Ajokortti

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttavaa asiakirjaa. Sanan muista merkityksistä kertoo täsmennyssivu.

Ajokortti on moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden osoittava henkilökohtainen asiakirja. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja eikä virallinen henkilötodistus.[1]

Ajokortti Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2010 käyttöön otettu Suomen ajokortti, jossa on uudentyyppinen CLI-linssi.
Saksalainen ajokortti.

Ajokortti tuli autoilijoille pakolliseksi Suomessa vuonna 1922. Tätä ennen autoilun harrastajat olivat hankkineet ajolupia vapaaehtoisesti. Ensimmäinen ajokortin haltija Suomessa oli tiettävästi maisteri Yrjö Weilin, joka hankki korttinsa 1907. Ensimmäiset autokoulut aloittivat toimintansa 1910-luvulla.[2] Eduskunta hyväksyi vuonna 1922 asetuksen automobiililiikenteestä, joka sisälsi määräykset myös kuljettajatutkinnosta. Asetuksen 11. pykälän mukaan auton kuljettajaksi kelpuutettiin henkilö, joka ”katsastusmiehen antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt automobiilin rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen, nauttii kansalaisluottamusta ja on tunnettu raittiiksi elämässään, säännölliseksi ja luotettavaksi, omaa hyvän näkö- ja kuuloaistin eikä sairasta sellaista tautia tai vikaa, joka tekee hänet sopimattomaksi kuljettajan toimeen”. Ajokortin myöntämisen edellytyksenä olevan kuljettajatutkinnon teoriaosuus suoritettiin aluksi suullisena kuulusteluna. Suoritettujen kuljettajatutkintojen ja ajokorttien määrä kasvoi 1950-luvulta lähtien hyvin voimakkaasti ja vuonna 1961 suullinen kuulustelu korvattiin kirjallisilla kysymyksillä. [3]

1970-luvulle saakka auton ajokortit jaettiin yksityis- ja ammattiajokortteihin; jälkimmäinen vaadittiin siltä, joka kuljetti henkilö-, paketti- tai kuorma-autoa ammattimaisessa liikenteessä tai hankki pääasiallisen toimeentulonsa autonkuljettajana toisen palveluksessa sekä siltä, joka kuljetti linja-autoa. Vaatimukset ammattiajokortin saamiseksi olivat yksityisajokorttia tiukemmat mm. auton rakenteen ja sitä koskevien määräysten tuntemisen osalta. Vuoteen 1969 saakka oli voimassa määräys, jonka mukaan ammattiajokorttia ei voitu myöntää henkilölle, joka oli menettänyt kansalaisluottamuksensa. Vuonna 1972 voimaan tulleen ajokorttiasetuksen nojalla ajokortit luokiteltiin kirjaintunnuksin sen mukaan, millaisia ajoneuvoja kukin ajokortti oikeutti kuljettamaan.[4] Vuoden 2001 tietojen mukaan naisista 86 % ja miehistä 93 % hankkii Suomessa ajokortin alle 26-vuotiaana.[5] Nykyiset ajokorttia koskevat määräykset sisältyvät vuonna 2013 voimaan tulleeseen ajokorttilakiin, joka korvasi vuodelta 1990 peräisin olleen ajokorttiasetuksen. [6]

Suomessa ajokorttia käytetään yleisesti myös henkilöllisyyden todistamiseen, vaikka sillä ei olekaan virallista henkilötodistuksen asemaa.lähde?

Ajokorttilupa ja ajokortin edellytykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajokorttiluvan saamiseksi on myös täytettävä tietyt laissa ja EU-direktiiveissä määritellyt terveysvaatimukset, mm. näöntarkkuuden osalta.[7]

Ajokorttilupaa haettaessa täytyy toimittaa enintään puoli vuotta vanha lääkärintodistus tai enintään viisi vuotta vanha nuorison terveystodistus.[8]

30.11.2011 Asetettiin voimaan uusi säädös, joka lähtökohtaisesti epää ajo-oikeuden päihderiippuvaiselta niissä kulkuneuvoissa, joissa ei ole alkolukkoa.[9]

Teoria- ja ajo-opetus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajokortin myöntämisen edellytyksenä olevaa opetusta järjestetään autokouluissa, liikennealan koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa ja puolustusvoimissa. Ajokortin saamiseksi vaadittavat teoria- ja ajo-opetuksen voi suorittaa myös harjoitusluvalla tai opetusluvan saaneen henkilön opettamana.[10]

Ajokorttiuudistus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaista ajokorttijärjestelmää uudistettiin uudella ajokorttilailla vuonna 2013. Uudistuksia olivat mm.

