Suura

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Koraanin käsikirjoitus Andalusiasta, 1100-luvulta.

Suura (arab. سورة‎, sūra) on Koraanin luku. Koraani jakautuu 114 suuraan eli lukuun. Suurat jakautuvat edelleen jakeisiin (aya).

Rakenne ja muodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin suurat on järjestetty kutakuinkin pituuden mukaan. Suurat vastaavasti jakautuvat jakeisiin (aya). Lyhyttä ensimmäistä suuraa (Avauksen suura) seuraa Koraanin pisin suura, Lehmän suura, jossa on kaikkiaan 286 jaetta. Viimeinen, Ihmisten suura käsittää vain 6 jaetta. Pituusjärjestyksen lisäksi on havaittu, että Koraanin suurat noudattavat jossain määrin ikäjärjestystä. Koraanin lopussa olevat lyhyemmät suurat ovat yleensä vanhimpia ja alussa olevat pitemmät suurat nuorimpia. Koraanissa on yleensä merkintä siitä, onko suura Mekan (610–622) vai Medinan (622–632) kaudelta. Jako perustuu Gustav Weilin ja Theodor Nöldeken tekemään vertailevaan tutkimukseen.

Suurat ovat saj’-riimiproosamuodossa. Riimiproosa ei ole mitallista mutta täysin loppusoinnullista. Rytmillisyys helpottaa myös ulkoa muistamista. Suurat ovat saarnaavia ja mahtipontisia. Vain aiheeseen koulutettu muslimi ymmärtää Koraanin klassista arabiaa. Koraanin lukeminen onkin luonteeltaan rituaalista toimintaa, missä sisällön ymmärtäminen ei ole varsinaisena tarkoituksena.

Uskonnonhistorioitsija K-H. Ohlig on arvellut, että syynä Koraanin suurien lukumäärään 114 on voinut olla halu jäljitellä Tuomaan evankeliumia, jossa on 114 Jeesuksen sanomaksi kerrottua lauselmaa. Tuomaan evankeliumi syntyi itäisessä Syyriassa, missä apostoli Tuomasta pidettiin jopa kristinuskon kantaisänä. Tuomaan evankeliumi tunnettiin siten hyvin Lähi-idässä. Teoriaan sopisi, että Koraanin myyttinen kokoaja ”Uthman” on Tuomaan metateesi eli sana, jossa kirjaimet ovat vaihtaneet paikkaa.[1]

Sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraani sisältää samojen asioiden toistoa suurasta toiseen. Yleisin aihe on varoitus siitä, että oikein uskovat pääsevät kuoltuaan Paratiisiin mutta vääräuskoiset joutuvat Helvettiin. Koraani antaa kuvauksia Helvetin kärsimyksistä ja Paratiisin ihanuudesta. Kirja sisältää myös Mooseksen kirjoista ja vanhasta kristillisestä perinteestä tuttuja kertomuksia lyhennyksinä ja muunnetussa muodossa.

Kaiken alku noudattelee Raamatun esikuvaa, jonka mukaan maailma luotiin kuudessa päivässä. Jumala loi Aadamin ja hänen vaimonsa Eevan savesta ja yhdestä sielusta. Maailmankaikkeus koostuu Helvetistä ja seitsemästä taivaasta.[2] Koraani jakaa olevaiset viiteen ryhmään: Jumala, enkelit, jinnit (joista yksi on Paholainen), ihmiset sekä muu luomakunta. Jumala on yksi. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Paholainen viettelee ihmisiä pahaan.[2]

Suurat ja niiden erikoisuudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin suurille on annettu jälkikäteen nimet, joiden käytössä tosin esiintyy vaihtelua. Nimi on annettu asiasisällön tai yleensä alussa esiintyvän sanan mukaan, joka usein on hapax, eli sellainen sana, joka esiintyy vain yhden kerran. Islamilaisissa maissa suuraan viitataan nimellä, kun taas länsimaissa yleensä numerolla.[3] Suomenkieliset nimet ovat Jaakko Hämeen-Anttilan tekemästä vuoden 1995 Koraanin käännöksestä.

 1. al-Fatiha (Avauksen suura), 7 jaetta. – Erikoisuuksia: Suura on rukous, joka lausutaan yhteensä 17 kertaa päivittäin muslimien rukoushetkissä.
