Yliopistolliset tutkinnot Suomessa

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli käsittelee yliopistollisia tutkintoja. Korkeakoulututkinnoista yleensä on oma artikkelinsa. Tutkintojen lyhenteistä on myös oma artikkelinsa.

Yliopistotutkinnot ovat yliopistoissa suoritettavia tutkintoja. Ne muodostavat järjestelmän, jossa on neljä osaa:

Tutkinnot koulutusaloittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eläinlääketieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eläinlääketieteellisellä alalla voi suorittaa seuraavia tutkintoja:

 • eläinlääketieteen kandidaatti (ELK[1]) (ei varsinainen tutkinto)
 • eläinlääketieteen lisensiaatti (ELL[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • eläinlääketieteen tohtori (ELT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Eläinlääketieteellisen alan tutkintoihin voi Suomessa valmistua ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnasta. Siellä suoritettava eläinlääketieteen koulutusohjelma koostuu 3-vuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (180 op) ja 3-vuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (180 op). Koko tutkinnon (6 v, 360 op) suorittaminen on edellytys ammatilliselle laillistumiselle ja eläinlääkärin pätevyydelle.[2][3]

Farmasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Farmasia-alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • farmaseutti (alempi korkeakoulututkinto)
 • proviisori (ylempi korkeakoulututkinto)
 • farmasian lisensiaatti (FaL[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • farmasian tohtori (FaT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Farmasian ylioppilas on alan opiskelijasta käytetty nimitys. Se ei siis ole tutkinto.

Perinteisesti on proviisorin koulutus tähdännyt apteekkarin ammattiin[4], ja se onkin pakollinen apteekkarille. Farmaseutit työllistyvät useimmiten myös apteekkeihin apteekkarin alaisiksi. Proviisoriksi voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ja farmaseutiksi näiden lisäksi Åbo Akademissa.

Alalla on aiemmin ollut toinenkin ylempi korkeakoulututkinto, farmasian kandidaatti (FaK[1]), joka tähtäsi selkeämmin akateemiselle uralle. Farmasian kandidaatti saattoi ostaa farmasian maisterin (FaM[1]) arvon.

Farmasian alan alemman, farmaseutin tutkinnon (180 op) suorittaminen kestää täysipäiväisesti opiskellen kolme vuotta. Tämän jälkeen suoritettava ylempi korkeakoulututkinto eli proviisorin tutkinto (120 op) on täysipäiväisesti opiskellen suoritettavissa kahdessa vuodessa. Yleissäännöstä poiketen opiskelija, joka on hyväksytty suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa, ei voi suoraan jatkaa proviisorin tutkintoon. Proviisorin tutkintoon järjestetään erillinen pääsykoe, jossa hyväksytyksi tulleet saavat oikeuden suorittaa sekä alemman (farmaseutti) että ylemmän (proviisori) tutkinnon.

Hammaslääketieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hammaslääketieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • hammaslääketieteen tohtori (HLT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Alalla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa,[5] vaan alalla suoritettava hammaslääketieteen koulutusohjelma suoritetaan yksiportaisena. Opiskelijoille voidaan kuitenkin myöntää hammaslääketieteen kandidaatin arvonimi tiettyjen opintojen suorittamisen jälkeen, mutta tämä ei ole varsinainen tutkinto.[6]

Hammaslääketieteen koulutusohjelma on laajuudeltaan 330 opintopistettä, ja sen ohjeellinen suoritusaika on viisi ja puoli vuotta.[7]

Hammaslääketieteen tutkintojen suorittaminen on mahdollista Helsingin, Oulun, Turun yliopistoissa ja Itä-Suomen yliopistossa, joista jälkimmäisessä koulutus aloitettiin uudelleen syksyllä 2010.[8]

Humanistinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Humanistisella alalla voi yliopistossa suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • humanististen tieteiden kandidaatti (HuK tai hum. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • filosofian maisteri (FM tai fil. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • filosofian lisensiaatti (FL tai fil. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • filosofian tohtori (FT tai fil. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi oli filosofian kandidaatti (FK), ja maisterin arvo voitiin myöntää erikseen kandidaatin tutkinnon suorittaneelle, esimerkiksi juhlallisen promootion yhteydessä. Samat tutkintonimikkeet alempaa korkeakoulututkintoa lukuun ottamatta ovat käytössä myös luonnontieteellisellä alalla.

Humanistisen tutkinnon voi suorittaa:

Nimestään huolimatta useimmat filosofian maisterit eivät ole lukeneet lainkaan filosofiaa. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa filosofian opinnot on jaettu teoreettiseen (sekä ruotsinkieliseen filosofi-aineeseen) (humanistisessa tiedekunnassa) ja käytännölliseen filosofiaan (valtiotieteellisessä tiedekunnassa). Osa filosofian pääaineopiskelijoista siis valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM) tai valtiotieteiden maisteriksi (VTM).

Kasvatustieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvatustieteellisellä alalla voi yliopistossa suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • kasvatustieteen kandidaatti (KK tai kasvatust. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • kasvatustieteen maisteri (KM tai kasvatust. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • kasvatustieteen lisensiaatti (KL tai kasvatust. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • kasvatustieteen tohtori (KT tai kasvatust. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Kasvatustieteen ylioppilas on alan opiskelijasta käytetty nimitys. Se ei siis ole tutkinto.

1970-luvulta 1990-luvun alkuun kasvatustieteen kandidaatin tutkinto oli ylempi korkeakoulututkinto ja maisterin arvo myönnettiin anomuksesta leimaveron suorittamisen jälkeen.

Alalla oli myös tuolloin alempi korkeakoulututkinto, nimeltään lastentarhanopettajan tutkinto (LTO). Nykyään lastentarhanopettajat ovat viralliselta tutkinnoltaan kasvatustieteen kandidaatteja. Vuosina 1974–1979 luokanopettajien koulutus johti vastaavalla tavalla kolmivuotiseen peruskoulunopettajatutkintoon (PKO). Tämä tutkinto oli koulutusjärjestelmässämme epäselvässä asemassa, sillä se suoritettiin yliopistossa, muttei rinnastunut edes alempaan korkeakoulututkintoon. Koulutus oli käytännössä jatkoa aiemmalle seminaarien ylioppilaspohjaiselle kansakoulunopettajakoulutukselle, joka johti kansakouluopettajatutkintoon. Vuodesta 1979 lähtien luokanopettajien koulutus johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon.

Alun perin tieteen nimi oli monikossa, esimerkiksi kasvatustieteiden kandidaatti, mutta muutettiin sitten yksikkömuotoon. Monikkomuoto näkyy kuitenkin esimerkiksi yliopistojen tiedekuntien nimissä (Kasvatustieteiden tiedekunta).

Kasvatustieteellisen tutkinnon voi suorittaa:

Kauppatieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kauppatieteellisellä alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • kauppatieteiden kandidaatti (KTK tai kauppat. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • kauppatieteiden maisteri (KTM tai kauppat. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • kauppatieteiden lisensiaatti (KTL tai kauppat. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • kauppatieteiden tohtori (KTT tai kauppat. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Kauppatieteiden ylioppilas on alan opiskelijasta käytetty nimitys, joka ei siis ole tutkinto. Kauppatieteiden opiskelijan puhekielinen nimitys on kylteri. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut henkilö saa käyttää ekonomin arvoa.

Vuosina 19801995 ekonomi oli ylempi korkeakoulututkinto, jonka suorittanut sai ostaa kauppatieteiden maisterin arvon. Alempaa korkeakoulututkintoa ei tuolloin ollut ollenkaan.

Ennen vuotta 1980 puolestaan ekonomi oli alempi korkeakoulututkinto ja kauppatieteiden kandidaatti ylempi korkeakoulututkinto. Kauppatieteiden maisterin arvon saattoi ostaa. Svenska Handelshögskolanissa ekonomin tutkintoa vastasi diplomiekonomin (DE) tutkinto. Alalla oli tuolloin myös muita alempia korkeakoulututkintoja: kirjeenvaihtaja, diplomikirjeenvaihtaja (Svenska Handelshögskolanissa) sekä akateeminen sihteeri.

Lisäksi kansantaloustiedettä lukeneilla oli käytössä seuraavat liiketaloustieteitä lukeneista poikkeavat nimikkeet:

 • taloustieteiden kandidaatti (TTK tai taloust. kand.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • taloustieteiden maisteri (TTM tai taloust. maist.[1]) (ostettava arvo)
 • taloustieteiden lisensiaatti (TTL tai taloust. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • taloustieteiden tohtori (TTT tai taloust. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Kansantaloustieteen opiskelijaa saattoi kutsua taloustieteiden ylioppilaaksi. Nykyisellään ei tutkintoja enää myönnetä, mutta kansantaloustieteen tutkinnon (kauppatieteen tutkinnon ohella yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden tutkinto) omaavia asiantuntijoita kutsutaan ekonomisteiksi.

Kauppatieteitä voi opiskella:

(Kansan)taloustieteestä voi valmistua myös yhteiskuntatieteelliseltä koulutusalalta Helsingin ja Turun yliopistoista. Helsingissä oppiaineen nimi on taloustiede ja se sijaitsee valtiotieteellisessä tiedekunnassa, Turussa aine on puolestaan osa kauppatieteellistä kansantaloustiede-oppiainetta Turun kauppakorkeakoulussa.

Aikaisemmin kauppatieteitä opetettiin myös Lapin yliopistossa, jossa tutkinnon myönsi Oulun yliopisto.

Muita kaupallisen alan tutkintoja Suomessa ovat tradenomi, joka on ammattikorkeakoulututkinto, sekä toisen asteen tutkinto, merkonomi. Master of Business Administration(MBA) ja Executive Master of Business Administration (eMBA) eivät ole virallisen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja, vaan jatkokoulutusta: niitä ei rinnasteta ylempään tai alempaan korkeakoulututkintoon esimerkiksi virkoja haettaessa.