 • ajokorttien voimassaoloajan lyhentäminen, ts. fyysinen ajokortti pitää uudistaa, autokoulua ei tarvitse käydä uudelleen[11]
 • mopokortti edellyttää koulutusta,
 • lisätään uusia rikkomuksia kieltoharkintaan (esim. matkapuhelimen käyttö ajon aikana voisi johtaa ajo-oikeuden perumiseen) sekä
 • kaikkien ajokorttien ulkoasun muuttaminen EU:n ajokorttidirektiivin mukaiseksi.

Myöhemmin 1.7.2018 astui voimaan uusi ajokorttiuudistus, joka teki muutoksia kuljettajatutkintoon. Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee ja tutkinnon merkitys kasvaa

Eurooppalaiset ajokorttiluokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[12]

Ajokorttiluokka Ikäraja Ajo-oikeus
T 15
LT 15
AM 15
 • Mopot AM120 -luokka (suurin moottorin tilavuus 50 cm³ ja rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h)
 • Kevyet nelipyörät AM121 eli mopoautot (kuormittamaton massa alle 350 kg, rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h ja moottorin teho enintään 4kW)
 • AM121 kortilla ajettavat 60km/h T3B luokassa olevat, eli traktorimönkijöiksi rekisteröidyt mönkijät.
 • Ennen vuotta 1985 syntyneillä on ajo-oikeus mopoon ilman korttiakin. Kevyen nelipyörän ajamiseen tarvitaan aina vähintään AM-luokan ajokortti.
A1 16
 • Moottoripyörät, suurin moottorin tilavuus 125 cm³ ja teho enintään 11 kW ja tehopainosuhde enintään 0,1kW/kg
 • Kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden moottoritilavuus on yli 50 cm³ tai rakenteellinen nopeus yli 45 km/h ja kuormittamaton massa enintään 550 kg
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A2 18
 • A2-luokka 18v.: Moottoripyörät, teho enintään 35 kW [13]) sekä tehon ja omamassan suhde enintään 0,2 kW/kg. Kaksi vuotta A1-luokan ajo-oikeuden omanneella (min. 18-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A2-luokkaan. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 18-vuotiaana, jos henkilöllä on ennestään B-luokan ajo-oikeus. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A 24
 • A-luokka 20 tai 24v.: Kaikki moottoripyörät. Kaksi vuotta A2-luokan ajo-oikeuden omanneella (min. 20-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A-luokkaan, ei teho/kuutio rajoituksia. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 24-vuotiaana, jos henkilöllä on ennestään B-luokan ajo-oikeus. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
B 18
 • Enintään 3 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu B-luokkaan yllä olevan mukaisesti ja perävaunun kokonaismassa enintään 750 kg (yhdistelmä enintään 4 250 kg)
 • Ajoneuvoyhdistelmät, jossa B-luokan vetoauton ja perävaunun kokonaismassa suurempi kuin 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yhteensä enintään 3 500 kg.
 • B/96-luokka B-luokan vetoauton kokonaismassa enintään 3500 kg ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa enintään 4250 kg.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1 18
 • Kuorma-autot ja muut 3 500 - 7 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto yllä mainitun mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C 21 (tammikuu 2013) tietyin poikkeuksin 18.
 • C1-luokkaan luettavat sekä yli 7 500 kg ajoneuvot
 • Liikennetraktorit niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen
D1 21
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat 9-16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilällä on B-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
D 21


18
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat yli 16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • D1-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että että henkilällä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 12 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
BE 18
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto kuuluu B-luokkaan, perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1E 2118
 • C1-vetoautoinen yhdistelmä, kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa.
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
 • B- ja BE-luokan ajoneuvot
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
CE 21

