Raide-Jokeri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Raide-Jokeri
Reittikartta
Reittikartta
Perustiedot
Reitti Keilaniemi, EspooItäkeskus, Helsinki
Rakennettu 2019–
Avattu 2024 (tavoite)
Rakennuskustannus 387 milj. € (arvio)
Tekniset tiedot
Pituus 25 km
Raiteiden lkm 2
Raideleveys 1 000 mm

Raide-Jokeri (ruots. Spårjokern)[1] on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille rakenteilla oleva noin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie. Raide-Jokeri korvaa nykyisen runkolinjan 550, jonka reittiä raitiotien linjaus mukailee.[2] Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019, ja liikennöinnin on tarkoitus alkaa vuonna 2024.[3]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1990 Helsingin kaupunki esitteli suunnitelman Itäkeskuksesta Leppävaaraan kulkevasta poikittaisesta pikaraitiotielinjasta, joka oli nimetty Jokeriksi (Joukkoliikenteen kehämäinen raideinvestointi). Linjan pituus olisi ollut noin 21 kilometriä ja kustannusarvio hankkeelle oli noin 750 miljoonaa markkaa. Vuoden 1994 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Jokeri-pikaraitiotie oli esitetty välittömästi aloitettavaksi hankkeeksi. Jokerin ideoineen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelujohtajan jäätyä eläkkeelle suunnitelmat pikaraitiotiestä kuitenkin hylättiin ja Jokeri-linjaa päätettiin alkaa suunnittelemaan linja-autoin liikennöitävänä linjana, sillä pikaraitiotielinjan kustannusten koettiin olevan liian suuret arvioituihin matkustajamääriin nähden. Raide-Jokerin matkustajamäärien oli kuitenkin arvioitu olevan merkittävästi suuremmat kuin Helsingin metron samanhintaisen Itäkeskus–Vuosaari-osuuden, joka päätettiin rakentaa. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 1998:ssa Raide-Jokerin suunnittelu ja rakentaminen päätettiin lykätä aina vuoden 2030 jälkeisiin hankkeisiin asti.[4]

Jokeri-bussilinjan eli linjan 550 liikennöinti aloitettiin elokuussa 2003. Sittemmin bussilinjan odotettua suurempi suosio ja siitä juontuneet ongelmat kuten ylikuormitus ja ketjuuntuminen ajoivat aikaistamaan korvaavan pikaraitiotielinjan rakentamista.[4] Vuonna 2015 runkolinjalla 550 tehtiin arkisin noin 40 000 päivittäistä matkaa,[5] mutta vuonna 2025 linjalla on ennustettu olevan päivittäin jopa lähes 90 000 potentiaalista käyttäjää, mikä ylittää bussilinjan kuljetuskapasiteetin täysin.[4]

Pikaraitiotien alustava yleissuunnitelma tilattiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta kesäkuussa 2008, ja se valmistui toukokuussa 2009.[6] Suunnitelman perusteella linjasta saatiin alustava, 212 miljoonan euron kustannusarvio ja kaavavarausten teko tuli mahdolliseksi. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta suositti työn jatkamista hankesuunnitelmalla välittömästi.[6] HKL:n johtokunta päätti kuitenkin vuonna 2009 selvittää edelleen mahdollisuuksia kehittää Jokeria bussi- tai johdinautolinjana.[7] Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ja Helsingin seudun liikenne (HSL) koeajoivat linjalla yhteensä kolmea eri nivelbussimallia, mutta bussien hankintahinta suhteessa lisäkapasiteettiin sekä tarve pysäkki- ja liikennejärjestelyiden muuttamiseen oli liian suuri.[4] HSL:n toimesta tehtiin johdinautoliikenteestä vielä erillinen hankeselvitys vuonna 2011.[8] Aiemmin vuonna 2003 YTV ja liikenne- ja viestintäministeriö olivat tilanneet saksalaiselta konsulttiyritykseltä selvityksen, voitaisiinko Raide-Jokeri yhteensovittaa Helsingin metrolinjaan niin, että raitiovaunuilla voitaisiin liikennöidä myös metroradalla. Raitiovaunujärjestelmiin tehtävien muutostöiden laajuus ja yleisesti koko integrointihankkeen kannattamattomuus ajoivat idean hylkäämiseen.[9][10]

