Suura

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Koraanin käsikirjoitus Andalusiasta, 1100-luvulta.

Suura (arab. سورة‎, sūra) on Koraanin luku. Koraani jakautuu 114 suuraan eli lukuun. Suurat vastaavasti jakautuvat jakeisiin (aya).

Rakenne ja muodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin suurat on järjestetty kutakuinkin pituuden mukaan. Suurat vastaavasti jakautuvat jakeisiin (aya). Lyhyttä ensimmäistä suuraa (Avauksen suura) seuraa Koraanin pisin suura, Lehmän suura, jossa on kaikkiaan 286 jaetta. Viimeinen, Ihmisten suura käsittää vain 6 jaetta. Pituusjärjestyksen lisäksi on havaittu, että Koraanin suurat noudattavat jossain määrin ikäjärjestystä. Koraanin lopussa olevat lyhyemmät suurat ovat yleensä vanhimpia ja alussa olevat pitemmät suurat nuorimpia. Koraanissa on yleensä merkintä siitä, onko suura Mekan (610–622) vai Medinan (622–632) kaudelta. Jako perustuu Gustav Weilin ja Theodor Nöldeken tekemään vertailevaan tutkimukseen.

Suurat ovat saj’-riimiproosamuodossa. Riimiproosa ei ole mitallista mutta täysin loppusoinnullista. Rytmillisyys helpottaa myös ulkoa muistamista. Suurat ovat saarnaavia ja mahtipontisia. Vain aiheeseen koulutettu muslimi ymmärtää Koraanin klassista arabiaa. Koraanin lukeminen onkin luonteeltaan rituaalista toimintaa, missä sisällön ymmärtäminen ei ole varsinaisena tarkoituksena.

K-H. Ohlig on esittänyt teorian, että syynä Koraanin suurien lukumäärään 114 voisi olla halu jäljitellä Tuomaan evankeliumia, jossa on 114 Jeesuksen sanomaksi kerrottua lauselmaa. Tuomaan evankeliumi syntyi itäisessä Syyriassa, missä apostoli Tuomasta pidettiin jopa kristinuskon kantaisänä. Tuomaan evankeliumi tunnettiin siten hyvin Lähi-idässä. Teoriaan sopisi, että Koraanin myyttinen kokoaja ”Uthman” on Tuomaan metateesi eli sana, jossa kirjaimet ovat vaihtaneet paikkaa.[1]

Sisältö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin suurat käsittelevät usein keskenään samoja asioita. Toistuvana teemana kirjassa on, että oikein uskovat pääsevät kuoltuaan paratiisiin ja vääräuskoiset joutuvat helvettiin. Koraanissa myös annetaan paikoin yksityiskohtaisia kuvauksia helvetissä odottavista kärsimyksistä. Koraanin suurista löytyy toistuvien teemojen lisäksi historiallista materiaalia, joka on osittain yhteneväinen Raamatun kertomusten kanssa.

Kaiken alku noudattelee Raamatussakin olevaa kaavaa, jossa maailma luotiin kuudessa päivässä. Jumala loi Aadamin ja hänen vaimonsa Eevan savesta ja yhdestä sielusta. Maailmankaikkeus rakentuu helvetistä ja seitsemästä taivaasta.[2]

Koraanin mukaan olevaiset olennot voidaan jakaa viiteen ryhmään: Jumala, enkelit, paholaiset (džinnit), ihmiset sekä muu luomakunta. Jumala on selkeästi monoteistinen, ja hänellä on 99 nimeä. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Paholainen vastaavasti viettelee ihmisiä pahaan.[2]

Luettelo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koraanin suurille on annettu jälkikäteen nimet, ja tämän vuoksi niissä esiintyy jonkin verran vaihtelua. Suurat ovat saaneet nimensä joko tärkeimmän asiasisältönsä, alkunsa tai niissä esiintyvän sanan, jota ei esiinny muualla koraanissa, mukaan. Islamilaisissa maissa on tavanomaista viitata suuraan sen nimellä, kun vastaavasti länsimaissa niihin viitataan numeroilla.[3] Suomenkieliset nimet ovat vuoden 1995 Koraanin käännöksestä.