18
 • Yhdistelmät, joissa vetoauto on C-luokan ajoneuvo ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg
 • C- ja C1E-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että henkilöllä on C-luokan ajoneuvolle Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 3 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
D1E 21
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoautona on D1-luokan ajoneuvoja kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa
 • D1-luokan ajoneuvot
DE 21
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on vetoautona D-luokan ajoneuvo
 • D-luokan ajoneuvot

C-kortti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

C-kortti oikeuttaa kuljettamaan kuorma-autoiksi luokiteltavia ajoneuvoja, liikennetraktoreita ja muita raskaita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg, ja joissa on tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Usein puhutaan BC-kortista.lähde?

C-korttia ei voi hankkia enää nykyään, ellei ole jo hankkinut B-korttia.lähde?

B-kortin korottaminen BC-kortiksi vaatii 12 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 10 ajotuntia kuorma-autolla. Lisäksi edellytetään kirjallisen kokeen ja ajokokeen suorittamista hyväksytysti.lähde?

C-kortin ikäraja nousi 21 ikävuoteen tammikuussa 2013 kolmannen ajokorttidirektiivin myötä. C1-kortin ikäraja tulee pysymään kuitenkin samana. Ammattiajo vaatii C-luokan kuljettajakoulutuksen lisäksi erikseen hankittavan ammattikuljettajan ammattipätevyyden. Ns. siviili-C:hen riittää pelkkä kuljettajakoulutus, mutta sillä saa ajaa vain ei-kaupallisia ajoja ja mm. hälytysajoneuvoja.[14][15][16] C-kortti on mahdollista saada ennen 21 ikävuotta erityisluvalla esim. hälytysajoneuvon kuljettamiseen, johon vaaditaan todistus hyväksynnästä pelastusopistoon tai sopimuspalokunnan jäsenyys ja virallinen todistus C-kortin tarpeellisuudesta.[17] Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita 18-vuotiailta, jos tutkinnon suorittaja opiskelee opetussuunnitelmaperusteista ammatillista logistiikan perustutkintoa, joka tuottaa mainitun ammattipätevyyden.lähde?

Luettelo ajoikärajoista valtioittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähi-itä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajo-oikeuden vähimmäisikä Huomautuksia
Bahrainin lippu Bahrain 18
Iran 18[18]
Irak 16 moottoripyörille
18 autoille
Israelin lippu Israel 16 moottoripyörille

16 vuotta 9 kuukautta autoille

Jordania 18[19]
Kuwait 18[20]
Libanon 18
Omanin lippu Oman 18[21]
Palestiinan lippu Palestiina 18[22]
Qatarin lippu Qatar 18[23]
Saudi-Arabia Saudi-Arabia 18 autoille

16 moottoripyörille

17 ajoneuvoille myönnettävän väliaikaisen luvan osalta

Naisia kiellettiin ajamisesta syyskuuhun 2017 saakka.[24]
Syyrian lippu Syyria 18[25]
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 18
Jemen 18

Etelä-Aasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Afganistanin lippu Afganistan 18[26]
Bangladeshin lippu Bangladesh 18[27]
Intia 16 vaihteettomille polkupyörille alle 50 cm3

18 vaihteettomille polkupyörille, autoille ja hyötyajoneuvoille

20 raskaille ajoneuvoille[28]

Nepalin lippu Nepal 18
Pakistanin lippu Pakistan 18[29]
Sri Lankan lippu Sri Lanka 18[30]

Itä-Aasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Kiina 18[31]
Hongkong 18[32]
Japani 16 (400 kuutiometriset moottoripyörät)

18 (Tavallinen / puolikokoinen ajoneuvo ja moottoripyörät yli 401 kuutiometriset)[33]

Macaon lippu Macao 18
Etelä-Korea 18 yli 125 kuutiometriset moottoripyörille

16 henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, mukaan lukien 125 kuutiometriset moottoripyörät

19 kaupalliseen lisenssiin

Taiwanin lippu Taiwan 18[34]