 2. al-Baqara (Lehmän suura), 286 jaetta. – Erikoisuuksia: Koraanin pisin suura. Sisällön painopisteenä on kristittyjä ja ennen kaikkea juutalaisia vastaan suunnattu arvostelu. Suura koostuu monista katkelmista, jotka eivät liity toisiinsa. Lehmän suura mainitaan ensimmäisen kerran erillisenä kirjana Johannes Damaskolaisen (k. 749) kirjoittamassa teoksessa Tiedon lähde.
 3. Al Imran (Imranin perheen suura), 200 jaetta. – Erikoisuuksia: sisältää runsaasti kritiikkiä kristittyjä ja juutalaisia vastaan. Loppuosan jakeiden 121–179 muslimit katsovat viittaavan Uhudin taisteluun vuonna 625 ja sen jälkeiseen hajaannukseen muslimien keskuudessa.[4]
 4. al-Nisa’ (Naisten suura), 177 jaetta. – Erikoisuuksia: käsittelee muun muassa perintöosuuksiin ja naisiin liittyviä säädöksiä. Jakeet 44–57 sisältävät polemiikkia ja uhkauksia juutalaisia vastaan. Naisen suura mainitaan ensimmäisen kerran erillisenä kirjanaan Johannes Damaskolaisen (k. 749) kirjoittamassa teoksessa Tiedon lähde.
 5. al-Ma’ida (Pöydän suura), 120 jaetta. – Erikoisuuksia: kertoo useassa kohdassa Jeesuksesta, Marian pojasta. Jakeen 114 on väitetty liittyvän kristillisen tai manikealaisen pääsiäisaterian asettamiseen.
 6. al-An’am (Karjan suura), 165 jaetta. – Erikoisuuksia: Ahsen-Bören suomennoksen jakeessa 7 on sana "Muhammed". Koska käännökset eivät islamin mukaan ole oikeita Koraaneja, niiden kieliasuun on suhtauduttu vapaammin ja tekstiä on voitu muuttaa esimerkiksi tällaisilla tulkitsevilla lisäyksillä.
 7. al-A’raf (Kumpujen suura), 206 jaetta. – Erikoisuuksia: kerrotaan paljon eri profeetoista. Pisimmät jaksot ovat Aadamista (10–25), joka kerrottiin jo suurassa 2 sekä Moseksesta (103–162).
 8. al-Anfal (Sotasaaliiden suura), 75 jaetta. – Erikoisuuksia: Islamilaisen selityksen mukaan suura laskeutui Muhammedille Medinassa välittömästi Badrin taistelun jälkeen. Muslimien mukaan sen keskeisenä aiheena on Badrin taistelu, vaikka suura ei tosin mainitse sitä nimeltä.
 9. at-Tauba (Katumuksen suura), 129 jaetta –Erikoisuuksia: Koraanin nuorin tai toiseksi nuorin suura, josta puuttuu muissa oleva johdantolause "Armeliaan armahtajan nimeen". Sisältö on poikkeuksellisen sotainen.
 10. Yunus (Joonan suura), 109 jaetta, Mekan suura
 11. Hud (koraani) (Huudin suura), 123 jaetta. – Erikoisuuksia: alussa (jakeet 1–24) esiintyy anonyymi "varoittaja", joka kehottaa kääntymään katuvana Herran puoleen. Sen jälkeen kerrotaan eri profeetoista, etenkin Nooasta. Lopuksi käsitellään palkkaa ja rangaistusta tuonpuoleisessa.
 12. Yusuf (Joosefin suura), 111 jaetta. – Erikoisuuksia: kokonaisuus on Koraanin pisin yhtämittainen kertomus. Sen aiheena on Joosef (jakeet 4–101). Tarina poikkeaa monissa kohdissa Raamatun kertomuksesta.
 13. al-Ra’d (Jyrinän suura), 43 jaetta, Medinan suura
 14. Ibrahim (Abrahamin suura), 52 jaetta, Mekan suura
 15. al-Hijr (Hidzrin suura), 99 jaetta, Mekan suura
 16. al-Nahl (Mehiläisten suura), 128 jaetta, Mekan suura
 17. Bani Isra’il (Yöllisen matkan suura), 111 jaetta, Mekan suura
 18. al-Kahf (Luolan suura), 110 jaetta, Mekan suura
 19. Maryam (Marian suura), 98 jaetta. – Erikoisuuksia: sisältää Raamatusta ja apokryfisistä teksteistä tutut tarinat Jeesuksen ja Johannes Kastajan syntymästä ja luettelee joukon "profeettoja". Heistä eniten saa huomiota Abraham ja tämän välienselvittely uskottoman isänsä kanssa.
