Wikipedia:Tekijänoikeudet

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m

Wikipedia-projektin tavoitteena on luoda vapaasti yleisön saatavissa oleva tietosanakirja.

Wikipedian tekstisisällön tekijänoikeudet kuuluvat Wikipedian kirjoittajille ja artikkeleihin sisältöä lisänneille Bernin tekijänoikeuksia koskevan yleissopimuksen nojalla. Teksti on julkistettu yleisölle yhden tai useamman ns. vapaan lisenssin mukaisesti.

Pääosa Wikipedian tekstisisällöstä ja useat sen kuvatiedostoista on yhteislisensoitu sekä Creative Commons -järjestön "Nimeä–Tarttuva 3.0 muokkaamaton"-lisenssin että GNU Free Documentation -lisenssin (versioimaton, ei vakio-osioita, ei etukannen eikä takakannen tekstejä) mukaisesti. Lisensseistä käytettävät lyhenteet ovat CC BY–SA 3.0 (Creative Commons) ja GFDL (GNU).

Osa tekstisisällöstä on kuitenkin tuotu tai kirjoitettu Wikipediaan ainoastaan CC BY–SA-lisenssin tai sen ehtojen kanssa yhteensopivan lisenssin mukaisesti, ja tekstiä ei voi käyttää uudelleen GFDL-lisenssin mukaisesti. Tällainen teksti voidaan tunnistaa joko artikkelin alalaidassa olevan ilmoituksen, sivun muokkaushistorian tai artikkelin keskustelusivulla olevan tiedon perusteella. Jokaiseen kuvaan liittyy aina tietosivu, jossa ilmoitetaan kuvan julkistamiseen oikeuttava lisenssi. Jos kuva ei ole tekijänoikeudesta vapaa, tietosivulla on kerrottu erityinen syy, jonka perusteella kuvaa on kussakin tapauksessa käytetty.

Wikipedian käyttämät lisenssit antavat yleisölle vapaan pääsyn tietosisältöön saman periaatteen mukaisesti kuin vapaat ohjelmistot on julkaistu. Wikipedian sisältöä voi kopioida, muokata ja levittää vain mikäli edelleen jaettava versio julkistetaan samanlaisilla lisenssiehdoilla ja Wikipedian artikkelin tekijät nimetään asianmukaisesti. Nimeämisvelvoitteen voi yleisesti täyttää ilmoittamalla linkin alkuperäiseen artikkeliin. Wikipedia on myös aina ilmoitettava tietolähteeksi, kun artikkelien sisältämää tekstiä käytetään.

Wikipediasta kopioitu sisältö pysyy vapaana asianmukaisen lisenssin mukaisesti ja sitä voidaan edelleen vapaasti käyttää tiettyjen rajoitusehtojen vallitessa. Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa sisällön säilyminen vapaana. Tällaista periaatetta kutsutaan englanniksi nimellä copyleft erotuksena tavanomaisesta tekijänoikeussääntelystä (copyright).

Wikipedian periaatteiden mukaisesti:

 • Wikipedian sisältämää tekstiä saa kopioida, levittää ja muokata Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported -nimisen lisenssin ja – jollei erikseen ole toisin ilmoitettu – GNU Free Documentation License (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts) -nimisen lisenssin ehtojen mukaisesti.
 • Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported -nimisen lisenssin ehdot ovat saatavilla tässä linkissä. Tiivistelmä on suomeksi, mutta varsinainen lisenssi on englanniksi.
 • GNU Free Documentation -lisenssin ehdot ovat saatavilla tässä linkissä. Koko lisenssi on englanninkielinen.
 • Wikipedian sisältöä koskee erityinen vastuuvapauden määritelmä.

