Wikipedia:Poliitikot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Poliitikoista kertovat artikkelit ovat usein ongelmallisia. Poliitikot ja heidän tekemisensä herättävät paljon tunteita – erityisesti kielteisiä. Poliitikkojen toiminta on myös moniulotteista ja vaikeasti havaittavaa. Yhtäällä ovat eduskunnassa pidetyt puheenvuorot, toisaalla puheet, joita pidetään suljetummissa piireissä. On valiokuntatyö, joka näkyy ulospäin heikosti, ja äänestyskäyttäytyminen, jonka taustat saattavat jäädä piiloon. On blogikirjoituksia ja lobbaamista. On yksilösuorituksia ja ryhmäkuria.

Poliitikoista kertovat hyvät lähteet ja analyysit ovat harvassa. Etenkin tiedotusvälineet pyrkivät olemaan vallan vahtikoirina, ja ne etsivät ja raportoivat asioita, jotka voivat saada poliitikon vallankäytön epäilyttävään valoon. Poliittisesti riippumattomat tiedotusvälineet eivät halua antaa poliitikoille ilmaista mainosta kertomalla heistä kovin paljon myönteisiä asioita. Wikipedia ei kuitenkaan ole kriittistä lehtityötä vaan tietosanakirja. Wikipediassa myös poliitikoista kertovien artikkeleiden tulee noudattaa neutraalia näkökulmaa ja kertoa tasapainoisesti niin hyvästä kuin pahasta. Myönteisistä asioista kertovia, luotettavia lähteitä on niitäkin vaikeaa löytää. Kansanedustajan henkilökohtaiset sivut ja blogit eivät tarjoa neutraalia kuvaa, vaikka tarjoavatkin vastapainon tiedotusvälineissä esitetylle arvostelulle.

Monien poliitikkojen kohdalla artikkeleita on alkanut muodostua raportoimalla ajankohtaisista asioista. Joku voi kuvitella tekevänsä palveluksen Wikipedialle referoimalla yksittäisiä lausuntoja eri lähteistä. Usein kyse on karhunpalveluksesta. Poliitikot ottavat jatkuvasti kantaa useisiin asioihin. Kaikkien poliitikon lausumien referoiminen luo jättiannoksen sillisalaattia, joka ei käy tietosanakirja-artikkelista. Harvoinpa artikkeliin edes kerätään kaikkia julkilausumia ja tekoja, vaan artikkeliin poimitaan vain ne julkilausumat ja teot, jotka kiinnostavat kirjoittajaa eniten. Tällainen artikkeli muodostuu herkästi puolueelliseksi ja se kärsii ajallisesta painotuksesta kirjoittamishetkeen (katso Wikipedia:Päivänkohtaisuus).

Hyvän artikkelin kirjoittaminen poliitikosta on hankalaa. Muutamia ohjeita parempaan artikkeliin ovat:

  • Aloita kirjoittamalla poliitikoista, jotka eivät herätä sinussa tunteita. Opettele, miten "vääränkin puolueen" poliitikosta voi kirjoittaa neutraalin artikkelin, ja siirry vasta myöhemmin ristiriitaisempiin hahmoihin.
  • Etsi muiden kirjoittamia analyyseja. Käytä etenkin sellaisia lähteitä, joissa eritellään poliitikon toimintaa pidemmältä ajalta. Arvioi, onko käyttämäsi lähteen kirjoittajalla itse voimakkaita mielipiteitä kyseisestä poliitikosta.
  • Yritä luoda kuva poliitikon koko poliittisesta urasta. Älä tyydy tämän vuosikymmenen tekemisten raportointiin. Käy kirjastossa – internetin muisti ei ulotu kauas. Suhtaudu kriittisesti tuoreiden uutisaiheiden lisäämiseen poliitikkojen artikkeleihin. Yhden päivän ykkösuutinen ei välttämättä ole ollenkaan merkittävää henkilön koko uraa käsittelevän artikkelin näkökulmasta.
  • Ota vastaan kritiikki. Jos joku arvostelee kirjoittamaasi artikkelia epäneutraaliksi, hänellä ei välttämättä ole tarjota tilalle parempaa, mutta arvostelu luultavasti osoittaa, että sinun tekstisi vaatii parantamista. Älä oleta, että kaikki, jotka pitävät sinun kirjoitustasi puolueellisen kriittisenä, ovat kyseisen poliitikon puoluetovereita (katso Wikipedia:Oleta muilta hyvää tahtoa).
  • Hyvä tietosanakirja-artikkeli käsittelee aihettaan monipuolisesti. Poliitikosta voi ja pitää kirjoittaa ihmisenä samalla tavalla kuin kenestä tahansa merkittävästä julkisuuden henkilöstä. Poliitikon julkisissa toimissa politiikka luonnollisesti korostuu, mutta artikkelin yksiulotteisuutta eli pelkkää ammatista suoriutumisen kuvausta voi parantaa kertomalla henkilön koulutuksesta, urasta politiikan ulkopuolella, mielenkiinnon kohteista, sekä henkilön elämästä ennen politiikkaa ja sen jälkeen. Politiikan teko on usein vakaumuksellisesti värittynyttä, mutta yksinkertaistettuna se on kuitenkin ammatin harjoittamista tai yhteiskunnallista aktivismia.