VTT

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee VTT-tutkimusorganisaatiota. VTT voi tarkoittaa myös valtiotieteiden tohtoria ja Valtion Tykkitehdasta.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
VTT logo reverse orange.png
VTT:n päärakennus Espoon Otaniemessä.
VTT:n päärakennus Espoon Otaniemessä.
Tutkimuslaitoksen tiedot
Perustettu 16. tammikuuta 1942 (79 vuotta sitten)
Pääkonttori Tekniikantie 21, Otaniemi, Espoo[1]
Ministeriö Osakeyhtiö, valtion kokonaan omistama, kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan[2]
Työntekijöiden määrä 2 103 (VTT-konserni 31.12.2019)[3]
Budjetti 245 miljoonaa euroa (VTT-konserni 2019)[3]
Johtaja Antti Vasara[3]
Tytärlaitokset VTT Memsfab Oy, VTT SenseWay, VTT Ventures Oy, VTT International Oy ja VTT Holding Oy[4]
Kotisivu

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Suomen suurin soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimuskeskittymä ja tutkimus- ja teknologiayhtiö. VTT tuottaa teknologia- ja tutkimuspalveluja niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin yrityksille ja julkiselle sektorille.[5]

VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää, ja sillä on keskeinen asema suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn kehittämisessä. VTT on valtion kokonaan omistama erityistehtävää toteuttava voittoa tavoittelematon yhtiö[6]. VTT kuuluu Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.[2]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT:n synnyn taustat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT:n historia ulottuu 1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin, jolloin Suomen kansallista tutkimusjärjestelmää kehitettiin, perustettiin aineenkoetuslaitos, Teknillinen korkeakoulu, teollisuuden yhteisesti rahoittama tutkimuslaitos. Myös teollisuudella oli omia tutkimuslaboratorioita. 1930-luvulla kansallista tutkimusjärjestelmää kehittivät Helsingin yliopiston kemian laitoksen nuori tutkijapolvi sekä Teknillisen korkeakoulun (TKK) insinöörikoulukunta. Insinöörikoulukunta alkoi ajaa rakennusteknillisen laboratorion perustamista, mutta selvittelyvaiheen jälkeen se kasvatti suunnitelmansa yhteensä viiteen eri laboratorioon. Kemistit ehdottivat huomattavasti laajempaa ratkaisua, jossa painotettiin yhteistyötä teollisuuden kanssa.[7]

Valtio käsitteli kilpailevia ehdotuksia lähes kolme vuotta, ja vuonna 1937 se valitsi TKK:n ratkaisun ja myönsi sille määrärahan laboratorion rakentamista varten. Hanke kuitenkin viivästyi, sillä Teknillisen korkeakoulun päärakennus vaurioitui pahasti marraskuussa 1939 Talvisodan ensimmäisen päivän pommituksissa. Rakennuslaboratorio liitettiin korkeakoulun rakennussuunnitelmiin vuonna 1941. VTT:n ensimmäisen laboratoriorakennuksen pohjana oli aineenkoetuslaitos, minkä lisäksi tutkimuslaitokseen tuli myös vuori-, tie- ja paloteknisen tutkimuksen laboratoriot.[7]

Valtion Teknillinen tutkimuslaitos (VTL) (1942–1972)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtion Teknillinen tutkimuslaitos perustettiin 16. tammikuuta 1942 Risto Rytin allekirjoittamalla lailla harjoittamaan teknillistä tutkimustoimintaa tieteellisessä ja yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Rakentaminen aloitettiin heti, ja tutkimuslaitos valmistui syksyllä 1943. Rakennuksen tilavuus oli 20 000 kuutiometriä, ja siihen sijoitettiin seitsemän VTL:n kymmenestä ensimmäisestä laboratoriosta.[7] Tutkimuslaitos siirrettiin Oy Keskuslaboratoriosta Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen.[8] Laitoksen ensimmäisenä ylijohtajana toimi vuosina 1942–1947 Martti Levón, joka toimi Teknillisen korkeakoulun rehtorina vuosina 1940–1943 ja 1946–1955.[9] Sodan aikana tutkimuslaitoksen toiminta painottui kotirintaman puolustuskyvyn parantamiseen. Laboratoriossa tutkittiin esimerkiksi heikkolaatuisia ruoka-tarvikkeita, korvikkeita, palosuojelua, palamattomia puumateriaaleja ja korsukamiinoita.[10] [7] Sodan jälkeen VTL laajeni vauhdikkaasti ja sitä työllisti erityisesti sotakorvaustuotteiden laadunvarmistus.[7]