 • 1. al-Fatiha (Avauksen suura), 7 jaetta, Mekan suura. Muodoltaan rukous. Lausutaan 17 kertaa päivittäin muslimien rukoushetkissä.
 • 2. al-Baqara (Lehmän suura), 286 jaetta, Medinan suura
 • 3. Al Imran (Imranin perheen suura), 200 jaetta, Medinan suura
 • 4. al-Nisa’ (Naisten suura), 177 jaetta, Medinan suura
 • 5. al-Ma’ida (Pöydän suura), 120 jaetta, Medinan suura
 • 6. al-An’am (Karjan suura), 165 jaetta, Mekan suura
 • 7. al-A’raf (Kumpujen suura), 206 jaetta, Mekan suura
 • 8. al-Anfal (Sotasaaliiden suura), 75 jaetta, Medinan suura
 • 9. al-Tauba (Katumuksen suura), 129 jaetta, Medinan suura. Pidetään kirjan nuorimpana tekstinä. Puuttuu muissa oleva johdantolause "Armeilaan armahtajan nimeen".
 • 10. Yunus (Joonan suura), 109 jaetta, Mekan suura
 • 11. Hud (Huudin suura), 123 jaetta, Mekan suura
 • 12. Yusuf (Joosefin suura), 111 jaetta, Mekan suura
 • 13. al-Ra’d (Jyrinän suura), 43 jaetta, Medinan suura
 • 14. Ibrahim (Abrahamin suura), 52 jaetta, Mekan suura
 • 15. al-Hijr (Hidzrin suura), 99 jaetta, Mekan suura
 • 16. al-Nahl (Mehiläisten suura), 128 jaetta, Mekan suura
 • 17. Bani Isra’il (Yöllisen matkan suura), 111 jaetta, Mekan suura
 • 18. al-Kahf (Luolan suura), 110 jaetta, Mekan suura
 • 19. Maryam (Marian suura), 98 jaetta, Mekan suura. Sisältää kertomuksen Jeesuksen syntymästä.
 • 20. Ta Ha (TH:n suura), 135 jaetta, Mekan suura
 • 21. al-Anbiya’ (Profeettojen suura), 112 jaetta, Mekan suura
 • 22. al-Hajj (Pyhiinvaelluksen suura), 78 jaetta, Medinan suura
 • 23. al-Mu’minun (Uskovien suura), 118 jaetta, Mekan suura
 • 24. al-Nur (Valon suura), 64 jaetta, Medinan suura
 • 25. al-Furqan (Ratkaisun suura), 77 jaetta, Mekan suura
 • 26. al-Šu’ara’ (Runoilijoiden suura), 227 jaetta, Mekan suura
 • 27. al-Naml (Muurahaisten suura), 93 jaetta, Mekan suura
 • 28. al-Qasas (Kertomuksen suura), 88 jaetta, Mekan suura
 • 29. al-Ankabut (Hämähäkin suura), 69 jaetta, Mekan suura
 • 30. al-Rum (Bysanttilaisten suura), 60 jaetta, Mekan suura
 • 31. Luqman (Luqmanin suura), 34 jaetta, Mekan suura
 • 32. al-Sajda (Kumartamisen suura), 30 jaetta, Mekan suura
 • 33. al-Ahzab (Ryhmien suura), 73 jaetta, Medinan suura
 • 34. Saba’ (Saban suura), 54 jaetta, Mekan suura
 • 35. al-Fatir (Luojan suura), 45 jaetta, Mekan suura
 • 36. Ya Sin (JS:n suura), 83 jaetta, Mekan suura
 • 37. al-Saffat (Riviin järjestettyjen suura), 182 jaetta, Mekan suura
 • 38. Sad (S:n suura), 88 jaetta, Mekan suura
 • 39. al-Zumar (Joukkojen suura), 75 jaetta, Mekan suura
 • 40. Ghafir (Anteeksiantavan suura), 85 jaetta, Mekan suura
 • 41. Fussilat (Erottelemisen suura), 54 jaetta, Mekan suura
