Tampereen yliopisto

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tampereen yliopisto
Kansalaiskorkeakoulu
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu
Tampereen yliopisto.svg
University of Tampere.jpg
lat. Universitas Tamperensis
engl. University of Tampere
Motto Tehdään tulevaisuus yhdessä
Perustettu 1925
Tyyppi Julkinen
Rehtori Liisa Laakso
Opiskelijoita 23 000
Jatko-opiskelijoita 2 500
Sijainti Tampere, Suomi
Osoite Kalevantie 4, Tampere
Sivusto http://www.uta.fi

Tampereen yliopisto (lyhenne TaY[1] tai UTA[2]) on suomalainen yliopisto, jonka pääpaikka on Tampereella. Yliopisto on yhteiskuntatieteellisesti painottunut. Yliopiston opiskelijamäärä on noin 23 000[3]. Sen rehtori on Liisa Laakso.[4] Yliopisto antaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta Tampereen lisäksi Porin yliopistokeskuksessa (yhteiskuntatieteiden ala).

Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[5]

Kansalaiskorkeakoulu (1925–1930)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yliopiston pohjana oleva korkeakoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1925 nimellä Kansalaiskorkeakoulu. Perustamisvuonna opiskelijoita oli 72, ja valittavina olivat sanomalehtimiestutkinto, hallinnollinen tutkinto ja osuustoimintatutkinto. Kansalaiskorkeakoulu ehti toimia tällä nimellä ainoastaan viisi vuotta, kun sen nimi muutettiin vuonna 1930 muotoon Yhteiskunnallinen korkeakoulu (YKK).

Yhteiskunnallinen Korkeakoulu (1930–1966)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Franzéninkadun talon peruskiven muuraustilaus vuonna 1930.
Yhteiskunnallinen korkeakoulu muuttamassa vuonna 1960.

Vuonna 1930 toteutettiin yliopiston nimenmuutos Yhteiskunnalliseksi Korkeakouluksi. Nimenmuutoksen jälkeen tutkintovalikoima laajeni ja korkeakoulussa oli mahdollista opiskella sanomalehtitutkinto, hallinnollinen tutkinto, osuustoimintatutkinto, kunnallistutkinto, lastensuojelututkinto, lain­opillinen tutkinto sekä kansansivistystutkinto.

Korkeakoulussa oli lisäksi mahdollista suorittaa yhteis­kunta­tieteiden kandidaatin tutkinto. Tästä juontaa juurensa Suomen yliopistollisten tutkintojen yhteiskuntatieteiden koulutusalalla vallitseva päällekkäisyys: yhteiskuntatieteiden-alkuiset tutkinnot olivat alkujaan Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta ja valtiotieteen/-tieteiden-tutkinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta.

Yhteiskunnallisen korkeakoulun rakennus vuonna 1960

Yhteiskunnallista korkeakoulua kutsuttiin joskus ”kirjailijoiden korkeakouluksi”, koska yli 70 suomalaisen kirjailijan on laskettu opiskelleen siellä. Erityisesti näin oli koulun alkuaikoina 1920- ja 1930-luvuilla.[6] YKK:ssa opiskelleita ja sittemmin kirjailijoina tunnettuja ovat olleet muun muassa Eino Hosia, Juhani Konkka, Oiva Paloheimo, Kerttu-Kaarina Suosalmi, Arvo Turtiainen ja Tatu Vaaskivi. Unto Kupiainen toimi YKK:ssa kotimaisen kirjallisuuden professorina ja vararehtorina.

Yhteiskunnallinen korkeakoulu sai vuonna 1933 oman talon Helsingin Kallioon Franzénin­kadulle. Yhteiskunnallisen korkeakoulun jälkeen talo tunnettiin Helsingin yliopiston Franzénia-rakennuksena[7][8], jossa toimivat pitkään Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokset.

Vuonna 1930 perustettiin taloudellis-yhteiskunnallinen opetusjaosto sekä hallinnollis-lainopillinen opetusjaosto. Opetusjaostot olivat korkeakoulussa välttämättömyys, sillä korkeakoulun tarkoituksena oli tuottaa maahan ammatillisesti päteviä toimihenkilöitä myös muista kuin ylioppilaista – yliopistoon pääsyn edellytyksenä kun oli ylioppilastutkinto. Opetusjaostot säilyivät myöhemmän yliopistonkin rakenteissa aina 1990-luvulle saakka.

1940-luvulla tutkintovalikoima kasvoi. Vuonna 1942 perustetun huoltotyön opetusjaoston aineiksi tuli sosiaalihuoltajatutkinto (1942), nuorison­ohjaaja­tutkinto (1945) ja vankeinhoitotutkinto (1949). Kirjastotutkinto perustettiin yhteiskuntatieteelliseen opetusjaostoon vuonna 1945, jolloin perustettiin myös yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos.

