Tämä on lupaava artikkeli.

Haamunimi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Haamunimi (engl. deadname, ’kuollut nimi’) tarkoittaa transsukupuolisen ihmisen aiempaa nimeä, jonka hän on vaihtanut sukupuoleensa sopivaksi.[1][2][3][4][5] Samaan asiaan viittaa termi vanha nimi.[6] Käsitteen haamunimi konnotaatio on yleensä se, että termin käyttäjä pitää vanhan nimen käyttämistä epäkohteliaana tai loukkaavana.[7] Muun muassa Euroopan neuvosto on suositellut, että sukupuolivähemmistöjen syrjinnän estämiseksi työelämässä, erityisesti työhakemusten osalta, tulisi huolehtia siitä, että vältetään vanhan nimen ja sukupuolihistorian paljastuminen työnantajalle ja työtovereille.[8] Englanninkielinen sana deadname syntyi nykymerkityksellään 2010-luvun alussa internetin HLBT-keskusteluissa ja se levisi laajempaan käyttöön vuoden 2015 jälkeen.[9]

Käsitteen historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Caitlyn Jenner YK-suurlähettiläs Samantha Powerin haastattelussa HLBT-oikeuksista ihmisoikeuspäivänä 10. joulukuuta 2015.[10]

Ensimmäinen tieto sanan deadname käytöstä nimenvaihdon yhteydessä on julkaisu vuodelta 2010 mikroblogipalvelu Twitterissä.[7][11] Vuonna 2012 sanaa käytettiin cisnormien stereotypioita esittäneessä paitakampanjassa. Sana jäi käyttöön pääasiassa transyhteisön verkkokeskusteluissa. Vuonna 2014 se lisättiin Urban Dictionary -slangisanakirjaan, jossa se tarkoitti (yleensä transsukupuolisen) aiempaa nimeä ja verbinä sen paljastamista.[7][11][12] Valtavirran tietoisuuteen käsite tuli kesällä 2015, kun olympiavoittaja Caitlyn Jenner kertoi olevansa transnainen[13] ja vaihtoi nimensä Brucesta Caitlyniksi. Jennerin julkitulo sai tiedotusvälineissä paljon huomiota. Keskustelua käytiin englanninkielisessä mediassa myös siitä, millä nimellä ja sukupuolella Jenneriin tulisi viitata.[9][14]

Transsukupuolisten kuvaukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2014 Time-lehden haastattelemat transsukupuoliset kuvasivat aiemman nimen käyttöä siten, että nimeä muuttaessa aiempi nimi ja sukupuoli eivät ole enää vastanneet henkilön identiteettiä. Tällöin valitun nimen käyttäminen kertoo, että kelpaa muille, mikä vahvistaa oman sukupuolen kokemusta. Vastaavasti vanhan nimen käyttö koetaan siten, ettei henkilön uskota aidosti olevan sitä, mitä hän sanoo olevansa.[15] Aiemman nimen käyttöä on kuvattu myös siten, että sen on koettu olevan yksityisasia ja, etteivät ulkopuoliset voi tietää, mitä henkilö on taustastaan kertonut tai haluaa taustastaan kertoa.[16] Aiemman nimen käyttöä pidetään ongelmallisena myös siksi, että se johtaa toistuvasti tilanteisiin, joissa joutuu selittämään nykyisen sukupuolen ja aiemman nimensä ristiriitaa.[17]

Tutkimukset nimenkäytöstä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten perustella transsukupuolisilla on valtaväestöä enemmän masennusta, ahdistusta, somatisaatiohäiriöitä ja yleistä psykologista stressiä. Tämä ei johdu pelkästään sukupuolidysforiasta vaan myös vähemmistöstressistä, syrjinnästä sekä transsukupuolisuuden piilottelusta.[18][19]

