Tämä projektisivu on osittain suojattu muutoksilta.

Wikipedia:Ylläpitäjien käytäntöjä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

n · k · m

Tämä sivu sisältää ylläpitäjille tarkoitettuja yleisiä käytäntöjä eri tilanteisiin. On olemassa myös kaikkia käyttäjiä koskevia käytäntöjä.

Ylläpitäjän opas sisältää käytännön ohjeet ylläpitäjien tehtäviä varten.

Estokäytäntö

Katso: Wikipedia:Esto

Poistokäytäntö

Katso myös Wikipedia:Poistokäytäntö

Välittömästi poistettavaksi katsotut sivut saa poistaa heti joko ilman keskustelua tai keskustelun lopputuloksena.

Jos poistolokiin kirjoitetaan tarkemmat perustelut siitä, minkä vuoksi sivu poistettiin, ne tulee kirjoittaa asiallisesti ja tekstiin ei tule jättää esimerkiksi vandalismia tai kunnianloukkauksia.

Vandalismiartikkelin poiston yhteydessä on hyvä kirjoittaa sivun luoneen käyttäjän keskustelusivulle kommentti, sillä poistettu sivu ei näy käyttäjän muokkauksien luettelossa.

Ylläpito poistaa myös poistoäänestyksissä poistettavaksi päätetyt artikkelit.

Palauttamiskäytäntö

Katso myös Wikipedia:Palautus

Vandalismi ja muut artikkelin sisältöä vakavasti häiritsevät muokkaukset poistetaan joko

  1. kumoamalla yksittäinen muokkaus;
  2. palautustyökalulla, joka kumoaa kaikki yksittäisen käyttäjän tekemät viimeisimmät muokkaukset ja palauttaa artikkelin tätä edeltävään tilaan tai
  3. mikäli artikkelista on olemassa seulontatyökalulla arvioitu versio, hylkäämällä kaikki vakaaseen versioon tehdyt haitalliset muokkaukset kerralla.

Kumoamisen yhteydessä on syytä kirjoittaa yhteenvetokenttään kumoamisen perustelu, palautustyökalua käyttämällä perusteluja ei voi kirjoittaa ja hylkäämisen yhteydessä perustelujen ilmoittaminen on mahdollista kirjoittamalla ne tarvittaessa arviointilaatikon kommenttikenttään.

Hiljainen palautus

Massavandalisoinnin yhteydessä ylläpitäjä voi palauttaa artikkelit hiljaisesti niin, ettei palautuksesta eikä alkuperäisestä vandalisoinnista tule viestiä tuoreiden muutosten sivulle. Hiljainen palautus toimii siten, että vandaalia koskevan käyttäjän muokkaukset -toimintosivun osoitteeseen lisätään bot=1, seuraavaan tapaan:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnot:Muokkaukset?target=ErittäinYritteliäsVandaali&bot=1 tai
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnot:Muokkaukset/ErittäinYritteliäsVandaali?bot=1

Tällä sivulla olevien palautuslinkkien käytöstä ei tule huomautusta tuoreiden muutosten sivulle.

Suojaamiskäytäntö

Katso myös Wikipedia:Suojatut sivut

Wikipedian toiminnan kannalta tärkeät sivut, kuten oleelliset mallineet, suojataan tarpeen mukaan. Artikkeli, jota huomattavasti vandalisoivat eri henkilöt, voidaan suojata tilapäisesti sopivan pituiseksi ajaksi. Artikkeleita ei tulisi suojata ennalta ehkäisevästi, vaan vasta sen jälkeen kun vandalismia ilmenee.

On suositeltavaa, ettei ylläpitäjä suojaa sellaista kiistanalaista artikkelia, jonka muokkausriidassa kyseinen ylläpitäjä on osallisena. Tämä ei koske suojaamista vandalismin torjunnassa.

Artikkeleita ei kuuluisi pitää kokonaan suojattuina kuin välttämätön aika, korkeintaan muutamia päiviä. Aika ajoin olisi hyvä käydä katsomassa kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi suojatuiksi jääneitä artikkeleita toimintosivulta ja harkita suojauksen poistamista tarpeettomana.