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:ssä Raide-Jokeri oli jo listattu vuoteen 2020 mennessä toteutettaviin hankkeisiin, mutta kiireellisyysjärjestyksessä toiseksi viimeisenä mm. Pisararadan sekä metrolinja- ja kaupunkiratalaajennusten jälkeen.[11] Järjestyksestä on kuitenkin todettu, että yksittäisen hankkeen viivästyminen ei saa viivästyttää seuraavien aloitusta. Vuoden 2011 hankearviossa todettiin, että Raide-Jokeri on hankkeena paitsi välttämätön myös kaupungeille taloudellisesti kannattava, sillä sen kustannus-hyötysuhde on jopa 1,25. Tehostuvan maankäytön ansiosta raitiolinjan varrelle arvioidaan tulevaisuudessa muuttavan 23 000 asukasta ja syntyvän 14 000 työpaikkaa enemmän verrattuna siihen, että linjan liikennöintiä ja kehittämistä jatkettaisiin linja-autoin. Pelkästään Helsingin puolella Raide-Jokerin kokonaispotentiaalin arvioidaan olevan noin 92 000 asukasta ja 48 000 työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.[4] Vuonna 2040 Raide-Jokerilla ennustetaan kulkevan arkisin noin 102 000 matkustajaa päivässä.[12]

Vuonna 2013 linja oli Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenneinvestointien talousarvioehdotuksessa merkitty vuosille 2017–2020.[13] Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015:ssä Raide-Jokeri esitetään toteutettavaksi vuoteen 2025 mennessä.[12]

Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 2016. Hankesuunnitelmassa Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiksi arvioitiin 275 miljoonaa euroa.[12] Bussilinjan korvaaminen pikaraitiotiellä eteni, kun Suomen hallitus lupasi kehysriihessä 5. huhtikuuta 2016 sille rahoitusta. Valtio vauhditti hanketta antaen sille tukea kolmanneksen kokonaiskustannuksista eli 84 miljoonaa euroa edellyttäen, että kaupunkien päätöksenteko ja rakentaminen suoritetaan mahdollisimman pian.[4] Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 13. kesäkuuta 2016 hankkeen äänin 59–16 ja Helsingin kaupunginvaltuusto yksimielisesti 15. kesäkuuta 2016.[14][15] Kun molemmat kaupungit päättivät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitettiin yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laatiminen.[16] Toukokuussa 2016 julkaistujen tietojen mukaan hankkeen kustannusarvio on kohonnut 459 miljoonaan euroon,[17] josta raitiovaunujen hankintakustannusten osuus on noin 95 miljoonaa euroa.[18][19]

Raide-Jokerin rakennustyömaa Maarintiellä Otaniemessä joulukuussa 2019.

Hankesuunnitelman pohjalta toteutettiin Raide-Jokerin vaatimat asemakaavamuutokset ja katusuunnitelmat, ja hankkeen palveluntuottajat kilpailutettiin alkuvuoden 2017 aikana. Kesäkuussa 2017 Raide-Jokerin suunnittelijoiksi valittiin Ramboll Finlandin, Siton (nyk. Sitowise) ja VR Trackin (nyk. NRC Group Finland) yhteenliittymä.[20] Lokakuussa 2017 Raide-Jokerin urakoitsijoiksi valittiin YIT ja VR Track.[21] Raide-Jokerin suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetään ns. allianssimallia, eli linja toteutetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena ilman erikseen perustettavaa, tilaaja- ja toteuttajaorganisaationa toimivaa osakeyhtiötä.[22][23] Hankkeen lokakuussa 2017 vahvistettu budjetti on 275 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus on noin 205–225 miljoonaa euroa.[21] Suunnitelmaan sisältyvät optiot, yhdysraiteen sekä varikoiden rakennuskustannukset, ovat suuruudeltaan noin 100 miljoonaa euroa.[24] Marraskuussa 2018 esitetty uusin kustannusarvio on vuoden 2015 hintatasossa 367 miljoonaa euroa, josta varikon rakennuskustannukset ovat 64 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin lopullinen kustannusarvio valmistui tammikuussa 2019, ja siinä hankkeen kustannusarvioksi täsmentyi 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. Raide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja liikennöinti linjalla alkaa suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2024.[3]

