Transsukupuolisuus

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Transsukupuolisuus on sukupuolittumisen ilmiö, jossa henkilö omaksuu vastakkaiseen sukupuoleen yleisesti liitetyt ominaisuudet ja hakeutuu sukupuoliominaisuuksia muuttavaan lääketieteelliseen hoitoon.[1] Toisen määritelmän mukaan hän kokee kuuluvansa eri sukupuoleen, kuin mihin hänet on syntymässä luokiteltu sukuelinten perusteella.[2] Transsukupuolisuuden kokemisen syynä ei ole skitsofrenia, intersukupuolisuus, queer-identiteetti tai transvestisuus. Transsukupuolinen nainen eli transnainen on nainen, joka on määritelty sukuelintensä perusteella mieheksi. Niin ikään transsukupuolinen mies eli transmies on mies, joka on määritelty sukuelintensä perusteella naiseksi. Usein transsukupuolisella on sisäinen tarve eläytyä kokemaansa sukupuoleen muun muassa pukeutumalla ja käyttäytymällä tälle sukupuolelle tunnusomaisesti. Useilla transsukupuolisella on myös halu muuttua keholtaan tämän sukupuolen mukaisesti ja he kokevat kehodysforiaa tiettyjä kehonosiaan (yleensä genitaaleja ja rintoja) kohtaan.

Transsukupuolisuus sekoitetaan joskus virheellisesti transvestisuuteen. Transvestiitin sukupuoli-identiteetti on anatomisen sukupuolen mukainen, eikä transsukupuolisuudelle tyypillistä sukupuolen korjaushalua esiinny. Transsukupuoliset muodostavat merkittävän sukupuolivähemmistön, vaikka kaikkiaan ilmiö on transvestisuutta harvinaisempi.

Transsukupuolisuutta on aiemmin pidetty psykologisena ilmiönä, mutta viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että sen alkuperä saattaa olla kehitysbiologinen.[3] Tutkimuksissa transsukupuolisten aivoista on todettu eroja tavanomaisemmin sukupuolittuneisiin saman kromosomaalisen sukupuolen edustajiin, joten kyse ei näytä olevan pelkästä subjektiivisesta kokemuksesta.[4][5] Tästä syystä transsukupuolisuutta on esitetty luokiteltavaksi intersukupuolisuuden muodoksi.

Transsukupuolisuuden vanhanaikainen nimitys on transseksuaalisuus, joka on harhaanjohtava käännös sanasta "transsexuality". Transsukupuolisuudella ei ole suoraa yhteyttä seksuaalisuuden kanssa, vaan se on riippumaton seksuaalisesta suuntautumisesta. Transsukupuolisen seksuaalisuus saattaa kuitenkin selkiytyä vasta sukupuolen korjausprosessin läpikäymisen myötä.

Osa transsukupuolisista henkilöistä käy läpi sukupuolen korjausprosessin, joko osittain tai kokonaisvaltaisesti. Nuorena aloitetulla hormonihoidolla voidaan saada kehoon kehittymään paljon halutun sukupuolen ominaisuuksia. Korjaus miespuolisesta naispuoliseksi antaa toimivamman tuloksen kuin päinvastainen. Miespuoliset sukuelimet on helpompi muuttaa leikkauksella naispuolisiksi sukuelimiksi kuin päinvastoin. Osalla sukupuolensa miespuolisiksi korjanneista on edelleen naispuoliset sukuelimet ja heitä ei sukupuolielinten perusteella voi ainakaan helposti erottaa tavanomaisista cissukupuolisista naisista. Samoin transnainen voi haluta säilyttää miespuoliset sukuelimet.

Transsukupuolisuuden ilmeneminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisuutta ilmenee kaikissa kulttuureissa, sosio-ekonomisissa ryhmissä, ja kaikissa ikäluokissa. Eri ihmiset havahtuvat transsukupuolisuuteensa eri elämänvaiheissa, toiset jo varhaislapsuudessa, jotkut vasta eläkeiässä.