Kaakkois-Aasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Brunein lippu Brunei 18[35]
Burman lippu Burma 18
Kambodža 18[36]
Indonesia 17[37]
Laos 18[38]
Malesian lippu Malesia 16 (Moottoripyörät / B2, B), 17 (kevyet ajoneuvot / D), 21 (hyötyajoneuvot / E)[39]
Filippiinit 16 (Opiskelijan lupa); 18 (ei-ammattimaista ja ammatillista kuljettajakorttia)[40]
Singaporen lippu Singapore 18[41]
Thaimaan lippu Thaimaa 15 (Moottoripyörät), 18 (autot)[42]
Vietnamin lippu Vietnam 18[43]

Afrikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautus
Algerian lippu Algeria 18
Kamerun 16
Etiopia 18[44]
Egyptin lippu Egypti 18[45]
Ghana 18[46]
Kenia 18[47]
Lesotho 18[48]
Libya 18
Malin lippu. Mali 18
Mauritanian lippu Mauritania 18
Mauritiuksen lippu Mauritius 15 (mopoauto), 17 (moottoripyörä), 18 (auto)[49]
Mayotten lippu Mayotte 18
Marokon lippu Marokko 18[50][51]
Mosambikin lippu Mosambik 18
Namibian lippu Namibia 18[52]
Nigerin lippu Niger 18[53]
Nigerian lippu Nigeria 18
Réunionin lippu Réunion 18
Senegalin lippu Senegal 18
Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 17 Kansallinen tieliikennelaki määrittelee, että kuljettajan on saatava laillisesti saada ajokortin kaikille 3500 kg: n painoisille moottoriajoneuvoille. 17-vuotias voi sallia yhden hankkia oppilasajokortin, ajaa ajettaessa samalla jo toimiluvan saanutta kuljettajaa, jolla on ollut lupa yli vuoden ajan. Mutta todellisen ajokortin hankkimiseksi ikä on 18-vuotias.[54]
Swazimaan lippu Swazimaa 18[48]
Tansanian lippu Tansania 18[55]
Tunisian lippu Tunisia 18[56]
Sambian lippu Sambia 16
Zimbabwen lippu Zimbabwe 16[57]

Amerikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pohjois-Amerikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Kanada 16 useimmissa provinsseissa
14 Albertassa
Meksikon lippu Meksiko 15 (vanhempien valvonnassa), 16 (vanhempien kanssa), 18[58]
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 14 - 16 (luvan saamiseksi)

14, 3 kuukautta - 17 (rajoitetun ajo-oikeuden mukaan) vaihtelee osavaltioiden välillä

Keski-Amerikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Costa Rican lippu Costa Rica 18
El Salvadorin lippu El Salvador 15
Guatemala 16 (vanhempien suostumuksella), 18
Honduras 18
Nicaraguan lippu Nicaragua 18
Panaman lippu Panama 16 (hyväksymällä), 18[59][60]

Karibia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Anguillan lippu Anguilla 18[61]
Bahaman lippu Bahama 17[62]
Kuuba 18[63]
Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta 16
Guadeloupen lippu Guadeloupe 18
Jamaika 18
Martiniquen lippu Martinique 18
Alankomaiden Antillien lippu Alankomaiden Antillit 18[64]
Puerto Ricon lippu Puerto Rico 16 (aloittajan luvalla)[65]
Saint Barthélemyn lippu Saint Barthélemy 18
Saint Martinin lippu Saint-Martin 18
Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 17
Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis 17(luvalla),[66] 18 (ajokortti)[67]
Yhdysvaltain Neitsytsaarten lippu Yhdysvaltain Neitsytsaaret 16 (aloittajan luvalla), 18[68]

Etelä-Amerikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
Argentiinan lippu Argentiina 17 21 on vähimmäisikä kuljettaa kuorma-auto, bussilla tai hätäkoneella. 16 on vähimmäisikä mopedin ajamiseen (ilman matkustajia)[69]
Bolivian lippu Bolivia 18[70]
Brasilian lippu Brasilia 18[71] Kuljettajien on aikaisemmin oltava lisensoituja kissa. "B" vähintään vuoden ajan ennen ammatillisen toimiluvan hakemista. "C" -luokka on tavallisesti kuorma-autoja, "D" linja-autoille ja kuorma-autoille ja "E" nivelajoneuvoille.
Chilen lippu Chile 17 (vanhempien suostumuksella), 18,[72] 20 (ammatti ajokortti)[73]
Kolumbia 16[74]
Ecuadorin lippu Ecuador 18[75]
Ranskan Guiana Ranskan Guiana 18
Guyana 17[76]
Paraguayn lippu Paraguay 18
Perun lippu Peru 18[77]
Surinamen lippu Suriname 18
Uruguayn lippu Uruguay 18[78]
Venezuelan lippu Venezuela 18[79]

