Perustuslaki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee perustuslakia laillisena ilmiönä, Suomen perustuslaista on oma artikkelinsa.
Magna Cartaa pidetään perustuslakien esikuvana. (Henrik III:n aikainen laitos vuodelta 1215).
Yhdysvaltain perustuslaki on vanhin yhä voimassa oleva kirjoitettu perustuslaki. (ensimmäinen sivu)

Perustuslaki on muodolliselta asemaltaan kansallisen oikeusjärjestyksen normihierarkian ylimmänasteinen säädös, joka määrittelee oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Näihin kuuluvat oikeusjärjestyksessä noudatettavat perusoikeudet, ylimpien valtioelinten valintatapa ja valtasuhteet sekä se menettely, jolla alemmanasteisia oikeusnormeja voidaan pätevästi antaa.[1] Perustuslain voidaan sanoa sisältävän kansakunnan elämää koskevat valtiolliset perusratkaisut.[2]

Perustuslain säätäminen ja muuttaminen on lähes kaikkialla maailmassa mahdollista vain erityisessä, vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä, minkä vuoksi perustuslain sanotaan nauttivan korotettua muodollista lainvoimaa.[3] Vaikeutettu säätämisjärjestys perustuu yleensä vaatimukseen määräenemmistöstä kansanedustuslaitoksessa, useammasta kuin yhdestä käsittelystä kansanedustuslaitoksessa ja/tai kansanäänestyksestä.[4] Esimerkiksi Suomessa tarvitaan eduskunnan 2/3:n tai 5/6:n määräenemmistö.[1] Joidenkin maiden perustuslaeissa on lisäksi säännöksiä, jotka kieltävät kokonaan kajoamasta joihinkin perustuslain tärkeimpiä lähtökohtia ilmentäviin säännöksiin.[4]

Perustuslakien esikuvana pidetään Magna Cartaa vuodelta 1215.

Suomen perustuslaki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pääartikkeli: Suomen perustuslaki

Nykyinen Suomen perustuslaki säädettiin vuonna 1999, ja se tuli voimaan 1. maaliskuuta 2000. Sitä ennen Suomessa oli monista muista maista poiketen neljä lakia, jotka olivat voimassa perustuslain veroisina, nimittäin vuoden 1919 hallitusmuoto, vuoden 1928 valtiopäiväjärjestys sekä vuonna 1922 annetut lait valtakunnanoikeudesta sekä eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta. Myös Ahvenanmaan itsehallintolaki on edelleen perustuslain luontoinen, ja sen muuttaminen edellyttää sekä eduskunnan että Ahvenanmaan maakuntapäivien yhtäpitävää päätöstä, joista eduskunnan päätös on tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Suomessa perustuslakia voidaan muuttaa kahdella eri menettelytavalla: joko

 • eduskunta hyväksyy muutosesityksen jätettäväksi lepäämään, minkä jälkeen se seuraavien vaalien jälkeen valitussa eduskunnassa hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, tai
 • eduskunta julistaa ehdotuksen kiireelliseksi päätöksellä, jota kannattaa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä, minkä jälkeen itse ehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä

Tämä säätämisjärjestys perustuslakia koskeville asioille vahvistettiin jo vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksessä, ja samassa järjestyksessä ne on käsiteltävä nykyisenkin perustuslain mukaan.

Perustuslain säätämisjärjestyksessä voidaan Suomessa säätää myös sellaisia lakeja, niin sanottua poikkeuslakeja, jotka eivät muuta perustuslain sanamuotoa, mutta merkitsevät poikkeamista jostakin perustuslain säännöksestä. Tällaisessa järjestyksessä on eri aikoina säädetty muun muassa joukko talouselämän säännöstelyä koskevia lakeja, jotka sisältävät poikkeuksen perustuslain vahvistamasta omistusoikeuden suojasta. Samalla menettelyllä on muutaman kerran (viimeksi 1973) säädetty myös lakeja, joiden nojalla presidentinvaali on suoritettu poikkeavassa järjestyksessä tai laissa nimetty henkilö on valittu presidentiksi. Varsinkin toisen maailmansodan aikana ja muutamana vuotena sen jälkeen tämä poikkeuslakimenettely oli usein käytössä, ja siinä järjestyksessä säädettiin myös esimerkiksi maanhankintalaki ja laki sotasyyllisten rankaisemisesta.