 • 42. al-Šura (Neuvonpidon suura), 53 jaetta, Mekan suura
 • 43. al-Zukhruf (Koreuden suura), 89 jaetta, Mekan suura
 • 44. al-Dukhan (Savun suura), 59 jaetta, Mekan suura
 • 45. al-Jathiya (Polvilleen olevan suura), 37 jaetta, Mekan suura
 • 46. al-Ahqaf (Ahqafin suura), 35 jaetta, Mekan suura
 • 47. Muhammad (Muhammadin suura), 38 jaetta, Medinan suura
 • 48. al-Fath (Voiton suura), 29 jaetta, Medinan suura
 • 49. al-Hujurat (Huoneiden suura), 18 jaetta, Medinan suura
 • 50. Qaf (Q:n suura), 45 jaetta, Mekan suura
 • 51. al-Dhariyat (Pölyä nostattavien suura), 60 jaetta, Mekan suura
 • 52. al-Tur (Vuoren suura), 49 jaetta, Mekan suura
 • 53. al-Najm (Tähden suura), 62 jaetta, Mekan suura. Tullut kuuluisaksi "saatanallisista säkeistä".
 • 54. al-Qamar (Kuun suura), 55 jaetta, Mekan suura
 • 55. al-Rahman (Armollisen suura), 78 jaetta, Medinan suura
 • 56. al-Waqi’a (Onnettomuuden suura), 96 jaetta, Mekan suura
 • 57. al-Hadid (Raudan suura), 29 jaetta, Medinan suura
 • 58. al-Mujadila (Kiistelyn suura), 22 jaetta, Medinan suura
 • 59. al-Hašr (Kokoamisen suura), 24 jaetta, Medinan suura
 • 60. al-Mumtahana (Koettelemuksen suura), 13 jaetta, Medinan suura
 • 61. al-Saff (Vierekkäisten suura), 14 jaetta, Medinan suura
 • 62. al-Jum’a (Perjantain suura), 11 jaetta, Medinan suura
 • 63. al-Munafiqun (Teeskentelijöiden suura), 11 jaetta, Medinan suura
 • 64. al-Taghabun (Kilpailun suura), 18 jaetta, Medinan suura
 • 65. al-Talaq (Avioeron suura), 12 jaetta, Medinan suura
 • 66. al-Tahrim (Kiellon suura), 12 jaetta, Medinan suura
 • 67. al-Mulk (Valtiuden suura), 30 jaetta, Mekan suura
 • 68. al-Qalam (Kynän suura), 52 jaetta, Mekan suura
 • 69. al-Haqqa (Tapahtuvan suura), 52 jaetta, Mekan suura
 • 70. al-Ma’arij (Portaiden suura), 44 jaetta, Mekan suura
 • 71. Nuh (Nooan suura), 28 jaetta, Mekan suura
 • 72. al-Jinn (Džinnien suura), 28 jaetta, Mekan suura
 • 73. al-Muzzammil (Kääriytyneen suura), 20 jaetta, Mekan suura
 • 74. al-Muddatthir (Kietoutuneen suura), 56 jaetta, Mekan suura
 • 75. al-Qiyama (Ylösnousemuksen suura), 40 jaetta, Mekan suura
 • 76. al-Insan (Ihmisen suura), 31 jaetta, Mekan suura
 • 77. al-Mursalat (Lähetettyjen suura), 50 jaetta, Mekan suura
 • 78. al-Naba’ (Viestin suura), 40 jaetta, Mekan suura
 • 79. al-Nazi’at (Jännittävien suura), 46 jaetta, Mekan suura
 • 80. Abasa (Otsanrypistyksen suura), 42 jaetta, Mekan suura
 • 81. al-Takwir (Käärimisen suura), 29 jaetta, Mekan suura
 • 82. al-Infitar (Halkeamisen suura), 19 jaetta, Mekan suura
 • 83. al-Mutaffifin (Väärentäjien suura), 36 jaetta, Mekan suura