Tähänastinen kokemus on osoittanut, että lapsuuden sukupuoli-identiteettiongelmat eivät välttämättä johda transsukupuoliseen kokemukseen aikuisiässä. Pitkään oli myös vallalla käsitys, että melkein kaikki transsukupuoliset ihmiset ovat kokeneet koko ikänsä kuuluneensa vastakkaiseen sukupuoleen. Tämä ei nykytiedon valossa välttämättä pidä paikkaansa.[6]

Transsukupuolisuuden yleisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisuutta pidetään melko harvinaisena, aiemmin puhuttiin luvuista 1:37 000 miehillä, 1:107 000 naisilla. Nykyisin vastaaviksi luvuiksi esitetään 1:11 900 ja 1:30 400.[7][8]

Näitä lukuja kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä ja onkin esitetty myös seuraavia lukuja: transnaisten sukupuolen korjaushoitojen määrä on vähintään luokkaa 1:2 500, ja voi olla jopa 1:1 250. Itse transsukupuolisen kokemuksen esiintymisen yleisyyden on arvioitu olevan noin 1:500.[8]

Vuoden 2011 aikana arvioidaan prosessiin hakeutuvan Suomessa noin 200 henkilöä. Nykyisin sukupuolijakauma Suomessa on melko lähellä tasan, joten yllä mainitut suhdeluvut eivät ilmeisesti enää pidä paikkaansa. Tähän lienee vaikuttanut vuoden 2003 alusta voimaan astunut laki ja asetus transsukupuolisten tutkimuksesta ja hoidosta. Nykyisin hoitoon pääsy on helpottunut ja näin kynnys tutkimuksiin hakeutumisesta alentunut.

Transsukupuolisuuden syyt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisuuteen johtavia tekijöitä on etsitty useilla eri tieteenaloilla. Tällä hetkellä yleisen teorian mukaan[9][10] kyseessä on tilanne, jossa henkilölle on hänen vielä kohdussa ollessaan tapahtunut kehityspoikkeama. Miespuoliselta sikiöiltä voi puuttua estradiolin valmistukseen tarvittava entsyymi. Estradiolin puute estää puolestaan aivojen maskulinisaation. Naispuolinen sikiö voi altistua testosteronille esimerkiksi synnynnäisen lisämunuaishyperplasian vuoksi. Tämä vaikuttaa aivojen kehitykseen johtaen toisinaan transsukupuolisuuteen.[11] Tällöin tapahtuu ristiriitainen kehitys vartalon ja aivojen sukupuolen muodostumisessa. Transnaiselle ovat kehittyneet aivot, jotka identifioivat itsensä naiseksi, mutta vartalo, joka kehittyy miespuoliseksi vartaloksi ja vastaavasti transmiehelle aivot, jotka identioivat itsensä mieheksi, mutta vartalo, joka kehittyy naispuoliseksi vartaloksi.

Transsukupuolisten hoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolinen ihminen voi kokea kehonsa sukupuolen ominaisuudet eli fenotyyppinsä ahdistavaksi ja vääräksi. Hän saattaa jopa vihata vartaloaan. Tämä kokemus on joskus niin painostava, että transsukupuolinen ihminen haluaa, että hänen kehoaan muutetaan lääketieteellisin toimin lähemmäksi hänen kokemansa sukupuolen vartaloa. Tätä hoito saatetaan pitää tarpeellisena ihmisarvoisen ja tasapainoisen elämän mahdollistamiseksi. Itsemurhatkaan eivät ole hoitamattomien transsukupuolisten ihmisten kohdalla kovin epätavallisia.[12]

Psykiatrinen hoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisen kokemuksen hyväksyminen on hyvin raskas ja aikaa vievä prosessi. Monet ihmiset tarvitsevat tukea, kun he käsittelevät ja kohtaavat vaikeita asioita elämässään. Lisäksi transsukupuolisilla ihmisillä itselläänkin on samoja ongelmia kuin valtaväestöllä - he eivät tiedä asiasta tarpeeksi ja heillä on samoja ennakkoluuloja transsukupuolisuutta kohtaan kuin muillakin. Transsukupuoliset ihmiset joutuvat kohtaamaan hankalia haasteita[13], ja asiantunteva terapeutti voi olla korvaamaton apu. Terapeutin kanssa työskennellään muun muassa transsukupuolisen ihmisen identiteetin varmistamisen, hyväksymisen ja muodostamisen kanssa, sekä luodaan välineitä tasapainoisen ja hyvän elämän rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Transsukupuolisen ihmisen oman edun mukaista on hankkia asiantunteva ja transsukupuolisuuteen perehtynyt terapeutti tai tukihenkilö. Sopivan henkilön voi löytää myös esimerkiksi vertaistukiryhmästä. Eräs hyväksi koettu vaihtoehto on pidemmälle sukupuolensa korjausprosessissa edennyt transihminen.