Vuonna 1948 VTL:n ylijohtajana aloitti Edward Wegelius.[11] Vuonna 1950 tutkimuslaitos muodostui 15:stä laboratoriosta. Valtio osti Otaniemen kartanon maat vuonna 1949, ja vuonna 1955 Vuoriteknillinen laboratorio muutti ensimmäisenä VTL:n laboratoriona Otaniemeen.[7] Laitoksen punatiiliset rakennukset suunnitteli Alvar Aallon arkkitehtitoimisto.[12]

VTL:stä kasvoi 1960-luvulla Suomen suurin tutkimuslaitos,[11] se työllisti yli 400 henkilöä[13]. 1960-luvun puolivälissä sillä oli jo 26 laboratoriota, joissa työskenteli yhteensä yli 400 tutkijaa.[10] Vuonna 1968 ylijohtajan titteli muutettiin pääjohtajaksi. Wegeliuksen kaudella VTL:n asema kansainvälisestikin korkeatasoisena tutkimuskeskuksena vakiintui.[11]

Kun Wegelius jäi eläkkeelle vuonna 1970, hänen seuraajanaan aloitti Pekka Jauho.[11] [14] 1970-luvulla ympäristökysymykset nousivat julkisuuteen, mikä toi VTT:lle lisää tutkimuskohteita.[10] Pääjohtaja Jauho käynnisti tutkimuslaitoksessa laajan modernisoinnin, esimerkiksi hallintoa yksinkertaistettiin, testaustoiminta laajeni tutkimukseen. Tutkimuslaitoksen nimi päätettiin muuttaa Valtion teknilliseksi tutkimuskeskukseksi (VTT).[14]

Vuonna 1971 valtioneuvosto siirsi Otaniemen tutkimusreaktorin hallinnan Teknillisen korkeakoululta VTT:lle.[15]

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) (1972–2009)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maaliskuussa 1972 Valtion teknillinen tutkimuslaitos muutti nimekseen Valtion teknillinen tutkimuskeskus[7]. VTT sai uusia tehtäviä teollisen toiminnan voimakkaan kasvun ja monipuolistumisen myötä. Se osallistui myös yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseen liittyvään tutkimukseen. Toiminta keskittyi teknilliseen tutkimukseen ja siihen liittyvään kehitystyöhön.[14]

VTT:n päärakennus Espoon Otaniemessä valmistui vuonna 1975.[7] VTT:llä on Otaniemessä maanalaista laboratoriotilaa lähes 6000 kuutiota ja 15 000 neliömetriä louhittuna yli 20 metrin syvyydessä[16].

VTT perusti 1970- ja 1980-luvuilla uusia laboratorioita Ouluun, Tampereelle, Jyväskylään ja Outokumpuun.[12] 1980-luvulla VTT oli aktiivisesti mukana yhteistyössä, jonka tuloksena syntyi matkapuhelin. VTT:ssä kehitettiin myös maailman ensimmäinen videokuvapuhelin vuonna 1984.[17] Pääjohtaja Jauho jäi eläkkeelle vuonna 1987. Hänen kaudellaan VTT:n henkilöstömäärä oli nelinkertaistunut, erityisesti tilaustoiminnan kasvun myötä.[14]

Jauhon seuraajana aloitti Markku Mannerkoski. Hänen kaudellaan VTT:n toiminnassa korostuivat huipputekniikan tutkimus, korkeatasoinen testaus ja kansainvälinen yhteistyö. Tutkimustuloksia alettiin siirtää entistä tehokkaammin teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttöön. Hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä muutettiin hierarkkisempaan suuntaan laitoksen tuloksellisuuden, suunnittelun ja seurannan vahvistamiseksi. Tutkimus- ja kehittämismarkkinat kansainvälistyivät voimakkaasti, mikä nosti kilpailun määrää ja edellytti yritysmäisempää otetta. Mannerkoski jäi eläkkeelle vuonna 1999.[18]

Mannerkoskea seurasi uutena pääjohtajana Erkki K. M. Leppävuori.[13]

VTT:n vanha logo, joka oli käytössä 2002–2018.

