Euroopan talousalue

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot, jotka muodostavat osan Euroopan talousalueesta
  Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) jäsenvaltiot, jotka muodostavat osan Euroopan talousalueesta (paitsi Sveitsi)

Euroopan talousalue (ETA[1]) on yhteismarkkina-alue, jolla toteutetaan tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työvoiman vapaata liikkuvuutta. Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein.[2]

Talousalue laajentaa EU:n yhteismarkkinat EU:n jäsenmaiden lisäksi Islantiin, Liechtensteiniin ja Norjaan, ilman että näitä maita koskevat EU:n jäsenyyteen liittyvät velvoitteet ja edut.

ETA-sopimus ei ainoastaan ulota Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) jäsenvaltioihin sisämarkkinoita koskevia Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen perussääntöjä, vaan se sisältää myös kaikki sääntöjen täytäntöönpanemiseksi yhteisössä annetut lait, toisin sanoen sekundaarilainsäädännön eli yhteisön säännöstön. Lainsäädäntö sisällytetään ETA-sopimuksen pöytäkirjoihin ja liitteisiin, ja sopimus kattaa noin 1 600 yhteisön säädöstä, kuten asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja ei-sitovia säädöksiä, jotka koskevat lähinnä neljää vapautta ja niihin liittyviä politiikkoja sekä vähemmässä määrin rinnakkaispolitiikkoja.[3]

Koska EFTA-maat joutuvat noudattamaan suurta määrää EU-lainsäädäntöä, ilman, että ne pääsevät vaikuttamaan lakien sisältöön, on tilannetta Norjassa kutsuttu ”faksi-demokratiaksi”. Brysselistä vain faksataan direktiivit joita Norjan tulee noudattaa.[4]

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1992 Euroopan yhteisön 12 jäsenvaltiota ja kaikki Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenet paitsi Sveitsi, mukaan lukien myös Suomi, neuvottelivat sopimuksen Euroopan talousalueesta. Sen tarkoituksena oli laajentaa Euroopan sisämarkkinoiden etuja. Sopimus allekirjoitettiin Portossa Portugalissa toukokuussa 1992 ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1994 (Liechtensteinin osalta 1. toukokuuta 1995).

Sveitsi ei liittynyt Euroopan talousalueeseen, koska sveitsiläiset äänestivät kansanäänestyksessä liittymistä vastaan. Kolmesta EFTA-maasta on myöhemmin tullut EU:n jäseniä, joten EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Euroopan talousalueeseen kuuluu ainoastaan kolme EU:n ulkopuolista maata: Islanti, Liechtenstein ja Norja. Perustamisensa jälkeen ETA on laajentunut EU:n uusien jäsenmaiden myötä.

Maailman suurimmat markkinat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ne 30 maata, jotka muodostavat ETA:n, muodostavat suurimmat yhtenäiset markkinat koko maailmassa. Markkinat ulottuvat Pohjoiselta jäämereltä Välimerelle asti. Alueella asuu yli 500 miljoonaa kuluttajaa. ETAn ansiosta Euroopan sisämarkkinoiden neljä perusvapautta – tavaroiden (maataloustuotteita lukuun ottamatta), palvelujen, henkilöiden ja pääoman vapaa liikkuvuus – on laajennettu koskemaan EU:n lisäksi myös EFTA-maita.

EFTA-maat ottivat käyttöön Euroopan unionin sisämarkkinoiden säännöt, eli kaikki direktiivit, asetukset ja päätökset, jotka ovat tarpeellisia, jotta sisämarkkinat toimisivat kunnolla. Lisäksi EFTA-maat toimivat yhteistyössä joillakin sisämarkkinoita tukevilla aloilla, kuten tutkimus, ympäristönsuojelu ja kuluttajansuoja.

ETA-maat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet:[5]

ETAn toimielimet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ETA-sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja kehittämiseksi on perustettu erilliset toimielimet:

  • ETAn neuvosto on poliittisesti korkein toimielin, ja se koostuu ETAn 30 jäsenvaltion ulkoministereistä. Se laatii suuntaviivat ETA-sopimuksen täytäntöönpanolle ja sen kehittämiseksi edelleen.
  • ETAn sekakomitea vastaa sopimuksen käytännön hallinnoinnista. Se tekee päätöksiä, joilla uusia EU:n sääntöjä sisällytetään sopimukseen, jotta EFTA-maiden lainsäädäntö vastaisi EU:n lainsäädäntöä.
  • ETAn parlamentaarinen sekakomitea koostuu Euroopan parlamentin ja EFTA-maiden parlamenttien jäsenistä. Se voi esittää kantojaan kertomusten ja päätöslauselmien muodossa.
  • EU:n jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden työnantajien ja työntekijöiden edustajat tapaavat toisensa ETAn konsultatiivisessa komiteassa, jolla on neuvoa-antava tehtävä.

ETA-sopimuksen mukaisesti EFTA-mailla on tietty oikeus tulla kuulluksi EU:n päätöksissä. Esimerkiksi valmisteltaessa lainsäädäntöehdotuksia ETA-sopimuksen kattamilla aloilla Euroopan komissio kuulee myös EFTA-maiden asiantuntijoita. ETAn sekakomiteassa EFTA-maille tiedotetaan ja heitä kuullaan komission tekemistä lainsäädäntöehdotuksista. EFTA-mailla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Maatalous ja kalastus eivät kuulu ETA-sopimuksen kattamiin aloihin. Maataloustuotteiden kauppaa on kuitenkin helpotettu sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen avulla. Koska ETA ei muodosta tulliliittoa, sillä ei ole yhteisiä ulkoisia tariffeja. Tästä syystä tullimenettelyt on säilytetty EU:n jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden välisillä rajoilla.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Lyhenneluettelo: E Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 29.11.2018.
  2. Erkkilä, Tero & Tiilikainen, Teija: Avain EU-käsitteisiin, s. 12. UM:n Eurooppatiedotus, 2012. ISBN 978-952-281-017-5.
  3. http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7238_fi.htm (Arkistoitu – Internet Archive)
  4. http://www.nytimes.com/2005/10/26/world/europe/26iht-norway.html?_r=0
  5. Bank of England Markets: The European Economic Area (EEA) Bank of England. Arkistoitu 12.8.2014. Viitattu 12.8.2014.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]