Eurooppa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eurooppalaisen ajokortin tunnustaneet maat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
Itävalta 18 (auto)
15 (mopo)[80]
(17 erityiskoulutuksella)
Belgian lippu Belgia 18 (auto)
16(mopo)
Bulgarian lippu Bulgaria 18
Kroatia 18[81]
Kypros 17
Tšekin lippu Tšekki 18
Tanskan lippu Tanska 17 (auto) [82]
15 (mopo)
Vähittäisikä autolla ajamiseen ilman valvontaa on 18 vuotiaana
Viron lippu Viro 16 (14 mopo) [83] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä 16 valvonnan alaisena.[83] Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä 18-vuotiaana
Suomen lippu Suomi 18(auto)
15 mopo ja mopoauto
Ranskan lippu Ranska 15[84] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 15[84] valvonnan alaisuudesa. Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18[85]
Saksan lippu Saksa 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.[86]

Gibraltarin lippu Gibraltar 17[87]
Kreikka 18
Unkarin lippu Unkari 17
Islannin lippu Islanti 16[88][89] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 17.

Irlanti 17[90][91][92] Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 17.

Italia 17[93] 17 vuotiaat alle 65-vuotian henkilön valvonnassa jolla on kokonainen A1 / B1-lupa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

Latvia 18 auto
14 mopo
Liechtenstein 18
Liettua 18
Luxemburg 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

Maltan lippu Malta 18[94]
Alankomaiden lippu Alankomaat 17 auto
16 mopo ja traktorit[95]
Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonnan alaisuudessa.

Ajo-oppitunti saatavilla 16½.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

Norjan lippu Norja 18 auto
16 mopo ja kevytmoottoripyörä
Puolan lippu Puola 18
Portugalin lippu Portugali 18 (auto)

16 (moottoripyörä)

Romanian lippu Romania 18
Slovakian lippu Slovakia 17 Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 17 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

Slovenian lippu Slovenia 16 auto ja moottoripyörä Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.

Espanjan lippu Espanja 15 mopo ja moottoripyörä

16 moottoripyörä joka on 125 kuutiometriä

18 yleisen ajo-oikeuden alkaminen

[96]

Ruotsin lippu Ruotsi 18 auto[97]
15/16 mopo ja traktori
Autojen ajo-oikeuden alkamisikä on 16 ja valvonta.

Rajoittamaton ajo-oikeuden alkamisikä on 18.18.[98]

Sveitsin lippu Sveitsi 18[99]
Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 17 (auto)

16 (mopo ja traktori) [100]

Muu Eurooppa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä
Albanian lippu Albania 18
Andorran lippu Andorra 18
Armenian lippu Armenia 18[101]
Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan 18
Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 18[102][103]
Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina 18
Georgia 17
Guernsey 17[104]
Mansaaren lippu Mansaari 16[105]
Jersey 17[106]
Kosovon lippu Kosovo 17[107]
Makedonian lippu. Makedonia 18 (16 vanhempien valvonnan alaisuudessa) [108]
Moldovan lippu Moldova 18[109]
Monacon lippu Monaco 18[110]
Montenegron lippu Montenegro[111] 18
Pohjois-Kyproksen lippu Pohjois-Kypros 18
Venäjän lippu Venäjä 18 (16 moottoripyörä)[112]
San Marinon lippu San Marino[113] 18
Serbian lippu Serbia 18 (17 aikuisten valvonnassa)
Turkin lippu Turkki 18 (auto)
16 (mopo ja kevyt moottoripyörä)[114]
Ukrainan lippu Ukraina 18[115][116]

