Kannabiksen lainsäädännöllinen asema

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kannabislainsäädäntö maittain

Kannabiksen asema lainsäädännössä vaihtelee maittain. Suurimmassa osassa maita kannabis on luokiteltu huumausaineeksi ja sen käyttö ja hallussapito on kielletty.

Kannabiksen kieltäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabis kiellettiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella. Myöhemmin Yhdysvaltojen vaikutuksesta kielto levisi YK:n kautta lähes kaikkiin maailman maihin.[1]

Yhdysvalloissa oli vuonna 1910 käsiteltävänä lakiesitys, joka koski silloin käytössä olevia lääkeaineita (Foster Anti-Narcotic Bill). Lakiesityksen tarkoituksena oli tutkia lääkkeinä käytettyjen aineiden turvallisuutta. Kannabis oli mukana tässä lakiesityksessä, mutta se kumottiin, koska kannabiksen ei katsottu olevan riippuvuutta aiheuttava.

Tappajahuume ja Marihuana Tax Act[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1930-luvulla syntyi myös pelotteleva valistus, jossa kannabiksen muun muassa varoitettiin muuttavan tavalliset kansalaiset verenhimoisiksi tappajiksi. Kuuluisa esimerkki on Reefer Madness -elokuva vuodelta 1936.[2] Tavallisimmaksi nimitykseksi kannabikselle vakiintui meksikolaisperäinen sana marihuana.[3]

Federal Narcotics Bureaun huolella suunnittelema pelotteleva valistus synnytti yleisössä hysteriaa ja lopulta johti marijuanan vastaisen Marihuana Tax Act -lakiehdotuksen hyväksymiseen 1937.[4]

Vuoteen 1937 saakka kannabis oli laillista suurimmassa osassa Yhdysvaltain osavaltioita ja monin paikoin avoimesti saatavilla. Liittovaltion tasolla hyväksytty uusi verolaki (Marihuana Tax Act) teki käytännössä kannabiksen hallussapidon rangaistavaksi. Laki ei suoranaisesti tehnyt kannabiksesta laitonta, mutta jokainen, joka halusi ostaa, myydä, käyttää tai pitää hallussa kannabista, velvoitettiin anomaan valtiolta postimerkkiä muistuttava kannabisveromerkki (eng. marihuana stamp). Valtio kuitenkin painoi vain nimellisen määrän kyseisiä ”lupia”, eikä niitä siten ollut saatavissa. Saadakseen luvan oli tuotava kannabista mukana lupaa hakiessa, jolloin oli jo lainrikkoja ja joutui vaikeuksiin. Lain hyväksymiseen Yhdysvaltain kongressissa vaikuttivat merkittävästi William Randolph Hearstin omistamat sanomalehdet.lähde?

YK:n huumausainesopimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1961 voimaantullut YK:n huumausainesopimus piti Yhdysvaltain vaikutuksesta sisällään myös laajamittaisen kannabiksen kiellon. Toinen YK:n sopimus vuodelta 1988 tiukensi kannabiksen päihdekäytön kieltoa entisestään.[5]

Intia vastusti päätöksiä voimakkaasti, koska sillä oli laaja ja perinteinen kannabiksen käyttökulttuuri. Tämän vuoksi Intialle myönnettiin 25 vuotta lisäaikaa kieltolain toteuttamiseksi ja virallisesti Intia kielsi kannabiksen käytön vasta 1989.lähde?

Kriminalisointi Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asetustasolla huumeiden käyttö määriteltiin Suomessa rikokseksi vuonna 1966 ja vuosikymmenen lopulla huumeasiat siirrettiin huoltopoliisilta rikospoliisille, jonka puitteisiin perustettiin huumeisiin erikoistuneita yksiköitä.