Suomessa transsukupuolisuutta tutkitaan ja diagnosoidaan ainoastaan Tampereen ja Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa. Kummassakin on oma transtutkimusryhmä, joka koostuu sosiaalityöntekijöistä, psykiatrian erikoislääkäreistä ja psykologeista.

Minkälainen ihminen on transsukupuolinen?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuoliset ihmiset ovat eläneet eri pituisia aikoja eri sukupuolirooleissa, ja heille saattaa muodostua käytösmalleja, jotka saattavat olla identifioidun sukupuolen stereotypioiden vastaisia.

Osalla sukupuolensa korjanneista transsukupuolisista on edelleen ruumiinominaisuuksia, joiden perusteella monet saattavat päätellä heidän olevan alun perin biologialtaan eri sukupuolta. Esimerkiksi transnaisen ääni voi korjauksen jälkeenkin olla naisen ääneksi hieman matala tai kasvonpiirteet naiseksi miehisen karkeat ja vastaavasti sukupuolensa korjanneen transmiehen lantionmuoto voi olla naisellisen pyöreä. Tämä koetaan kuitenkin yleensä pienempänä haittana kuin tunne elää edelleen identiteettinsä vastaisessa kehossa eikä estä yleensä normaalia elämää. Toisaalta osalla transsukupuolisista ihmisistä hormonihoito ja leikkaukset voivat saada aikaan niin suuria eri sukupuolen mukaisia muutoksia kehoon, ettei heitä käytännössä voi mitenkään erottaa valtaväestön edustajista.

Transsukupuolisuus ja terapia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisia ihmisiä on yritetty hoitaa ja parantaa heidän sukupuolikokemuksestaan monin keinoin, muun muassa psykoterapian avulla. Nämä hoidot ovat kuitenkin osoittautuneet toimimattomiksi.[14][15]

Minkälaisia ovat hoitojen tavoitteet ja tulokset?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hoidon tavoite lyhyesti on transsukupuolisen ihmisen palauttaminen yhteiskuntaan hänen kokemansa sukupuolen jäsenenä elämään täysipainoista ja onnellista elämää. Tämä pyritään saavuttamaan auttamalla ja tukemalla transihmistä hänen pyrkimyksessään kokemaansa sukupuoleen, fysiologisin muutoksin, sosiaalisissa kysymyksissä sekä terapialla.

Hoidon tulosten kerrotaan olevan hyviä. Arviot sukupuoleltaan korjattujen transihmisten hoidon tuloksellisuudesta seurantatutkimusten perusteella vaihtelee kahdesta kolmasosasta jopa 97 prosenttiin.[16]

Transsukupuolisuus ja hoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisten ihmisten hoidon tavoitteet, ja toiveet vaihtelevat. Ei siis ole itsestäänselvyys, että koko hoitotriadi on jokaiselle tarpeen, tai edes toivottu. Tämä triadi koostuu hormonikorvaushoidosta, sosiaalisen sukupuolen korjauksesta sekä sukuelinten korjausleikkauksesta. Toisille hoito tarkoittaa kaikkia triadin komponentteja, ja mahdollisesti muitakin operaatioita halutun sukupuolen piirteiden paremmaksi saavuttamiseksi. Toisille taas riittää osa näistä hoitomenettelyistä. Käytännössä transnaiset poistattavat partakarvansa ja transmiehet rintansa. Jotkut transnaiset haluavat edelleen pitää miehen sukuelimet.

Myös oikeaksi koetun sukupuolen nimi ja henkilötunnus ovat tärkeiksi koettuja sukupuoli-indentiteetin asioita, joiden saamisesta moni voi ammentaa voimia prosessin jatkamiseen. Prosessi kestää usein monia vuosia.