Oseania[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtio Ajamisen vähimmäisikä Huomautuksia
Amerikan Samoan lippu Amerikan Samoa 16[117]
Australian lippu Australia 15-vuotta ja 9-kuukautta Oppilaskuljettajat voivat ajaa pätevän valvojan alaisena 15 vuoden ja 9 kuukauden ikäisenä Australian pääkaupunkiterritoriossa ja 16 vuotta kaikissa muissa osavaltioissa ja Pohjoisterritoriolla
Fidži 17[118][119]
Guam 16[120]
Marshallinsaarten lippu Marshallinsaaret 18[121]
Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 16 Vähimmäisikä saada auto- tai moottoripyörän oppijahenkilöstön ajokortti, joka sallii ohjaamisen ajettaessa on 16. Vähimmäisikäikä saada täydellinen lisenssi ilman valvontaa tai ehtoja on 17½ vuotta, jos kuljettaja suorittaa kehittyneen ajokurssin.[122] Ilman kehittynyttä ajokurssia vähimmäisikä on 18, sama kuin raskaalla ajokortilla.[123]
Pohjois-Mariaanien lippu Pohjois-Mariaanit 15-vuotta ja 6 kuukautta[124]
Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea 18
Tongan lippu Tonga 18

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Hae passia ajoissa: Ajokortti ei ole matkustusasiakirja Autoliitto, 2012.
 2. Suomen teiden historia II. Suomen itsenäistymisestä 1970-luvulle, s. 18. Helsinki: Tie- ja vesirakennushallitus, Suomen tieyhdistys, 1977. ISBN 951-46-0801-1 (koko teos). ISBN 951-46-0803-8 (osa 2).
 3. Jari Jokilampi: Autokouluopetus autonkorjauspajoista asennekasvatukseen. Vehoniemeläinen 1985, s. 44–46. Vehoniemen Automuseosäätiö, Kangasala.
 4. Henrik Lundsten ja Teuvo Mettälä (toim.): Tieliikennekirja (15. painos), s. 120–121. Helsinki: Ajoturva Oy, 1974. ISBN 951-9028-08-0.
 5. http://www.vtt.fi/newsarchive/2003/uutinen448.htm
 6. [1] Ajokorttilaki (386/2011)
 7. Lääkärintodistus ajokorttia varten, Therapia Fennica
 8. http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/lpages/luvatajokortit?opendocument
 9. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2692526/uudet-saannot-paihderiippuvaisen-ajokortti-vuosia-tarkkailussa
 10. Opetusluvan myöntämisperusteet, poliisi.fi
 11. https://yle.fi/uutiset/3-9724328
 12. Ajokorttiluokat 19.1.2013 alkaen 9.10.2013. Trafi. Viitattu 1.12.2013.
 13. http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyora
 14. Liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö s. 23.
 15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
 16. Liikenneministeriön tiedote ajokortti muutoksesta vuonna 2013
 17. [2]
 18. Driving in Iran | IranVisitor - Travel Guide To Iran IranVisitor. Viitattu 20.2.2015.
 19. Au Pairs from Jordan - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 20. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 21. DIRECTORATE GENERAL OF TRAFFIC SERVICES Royal Oman Police. Viitattu 26.6.2018.
 22. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 23. Driving License Qatar Newes Agency. Viitattu 26.6.2018.
 24. Saudi Arabia to allow women to drive 26 September 2017. The Telegraph. Viitattu 27 September 2017.
 25. (1976-03-30) Teen Life in the Middle East - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 26. [3] Afghanistan Interior Ministry
 27. ACTIVITIES >>> Driving License web.archive.org. Arkistoitu July 6, 2010. Viitattu August 26, 2010.
 28. Obtain Driving Licence web.archive.org. Arkistoitu May 14, 2012. Viitattu June 12, 2012.
 29. DRIVER LICENSING INFORMATION web.archive.org. Arkistoitu July 10, 2010. Viitattu August 26, 2010.
 30. ICTA: New Driving License motortraffic.gov.lk.
 31. Account Suspended Josephbosco.com. Viitattu 20.2.2015.
 32. Requirements for Obtaining a Driving Licence The Government of Hong Kong Special Administrative Region Transport Department. Viitattu 11 December 2014.
 33. Driving in Japan 30.9.2012. Japan-guide.com. Viitattu 20.2.2015.
