Wikipedia:Kaikesta ei kannata äänestää

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kaikesta ei kannata äänestää.

Wikipediassa pyritään konsensukseen keskusteluissa. Äänestäminen voi olla ristiriidassa konsensustavoitteen kanssa. Osallistujista osa pyrkii välttämään äänestyksiä aina kun mahdollista. Vain pitkään jatkuneista kiistoista tulisi äänestää. Kiistan osapuolien tulisi ymmärtää, ettei äänestys rakenna konsensusta.

Miksi kaikesta ei kannata äänestää?[muokkaa wikitekstiä]

Avoimessa ympäristössä, kuten wiki, emme tiedä paljoakaan muista käyttäjistä. Uusia tunnuksia on helppo luoda nopeasti. Tässä ympäristössä äänestykseen voi osallistua satoja käyttäjiä tietyn politiikan tukemiseksi. Se tekee äänestysten sitovuuden mahdottomaksi. Siksi äänestyskäytännöt tulisi arvioida tarkasti suhteessa sovittuihin standardeihin.

Wiki muuttuu jatkuvasti. Uusia osallistujia liittyy kirjoittajiksi ja keskusteluihin, lisäten uusia tietoja ja uusia näkökantoja. Siksi äänestykset ja konsensus eivät voi olla koskaan sitovia, siten ettei niitä voisi peruuttaa.

Artikkeleista ja käytännöistä äänestäminen[muokkaa wikitekstiä]

Arvostelijoiden ja puolustajien kesken on konsensus siitä, että enemmistöäänestämisen ei pitäisi olla artikkeleiden neutraaliutta ja tarkkuutta määrittävä käytäntö. Osa ihmisistä on siitä huolimatta ehdottanut äänestämistä äärimmäisenä keinona, jos konsensus on täydellisesti epäonnistunut pitkistä keskustelusta huolimatta. Esimerkiksi äänestys siitä, onko jokin artikkeli neutraali, kuvaa niukasti asian perusteita ja kuvaa runsaasti ihmisten tunteita. Siksi Mitä Wikipedia ei ole ilmaisee suoraan, että Wikipedia ei ole demokratia tai byrokratia. Wikipedian sitovien käytäntöjen kehityksessä konsensuksella on erityisesti suuri merkitys.

Äänestäminen on yksinkertaistettu ja naiivi tapa päästä konsensukseen, ja äänestyksessä vähän väliä ei huomioida kompromisseja. Osa ihmisistä inhoaa äänestyksiä, koska ne viestittävät: "En voi koskaan saavuttaa konsensusta kanssasi." Yksimielisen sopimuksen mukaan äänestys, joka ei ole huolellisesti muotoiltu ja toteutettu siten, että se kuvaa äänestyksen perusteet, vaihtoehdot ja käsittelytavan, on tavattoman ongelmallinen. Sivun muokkaus on monesti nopein tapa ratkaista erimielisyys.

Äänestysohjeet kuvaavat, miten äänestäminen järjestetään. Osallistujien yksimielisyys toimintatavoista on äärimmäisen tarpeellista – jos toimintatavoista ei ole konsensusta, äänestämistä ei pitäisi käyttää lainkaan ohjaavana tai sitovana menetelmänä.