Alkuvuonna 2002 perustettiin VTT:n strateginen tutkimusohjelma, Agile Software Technologies, jossa tutkittiin ketterää ohjelmistokehitystä.[19]

Toukokuussa 2007 VTT avasi Espoossa tutkimusympäristön, joka oli omistettu hajautetun energiantuotannon mallinnukseen ja optimointiin.[20] Kesäkuussa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä käynnistää valmistelutyö VTT:n muuttamiseksi liikelaitokseksi alkuvuonna 2009. Liikelaitoksena VTT:llä olisi joustavammat rahoitusmahdollisuudet ja se voisi tehostaa kehittämiensä teknologioiden ja osaamisen kaupallista hyödyntämistä Suomessa ja ulkomailla tytäryhtiöidensä kautta.[21]

Teknologian tutkimuskeskus VTT (2010–2014)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2010 otettiin käyttöön uusi nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT.[7] VTT jakautui konsernirakenteeseen. Uusi VTT Group muodostui emo-VTT:n lisäksi kolmesta tytäryhtiöstä, joita olivat VTT Expert Services Oy, VTT Ventures Oy ja VTT International Oy.[22] VTT Memsfab Oy aloitti toimintansa vuonna 2011.[23]

Vuonna 2012 VTT:llä oli yli 3000 työntekijää.[13] VTT päätti sulkea tutkimusreaktorinsa, koska sen ylläpito maksoi noin 400 000 euroa vuodessa.[24][25] Reaktori sammutettiin pysyvästi vuonna 2015 poistamalla sydämestä useita polttoainesauvoja.[15].

Tammikuussa 2014 VTT uudisti organisaatiotaan ja jakoi toimintansa kolmeen liiketoiminta-alueeseen[26]:

 1. Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut,
 2. Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä
 3. Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut.

Toukokuussa 2014 hallitus esitti, että VTT:stä tehtäisiin osakeyhtiö ja Mikes ja VTT yhdistettäisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan VTT toimi hyvin yritysmäisesti: se sai noin 70 prosenttia tuloistaan yritysten toimeksiannoista ja kilpailun piirissä olevasta tutkimusrahoituksesta.[27]

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (2015–)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tammikuussa 2015 Mittatekniikan keskus MIKES yhdistettiin VTT:hen ja samalla Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä muodostettiin osakeyhtiö. Yhtiön toimialaksi määriteltiin teknologian soveltava tutkimus ja tutkimustulosten vieminen käytännön hyödyksi sekä toimiminen kansallisena metrologialaitoksena. Osakeyhtiönä VTT pystyi reagoimaan aiempaa herkemmin asiakkaiden sekä ympäristön muutoksiin sekä toimimaan vapaammin rahoitusmarkkinoilla.[5]

Helsingin Sanomat nosti helmikuussa 2016 esiin epäilyn tiedevilpistä VTT:n entisessä metabolomiikan tutkimusryhmässä, jota johti tutkimusprofessori Matej Orešič. VTT oli ollut jo aiemmin epäilystä yhteydessä Tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan ja teettänyt epäilystä selvityksen ulkopuolisilla tutkimusfirmoilla, eikä selvityksissä löydetty todisteita selkeästä vilpistä. Asioiden selkiinnyttämiseksi VTT avasi tapauksen uudelleen selvitettäväksi, nimitti riippumattomat tahot selvittämään tutkimuseettiset ja johtamiskäytäntöön liittyvät asiat ja julkisti saamansa raportit.[28] Selvitysmiehet eivät löytäneet näyttöä vuonna 2008 julkaistun Journal of Experimental Medicinen diabetesartikkeliin kohdistuvasta tutkimuseettisestä vilpistä[29].

Vuonna 2017 VTT sai valtionavustusta 73 miljoonaa euroa, mikä oli 28 % VTT-konsernin kokonaisbudjetista. Sen liikevaihdosta 32 % tuli julkiselta sektorilta Suomesta ja loput yksityiseltä sektorilta, Suomesta 33 % ja muista maista 35 %.[30]

Tammikuussa 2018 VTT myi testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoavan VTT Expert Services Oy:n ja Labtium Oy:n Eurofins Scientific Groupille.[31] Toukokuussa kerrottiin, että VTT alkaa koordinoida eurooppalaista yli 10 miljoonan euron konsortiota, jossa kehitetään kaupallisia sovelluksia korkean lämpötilan sofc-polttokennoteknologiasta. Viisi vuotta kestävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä luotettavasti ja aiempaa tehokkaammin.[32]

VTT käynnisti vuonna 2019 oman hautomotoiminnan, VTT Launchpadin, jonka kautta se tukee tutkimustiimejä yrityksen perustamisessa.[33] Joulukuussa VTT perusti Turkuun autonomiseen liikkumiseen keskittyvän yksikön, VTT Sensewayn.[34]

