Euroopan unionin perussopimukset

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Osa artikkelisarjaa
Euroopan unionin politiikka
Euroopan lippu

Euroopan unionin perussopimukset tarkoittavat Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksia sekä niitä muuttaneita sopimuksia.[1] Perussopimukset muodostavat ylimmän tason Euroopan unionin lainsäädännöstä eli ns. acquis'sta. Hallitustenvälinen konferenssi (HVK) valmistelee muutokset perussopimuksiin.

Euroopan unionin lainsäädäntö tarkoittaa kaikkia jäsenmaita sitovaa ja velvoittavaa normistoa. Tämä säännöstö muodostuu kolmella tasolla:

  1. perussopimukset (alkuperäinen oikeus eli primäärioikeus), joilla jäsenvaltiot siirtävät valtaa keskuselimille
  2. perussopimusten mukaisilla päätöksentekomenettelyillä EU:n toimielimet luovat asetuksia, direktiivejä, suosituksia sekä antavat lausuntoja. Toimielimet voivat myös tehdä päätöksiä, jotka velvoittavat jäsenmaita tai yksittäisiä oikeushenkilöitä (johdannainen oikeus eli sekundäärioikeus)
  3. Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten antamat päätökset

Perussopimukset aikajärjestyksessä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sopimus Perustettu/muutettu Sijainti Allekirjoitettu Voimassa alkaen lopetettu
Kaupunki Valtio
Pariisin sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteisö Pariisi  Ranska 1951 1952 2002 (Vanhentunut perustamissopimukseen sisältyvän 50 vuoden rajoituksen vuoksi, ja EU on ottanut sen vastaan Nizzan sopimuksella.)
Sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta Muutettiin EHTY:n perustamissopimusta ottamaan huomioon Saarlandin siirto Ranskasta Saksalle Luxemburg  Luxemburg 1956 1957 2002 (Vanhentunut perustamissopimukseen sisältyvän 50 vuoden rajoituksen vuoksi, ja EU on ottanut sen vastaan Nizzan sopimuksella.)
Rooman sopimus Euroopan talousyhteisö Rooma  Italia 1957 1958 voimassa
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus Euroopan atomienergiayhteisö 1957 1958 voimassa
Instituutioita koskeva yleissopimus edustajakokouksen,yhteisen tuomioistuimen ja

yhteinen talous- ja sosiaalikomitean perustaminen

1957 1958 1999 (Korvattu Amsterdamin sopimuksella)
Yleissopimus Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta mainitun sopimuksen IV osassa määritellyn assosiaatiomenettelyn soveltamiseksi Alankomaiden Antilleihin merentakaisen alueen aseman myöntäminen Alankomaiden Antilleille Bryssel  Belgia 1962 1964 voimassa
Toimielinten sulautumissopimus EHTY:n ja Euratomin johdon

yhdistäminen ETY:n

1965 1967 1999 (Korvattu Amsterdamin sopimuksella)
Talousarviosopimus Parlamentille osittainen budjettivalta Luxemburg  Luxemburg 1970 1971 voimassa
Liittymissopimus 1972 Tanskan, Irlannin ja-Britannian jäsenyys Bryssel  Belgia 1972 1973
Sopimus tiettyjen määräysten muuttamisesta. Pöytäkirja Euroopan investointipankin perussäännöstä 1975 1977
Varainhoitosopimus Parlamentille lisää budjettivaltaa. Tilintarkastustuomioistuimen perustaminen 1975 1977
Liittymissopimus 1979 Kreikan jäsenyys Ateena  Kreikka 1979 1981
Grönlannin sopimus Grönlannin erosopimus Bryssel  Belgia 1984 1985
Liittymissopimus 1985 Espanjan ja Portugalin jäsenyys Madrid  Espanja 1985 1986
Lissabon  Portugali
Euroopan yhtenäisasiakirja Yhtenäismarkkinoiden ja eurooppalaisen poliittisen yhteistyön perustaminen
Haag
 Alankomaat 1986 1987
Luxemburg  Luxemburg
Maastrichtin sopimus ETY:stä tuli Euroopan yhteisön pilari. Hallitustenväliset pilarit; Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue Maastricht  Alankomaat 1992 1993
Laki Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta,valtuutetaan valtuusto perustamaan Euroopan investointirahasto Euroopan investointirahaston perustaminen Bryssel  Belgia 1993 1994
Liittymissopimus 1994 Suomen, Ruotsin ja Itävallan jäsenyys Korfu  Kreikka 1994 1995
Amsterdamin sopimus Korkean edustajan viran perustaminen,toimivalta oikeus- ja sisäasioiden EY:lle

ja integroi Schengenin sopimuksen osaksi perussopimuksia

Amsterdam  Alankomaat 1997 1999
Nizzan sopimus Valmisteli EU:n laajentumisesta Nizza  Ranska 2001 2003
Liittymissopimus 2003 Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian jäsenyys Ateena  Kreikka 2003 2004
Liittymissopimus 2005 Bulgarian ja Romanian jäsenyys Luxemburg  Luxemburg 2005 2007
Lissabonin sopimus Perustettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus,tehostettu ulkopolitiikka,pilarijärjestelmä lakkautettiin, laajennettiin,parlamentin valtuuksia määräenemmistöön, oikeusperuskirja sitovaksi. Lissabon  Portugali 2007 2009
Euroopan parlamentin istuimia koskeva pöytäkirja lähdeteksti Nimitettiin 18 uutta jäsentä EP vuoden 2014 vaaleihin asti, jotka valittiin vaaleissa vuonna 2009 jos Lissabonin sopimus oli voimassa.Euroopan parlamentin jäsenten määrä väliaikaisesti nousi 754:ään Bryssel  Belgia 2010 2011
Euroopan vakausmekanismin perustamissopimus Euroopan vakausmekanismin perustaminen 2011 2013
Liittymissopimus 2011 Kroatian jäsenyys 2011 2013
Irlannin pöytäkirja Lissabonin sopimuksesta Irlannin takuiden virallistaminen 2012 2014
Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan erosta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä Brexit  Belgia 2020 2020
Lontoo  Britannia

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Satuli, Heli: EU-perusteos. 2. painos. Helsinki: Eurooppatiedotus, 2020. ISBN 978-952-281-621-4. Teoksen verkkoversio.