Englanninkieliset lisenssiehdot ovat määrääviä, ja lisenssiehdot muodostavat ainoat juridisesti sitovat käyttöoikeuksien rajoitukset Wikipedian kirjoittajien ja sisällön hyödyntäjien välillä.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

[muokkaa wikitekstiä]

Oma teksti ja muu aineisto

[muokkaa wikitekstiä]

Kun kirjoitat itse tekstiä Wikipediaan, julkaiset sen yleisön saataville ja uudelleen käytettäväksi CC BY–SA-lisenssin ehtojen mukaisesti. Yhteensopivuussyistä aiempien lisenssiehtojen kanssa lisäämääsi tekstiin sovelletaan aina myös GFDL-lisenssin ehtoja. Teksti on toisin sanoen kaksoislisensoitu.

Aineistoa, joka ei ole tekstiä (kuten kuvia), voi julkaista Wikipediassa myös erilaisten vaihtoehtoisten lisenssien mukaisesti, joiden pitää tukea yleistä tavoitetta aineiston rajoittamattomasta uudelleenkäytöstä ja levittämisestä.

Tekstin tuonti

[muokkaa wikitekstiä]

Jos haluat tuoda Wikipediaan tekstiä, joka on julkaistu muualla tai jonka olet kirjoittanut yhdessä toisten tekijänoikeuden haltijoiden kanssa, voit julkaista sen Wikipediassa vain, jos alkuperäinen teksti on yleisön saatavilla sellaisilla lisenssiehdoilla, jotka ovat yhteensopivat CC BY–SA-lisenssin kanssa. Sinun ei tarvitse varmistaa, että ulkopuolelta tuotu teksti on saatavilla myös GFDL-lisenssin mukaisesti, paitsi jos olet sen ainoa kirjoittaja ja omistat tekijänoikeudet siihen yksin.

Ota huomioon, että pelkästään GFDL-lisenssillä julkaistua tekstiä ei saa tuoda Wikipediaan. Toisin sanoen, voit tuoda ulkopuolista tekstiä vain seuraavissa tapauksissa:

a) teksti on julkaistu muualla CC BY–SA-lisenssillä tai sen kanssa yhteensopivilla lisenssiehdoilla tai

b) teksti on kaksoislisensoitu sekä GFDL-lisenssillä että toisella lisenssillä, jonka ehdot ovat yhteensopivat CC BY–SA-lisenssin kanssa.

Jos olet ulkopuolisen tekstin ainoa kirjoittaja, ota huomioon, että tuodessasi oman tekstisi osaksi Wikipedian sisältöä julkaiset sen samalla automaattisesti molemmilla lisensseillä.

Oman aineiston tekijänoikeudet

[muokkaa wikitekstiä]

Wikipediaan itse luomasi aineiston tekijänoikeudet säilyvät sinulla, ne eivät koskaan siirry Wikipedialle tai Wikimedia Foundation -säätiölle. Voit myöhemmin julkaista aineiston uudelleen ja lisensoida sen uudelleen haluamallasi tavalla. Et voi kuitenkaan peruuttaa tai muuttaa sitä alkuperäistä lisenssiä, jonka perusteella julkaisit aineiston Wikipediassa. Wikipediassa oleva versio aineistosta pysyy lisensoituna siihen saakka, kunnes tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti tekijänoikeus materiaaliin raukeaa (esimerkiksi kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta).

Wikipedian materiaalin käyttäminen

[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedian tekstisisällön käyttäminen

[muokkaa wikitekstiä]

Voit halutessasi käyttää osia Wikipediasta kirjassa, artikkelissa, verkkosivulla tai muussa julkaisussa, mutta sinun on noudatettava Wikimedian käyttöehtoja ja eri artikkeleihin sovellettavia lisenssiehtoja seuraavasti:

