Wikipedia:Piilottaminen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m

Piilottaminen (engl. RevDelete, revision deletion) on ylläpitäjille rajoitettu toiminto, jonka avulla voidaan poistaa yksittäisiä muutoshistorian tai lokin tietoja näkyvistä. Toiminnolla voidaan piilottaa sivun yksittäisen version teksti, muutoksen tehnyt käyttäjänimi ja/tai muokkausyhteenveto. Suomenkielisessä Wikipediassa piilottaminen on sallittua tapauksissa, jotka on määritelty alla. Häivyttäjien piilotustoiminnon käyttö on käsitelty erikseen sivulla Wikipedia:Häivytysoikeudet.

Piilottaminen lisättiin ylläpitäjien työkaluihin toukokuussa 2010. Työkalun lisäämistä koskevassa keskustelussa oli yleisenä mielipiteenä, että käytön pitäisi olla tarkkaan rajattua ja käytäntöön kirjattua. Erityisesti piilotustoimintoa ei ole tarkoitettu "tavanomaisten" loukkaavien kommenttien, epäkohteliaisuuksien ja huonojen sanavalintojen poistamiseen eikä poistololokimerkintöjen piilottamiseen. Piilotettavan materiaalin tulee olla räikeän loukkaavaa ja pitää olla hyvin epätodennäköistä että sen poistamisesta olisi eriäviä mielipiteitä. Jos näin ei ole, ei materiaalia tule poistaa piilotustoimintoa käyttäen.

Piilotustyökalun, kuten muidenkin ylläpitotyökalujen, käytössä odotetaan harkintakykyä ja käytännön mukaan toimimista. Työkalun väärinkäyttö voi johtaa sanktioihin tai ylläpito-oikeuksien menettämiseen.

Piilotustoiminnolla tulee poistaa ainoastaan vähintään yhden alla olevista kriteereistä täyttävää materiaalia. Monessa tapauksessa pelkkä asiattoman muokkauksen kumoaminen riittää; jos piilottamista tarvitaan, ylläpitäjän on pidettävä huolta että ainoastaan tarpeelliset kohdat piilotetaan. Piilottamiseen on aina annettava selkeä syy yhteenvedossa.

 1. Häivytyskäytännön mukainen materiaali. (Katso →häivytyskäytäntö.) Piilottamisen lisäksi on hyvä tehdä muokkauksesta myös häivytyspyyntö.
 2. Räikeästi loukkaava, halventava tai hyökkäävä materiaali, jolla on hyvin vähän tai ei ollenkaan arvoa tietosanakirjalle tai projektille taikka joka on vastoin elävistä henkilöistä tehtyjä artikkeleja koskevaa käytäntöä. Tähän kategoriaan kuuluvat henkilön halventaminen, mustamaalaus ja muu räikeästi hyökkäävä materiaali, jolla ei ole juuri mitään sisällöllistä arvoa sekä esimerkiksi käyttäjänimet ja muokkausyhteenvedot, joissa hyökätään räikeästi käyttäjää, julkisuuden henkilöä tai kansanryhmää vastaan. Tähän kriteeriin eivät kuitenkaan kuulu muun muassa tavanomainen epäkohteliaisuus, henkilökohtaiset hyökkäykset tai väitteet siitä, että käyttäjä on toiminut väärin Wikipediassa. (Kysymyksessä ei ole vain loukkaava materiaali vaan sen on oltava "räikeän hyökkäävää".)
 3. Tekninen vandalismi kuten HTML-haittakoodi, šokkisivustot ja viruksia sisältävät linkit. Tämä kriteeri oli ennen muodossa räikeä vandalismi.
 4. Vahingossa uloskirjautuneen käyttäjän IP-osoite tämän pyynnöstä.
 5. Asiaton yhteenveto silloin, kun muokkaajan tallentama muokkausyhteenveto on ilmiselvästi asiaton tai se on kirjoitettu pelkästään häiriköintitarkoituksessa ja kun se on niin haitallinen, että se on piilotettava sivun muokkaushistoriasta. (On otettava huomioon, että räikeästi loukkaava yhteenveto voidaan piilottaa myös näiden kriteereiden 2. kohdan nojalla.)

Lokimerkintöjen piilottaminen[muokkaa wikitekstiä]

Lokimerkintöjen piilottaminen on tarkoitettu ainoastaan räikeästi hyökkäävän ja vahingollisen materiaalin poistamiseen. Yhteisön on pystyttävä tarkastelemaan käyttäjän esto- ja muita lokeja riippumatta siitä, oliko lokimerkintä oikeutettu vai ei. Tästä syystä piilotustoiminnon käyttö pelkästään epäsuotuisan lokimerkinnän kuten ansaitsemattoman eston piilottamiseen ei ole sallittua.