Kuvataide[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuvataidealalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Alalla ei ole lisensiaatin tutkintoa. Aiemmin oli alemman tutkinnon nimenä yksinkertaisesti kuvataiteen tutkinto, ja ylemmän tutkinnon nimenä Kuvataideakatemian loppututkinto.

Alan tutkintoja myöntää ainoastaan Kuvataideakatemia Helsingissä, joka on ainoa yliopistotasoinen kuvataiteen koulutuspaikka Suomessa. Nimestään huolimatta kuvataiteen aineenopettajia kouluttava kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma ei kuulu kuvataiteen koulutusalaan, vaan taideteolliseen koulutusalaan (Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Lapin yliopisto). Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on lisäksi kuvataiteen maisteriohjelma, joka on myös osa taideteollista koulutusalaa, ei kuvataiteen alaa.

Liikuntatieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Liikuntatieteisiin lukeutuvia aineita voi Suomessa opiskella ainoastaan Jyväskylän yliopistossa, jossa mahdollisia pääaineita ovat liikuntapedagogiikka, liikunnan yhteiskuntatieteet (liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto)[9], biomekaniikka, liikuntafysiologia sekä valmennus- ja testausoppi[10]. Aineet kuuluvat liikuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Liikuntatieteissä voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • liikuntatieteiden kandidaatti (LitK tai liikuntat. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • liikuntatieteiden maisteri (LitM tai liikuntat. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • liikuntatieteiden lisensiaatti (LitL tai liikuntat. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • liikuntatieteiden tohtori (LitT tai liikuntat. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Alan opiskelijasta käytetään nimitystä liikuntatieteiden ylioppilas. Tyypillinen liikuntatieteen maisteriksi valmistuneen ammatti on koulun liikunnanopettaja.

Aiemmin liikuntatieteen kandidaatti oli ylempi korkeakoulututkinto ja maisterin arvon saattoi erikseen ostaa. Alemman korkeakoulututkinnon nimi oli tuolloin liikuntakasvatuksen kandidaatti (LiK tai liikuntak. kand.[1]).

Luonnontieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luonnontieteellisellä alalla voi yliopistossa suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • luonnontieteiden kandidaatti (LuK tai luonnont. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • filosofian maisteri (FM tai fil. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • filosofian lisensiaatti (FL tai fil. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • filosofian tohtori (FT tai fil. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi oli filosofian kandidaatti (FK tai fil. kand.[1]), ja maisterin arvo myönnettiin halukkaille filosofian kandidaateille leimaveron maksamista vastaan. Samat tutkintonimikkeet alempaa korkeakoulututkintoa lukuun ottamatta ovat käytössä myös humanistisella alalla.

Filosofian ylioppilas on alan tutkintoa suorittamattomasta opiskelijasta käytetty nimitys. Se ei siis ole tutkinto.

Luonnontieteellisen tutkinnon voi suorittaa:

Uudessa tutkintoasetuksessa (794/2004) mainitaan lisäksi, että Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritetun luonnontieteellisen tutkinnon tutkintonimike on vastaavan teknillistieteellisen tutkinnon tutkintonimike. Tämä viittaa Tampereelta valmistuviin teknis-luonnontieteellisiin diplomi-insinööreihin. Jotta yliopistolla olisi oikeus myöntää näille opettajan pätevyys, joka edellyttää matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, vastaava DI-tutkinto on luokiteltu matemaattis-luonnontieteellisen alan tutkinnoksi.

Nimestään huolimatta useimmat filosofian maisterit eivät ole lukeneet lainkaan filosofiaa. Suurin osa filosofian pääaineopiskelijoista puolestaan valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM) tai valtiotieteiden maisteriksi (VTM). FM-tutkinnolla onkin ollut, osin turhaan, teoreettisen tutkinnon maine verrattuna vastaavaan diplomi-insinööritutkintoon. Tätä on haluttu lieventää jopa pääainenimikkeillä, esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa pääaineekseen voi valita nimenomaan tietotekniikan vaikka tietojenkäsittelytiedekin on mahdollinen. Ongelma koskeekin erityisesti kemistejä, fyysikoita, matemaatikoita ja tietojenkäsittelytieteilijöitä, jotka kilpailevat osittain samoista työpaikoista kemiantekniikan diplomi-insinöörien, teknillisten fyysikkojen, teknillisten matemaatikkojen ja tietotekniikan diplomi-insinöörien kanssa.lähde?

Lääketieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • lääketieteen lisensiaatti (LL) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • lääketieteen tohtori (LT) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • Master of Science - Translational Medicine (ainoastaan Helsingin yliopistossa vuodesta 2010 eteenpäin)[11]

Lääketieteen tutkintoja voi suorittaa lääketieteellisissä tiedekunnissa Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Tampereella sekä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa Kuopiossa.