Alustavia suunnitelmia on ollut laajentaa Raide-Jokeria tulevaisuudessa reitille ViikkiPasilaOtaniemiTapiola. Tämä ns. Tiederatikka-laajennus on jo mainittu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, mutta sen toteuttaminen olisi ajankohtaista vasta aikavälillä 2026–2040.[10][11]

Rata[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Raiteita rakennetaan Pakilantien ja Pirjontien risteyksessä Oulunkylässä lokakuussa 2020.

Raide-Jokerin linja on yhteensä noin 25 kilometriä pitkä, josta 16 kilometriä sijoittuu Helsinkiin ja 9 kilometriä Espooseen. Raide-Jokerin ratalinjaus vastaa karkeasti nykyistä runkolinjaa 550, mutta kulkee suuren osan matkasta omalla väylällään, erillään muusta liikenteestä. Tällä varmistetaan raitiovaunujen mahdollisimman nopea ja häiriötön kulku. Autoliikennettä kohdataan risteyksissä, mutta niihin tehdään raitiovaunuille liikennevaloetuudet.[4][24]

Nykyinen bussilinja jatkaa Espoon puolella Laajalahdesta Tapiolan kautta Westendinasemalle, mutta raitiolinja kulkee Otaniemen kampuksen kautta Espoon puoleisen päätepysäkin tullessa Keilaniemeen metroaseman lähettyville. Alun perin myös raitiolinjan oli suunniteltu kulkevan Tapiolan kautta, mutta vuoden 2013 suunnitelmassa reitti muutettiin tarkoituksenmukaisempana kulkemaan Otaniemen kautta, osittain johtuen siitä, Tapiolan metroaseman rakentamiseen liittyvissä muutostöissä ei ollut otettu riittävästi huomioon pikaraitiotielinjan suunnitelmia.[4] Helsingin puoleinen päätepysäkki on bussilinjan tavoin Itäkeskuksen metroaseman yhteydessä. Raitiolinjan reitille tulee 34 pysäkkiparia, keskimäärin 800 metrin välein.[24] Pysäkit on sijoitettu nykyisten ja rakentuvien asuinalueiden läheisyyteen sekä niin, että pysäkeiltä on mahdollisimman nopea vaihtoyhteys rautatie-, metro- ja bussilinjoille.[2][24] Linjaa tullaan ajamaan vuorokaudenajasta riippuen 5–10 minuutin vuorovälein,[12] ja matka-aika linjan päästä päähän on noin tunti.[2]

Raide-Jokeria varten rakennetaan neljä uutta siltaa kehä- ja valtateiden sekä Vantaanjoen ylittämiseen ja lisäksi noin 400 metrin pituinen betoni- ja kalliotunneli Pitäjänmäen Patterinmäkeen.[18] Raitiolinjan 27-paikkainen varikko sijoitetaan Roihupellon teollisuusalueelle. Vuoden 2016 hankesuunnitelmassa oli varauduttu myös rakentamaan 14-paikkainen sivuvarikko Laajalahteen, mutta myöhemmin tammikuussa 2018 tehtiin päätös vain päävarikon rakentamisesta ja sivuvarikko jätettiin varaukseksi.[25]