Niillä transsukupuolisilla, jotka pystyivät käyttämään valitsemaansa nimeä, oli tutkimuksissa merkittävästi vähemmän masennusta, ahdistusta ja somatisaatiohäiriöitä. He myös ahdistuivat vähemmän kohdatessaan syrjintää sukupuolensa takia.[18][19] Transsukupuolisille latinoille ja afroamerikkalaisille tehdyn tutkimuksen mukaan virallisesti nimensä muuttaneet pärjäsivät sosioekonomisesti paremmin, mikä johtui erityisesti paremmasta työllistymisestä johtuen sukupuolen kanssa yhteensopivista dokumenteista.[20]

Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin, että nuoret, jotka kertoivat käyttävänsä itse valitsemaansa nimeä, elivät todennäköisesti ympäristössä, jossa vanhemmat, opettajat ja kouluympäristö tukivat tätä. Tämän kautta valitun nimen käyttö yhdistettiin parempaan mielenterveyteen. Tutkimus yhdisti kirjallisuuslähteiden kautta valitun nimen käytön myös sukupuolikokemuksen vahvistumiseen ja siten parempaan terveyteen. Samassa tutkimuksessa myös todettiin, että kaikki transsukupuoliset nuoret eivät halua tai tarvitse nimenmuutosta sukupuolensa käsittelyyn, mutta heidän kohdallansa, jotka muuttavat nimensä valittua nimeä tulisi käyttää.[21][22]

Järjestöjen näkemyksiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Trasek-yhdistyksen hallituksen jäsenen, psykologi Ave Valojään mukaan transsukupuoliset ihmiset suhtautuvat eri tavoin vanhoihin nimiinsä: osa haluaa kertoa sen mutta suurin osa ei halua tuoda sitä esille.[23] Trans-yhdistyksen varapuheenjohtaja[24] Julia Peltosen mielestä sitä ei saa käyttää, ellei henkilö itse ilmaise sen käytön olevan hyväksyttävää.[25]

Lait ja suositukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan neuvosto on suositellut 2010, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen syrjinnän estämiseksi työelämässä pitäisi huolehtia siitä, ettei transsukupuolisten sukupuolihistoria tai vanha nimi tule tarpeettomasti työnantajan tai työtovereiden tietoon. Erityisesti tämä pitäisi huomioida työnhaun yhteydessä.[8]

Saksassa translaki kieltää vanhan nimen selvittämisen ja julkaisun, mutta tästä ei ole määritelty rangaistusta, ja lain rikkomisen toteennäyttäminen on vaikeaa.[26] Vuonna 2021 Recklinghausenin käräjäoikeus kielsi yksityisyyslakien perusteella uhkasakon uhalla tuomittua kutsumasta naapuriaan hänen aikaisemmalla nimellään tai pilkkaamasta tätä muuten.[27]

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa tuli voimaan 2021 laki, jonka mukaan yli 18-vuotiaat voivat muuttaa oman nimensä ja sukupuolimerkintänsä kolmen vaihtoehdon M, F, X välillä omalla ilmoituksellaan. Alle 18-vuotiaat voivat muuttaa nimensä ja sukupuolensa huoltajan hyväksyessä muutoksen. Lain mukaan julkishallinto toimittaa uudet henkilötodistukset sekä päivittävät nimen ja sukupuolen heidän hallussaan oleviin dokumentteihin pyydettäessä.[28]

Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa laki väestötietojärjestelmästä sallii transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon, entisen nimen ja henkilötunnuksen luovuttamisen vain jos se on välttämätöntä henkilön yksilöintiä taikka hänen henkilö- ja perheoikeudellisen asemansa tai toimintakelpoisuutensa selvittämistä varten, tai jos viranomainen tarvitsee sen henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen.[29]

Tasa-arvovaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset suosittelivat vuonna 2010, että työnantajat voivat antaa sukupuolensa korjanneille henkilöille uudet työtodistukset heidän uusilla henkilötiedoillaan pyydettäessä. Työnantajilla ei ole tähän kuitenkaan velvollisuutta.[30] Tasa-arvovaltuutettu ja Opetusministeriö suosittelivat 2013, että oppilaitokset antavat pyydettäessä tutkintotodistukset sekä todistukset opinto- ja tutkintosuorituksista sukupuoltaan korjaaville henkilöille uusilla henkilötiedoilla.[31]