Toukokuussa 2020 VTT ilmoitti hankkivansa Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen. Sen tavoitteena oli rakentaa kvanttitietokone, jossa olisi 50 kubittia. Jos tavoitteeseen päästään aikataulussa, Suomi kuuluisi maailman parhaimpiin kvanttitietokoneiden kehittäjiin. Konetta käytettäisiin oppimisalustana yliopistoille ja yrityksille, joiden tehtäväksi jäisi tuotteen kaupallistaminen.[35] Kvanttitietokoneen toimittajaksi valittiin suomalainen kvanttilaskennan parissa toimiva IQM.[36] Syksyllä VTT:n tutkimusympäristöjä olivat esimerkiksi Bioruukki, teollinen biotekniikka, kuitutuotteiden kehitysympäristö, 5G-testiverkko, Micronova, Mikes, PrintoCent, Älykäs valmistus ja robotiikka (SMACC), Materiaaliteknologia, Liikenne- ja energiajärjestelmät ja Ydinturvallisuustalo.[37] VTT:n palvelut oli koottu kolmeen liiketoiminta-alueeseen[38]:

 1. Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut
 2. Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
 3. Luonnonvara-​ ja ympäristöratkaisut

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT:n pääkonttori on Espoon Otaniemessä. Pääjohtaja on TkT Antti Vasara. VTT:llä on toimipisteitä Espoon lisäksi Jyväskylässä, Kajaanissa, Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa.[39]

Vuonna 2021 VTT:llä oli viisi kärkihanketta, joita se kutsui eksponentiaalisen kasvun ja toivon teknologioiksi[40]:

 • biotekninen ruuantuotanto
 • kvanttiteknologia,
 • materiaalien uudenlainen käyttö,
 • minikokoiset ydinreaktorit ja
 • muovin kemiallinen kierrätys

VTT:n toiminta ja vaikuttavuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT saa valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen, mutta valtion rahoittama tutkimustoiminta on eriytetty yhtiön markkinaehtoisesta toiminnasta.[27]

VTT:llä on kolme erityistehtehtävää[41]:

 1. strateginen tutkimus, eli teknologian soveltava tutkimus ja kehittäminen sekä niihin liittyvä ennakointitoiminta
 2. liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus, eli teknologiaan ja innovaatioihin perustuvat tutkimus- ja asiantuntijapalvelut
 3. toimia kansallisena metrologialaitoksena tieteellisen metrologian osalta. VTT ylläpitää ja kehittää kansallista metrologiajärjestelmää, mittanormaalijärjestelmää ja kalibrointipalvelua sekä harjoittaa metrologian strategista ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta.

VTT:n yhdistää eri teknologia-alojen osaamista ja auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä, liiketoimintamalleja ja palveluja. VTT auttaa myös innovaatioiden kaupallistamisessa ja nopeuttaa siirtymää tutkimuksesta liiketoimintaan.[42]

VTT mittaa monin tavoin toimintansa vaikuttavuutta ja hyötyjä[43], joita toiminta tuottaa yrityksille ja yhteiskunnalle. VTT:n mukaan 27 % suomalaisista innovaatioista sisälsi VTT:n osaamista vuonna 2020.[44]

