Wikipedia:Lähteet ja viitteet

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Viitteiden määrä artikkeleissa on noussut vuosien varrella paitsi suomen- myös englanninkielisessä Wikipediassa (ja varmasti muissakin), mikä on tietysti hyvä asia. Varsinkin hyvään tai suositeltuun artikkeliin viitteitä vaaditaan yhä enemmän. Lähteiden tarve kuitenkin vaihtelee tekstin tyypin mukaan: tilastot, luvut, tutkimustulokset sekä epätavalliset ja kiistanalaiset väitteet vaativat useammin lähteitä kuin muu teksti. Olisi myös syytä arvioida, kuuluuko väite yleissivistykseen. Määrän sijasta tulisi kiinnittää huomiota myös laatuun. Kirjalähteet nostavat artikkelin uskottavuutta enemmän kuin eri nettilähteistä poimitut viitteet.

Viitteiden käyttö tietosanakirjassa[muokkaa wikitekstiä]

Olisi hyvä muistaa että Wikipedia ei ole tieteellinen raportti vaan tietosanakirja. Uudemmissa suositelluissa artikkeleissa on viitteitä jo enemmän kuin tyypillisessä tieteellisessä julkaisussa. Tähän voidaan tietysti sanoa että Wikipedian uskottavuus vaatii paljon viitteitä. Kyseessä on kuitenkin tietosanakirja, eli sitä ei ole tarkoituskaan käyttää ensisijaisena lähteenä missään vähänkään vakavammassa tutkimuksessa (kuten ei mitään tietosanakirjoja). Lähteiden ja viitteiden kanssa pitäisi käyttää tervettä järkeä sen sijaan että tuijotetaan pelkkää viitteiden määrää. Tasaisesti ja järkevästi artikkeliin sijoitetut viitteet yhdessä kirjalähteiden kanssa kertovat osaltaan siitä, että tekstiin on paneuduttu ja se on hallittu kokonaisuutena.

Älä yliviitteistä[muokkaa wikitekstiä]

Yksi viitteistyksen ongelma on myös kuvauskielen määrä. Esimerkiksi suositeltuun artikkeliin vaadittavat viitemallineet ja viitteiden määrä aiheuttavat usein sen, että muokkaustilassa tekstistä jopa puolet on ref- ja mallinekoodia. Viitemallineita ei ole pakko käyttää kokonaisuudessaan. Esimerkiksi kirjaviitemallineessa tiedoiksi riittävät vain nimeke, julkaisija ja vuosi. Tämä vähentää tekstin seassa olevan koodin määrää ja helpottaa siten itse tekstin muokkaamista. Lisätietojen tarve on tapauskohtaista. Tavalliset ja Hyvätkään artikkelit eivät yleensä edellytä viitemallineiden käyttöä, ts. pelkkä ref-tagi riittää. Vaikka viitteet on tapana jakaa kahteen palstaan ja kirjoittaa pienemmällä kuin tavallinen teksti, niitä kertyy hyvään tai suositeltuun artikkeliin 30-150 kpl, eli usein yli ruudun verran. Tällöin voisi harkita niiden laittamista selattavaan ikkunaan.

Tekstiin pitäisi myös asennoitua positiivisesti, eli jos tieto ei vaikuta epäilyttävältä, se on todennäköisesti totta.[1] Tämä pätee varsinkin tavanomaisia aiheita käsittelevissä artikkeleissa. Myöskään aktiivisen wikipedistin lisäämää tietoa ei normaalisti ole syytä epäillä, mutta ip-osoitteiden tekemät muokkaukset olisi hyvä tarkastaa.

Edellytykset lähdepyynnöille[muokkaa wikitekstiä]

Viitteitä ei myöskään pidä pyrkiä lisäämään aiheettomilla lähdepyynnöillä. Lähdepyynnön käyttö on oikeutettua vain silloin, jos artikkelista puuttuu oleellisia lähteitä tai väite kyseenalaistetaan. [2]

Väitteen voi kyseenalaistaa jos:

  • Väitteen kyseenalaistavalla henkilöllä on omaa tai muusta lähteestä peräisin olevaa tietoa, joka on ristiriidassa artikkelissa ilmoitetun tiedon kanssa.
  • Väite vaikuttaa uskomattomalta tai muuten epäilyttävältä
  • Väitteessä on esitetty aiheen kannalta olennaisia lukuja tai tilastoja
  • Väitteessä viitataan tieteelliseen tutkimukseen
  • Väitteestä on erimielisyyttä keskustelusivulla
  • Väitteessä siteerataan henkilöä
  • Väitteessä esitetään tietoa joka on ristiriidassa yleisen tieteellisen käsityksen kanssa

Muussa tapauksessa viitteiden tai lähteiden puutteista voi huomauttaa artikkelin keskustelusivulla. Tämä on suotavaa ja hyvän tavan mukaista etenkin silloin jos artikkeli on jo aiemmin äänestetty hyväksi tai suositelluksi artikkeliksi, jotta artikkelin kehittämiseen osallistuneet käyttäjät voivat ensimmäisenä uudelleen arvioida lähteiden tai viitteiden tarvetta.

Useita viitteitä kaipaavat artikkelit[muokkaa wikitekstiä]

Jos artikkelissa on useita viitteistystä kaipaavia väitteitä, on parempi yksittäisten pyyntöjen sijaan käyttää mallinetta lähteetön, sijoitettuna joko artikkelin alkuun tai kappaleeseen, tai mahdollisesti muita luokassa ongelmamallineet olevia mallineita.

Lähdepyynnöt viestittävät Wikipedian käyttäjälle siitä, että kyseiset väitteet eivät ehkä pidä paikkaansa. Etenkin jos lisätään useampia lähdepyyntöjä, on tärkeää olla varma pyyntöjen perusteista jotta artikkelin luotettavuutta ei heikennetä aiheettomasti. Lähteiden lisääminen parantaa artikkelin luotettavuutta, mutta aiheettomien lähdepyyntöjen lisääminen saattaa heikentää sitä.

Väitteitä ei pidä myöskään yliviitteistää. Hyvin harvoihin väitteisiin vaaditaan useampia kuin yksi viite. Tällaisia ovat lähinnä vain tieteellisesti kiistanalaiset väitteet, joiden merkittävyyden todistaminen vaatii useampia lähteitä.[3]

  1. Wikipedia study 'fatally flawed' 24.3. 2006. BBC News.
  2. Wikipedia:Merkitse lähteet
  3. Wikipedia:Tarkistettavuus#Luotettavat lähteet