Vuonna 1949 korkeakoulun akateeminen aines ryhmittyi yhteiskuntatieteelliseksi tiedekunnaksi. Tiedekunnassa suoritettiin ensimmäinen yhteis­kunta­tieteiden lisensiaatin tutkinto vuonna 1953, ja ensimmäinen tohtori valmistui vuonna 1955. Vuonna 1956 järjestettiin ensimmäinen maisteripromootio. Ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin Tampereen-aikana vuonna 1965.

Vuonna 1956 sovittiin laitoksen siirtämisestä Tampereelle, mikä toteutettiin vuonna 1960. Samana vuonna valmistui yliopiston päärakennus, jonka suunnitteli Toivo Korhonen.

Tampereella korkeakoulu alkoi laajentua. Vuonna 1964 perustettiin humanistinen tiedekunta ja vuonna 1965 taloudellis-hallinnollinen tiedekunta.

Tampereen yliopisto (1966–)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereen yliopiston vuonna 2003 valmistunut Pinni B-rakennus.

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun nimi muuttui vuonna 1966 Tampereen yliopistoksi.

1970-luvun alusta lähtien yliopisto on laajentunut nykyisiin mittoihinsa. Lääketieteellinen tiedekunta perustettiin 1972 ja kasvatustieteiden tiedekunta vuonna 1974. Vuonna 1974 yliopisto valtiollistettiin. Kielikeskus aloitti toimintansa vuonna 1976.

Yhteiskunnallinen, julkisen hallinnon ja sosiaaliturvan opetusjaokset yhdistettiin 1989 yhdeksi opetusjaostoksi, joka lopetettiin kokonaan vuonna 1998. Viimeisin laajennus yliopiston tiedekuntiin oli informaatiotieteiden tiedekunta, jonka toiminta alkoi vuonna 2001.

Useat Tampereen yliopiston rakennuksista on nimetty tunnettujen tamperelaisten suurmiesten mukaan: Päätalo, Linna, Virta ja Arvo.

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun on tarkoitus yhdistyä vuoden 2019 alussa. Uuden korkeakoulun nimeksi piti tulla Tampereen uusi yliopisto, englanniksi Tampere New University,[9] Tarkoitusta varten perustettiin Tampereen korkeakoulusäätiö 20.4.2017.[10] mutta nimi peruttiin, ja nimeksi tulee Tampereen yliopisto, englanniksi Tampere University.[11]

Opetusjaostot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiskunnallinen korkeakoulu oli laitos, jonka tarkoituksena oli tuottaa maahan ammatillisesti päteviä toimihenkilöitä. Jotta näitä voitaisiin kouluttaa myös muista kuin ylioppilaista, korkeakoulussa toimi vuoteen 1998 saakka opetusjaostojärjestelmä.

Opetusjaostoissa oli mahdollista eri aikoina suorittaa (suluissa tutkintoa lähinnä vastaavat nykyiset tiedealueet):

 • Sanomalehtitutkinto (tiedotusoppi)
 • Kunnallistutkinto (kunnallistieteet)
 • Osuustoimintatutkinto
 • Lastensuojelututkinto (sosiaalityö)
 • Lainopillisen tutkinto (julkisoikeus)
 • Kansansivistystyön opettajatutkinto (aikuiskasvatustiede)
 • Kirjastotutkinto (informaatiotutkimus)
 • Sosiaalihuoltajatutkinto eli sosionomitutkinto (sosiaalitieteet)

Opetusjaostoissa suoritetut tutkinnot rinnastettiin alempiin korkea­koulu­tutkintoihin, ja ne antoivat pätevyyden lähinnä erilaisiin kunnallisiin virkoihin. Merkittävä osa suomalaisista toisen maailmansodan jälkeisistä kunnallisvirkamiehistä sai pätevyytensä suorittamalla jonkin Tampereen yliopiston opetusjaostotutkinnon.[12] Vuonna 2006 julkaistun selvityksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa kuntajohtajista oli ”Tampereen koulun” kasvatteja. Opetusjaostot lakkautettiin vuonna 1998[13]. Nykyisin ylioppilastutkinto ei ole välttämätön yliopisto-opinnoissa.