 20. Ta Ha (TH:n suura), 135 jaetta. – Erikoisuuksia: on muitten tapaan hajanainen ja sisältää useita toisiinsa liitettyjä kokonaisuuksia. Erikoisuutena on Moosesta koskeva laaja osuus. Myös Aadamista kerrotaan lyhyesti. Tuomiopäivään ja siitä varoittamiseen palataan toistuvasti.
 21. al-Anbiya’ (Profeettojen suura), 112 jaetta. – Erikoisuuksia: mainitaan poikkeuksellisen suuri määrä profeettoja. Eniten tilaa saa Abraham (51-71). Sen jälkeen mainitaan Iisak, Jaakob, Loot, Nooa, Daavid, Salomo, Job, Ismael, Idris ja Dhul-Kifl, jolle ei ole löydetty esikuvaa Raamatusta. Lisäksi mainitaan Dhun-Nun eli "kalan mies", jonka täytyy olla Joona. Lisäksi mainitaan Sakarias, Johannes Kastajan isä. Jae 91 puhuu Mariasta ja Jeesuksesta kuitenkin ilman nimiä.
 22. al-Hajj (Pyhiinvaelluksen suura), 78 jaetta. – Erikoisuuksia: sisältää tavanomaisia Koraanin aiheita, kuten puhetta tuomiopäivästä ja ylösnousemuksesta, polemiikkia uskottomia vastaan, ohjeita pyhiinvaelluksesta ja taistelemista pyhinä kuukausina. Mainitaan "suojeltu temppeli", mutta ei kerrota, missä se on. Jakeet 42–78 sisältävät Koraanille tyypillistä ja usein toistuvaa tekstiä. Niitä ovat Jumalan antamat selkeät merkit, uskottomien rankaiseminen, uskovien palkitseminen, varoittajan neuvot ja polemiikki uskottomia vastaan.
 23. al-Mu’minun (Uskovien suura), 118 jaetta, Mekan suura
 24. al-Nur (Valon suura), 64 jaetta, Medinan suura
 25. al-Furqan (Ratkaisun suura), 77 jaetta. – Erikoisuuksia: sana al-furqan on arvoituksellinen, mutta se on tavallisesti käännetty sanalla "ratkaisu". Sanaa on käytetty myös Koraanista kokonaisuudessaan. Syyro-aramean kielellä se tarkoittaa "sovitusta" tai "pelastusta". Tämän perusteella aloitukselle on ehdotettu myös seuraavaa kristillistä sisältöä: Siunattu olkoon Hän, joka lähetti alas palvelijalleen sovituksen/vapahduksen niin, että hänestä tulisi uhrilahja maailmoille.
 26. al-Šu’ara’ (Runoilijoiden suura), 227 jaetta. – Erikoisuuksia: sisältää laajan kertomuksen Mooseksesta (10–68) ja Abrahamista (69–89). Muita esiteltyjä profeettoja ovat Nooa, Huud, Salih, Loot ja Shu'aibi. Lopuksi polemisoidaan runoilijoita vastaan, sillä näiden kautta puhuu Paholainen (221–227).
 27. al-Naml (Muurahaisten suura), 93 jaetta, Mekan suura
 28. al-Qasas (Kertomuksen suura), 88 jaetta, Mekan suura
 29. al-Ankabut (Hämähäkin suura), 69 jaetta, Mekan suura
 30. al-Rum (Bysanttilaisten suura), 60 jaetta, Mekan suura
 31. Luqman (Luqmanin suura), 34 jaetta, Mekan suura
 32. al-Sajda (Kumartamisen suura), 30 jaetta, Mekan suura
 33. al-Ahzab (Ryhmien suura), 73 jaetta, Medinan suura
 34. Saba’ (Saban suura), 54 jaetta, Mekan suura
 35. al-Fatir (Luojan suura), 45 jaetta, Mekan suura
 36. Ya Sin (JS:n suura), 83 jaetta, Mekan suura
 37. al-Saffat (Riviin järjestettyjen suura), 182 jaetta, Mekan suura
 38. Sad (S:n suura), 88 jaetta, Mekan suura
 39. al-Zumar (Joukkojen suura), 75 jaetta, Mekan suura
 40. Ghafir (Anteeksiantavan suura), 85 jaetta, Mekan suura
 41. Fussilat (Erottelemisen suura), 54 jaetta, Mekan suura
 42. al-Šura (Neuvonpidon suura), 53 jaetta. – Erikoisuuksia: aluksi käsitellään Jumalan suuruutta ja ihmisten asemaa. Jakeet 17–22 keskittyvät tuomiopäivän käsittelyyn. Ennusmerkkeinä esitetään mm. suuret valtamerilaivat.