 • Nimeäminen. Kun levität tai jaat Wikipedian tekstisisältöä, sinun on nimettävä Wikipedian artikkelien kirjoittajat hyvän tavan mukaisesti. Nimeämisen voi tehdä
  a) linkillä tai verkko-osoitteella (URL) siihen Wikipedian sivuun, jota käytetään uudelleen tai jonka tietoja hyödynnetään
  b) linkillä tai verkko-osoitteella (URL) siihen Wikipedian sivun vanhan version pysyvään kopioon, joka on vapaasti saatavilla, joka on lisenssiehtojen mukainen ja jonka kautta saadaan selville artikkelin tekijät samalla tavalla kuin Wikipedian sivuhistoriasta; tai
  c) luettelemalla erikseen kaikki tekijät tai vähintään tekijät, jotka ovat muokanneet artikkelia vähäistä enemmän.
Yllä mainittu nimeäminen koskee tekstiä, jonka ovat kirjoittaneet Wikipediaa muokanneet kirjoittajat. Jos tekstisisällön on kirjoittanut ulkopuolinen, sen uudelleenkäyttöön voi olla erityisehtoja, jotka yleensä selviävät artikkelista tai sen keskustelusivulta.
 • Lisenssin tarttuvuus. Jos teet muutoksia tai lisäyksiä sivuun, jota käytät tai levität, sinun on lisensoitava muokkaukset CC BY–SA 3.0 -lisenssillä tai sen myöhemmällä versiolla.
 • Muutosten ilmoittaminen. Jos teet muutoksia tai lisäyksiä versioon, sinun on hyvän tavan mukaisesti selkeästi ilmoitettava, että alkuperäistä versiota on muutettu. Jos esimerkiksi käytät Wikipedian sivua uudelleen toisessa wikissä, riittää että ilmoitat muutokset toisen wikin sivuhistoriassa.
 • Lisenssistä ilmoittaminen. Jokaisen Wikipedian sivun kopion tai muutetun version mukana tulee olla ilmoitus siitä, että versio tai teos on lisensoitu CC BY–SA-lisenssillä. Tämä tehdään joko linkillä lisenssitekstiin (hyperlinkki tai URL) tai sisällyttämällä koko lisenssin teksti uuteen versioon. Sopiva verkko-osoite lisenssin ilmoittamiseen on http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ .
Lisätietoja on saatavilla CC BY–SA-lisenssin virallisissa täydellisissä ehdoissa englannin kielellä yllä mainitussa verkko-osoitteessa.

Wikipedian kuvien käyttäminen

[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedian kuvat ja ääni/videotiedostot tulevat pääosin Wikimedia Commonsista, jossa oleva materiaali on myös vapaata, mutta hieman vaihtelevin lisenssein. Lisätietoa sivulta Tiedostojen käyttäminen (otsikko Commonsin tiedostojen käyttäminen muissa projekteissa)

Muualla julkaistun materiaalin käyttäminen Wikipediassa

[muokkaa wikitekstiä]

Jos aineisto (teksti tai muu) on jo julkaistu muualla ja haluat tuoda tai lahjoittaa sen Wikipediaan asianmukaisella lisenssillä, sinun on saatava tekijänoikeuksien haltijalta lupa tätä varten ja ilmoitettava lupatiedot Wikipediaan siihen erikseen luoduilla menetelmillä. Luvan saatuasi sinun on ilmoitettava alkuperäinen lähde vähintään sivun muokkausyhteenvedossa tai keskustelusivulla ja myös annettava linkki alkuperäisen aineiston verkko-osoitteeseen, kun se on mahdollista. Ulkopuolinen aineisto on syytä korvata itse tuotetulla tai muulla vapaasti lisensoidulla tekstillä, milloin se vain on mahdollista.

Erityisluvat

[muokkaa wikitekstiä]

Jos saat tekijänoikeuden haltijalta Wikipedian lisenssiehtojen mukaisen erityisluvan, lupa tulee lähettää VRTS-järjestelmään ja luvasta tulee ilmoittaa keskustelusivulla tai muokkauksen yhteenvetokentässä. Vain CC BY-SA:n mukaan lisensoitu teksti sekä CC BY-SA:n tai muun vapaan käyttöehdon mukaan lisensoidut kuva- ja äänitiedostot ovat sallittuja. Osoitteessa Commons:Kirjepohjat on kirjepohja, jolla pyydetään tekijänoikeuden haltijaa antamaan lupa julkaista työ jonkin vapaan lisenssin mukaisesti.

Älä koskaan käytä muiden tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia. Se voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin ja vahingoittaa hanketta. Jos et ole varma, kirjoita materiaali aina itse.