Monissa maissa säädettyjen ja säädettävien lakien perustuslainmukaisuutta tulkitsee jonkinlainen perustuslakituomioistuin tai maan korkein oikeus, joka koostuu juristeista. Suomessa lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta tulkitsee ennakollisesti eduskunnan perustuslakivaliokunta, jonka jäsenet ovat lakien säätämisestä vastaavan eduskunnan kansanedustajajäseniä. Lakien perustuslainmukaisuuden jälkikäteisvalvonta kuuluu Suomessa tuomioistuimille. Tuomioistuimen on perustuslain 106 §:n mukaan annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen olisi sen käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Lisäksi asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännöstä ei perustuslain 107 §:n mukaan saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jos säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa.

Eräistä maista, kuten Israelista ja Britanniasta, perustuslaki puuttuu. Saksassa on perustuslain (Verfassung) sijassa perusasetus (Grundgesetz) historiallisista syistä.

Joissain maissa perustuslain päivää vietetään kansallispäivänä, etenkin jos maan itsenäistymiseen ei liity sotimista tai muuta dramatiikkaa. Esimerkiksi Norjan kansallispäivä on 17. toukokuuta, vuonna 1814 vahvistetun perustuslain vuosipäivänä.

Konstitutionalismi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Konstitutionalismi on ajattelutapa, jossa tietyillä järjestelyillä rajoitetaan poliittisten vallanpitäjien valtaa ja hallintaa. Se pyrkii estämään absoluuttisen vallan keskittymisen hallitsijalle ja pakottamaan hänet noudattamaan tiettyjä sääntöjä tai periaatteita hallinnassaan. Sitä voidaankin pitää eräänlaisena yhteiskuntasopimuksena, jossa hallitut alistuvat hallitsijan valtaan, mutta saavat itselleen jonkinlaisia oikeuksia ja rajaavat itselleen tietyn liikkumatilan, johon vallanpitäjä ei voi puuttua.

Konstituutio on menettelytapa, jolla yhteisön asioista päätetään. Yleensä se ymmärretään perustuslaiksi, mutta se on laajempi ja monisyisempi käsite, kuin perustuslaki ymmärrettynä yksinkertaisesti tiettyinä juridisina pykälinä. Konstituutio on hallitsijan persoonan ja jopa itsensä valtion yläpuolella, sillä se määrää kuinka valtion on toimittava. Hallitus ei voi toimia perustuslain vastaisesti, eikä lainsäätäjä kumota perustuslakia tavallisella lailla. Konstituution ei tarvitse olla välttämättä kirjallinen tai formaalisti sovittu, vaan myös spontaanisti kehittyneet hallinnan tavat ja traditiot voidaan ymmärtää konstituutioksi, mikäli niiden asema on riittävän vankka.