Vuonna 1972 säädettiin huumausainelaki. Erimielisyydet huumekysymyksen määrittelyssä tiivistyivät kysymykseen huumeiden käytön rangaistavuudesta. Hallituksen esityksessä käyttöä ei määritelty rangaistavaksi teoksi.[6] Eduskunnassa lakivaliokunta[7] suositteli käytön kriminalisointia, kun taas talousvaliokunta[8] asettui hallituksen linjalle. Suuri valiokunta päätti asiasta arvalla. Nostetussa arvassa luki Ei, eli siis hallituksen rangaistamattomuuskantaa vastaan ja kriminalisoinnin puolesta[9], joka hyväksyttiin myös lopullisessa äänestyksessä äänin 92 puolesta – 80 vastaan.[10]

Lainsäädäntö muualla Euroopassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liittyen YK:n huumausaineita koskevaan yleissopimukseen kannabiksen valmistus eli kasvatus huumausaineena käytettäväksi on kielletty kaikkialla Euroopassa. Kannabiksen käytön suhteen Euroopassa lainsäädäntö vaihtelee merkittävästi jäsenmaiden välillä Ruotsin käytön kriminalisoivasta tiukasta lainsäädännöstä Alankomaiden pienten kannabismäärien valvotuissa oloissa tapahtuvan myynnin sallivaan käytäntöön.

 • Alankomaat: Alankomaissa laki ei suoraan salli kannabistuotteiden myyntiä, mutta käytännössä se on mahdollista Coffee shop -kahviloissa. Näissä kahviloissa tapahtuvaan kannabis-tuotteiden myyntiin ei puututa, mikäli myynti täyttää lisenssin ehtona olevat arviointiperusteet. Myös kasvatus yksityiseen käyttöön on dekriminalisoitu (enimmillään 5 kasvia).
 • Belgia: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi. Aikuisten käytöstä ja pienien määrien (alle 3 gramman tai yhden kasvin) hallussapidosta ei rangaista.[11][12]
 • Britannia: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta sen käytöstä ja pienien määrien hallussapidosta ei käytännössä rangaista. Kannabis on nykyään B-luokan huume uusien vahvempien lajikkeiden ilmestyttyä Lontoon alueelle.[13]
 • Espanja: Kannabiksen käytöstä yksityisissä tiloissa ei rangaista. Myös pienien määrien kasvattaminen omaan käyttöön on dekriminalisoitu.[14]
 • Italia: Kannabis ja vahvemmat huumausaineet ovat nykyään selvästi eroteltu Italian huumausainelaissa. Kannabiksen käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei käytännössä rangaista.[15][16][17]
 • Portugali: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta käytöstä ja hallussapidosta ei rangaista.[18][19]
 • Ranska: Lainsäädännössä määritelty huumausaineeksi, jonka kasvatus, myynti ja hallussapito sekä käyttö kiellettyä.[20] Viranomaiset eivät tosin puutu hallussapitoon ja käyttörikokseen, sillä vahvojen huumausaineiden käyttö ja niiden osuus rikollisuuteen ovat selkeästi suurempia ongelmia (resurssipula)lähde?.
 • Romania: Romania salli kannabiksen lääkekäytön vuonna 2013.[21]
 • Saksa: Berliinin, Bremenin, Hampurin, Baden-Wurttembergin, Baijerin, Hessenin, Saarlandin ja Schleswig-Holsteinin osavaltioissa kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta käytöstä ja pienien määrien hallussapidosta tehdään yleensä syyttämättäjättämispäätös. Pieneksi määräksi eri osavaltioissa katsotaan yleisesti 6 grammaa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (useat osavaltiot ovat viime aikoina kiristäneet pieneksi katsomaansa määrää ja ilmassa on poliittisia paineita yhtenäistää raja kuuteen grammaan) Muualla kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi ja sen käytöstä seuraa lain mukaan rangaistus.lähde?
 • Slovenia: Kannabiksen käyttö ja pienien määrien hallussapito/osto ei ole rikos.lähde?
 • Sveitsi: Kannabiksen käyttö on kielletty laissa, mutta käytännössä siitä ei rangaista kovin helposti. Sveitsissä kannabiksen jakelu on sallittu. Myös pienimuotoinen kannabiksen kasvattaminen omaan käyttöön on sallittua, mutta isoihin viljelmiin suhtaudutaan kielteisesti.[22] Sveitsin kantonit Vaud, Neuchâtel, Geneve ja Fribourg laillistivat 4 kannabiskasvin kasvattamisen vuoden 2012 alusta asti vähentääkseen katukauppaa.[23] 1.10.2013 lähtien Sveitsi yhtenäisti kannabislakejaan siten että täysi-ikäiselle korkeintaan 10 gramman hallussapito on rike, josta saa noin sadan euron sakon ilman, että poliisin rekisteriin tulee merkintää. Yksi merkittävä syy lakimuutokseen oli keventää oikeusjärjestelmän taakkaa, koska pieniä hallussapitoja käsiteltiin aiemmin 30 000 vuodessa.[24][25]
 • Tanska: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi ja sen käytöstä, hallussapidosta ja myynnistä seuraa lain mukaan rangaistus. Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sijaitsevassa vapaakaupunki Christianiassa tapahtuvaa huumekauppaa on kuitenkin katsottu sormien läpi.[26] Enemmistö Kööpenhaminan kunnanvaltuustosta haluaa laillistaa kannabiksen kolmen vuoden koeajaksi ja tehdä sen myynnistä kunnan säätelemää liiketoimintaa. Kaupan koko tuotto ohjattaisiin huumetyöhön ja narkomaanien hoitamiseen. Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa Tanskalaisista kannattaa laillistamishanketta.[27]
 • Tšekki: Kannabiksen myyminen on kiellettyä, mutta pienen määrän hallussapito ja käyttö ovat sallittuja. Viranomaisilla ei ole oikeutta antaa sanktioita käytöstä. Tšekin senaatin 8. tammikuuta 2009 hyväksymän rangaistusasteikon perusteella "pieni määrä" on kannabiksen kohdalla rajattu alle 20 kannabissavukkeeseen tai viiteen kannabiskasviin.[28]
 • Unkari: Vuonna 2003 voimaantulleen lainmuutoksen mukaan kannabiksen käytöstä ei rangaista ankarasti. Aiemmin kannabis ja heroiini asetettiin samaan luokkaan. Suurista määristä, myynnistä ja salakuljetuksesta seuraa kovat rangaistukset.[29]
 • Viro: Kannabis on lainsäädännössä määritelty huumausaineyleissopimuksen mukaiseksi huumausaineeksi, mutta pienien määrien käytöstä ja hallussapidosta ei rangaista, mikäli siihen ei liity mitään muuta rikollisuutta.[30]