Huomaa että tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. On siis sallittua lukea esimerkiksi tietosanakirjan artikkeli (tai jokin muu teos), muotoilla se kokonaan uudelleen omin sanoin ja lähettää se Wikipediaan (Katso myös plagiointi).

Ilman tekijän lupaa kuvia ja tekstiä voi lainata Wikipediaan vain erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa kuvat taideteoksista, kuvakaappaukset ja tekijänoikeudeltaan vanhentuneet teokset. Ensisijaisesti Wikipediassa käytetään materiaalia ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. (Kuvien osalta katso Wikipedia:Tiedostojen käyttösäännöt)

Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa".[1] Suomen tekijänoikeusneuvoston lausunnon mukaan sitaattioikeutta ei ole luvallista käyttää "teoksen olennaisen sisällön luomisen välineeksi tai keinoksi hyödyntää jo olemassa olevia teoksia uuden teoskokonaisuuden osatekijöinä".[2] Toisin sanoen, sitaatteja ei saa käyttää oman tekstin korvikkeena vaan siteerattua tekstiä tulee käyttää omien ajatustensa perustelemiseen, havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten arvostelemiseen. Tekstiä siteeratessa tulee myös aina mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde.

Sitaattioikeuden perusteella ei myöskään ole luvallista tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista.[3] Wikipediassa siis perusteettoman pitkien sitaattien käyttäminen tai sellaisen artikkelin kirjoittaminen, joka koostuu pääosin vain sitaateista on tämän vuoksi kiellettyä. Myöskään lähdeteosten tekstien kopioiminen vain pienin muutoksin ei tekijänoikeuslain perusteella ole sallittua: "muutetussa muodossa valmistetussa teoksessa on kyse samasta teoksesta kuin alkuperäisteos, alkuperäisteoksen tekijällä tai tekijänoikeuden haltijalla on määräysvalta myös ko. uusien teosten suhteen. Jos teokset mielletään samoiksi, tekijänoikeuden loukkauksen voidaan yleensä katsoa tapahtuneen".[2] Lähdeteoksissa olevat tiedot tulee siis kirjoittaa omin sanoin niin, ettei artikkelin ja lähdeteoksen tekstit muistuta toisiaan.

Taideteokset

[muokkaa wikitekstiä]

Taideteoksen kuvaaminen on sallittua jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan. Rakennuksen saa vapaasti kuvata.[1]

Tekijänoikeuden voimassaoloaika

[muokkaa wikitekstiä]

Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos tekijän nimeä ei ole ilmoitettu julkistamisen yhteydessä, on tekijänoikeus voimassa 70 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin teos julkistettiin. Jos teos julkaistaan osina, lasketaan tekijänoikeuden voimassaoloaika erikseen kullekin osalle. Oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.[1] Tekijänoikeuksien raukeamisen jälkeen teos on kenen tahansa vapaasti käytettävissä.

Kannattaa huomioida, että melko vanhassakin teoksessa saattaa tekijänoikeus olla voimassa. Esimerkiksi vuosina 1909–1922 ilmestynyt Tietosanakirja on internetissä saatavissa, mutta se ei tarkoita, että sen kaikki tekstit olisivat tekijänoikeudesta vapaita. Mikäli artikkelin lopussa on nimikirjaimet, silloin kyseisen artikkelin tekijä on tiedossa (tekijät on lueteltu kirjan kunkin osan alussa) ja tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos artikkelin tekijä on kuollut 1951, on tekijänoikeus voimassa vuoden 2021 loppuun. Tällaisia artikkeleita voi tietenkin käyttää Wikipedian tietojen lähteenä, mutta tekstiä ei voi sellaisenaan kopioida.