Perustuslait maittain

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luettelo itsenäisten valtioiden perustuslaista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Valtio Perustuslaki Astunut voimaan
Afganistan Afganistan perustuslaki 4. tammikuuta 2004
Albania Albania perustuslaki 28. marraskuuta 1998
Algeria Algeria perustuslaki 8. syyskuuta 1963
Andorra Andorra Andorran perustuslaki 2. helmikuuta 1993
Angola Angola perustuslaki 2. tammikuuta 2010
Argentiina Argentiina perustuslaki 1. toukokuuta 1853
Armenia Armenia perustuslaki 5. heinäkuuta 1995
Australia Australia Australian perustuslaki 1. tammikuuta 1901
Itävalta Itävalta perustuslaki 1. lokakuuta 1920
Azerbaidžan Azerbaidžan perustuslaki 12. marraskuuta 1995
Bangladesh Bangladesh perustuslaki 16. joulukuuta 1972
Bahrain Bahrain perustuslaki 14. helmikuuta 2002
Barbados Barbados perustuslaki 30. marraskuuta 1966
Valko-Venäjä Valko-Venäjä perustuslaki 15. maaliskuuta 1994
Belize Belize perustuslaki 21. syyskuuta 1981
Benin Benin perustuslaki 2. joulukuuta 1990
Belgia Belgia perustuslaki 7. helmikuuta 1831
Bolivia Bolivia perustuslaki 7. helmikuuta 2009
Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina perustuslaki 14. joulukuuta 1995
Botswana Botswana perustuslaki 30. syyskuuta 1966
Bhutan Bhutan perustuslaki 18. heinäkuuta 2008
Brasilia Brasilia perustuslaki 5. lokakuuta 1988
Bulgaria Bulgaria perustuslaki 12. heinäkuuta 1991
Myanmar Myanmar perustuslaki 29. toukokuuta 2008
Burundi Burundi perustuslaki 9. maaliskuuta 1992
Kamerun Kamerun perustuslaki 1. tammikuuta 1996
Kanada Kanada perustuslaki 1. heinäkuuta 1867
Tšad Tšad perustuslaki 31. maaliskuuta 1996
Chile Chile perustuslaki 11. maaliskuuta 1981
Kiina Kiinan kansantasavalta perustuslaki 4. joulukuuta 1982
Kolumbia Kolumbia perustuslaki 4. heinäkuuta 1991
Kongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta perustuslaki 18. helmikuuta 2006
Costa Rica Costa Rica perustuslaki 7. helmikuuta 1949
Kroatia Kroatia perustuslaki 22. joulukuuta 1990
Kuuba Kuuba perustuslaki 24. helmikuuta 1976
Kypros Kypros perustuslaki 16. elokuuta 1960
Tšekki Tšekki perustuslaki 16. joulukuuta 1992
Tanska Tanska perustuslaki 5. kesäkuuta 1849
Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta perustuslaki 2. tammikuuta 2010
Djibouti Djibouti perustuslaki 15. syyskuuta 1992
Itä-Timor Itä-Timor perustuslaki 20. toukokuuta 2002
Ecuador Ecuador perustuslaki 20. lokakuuta 2008
El Salvador El Salvador perustuslaki 20. joulukuuta 1983
Egypti Egypti perustuslaki 1. tammikuuta 2014
Päiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea perustuslaki 17. marraskuuta 1991
Eritrea Eritrea perustuslaki 23. toukokuuta 1997
Viro Viro Viron perustuslaki 28. kesäkuuta 1992
Etiopia Etiopia perustuslaki 21. elokuuta 1995
Fidži Fidži perustuslaki 6. syyskuuta 2013
Suomi Suomi Suomen perustuslaki 1. maaliskuuta 2000
Ranska Ranska Ranskan perustuslaki 4. lokakuuta 1958
Gambia Gambia perustuslaki 1. tammikuuta 1997
Georgia Georgia perustuslaki 24. elokuuta 1995
Saksa Saksa Saksan liittotasavallan peruslaki 8. toukokuuta 1949
Ghana Ghana perustuslaki 28. huhtikuuta 1992
Kreikka Kreikka perustuslaki 11. kesäkuuta 1975
Guatemala Guatemala perustuslaki 1. tammikuuta 1986
Guyana Guyana perustuslaki 6. lokakuuta 1980
Haiti Haiti perustuslaki 20. kesäkuuta 2012
Unkari Unkari perustuslaki 28. huhtikuuta 2011
Honduras Honduras Hondurasin perustuslaki 2. tammikuuta 1982
Islanti Islanti perustuslaki 17. kesäkuuta 1944
Intia Intia Intian perustuslaki 2. tammikuuta 1950
Indonesia Indonesia perustuslaki 18. elokuuta 1945
Iran Iran perustuslaki 3. joulukuuta 1979
Irak Irak perustuslaki 15. lokakuuta 2005
 Irlanti perustuslaki 29. joulukuuta 1937
Italia Italia perustuslaki 22. joulukuuta 1947
Norsunluurannikko Norsunluurannikko perustuslaki 8. marraskuuta 2016
Jamaika Jamaika perustuslaki 1. tammikuuta 1962
Japani Japani Japanin perustuslaki 3. toukokuuta 1947
Jordania Jordania perustuslaki 1. tammikuuta 1952
Kazakstan Kazakstan perustuslaki 30. elokuuta 1995
Kenia Kenia perustuslaki 27. elokuuta 2010
Kirgisia Kirgisia perustuslaki 27. kesäkuuta 2010
Etelä-Korea Korean tasavalta perustuslaki 17. heinäkuuta 1948
Pohjois-Korea Korean demokraattinen kansantasavalta perustuslaki 25. joulukuuta 1972