 • 84. al-Inšiqaq (Repeämisen suura), 25 jaetta, Mekan suura
 • 85. al-Buruj (Tähtikuvioiden suura), 22 jaetta, Mekan suura
 • 86. al-Tariq (Yöllisen kulkijan suura), 17 jaetta, Mekan suura
 • 87. al-A’la (Ylimmän suura), 19 jaetta, Mekan suura
 • 88. al-Ghašiya (Peittävän suura), 26 jaetta, Mekan suura
 • 89. al-Fajr (Aamunkoiton suura), 30 jaetta, Mekan suura
 • 90. al-Balad (Seudun suura), 20 jaetta, Mekan suura
 • 91. al-Šams (Auringon suura), 15 jaetta, Mekan suura
 • 92. al-Lail (Yön suura), 21 jaetta, Mekan suura
 • 93. al-Duha (Keskipäivän suura), 11 jaetta, Mekan suura
 • 94. al-Šarh (Huojennuksen suura), 8 jaetta, Mekan suura
 • 95. al-Tin (Viikunan suura), 8 jaetta, Mekan suura
 • 96. al-Alaq (Alkion suura), 19 jaetta, Mekan suura
 • 97. al-Qadr (Voiman suura), 5 jaetta, Mekan suura. Koraanin laskeutuminen; toisten mukaan kuvaus jouluyöstä.
 • 98. al-Bayyina (Selkeän todistuksen suura), 8 jaetta, Medinan suura
 • 99. al-Zalzala (Järistyksen suura), 8 jaetta, Medinan suura
 • 100. al-Adiyat (Laukkaavien suura), 11 jaetta, Mekan suura
 • 101. al-Qari’a (Jysähdyksen suura), 11 jaetta, Mekan suura
 • 102. al-Takathur (Kerskumisen suura), 8 jaetta, Mekan suura
 • 103. al-Asr (Iltapäivän suura), 3 jaetta, Mekan suura
 • 104. al-Humaza (Panettelijan suura), 9 jaetta, Mekan suura
 • 105. al-Fil (Norsun suura), 5 jaetta, Mekan suura. "Norsun väen" voittaminen.
 • 106. al-Quraiš (Quraishin suura), 4 jaetta, Mekan suura. Arvellaan edellisen jatko-osaksi. Täältä ovat peräisin quraiš-heimo ja ajatus Mekasta kauppakeskuksena.
 • 107. al-Ma’un (Avustuksen suura), 7 jaetta, Mekan suura
 • 108. al-Kauthar (Runsauden suura), 3 jaetta, Mekan suura
 • 109. al-Kafirun (Uskottomien suura), 6 jaetta, Mekan suura
 • 110. an-Nasr (Avun suura), 3 jaetta, Mekan suura
 • 111. al-Masad (Niiniköyden suura), 5 jaetta, Mekan suura. Abu Lahabia (kuningas Ahabia?) koskeva manaus.
 • 112. al-Ikhlas (Vilpittömän uskon suura), 4 jaetta, Mekan suura
 • 113. al-Falaq (Sarastuksen suura), 5 jaetta, Mekan suura. Muodoltaan rukous (tuntemattoman pelkoa vastaan).
 • 114. al-Nas (Ihmisten suura), 6 jaetta, Mekan suura. Muodoltaan rukous (pyydetään varjelusta Saatanaa vastaan).

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Ohlig, K-H.: Syrian and Arabian Christianity and the Quran Teoksessa: K-H. Ohlig & G-R-Puin (toim.) The hidden origin of Islam. (s. 361–401), s. 368. Prometheus Books, 2010.
 2. a b Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin, s. 130–137
 3. Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin, s. 66–67

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]