Lääketieteen lisensiaatin (LL) tutkintoon (ylempi korkeakoulututkinto) vaaditaan 360 opintopisteen opintoja. Opinnot kestävät kuusi vuotta.[12]

Lääketieteessä ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, vaan lääketieteen koulutusohjelma on Suomessa yksiportainen.[13][14] Lääketieteen opiskelija saa kuitenkin lääketieteen kandidaatin (LK) arvonimen suoritettuaan tietyn määrän opintoja.[15][6]

Lääketieteen tohtorin (LT) tutkintoon (jatkotutkinto) vaaditaan väitöskirjaa ja jatko-opintoja (Helsingin yliopistossa 40 opintopistettä).[16] Tutkinto oli aiemmin nimeltään lääketieteen ja kirurgian tohtori (LKT).

Puhekielessä lääkäristä käytetty nimitys tohtori ei välttämättä liity lääkärin oppiarvoon. Tohtorin tutkinto ja väitöskirjan kirjoittaminen on lääketieteessä kuitenkin huomattavasti muita aloja yleisempää.

Maatalous-metsätieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maatalous-metsätieteellisellä alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK tai maat. ja metsät. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM tai maat. ja metsät. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti (MML tai maat. ja metsät. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT tai maat. ja metsät. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • elintarviketieteiden kandidaatti (ETK tai elintarviket. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • elintarviketieteiden maisteri (ETM tai elintarviket. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • elintarviketieteiden lisensiaatti (ETL tai elintarviket. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • elintarviketieteiden tohtori (ETT tai elintarviket. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas ja elintarviketieteiden ylioppilas ovat alan opiskelijasta käytettyjä nimityksiä. Ne eivät siis ole varsinaisia tutkintoja.

Usein käytetään virheellistä nimitystä esimerkiksi maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, mutta oikea kirjoitusasu on nimenomaan yllä mainittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Vertailun vuoksi oikein on kirjoitettu Maa- ja metsätalousministeriö, joka sekin lyhennetään MMM.

Agronomi on arvonimi, jonka Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi myöntää anomuksesta opiskelijalle, joka on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot sekä maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon jossakin seuraavista pääaineista: biotekniikka (kasvi- ja kotieläinbiotekniikan opintosuunnat), kasvintuotannon biologia, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede, maatalousekonomia, maatalous- ja ympäristöekonomia, markkinointi ja ympäristöekonomia. Agronomin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut maataloustieteiden opintoja vähintään 25 opintopistettä. Vaadittavista opinnoista päättää maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Vastaavasti metsätieteellistä pääainetta (metsäekologia, metsäekonomia, metsävaratiede- ja teknologia ja puumarkkinatiede) lukeneet saavat käyttää metsänhoitajan arvonimeä.

Aiemmin agronomitutkinto ja metsänhoitajatutkinto olivat virkatutkintoja, kun taas maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai lisensiaatin tutkinto oli tieteellinen tutkinto. Maisterin arvo myönnettiin kandidaatille, joka promovoitiin promootiossa maisteriksi tai suoritti asianmukaisen leimaveron.

Tutkintoja myöntävät Helsingin yliopisto (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) sekä Itä-Suomen yliopisto (luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta). Näistä Itä-Suomen yliopistossa on mahdollista perehtyä ainoastaan metsätieteisiin. Maatalous-metsätieteelliselle alalle kuuluvaa elintarvikekemiaa voi Helsingin lisäksi opiskella Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa biokemian ja elintarvikekemian laitoksella, mutta tämä koulutus johtaa luonnontieteellisen koulutusalan tutkintoihin. Ravitsemustiedettä voi puolestaan opiskella Helsingin yliopiston lisäksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa, mutta siellä oppiaine kuuluu terveystieteelliselle koulutusalalle.

Musiikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Musiikkialalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • musiikin kandidaatti (MuK tai mus. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • musiikin maisteri (MuM tai mus. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • musiikin lisensiaatti (MuL tai mus. lis.[1]) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)
 • musiikin tohtori (MuT tai mus. toht.[1]) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)

Aiemmin oli musiikin kandidaatti ylemmän korkeakoulututkinnon nimi ja maisterin arvon saattoi erikseen ostaa. Alalla oli silloin myös alempi korkeakoulututkinto, nimeltään oopperalaulajan tutkinto. Vielä vanhempi ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintonimike on Sibelius-Akatemian diplomitutkinto.[17]

Musiikkialan tutkintoja myöntää Suomessa ainoastaan Sibelius-Akatemia.

Musiikkikasvatuksen pääainetta voi opiskella myös Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Edellisessä tapauksessa tutkintonimikkeet ovat kuitenkin humanistiset ja jälkimmäisessä tapauksessa kasvatustieteelliset. Myös humanistissa tiedekunnissa opetettava musiikkitiede-oppiaine liittyy musiikkiin, mutta se keskittyy musiikin tutkimukseen, eikä se anna esimerkiksi pätevyyttä musiikinopettajan työhön.

Oikeustieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeustieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • oikeusnotaari (ON) – alempi korkeakoulututkinto
 • oikeustieteen maisteri (OTM) – ylempi korkeakoulututkinto
 • kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri (MICL) – ylempi korkeakoulututkinto[18]
 • oikeustieteen lisensiaatti (oikeust. lis. tai OTL[1]) – tieteellinen jatkotutkinto
 • oikeustieteen tohtori (oikeust. toht. tai OTT[1]) – tieteellinen jatkotutkinto.

Oikeusnotaarin tutkinto oli aiemmin nimeltään varanotaari (VN) ja oikeustieteen maisterin tutkinnon nimi oli vuoteen 2005 asti oikeustieteen kandidaatti (oikeust. kand. tai OTK[1]). Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, vaikka onkin ylempi korkeakoulututkinto, ei kelpoita haltijaansa esimerkiksi käräjänotaarin tai -viskaalin virkaan (käräjäoikeuslaki (581/1993) 3a ja 4 §) taikka toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana (oikeudenkäymiskaari (4/1734) 15:2), eikä häntä myöskään voida hyväksyä asianajajaksi (laki asianajajista (496/1958) 3 §).

Historiallisia oikeustieteellisen tutkinnon nimiä:

 • oikeustieteen kandidaatti (OTK)
 • varanotaari (VN)
 • lainopin kandidaatti (LOK tai lainopin kand.[1])
 • lakitiedetten kandidaatti
 • lakitiedetten lisensiaatti[19]
 • lakitieteen kandidaatti (LaK tai lakitiet.kand.[1])
 • lakitieteen lisensiaatti (LaL tai lakitiet. lis.[1])
 • lakitieteen tohtori (LaT tai lakit. toht.[1])
 • molempain oikeuksien kandidaatti
 • molempain oikeuksien lisensiaatti
 • molempain oikeuksien tohtori.

"Molempain oikeuksien" oppiarvot olivat käytössä vuoteen 1922 asti. Nimitys viittasi roomalaiseen (maalliseen) ja kanoniseen (kirkolliseen) oikeuteen. Varanotaarin tutkintoa edelsi kameraalitutkinto (1873–1894).

Oikeustieteen maisteri voi suorittaa vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun (auskultointi) ja saada varatuomarin (VT) arvonimen. Auskultointimahdollisuus ei koske kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen tutkinnon (MICL) suorittaneita.

Oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon voi Suomessa suorittaa seuraavissa yliopistoissa:

Psykologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologian alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • psykologian kandidaatti (PsK tai psykol. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • psykologian maisteri (PsM tai psykol. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • psykologian lisensiaatti (PsL tai psykol. lis.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • psykologian tohtori (PsT tai psykol. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa voi ylempänä korkeakoulututkintona suorittaa myös filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Opetus on tällöin teoreettisempaa ja tutkintoon vaaditaan 120 opintopistettä psykologian maisterin 150 pisteen sijaan. Tämä tutkinto on suunnattu erityisesti lukion psykologian aineenopettajaksi tai tutkimusalalle suuntaaville.[4]

Psykologian ylioppilas (psykol.yo.) on alan opiskelijasta käytetty nimitys.

Psykologiaa voi pääaineena opiskella:

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta laillistuksen, joka oikeuttaa harjoittamaan psykologin ammattia. Psykologia, psykiatria tai psykoterapeuttia ei tule sekoittaa toisiinsa. Psykologi on peruskoulutukseltaan psykologian maisteri. Psykiatri taas on psykiatriaan erikoistunut lääkäri, ja psykoterapeutti on puolestaan joko psykologi tai psykiatri tai muun soveltuvan ammatin harjoittaja, esimerkiksi sairaanhoitaja tai teologi, joka on suorittanut perustutkintonsa lisäksi psykoterapeutin erikoistumiskoulutuksen. Psykoterapeutin erikoistumiskoulutus on Suomessa mahdollista suorittaa useiden eri koulutusyhteisöjen tai yliopiston järjestämänä ja sen pituus on yleensä 3-4 vuotta.

Psykologia esiintyy myös joidenkin muiden oppiaineiden nimissä, kuten sosiaalipsykologia, soveltava psykologia ja kasvatuspsykologia. Ne eivät kuitenkaan kuulu psykologian koulutusalaan, vaan esimerkiksi edellä mainituista kaksi ensimmäistä kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja jälkimmäinen kasvatustieteelliseen koulutusalaan.

Sotatieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sotatieteelliset yliopistotutkinnot suoritetaan Suomessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK). Tutkinnot ovat:

 • sotatieteiden kandidaatti (SK tai sotat. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • sotatieteiden maisteri (SM tai sotat. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • yleisesikuntaupseeri (YE) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • sotatieteiden tohtori (ST ta sotat. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Pääsyvaatimuksena Maanpuolustuskorkeakouluun (MpKK) on yleinen korkeakoulukelpoisuus sekä varusmiespalveluksen aikana suoritettu johtajakoulutus (AUK tai RUK). Kouluun hyväksytyt AUK:n käyneet joutuvat suorittamaan lisäopintoja täydentääkseen tietonsa reserviupseereiden tasolle.