Huumeiden laillisuutta kuvaavia tekstejä luettaessa kannattaa huomioida, että tiedot voivat olla vanhentuneita tai epätarkkoja, esimerkiksi huume voi olla "laiton", vaikka käytöstä ei ole säädetty rangaistusta tai sellaista ei käytännössä anneta, ja joissain lähteissä kirjoitetaan "laillistettu" (dekriminalisoitu), jos huumeen käyttö ei enää ole rikos vaan rike, josta saattaa saada sakon.

Lainsäädäntö muualla maailmassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lainsäädäntö vaihtelee kannabiksen myynnin ja käytön suhteen valtiokohtaisesti. YK:n huumausaineyleissopimus velvoittaa sen ratifioineita maita pitämään kannabiksen tuotanto ja myynti de jure laittomana. Tosiasiallinen paikallinen käytäntö vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liittovaltion lait kieltävät kaiken käytön ja jakelun, mutta 12 osavaltiota sallii lääkekäytön ja 13:ssa osavaltiossa on toteutettu pienten määrien eri asteinen dekriminalisointi.

 • Argentiina: Argentiina korkein oikeus salli marihuanan ”vähäisen” käytön 25.8.2009 lähtien kuitenkaan ottamatta tarkemmin kantaa sallittuihin määriin.[31]
 • Jamaika: Jamaika antoi alkuvuodesta 2014 kannabistyöryhmälleen tehtäväksi selvittää, miten kannabis tullaan laillistamaan. Jamaika suunnittelee laillistavansa kannabiksen vuoden 2014 aikana.[32]
 • Kolumbia: Vaikka kannabiksen käyttö ja myynti on Kolumbiassa laitonta, on pienen määrän hallussapito ja korkeintaan 20 kasvin kasvattaminen omaan käyttöön sallittua.[33]
 • Mariaanit: Mariaanit salli kannabiksen vuonna 2010 huolimatta Yhdysvaltojen painostuksesta lakkauttaa 10 miljoonan dollarin tuen saarille. Taustalla on todennäköisesti yritys nostattaa saarien taloutta kannabisturismin myötä.[34]
 • Pohjois-Korea: Pohjois-Koreassa kannabista ei ole luokiteltu huumeeksi ja sitä pidetään tupakan kaltaisena tuotteena. Sen käyttö, kasvatus ja myynti on laillista. Paikallinen kannabis on maatiaislajikkeesta ja sisältää huomattavasti pienemmän THC-pitoisuuden kuin päihteeksi jalostettu kannabis. Se kasvaa villinä ja viljentynä ja sitä myydään toreilla.[35]
 • Uruguay: Kannabiksen käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten ei ole laitonta Uruguayssa, mutta kasvatus ja myyminen ovat. Vuonna 2012 Uruguay ilmoitti että aikoo perustaa maailman ensimmäisen marijuanaa myyvän valtionyhtiön. Yhtiö tuottaisi ja myisi kannabista suoraan kuluttajille. Kauppa olisi valvottua ja vain aikuiset Uruguayn kansalaiset voisivat rekisteröityä asiakkaaksi. Kannabista saisi ostaa 30g kuussa asiakasta kohden. Kaikki, jotka ostaisivat marihuanasavukkeita enemmän kuin laissa säädetyn enemmäismäärän, ohjattaisiin vieroitushoitoon. Kaupasta saadut rahat käytettäisiin vieroituksen rahoittamiseen. Uruguayssa arvellaan olevan 150 000 kannabiksen säännöllistä käyttäjää, mikä on noin 5% Uruguayn väestöstä. Uruguayn hallitus on laskenut että se tarvitsisi 150-200 hehtaaria maata, täyttääkseen nykyisen 27 tonnin vuotuisen kannabiskysynnän.[36][37] Uruguayn vuosittaisen laittoman kannabiskaupan arvon arvioidaan olevan 75 miljoonaa dollaria. Uruguayn hallituksen mukaan ratkaisulla tähdätään väkivallan vähentämiseen, voittojen viemiseen järjestäytyneeltä rikollisuudelta, käyttäjien terveysriskien vähentämiseen ja kovien huumeiden käytön vähentämiseen. Aloitteen esitellyt puolustusministeri Eleuterio Fernandez Huidobro sanoi: "Uskomme, että tiettyjen aineiden kieltolaki luo enemmän ongelmia kuin aine itsessään."[38] Uruguayun senaatti hyväksyi lain 10.12.2013 ja se tulee voimaan huhtikuussa 2014. Valtion tietokantaan rekisteröidyt täysi-ikäiset Uruguayun kansalaiset voivat ostaa luvallisilta myyjiltä korkeintaan 40 grammaa kannabista kuukaudessa. Kotona saa kasvattaa korkeintaan kuusi kasvia tai 480 grammaa kannabista vuodessa.[39][40][41]

Yhdysvallat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain osavaltiot Colorado ja Washington laillistivat kannabiksen kansanäänestyksissä 6.11.2012. Washingtonissa laki astui voimaan 7.12.2012 ja Coloradossa 5.1.2014.[42] Vuonna 2013 tuli voimaan lait, jotka sallivat myynnin ja kaupallisen tuotannon. Liittovaltio saattaa puuttua asiaan kuten se ennen teki lääketieteellisen käytön laillistaneissa osavaltioissa, mutta toimituspäällikkö Jacob Sullum arvioi, että liittovaltion voimavarat eivät riitä lopettamaan kauppaa, koska esimerkiksi 99 % vuoden 2011 marijuanapidätyksistä oli osavaltio- tai paikallisviranomaisten tekemiä, ja liittovaltio ei voi määrätä näitä vastustamaan huumeita.[43]

20:ssä Yhdysvaltain osavaltiossa kannabista voi käyttää "lääketieteellisiin tarkoituksiin" ja 4:ssä osavaltiossa vastaava laki on tekeillä.[44][45][46] Vuonna 2009 presidentti ja oikeusministeri päättivät lopettaa ratsiat osavaltioiden laillistamiin marijuanakauppoihin vaikkei presidentti kannata laillistamista.[47][48] Lokakuussa 2011 50 % yhdysvaltalaisista kannatti ja 46 % vastusti marihuanan laillistamista. Nuorista kannattajia oli yli 60 % ja yli 65-vuotiaista 31 %.[49] Ks. myös Cannabis in the United States (Wikipedia).