Käytännöt toimitetuissa aineistoissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Chelsea Manningin ilmoitettua vuonna 2013 olevansa transsukupuolinen nainen ja tästä käydyn keskustelun yhteydessä yhdysvaltalaiset viestintätalot kuten Associated Press, The New York Times ja NPR muuttivat käytäntöjään siten, että ohjeistivat käyttämään transsukupuolisten kohdalla näiden itsensä käyttämiä nimiä ja sukupuolia. Asiasta kirjoittanut brittiläinen BBC oli omassa ohjeistuksessaan tehnyt näin jo tätä ennen.[32]

Vuonna 2019 elokuvasivusto Internet Movie Database siirtyi käytäntöön, jossa henkilön profiilisivulla henkilön nimen voi muuttaa perustellusta syystä vastaamaan käytettyä nimeä. Teosten tiedoissa, kuten elokuvien, nimenä käytetään sitä, joka on ollut elokuvan lopputeksteissä käytössä.[33]

Vuonna 2020 transsukupuolinen tutkija Theresa Tanenbaum teki aloitteen ja perusti työryhmän sille, että tieteilijöiden nimet voisi muuttaa julkaistussa aineistossa jälkikäteen. Committee on Publication Ethics (COPE) julkaisi työryhmän periaateluonnoksen vieraskirjoituksena. COPE myös muutti omaa linjaustaan siitä, että nimiä ei pitäisi muuttaa. COPE:n uusi päätös oli, että teoksen tekijän nimen voi muuttaa siten, että artikkelin muille tekijöille ilmoitetaan artikkelin muuttuneen ja artikkeliin merkitään nimen muuttuneen, mutta siihen ei merkitä mitä muutos sisälsi.[34][35]

Tandenbaumin aloitteeseen liittyen vuonna 2020 ja 2021 joukko suuria tiedejulkaisijoita (muun muassa Elsevier, PLOS, Springer) siirtyivät käytäntöön, jossa joko kaikki tai pelkästään erityisestä syystä henkilöt pystyvät jälkikäteen muuttamaan nimeään julkaisemissaan artikkeleissa siten, että tämä ei luo uutta versiota dokumentissa, jolloin dokumentin DOI-tunniste ei muutu ja siten linkitykset pysyvät ehjinä. Toimitusten käytännöt vaihtelevat sen osalta, miten artikkelin päivittymisestä tiedotetaan vai tehdäänkö se siten, että tieto muuttumisesta ei näy ulospäin.[36][37][38] Päivitettävien tietojen laajuus vaihtelee, mutta pääsääntöisesti tekijänimen voi muuttaa sisältäen viitetiedoissa olevien nimen muuttumisen, mutta varsinaiseen tekstisisällön muuttaminen tai muiden kuin henkilön itsensä julkaisemien tekstien viitteiden muuttaminen on harvinaista.[39]