 34. Taiwan High Speed Rail, Driving in Taiwan, Learn about Transportation Options, Rules of the Road, Fines Englishintaiwan.com. Viitattu 20.2.2015.
 35. DRIVING IN BRUNEI. adcidl.com. Viitattu 2015-02-20. 
 36. Southeast Asia on a Shoestring - Google Books. Books.google.com. Viitattu 2015-02-20. 
 37. LEMBARAN NEGARA - REPUBLIK INDONESIA web.archive.org. Arkistoitu November 12, 2012. Viitattu December 28, 2012.
 38. Laos - Google Books. Books.google.com. Viitattu 2015-02-20. 
 39. Driving License In Malaysia For Car & Motorcycle driving-school.com.my.
 40. Licence and permit issuance Government of the Republic of the Philippines. Viitattu 30 September 2017.
 41. Au Pairs from Singapore - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 42. Au Pairs from Thailand - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 43. How to drive in Vietnam Howtodrivein.com. Viitattu 20.2.2015.
 44. Driving in Ethiopia Adcidl.com. Viitattu 20.2.2015.
 45. Au Pairs from Egypt - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 46. Au Pairs from Ghana - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 47. KRA - Driving Licenses kra.go.ke.
 48. a b (2010-09-15) South Africa Lesotho and Swaziland - James Bainbridge - Google Books. Books.google.co.uk. Viitattu 2015-02-20. 
 49. The Mauritius Police Force - Application for Driving Licence Mauritius Police Force.
 50. Morocco Driving Guide Economy Car Hire. Viitattu 20.2.2015.
 51. About Morocco Your-morocco-tour.com. Viitattu 20.2.2015.
 52. Au Pairs from Namibia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 53. Avando Systems Ltd: Niger visa service UK, London Travcour.com. Viitattu 20.2.2015.
 54. National Road Traffic Act, 1996 [No. 93 of 1996] - G 17603 Saflii.org. Viitattu 20.2.2015.
 55. Minimum Driving Ages around the World 2pass.co.uk.
 56. Travel to Tunis Worldtravelguide.net. Viitattu 20.2.2015.
 57. Au Pairs from Zimbabwe - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 58. Driving in Mexico Auto Europe. Viitattu 20.2.2015.
 59. Reglamento de Transito transito.gob.pa.
 60. Permiso Juvenil sertracen.com.pa.
 61. Government of Anguilla - Residents - Licences & Registrations - Driving Licences & Permits Gov.ai. Viitattu 20.2.2015.
 62. BAHAMAS INFORMATION web.archive.org. Arkistoitu May 2, 2006. Viitattu August 25, 2010.
 63. Fly and Drive in Cuba Particularcuba. Viitattu 26.6.2018.
 64. Avando Systems Ltd: Netherlands Antilles visa service, Netherlands Antilles visa service UK Travcour.com. Viitattu 20.2.2015.
 65. Puerto Rico Driving Age Youthrights. Viitattu 26.6.2018.
 66. Inland Revenue Department sknird.com.
 67. Chapter 15.06 Vehicles and Road Traffic Act Government of St. Kitts and Nevis. Viitattu 31.5.2017.
 68. U.S._Virgin_Islands_Driving_Age youthrights.net. Arkistoitu July 23, 2011. Viitattu August 25, 2010.
 69. Ley de Tránsito Nº 24.449 - Articles 11 and 17 InfoLeg. Viitattu 9 May 2017. Spanish
 70. Au Pairs from Bolivia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 71. Official Brazil's Traffic Law planalto.gov.br. Viitattu 12.10.2017.
 72. Au Pairs from Chile - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 73. Licencia de conducir bcn.cl.
 74. Au Pairs from Colombia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 75. Au Pairs from Ecuador - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 76. Under-18s and the Law legalaid.org.gy.
 77. Au Pairs from Peru - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 78. Au Pairs from Uruguay - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 79. Au Pairs from Venezuela - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 80. Austria travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 81. Au Pairs from Croatia - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 82. L 161 A Bill amending the Road Traffic Act ft.dk. Danish