 • Colorado: Kannabiksen viihdekäyttö tuli lailliseksi Coloradossa alkuvuodesta 2014. Coloradon poliisin mukaan kannabispidätykset vähenivät lain voimaantulon jälkeen 77 prosenttia. Kannabiksen käyttö käy Coloradossa yhä irtisanomisperusteesta, vaikka työntekijä pössyttelisi vapaa-ajallaan. Coloradossa laillisesti myytävästä viihdekäyttökannabiksesta menee 30% veroa mutta kääkekannabis on kevyemmin verotettua. Colorado laskee kannabiksen tuomien verotulojen nousevan vuonna 2014 sataan miljoonaan dollariin ja ensimmäiset 40 miljoonaa osavaltio on budjetoinut koulujen kehittämiseen. Yli 21-vuotiaat coloradolaiset saavat kasvattaa enimmillään kuutta kannabiskasvia omaan käyttöönsä kotonaan lukituissa tiloissa. Lisensoidut ja tarkkaan kontrolloidut yrittäjä kasvattavat kannabista myyntiin. Presidentti Barack Obama on sanonut, että liittovaltio jättää kannabisyrittäjät rauhaan, kunhan nämä noudattavat osavaltion lakeja. Koska kannabiskauppa on liittovaltion tasolla laitonta, pankit eivät uskalla ottaa vastaan yrittäjien rahoja ja ala aikookin perustaa oman pankin.[50]
 • Washington D.C.: Alkuvuodesta 2014 myös Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washington D.C.:ssä päätettiin alentaa pienten kannabismäärien hallussapidon rangaistavuus parkkisakkoon verrattavissa olevaksi rikesakoksi. Julkinen kannabiksen käyttö on kuitenkin edelleen rangaistavaa. Aiemmin pääkapungissa oli tehty merkittävästi maan keskiarvoa enemmän pidätyksiä kannabiksen hallussapidosta ja pidätyksiä kohdistettiin mustaihoiseen väestöön enemmän kuin muualla.[51][52][53]

Lainsäädäntö Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hampun kasvattaminen huumausainekäyttöön, samoin kuin kannabiksen hallussapito, maahantuonti, myynti, levitys ja käyttö on kiellettyä rikoslain 50. luvun 1. §:n mukaan (huumausainerikos). Mikäli poliisilla on riittävää syytä epäillä, voidaan epäilyksen kohteena olevalle henkilölle suorittaa henkilöntarkastus tai kotietsintä. Törkeän huumausainerikoksen rajana pidetään kiloa hyvälaatuista kannabista.[54] Kannabis lisättiin Suomen lääkeainelistaan 1. lokakuuta 2008.lähde?

Eduskunta on hyväksynyt lain rikoslain 50. luvun muuttamisesta,[55] jonka mukaan huumausainerikoksen valmistelun yrityksestä tulee rikos. Jo aiemmin siementen kylväminen tai taimen istutus on tulkittu lainvastaiseksi huumausainerikoksen valmisteluksi. Lakivaliokunnan mukaan rangaistavuus ulottuu poikkeuksellisen pitkälle, mutta valiokunta painottaa, että huolimatta rangaistavuuden laajuudesta, tuomioistuinten on muistettava näyttökynnyksen olevan sama kuin muissakin rikoksissa.[56] Tämä tarkoittaa rikoslain 5. luvun mukaan, että on osoitettava syytetyn aloittaneen rikoksen tekemisen ja saaneen aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä.[57]

Lain valvonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kannabiksen tuotanto ja myynti ovat kasvavaa liiketoimintaa. Viime vuosina kannabiksen kysyntä on kasvanut ja kannabisviljelmien koko on laajentunut. Esimerkiksi Helsingissä viljely on muuttunut ammattimaiseksi. Viljelijät tuntevat alan hyvin ja suhtautuvat työhönsä kiihkeällä intohimolla.[54]

