Maanpuolustuskorkeakoulu

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Maanpuolustuskorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulun joukko-osastotunnus
Perustettu 1993
Tyyppi julkinen
Rehtori kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki
Henkilökunta 250
Opiskelijoita 850 (tutkinto-opiskelijat)
1 000–1 300 (muut kurssit)
Sijainti Helsinki, Suomi
Kampus Santahamina
Sivusto www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu (lyhenne MPKK[1]) on Helsingissä sijaitseva puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu, joka tarjoaa sotatieteellistä koulutusta kandidaatista tohtoriin. Korkeakoulu on puolustusvoimain komentajan alainen. Sen tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit opiskelevat Maanpuolustuskorkeakoulussa. Puolustusvoimauudistuksen myötä MPKK:n toimipisteet sijaitsevat Helsingin Santahaminassa, poislukien maanpuolustuskurssit ja Sotamuseo jotka sijaitsevat Kruunuhaassa.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen ensimmäinen maavoimien upseerikoulu oli Yrjö Maunu Sprengtportenin perustama kadettikoulua vastaava Haapaniemen sotakoulu, joka toimi Kuopiossa vuonna 1780 ja Rantasalmella vuosina 1781–1819.

Suomen kadettikoulu toimi Haminassa (Haminan kadettikoulu) ja koulutti upseereita Venäjän keisarikunnan tarpeisiin. Se lakkautettiin 24. heinäkuuta 1903[2] erinäisten I sortokauden aikana annettujen käskyjen vaikutuksesta.

Itsenäistymisen jälkeen Suomen upseerikoulutus jakautui aina vuoteen 1992 asti kolmeen kouluun: peruskoulutuksen antaneeseen Kadettikouluun (lyhenne KADK[1], perustettu 1919), yleisesikuntaupseerin koulutuksen antaneeseen Sotakorkeakouluun (perustettu 1924) ja esiupseeri- sekä jatkokoulutusta antaneeseen Taistelukouluun (perustettu 1927). Kaikki nämä koulut yhdistettiin vuoden 1993 alusta Maanpuolustuskorkeakouluksi, yhdeksi suureksi korkeakoulutason upseerikoulutusta antavaksi oppilaitokseksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun historia, Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta – Sotilasyliopiston ensiaskeleet 1993–2013, ensimmäisiltä 20 vuodelta julkaistiin lukuvuoden avajaisissa 5. syyskuuta 2013.[3]

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opetus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MPKK:n lippu
Maanpuolustuskorkeakoulun pääsisäänkäynti Santahaminassa.

Pääsyvaatimuksena Maanpuolustuskorkeakouluun on muun muassa yleinen korkeakoulukelpoisuus. Upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavalta vaaditaan mm. että hän on suorittanut reservin upseerin koulutuksen. Myös aliupseerikoulutuksen saaneet voivat hakea, mutta heidän tulee suorittaa ennen opintojen alkua täydentävä joukkueenjohtajakurssi, jotta he voivat ottaa opintopaikan vastaan.

Nykyään koulu jakautuu tutkinto-osastoihin ja ainelaitoksiin. Tutkinto-osastot ovat Kadettikoulu ja Jatkotutkinto-osasto. Kadettikoulu vastaa upseerien peruskoulutuksesta aina sotatieteiden maisterin arvoon asti. Maanpuolustuskorkeakoulussa siirryttiin vuonna 2006 uuteen Bolognan prosessin mukaiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Korkeakouluun hyväksytyt saavat maisterin tutkinnon opinto-oikeuden. Alempi korkeakoulututkinto, sotatieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä), suoritetaan kolmessa vuodessa ja ylempi korkeakoulututkinto, sotatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä), suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinnot jakautuvat maavoimien, merivoimien, ilmavoimien ja lentoupseerin koulutusohjelmiin ja koulutusohjelmat edelleen opintosuuntiin. Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi opintoja suoritetaan eri puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa.[5] Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen luutnanttina ja hän syventää saamaansa opetusta 3–4 vuoden ajan työelämässä. Maanpuolustuskorkeakoulussa voi opiskella myös sotatieteellisen maisteritutkinnon (120 op), joka on suunnattu siviileille.

