Wikipedia:Opettajalle

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tälle sivulle kerätään ohjeita eri oppilaitosten opettajille, jotka aikovat käyttää Wikipediaa opetuksessa.

Mikä Wikipedia on?[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedia on vapaa tietosanakirja, jota sen käyttäjät kirjoittavat yhdessä. Wikipediaa voi muokata kuka tahansa, mikä ei tarkoita, että Wikipediaan saisi kirjoittaa mitä tahansa. Wikipedian suurimmat vahvuudet ovat laajuus ja nopeus. Pahin ongelma on artikkelien laadun suuri vaihtelu.

Wikipedian käyttö tietolähteenä[muokkaa wikitekstiä]

Muista, että kuka tahansa saa muokata Wikipedian artikkeleita. Wikipedian sisällön luotettavuudesta pyritään huolehtimaan vaatimalla lisättävien tietojen lähteiden merkitsemistä. Kaiken tiedon pitää olla tarkistettavissa. Artikkelien lähtökohtana on neutraali näkökulma. Sen mukaan Wikipedian ei tule ottaa kantaa siihen, mikä näkökulma tai mielipide on oikea, vaan esittää eri näkemykset kattavasti.

Wikipediaan kirjoittaminen[muokkaa wikitekstiä]

Tietosanakirja-artikkeleita voi kirjoittaa myös opiskelu- ja opettamistarkoituksessa. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon muutamia Wikipedian erityisluonteesta johtuvia seikkoja. Wikipedian käytön vapaaehtoisuudesta, merkittävyyden vaatimuksesta ja muokkausten kaoottisuudesta johtuen tehtävien palauttamispaikkana ei kannata käyttää pelkästään Wikipediaa, vaan artikkelin palautus tulee pyytää myös esimerkiksi sähköpostitse.

Mikäli aiot käyttää Wikipedia-artikkelien kirjoittamista harjoitustyönä, niin ilmoita siitä Wikipedian kahvihuoneessa. Näin Wikipedian käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa harjoitustyön toteutukseen yhteistyössä opettajan kanssa ja uusia artikkeleita seuraavat käyttäjät osaavat varautua tuleviin artikkeleihin. Harjoitustyön päämääränä tulisi olla aina artikkelin luonti tai muokkaus, sillä muunlaiset tekstit eivät useimmiten sovellu tietosanakirjaan.

Wikipedian käytännöt

  • Muista tekijänoikeudet ja lähteiden merkitseminen. Pohtikaa, miten voitte kirjoittaa tekstiä, joka perustuu lueteltuihin lähteisiin, mutta ei silti ole lähteen suoraa kopiointia. Keskustelkaa, miksi suositellaan aina vähintään kahden riippumattoman lähteen käyttöä (yhtä lailla Wikipediassa kuin tieteellisessä kirjoittamisessakin).
  • Opetelkaa Wikipedian peruspelisäännöt ja muutamia yleisimpiä wikimerkintöjä yhdessä ennen kuin oppilaat alkavat kirjoittaa varsinaisia artikkeleita. Tutustukaa yhdessä Wikipedian yleisiin käytäntöihin. Käyttöä voidaan harjoitella esimerkiksi hiekkalaatikolla.

Artikkelien sisältö

  • Artikkelien tulee olla aiheista, jotka ovat tietosanakirjamielessä merkittäviä. Epäsopiva artikkeli saatetaan poistaa heti, ennen kuin opettaja ehtii antaa siitä arvosanan. Varminta on keskittyä aiheisiin, joista painetuissa tietosanakirjoissa yleensä on artikkeleita. Artikkelien on siis oltava kiinnostavia myös koulunne ulkopuolella. Muistuta myös, että perättömän tai yksityisyyden suojaa loukkaavan tiedon lisääminen on määritelty rikoslaissa kunnianloukkaukseksi.
  • Muista, että kuka tahansa saa muokata Wikipedian artikkeleita. Jos oppilaasi tehtävä on ”kirjoittaa artikkeli Wikipediaan”, muistuta, että muut kirjoittajat voivat muokata tekstiä tehtävän aikana ja sen jälkeen. Kerro, miten otat tämän huomioon tehtävää arvostellessasi. Hyvä ratkaisu voi olla artikkelin kirjoittaminen valmiiksi ennen sen sijoittamista Wikipediaan ja artikkelin muutoshistoriasta löytyvän version käyttö arvostelussa.
  • Muista, että Wikipedian artikkelien tulee olla tyyliltään tietosanakirja-artikkeleita. Käsitelkää tietosanakirja-artikkelin rakenteeseen ja tyyliin sekä kielioppiin liittyviä asioita. Liian esseemäinen kirjoitustyyli tai omien mielipiteiden esittäminen ei kuulu tietosanakirjaan.