Poliisin tietoon kannabisviljelmät tulevat yleensä sattumalta jonkin muun asian yhteydessä. Helsingin poliisin huumeyksikön johtajan Jari Aarnion mukaan ”markkinoilta saadaan pois ehkä viisi prosenttia kokonaismäärästä”. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kannabiksen takavarikot ovat kasvaneet, mutta takavarikkojen määrä vaihtelee selvästi: Helsingissä vuonna 2005 takavarikoitiin 25 kiloa, mutta vuonna 2007 vain 10 kiloa.[54]

Ammattirikolliset rahoittavat kasvattamista viljelijän kantaessa riskin sadon valmistumisesta. Poliisi arvioi vuonna 2008, että 6–7 kilon suuruinen sato ”alkaa olla taloudellisesti hyvä tuote”.[54]

Lainsäädännön muutospyrkimykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mielenosoitus kannabiksen laillistamisen puolesta Madridissa vuonna 2004 oli osa Million Marihuana March -marssia.

Dekriminalisointia puolustavia näkemyksiä on esittänyt Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Kauko Aromaa, mutta Sosiaali- ja terveysministeriö tyrmää Aromaan ajatukset.[58].

Suomen kannabisyhdistys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Näkyvimmin kannabiksen laillistamista ajaa Suomessa epävirallinen ryhmä Suomen kannabisyhdistys, jonka keskeisin tavoite on laillistaa kannabiksen yksityinen käyttö, saatavuus ja kasvatus Suomessa jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Yhdistys on järjestänyt mielenosoituksia, kutsuu kannabista "nautintoaineeksi" ja julkaisee ohjeita kannabiksen valmistukseen ja käyttämiseen.[59]