 43. al-Zukhruf (Koreuden suura), 89 jaetta, Mekan suura
 44. al-Dukhan (Savun suura), 59 jaetta. – Erikoisuuksia: puhutaan uskottomien rankaisemisesta ja uskovien saamasta palkasta, missä yhteydessä mainitaan Paratiisin neitsyet. Christoph Luxenbergin tulkinnan mukaan kyse on Paratiisin puutarhan viinirypäleistä.
 45. al-Jathiya (Polvilleen olevan suura), 37 jaetta, Mekan suura
 46. al-Ahqaf (Ahqafin suura), 35 jaetta, Mekan suura
 47. Muhammad (Muhammadin suura), 38 jaetta, Medinan suura
 48. al-Fath (Voiton suura), 29 jaetta, Medinan suura
 49. al-Hujurat (Huoneiden suura), 18 jaetta, Medinan suura
 50. Qaf (Q:n suura), 45 jaetta – Erikoisuuksia ei ole. Sisältää polemiikkia uskottomia vastaan, esittää Jumalan tunnusmerkkejä luonnossa ja kuvailee tuomiopäivää.
 51. al-Dhariyat (Pölyä nostattavien suura), 60 jaetta. – Erikoisuuksien sijaan aiheet ovat tavanomaisia: varoituksia tuomiopäivästä, Jumalan tunnusmerkit luonnossa, puhetta Abrahamista ja Mooseksesta, polemiikkia uskottomia vastaan.
 52. al-Tur (Vuoren suura), 49 jaetta. – Erikoisuuksien sijaan tavanomaisia aiheita: varoitus viimeisestä tuomiosta, Helvetin kauheus ja Paratiisin autuus. Lopuksi on polemiikkia uskottomia vastaan.
 53. al-Najm (Tähden suura), 62 jaetta. – Erikoisuuksia: tullut kuuluisaksi "saatanallisista säkeistä" (19–28). Jakeet 1–18 kertovat, miten profeetan seuralaiset luulevat tätä hulluksi. Teksti yrittää perustella, ettei näin ole. Suurassa mainitaan "äärimmäinen lootuspuu", jota on väitetty myös käännösvirheeksi.
 54. al-Qamar (Kuun suura), 55 jaetta, Mekan suura
 55. al-Rahman (Armollisen suura), 78 jaetta, Medinan suura
 56. al-Waqi’a (Onnettomuuden suura), 96 jaetta, Mekan suura
 57. al-Hadid (Raudan suura), 29 jaetta, Medinan suura
 58. al-Mujadila (Kiistelyn suura), 22 jaetta, Medinan suura
 59. al-Hašr (Kokoamisen suura), 24 jaetta, Medinan suura
 60. al-Mumtahana (Koettelemuksen suura), 13 jaetta, Medinan suura
 61. al-Saff (Vierekkäisten suura), 14 jaetta. – Erikoisuuksia: Jeesus kertoo, että hänet on lähetetty ilmoittamaan ilosanoma sananjulistajasta, joka on tuleva hänen jälkeensä ja jonka nimi on oleva Ahmad. Muslimit katsovat, että teksti tarkoittaa Muhammedia.
 62. al-Jum’a (Perjantain suura), 11 jaetta. – Erikoisuuksia: sisältää solvauksia juutalaisia kohtaan. He ovat "kuin aasi, joka kantaa kirjoja". Lisäksi on kehotuksen osallistua perjantairukoukseen.