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut nimitetään määräaikaiseen virkaan, joka kestää 3-4 vuotta (korkeintaan 10) sekä ylennetään luutnantin sotilasarvoon. 10 vuoden määräaikaisuutta voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella. Työelämävaiheen jälkeen opiskelijat komennetaan suorittamaan palkallista maisterin tutkintoa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut nimitetään vakinaiseen virkaan ja ylennetään yliluutnantin sotilasarvoon. Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari Puheloinen on tehnyt päätöksen, ettei yliluutnantin arvoa poisteta.[21] Kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat palvelevat kadetin palvelusarvolla. Kaikista tutkinnoista valmistuvia kutsutaan upseereiksi. Maisteriopinnoissa opiskellaan viran mukaisella sotilasarvolla. Noin kymmenen palvelusvuoden jälkeen upseeri komennetaan esiupseerikurssille, yleensä kapteenin tai kapteeniluutnantin sotilasarvossa, josta noin kolmasosa opiskellaan etäopiskeluna.

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto, jonka laajuus on vähintään 140 opintopistettä ja jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. Uusimuotoinen tutkintomuoto astuu voimaan kesällä 2015. Hakijat valikoituivat valintakokeisiin esivalinnan ja soveltuvuuskokeen perusteella. Sotilasarvo on tässä vaiheessa kapteeni (maa- ja ilmavoimat) tai kapteeniluutnantti (merivoimat). Tutkinnon jälkeen upseerit ylennetään majureiksi (maa- ja ilmavoimat) tai komentajakapteeneiksi (merivoimat). He saavat myös käyttää sotilasarvonsa edessä etuliitettä yleisesikunta-, esimerkiksi yleisesikuntamajuri. Ainoastaan yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneet voivat kohota kenraalikuntaan.[22]

Sotatieteiden tohtoriksi voi väitellä yleisesikuntaupseeri tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Sotatieteiden tohtorintutkinto on nuori, aiemmin ne upseerit, jotka halusivat väitellä tohtoriksi, tekivät sen siviiliyliopistossa. Sotatieteellisellä alalla ei ole lisensiaatintutkintoa, mutta yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaminen antaa saman pätevyyden kuin lisensiaatintutkinto.

Taideteollinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taideteollisen alan yliopistotutkintoja voi Suomessa suorittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa.

Taideteollisella alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • taiteen kandidaatti (TaK tai tait. kand.[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • taiteen maisteri (TaM tai tait. maist.[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • taiteen lisensiaatti (TaL tai tait. lis.[1])
 • taiteen tohtori (TaT tai tait. toht.[1]) (tieteellinen jatkotutkinto, johon voi liittyä myös taiteellisia osioita[23][24])

Lisensiaatin tutkintojen myöntäminen lopetettiin Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 1999.[25] Näin ollen ainoa mahdollinen jatkotutkinto on taiteen tohtorin tutkinto, myös Lapin yliopistossa.[26]

Taideteollisen alan yliopistotutkinnon suorittaneet voivat toimia kuvataiteilijoina, taideteollisuuden suunnittelijoina, kuten graafisina suunnittelijoina, teollisina muotoilijoina tai taideaineiden opettajina. Osa toimii myös tutkijoina tai erilaisissa kulttuurialan virkamies- ja asiantuntijatehtävissä.

Taideteollisella alalla oleva kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma antaa pätevyyden toimia muun muassa peruskoulun ja lukion kuvataiteen opettajana. Samanniminen oppiaine Jyväskylän yliopistossa (humanistinen koulutusala) ei nimestään huolimatta anna tätä pätevyyttä.

Teatteri ja tanssi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teatterin ja tanssin alalla myönnetään seuraavia tutkintoja:

 • teatteritaiteen kandidaatti (teatt. kand. tai TeK[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • teatteritaiteen maisteri (teatt. maist. tai TeM[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • teatteritaiteen lisensiaatti (teatt. lis. tai TeL[1]) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)
 • teatteritaiteen tohtori (teatt. toht. tai TeT[1]) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)
 • tanssitaiteen kandidaatti (tanssit. kand.[1] tai TanssitK[27] tai TansK[28]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.[1] tai TanssitM/TansM) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • tanssitaiteen lisensiaatti (tanssit. lis.[1] tai TanssitL/TansL) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)
 • tanssitaiteen tohtori (tanssit. toht.[1] tai TanssitT/TansT) (tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto)

Teatteritaiteen tutkintoja myöntävät Teatterikorkeakoulu Helsingissä sekä Tampereen yliopisto. Tanssitaiteen tutkintoja myöntää ainoastaan Teatterikorkeakoulu.

Teknillistieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teknillistieteellisiä yliopistotutkintoja Suomessa ovat:

Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin jatkotutkintoja ovat suorittaneet diplomi-insinöörien lisäksi myös monet pohjakoulutukseltaan luonnontieteellisen alan filosofian maisterit (FM). Kaikissa tekniikan alan yliopistoissa voidaan suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinto, mutta ei filosofian lisensiaatin tutkintoa.

