Wikipedia:Poistokäytäntö

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m

Sivuja (ja tiedostoja) poistetaan päivittäin Wikipediasta. Sivu voi joutua poistettavaksi usealla tavalla:

  1. Sivu merkitään poistettavaksi välittömästi ja ylläpitäjä toteaa merkinnän asianmukaiseksi.
  2. Sivu poistetaan merkittävyyskeskustelun {{Merkittävyys}} tai poistokeskustelun {{Poistokeskustelu}} perusteella.
  3. Sivun poistosta äänestetään poistoäänestyssivulla, ja poisto saavuttaa 70 prosentin kannatuksen.
  4. Sivu on tekijänoikeusrikkomus.

Vaikka kuka tahansa pystyy tyhjentämään sivun, sen aikaisempi sisältö on kuitenkin kenen tahansa nähtävissä ja palautettavissa. Poiston seurauksena sivun koko historia ja kaikki aikaisemmat versiot poistuvat näkyvistä. Ainoastaan ylläpitäjät voivat poistaa sivuja, ja heidän tulee noudattaa Wikipedian yleisiä käytäntöjä sivuja poistaessaan.

Poistettu sivu voidaan palauttaa, jos sen poisto tapahtui Wikipedian poistokäytännön vastaisesti tai sen palauttaminen saa 70 prosentin kannatuksen Palautettavissa sivuissa.

Poistoäänestyksessä säilytetyn artikkelin tietojen siirtäminen toiseen artikkeliin ja artikkelin muuttaminen ohjaukseksi ei ole suotavaa ilman asiasta ensin käytävää keskustelua.

Wikipediasta poistetaan keskimäärin noin 40 sivua ja tiedostoa joka päivä eri syistä, joten sivujen poistaminen on tavallinen tietosanakirjan ylläpidon toimenpide.

Poistoprosessi[muokkaa wikitekstiä]

Jos sivu voidaan käytännön mukaisesti poistaa välittömästi, sen voi kuka tahansa käyttäjä merkitä poistettavaksi välittömästi. Tällöin joku ylläpitäjistä voi poistaa sivun nopeasti.

Jos sivua ei voi poistaa välittömästi ilman keskustelua, käyttäjä voi tehdä sen poistamisesta ehdotuksen aloittamalla sivun poistoa koskevan erillisen keskustelun (esimerkiksi kyseenalaistamalla aiheen merkittävyyden taikka käynnistämällä muunlaisen poistokeskustelun). Lisäksi on viime kädessä mahdollista äänestää sivun poistamisesta.

Ongelmia, jotka eivät edellytä artikkelin poistoa[muokkaa wikitekstiä]

Ongelma Ratkaisu Malline
Artikkeli osittain vieraalla kielellä Lisää Huomiota kaipaaviin sivuihin {{käännettävä}}
Tynkä Merkitse tyngäksi, yhdistä toiseen artikkeliin – tai laajenna! {{tynkä}} tai tarkempi
Artikkeli tarvitsee huomiota Lisää Huomiota kaipaaviin sivuihin {{korjattava}}
Artikkeli on puolueellinen Merkitse NPOV-ongelmaksi ja selvennä keskustelusivulla {{neutraalius}}
Artikkelin tiedot epäilyttäviä Merkitse tarkistettavaksi {{tarkistettava}}
Artikkelin sisällöstä riitaa Merkitse kiistanalaiseksi ja keskustele keskustelusivulla {{kiistanalainen}}
Kaksi tai useampia aiheita samalla nimellä Tee täsmennyssivu {{täsmennyssivu}}
Artikkeli sisältää päällekkäistä tietoa toisen artikkelin kanssa. Yhdistä tiedot siihen artikkeliin, jonka otsikko on yleisemmin käytössä, tai merkitse ne yhdistettäväksi. {{Yhdistettävä|Toinen artikkeli}}
Artikkeli on jonkin laajemman aiheen niin pieni yksityiskohta ettei se sovellu omaksi artikkelikseen. Yhdistä olennaiset tiedot aihepiirin kattavampaan artikkeliin, tai merkitse se yhdistettäväksi. {{YhdistettäväArtikkeliin|Toinen artikkeli}}
Sivua vandalisoitu Poista vandalismi ja varoita käyttäjää {{subst:test}} (käyttäjän keskustelusivulle)

Ongelmia, jotka saattavat edellyttää artikkelin poistoa[muokkaa wikitekstiä]