Transsukupuolisen ihmisen hoitotavoitteet saattavat muuttua hoitoprosessin aikana.

Transsukupuolisen ihmisen seksuaalisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisuus ja seksuaalinen preferenssi usein sekoitetaan, kts. Yleisiä harhakäsityksiä.

Transsukupuolisten ihmisten seksuaalisuus vaihtelee. Aseksuaalisuus on kuitenkin melko tavallista, ainakin jossakin vaiheessa, joko ennen sukupuolen korjausprosessia, sen aikana, tai sen jälkeen. Seksuaalisuus vaihtelee kuitenkin yksilöittäin, toisten ihmisten seksuaalinen halukkuus on olematonta, kun taas toisilla se saattaa olla runsastakin.

Seksuaalisen käyttäytymisen vähäisyys saattaa johtua siitä, ettei pidetä vartalosta, jossa eletään ennen sukupuolen korjausprosessin valmistumista.

Seksuaalinen (kiintymyksellinen) preferenssi (orientaatio) vaihtelee transsukupuolisten ihmisten kohdalla, kuten valtaväestössäkin. Tutkimustulokset tästä ovat hyvin vaihtelevia, ja sekavia. Transnaisen seksuaalinen orientaatio saattaa muuttua sukupuolen korjausprosessin aikana.[17] Kuitenkin näyttää siltä, että sukupuolensa korjanneillakin transnaisilla ilmenee lesboutta suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin biologisilla naisilla.[18]

Yleisiä harhakäsityksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sukupuolen ja seksuaalisen preferenssin sekoittaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Transsukupuolisuus on englanniksi transsexuality, vaikka yleisesti nykyään käytetäänkin vähemmän harhaajohtavaa termiä transgender. Sana sex tarkoittaa englannissa sekä seksiä että sukupuolta, sanassa transsexuality nimenomaan sukupuolta. Aluksi sana transsexuality suomennettiin ja joskus vieläkin suomennetaan harhaanjohtavasti sanalla transseksualismi tai transseksuaalisuus. Tämä on ollut omiaan sekoittamaan suomalaisten käsitystä siitä, mistä transsukupuolisuudessa on kysymys.

Transsukupuolisuudessa on kysymys sukupuoli-identiteetin ja biologisen sukupuolen välisestä ristiriidasta (transsukupuolinen ihminen kokee kuuluvansa eri sukupuoleen kuin kehonsa), ei siitä, kumpaan sukupuoleen seksuaalinen kiinnostus suuntautuu. Transsukupuolinen ihminen voi siis olla niin hetero-, homo- kuin biseksuaalinenkin.

Sukupuolistereotypiat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sukupuolistereotypiat väittävät yleisellä tasolla asioita sukupuolen ominaisuuksista. Toiset miehet ajavat autoa erinomaisesti ja toiset naiset todella surkeasti. On naisia, jotka ovat palvelleet hyvin kunniallisesti eri maiden armeijoissa.[19] Miehet ovat matemaattisesti keskimäärin naisia lahjakkaampia ja naiset kielellisesti miehiä lahjakkaampia, mutta on myös kielellisesti erittäin lahjakkaita miehiä ja matemaattisesti erittäin lahjakkaita naisia.lähde?

Monet stereotypiat eivät pidä paikkaansa ja ovat siksi syrjintää aiheuttavia. Myös kulttuurilla on suuri merkitys sen suhteen, miten nämä nais- tai miesjoukot toimivat.

Kun siirrytään tarkastelemaan yksilöitä, havaitaan, että on olemassa hyvin erilaisia miehiä ja naisia ja että heidän ominaisuuksiaan ei oikeastaan voida päätellä heidän sukupuolestaan.

Tämä liittyy transsukupuolisten ihmisten elämään siten, että monesti saatetaan esimerkiksi transnaisen maskuliinisia piirteitä pitää todisteina hänen miehuudestaan.lähde? Tämä saattaa olla virheellinen päätelmä, sillä vaikka transnainen olisi kuinka "miehekäs", niin hän voi kokea itsensä naiseksi.