Wikipediaan kirjoittamisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen

Opiskelijalle syntyy tekstiinsä automaattisesti, sen kirjoittamishetkellä tekijänoikeus, joka antaa kirjoittajalle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Artikkelin kirjoittaminen Wikipediaan edellyttää kirjoituksen julkaisemisesta Creative Commons BY SA- ja GFDL-lisensseillä, mikä merkitsee lähes kaikista tekijän taloudellisista yksinoikeuksista luopumista. Normaalin koulutyön puitteissa opettajalla ei ole oikeutta vaatia opiskelijaa luopumaan tällaisista oikeuksista, minkä takia Wikipediaan kirjoittamisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja opiskelijalla tulee olla oikeus palauttaa työnsä myös muuten kuin Wikipedian kautta.

Jos oppilaitoksenne haluaa kokeilla oppilastöissä wiki-tyylistä työskentelyä, on mahdollista asentaa oppilaitoksen palvelimelle Wikipediassakin käytössä oleva MediaWiki-ohjelmisto tai käyttää jotakin Internetin ilmaisista wiki-palveluista (ks. esim. http://www.wikia.com/). Huomaa, että alun perin muualla kuin Wikipediassa julkaistu artikkeli saadaan siirtää Wikipediaan vain kaikkien sen kirjoittajien suostumuksella.

Onko Wikipedia oikea paikka kirjoitukselle?[muokkaa wikitekstiä]

Suomessa on myös useita eri aihealueisiin erikoistuneita Wikejä, jotka, tapauksesta riippuen, saattavat olla paremmin soveltuvia kuin Wikipedia. Aktiivisia ja ylläpidettyjä wikejä on muun muassa uutisiin keskittynyt Wikiuutiset tai suomalaiseen harrastelija-elokuviin keskittynyt Findiepedia. Suomenkieliset wikit -luettelosta voi katsoa mitä kaikkia wikejä on ylipäätänsä olemassa.

Opetuksessa käyttökelpoisia Wikipedia-aiheisia harjoituksia[muokkaa wikitekstiä]

  • Harjoitus 1 Keskustelutehtävä: Varsinkin jos opetat peruskoulun tai keskiasteen oppilaita, keskustelkaa siitä, mikä tietosanakirja on. Puhukaa myös muista tietoverkon palveluista. Keskustelkaa niistä yhdessä: Mitä eroa on Wikipedialla, verkkojuttelulla ja kotisivuilla?
  • Harjoitus 2 Keskustelutehtävä: Hakekaa eri lähteistä tietoa jonkin kehitysmaan kaupungin, vaikkapa Bujumburan tai Lagosin väkiluvusta. Pohtikaa, mistä erot johtuvat. Mikä tieto on luotettavin? Mistä voi oikeasti tietää, montako ihmistä Lagosissa asuu? Mitä tietolähteitä voitaisiin käyttää ensisijaisena lähteenä? Millä keinoilla voidaan yrittää tunnistaa lähteen luotettavuutta?
  • Harjoitus 3 Tutkikaa, millaisia Wikiprojekteja Wikipediassa on vireillä. Tutustukaa eri hankkeisiin ja osallistukaa pienryhmittäin eri hankkeitten tehtäviin. Muistakaa opetella ensin Wikipedian peruspelisäännöt ja tutustua Wikipedian yleisiin käytäntöihin.
  • Harjoitus 4 Keskustelutehtävä: Merkittävyyskynnys. Keskustelkaa jonkin rajatun aihepiirin sisällä siitä, millaiset aiheet ovat riittävän merkittäviä omaksi artikkelikseen, mitkä taas eivät.
  • Harjoitus 5 Käsitekarttaharjoitus: "Hajoittakaa artikkeli". Jakautukaa pienryhmiin ja ottakaa kullekin ryhmälle lyhyehkö artikkeli tai tynkä. Purkakaa sen sisältö osiin eli keskeisiin teemoihin / käsitteisiin käsitekartan avulla. Pyrkikää ymmärtämään käsitteiden väliset suhteet. Harjoitus auttaa ymmärtämään sekä aihepiirin että artikkelin rakennetta ja harjoittaa käsitekarttojen analyyttista käyttöä.

Katso myös[muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa wikitekstiä]