Wikipedia:Merkittävyys

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
n · k · m

Merkittävyys Wikipediassa on kriteeri, jonka avulla arvioidaan artikkeliaiheiden soveltuvuutta Wikipediaan ja sitä myötä sisällyttämistä tai poistamista: Wikipedia-artikkelin tulee olla aiheeltaan merkittävä tai ”merkinnän arvoinen”. Merkittävyys ei ole sama asia kuin tunnettuus, kuuluisuus, suosio tai tärkeys, vaikka nämä asiat voivatkin vaikuttaa merkittävyyteen ollessaan huomattavan laajoja. Merkittävyydellä arvioidaan ainoastaan artikkelin aiheen soveltuvuutta tietosanakirjaan; se ei suoraan rajaa artikkelin sisältöä. Artikkelin hetkellinen tila, keskeneräisyys tai lähteiden puute eivät välttämättä tarkoita, että artikkeli ei olisi aiheeltaan merkittävä. Viime kädessä artikkeliaiheiden merkittävyydestä päättää Wikipedian muokkaajayhteisö poistoäänestyksen avulla. Tällä hetkellä poistoon vaaditaan 70 prosentin kannatus ja äänestysten myötä muodostuneita suuntaviivoja on kirjattu ylös yleistä kiinnostusta varten.

Mikäli aihetta on käsitelty huomattavan laajasti aiheesta riippumattomissa luotettavissa lähteissä, sitä voidaan pitää merkittävänä.

  • ”Käsitelty huomattavan laajasti” tarkoittaa, että lähteet käsittelevät aihetta suoraan ja tarkasti eikä tiedon erottelemiseksi tarvita uutta tutkimusta. Aiheen ei tarvitse olla käsittelyn pääkohde, mutta sivuhuomautus ei riitä käsittelyn laajuudeksi.
  • ”Aiheesta riippumattomissa” tarkoittaa, että aiheeseen sidoksissa olevien tahojen tuottama aineisto ei ole pätevä lähde merkittävyyden arvioimiselle. Tällaista aineistoa ovat muun muassa mainokset ja markkinointi, kohteen itsensä julkaisema materiaali, omaelämäkerrat, kotisivut ja lehdistötiedotteet.
  • ”Luotettavissa” tarkoittaa, että lähteiltä edellytetään toimituksellista uskottavuutta, jotta ne voivat tarjota tarkistettavissa olevaa tietoa aiheen merkittävyydestä. Aihetta käsittelevien lähteiden saatavuus on hyvä testi aiheen merkittävyydelle.
  • ”Lähteissä” tarkoittaa, että ulkopuoliset lähteet antavat parhaat vakuudet aiheen merkittävyydestä. Tarvittavien luotettavien lähteiden määrä ja luonne vaihtelee riippuen käsittelyn laajuudesta ja lähteiden laadusta. Useamman lähteen käyttö on yleisesti toivottavaa.
  • ”Voidaan pitää” tarkoittaa, että aiheen saama kate antaa merkittävyydelle arvioimisen lähtökohdan, ei taetta.

Jos yhteisön konsensus on, että aihe täyttää nämä ehdot, on se yleensä merkittävä ja täyttää siten yhden Wikipedia-artikkelin kriteereistä. Vaikka aihetta ei pidettäisikään riittävän merkittävänä itsenäistä artikkelia varten, voidaan se silti sisällyttää johonkin toiseen artikkeliin.

Poistokäytäntö

Wikipedian poistokäytännön mukaan epämerkittävät aiheet poistetaan Wikipediasta – selvässä tapauksessa välittömästi, muutoin vasta merkittävyyskeskustelun jälkeen, mikäli keskustelussa on todettu aiheen olevan epämerkittävä. Jos merkittävyyskeskustelussa ei kolmen vuorokauden aikana saavuteta konsensusta poistosta, artikkeli yleensä säilytetään, mutta siitä voidaan aloittaa poistoäänestys. Tällöin lopullinen päätös aiheen merkittävyydestä on äänestäjillä – poistoon vaaditaan vähintään 70 prosentin kannatus.

Wikipediassa ei ole sitovia merkittävyyssääntöjä, mutta äänestysten myötä muodostuneita suuntaviivoja on kirjattu ylös yleistä kiinnostusta varten.

Artikkeliin, joka ei ehkä ole riittävän merkittävä Wikipediaan, voidaan lisätä Merkittävyys kyseenalaistettu -malline laittamalla sivulle seuraava koodi:

{{Merkittävyys|{{subst:LOCALTIMESTAMP}} }}

Käytäntöön liittyvät sivut ja luokat

Katso myös