Raiteita kulkee koko linjan pituudelta vierekkäin kaksi, ja lisäksi tasaisin välimatkoin reitille on sijoitettu puolenvaihtopaikkoja, jolloin esimerkiksi este tai vikaantunut vaunu voidaan ohittaa keskeyttämättä liikennöintiä.[10][18] Raide-Jokeri tulee käyttämään 1 000 millimetrin raideleveyttä.[10] Myös 1 435 millimetrin raideleveyttä pidettiin vaihtoehtona,[26] mutta linjan vaunukaluston ja ratainfrastruktuurin halutaan olevan kunnossapidon ja liikennöinnin kannalta mahdollisimman hyvin yhteensopivia nykyisen raitiotieverkoston ja sen käytössä olevien Artic-raitiovaunujen kanssa.[19]

Kalusto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Artic XL -raitiovaunun mallikappale Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Raide-Jokerin liikennöinti toteutetaan suomalaisen Škoda Transtechin valmistamilla Artic-sarjan vaunuilla. Vaunut ovat 34 metriä pitkiä, ja ne on myöhemmin mahdollista jälkiasennuksena pidentää 44 metrin pituisiksi. Näistä perusmallia pidemmistä vaunuista käytetään kauppanimeä ForCity Smart Artic X54.[27] Škoda Transtech on suunnitellut vaunujen tekniset ratkaisut, ja vaunun muotoilusta ja ulkoasusta vastaa turkulainen Idis Design.[28] Linja 550:n bussien oranssista värityksestä poiketen Raide-Jokerin vaunujen päävärit ovat valkoinen ja petroolinsininen.[27]

Vaunussa on maksimikapasiteetilla 78 istuma- ja 209 seisomapaikkaa, joten yhteen Raide-Jokerin raitiovaunuun mahtuu jopa kolme kertaa enemmän matkustajia kuin yhteen nykyisellä bussilinjalla liikennöivään linja-autoon.[27] Vaunuissa on ohjaamo molemmissa päissä, joten linjalle ei tarvitse rakentaa päätesilmukoita, koska vaunuja voidaan ajaa kumpaankin suuntaan.[24] Vaunuissa on siten myös ovet kummallakin puolella.[27] Vaunujen huippunopeus Raide-Jokerin linjalla on 70 km/h, keskinopeuden ollessa noin 25 km/h.[10][26] Raide-Jokeri on pikaraitiotienä merkittävästi nopeampi järjestelmä kuin Helsingin raitioliikenne, jossa keskinopeudet ovat vain noin 13–15 km/h.[10]

Vaunuja tilataan Raide-Jokerin liikennöintiin 29 kappaletta. Koeajoja varten raitiolinjoilla käytettiin maaliskuussa 2017 ja edelleen helmikuussa 2018 Raide-Jokerin vaunun kokoista mittakehikkoa, jotta varmistuttiin pitkän vaunun soveltuvuudesta nykyiselle raitiotieverkolle.[29] Transtech rakensi vaunusta myös puisen mallin, jolla testattiin muun muassa vaunun esteettömyyttä.[28]