Häivytettävän materiaalin piilottaminen[muokkaa wikitekstiä]

Häivyttämistä vaativa materiaali kuten yksityisyyden loukkaukset ja mahdolliset kunnianloukkaukset voidaan piilottaa odotettaessa materiaalin häivyttämistä. Koska häivytyspyynnön toteuttaminen ei tapahdu heti, voi ylläpitäjä ensin piilottaa tiedon näkyvistä ja tämän jälkeen tehdä asiasta häivytyspyynnön.

Ylläpitäjillä on lupa ottaa varman päälle häivytettävän tiedon piilottamisessa, kunhan asiasta tehdään heti häivytyspyyntö. Jos myöhemmin katsotaan, etteivät häivytyskäytännön kriteerit täyty, voidaan tieto palauttaa myöhemmin näkyviin.

On otettava huomioon että poisto- ja piilotuslokit ovat yleisesti nähtävissä, joten piilottaminen voi joissain tapauksissa aiheuttaa ylimääräistä huomiota. Vaikka piilotettu materiaali onkin ainoastaan ylläpitäjien nähtävillä, voi silti joissakin tapauksissa olla parempi tehdä häivytyspyyntö suoraan ilman piilottamista.

Huomautuksia käytöstä[muokkaa wikitekstiä]

Hyökkäyksen kohteen ei tarvitse olla tunnistettavissa. Riittää, että hyökkäys vaikuttaa kohdistuvan oikeaan henkilöön tai ryhmään, tai voidaan tulkita vihjaavan tiettyyn kohteeseen. Esimerkiksi henkilöön kohdistuva kunnianloukkaus on mahdollista kirjoittaa viitaten nimimerkkiin, lempinimeen tai muuhun tunnusmerkkiin jota Wikipedian ylläpitäjät eivät tunne, mutta joka on helposti tunnistettavissa kohteen lähipiirissä.

Wikipedian lisenssi vaatii, että artikkelin muokkaukset on linkitetty muokkauksen tehneeseen käyttäjään, joten käyttäjänimen piilottaminen sivuhistoriasta on ongelmallista yleisessä tapauksessa jos muokkaus jää voimaan. Käyttäjänimen piilottaminen on sallittua tilanteissa, joissa muokkaus ei sisällä tekijänoikeudella suojattavaa materiaalia (esim. plagiointi, siansaksa, vandalismi sekä luokkien lisääminen) tai joissa kaikki tehdyt muutokset on kumottu. Lisäksi vahingossa uloskirjautuneen käyttäjän käyttäjänimi voidaan piilottaa tämän pyynnöstä yksityisyyden suojaamiseksi, vaikka muokkaus jäisikin voimaan.

Piilottaminen on tarkoitettu lähinnä suhteellisen tuoreen materiaalin poistamiseen. Tekstiä, joka on ehtinyt olla näkyvissä lukuisissa sivun versioissa (esimerkiksi vilkasliikenteisillä sivuilla) tai jota monet ovat jo ehtineet kommentoida, ei välttämättä ole käytännöllistä piilottaa. Tällaisissa tapauksissa pitää ottaa huomioon kuinka käytännöllistä ja hyödyllistä piilottaminen olisi, ja kuinka paljon häiriötä siitä seuraisi. Monesti piilottaminen itsessään voi kiinnittää huomiota asiaan. Selkeitä sääntöjä ei ole, vaan ylläpitäjän on käytettävä omaa harkintaansa piilottamisen kannattavuudesta.

Joissakin tapauksissa voi olla kannattavampaa ensin kumota asiaton muokkaus ja sitten harkita piilottamisen tarpeellisuutta.

Teknisiä yksityiskohtia[muokkaa wikitekstiä]

Kaksi piilotettua versiota sivuhistoriassa. Ylemmästä versiosta on piilotettu sekä version teksti, käyttäjänimi että muokkausyhteenveto, alemmassa taas käyttäjänimi ja muokkausyhteenveto on jätetty näkyviin. Piilotus on sivuhistoriassa näkyvissä kaikille käyttäjille.

Toiminnallisuus[muokkaa wikitekstiä]

Jokaisella sivun versiolla ja lokimerkinnällä on ylläpitäjille ja häivyttäjille näkyvissä pieni (piilota tai tuo esiin) -linkki, kuten oikealla oleva kuva osoittaa (englanninkielinen termi on del/undel).

Joillakin sivuilla on yllä mainittujen linkkien asemesta valintaruutuja ja painike "Näytä tai piilota valitut versiot" usean version piilottamiseen yhdellä kertaa.