Uutisjournalismin toimintatapoja kysyttäessä 2021 yhdysvaltalaiset viestintäyhtiöt Gannett, Vox, Vice ja CNN olivat valmiita muuttamaan toimittajan nimen jälkikäteen, mutta tapauskohtaisesti arvioivat miten siitä ilmoitetaan artikkelissa.[40] The New York Times ei sallinut toimittajien nimien muuttamista artikkeleihin jälkikäteen.[41]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Haapala, Valpuri: Asiantuntija nimeää tavalliset virheet, jotka loukkaavat sateenkaariväkeä – ethän toimi näin? MTV uutiset. 1.7.2021. Arkistoitu 3.1.2022. Viitattu 5.1.2022.
 2. Definition of Deadname www.merriam-webster.com. Arkistoitu 31.12.2021. Viitattu 5.1.2022. (englanniksi)
 3. Lukkarinen, Jean: Etunimi ei ole tutkimuksessa itsestäänselvyys – Lastuja Suomen historiasta blogit.utu.fi. Arkistoitu 30.12.2021. Viitattu 16.1.2022.
 4. Pellas, Lotta: Mona Bling, 29, vaihtoi nimensä transprosessin aikana: ”Deadname ei ole mikä tahansa entinen nimi” Anna. 23.1.2022. Viitattu 25.12.2022.
 5. Sanapoimintoja vuodelta 2022 Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 25.12.2022.
 6. Custódio, Ira ym. (toim.): ”Kuinka suorittaa nuoruus” (PDF) (s. 46) lskl.fi. 4/2022. Viitattu 25.12.2022.
 7. a b c deadname (First published in OED Third Edition in June 2021) Oxford English Dictionary. June 2021. Arkistoitu 25.3.2022. Viitattu 5.1.2022. (englanniksi)
 8. a b Managing LGBTI diversity in the workplace Sexual Orientation and Gender Identity. 30.3.2020. Council of Europe. Arkistoitu 22.1.2022. Viitattu 22.1.2022. (englanniksi)
 9. a b deadname Dictionary.com. Arkistoitu 5.1.2022. Viitattu 5.1.2022. (englanniksi)
 10. Power, Samantha: A conversation with Caitlyn Jenner facebook.com. 10.12.2015. Arkistoitu 17.4.2021. Viitattu 16.1.2022. (englanniksi)
 11. a b deadname Wordorigins.org. Arkistoitu 13.1.2022. Viitattu 13.1.2022. (englanniksi)
 12. Intertitle: ”What do you mean, your ’dead name’?” accozzaglia.ca. Arkistoitu 5.1.2022. Viitattu 5.1.2022. (englanniksi)
 13. Olympiavoittaja Jenner on nyt virallisesti nainen Turun Sanomat. 26.9.2015. Arkistoitu 20.1.2022. Viitattu 20.1.2022.
 14. ’Caitlyn Jenner’ Is the 2015 Name of the Year Time. Arkistoitu 20.1.2022. Viitattu 22.1.2022. (englanniksi)
 15. Steinmetz, Katy: How Transgender People Choose Their New Names Time. 2015. Arkistoitu 20.1.2022. Viitattu 22.1.2022. (englanniksi)
 16. Gapin, Amelia: Amelia teaches Trans 101: How to refer to a trans person’s past Amelia Gapin. Arkistoitu 22.1.2022. Viitattu 22.1.2022. (englanniksi)
 17. Kun jatkuvasti täytyy tulla kaapista Nyyti ry. Arkistoitu 31.12.2021. Viitattu 22.1.2022.
 18. a b Bockting, Walter O. & Miner, Michael H. & Swinburne Romine, Rebecca E. & Hamilton, Autumn & Coleman, Eli: Stigma, Mental Health, and Resilience in an Online Sample of the US Transgender Population. American Journal of Public Health, 5/2013, 103. vsk, nro 5, s. 943–951. PubMed:23488522. doi:10.2105/AJPH.2013.301241. ISSN 0090-0036. Artikkelin verkkoversio (PDF). (englanniksi)
 19. a b Restar, Arjee & Jin, Harry & Breslow, Aaron & Reisner, Sari L. & Mimiaga, Matthew & Cahill, Sean: Legal gender marker and name change is associated with lower negative emotional response to gender-based mistreatment and improve mental health outcomes among trans populations. SSM – Population Health, 8/2020, 11. vsk, s. 100595. PubMed:32435684. doi:10.1016/j.ssmph.2020.100595. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 20. Hill, Brandon J. & Crosby, Richard & Bouris, Alida & Brown, Rayna & Bak, Trevor & Rosentel, Kris: Exploring Transgender Legal Name Change as a Potential Structural Intervention for Mitigating Social Determinants of Health Among Transgender Women of Color. Sexuality Research and Social Policy, 3/2018, 15. vsk, nro 1, s. 25–33. PubMed:29520314. doi:10.1007/s13178-017-0289-6. ISSN 1868-9884. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 21. Pollitt, Amanda M. & Ioverno, Salvatore & Russell, Stephen T. & Li, Gu & Grossman, Arnold H.: Predictors and Mental Health Benefits of Chosen Name Use Among Transgender Youth. Youth & Society, 3/2021, 53. vsk, nro 2, s. 320–341. PubMed:33223575. doi:10.1177/0044118X19855898. ISSN 0044-118X. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