Tekniikan ylioppilas on diplomi-insinööriopiskelijasta käytetty nimitys. Se ei siis ole tutkinto. Arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi opiskelevaa voidaan vastaavasti kutsua arkkitehtuurin ylioppilaaksi tai arkkitehtiylioppilaaksi, mutta virallisissa asiakirjoissa heistäkin käytetään nimitystä tekniikan ylioppilas. Katso myös teekkari.

Historiallinen teknillistieteellisen korkeakoulututkinnon nimi on myös insinööri. Aikoinaan Teknillinen korkeakoulu oli Suomen ainoa tekniikan alan koulutusta antava oppilaitos, ja diplomi-etuliite tuli käyttöön vasta kun insinöörejä alettiin kouluttaa myös opistoasteella (nyk. ammattikorkeakoulu). Toinen jo 1930-luvulla pois jäänyt teknistieteellinen korkeakoulututkinto on maanmittari. Nykyään alalle valmistuu maanmittaustekniikan diplomi-insinöörejä.

Teknillisiä tieteitä voi opiskella Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Teologinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teologian alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

 • teologian kandidaatti (teol. kand. tai TK[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • teologian maisteri (teol. maist. tai TM[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • teologian lisensiaatti (teol. lis. tai TL[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • teologian tohtori (teol. toht. tai TT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Teologian maisterin tutkinto on vaatimuksena papin virkaan sekä evankelis-luterilaisessa että ortodoksisessa kirkossa. Lisäksi opintojen sisällöstä on määrätty erikseen. Piispan virkaan ei ole korkeampaa koulutusvaatimusta, mutta lähes kaikki piispat ovat olleet teologian tohtoreita.

Teologian maisterin tutkinto pätevöittää myös uskonnonopettajaksi tai muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin riippuen tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi oli teologian kandidaatti, ja maisterin arvo oli erikseen ostettavissa. Alalla oli silloin myös alempi korkeakoulututkinto, nimeltään ortodoksisen kirkkokunnan kanttori. Nykyään kaikki entiset kandidaatit saavat automaattisesti käyttää nimitystä maisteri. Vielä vanhempia ylemmän teologisen tutkinnon historiallisia nimityksiä ovat teologinen erotutkinto ja sacri ministerii -tutkinto.

Teologian alan tutkintoja myöntävät Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi. Ortodoksisen teologian koulutusta annetaan Itä-Suomen yliopistossa.

Terveystieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Terveystieteissä voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

Vanhemmat käytöstä poistuneet tutkintonimikkeet ovat:

 • terveydenhuollon kandidaatti (terveydenh. kand. tai THK[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • terveydenhuollon lisensiaatti (terveydenh. lis. tai THL[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • terveydenhuollon tohtori (terveydenh. toht. tai THT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Terveydenhuollon kandidaatti saattoi tuolloin ostaa terveydenhuollon maisterin (THM) arvon.

Terveystieteiden ylioppilas (aiemmin terveydenhuollon ylioppilas) on alan opiskelijasta käytetty nimitys. Se ei siis ole tutkinto.

Terveystieteitä voi opiskella:

Terveystieteiden opiskelijoilta vaaditaan yleisesti esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto (esimerkiksi hoitotieteessä).

Yhteiskuntatieteellinen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteiskuntatieteellisen alan tutkinnoiksi lasketaan Suomen yliopistoissa seuraavat tutkinnot:

 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) (alempi korkeakoulututkinto)
 • yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • valtiotieteiden kandidaatti (VTK) (alempi korkeakoulututkinto)
 • valtiotieteiden maisteri (VTM) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • valtiotieteiden lisensiaatti (VTL) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • valtiotieteiden tohtori (VTT) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • hallintotieteiden kandidaatti (HTK tai HK[1]) (alempi korkeakoulututkinto)
 • hallintotieteiden maisteri (HTM tai HM[1]) (ylempi korkeakoulututkinto)
 • hallintotieteiden lisensiaatti (HTL tai HL[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)
 • hallintotieteiden tohtori (HTT tai HT[1]) (tieteellinen jatkotutkinto)

Tutkintonimikkeen valinta on yliopistokohtainen ja samaa pääainetta lukenut voi periaatteessa valmistua millä tahansa kolmesta nimikkeestä. Tutkintoa vielä suorittamattomasta opiskelijasta voidaan käyttää nimitystä yhteiskuntatieteiden ylioppilas, valtiotieteiden ylioppilas tai hallintotieteiden ylioppilas.

Aiemmin olivat kandidaatin tutkinnot ylempiä korkeakoulututkintoja ja maisterin arvonimi myönnettiin sitä anoneelle ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jonka tuli maksaa arvonimestä leimavero. Hallintotieteiden kandidaatin vanhempi tutkintonimike on hallinto-opin kandidaatti (HOK[1]). Valtiotieteellisten tutkintojen nimessä on aiemmin ollut yksikkö, esimerkiksi valtiotieteen kandidaatti, mutta se on sittemmin muutettu monikkomuotoon.