Kun sivun versio tai lokimerkintä piilotetaan, se näytetään sivuhistoriassa harmaalla ja yliviivattuna kuten oikealla oleva kuva osoittaa. Yliviivatut osat ovat piilossa käyttäjäryhmiltä, joilla ei ole deleterevision-oikeutta (ks. käyttäjäryhmien oikeudet). Käyttäjälle, joka yrittää katsoa piilotettua versiota tai verrata sitä toiseen, ilmoitetaan että versio on poistettu.

Ylläpitäjät voivat käyttää (piilota tai tuo esiin) -linkkiä myös piilotetun version tarkasteluun. Jos versio on häivytetty, linkki näkyy lihavoituna, missä tapauksessa poistettua tekstiä voivat tarkastella vain häivytysoikeuksin varustetut käyttäjät.

Tietojen piilotus pysyy voimassa myös silloin, kun piilotetut versiot poistetaan normaalia poistotyökalua käyttäen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun poistettu sivu palautetaan, piilotetut tiedot ovat edelleen piilotettuja palautetulla sivulla.

Katso piilottamisen asetusten käyttämisestä tarkemmat ohjeet ylläpitäjän oppaasta.

Rajoituksia[muokkaa wikitekstiä]

Sivun viimeisimmän version tekstiä ei voi poistaa piilotustoiminnolla, vaan teksti pitää ensin kumota tai poistaa. Käyttäjänimen ja muokkausyhteenvedon piilottaminen sen sijaan onnistuu myös viimeisimmälle versiolle.

Linkit sivun vanhoihin versioihin voivat muuttua kun piilotettu versio poistetaan ja palautetaan. Voi olla tarpeen selata sivuhistoriaa tai lokia saadakseen selville, mihin versioon vanhentunut versiolinkki on viitannut. (Virhetoiminnallisuus on raportoitu mutta korjaus ei ole yksinkertainen.)

Piilottamisesta syntyvät lokimerkinnät[muokkaa wikitekstiä]

Tiedon piilottamisesta syntyy lokimerkintä julkiseen poistolokiin tai, jos tieto on samalla myös häivytetty, ainoastaan häivyttäjille näkyvissä olevaan häivytyslokiin. Lokimerkinnän yhteydessä näytetään (ero | muuta näkyvyyttä) -linkki, jolla pääsee suoraan katsomaan piilotettua lokimerkintää.

Valikoiva poistaminen[muokkaa wikitekstiä]

Vanha toimintatapa valikoitujen versioiden poistamiseen ennen piilotustyökalun käyttöönottoa oli, että sivu ensin poistetaan ja sitten palautetaan takaisin ainoastaan erikseen valitut versiot. Tätä toimintatapaa ei enää pitäisi käyttää ollenkaan, koska piilotustoiminto on parempi. Valikoiva poistaminen voi kuitenkin olla tarpeellinen joissakin harvoissa tapauksissa kuten monimutkaisten sivuhistorioiden yhdistämisessä.

Lisätietoja englanniksi tästä vanhasta menetelmästä löytyy englanninkielisen Wikipedian ohjesivulta.

Piilotustoiminnon etuja valikoivaan poistamiseen nähden:
 • Koko sivua ei tarvitse poistaa valittujen versioiden piilottamiseksi.
 • Versiosta voidaan piilottaa vain tarpeellinen tieto (esimerkiksi pelkkä muokkausyhteenveto), eikä koko muokkausta välttämättä tarvitse poistaa.
 • Piilottamista voidaan käyttää myös sivuilla, joilla on pitkä muokkaushistoria.
 • Piilottamista voidaan käyttää myös lokimerkintöihin.
 • Piilottaminen ei poista muokkausta julkisesti nähtäviltä, vaan ainoastaan piilottaa asiattoman materiaalin. Itse muokkaus on edelleen nähtävissä sivuhistoriassa, ja kuka tahansa voi nähdä milloin muokkaus on tehty ja mikä osa siitä on piilotettu.
 • Piilottamisessa ei ole vaaraa, että edelliset poistetut versiot palautetaan epähuomiossa sivuhistoriaan.
 • Sivun historia pysyy yhtenäisenä eikä jakaudu tarpeettomasti poistettuihin ja poistamattomiin versioihin kuten valikoivan poistamisen tapauksessa.
 • Myös käyttäjät, joilla ei ole ylläpitäjän oikeuksia, voivat nähdä mitkä sivun versiot on piilotettu, vaikkeivät voisikaan tarkastella poistettuja sivuja.
 • Piilottaminen ei vaikuta sivun suojaukseen kuten poistaminen ja palauttaminen.

Aiheesta muualla[muokkaa wikitekstiä]