Yhteistyökumppaneita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat kehittäneet yhdessä kaukolämpöä tuottavaa pienydinvoimalaa. Sen avulla voitaisiin kattaa koko kaupungin kaukolämpötarve. VTT:n tavoite on, että ensimmäinen testilämpövoimala toimisi 2020-luvulla ja ensimmäiset teollisen mittakaavan reaktorit 2030-luvulla.[35]
 • VTT ja Saab tekevät yhteistyötä tutkimuksessa, joka liittyy huoltovarmuuskriittiseen teknologiaan, esimerkiksi uusiin materiaaleihin ja anturitekniikkaan, joita hyödynnetään paitsi Saabin tutka- ja johtamisjärjestelmissä, myös ilmailussa ja vedenalaisissa järjestelmissä.[45]
 • VTT:llä on yhteinen tutkimusravintola TestEat IBM:n ja Fazerin kanssa. IBM:n toimitalossa Munkkiniemessä sijaitsevassa tutkimus- ja pilottiravintolassa testataan uusia IT-tekniikoita ja tekoälyä.[46]
 • Fazer on myös lisensioinut VTT:n kehittämän kaurateknologian, jonka avulla voidaan hyödyntää kauran terveysvaikutteisia ainesosia.[47]
 • VTT ja Rolls-Royce suunnittelevat ensimmäisen sukupolven etäohjattavia ja autonomisia laivoja.[48]
 • Huhtikuussa 2020 VTT kertoi kehittävänsä HUS:n ja Helsingin yliopiston rokotetutkimuskeskuksen kanssa virusantigeenien määritykseen perustuvaa testausmenetelmää koronavirukselle.[49] Syksyllä 2020 Suomessa alkoi monialainen tutkimushanke, jossa selvitettiin koronan leviämistä ilmassa. Tutkimustulokset VTT:n, THL:n ja Tampereen yliopiston yhteisestä hankkeesta valmistunevat alkuvuodesta 2021.[50]
 • VTT on mukana EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa L3Pilot-hankkeessa, jossa tehdään laajoja tietestejä robottiautoille. Hankkeeseen kuuluu 34 organisaatiota, ja sitä johtaa saksalainen Volkswagen-konserni.[51]
 • VTT toimittaa kompponentteja ranskalaiseen ITER-koefuusioreaktoriin, jossa hyödynnetään fuusiovoimaa.[52]
 • VTT on tutkinut sisua Helsingin yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Tutkimus keskittyi sisun olemukseen ja merkitykseen esimerkiksi työelämässä pärjäämisen ja työhyvinvoinnin kannalta.[53]
 • Suomen tekstiili ja muoti ry ja VTT ovat tehneet linjauksen siitä, miten tekstiiliteollisuuden arvoketjua Suomessa kannattaisi kehittää.[54]

Esimerkkejä tutkimustuloksista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT on ollut pioneerina kehittämässä muun muassa matkapuhelinteknologiaa, energiatuotannon polttoteknologioita ja polttoaineita, bioenergiatuotantoa, uusia materiaaleja ja kierrätysteknologiaa, älyliikenneratkaisuja, painettua elektroniikkaa ja kuva-analyysimenetelmiä terveydenhuollon sovelluksiin.lähde?

 • Vuonna 2014 VTT kertoi valmistaneensa erittäin tarkan hyperspektrikameran, jolla ihosyövän esiasteet voidaan havaita aiempaa aikaisemmin.[55] Terveysteknologiayhtiö Revenio alkoi kaupallistaa teknologiaa seuraavana vuonna.[56]
 • Vuonna 2015 kerrottiin, että VTT oli onnistunut kehittämään hybridihiivoja, joilla lager-olueen voidaan luoda uudenlaisia makuja sekä nopeuttaa itse valmistusprosessia.[57]
 • Vuonna 2015 VTT kertoi kehittäneensä ruokapakkaukseen liitettävän anturin, joka havaitsee elintarvikkeen pilaantumisen etsimällä ruokapakkauksiin kertyvää etanolia.[58]
 • Vuonna 2015 VTT teki Ilmavoimille tutkimuksen, jonka avulla Hornetin korkeapaineturbiinin siipien elinikää voitiin pidentää ja samalla säästää noin 2,7 miljoonaa euroa.[59]
 • VTT:n kehittämiä sähköbusseja otettiin HSL:n käyttöön Espoossa vuonna 2015 ja Helsingissä vuonna 2016.[60]
 • Vuonna 2016 VTT kertoi kehittäneensä puhelinsovelluksen ja pienen lisälaitteen, joka havaitsee käyttäjänsä sydämen rytmihäiriöt. Tuotteesta voi olla apua myös aivoinfarktien ennaltaehkäisyssä.[61]
 • Vuonna 2020 VTT arvioi Asuntotuotantotarve 2020–2040 -tutkimuksessa, että Suomeen pitäisi rakentaa vuosittain 30 000 – 35 000 asuntoa.[62]

VTT:n spinoff-yrityksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT:n tutkimustuloksista on syntynyt spinoff-yrityksiä, muun muassa

Kaupallistettuja VTT:n innovaatioita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VTT:n tutkimustuloksista on syntynyt myös tuotteita.

