Islamilainen teologia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Islamilainen teologia (arab. kalám) käsittelee islaminuskon sisältöä. Islam sisältää kaksi osaa: uskon (iman) ja velvollisuudet (din).[1] Niiden perustana ovat määräykset ja kiellot, jotka löytyvät Koraanista ja Muhammedin sunnasta kertovista haditheista siten kuin ne muokattu oppineitten yksimielisyyden (ijma') ja analogisen päättelyn (qiyas) avulla.

Muhammedin kautta saatu tieto Jumalasta ja hänen tahdostaan jakautuu kahteen osaan.

 1. Muhammedin ilmoitukset on koottu Koraaniin, joka on muuttumaton ja ikuisesti olemassa ollut kirja. Se on islamilaisen käsityksen mukaan kirjoitettu muistiin pian Muhammedin kuoleman jälkeen 640-luvulla kalifi Uthmanin määräyksestä.
 2. Muhammedin elämäntapa (sunna) kertoo tarkemmin islamilaisen lain eli šarian sisällön. Se on kirjattu 800-luvulla koottuihin hadith -kokoelmiin. Sunnalaisuuden tärkeimmistä kokoelmista käytetään yhteisnimeä Kutub al-Sittah eli "kuusi kirjaa". Myös šiiat hyväksyvät nämä kirjat siinä määrin kuin ne eivät ole ristiriidassa profeetan "puhdistetun" sunnan kanssa. Tämä löytyy kokoelmasta, josta käytetään nimeä Ali Ahl al-Bayt[2][3] eli "Alin talonväki".
Allah arabialaisena kalligrafiana Hagia Sofian moskeijassa Istanbulissa

Šiialaiset lisäävät Muhammedin saamaan ilmoitustietoon (wahy) vielä imaamien inspiraation (ilham), joka auttaa heitä selittämään ja tulkitsemaan šariaa.[4]

Muslimeille Koraani ja hadithit ovat islaminuskon pyhä perusta ja auktoriteetti. Niistä ensisijainen on Koraani, kun taas hadithien arvovalta perustuu siihen, että Muhammed oli synnitön ja erehtymätön Jumalan lähettiläs, joka pystyi oikein tulkitsemaan Koraania. Käytännössä hadithit menevät uskon tulkinnassa Koraanin edelle, sillä Koraania ymmärretään juuri hadithien kautta.[5] Esimerkiksi Koraanin jumalallinen alkuperä tiedetään ainoastaan hadithien välittämän tiedon avulla. Koraani sisältää paljon aukkoja islamilaisen teologian kannalta. Se tuskin edes mainitsee Muhammedia ja esimerkiksi islamin uskontunnustus löytyy vasta haditheista.

Islamilainen teologia oli huomion kohteena 800-luvun alussa, jolloin islam oli muovautumisvaiheessa. Tärkein väittely koski Koraanin luonnetta – oliko se luomaton vai luomisen tulosta, kuten mutaziliitit väittivät.[6] Kiistan taakse kätkeytyi valtataistelu kalifin ja uskonoppineiden välillä, minkä uskonoppineet voittivat. Tämän jälkeen teologian merkitys islamissa väheni ja etualalle tuli Jumalan lain eli šarian sisältö.

Šaria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islamin varsinainen ydin on velvollisuksissa (din), joista kertoo Jumalan ikuinen laki, šaria. Islam on juutalaisuuden tapaan lakiuskonto, eikä muslimille pelastusta tuo niinkään oikea usko (ortodoksia) kuin šaria-lain seuraaminen eli oikein tekeminen (ortopraksia), vaikka molempia tarvitaan. Teon tekeminen ei yksi riitä, vaan juutalaisuuden tapaan vaaditaan myös oikea motiivi (niyyah).[7] Tärkeimmät šariaan sisältyvät velvollisuudet ilmaistaan islamin "viitenä pilarina". Ne ovat uskonnollista veroa (zakat) lukuun ottamatta rituaalisia velvollisuuksia, jotka liittyvät uskonnollisiin toimituksiin. Veronmaksun siirtäminen uskonnolliseksi velvollisuudeksi kertoo verojen perimisen arkaluonteisuudesta paimentolaisyhteiskunnissa, joissa islam syntyi. Liikkuvan elämäntapansa ansiosta paimentolaiset pystyivät tehokkaasti välttämään maanviljelijöiden osaksi tulleen riiston, mutta yhteisö tarvitsi kuitenkin varoja joihinkin tarkoituksiin.[8]

Uskon viisi pilaria perustuvat niin sanottuun Gabrielin hadithiin, joka löytyy sekä al-Bukharin[9] että Muslimin[10] hadith -kokoelmista. Muun muassa imaami al-Nawawi (k. 1277) vahvisti, että ne ovat suurimmat islamin kuuliaisuuden vaatimuksista.[11] Nawawin ajatuksia aiheesta löytyy šarialain kokoelmasta Reliance of the Traveller.[12]

Usko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teologiset eli uskoa koskevat asiat saavat islamissa vähemmän huomiota šariaan verrattuna. Islamin uskontunnustus, šahada, tiivistää sen sisällön kahteen asiaan, monoteismiin sekä siihen, että Muhammed on Jumalan lähettiläs. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kaikki tieto Jumalasta on saatu hänen kauttaan. Šiialaiset lisäävät kolmannen osan, jossa Ali todetaan Jumalan ystäväksi. Lisäys vahvistaa šiialaisen imaamiopin kuuluvan uskontoon.