Ongelma Ratkaisu Malline
Puuta heinää Merkitse poistettavaksi välittömästi {{Pikapoisto}} (entinen {{Roskaa}})
Tekijänoikeusrikkomus Merkitse kopioksi (ensisijainen tapa) tai
poistettavaksi välittömästi
{{Kopio|Lähde}} [Huom 1]tai
{{Pikapoisto|Perustelut.}}
Uutta tutkimusta Merkitse uudeksi tutkimukseksi tai
aloita poistokeskustelu.
{{Uutta tutkimusta}} tai
{{Poistokeskustelu}}
Artikkeli on aiheesta, joka on selvästi merkittävyyskynnyksen alittava Merkitse poistettavaksi välittömästi (ensisijainen tapa) tai
aloita alla kuvattu merkittävyyskeskustelu.
{{Pikapoisto}} tai
{{Merkittävyys}}
Artikkeli on aiheesta, joka saattaa olla merkittävyyskynnyksen alittava Aloita merkittävyyskeskustelu merkitsemällä artikkeli {{Merkittävyys}}-mallineella ja perustele asiaa artikkelin keskustelusivulla. Kirjoita artikkelin alkuun tämä koodi:
{{Merkittävyys|{{subst:LOCALTIMESTAMP}}}}
Sanakirjamääritelmä eli artikkeli, jota ei voi laajentaa tietosanakirja-artikkeliksi Siirrä Wikisanakirjaan ja jätä sivulle sanakirjaan ohjaava malline {{wi|sana}}
Artikkeli on luonnostaan neutraalin näkökulman vastainen (vaikka "Kouvolan kovimmat kundit") Merkitse poistettavaksi välittömästi {{Pikapoisto}}
Kokonaan vieraskielinen artikkeli, joka löytyy kieltään vastaavasta Wikipediasta Merkitse poistettavaksi välittömästi {{Pikapoisto}}
Artikkeli on hyvin lyhyt ja "hauki on kala" -ohjeessa mainitun tyyppinen
Merkitse artikkeli mallineella hyvin lyhyeksi "haueksi". {{Hauki on kala}}
Artikkeli on jo merkitty mallineella {{Hauki on kala}}. Mallineessa on ilmoitettu 24 tunnin aikaraja, johon mennessä kukaan ei ole laajentanut artikkelia. Artikkeli luokitellaan automaattisesti poistettavaksi välittömästi. Hauki on kala -luokka vaihtuu automaattisesti luokkaan Pikapoisto.
Artikkelin merkittävyys on kyseenalaistettu laittamalla malline {{Merkittävyys}} artikkelisivulle ja keskustelusivulla on perusteltu, miksi artikkeli ei ole riittävän merkittävä itsenäiseksi Wikipedia-artikkeliksi.

Merkittävyysmallineessa on ilmoitettu 3 päivän aikaraja, johon mennessä merkittävyydestä ei ole keskustelemallakaan saatu kiistatonta selvyyttä tai esimerkiksi luotettavat lähteet edelleen puuttuvat.

Jos artikkelin merkittävyydestä ei ole yksimielisyyttä, voit käynnistää poistoäänestyksen.

Artikkeli luokitellaan automaattisesti poistettavaksi heti, kun kolme päivää on kulunut eikä merkittävyysmallinetta ole siinä ajassa poistettu. Artikkeli voidaan poistaa epämerkittävänä tämän jälkeen.
{{Poistoäänestys}}Merkittävyys kyseenalaistettu -luokka vaihtuu automaattisesti luokkaan Pikapoisto.


Huomaa, että näiden kriteerien täyttymisestä on olemassa suuntaviivoja.
Huomautukset
  1. Jos lähdesivun osoitteessa on yhtäsuuruusmerkki (=) niin osoitteen alkuun täytyy kirjoittaa 1= , jotta malline toimisi oikein.Muut kuin tietosanakirja-artikkelit[muokkaa wikitekstiä]

Poistoehdotuksen voi luoda mistä tahansa sivusta, myös tietosanakirja-avaruuden ulkopuolelta.

Luokkiin pätevät samat kriteerit kuin tietosanakirja-artikkeleihinkin. Vaikka luokka olisi tyhjä, se saattaa olla tärkeä Wikipedian toiminnan kannalta, joten luokkien poistamisessa on oltava erityisen varovainen ja tarvittaessa keskusteltava asiasta tai kysyttävä ylläpidolta neuvoja.

Wikipedia-avaruuden sivujen ei tarvitse noudattaa periaatteita neutraalista näkökannasta tai uudesta tutkimuksesta. Merkittävyyskynnyksen korvaa kynnys tarpeellisuudesta.

Käyttäjäsivujen täytyy noudattaa käyttäjäsivujen periaatteita, mutta ei periaatteita neutraalista näkökannasta tai uudesta tutkimuksesta. Erityisesti tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä ei sallita käyttäjäsivuillakaan. Käyttäjäsivu voidaan myös aina poistaa käyttäjän omasta pyynnöstä välittömästi. Myös rekisteröitymättömien sekä ikuisesti estettyjen käyttäjien käyttäjäsivut poistetaan.

Artikkelin keskustelusivu poistetaan, jos sen sisältö ei liity mitenkään kyseiseen artikkeliin tai jos itse artikkeli on poistettu. Muuten keskustelusivuja poistetaan vain erikoistapauksissa. Käyttäjän keskustelusivu voidaan poistaa, jos käyttäjä on lopettamassa Wikipedian käytön eikä keskustelusivua ole tarpeen säilyttää todisteena mahdollisista väärinkäytöksistä.

Poistoäänestyksen ääntenlaskenta[muokkaa wikitekstiä]

  1. Äänestyssääntöjen määräämät äänet jätetään pois laskuista.
  2. Jos ”Poistetaan”-ääniä on vähintään 70 prosenttia hyväksytyistä äänistä, lopputulos on poistetaan.
  3. Muussa tapauksessa artikkeli säilytetään.