Transihmiset itsekin sortuvat tähän samaan virheeseen etenkin määrätyssäselvennä kehitysvaiheessa. He pyrkivät integroitumaan kokemaansa sukupuoleen ja saattavat tehdä ylilyöntejäselvennä käytöksessään ja olemuksessaan.lähde? Tavallisesti nämä kuitenkin ajan mittaan tasoittuvat ja transihmiset löytävät luontevan tavan ilmaista itseään korjatussa sukupuolessa.lähde? Tähän ilmaisuun kuuluu sekä persoonan feminiiniset että maskuliiniset piirteet.

Keskeistä käsitteistöä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tulkitun sukupuolen problematiikkaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tulkittu sukupuoli on useimmille ihmisille vieras käsite, sillä useimmat ihmiset olettavat automaattisesti tietävänsä kohtaamiensa ihmisten sukupuolen. Tätä tulkittua sukupuolta käytetään lähtökohtana, jonka perusteella toisen ihmisen reaktiot, puheet ja eleet tulkitaan. Tämä saattaa olla transsukupuolisen ihmisen ongelmana sosiaalisissa kohtaamisissa: häneen sukupuolensa saatetaan tulkita toisella tavalla kuin hän itse kokee.

Hyvin tyypillistä on olettaa mieheksi tulkittu naisellinen henkilö homo- tai biseksuaaliksi. Vaikka osa homoseksuaalisista miehistä onkin naisellisia, niin on myös naisellisia heteromiehiä ja transihmisiä. Tulkittu sukupuoli saattaa siis hyvinkin johtaa harhaan ja syy tähän saattaa olla kulttuurin asettamat oletukset ja tiedon puute.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Merriam-Webster
 2. Transtukipisteen HLBTIQ-sanasto
 3. Lauren Hare, Pascal Bernard, Francisco J. Sanchez, Paul N. Baird, Eric Vilain, Trudy Kennedy, Vincent R. Harley: Androgen Receptor Repeat Length Polymorphism Associated with Male-to-Female Transsexualism (PDF) Viitattu 14.10.2012. (englanniksi)
 4. Frank P. M. Kruijver, Jiang-Ning Zhou, Chris W. Pool, Michel A. Hofman, Louis J. G. Gooren and Dick F. Swaab: Male-to-Female Transsexuals Have Female Neuron Numbers in a Limbic Nucleus (html) Viitattu 14.10.2012. (englanniksi)
 5. Jessica Hamzelou: Transsexual differences caught on brain scan. NewScientist 26.1. 2011. http://www.newscientist.com/article/dn20032-transsexual-differences-caught-on-brain-scan.html#.VNaR3iyqDwp
 6. Riki Anne Wilchins: Denial, Dissociation, and Transexuality as Incest
 7. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2000:2
 8. a b Lynn Conway, Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Emerita: How Frequently Does Transsexualism Occur?
 9. Dr Frank Kruijver, Dr Jiang-Ning Zhou, Dr Chris Pool, Dr Michel Hofman, Professor Louis Gooren & Professor Dick Swaab: Male To Female Transexual Individuals Have Female Neutron Numbers In The Central Subdivision Of The Bed Nucleus Of The Stria Terminalis
 10. J.-N. Zhou, M.A. Hofman, L.J. Gooren and D.F. Swaab: A Sex Difference in the Human Brain and its Relation to Transsexuality
 11. Susanne Björkholm. Väärässä ruumiissa. Helsingin Sanomat 5.5.2009, D2
 12. Useat lähteet, GID.info: Morbidity & Mortality
 13. Psyykkiset ja sosiaaliset kehityshaasteet Transtukipiste. Viitattu 14.1.2008.
 14. Harry Benjamin, M.D.: The Transsexual Phenomenon: Chapter 6 Nonsurgical Management of Transsexualism (1966)
 15. Anne Vitale, Ph.D.: Notes on Gender Transition - Gender Dysphoria: Treatment Limits and Options
 16. Friedemann Pffflin, Astrid Junge: Sex Reassignment. Thirty Years of International Follow-up Studies After Sex Reassignment Surgery: A Comprehensive Review, 1961-1991, Chapter 6: Results and Discussion
 17. Samons, Sandra L.: Sexual Orientation of MtF Transgendered People in Transition
 18. Wilson, Diane: Affectional Orientation and Gender Identity
 19. Staff Sgt. Marcia Triggs: Black women reaching top enlisted ranks

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]