 • EniferoBio-yritys tuottaa VTT:n mikrobikantakokoelmasta löytyneen pekilosienen avulla kalanrehua[40]
 • Flexbrightin valkoista valoa säteilevää kalvo, joka desinfioi ympäristöä[71]
 • Goodwiller on kehittänyt VTT:n kanssa yksityishenkilöille suunnatun Promilless-alkometrin, jolla promillemäärän voi mitata syljestä.[72]
 • Infinited Fiber on avannut yhteistyössä VTT:n kanssa Valkeakoskelle mallitehtaan, jossa valmistetaan poistotekstiilistä uudenlaista, ekologista tekstiilikuitua, selluloosakarbamaattia, josta voidaan valmistaa tekstiilikuitua ja lopulta uutta kangasta.[73]
 • Nurmi Cylinders on kehittänyt VTT:n kanssa kustannustehokkaan, 3D-tulostetun, alkuperäistä osaa yli puolet kevyemmän hydraulisen venttiililohkon.[74]
 • Salofa on kaupallistanut VTT:n ja Turun yliopiston kehittämän, maailman ainoan sinilevämyrkkyjen pikatestin.[75]

Tunnustuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Lokakuussa 2020 VTT voitti Brysselissä eurooppalaisten tutkimuslaitosten innovaatiokilpailussa Impact Expected- kategorian innovaatiolla, jolla kananmunan valkuaisen proteiinia voitiin tuottaa ilman kanaa tai kananmunaa. Menetelmässä hyödynnettiin laboratoriossa jalostettua lahottajasientä.[76]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Yhteystiedot | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 23.9.2020.
 2. a b Tietoja yhtiöistä Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 30.9.2020.
 3. a b c Vuosikertomus 2019 VTT. Viitattu 31.3.2020.
 4. Organisaatio VTT. Viitattu 30.9.2020.
 5. a b Sofia Virtanen: Teknologian tutkimuskeskus VTT on nyt osakeyhtiö Tekniikkatalous. Viitattu 5.10.2020.
 6. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Finlex. 19.10.2014. Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 8.7.2016.
 7. a b c d e f g h i Kari Peltonen: Valtiollinen tutkimuslaitos syntyi Neuvostoliiton tuhoisien pommituksien sivutuotteena – insinöörit veivät VTT:ssä voiton kemisteistä Tekniikkatalous. Viitattu 21.9.2020.
 8. VTT täyttää tänään 70 vuotta www.kivirock.fi. Viitattu 5.10.2020.
 9. Ellonen, Leena (toim.): Suomen professorit 1640–2007, s. 394. Helsinki: Professoriliitto, 2008. ISBN 978-952-99281-1-8.
 10. a b c Historia | Tietoa meistä | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 21.9.2020.
 11. a b c d Wegelius, Edvard (1903 - 1993) kansallisbiografia.fi. Viitattu 5.10.2020.
 12. a b 1970-luku, Uudistettu tutkimuskeskus Otaniemessä www.vtt.fi. Viitattu 25.7.2016.
 13. a b c Jukka Lukkari: VTT täyttää 70 vuotta tänään Tekniikkatalous. Viitattu 5.10.2020.
 14. a b c d Jauho, Pekka (1923 - 2015) kansallisbiografia.fi. Viitattu 5.10.2020.
 15. a b VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto Lupahakemus. 20.6.2017. Teknologian tutkimuskeskus VTT. Viitattu 27.5.2018.
 16. Gröndahl, Jukka: Paksu kallioseinä pienentää lämmityskuluja yli viidenneksen Työntekijät haluavat maan alle lisää valoa ja väriä (osastolla: kotimaa. ISSN 1239-257X) hs.fi, Helsingin Sanomien verkkopalvelu. 8.5.1990. Helsinki: Sanoma Media Finland Oy. Viitattu 30.12.2016.
 17. 1980-luku, Teollisuutta palvelevia tutkimusohjelmia www.vtt.fi. Viitattu 25.7.2016.
 18. Mannerkoski, Markku (1936 - ) kansallisbiografia.fi. Viitattu 5.10.2020.
 19. VTT: Ketteryydellä potkua ohjelmistokehitykseen Ilta-Sanomat. 22.11.2002. Viitattu 23.9.2020.
 20. VTT avasi hajautetulle energiantuotannolle oman tutkimusympäristön Rakennuslehti. 15.5.2007. Viitattu 16.9.2020.
 21. VTT kuoriutuu liikelaitokseksi 2009 Ilta-Sanomat. 8.6.2007. Viitattu 21.9.2020.