Yliopiston tiedekunnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yliopisto on jakaantunut kuuteen tiedekuntaan:[14]

Tiedekunta Laitokset ja yksiköt/yksittäiset oppiaineet, joiden toiminnot
siirtyivät tiedekuntaan
Johtamiskorkeakoulu johtamiskorkeakoulu
Kasvatustieteiden tiedekunta kasvatustieteiden yksikkö
Luonnontieteiden tiedekunta matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma (informaatiotieteiden yksikkö)

tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (informaatiotieteiden yksikkö)

tilastotieteen keskus (informaatiotieteiden yksikkö)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta BioMediTech

lääketieteen yksikkö

työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri (terveystieteiden yksikkö)

Viestintätieteiden tiedekunta kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

viestinnän, median ja teatterin yksikkö

informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma (informaatiotieteiden yksikkö)

Human-Technology Interaction -maisteriohjelma (informaatiotieteiden yksikkö)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta terveystieteiden yksikkö

yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Tammikuussa 2017 yliopiston yksiköt muuttuivat tiedekunniksi, entiset yksiköt olivat:

Tammikuuhun 2011 saakka yliopisto oli jakautunut kuuteen tiedekuntaan:

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD, Finnish Social Science Data Archive, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv) perustettiin vuonna 1999. Se palvelee tieteellistä tutkimusta ja opetusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Se arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimusta, opetusta ja opiskelua varten. Yksikkö on Tampereen yliopiston erillinen laitos.

Tietoarkiston tehtävänä on edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä[15]. Vuonna 2008 toteutetussa ensimmäisessä Suomen kansallisen tason tutkimuksen infrastruktuurien nykytilan selvityksessä todettiin, että Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yksi 24 olemassa olevasta kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurista.[16] Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto sai vuoden 2010 alussa oikeuden käyttää rinnakkaisnimeä Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto[17].

Viestintä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yliopiston ulkoista viestintää hoitaa muun muassa Aikalainen-lehti. Yliopiston suojissa toimii myös Radio Moreeni.

Alumnitoiminta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereen yliopiston Alumni ry. on perustettu 1987. Yhteyksiä yliopiston ja entisten opiskelijoiden välillä ylläpitävä Tampereen yliopiston Alumni on Suomen vanhin yliopiston alumniyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja on Juha Kostiainen.[18]

Keulakuvakseen eli alumnimeritukseksi Alumni ry. on kutsunut ansioituneita yliopiston kasvatteja. Tällaisina alumnilähettiläitä Tampereen yliopiston kasvateista ovat olleet vuorollaan pääministeri Kalevi Sorsa, maaherra Pirjo Ala-Kapee, Altian pääjohtaja Veikko Kasurinen, Kansallisoopperan johtaja Päivi Kärkkäinen ja yhteiskuntatieteiden maisteri Simo Frangén.

Hallinto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hallitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tampereen yliopiston hallitukseen kuuluu 11 jäsentä[19]:


Kanslerit

Rehtorit

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Mervi Kaarninen: Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960–2000. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-072-4.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus Kotus. Viitattu 25.6.2013.
 2. Lyhenneluettelo: U Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 9.3.2016.
 3. Yliopisto pähkinänkuoressa - www.uta.fi. Viitattu 7.2.2017.
 4. Liisa Leinonen: Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi valittiin Liisa Laakso Ylen uutiset. 26.10.2015. Viitattu 26.10.2015.
 5. Tampereen yliopiston vuosikymmenet, Tampereen Yliopisto, 4.1.2010
 6. Rekola, Esko: Viran puolesta, s. 75. Helsinki: WSOY, 1998.
 7. Valtio-opin historialliset murrokset Suomessa, Avoin yliopisto / Kari Paakkunainen
 8. Sosiaalitieteilijöiden kadotettu paratiisi, Ylioppilaslehti, 18.10.1996.
 9. Heino, Anne: Uusi nimi uudelle korkeakoululle: Tampereen uusi yliopisto 20.4.2017. Yle. Viitattu 20.4.2017.
 10. Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin 20.4.2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 20.4.2017.
 11. Uusi ei ollut pitkään uusi Yle.fi, uutiset. 14.9.2017. Viitattu 14.9.2017.
 12. Kansalaiskorkeakoulusta suomalaisen yhteiskunnan tutkijaksi, Tampereen yliopisto. Viitattu 24.8.2007.
 13. Ihonen, M., Kiho, J., Peltola, K., Rautanen, P., Vuolanto, V. (2006) Tampereen yliopisto. Teoksessa Alaniska, H. (toim, 2006). Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 16:2006. ISBN 952-206-053-4. ISSN 1457-3121. Sivu 88.
 14. Tiedekunnat 1.1.2017. Tampereen yliopisto. Viitattu 7.2.2017.
 15. Tietoarkisto organisaationa, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 16. Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: Nykytila ja tiekartta, Opetusministeriö
 17. yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto -nimi käyttöön, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 28.1.2010
 18. Juha Kostiainen johtaa Tampereen yliopiston alumneja 21.4.2010. Tampereen yliopisto. Viitattu 15.10.2010.
 19. Tampereen yliopiston hallituksen jäsenet 17.1.2017 (päivitetty). Tampereen yliopisto. Viitattu 7.2.2017.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Tampereen yliopisto.