Wikipedia:Käytännöt

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m


Wikipedian käytännöt ovat käyttäjäyhteisön yhteisesti määrittelemiä sääntöjä, joiden tarkoitus on auttaa yhteisöä toimimaan paremmin vapaan tietosanakirjan luomiseksi. Käytännöt koskevat kaikkia käyttäjiä ja niiden rikkomisesta voidaan rangaista käyttöestoin. Erityisiä käyttäjäryhmiä sitoo myös omia käytäntöjä, kuten ylläpitäjiä sitovat myös ylläpitäjien omat käytännöt.

Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista, mutta sinun ei silti tarvitse tuntea Wikipedian käytäntöjä läpikotaisin ennen kuin saat tehdä muokkauksia. Voit osallistua rohkeasti Wikipedian rakentamiseen tuntematta ainuttakaan käytäntöä. Käyttäjät, jotka tekevät muokkauksia hyvässä tahdossa, kohteliaasti ja yhteisymmärrystä etsien sekä työskentelevät paremman tietosanakirjan aikaansaamiseksi todennäköisesti saavat yhteisössä lämpimän vastaanoton. Käytäntöjen tuntemus ja noudattaminen kuitenkin auttavat toimimaan yhteisössä; mitä pikemmin ymmärrät ne, sen parempi.

Käytäntöjen noudattamisen valvominen on kaikkien Wikipedian käyttäjien vastuulla. Käytäntöjen mukaisuuteen pyritään muun muassa keskustelemalla ja korjaamalla tehtyjä virheitä. Tiettyjä käytäntöjä kuten poistokäytäntöä soveltavat ylläpitäjät.

Käytäntöjen lisäksi Wikipediassa on joukko käytösohjeita, jotka ovat yhteisön suosituksia hyvään osallistumistapaan, sekä tyyliopas, johon on kirjattu yhteisössä vallitsevia sopimuksia sisällön esittämisestä.

Avainkäytännöt[muokkaa wikitekstiä]

  • Neutraali näkökulma. – Wikipedian tarkoitus on esittää tosiasiat objektiivisesti.
  • Tekijänoikeus. – Wikipediaan sijoitettu materiaali ei saa rikkoa kenenkään tekijänoikeutta.
  • Wikipedia on tietosanakirja, mutta on monia asioita joita Wikipedia ei ole.

Työskenteleminen toisten käyttäjien kanssa[muokkaa wikitekstiä]

Kirjoittaminen[muokkaa wikitekstiä]

Miten käytännöt syntyvät?[muokkaa wikitekstiä]

Käytännöt syntyvät konsensuksen eli laajasti kannatetun yhteisen mielipiteen avulla. Käytäntö voidaan hyväksyä kolmella eri tavalla:

  1. Käytössä olevan yleisen tavan (de facto -käytännön) kirjaaminen ylös. Yksittäinen käyttäjä ei voi päättää käytännöistä, mutta hän voi dokumentoida Wikipedian prosessien toimintaa.
  2. Käyttäjän ehdottaman käytäntöehdotuksen hyväksyminen konsensuspäätöksellä. Tätä tapaa käytetään etenkin muutettaessa aikaisempia käytäntöjä ja tapauksissa, joissa esiintyy erimielisyyksiä. Wikipediassa konsensuspäätökseen tarvitaan selkeä määräenemmistö. Tämän määräenemmistön olemassaolo voidaan selvittää esimerkiksi keskustelulla, mielipidetiedustelulla tai äärimmäisissä tapauksissa äänestyksellä. Äänestyksissä konsensuksen rajana on tyypillisesti ollut 70–80 %. Jos konsensusta ei ole, käytäntöehdotus hylätään.
  3. Käytäntöjen määrääminen. Jimmy Wales, Wikimedian johtokunta ja etenkin teknisissä asioissa kehittäjät voivat määrätä käytäntöjä.

Kuinka käytäntöjen toteutumista valvotaan?[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedialla ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa hyväksymisketjua sisällölle, vaan vapaaehtoiset käyttäjät tekevät muutoksia sisältöön ja korjaavat havaitsemansa ongelmat. Jokainen käyttäjä on siis yhtaikaa sekä toimittaja että päätoimittaja, joka omalla toiminnallaan ja muiden kanssa keskustelemalla panee käytäntöjä täytäntöön. Joissain tapauksissa, kuten vandalismin kohdalla, ylläpitäjä voi edistää käytäntöjen toteutumista estämällä ongelmia aiheuttavan käyttäjän.

Voimakkain käytännöistä ja niiden toimeenpanemisesta päättävä elin on koko Wikipedian yhteisö, joka sopii omista käytännöistään yhteisymmärryksessä. Kuka tahansa voi pyytää ongelmatilanteen ratkaisuun apua kommenttipyynnöllä koko yhteisöltä. Aivan äärimmäisiä tapauksia varten Wikipediassa on välityslautakunta, jolle yhteisö on antanut valtuudet puntaroida monimutkaisia ongelmia ja esittää ratkaisuehdotuksensa.