 63. al-Munafiqun (Teeskentelijöiden suura), 11 jaetta, Medinan suura
 64. al-Taghabun (Kilpailun suura), 18 jaetta, Medinan suura
 65. al-Talaq (Avioeron suura), 12 jaetta, Medinan suura
 66. al-Tahrim (Kiellon suura), 12 jaetta, Medinan suura
 67. al-Mulk (Valtiuden suura), 30 jaetta, Mekan suura
 68. al-Qalam (Kynän suura), 52 jaetta, Mekan suura
 69. al-Haqqa (Tapahtuvan suura), 52 jaetta, Mekan suura
 70. al-Ma’arij (Portaiden suura), 44 jaetta, Mekan suura
 71. Nuh (Nooan suura), 28 jaetta. – Erikoisuuksia: kertoo Nooasta, jonka jumala pelasti vedenpaisumuksesta.
 72. al-Jinn (Džinnien suura), 28 jaetta, Mekan suura
 73. al-Muzzammil (Kääriytyneen suura), 20 jaetta, Mekan suura
 74. al-Muddatthir (Kietoutuneen suura), 56 jaetta, Mekan suura
 75. al-Qiyama (Ylösnousemuksen suura), 40 jaetta, Mekan suura
 76. al-Insan (Ihmisen suura), 31 jaetta, Mekan suura
 77. al-Mursalat (Lähetettyjen suura), 50 jaetta, Mekan suura
 78. al-Naba’ (Viestin suura), 40 jaetta, Mekan suura
 79. al-Nazi’at (Jännittävien suura), 46 jaetta, Mekan suura
 80. Abasa (Otsanrypistyksen suura), 42 jaetta, Mekan suura
 81. al-Takwir (Käärimisen suura), 29 jaetta, Mekan suura
 82. al-Infitar (Halkeamisen suura), 19 jaetta, Mekan suura
 83. al-Mutaffifin (Väärentäjien suura), 36 jaetta, Mekan suura
 84. al-Inšiqaq (Repeämisen suura), 25 jaetta, Mekan suura
 85. al-Buruj (Tähtikuvioiden suura), 22 jaetta, Mekan suura
 86. al-Tariq (Yöllisen kulkijan suura), 17 jaetta. – Erikoisuuksia: ihmisille annetaan varoitus: sielulla on suojelijansa, mutta tuomiopäivänä ihminen on omillaan. Jumalalla on lopullinen suunnitelmansa.
 87. al-A’la (Ylimmän suura), 19 jaetta. – Erikoisuuksia: suura viittaa esikuvina Abrahamin ja Mooseksen kirjoihin. Mooseksen kirjat viittaavat Tooraan. Abrahamin "kirjoitukset" on viittaus, jonka nojalla muslimit katsovat, että myös Abraham on kirjoittanut pyhän kirjan. Sen perusteella myös Abraham on islamissa arvoltaan paitsi profeetta, myös "lähettiläs". Richard Bell on riimianalyysin perusteella katsonut, että alkuperäiseen tekstiin on myöhemmin lisätty osia, jotka erottuvat erilaisen riimin perusteella.
 88. al-Ghašiya (Peittävän suura), 26 jaetta. – Erikoisuuksia: suura on ensin tuomiopäivän kuvausta, sitten esitetään Jumalan tunnusmerkkejä luonnossa ja kerrotaan, miten Jumala vaatii uskottomia tuomiopäivänä tilille.
 89. al-Fajr (Aamunkoiton suura), 30 jaetta. – Erikoisuuksia: suurassa kysytään: "Etkö tiedä, mitä Herrasi teki Aadille, pylväikköjen Iramille?" Jakeen pohjalta syntyi keskiajalla tarina mahtavasta kaupungista, jonka ylpeä, jumalaton mies rakensi kilvoitellakseen Paratiisin kauneuden kanssa. Muuten suura käsittelee etenkin tuomiopäivää.
 90. al-Balad (Seudun suura), 20 jaetta. – Erikoisuuksia: käsittelee ihmiselle annettuja vaihtoehtoja päätyä joko Helvettiin tai Paratiisiin. Oikeasta toiminnasta annetaan esimerkkejä, kuten orpojen ja sukulaisten ruokkiminen nälänhädän aikana. Lopuksi uhataan Helvetin tulella niitä, jotka hylkivät Jumalan antamia merkkejä.
 91. al-Šams (Auringon suura), 15 jaetta. – Erikoisuuksia: suuran toinen osa kertoo thamudilaisten pahoista teoista. Jumalan lähettiläs kehotti heitä juottamaan kamelin, mutta sen sijaan thamudilaiset teurastivat sen. Tämän takia Herra päästi vihansa valloilleen ja löi thamudilaiset maan tasalle. Sama tarina kerrotaan yksityiskohtaisemmin Kumpujen suurassa (7: 73–79), mistä saadaan tietää, että thamudilaisten kohtaloksi tuli maanjäristys. Johannes Damaskolainen kirjoitti 700-luvulla, että Muhammed oli kirjoittanut kirjan nimeltä "Jumalan kameli". Sellaista ei ole löytynyt, mutta mainitut kohdat sisältävät viitteitä sen mahdollisesta sisällöstä.