 22. Using chosen names reduces odds of depression and suicide in transgender youths ScienceDaily. Arkistoitu 11.2.2022. Viitattu 11.2.2022. (englanniksi)
 23. Räsänen, Piritta: Kun transtaustainen Helena Holopainen vaihtoi etunimensä, eivät kaikki sukulaiset hyväksyneet sitä – Tämän vuoksi ”deadnamen” käyttö voi satuttaa toista pahoin Helsingin Sanomat, Nyt. 9.4.2021. Arkistoitu 31.12.2021. Viitattu 5.1.2022.
 24. Julia Peltonen Trans ry. Arkistoitu 5.1.2022. Viitattu 5.1.2022.
 25. Kehrääjä & Peltonen, Julia: Opas sateenkaarisanastoon Kehrääjä. 4.12.2020. Arkistoitu 31.12.2021. Viitattu 5.1.2022.
 26. Iwamoto, Mitsuo: Deadnaming von Transpersonen: Keine Beleidigung? Die Tageszeitung: taz. 6.8.2020. Arkistoitu 25.3.2022. Viitattu 22.1.2022. (saksaksi)
 27. Gericht: Trans-Hasser darf Frau nicht deadnamen queer.de. Arkistoitu 4.1.2022. Viitattu 22.1.2022. (saksaksi)
 28. Changing Your Name or Gender Marker Under the Gender Recognition Act (2021) (PDF) 2021. NYCLU. Arkistoitu 11.2.2022. Viitattu 11.2.2022.
 29. Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009 (40§ Sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset) Finlex. Edita. Arkistoitu 21.1.2022. Viitattu 22.1.2022.
 30. Sukupuolen korjauksen jälkeen tarvitaan uudet työ- ja koulutodistukset Tasa-arvovaltuutettu. Arkistoitu 22.1.2022. Viitattu 22.1.2022.
 31. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden opinto- ja tutkintotodistuksista (OKM/8/591/2013, annettu 27.8.2013) Tasa-arvovaltuutettu. Arkistoitu 27.1.2022. Viitattu 27.1.2022.
 32. Reporting transgender issues BBC. 27.8.2013. Arkistoitu 26.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 33. Shoard, Catherine: IMDb changes names policy after transgender protest The Guardian. 13.8.2019. Arkistoitu 26.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 34. Facilitation & integrity: name changes COPE: Committee on Publication Ethics. Arkistoitu 24.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 35. DePaul, Amy: Scientific publishers expedite name changes for authors. Nature, 21.7.2021. doi:10.1038/d41586-021-02014-7. Verkkoartikkeli, maksumuuri. (englanniksi)
 36. New inclusive journal policy to allow transgender authors to change names on published works Editage Insights. 13.8.2021. Arkistoitu 26.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 37. Implementing name changes for published transgender authors The Official PLOS Blog. 12.10.2020. Arkistoitu 24.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 38. Nerzig, Matt: Scientific Publishing Organizations and National Laboratories Partner on Transgender-Inclusive Name-Change Process for Published Papers News Center. 28.7.2021. Arkistoitu 24.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 39. Publishers: Changing the names of trans people in their own work is not enough SAGE Perspectives Blog. Arkistoitu 24.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)
 40. Metz, Rachel & Flynn, Kerry: ’It’s just human dignity.’ Trans writers and journalists struggle to get old bylines corrected CNN. Arkistoitu 27.1.2022. Viitattu 27.1.2022. (englanniksi)
 41. Correctly Crediting Trans Journalists for Their Work Is ’Fraught,’ According to The New York Times Jezebel. Arkistoitu 26.1.2022. Viitattu 26.1.2022. (englanniksi)

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Bling, Mona: 23 transmyyttiä. Totta ja tarua transihmisistä. Helsinki: Into, 2022. ISBN 978-952-351-703-5.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Gill-Peterson, Jules: My undead name Legacy. 5.10.2020. Society for the Study of American Women Writers. Viitattu 13.4.2022. (englanniksi)