Työelämävaiheen jälkeen opiskelijat komennetaan suorittamaan maisterin tutkintoa. Valmistuttuaan sotatieteiden maistereiksi opiskelijat saavat vakituisen upseerin viran Puolustusvoimista tai Rajavartiolaitoksesta. Jatkotutkinto-osastolla suoritetaan esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit. Noin kymmenen palvelusvuoden jälkeen upseeri komennetaan esiupseerikurssille (laajuus vähintään 60 opintopistettä), yleensä kapteenin tai kapteeniluutnantin sotilasarvossa, josta noin kolmasosa opiskellaan etäopiskeluna. Soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella noin kolmannes esiupseerikurssin opiskelijoista jatkaa yleisesikuntaupseerikurssille (140 opintopistettä). Yleisesikuntaupseerin tutkinto, joka on edellytys everstin ja kenraalin virkoihin, koostuu esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikursseista. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus hoitaa täydennyskoulutuksen ohella puolustusvoimien henkilöstöalan kehittämistehtäviä.

Maanpuolustuskorkeakoulu on puolustushallinnon alainen yliopisto ja se rinnastetaan muihin yliopistoihin. Myönnetyt tutkinnot ovat alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja tai tieteellisiä jatkotutkintoja nimensä mukaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Upseerit työskentelevät kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Lisätietoja Upseeriksi.fi-sivuilla.

Tutkinnot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maanpuolustuskorkeakoulussa voi suorittaa:

Ainelaitokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ainelaitokset vastaavat omien aineidensa tutkimuksesta ja opetuksesta. Niihin kuuluvat

 • Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
  • johtaja eversti Kaarle Törrönen
 • Sotataidon laitos
  • johtaja eversti Petteri Jouko
 • Sotatekniikan laitos
  • johtaja everstiluutnantti Pasi Pasivirta

Puolustushaarakoulut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[5]

Aselaji- ja toimialakoulut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[5]

Tutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään sotatieteellistä tutkimusta. Sotatieteet on laaja käsite ja monialainen kokonaisuus, jota sitovat yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset näiden ehkäisemiseen. Tämän päivän maailmassa sotatieteiden on kyettävä ymmärtämään sotilaallista turvallisuutta ja puolustusta laaja-alaisesta turvallisuusviitekehyksestä.

Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitettavan tutkimuksen tehtävänä on kehittää sotatieteitä sekä palvella puolustusvoimille laissa asetettuja kolmea päätehtävää:

 • maanpuolustus
 • viranomaisyhteistyö
 • kansainvälinen kriisinhallinta.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusalat ovat:

Tutkimusjohtajana toimii professori Hannu H. Kari.

Maanpuolustuskorkeakoulun professorit

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentit

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

MPKK:n organisaatioon kuuluvat ainelaitosten lisäksi

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto sijaitsee Santahamina-talossa se on kaikille avoin. Kävijöiden tulee osoittaa portilla henkilöllisyytensä ja muiden kuin Suomen kansalaisten tulee tämän lisäksi ilmoittaa vierailustaan etukäteen. Kurssikirjasto palvelee kirjaston toisessa kerroksessa vain opiskelijoita ja henkilökuntaa. [6] Kirjastojen Taisto-kirjaluettelo on vapaasti selattavissa.

Julkaisut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee kattavasti tieteellistä tutkimusta eri julkaisusarjoissa. Uusimmat julkaisut löydät Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilta. Ajantasaisin verkkojulkaisujen lista löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun käyttämästä Doria-julkaisuarkistosta (www.doria.fi).

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b Lyhenneluettelo 7.1.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 29.3.2013.
 2. Laati, Iisakki: Mitä Missä Milloin 1951, s. 134. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1950.
 3. Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta – Sotilasyliopiston ensiaskeleet 1993–2013. Julkaistu 5.9.2013.
 4. Veijo Taipalus aloittaa Merivoimien komentajana ensi vuonna Keskisuomalainen. 24.4.2015. Viitattu 26.4.2015.
 5. a b c Valintaopas 2015 Maanpuolustuskorkeakoulu. Viitattu 12.2.2015.
 6. Maanpuolustuskorkeakoulu - Palvelut - Kirjasto Viitattu 29.4.2015.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]