Vapaat teokset

[muokkaa wikitekstiä]

Tekijänoikeutta ei ole Suomen tekijänoikeuslain 9 §:n mukaan[4]

 1. lakeihin ja asetuksiin;
 2. Suomen säädöskokoelmasta tai ministeriöiden määräyskokoelmista annettujen lakien mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;
 3. valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;
 4. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin; eikä
 5. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

Yllä oleva ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät luettelossa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Tulkintoja vapaista teoksista

[muokkaa wikitekstiä]

Muun muassa kuntien ja maakuntien heraldiset vaakunat ovat osa viranomaisen päätöstä ja näin ollen tekijänoikeuksista vapaita.[5]

Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan viranomaisen päätöksillä ja lausumilla tarkoitetaan kirjallisia tahdonilmaisuja ja lausumia. Päätöksiä ovat mitkä tahansa viranomaisen päätökset. Kirjallisia lausumia ovat kertomukset, ehdotukset, lausunnot ja mietinnöt. Tekijänoikeuskomitea on VII mietinnössään lausunut, että päätöksinä tai lausumina ei pidetä esimerkiksi lakikommentaareja, käsikirjoja, karttoja, merikortteja ja tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisia töitä (eli luetteloita tai tietokantoja).[6]

Itsenäisillä teoksilla tarkoitetaan laissa sellaisia teoksia tai teosten osia, joita ei ole nimenomaan valmistettu viranomaisen kirjallisen asiakirjan, päätöksen tai lausuman osaksi taikka niiden liitteiksi.[6]

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen

[muokkaa wikitekstiä]

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen ei yleensä ole ongelma, kunhan varmistut, ettei kyseessä oleva sivu loukkaa jonkun muun tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin ei pidä linkittää. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen saattaa olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia

[muokkaa wikitekstiä]

Selvästi tekijänoikeutta rikkovat osiot tai tekstinpätkät voi poistaa kuka tahansa Wikipedian käyttäjä, mutta kokonaisten artikkelien poistoon tarvitaan ylläpito-oikeuksia. Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia Wikipediasta etkä voi poistaa sitä itse, lisää artikkeliin asiasta varoittava malline kirjoittamalla {{kopio|URL josta on kopioitu}}. Kannattaa myös selostaa ongelmaa tarkemmin kyseisen artikkelin keskustelusivulla. Ylläpito selvittää asian ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Epävarmoissa tilanteissa voi käyttää myös {{Tekijänoikeus}}-mallinetta.

Joissakin tapauksessa kyseessä on väärä hälytys. Tekstin lähettäjä voi olla alkuperäisen tekstin tekijä. Tällöin hänellä on oikeus julkaista se Wikipediassa CC BY-SA:n mukaisesti. Joskus muualta verkosta voi löytyä Wikipediasta kopioitua tekstiä. Molemmissa tapauksissa on hyvä ilmoittaa asiasta artikkelin keskustelusivulla, jotta väärä hälytys ei toistu tulevaisuudessa.

Jos kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus, ylläpito poistaa tekijänoikeutta loukkaavan artikkelin, ilmoittaa keskustelusivulla loukkauksesta sekä antaa alkuperäisen lähteen. Jos tekijältä saadaan myöhemmin lupa, materiaali voidaan palauttaa sivulle.

Mikäli käyttäjä jatkaa tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin postittamista asianmukaisten varoitusten jälkeen, häntä voidaan hankkeen suojelemiseksi estää kirjoittamasta.

Lisää keskustelua aiheesta:

 • Sisäisinä lähteinä artikkelin tietosisällössä on käytetty
  – englanninkielisen Wikipedian vastaavaa artikkelia en:Wikipedia:Copyrights
  – Wikimedia Foundation -säätiön käyttöehtoja (englanniksi ja suomeksi)
 1. a b c Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 28.12.2007. Finlex.
 2. a b TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18: Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta 10.12.2002. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO.
 3. Anna Ronkainen: KIT Clt310ipr, 2005s:Tekijänoikeudet 2003. Helsingin yliopisto. Viitattu 17.4. 2008.
 4. Tekijänoikeuslaki, 9 § Finlex®. 14.10.2005. Helsinki: Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 25.10.2012.
 5. Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1998:5 Opetus- ja kulttuuriministeriö. 24.2.1998. Viitattu 20.9.2012.
 6. a b Harenko – Niiranen – Tarkela: Tekijänoikeuslaki – kommentaari ja käsikirja, s. 73. Helsinki: WSOYpro, 2006. ISBN 951-670-080-2.