Kuwait Kuwait perustuslaki 11. marraskuuta 1962
Laos Laos perustuslaki 14. elokuuta 1991
Latvia Latvia perustuslaki 7. helmikuuta 1922
Libanon Libanon perustuslaki 23. toukokuuta 1926
Luxemburg Luxemburg perustuslaki 17. lokakuuta 1868
Liberia Liberia perustuslaki 6. tammikuuta 1986
Libya Libya perustuslaki 3. elokuuta 2011
Liettua Liettua perustuslaki 25. lokakuuta 1992
Liechtenstein Liechtenstein perustuslaki 5. lokakuuta 1921
Madagaskar Madagaskar perustuslaki 14. marraskuuta 2010
Pohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia perustuslaki 17. marraskuuta 1991
Malesia Malesia perustuslaki 27. elokuuta 1957
Malediivit Malediivit perustuslaki 7. elokuuta 2008
Mali Mali perustuslaki 1. tammikuuta 1992
Malta Malta perustuslaki 21. syyskuuta 1964
Mauritania Mauritania perustuslaki 12. heinäkuuta 1991
Mauritius Mauritius perustuslaki 12. maaliskuuta 1968
Meksiko Meksiko perustuslaki 5. helmikuuta 1917
Mikronesia Mikronesia perustuslaki 1. lokakuuta 1978
Moldova Moldova perustuslaki 29. heinäkuuta 1994
 Mosambik Mosambikin perustuslaki 21. joulukuuta 2004
Monaco Monaco Monacon perustuslaki 17. joulukuuta 1962
Mongolia Mongolia perustuslaki 1. tammikuuta 1992
Montenegro Montenegro perustuslaki 19. lokakuuta 2007
Marokko Marokko perustuslaki 14. joulukuuta 1962
Namibia Namibia perustuslaki 9. helmikuuta 1990
Nauru Nauru perustuslaki 31. tammikuuta 1968
Alankomaat Alankomaat perustuslaki 29. maaliskuuta 1815
Nepal Nepal perustuslaki 20. syyskuuta 2015
Nicaragua Nicaragua perustuslaki 1. tammikuuta 1987
Niger Niger perustuslaki 25. marraskuuta 2010
Nigeria Nigeria perustuslaki 29. toukokuuta 1999
Norja Norja Norjan perustuslaki 17. toukokuuta 1814
Oman Oman perustuslaki 6. marraskuuta 1996[5]
Pakistan Pakistan perustuslaki 14. elokuuta 1973
Paraguay Paraguay perustuslaki 20. kesäkuuta 1992
Panama Panama perustuslaki 11. lokakuuta 1972
Papua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea perustuslaki 16. syyskuuta 1975
Peru Peru perustuslaki 31. joulukuuta 1993
Filippiinit Filippiinit perustuslaki 2. helmikuuta 1987
Puola Puola perustuslaki 28. huhtikuuta 1997
Portugali Portugali Portugalin perustuslaki 28. huhtikuuta 1976
Romania Romania perustuslaki 21. marraskuuta 1991
Venäjä Venäjä Venäjän federaation perustuslaki 12. joulukuuta 1993
Ruanda Ruanda perustuslaki 26. toukokuuta 2003
Länsi-Samoa Samoa perustuslaki 28. lokakuuta 1960
Saint Kitts ja Nevis Saint Kitts ja Nevis perustuslaki 23. kesäkuuta 1983
Senegal Senegal perustuslaki 1. tammikuuta 2001
Serbia Serbia perustuslaki 8. marraskuuta 2006
Singapore Singapore perustuslaki 9. elokuuta 1965
Slovakia Slovakia perustuslaki 1. lokakuuta 1992
Slovenia Slovenia perustuslaki 23. joulukuuta 1991
Somalia Somalia perustuslaki 1. elokuuta 2012
Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka perustuslaki 4. helmikuuta 1997
Etelä-Sudan Etelä-Sudan perustuslaki 9. heinäkuuta 2011
Espanja Espanja Espanjan perustuslaki 6. joulukuuta 1978
Sri Lanka Sri Lanka perustuslaki 7. syyskuuta 1978
Sudan Sudan perustuslaki 9. heinäkuuta 2005
Suriname Suriname perustuslaki 30. syyskuuta 1987
Sveitsi Sveitsi Sveitsin perustuslaki 18. huhtikuuta 1999
Syyria Syyria perustuslaki 27. helmikuuta 2012
Tadžikistan Tadžikistan perustuslaki 6. marraskuuta 1994
Tansania Tansania perustuslaki 28. huhtikuuta 1977
Thaimaa Thaimaa perustuslaki 28. huhtikuuta 2017
Tonga Tonga perustuslaki 4. helmikuuta 1875
Tunisia Tunisia perustuslaki 2. tammikuuta 2014
Turkki Turkki perustuslaki 7. helmikuuta 1982
Turkmenistan Turkmenistan perustuslaki 18. toukokuuta 1992
Uganda Uganda perustuslaki 8. lokakuuta 1995
Ukraina Ukraina Ukrainan perustuslaki 28. kesäkuuta 1996
Arabiemiraatit Yhdistyneet arabiemiirikunnat perustuslaki 2. joulukuuta 1971
Yhdysvallat Yhdysvallat Yhdysvaltain perustuslaki 21. kesäkuuta 1788
Uruguay Uruguay perustuslaki 15. helmikuuta 1967
Uzbekistan Uzbekistan perustuslaki 8. joulukuuta 1992
Vanuatu Vanuatu perustuslaki 30. heinäkuuta 1980
Vatikaani Vatikaanivaltio perustuslaki 26. marraskuuta 2000
Venezuela Venezuela perustuslaki 20. joulukuuta 1999
Vietnam Vietnam perustuslaki 28. marraskuuta 2013
Jemen Jemen perustuslaki 16. toukokuuta 1991
Zimbabwe Zimbabwe perustuslaki 9. toukokuuta 2013