Hallintotieteiden tutkintoja myöntävät Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Vaasan yliopisto.[29] Henkilöt, joiden tutkinnon nimi alkaa sanalla valtiotieteiden, ovat opiskelleet joko Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.[29] Yhteiskuntatieteiden-tutkintoja myöntävät Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopistot.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck Lyhenneluettelo, Kotus
 2. http://www.koulutusnetti.fi/index.php?file=645 Koulutusnetti
 3. http://www.vetmed.helsinki.fi/opiskelu/index.html Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
 4. a b Männikkö, Katariina; Nyman, Anne; Pirinen, Kaija; Väistö, Merja: Korkeakouluopinnot 2007-2009. Helsinki: Opetushallitus, 2007. ISBN 978-952-13-3355-2.
 5. http://www.koulutusnetti.fi/index.php?file=656 Koulutusnetti
 6. a b http://dynweb.uef.fi/kokous/201031-7.HTM [Itä-Suomen yliopiston] Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntan Pöytäkirja 09.02.2010 Pykälä 7
 7. http://www.koulutusnetti.fi/index.php?file=656
 8. http://www.kampus.uku.fi/tiedotteet/tiedote.shtml?v=2009&tied=123791449727673 Kuopion yliopisto
 9. https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/opiskelu Jyväskylän yliopisto
 10. https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/opiskelu/info Jyväskylän yliopisto
 11. The Master's Degree Programme in Translational Medicine 8.2.2012. Viitattu 8.2.2012.
 12. Lääketiede Opintoluotsi. 30.1.2009. Opetusministeriö. Viitattu 31.3.2009.
 13. Lääketieteellinen tiedekunta. Terveystieteet. Opinto-opas 2008–2009, s. 42. Kuopion yliopisto, 2008. ISSN 1455-321X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 14. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
 15. Yleistä lääketieteen opiskelusta Turussa Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry..
 16. Tutkinnonuudistus Helsingin yliopistossa Helsingin yliopisto. Viitattu 31.3.2009.
 17. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050426 Finlex
 18. Master's Degree Programme in International Business Law and Public International Law 26.2.2012. Viitattu 26.2.2012.
 19. Tietosanakirja (1909), osa V, p. 475.
 20. Itä-Suomen yliopisto saamassa lakimieskoulutuksen. Helsingin Sanomat.
 21. Tammikivi & Kotro: Maanpuolustustahto on puolustuskyvyn perusta - Puolustusvoimain komentajan kenraali Ari Puheloisen haastattelu; Kylkirauta 2/2010 s. 11, Porvoo 2010.
 22. http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZHLkqJAEEW_xQ8YKwuwgCUtUCAUIA9FNoY8fCAoDTYoXz9G9GZm0a46zLu8kXki70UJeuqy60-H3e10vewqFKOEbClHJGMBWKbYkcB0Q4-jvg6Sy6E1ikHYBuWjMcfz6JfjEsKocYPWHJhKOaZugIW656jsHkYwMnthhtrNZufbAjMZr_Slpig5NCybPG8l_9Fci308aTasRNvDcwqvfcDfPuE1S3OogKk3F8AM1EgOI5GnEXm57_ritw8_jAJogxLxxzQijMJfTOM1i38fC8MbWdwbWW_sC_9uXwuUnNJ6OmT1FKaElwlIAuEIkWROlNA63XT3rGODqgTb5THv_DyZBcngdmslVZbV8MHmwb6W3VMVNGm9v9yq0ZaL8x_vYjt5vuWPqShmN7cgMk3X1qyEMY51f3x-VrZhtvJ7Y5SHL6NiuLAdbZHWZiFXaitkn0Wy_WLk4N1n-Ar-2nL0tlfUoW_ANNzNXdK6x7KK82gP8dxlxeehpdGVUEnAwnFuUHMnhLnIAse06Zm3H6XDVCsz60hvSqmv1NiKipk2QY5xrQvU1H2j-cYY_6NCmUz-AnJIDe0!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=15bcbb8043831447a645ef028affb6da
 23. http://www.taik.fi/tutkimus/jatko_opiskelu/jatko_opiskelijan_opinto_opas/tutkintovaatimukset.html TaiK Tutkimus
 24. http://www.ulapland.fi/includes/file_download.asp?deptid=17154&fileid=16647&file=20090818131812.pdf&pdf=1 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan jatkotutkinto-opas, s. 6
 25. http://www.taik.fi/tutkimus/tutkimus_taikissa/historia.html TaiK Tutkimus
 26. http://www.ulapland.fi/?Deptid=17146 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta
 27. http://www.helsinki.fi/valtiokalenteri/lyhenteet.pdf
 28. http://www.teak.fi/Tutkimus/Jatkotutkinnot/TeL_TansL Teatterikorkeakoulu
 29. a b http://www.koulutusnetti.fi/index.php?path=yhteiskuntatieteellinen_koulutusala Koulutusnetti