Euroopan unionin sisämarkkinat

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Euroopan unionin sisämarkkinat on kokonaisuus, joka käsittää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisten kaupan esteiden poistamista kaupankäynnin vilkastuttamiseksi. Brittiläisessä kielenkäytössä Euroopan unionin sisämarkkinoihin viitataan yhteismarkkinoiden kehittyneenä muotona, single market.

Euroopan unionilla on myös muita sisämarkkinaulottuvuuksia, kuten EFTA-maita varten muodostettu Euroopan talousalue, johon kuuluvat EFTA:n kautta Islanti, Liechtenstein ja Norja. Sveitsi ei voi kuulua Euroopan talousalueeseen suoraan, koska asiasta on kansanäänestyspäätös. Tämän vuoksi Sveitsi teki EFTA:sta riippumatta suoran sopimuksen Euroopan unionin kanssa samankaltaisista järjestelyistä kuin minkä muut EFTA-maat tekivät yhdessä EFTA:n kautta.

Muita sisämarkkinoiden (single market)-kaltaisia yhteismarkkinoita pidemmälle meneviä kauppa-alueita ovat CARICOMn yhteismarkkina, johon kuitenkin englannin kielellä viitataan jo sisämarkkinana sekä Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston yhteismarkkina.