Osittain tunnustetut maat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Valtio Perustuslaki Astunut voimaan
 Abhasia perustuslaki 3. lokakuuta 1999
 Kiinan tasavalta perustuslaki 25. joulukuuta 1947
 Kosovo Kosovon perustuslaki 15. kesäkuuta 2008
 Vuoristo-Karabahin tasavalta perustuslaki 10. joulukuuta 2006
Palestiina Palestiina perustuslaki 28. toukokuuta 1964
 Pohjois-Kypros perustuslaki 5. toukokuuta 1985
 Saharan demokraattinen arabitasavalta perustuslaki elokuu 1976
 Somalimaa perustuslaki 31. toukokuuta 2001
 Etelä-Ossetia perustuslaki 8. huhtikuuta 2001
 Transnistria perustuslaki 1. tammikuuta 1996

Itsehallintoalueet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Territorio Perustuslaki Astunut voimaan
 Amerikan Samoa perustuslaki 17. lokakuuta 1960
 Aruba perustuslaki 1. tammikuuta 1986
Brittiläiset Neitsytsaaret Brittiläiset Neitsytsaaret perustuslaki 15. kesäkuuta 2007
Curaçao Curaçao perustuslaki 10. lokakuuta 2010
Falklandinsaaret Falklandinsaaret perustuslaki 1. tammikuuta 2009
Gibraltar Gibraltar perustuslaki 2. tammikuuta 2007
Hongkong Hongkong perustuslaki 4. huhtikuuta 1990
Macao Macao perustuslaki 20. joulukuuta 1999
Niue Niue perustuslaki 19. lokakuuta 1974
Pohjois-Mariaanit Pohjois-Mariaanit perustuslaki 1. tammikuuta 1978
Puerto Rico Puerto Rico perustuslaki 25. heinäkuuta 1952
Sint Maarten (Alankomaat) Sint Maarten perustuslaki 10. lokakuuta 2010
Turks- ja Caicossaaret Turks- ja Caicossaaret perustuslaki 15. lokakuuta 2012

Ei ratifioitua perustuslakia

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
 • Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Helsinki: Talentum, 2003.
 • Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet. Helsinki: WSOY, 1999.
 • Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2000.
 1. a b Hallberg 1999, s. 64
 2. Jyränki 2003, s. 228
 3. Jyränki 2003, s. 213
 4. a b Tuori 2000, s. 15
 5. Basic Statute of the State Royal Decree 101/96. Ministry of Legal Affairs. Arkistoitu 23 July 2013. Viitattu 18 August 2012.
 6. a b c d Oldest Constitutions Still Being Used Today Worldatlas. Viitattu 9.6.2021. (englanniksi)
 7. The Constitution of Sweden Riksdagen. Viitattu 9.6.2021.
 8. Basic Law of Governance - The constitution of Saudi Arabia Universty of Minnesota. Viitattu 9.6.2021.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Wikisitaateissa on kokoelma sitaatteja aiheesta Perustuslaki.