Kannabiksen vapautushankkeiden vastustus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa esimerkiksi Irti Huumeista ry vastustaa kannabiksen vapauttamista.[60]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Onnela, Tapio: Yhdysvallat ja kansainvälisen huumepolitiikan synty 2003. Viitattu 11.6.2005.
 2. Schlosser, Eric: Reefer madness: sex, drugs, and cheap labor in the American black market, s. 20. Houghton Mifflin Harcourt, 2004. ISBN 0618446702. Teoksen verkkoversio (viitattu 20.11.2009). (englanniksi)
 3. marihuana. Dictionary.com. Online Etymology Dictionary. Douglas Harper, Historian. http://dictionary.reference.com/browse/marihuana (accessed: November 20, 2009).
 4. Dr Roger Levin: Marijuana on Trial, page 549 (html) (New Scientist -lehden numero Google Books-palvelussa) New Scientist 8. June 1972. New Science Publications, London. Viitattu 20.4.2011. (englanniksi)
 5. LKT Ulrich Tacke,Päihdelääketieteen dosentti, Kuopion yliopisto: Kannabiksen laillistaminen Päihdelinkki. 20.12. 2005. paihdelinkki.fi: A-klinikkasäätiö. Viitattu 20.11.2009.
 6. Hallituksen esitys eduskunnalle Huumausainelaiksi HE 128/1970 vp
 7. (LaVL 2/1971)
 8. (TaVM 12/1971)
 9. Ei savua ilman sakkoja 19.2.2007. Viitattu 15.4.2011.
 10. (SuVM 168/1971)
 11. Belgium: Legal status of cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 12. The European Coalition for Just and Effective Drug Policies Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 13. Drug policies in UK ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 14. Drug policies in Spain ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 15. Italy Relaxes Cannabis Laws 28. kesäkuuta 2006. Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 16. Richard Owen: Italy relaxes cannabis laws 27. kesäkuuta 2006. The Times Online. Viitattu 20. kesäkuuta 2007. (englanniksi)
 17. Drug policies in Italy ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 18. Portugal, legal status of cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 19. The European Coalition for Just and Effective Drug Policie (Linkki ei toimi enää.) Viitattu 29. syyskuuta 2006.
 20. Drug policies in France ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 21. Romania becomes 10th country in the EU to allow medical use of marijuana Romania-Insider 4.10.2013
 22. Switzerland: Legal status of Cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies):Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 23. Ian Sparks: Swiss cannabis smokers to be allowed to grow four marijuana plants each (to stop them buying drugs illegally) 2011-11-17. Dailymail.co.uk. Viitattu 2012-02-26.
 24. Switzerland Decriminalizes Marijuana, Won't Prosecute For Small Amounts Of Weed Huffington Post 3.10.2013
 25. Mixed feelings over new Swiss cannabis law SwissInfo 30.9.2013
 26. SvD: Kööpenhaminan johto valmistelee kunnan omaa hasismyyntiä Helsingin Sanomat 12.8.2013
 27. Kööpenhamina haluaa kannabiskaupan kunnalle Yle 19.11.2013.
 28. Carney, Sean: Czech Govt Allows 5 Cannabis Plants For Personal Use From 2010 Wall Street Journal. 8.12.2009. (englanniksi)