Uskontunnustuksen jälkeen islaminuskon sisältöä tarkentavat islamin "kuusi uskonkappaletta". Myös ne perustuvat Gabrielin hadithiin.[9][10] Oikeaan uskoon kuuluivat seuraavat kuusi asiaa:

Tämä jaottelu muodostaa islamilaisen teologian perustan.

Käsitteen "kalam" historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arabian kielessä teologiaan viitataan sanalla "kalam" (arab. کلامkalām 'puhe' < علم الكلام‎ ʿilm al-kalām). Sitä tutkiva teologi on mutakallimūn.[14]

Sana esiintyy Koraanissa kolme kertaa viittaamassa Jumalan puheeseen. 800-luvulla uskonoppineet alkoivat keskustella Jumalan puheen luonteesta ja siitä, oliko Koraani Jumalan puheena luotu vai ei. Tämän pohjalta syntyivät ensimmäiset teologiset koulukunnat, mutaziliitit, jotka pitivät Koraania luotuna ja ašariitit, jotka pitivät Koraania luomattomana. Kalam alkoi vähitellen tarkoittaa spekulatiivista teologiaa yleensä. iIm al-kalām oli islamilaista teologiaa, joka erosi filosofiasta (falsafah) siten, että se keskittyi Jumalaan. Kalam muodostui tällöin osaksi uskonoppineiden koulutusta.

Myöhemmin kalam alkoi tarkoittaa myös väittelymetodia. Kalamin lähtökohtana on Jumalan ilmoitus, ja se käyttää loogista päättelyä ilmoituksen ymmärtämiseksi ja mahdollisten ristiriitojen selvittämiseksi, Väittelyä harjoitettiin myös kuviteltua vastustajaa vastaan.[15] Esikuva saatiin Aristoteleen kirjoittamasta logiikkaa ja dialektiikkaa käsittelevästä teoksesta Topiikka. Abbasidikalifi al-Mahdi antoi 780-luvulla kääntää sen syyriasta arabiaksi. Sata vuotta myöhemmin Topiikka käännettiin suoraan kreikasta ja myöhemmin vielä uudelleen. Kirja sisälsi Aristoteleen opetuksia argumentaatiosta sellaisissa tilanteissa, joissa vastakkain oli kaksi erilaista näkemystä. Dimitri Gutas olettaa, että kalifin kiinnostus Aristoteleen väittelyoppaaseen liittyi valtionuskonnon asemaan. Kalifi halusi saada valtakuntansa enemmistönä olevat kristityt, manikealaiset ja zarathustralaiset ja monet muut siirtymään virallisen valtionuskonnon taakse; se vaati taivuttelua ja argumentointia kovempien keinojen ohella. Viitteitä on myös siitä, että kalifi sovelsi Topiikan oppeja itsekin.[16]

Kalamin vaikutus klassiseen islamiin muistuttaa keskiajan kristillisen skolastiikan merkitystä kristinuskolle.[17]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik). A Classic Manual of Islamic Sared Law. In Arabic with Facing English Text, Commentary and Appendices Edited and Translated by Nuh Ha Mim Keller. Beltsville, Maryland: amana publications, 2017. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 • Rippin, Andrew & Bernheimer, Teresa: Muslims Their Religious Beliefs and Practice, 5th Edition. Lontoo: Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-21967-0.
 • Salzman, Philip Carl: Culture and Conflict in the Middle East. Humanity Books, 2008. ISBN 978-1-59102-587-0. Teoksen verkkoversio.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 5. Isaac Publishing, 2012.
 2. Mitä tarkoittaa fiqh? Shiiaislam.info. 2008.
 3. Hadith-kokoelmien historia 2008. Shiiaislam.info.
 4. Rippin & Bernheimer, 2019, s. 120
 5. Joseph Schacht: The Origins of Muhammadan Jurisprudence, s. 15. Claridon Press, 1950.
 6. Jaakko Hämeen-Anttila: islamin käsikirja, s. 137. Otava, 2004.
 7. Nawawi: The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips (hadith 1) sunnah.com.
 8. Salzman, 2008, s. 40–41
 9. a b al-Bukhari: Chapter: The asking of (angel) Jibrll (Gabriel) from the Prophet (saws) about Iman, Islam, Ihsan and the knowledge of the Hour. Vol. 1, Book 2, Hadith 48 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. sunnah.com.
 10. a b Ibn Muslim: Sahih Muslim Book 1, Hadith 4 The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips. sunnah.com.
 11. Reliance of the Traveller, 2017, 809, u2.2
 12. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 807–815. amana publications, 2017.
 13. Ahmad ibn Naqib al-Misri: Reliance of the Traveller (Umdat al-Salik), s. 807–814. Amana, 1368/2017.
 14. The Editors of Encyclopaedia Britannica: Kalam Encyclopaedia Britannica.
 15. Gordon D. Newby: A Concise Encyclopedia of Islam, s. 120–121. Oneworld, 2002. Teoksen verkkoversio.
 16. Gutas, Dimitri: Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd–4th/8th–10th centuries), s. 61–69. Routledge, 1998. ISBN 0-415-06133-4-2. (englanniksi)
 17. "Kalam." The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press, 1994, 1996, 2005. Answers.com 23 Aug. 2007. http://www.answers.com/topic/kalam