 92. al-Lail (Yön suura), 21 jaetta. – Erikoisuuksia: varoittaa tuonpuoleisessa odottavasta rangaistuksesta niitä, jotka ovat kitsaita ja keräävät omaisuutta. Hurskaita odottaa palkkio.
 93. al-Duha (Keskipäivän suura), 11 jaetta. – Erikoisuuksia: puhuu nimettömälle henkilölle ja kysyy Eikö hän löytänyt sinua köyhänä ja tehnyt sinusta rikkaan? Muslimit uskovat, että kyse on Muhammedista, mutta tuntomerkit sopivat myös Moosekseen, joka esiintyy Koraanissa Muhammedia useammin omalla nimellään.
 94. al-Šarh (Huojennuksen suura), 8 jaetta. – Erikoisuuksia: suura kysyy Emmekö Me ole avartanut rintaasi? Jakeen innoittamana Ibn Ishaqin 700-luvun Muhammed-elämäkerrassa on kertomus, jossa kaksi valkoisiin pukeutunutta miestä avaa Muhammedin rinnan ja poistaa sydämestä mustan palasen, minkä jälkeen he pesevät Muhammedin sydämen kultamaljassa olevalla lumella.
 95. al-Tin (Viikunan suura), 8 jaetta. – Erikoisuuksia: vannotaan viikunapensaan ja oliivipuun kautta, joista kumpikaan ei kasva Arabian niemimaalla.
 96. al-Alaq (Alkion suura), 19 jaetta. – Erikoisuuksia: muslimien mukaan suura oli ensimmäinen, joka Muhammedille ilmoitettiin. Christoph Luxenberg katsoo, että suura on ollut osa kristillistä syyrialaista liturgiaa, ja sitä on käytetty kutsuna Herran ehtoolliselle.
 97. al-Qadr (Voiman suura), 5 jaetta. – Erikoisuuksia: muslimien mukaan kertoo Koraanin laskeutumisesta. Christoph Luxenbergin käännöksen mukaan suura kuvaa jouluyötä ja Kristuksen syntymää.
 98. al-Bayyina (Selkeän todistuksen suura), 8 jaetta, Medinan suura
 99. al-Zalzala (Järistyksen suura), 8 jaetta, Medinan suura
 100. al-Adiyat (Laukkaavien suura), 11 jaetta, Mekan suura
 101. al-Qari’a (Jysähdyksen suura), 11 jaetta, Mekan suura
 102. al-Takathur (Kerskumisen suura), 8 jaetta, Mekan suura
 103. al-Asr (Iltapäivän suura), 3 jaetta, Mekan suura
 104. al-Humaza (Panettelijan suura), 9 jaetta, Mekan suura
 105. al-Fil (Norsun suura), 5 jaetta, Mekan suura. "Norsun väen" voittaminen.
 106. al-Quraiš (Quraishin suura), 4 jaetta, Mekan suura. Arvellaan edellisen jatko-osaksi. Täältä ovat peräisin quraiš-heimo ja ajatus Mekasta kauppakeskuksena.
 107. al-Ma’un (Avustuksen suura), 7 jaetta, Mekan suura
 108. al-Kauthar (Runsauden suura), 3 jaetta, Mekan suura
 109. al-Kafirun (Uskottomien suura), 6 jaetta, Mekan suura
 110. an-Nasr (Avun suura), 3 jaetta, Mekan suura
 111. al-Masad (Niiniköyden suura), 5 jaetta, Mekan suura. Abu Lahabia (kuningas Ahabia?) koskeva manaus.
 112. al-Ikhlas (Vilpittömän uskon suura), 4 jaetta, Mekan suura
 113. al-Falaq (Sarastuksen suura), 5 jaetta, Mekan suura. Muodoltaan rukous (tuntemattoman pelkoa vastaan).
 114. al-Nas (Ihmisten suura), 6 jaetta, Mekan suura. Muodoltaan rukous (pyydetään varjelusta Saatanaa vastaan).

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Ohlig, K-H.: Syrian and Arabian Christianity and the Quran Teoksessa: K-H. Ohlig & G-R-Puin (toim.) The hidden origin of Islam. (s. 361–401), s. 368. Prometheus Books, 2010.
 2. a b Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin, s. 130–137
 3. Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin, s. 66–67
 4. Hämeen-Anttila, JaakkoKoraanin selitysteos, s. 31–39. Basam Books, 1997. ISBN 952-9842-15-5.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]