 29. Hungary: Legal status of Cannabis ENCOD (European Coalition for Just and Effective Drug Policies): Cannabis Social Clubs. Viitattu 10. lokakuuta 2006. (englanniksi)
 30. Estonia 7. maaliskuuta 2007. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Viitattu 29. syyskuuta 2006. (englanniksi)
 31. STT–Reuters: Argentiina sallii marihuanan käytön Helsingin sanomat. 25.8.2009. Viitattu 26.8.2009.
 32. Jamaica to decriminalize ganja – Minister Stabroek News. 24.2.2014. Viitattu 25.2.2014.
 33. Colombia’s controversial cure for coke addicts: Give them marijuana The Star. 1.6.2013. Viitattu 6.8.2013.
 34. Pacific Island Passes Cannabis Legalisation Bill Voxy 15.11.2010
 35. How I Discovered That Smoking Weed Is Legal In North Korea Business Insider 1.10.2013
 36. Uruguay government presents bill to legalize production and sale of marijuana Jurist 10.08.2012.
 37. Uruguay's Government Eyes Legalized Marijuana Bloomberg Businessweek 13.09.2012.
 38. Nationalisation: Uruguay's solution to its drug problem The Independent 22.6.2012.
 39. Uruguay becomes first country to legalize marijuana trade Reuters 10.12.2013.
 40. Uruguay laillistaa marihuanan kaupan – valtio alkaa myydä Yle 11.12.2013.
 41. Uruguaysta tuli huumepolitiikan koelaboratorio Helsingin Sanomat 12.12.2013.
 42. Laki muuttui: Kannabis kärysi Washingtonissa heti. Iltalehti, 7.12.2012.
 43. Colorado and Washington Have Legalized Marijuana. What Now?, Jacob Sullum, Reason, Nov. 7, 2012
 44. Medical Marijuana April 20, 2012. Viitattu May 8, 2012.
 45. Medical Marijuana May 7, 2012. Viitattu May 8, 2012.
 46. States That Have Decriminalized Viitattu May 8, 2012.
 47. "Medical marijuana dispensaries will no longer be prosecuted, U.S. attorney general says - Los Angeles Times", Articles.latimes.com, 2009-03-19. Luettu 2010-09-15. 
 48. Obama's virtual town hall takes legalize-pot detour | Politics and Law - CNET News 2009-03-26. News.cnet.com. Viitattu 2010-09-15.
 49. "Half in U.S. support legalizing marijuana use, poll finds", Reuters, October 18, 2011. 
 50. Colorado laillisti pilvipalvelut Kauppalehti 15.02.2014.
 51. The City You'd Least Expect Has Just Decriminalized Marijuana PolicyMic 5.3.2014.
 52. Washington, D.C., city council passes pot decriminalization vote Reuters 4.3.2014.
 53. Pieni määrä kannabista tuo yhtä suuren sakon kuin avattu kaljatölkki Aamulehti 13.3.2014.
 54. a b c d Salonen, Juha: Kannabiksen viljely Helsingissä on tullut ulos vaatekomerosta. Helsingin sanomat, 13.4.2008.
 55. Eduskunnan vastaus 105/2006
 56. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2006
 57. Astikainen,Arto: Hampun viljelyn yrityskin muuttuu huumerikokseksi 27.9.2006. Helsingin sanomat. Viitattu 29.10.2006.
 58. HS: Kannabiksen laillistaminen järkevää Uusisuomi.fi. 24.7.2009. Viitattu 26.8.2009.
 59. Suomen Kannabisyhdistys - "Kannabis on hyvä syntipukki" -kirjoitus, Suomen Kannabisyhdistys - Hullu Puutarhuri
 60. http://www.irtihuumeista.fi/yhdistys

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]