 22. VTT jakaantuu tytäryhtiöihin www.digitoday.fi. Viitattu 7.7.2016.
 23. Kauppalehti: VTT Memsfab Oy | Yritys- ja taloustiedot | Kauppalehti Kauppalehti. Viitattu 5.10.2020.
 24. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus. 2014. Teknologian tutkimuskeskus VTT. Viitattu 27.5.2018.
 25. Auterinen, I., Salmenhaara, S.E.J.: The 250 kW FiR 1 TRIGA Research Reactor - International Role in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) and Regional Role in Isotope Production, Education and Training International Conference on Research Reactors: Safe Management and Effective Utilization. 2008. Viitattu 27.5.2018.
 26. Tivi: VTT uudistui - nämä ovat kolme uutta kivijalkaa Tivi. Viitattu 5.10.2020.
 27. a b Maija Vehviläinen: VTT:stä tehdään osakeyhtiö Kauppalehti. Viitattu 21.9.2020.
 28. Vilppiselvitykset päättyvät VTT:ssä – ”Keneltäkään ei ole tullut perusteltuja todisteita siitä, missä vilppiä olisi ollut” Helsingin Sanomat. 11.11.2016. Viitattu 16.9.2020.
 29. Diabetesartikkelin tiedevilpistä ei löydetty näyttöä ts.fi. Viitattu 7.7.2016.
 30. VTT 2017, avainluvut ja tilinpäätös (Sivu 15) VTT. Viitattu 15.10.2018.
 31. Jyrki Alkio: VTT ei enää testaa - Jättilaboratorio ostaa toiminnot: "Kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista" Tekniikkatalous. Viitattu 16.9.2020.
 32. Matti Kankare: "Eurooppa on tässä aivan huipulla" – VTT sai merkittävän roolin EU:n polttokennotutkimuksesta Talouselämä. Viitattu 23.9.2020.
 33. Analyysi | Tiedestartupin täytyy syleillä kaupallisuutta. Pääomasijoittajien mukaan juuri tiedeyhteisön asenne on usein ongelma. Helsingin Sanomat. 15.4.2021. Viitattu 21.9.2021.
 34. VTT perustaa tytäryhtiön Turkuun ts.fi. 1.11.2019. Viitattu 21.9.2020.
 35. a b c Teknologia | Viisi teknologiaa, jotka pelastavat maailman ja Suomen: VTT:n toimitusjohtaja listaa asiat, joihin meidän nyt pitäisi panostaa Helsingin Sanomat. 17.7.2020. Viitattu 16.9.2020.
 36. Teknologia | Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen toimittaa kotimainen IQM Helsingin Sanomat. 16.11.2020. Viitattu 21.9.2021.
 37. Tutkimusympäristöt | Tietoa meistä | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 21.9.2020.
 38. Tietoa VTT:stä | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 21.9.2020.
 39. Yhteystiedot | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 16.9.2020.
 40. a b Ruoka | Maapallo ei enää kestä tehomaataloutta – Alkamassa on solumaatalouden aikakausi, josta toivotaan ratkaisuja ihmiskunnan suurimpiin ongelmiin Helsingin Sanomat. 3.1.2021. Viitattu 21.9.2021.
 41. FINLEX ® - Säädökset alkuperäisinä: Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä… 761/2014 www.finlex.fi. Viitattu 30.9.2020.
 42. VTT yhtiönä | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 30.9.2020.
 43. Vaikuttavuus VTT. Viitattu 8.7.2016.
 44. Näin ratkomme tulevaisuuden haasteita yhdessä | VTT www.vttresearch.com. Viitattu 23.9.2020.
 45. VTT ja Saab laajentavat tutkimusyhteistyötään Uusiteknologia.fi. 27.6.2019. Viitattu 16.9.2020.
 46. Testiravintola löysi uusimman tekniikan Uusiteknologia.fi. 29.10.2018. Viitattu 16.9.2020.
 47. Fazer luottaa kauraan – uusia satsauksia jalostukseen Yle Uutiset. Viitattu 16.9.2020.
 48. VTT ja Rolls-Royce yhteistyöhön etäohjattavien laivojen kehittämisessä Yle Uutiset. Viitattu 16.9.2020.
 49. VTT kehittää koronaviruksen pikatestiä Lääkärilehti.fi. Viitattu 16.9.2020.
 50. Suomalainen tutkimushanke selvittää koronan leviämistä ilmateitse Ilta-Sanomat. 18.9.2020. Viitattu 21.9.2020.
