Solidium

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Solidium Oy on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö. Vuoden 2013 lopussa sillä oli varoja 7,229 miljardia euroa.[1]

Solidiumin hallintaan siirtyi syksyllä 2008 valtion ei-strategiset osakeomistukset Kemirassa, Metsossa, Outokummussa, Rautaruukissa, Sammossa, Spondassa, Stora Ensossa ja TeliaSonerassa. Solidium hoitaa omistuksiaan niin, että niistä saadaan valtiolle paras mahdollinen kokonaistuottokenen mukaan?. Kesäkuussa 2009 Solidiumin osakeomistukset täydentyivät, kun valtio luovutti kaikki omistamansa Elisa Oyj:n osakkeet Solidiumille.

Tarvittaessa Solidium voi hankkia yksin tai yhteistyössä muiden kotimaisten toimijoiden kanssa uutta omistusta joko osinkotuloillaan tai lainarahalla.

Solidium Oy:n toimitusjohtajana toimii Kari Järvinen. Seitsenhenkisen hallituksen puheenjohtaja oli huhtikuuhun 2015 Pekka Ala-Pietilä[2].

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Solidiumin perusti alun perin Suomen Pankki vuonna 1991 hoitamaan SKOPilta haltuunsa saamaansa osakesalkkua.[3]

2000-luvulla yhtiö toimi kiinteistöalalla. Vuonna 2004 Solidium osti Kapiteeli Oyj:ltä Kruunuasunnot Oy:n.[4] Kruunuasuntojen kiinteistöomaisuus oli peräisin puolustuslaitokselta, jonka kiinteistöjä yhtiöitettiin 1999–2003 osana valtion kiinteistöstrategiaa.

2008[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtioneuvosto esitti eduskunnalle yleisistunnossaan 21.10.2008, että valtion omistamat osakkeet kahdeksassa ei-strategisessa pörssiyhtiössä siirretään valtion sataprosenttisesti omistamalle erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:lle. Ennen valtioneuvoston lokakuista päätöstä Solidium Oy toimi muun muassa kiinteistöliiketoiminnassa.

Osakeomistukset koskivat valtion hallussa olleita Kemira Oyj:n, Metso Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n, Sampo Oyj:n, Sponda Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja TeliaSonera AB:n osakkeita. Valtioneuvoston päätöksen yhteydessä valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies määritti Solidiumin tehtäviksi sinivalkoisen omistajapolitiikan vahvistamisen ja vakauttamisen sekä parhaan mahdollisen kokonaistuoton ja osakeomistusten hoidon saavuttamisen. Valtioneuvosto asetti Solidiumin toiminnalle raamit, joiden puitteissa yritys voi tarvittaessa itsenäisesti hankkia uusia osakeomistuksia joko osinkotulo- tai lainarahoituksella.

Solidiumin sijoituspäätösten perustaksi määritettiin ennen kaikkea pitkän aikavälin taloudellisesti ja kansallisesti tärkeät kriteerit.

Valtioneuvoston lokakuussa 2008 tekemän esityksen jälkeen valtion hallussa olleet ei-strategiset osakeomistukset siirrettiin apporttina omaisuutena 11.12.2008 Solidium Oy:n hallintaan. Solidiumin haltuun siirtyi kyseisenä päivänä seuraavat osakeomistukset:

 • 20 656 500 Kemira Oyj:n osaketta
 • 15 695 287 Metso Oyj:n osaketta
 • 56 440 597 Outokumpu Oyj:n osaketta
 • 55 656 699 Rautaruukki Oyj:n osaketta
 • 79 280 080 Sampo Oyj:n A-osaketta
 • 38 065 498 Sponda Oyj:n osaketta
 • 55 595 937 Stora Enso Oyj:n A-osaketta
 • 41 483 501 Stora Enso Oyj:n R-osaketta ja
 • 616 128 221 TeliaSonera AB:n osaketta

Osakeomistusten arvo luovutushetkellä joulukuussa 2008 oli noin 5,28 miljardia euroa.

12. joulukuuta 2008 pidetyssä Solidium Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yritykselle uusi hallitus. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Keijo Suila ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä muiksi jäseniksi Jouni Hakala, Antti Herlin, Lauri Ihalainen, Marketta Kokkonen ja Anni Vepsäläinen.

2009[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Helmikuun 5. päivänä Solidiumille nimitettiin uusi toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaksi valittiin DI, MBA Kari Järvinen.

Sponda Oyj:n hallitus päätti 25.5.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 208 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. Sponda järjesti osakeannin vahvistaakseen tasettaan ja parantaakseen maksuvalmiuttaan. Solidium Oy, joka ennen osakeantia omisti 34,3 % Spondan osakkeista, oli ennen ylimääräistä yhtiökokousta ilmoittanut yhtiölle, että se tulee tukemaan suunniteltua osakeantia, äänestämään osakeannin järjestämisen puolesta yhtiökokouksessa ja merkitsemään oman osuutensa sille osakeannissa tarjottavista osakkeista.

Spondan merkintäetuoikeusannin merkintäaika päättyi 22.6.2009 ja anti ylimerkittiin. Solidium Oy osallistui täysimääräisesti osakeantiin sijoittamalla 71 miljoonaa euroa. Solidiumin omistusosuus Sponda Oyj:ssa säilyi näin ollen muuttumattomana 34,3 %:ssa.