Prototyyppivaunu saapui Škoda Transtechin tehtaalta HKL:n käyttöön huhtikuun 2021 alussa. Vaunulla liikennöidään aluksi koeajoja Helsingin kantakaupungin raitiolinjoilla kesästä 2021 alkaen. Vaunujen sarjatuotanto alkaa prototyyppivaunun koeajojakson jälkeen, ja sarjavalmisteisten vaunujen toimitukset alkavat loppuvuonna 2022.[27]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Spårjokern – Bättre servicenivå för den tvärgående kollektivtrafiken raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 2. a b c Mikä Raide-Jokeri? raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 3. a b Koivisto, Joonas: Historiallinen päivä: Vuosikymmeniä haaveillun pikaratikan rakentaminen alkaa nyt – Nämä tiet suljetaan ja tänne syntyvät pahimmat sumput 3.6.2019. Yle. Viitattu 4.6.2019.
 4. a b c d e f g h Alku, Antero: Jokerilinja 14.3.2010. Kaupunkiliikenne.net. Viitattu 14.2.2017.
 5. Avorahastuksesta tulee runkolinjoilla pysyvä käytäntö hsl.fi. 14.4.2015. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 12.2.2017.
 6. a b Raide-Jokeri – Alustava yleissuunnitelma 2009 raidejokeri.info. Toukokuu 2009. Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, YTV, Liikenne- ja viestintäministeriö. Viitattu 14.2.2017.
 7. Johdinautoliikenteen toteutettavuusselvitys hsl.fi. 16.4.2009. Helsingin kaupungin liikennelaitos. Viitattu 14.2.2017.
 8. Johdinautoliikenteen hankeselvitys hsl.fi. 19.4.2011. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 14.2.2017.
 9. Alku, Antero: Metron ja pikaraitiotien yhteensovittaminen 12.4.2004. Kaupunkiliikenne.net. Viitattu 14.2.2017.
 10. a b c d e f Kysymyksiä ja vastauksia Raide-Jokerista espoo.fi. 5.6.2019. Espoon kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 11. a b Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011), Liikennejärjestelmäluonnos hsl.fi. 29.3.2011. Helsingin seudun liikenne. Viitattu 14.2.2017.
 12. a b c d Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmis päätöksentekoon raidejokeri.info. 22.1.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 13. Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2014 sekä investointiohjelmaehdotus vuosiksi 2015–23 hel.fi. 23.4.2013. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto. Viitattu 14.2.2017.
 14. Espoo hyväksyi pikaraitiotien – satojen miljoonien Raide-Jokerin suunnitelma läpi Iltalehti. 13.6.2016. Viitattu 14.2.2017.
 15. Raide-Jokeri vahvistui – "Tervetuloa ratikkakaupungiksi Espoo" Iltalehti. 15.6.2016. Viitattu 14.2.2017.
 16. Koskinen, Ahti: Pitkään haudotulle Raide-Jokerille luvassa valtion tuki Yle Uutiset. 6.4.2016. Viitattu 14.2.2017.
 17. Välimaa, Mikko: Raidejokeri maksaakin 460 miljoonaa – hinta-arvio nousi rajusti Länsiväylä. 30.5.2016. Viitattu 14.2.2017.
 18. a b c Raide-Jokerin hankesuunnitelma 2015, liite 3: Kustannusarviot ja suunnitelmat raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 11.2.2017.
 19. a b HKL hankkii 20 uutta Artic-vaunua ja 29 pikaratikkaa Transtechilta raidejokeri.info. 21.12.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 20. Raide-Jokerin suunnittelijaksi ryhmittymä Ramboll Finland Oy, Sito Oy ja VR Track Oy raidejokeri.info. Viitattu 7.8.2018.
 21. a b YIT ja VR Track rakentamaan Raide-Jokeria raidejokeri.info. 14.11.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 22. Raide-Jokerin allianssikumppaneiden kilpailutukset käynnistyivät raidejokeri.info. 15.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 23. Raide-Jokeriin sovelletaan allianssimallia raidejokeri.info. 12.12.2016. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 24. a b c d e Raide-Jokeri – Usein kysyttyä raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 25. Raide-Jokerin varikkosuunnittelu etenee yhden varikon mallilla – varikko suunnitellaan rakennettavaksi Roihupeltoon raidejokeri.info. Viitattu 7.8.2018.
 26. a b Raide-Jokerin hankesuunnitelma 2015, liite 5: Suunnitteluperusteet raidejokeri.info. Helsingin kaupunki. Viitattu 11.2.2017.
 27. a b c d e Salomaa, Marja: Tältä näyttää tulevaisuuden ratikka, joka kiitää Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen kiskoilla hs.fi. 22.4.2021. Helsingin Sanomat. Viitattu 28.4.2021.
 28. a b Vammaiset testasivat Raide-Jokerin vaunun esteettömyyttä raidejokeri.info. 31.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.
 29. Raide-Jokeri-vaunun mittakehikkoa testataan Helsingin raitiolinjoilla raidejokeri.info. 9.3.2017. Helsingin kaupunki. Viitattu 10.10.2020.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]