 83. a b Liiklusseadus riigiteataja.ee. Estonian
 84. a b Apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans | service-public.fr service-public.fr.
 85. https://www.thelocal.fr/20140328/plan-to-lower-allow-15-year-olds-to-drive-in-france/amp
 86. Germany travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 87. Driving licences Gibraltar gibraltar.gov.gi. Viitattu April 4, 2015.
 88. 50/1987: Umferðarlög | Lög | Alþingi Alþingi. Viitattu 4.12.2016. Icelandic
 89. Ökunám og -réttindi Þjóðskrá Íslands. Viitattu 4.12.2016. Icelandic
 90. Archived copy irelandnow.com. Arkistoitu 23.11.2010. Viitattu 5.2.2011.
 91. Driving tips for Ireland Iol.ie. Viitattu 20.2.2015.
 92. Categories of motor vehicles and minimum age of drivers Citizensinformation.ie. Viitattu 20.2.2015.
 93. Guida accompagnata: istruzioni per l'uso 20.4.2012. Poliziadistato.it. Viitattu 20.2.2015.
 94. TM Portal - General Info on Driving in Malta Transport.gov.mt. Viitattu 20.2.2015.
 95. What license do I need a moped, scooter, scooter or moped car to drive? rijksoverheid.nl. Viitattu 15 October 2016. Dutch
 96. Driving age Spain sede.dgt.gob.es. Viitattu May 10, 2018. spanish
 97. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/tran-092--allt_om_korkort_en_webb.pdf
 98. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/tran-092--allt_om_korkort_en_webb.pdf
 99. Driving In Switzerland geneva.angloinfo.com. Arkistoitu February 15, 2010. Viitattu August 25, 2010.
 100. Vehicles you can drive - GOV.UK 16.1.2015. Direct.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 101. Driving in Armenia 10.1.2013. RAC. Viitattu 20.2.2015.
 102. Belarus : Touring Tips (PDF) Theaa.com. Arkistoitu 14 February 2015. Viitattu 20 February 2015.
 103. Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З "О дорожном движении" (DOC) etalonline.by. Viitattu 8 February 2017.
 104. Licence Categories - Guernsey Gov.gg. Arkistoitu 20.2.2015. Viitattu 20.2.2015.
 105. Isle of Man Guide - PEOPLE AND LIVING, Driving on the Isle of Man Iomguide.com. Viitattu 20.2.2015.
 106. Driver licence vehicle categories, specifications and age restrictions Gov.je. Viitattu 20.2.2015.
 107. Driving Licence Rks-gov.net. Viitattu 20.2.2015.
 108. Macedonia: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 109. Au Pairs from Moldova - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 110. Monaco travel advice - GOV.UK 31.10.2014. Fco.gov.uk. Viitattu 20.2.2015.
 111. Montenegro: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 112. Driving in Russia 6.8.2010. RAC. Viitattu 20.2.2015.
 113. San Marino: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 114. Turkey Driving Guide Economy Car Hire. Viitattu 19.9.2016. Turkish
 115. Ukraine: Touring Tips (PDF) Theaa.com. Viitattu 20 February 2015.
 116. Au Pairs from Ukraine - Culture Quests Aupairinamerica.com. Viitattu 20.2.2015.
 117. Driving in American Samoa Adcidl.com. Viitattu 20.2.2015.
 118. Land Transport Authority - "Steering Fiji Safely" Ltafiji.com. Arkistoitu 6.11.2014. Viitattu 20.2.2015.
 119. Transportation in Fiji - Jasons Fiji Jasons.com. Viitattu 20.2.2015.
 120. Guam Highway Safety Laws Ghsa.org. Viitattu 20.2.2015.
 121. Marshall Islands Travel Tips iexplore.com. Arkistoitu January 27, 2007. Viitattu August 27, 2010.
 122. Your car licence Nzta.govt.nz. Viitattu 20 February 2015.
 123. Class 2 licence drivingtests.co.nz. Viitattu 1 September 2017.
 124. Northern Mariana Islands Highway Safety Laws Ghsa.org. Viitattu 20.2.2015.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]