Suomen valtio luovutti 11. kesäkuuta kaikki omistamansa 16 006 000 Elisa Oyj:n osaketta, noin 9,62 prosenttia Elisa Oyj:n osakekannasta, Solidium Oy:lle apporttina. Elisan osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 11.6.2009 Helsingin pörssissä, 10,84 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, 173 505 040 eurolla. Luovutuksen jälkeen Solidium nosti omistusosuutensa 10,0 prosenttiin Elisa Oyj:ssa hankkimalla 625 000 osaketta julkisessa kaupankäynnissä.

2010[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kesällä 2010 Solidium myi 53 miljoonaa kiinteistösijoittaja Spondan osaketta saaden myynnistä 176 miljoonaa euroa[5] ja syksyllä se myi maaliyhtiö Tikkurilan osakkeita 98 miljoonalla eurolla[6].

2013[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkuvuodesta Solidium osallistui Talvivaaran merkintäantiin.[7] Solidium käytti merkintäoikeutensa täysimääräisesti, merkiten osakkeita 23 miljoonalla eurolla. Lisäksi Solidium merkitsi toissijaisesta annista osakkeita noin 24 miljoonalla eurolla.[8] Solidium lupautui merkitsemään osakkeita oman omistusosuutensa lisäksi 30 miljoonalla eurolla[9].

Syyskuussa Solidium myi 68 miljoonaa TeliaSoneran osaketta saaden myynnistä noin 368 miljoonaa euroa. Solidiumin omistus pieneni 11,7 prosentista 10,1 prosenttiin.[10]

2014[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Solidium myi 25. helmikuuta 2014 noin 12,6 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille noin 450 miljoonan euron kokonaishinnalla. Osakemyynnin seurauksena Solidiumin omistus Sammossa laski 14,2 prosentista noin 11,9 prosenttiin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Lisäksi Solidium tarjosi 350 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa Sammon A-osakkeisiin. [11]

Solidium myi 100 miljoonaa TeliaSoneran osaketta marraskuussa 2014. Osakkeiden myyntitulot olivat 5 042 miljoonaa Ruotsin kruunua.[12][13][14]

2015[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pekka Ala-Pietilä sai potkut kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen valtataistelun tuloksena, potkujen antajana omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero, mutta taustalla oli pitkäkestoinen valtapeli, jossa toisena osapuolena oli valtion omistajaohjausyksikön osastopäällikkö Eero Heliövaara. Eila Ailasmaa erosi Solidiumin hallituksesta tämän jälkeen, samoin hallituksen sihteeri, laamanni Pekka Merilampi .[2]

Salkku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Solidiumin hallinnassa olevat osakeomistukset (10.7.2015)[15]:

Yritys Osakkeiden
lukumäärä
Omistusosuus
 %
Arvo
milj. €
Elisa Oyj 16 801 000 10,0 496
Kemira Oyj 25 896 087 16,7 264
Metso Oyj 19 137 344 13,0 475
Outokumpu Oyj 109 069 264 26,2 434
Outotec Oyj 24 183 015 13,2 140
Sampo Oyj 66 657 360 11,9 3 000
SSAB AB A-osake 26 448 015 8,7 121
SSAB AB B-osake 67 517 020 27,6 266
Stora Enso Oyj
 • A-osake
 • R-osake

55 595 937
41 483 501

12,3

31,5
6,8

514
382

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 318 329 000 15,2 10
TeliaSonera AB 137 123 642 3,2 723
Tieto Oyj 7 415 418 10,0 159
Valmet Oyj 16 695 287 11,1 165
yhteensä 7 149

Hallitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hallituksen kokoonpano:[16]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. http://web.archive.org/web/20140415012538/http://www.solidium.fi/files/solidium/julkaisut/Puolivuosikatsaus%20FIN%2020140129.pdf
 2. a b Jukka-Pekka Raeste: Kovaa peliä Solidiumissa. Helsingin Sanomat, 29.4.2015, s. A34–35. Verkkoversio: Eero Heliövaaralle erävoitto Solidiumin valtataistelussa Viitattu 29.4.2015.
 3. Omistajaonline.fi
 4. http://www.deski.fi/page.php?page_id=9&tiedote_id=179
 5. http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110155735
 6. http://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/tiedote/t=solidium-on-myynyt-kaikki/id=19444515
 7. http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/2/tiedote/solidium-osallistuu-talvivaaran-260-milj-euron-merkintaetuoikeusantiin/
 8. http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/solidium+joutui+laittamaan+ylimaaraista+rahaa+talvivaaraan/a894467?service=mobile&page=4
 9. http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/pera+solidium+ja+varma+sitoutuvat+talvivaaran+osakeantiin/a878830?service=mobile&page=2
 10. http://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/tiedote/t=solidium-toteutti-onnistuneesti/id=33815372
 11. http://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/tiedote/t=solidium-toteutti-menestyksekksti/id=54429733
 12. http://yle.fi/uutiset/solidium_myy_taas_teliasoneran_osakkeita/7603438
 13. http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/1/tiedote/solidium-kaynnistaa-teliasoneran-osakkeiden-myynnin2/
 14. http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/1/tiedote/solidium-toteutti-onnistuneesti-teliasonera-ab-n-osakkeiden-myynnin2/
 15. Salkku Solidium. Viitattu 11.7.2015.
 16. http://www.solidium.fi/fi/hallinto/hallitus/

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]