 51. Jari Kainulainen: Robottiautojen laajat tietestit alkavat Euroopassa – VTT mukana Tärkeimmät talousuutiset | Kauppalehti. Viitattu 23.9.2020.
 52. Tamperelaisessa teollisuushallissa on kehitetty tekniikkaa, joka voi vielä pelastaa maailman öljykriisiltä ja ydinjätteiltä Yle Uutiset. Viitattu 23.9.2020.
 53. Suomalaistutkimus: Sisu johtaa pahimmillaan synkille poluille Helsingin Sanomat. 12.2.2020. Viitattu 30.9.2020.
 54. Tekstiiliteollisuus | Suomessa on monta nousevaa kestävien tekstiilikuitujen valmistajaa, mutta alan tuntijoiden mielestä se ei vielä riitä Helsingin Sanomat. 18.8.2021. Viitattu 9.9.2021.
 55. VTT kehitti huipputarkan kameran ihosyövän havaitsemiseen - visiona jokapojan älyranneke Yle Uutiset. Viitattu 16.9.2020.
 56. Talouselämä: Revenio käy ihosyövän kimppuun - lisensoi VTT:ltä seulontateknologiaa Talouselämä. Viitattu 16.9.2020.
 57. Aivan uudenlaisia makuja – keksittiinkö mullistus oluen tuotantoon? mtvuutiset.fi. 5.3.2015. Viitattu 16.9.2020.
 58. VTT:n anturi tunnistaa pilaantuneen ruuan Maaseudun Tulevaisuus. Viitattu 16.9.2020.
 59. Talouselämä: Säästö lähes 100-kertainen - Suomessa keksittiin keino Hornetien eliniän pidentämiseen Talouselämä. Viitattu 16.9.2020.
 60. Suomalainen sähköbussi päästi ennen vain yhden, harvinaisen äänen - sitten sekin vaikeni Ilta-Sanomat. 8.4.2015. Viitattu 16.9.2020.
 61. Janne Luotola: VTT sai puhelimen havaitsemaan rytmihäiriöt Tekniikkatalous. Viitattu 16.9.2020.
 62. VTT on kasvattanut arviotaan uusien asuntojen tarpeesta – nyt pitäisi rakentaa jo 30000-35000 asuntoa vuodessa Rakennuslehti. 11.6.2020. Viitattu 30.9.2020.
 63. Elina Lappalainen: Älylasit mullistava Dispelixin näyttö valmis massatuotantoon - keräsi 12 miljoonan rahoituspotin Talouselämä. Viitattu 16.9.2020.
 64. Elina Lappalainen: Viljamittari kertoo sadon arvon jo pellolla Talouselämä. Viitattu 30.9.2020.
 65. Oululainen GrainSense on saanut miljoonarahoituksen Kaleva.fi. Viitattu 30.9.2020.
 66. Miina Rautiainen: Sellu- ja kierrätyskuitua valmistava Infinited Fibre Company keräsi 3,7 miljoonaa euroa – Fortum hankki 4 % omistuksen Tekniikkatalous. Viitattu 30.9.2020.
 67. Suomalainen Infinited Fiber tekee miljoonan euron kangaspaloja Fab. 3.4.2019. Viitattu 30.9.2020.
 68. Kari Peltonen: Hologrammeja ilman lisäaineita Tekniikkatalous. Viitattu 30.9.2020.
 69. Juha-Matti Mäntylä: Talouselämän kuumimmat startupit: Paptic on pakkausten Gore-Tex, ostoslistalla paperikone Talouselämä. Viitattu 16.9.2020.
 70. Sanna Pekkonen: Hyönteisteollisuuden uusi lupaus: Tämä yritys aikoo tehdä kärpäsen toukista proteiinia lemmikeille ja kaloille Talouselämä. Viitattu 21.9.2021.
 71. Suomalaiskeksintö valaisee ja desinfioi yhtä aikaa Uusiteknologia.fi. 1.9.2020. Viitattu 5.10.2020.
 72. Takana kostea ilta ja edessä ajomatka? Ajokuntoa ei tarvitse enää arvuutella, sen voi mitata syljestä Yle Uutiset. Viitattu 23.9.2020.
 73. Uusi ratkaisu vaatejäteongelmaan – Suomalainen startup-yritys valmistaa uutta vaatekuitua tekstiilijätteestä mtvuutiset.fi. 25.2.2020. Viitattu 16.9.2020.
 74. 3D-tulostuksella suorituskykyisempiä ja kevyitä metalliosia kustannustehokkaasti www.ammattilehti.fi. Viitattu 16.9.2020.
 75. Niina Setälä: SSS: Suomalainen sinilevämyrkkyjen pikatesti kiinnostaa myös USA:n armeijaa – ”Olemme viime kuukausina myyneet kymmeniätuhansia sinilevätestejä” Tekniikkatalous. Viitattu 16.9.2020.
 76. Innovaatiot | Kananmunan valkuainen ilman kananmunaa toi voiton innovaatiokilpailussa Helsingin Sanomat. 30.10.2020. Viitattu 9.9.2021.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta VTT.