017)
 • Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö (2012–2017)

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa voi opiskella pääaineena taloustiedettä, laskentatoimea, markkinointia, johtamista, yrittäjyyttä sekä viestinnän johtamista. Sivuaineina tiedekunnassa opetetaan kauppaoikeutta, liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuutta ja vastaavaa englanninkielistä kokonaisuutta Basic Business Studies.

Pääaineiden opetuksen ja tutkimuksen painopistealueet ovat seuraavat:

 • Taloustiede – spatiaalinen työmarkkina-analyysi, rahamarkkinoiden ja kansainvälisen talouden tutkimus, työn taloustiede, koulutuksen taloustiede ja aluetaloustiede
 • Laskentatoimi – ulkoinen laskentatoimi ja tilintarkastus, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus
 • Markkinointi – kilpailu- ja yhteistyöstrategiat, internet- ja mobiililiiketoiminnan markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen
 • Johtaminen – yritystoiminnan etiikka, henkilöstöjohtaminen ja sukupuolen näkökulma johtajuuteen
 • Yrittäjyys – perheyrittäjyys, alueellinen yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus

Tiedekunnassa toimii myös neljä kansainvälistä maisteriohjelmaa: Banking and International Finance, Digital Marketing and Corporate Communication, International Business and Entrepreneurship sekä Corporate Environmental Management[21] , joka on ensimmäisenä Pohjoismaissa vuonna 1995 aloittanut ympäristöjohtamisen maisterikoulutusohjelma.

Kauppakorkeakoulu oli aiemmin (1.9.2010 asti) nimeltään taloustieteiden tiedekunta.

Kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutus ja sen Executive MBA -koulutus on Association of MBAs -organisaation akkreditoima.

Erillislaitokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erillislaitoksina Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimivat avoin yliopisto, Avoimen tiedon keskus (kirjasto ja yliopiston tiedemuseo), kielikeskus, Koulutuksen tutkimuslaitos sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Jyväskylän yliopisto koordinoi Kokkolassa toimivaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniusta, jonka toiminnassa ovat mukana myös Oulun ja Vaasan yliopistot.[22] Keskuksessa on noin 90 työntekijää ja runsaat 4 000 opiskelijaa.[22] Chydeniuksen tutkimuksen ja opetuksen aloja ovat kasvatustiede, tietotekniikka, yhteiskuntatieteet, kauppatieteet, lääketiede ja terveydenhuoltoala sekä luonnontieteet.[22] Syyskuussa 2007 sille valmistui uusi 5 000 kerrosneliömetrin kokoinen rakennus.[23]

Erilaisia tuloksia laatu- ja tehokkuusselvityksissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopisto sijoittui vuosina 2011–2013 ja 2015 Shanghain listan kansainvälisessä yliopistorankkauksessa 500 parhaan yliopiston joukkoon. Jyväskylän yliopisto kutsuttiin vuonna 2011 osallistumaan arvostetun Times Higher Education -lehden maailmanlaajuiseen yliopistovertailuun, jota on nykymuodossaan tehty vuodesta 2010. Jyväskylän sijoitus on vuosien 2016–2017 listalla välillä 351−400. [24]QS World University Rankings -vertailussa yliopisto sijoittui sijalle 357.

Suomen Akatemian huippuyksiköt ja akatemiaprofessorit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopistossa toimii kolme Suomen Akatemian nimeämää huippututkimusyksikköä: Ikääntymisen ja hoivan huippututkimusyksikkö, Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippututkimusyksikkö.[25] Jyväskylän yliopisto koordinoi Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä, Helsingin yliopisto Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä ja Tampereen yliopisto Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä.[26]

Yliopiston akatemiaprofessoreita ovat Pasi Ihalainen (2021–2026), Otso Ovaskainen (2021–2026) ja Sara Heinämaa (2017–2021). Johanna Mappes toimi akatemiaprofessorina ennen siirtymistään Helsingin yliopistoon.[27]

Varainhankinta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jyväskylän yliopiston edellinen varainhankintakampanja päättyi vuonna 2011. Muun muassa Osuuskauppa Keskimaa ja Vapo molemmat lahjoittivat 500 000 euroa. Tavoitteena yliopistolla oli 10 miljoonaa.[28] Varainhankintakampanjan kokonaistuotto nousi yli 16 miljoonan euron. Summasta suorina lahjoituksina saatiin noin 5,5 miljoonaa ja valtion 2,5-kertaisesta vastinrahasta kertyi 10,6 miljoonaa. Varainhankintakampanja on ollut käynnissä myös vuosina 2014–2017 ja uusin kampanja 2021–2022.[29]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e JYU lukuina Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 2. Opiskelijamäärät Jyväskylän yliopisto. Viitattu 29.9.2021.
 3. Jyväskylän yliopistoon valittiin 2530 uutta opiskelijaa 9.7.2021. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.11.2021.
 4. a b c d Kampus ja historia 7.1.2020. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 5. Opettajakorkeakoulut ja seminaarit. Arkistojen portti
 6. Rakennuslehti: Alvar Aallon merkkiteos korjattiin sisäilmaongelmien vuoksi Iltalehti 25.8.2017.
 7. Profilointi ja nousevat alat 10.9.2019. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 8. Jyväskylän yliopiston rehtorit 1934–2017 Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 9. Keijo Hämäläinen jatkaa Jyväskylän yliopiston rehtorina jyu.fi.
 10. Keijo Hämäläinen Jyväskylän yliopiston rehtoriksi – Jyväskylän yliopisto www.jyu.fi. Viitattu 7.5.2017.
 11. Rehtori ja vararehtorit 7.10.2021 (päivitetty). Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.11.2021.
 12. Hallituksen jäsenet 1.1.2018-31.12.2021 31.12.2019. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 13. Etusivu Liikuntatieteellinen tiedekunta - Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.4.2018.
 14. Maisteriohjelmat Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta. Viitattu 2.11.2021.
 15. Monipuolista liikunta- ja terveystieteiden koulutusta ja tutkimusta Liikuntatieteellinen tiedekunta - Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.4.2018.
 16. Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.7.2014.
 17. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.7.2014.
 18. Kemian laitos Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.7.2014.
 19. Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto. Viitattu 19.7.2014.
 20. Muut yksiköt ja yhteiset ohjelmat Jyväskylän yliopisto. Viitattu 6.3.2017.
 21. Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management Jyväskylän yliopisto.
 22. a b c Kokkolan yliopistokeskus Chydenius avaa tutkimukselle tietä. Tiedonjyvä, 2007, nro 6, s. 18.
 23. Kokkolan yliopistokeskuksen uudisrakennus käyttön. Tiedonjyvä, 2007, nro 6, s. 4.
 24. Tutkimuksen huipulla esittely.jyu.fi.
 25. Huippututkimusyksiköt Jyväskylän yliopistossa 20.6.2018. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 5.2.2020.
 26. Suomen Akatemia valitsi 12 uutta tutkimuksen huippuyksikköä - yksi oma Jyväskylään, kahdessa mukana – Jyväskylän yliopisto jyu.fi. Viitattu 14.6.2017.
 27. Akatemiaprofessorit Jyväskylän yliopistossa 7.1.2021. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.11.2021.
 28. Energiayhtiö Vapo lahjoitti puoli miljoonaa Jyväskylän yliopistolle (Arkistoitu sivu) Helsingin Sanomat. 16.6.2009. Viitattu 25.2.2015.
 29. Jyväskylän yliopiston varainhankintakampanja Jyväskylän yliopisto.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiedekuntien verkkosivut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erillislaitosten verkkosivut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]