Ajokortti

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli käsittelee ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttavaa asiakirjaa. Sanan muista merkityksistä kertoo täsmennyssivu.

Ajokortti on moottoriajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden osoittava henkilökohtainen asiakirja. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja eikä virallinen henkilötodistus.[1]

Ajokortti Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2010 käyttöön otettu Suomen ajokortti, jossa on uudentyyppinen CLI-linssi.
Saksalainen ajokortti.

Ajokortti tuli autoilijoille pakolliseksi Suomessa vuonna 1922. Tätä ennen autoilun harrastajat olivat hankkineet ajolupia vapaaehtoisesti. Ensimmäinen ajokortin haltija Suomessa oli tiettävästi maisteri Yrjö Weilin, joka hankki korttinsa 1907. Ensimmäiset autokoulut aloittivat toimintansa 1910-luvulla.[2] Eduskunta hyväksyi vuonna 1922 asetuksen automobiililiikenteestä, joka sisälsi määräykset myös kuljettajatutkinnosta. Asetuksen 11. pykälän mukaan auton kuljettajaksi kelpuutettiin henkilö, joka "katsastusmiehen antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt automobiilin rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen, nauttii kansalaisluottamusta ja on tunnettu raittiiksi elämässään, säännölliseksi ja luotettavaksi, omaa hyvän näkö- ja kuuloaistin eikä sairasta sellaista tautia tai vikaa, joka tekee hänet sopimattomaksi kuljettajan toimeen". Ajokortin myöntämisen edellytyksenä olevan kuljettajatutkinnon teoriaosuus suoritettiin aluksi suullisena kuulusteluna. Suoritettujen kuljettajatutkintojen ja ajokorttien määrä kasvoi 1950-luvulta lähtien hyvin voimakkaasti ja vuonna 1961 suullinen kuulustelu korvattiin kirjallisilla kysymyksillä. [3]

1970-luvulle saakka auton ajokortit jaettiin yksityis- ja ammattiajokortteihin; jälkimmäinen vaadittiin siltä, joka kuljetti henkilö-, paketti- tai kuorma-autoa ammattimaisessa liikenteessä tai hankki pääasiallisen toimeentulonsa autonkuljettajana toisen palveluksessa sekä siltä, joka kuljetti linja-autoa. Vaatimukset ammattiajokortin saamiseksi olivat yksityisajokorttia tiukemmat mm. auton rakenteen ja sitä koskevien määräysten tuntemisen osalta. Vuoteen 1969 saakka oli voimassa määräys, jonka mukaan ammattiajokorttia ei voitu myöntää henkilölle, joka oli menettänyt kansalaisluottamuksensa. Vuonna 1972 voimaan tulleen ajokorttiasetuksen nojalla ajokortit luokiteltiin kirjaintunnuksin sen mukaan, millaisia ajoneuvoja kukin ajokortti oikeutti kuljettamaan.[4] Vuoden 2001 tietojen mukaan naisista 86 % ja miehistä 93 % hankkii Suomessa ajokortin alle 26-vuotiaana.[5] Nykyiset ajokorttia koskevat määräykset sisältyvät vuonna 2013 voimaan tulleeseen ajokorttilakiin, joka korvasi vuodelta 1990 peräisin olleen ajokorttiasetuksen. [6]

Suomessa ajokorttia käytetään yleisesti myös henkilöllisyyden todistamiseen, vaikka sillä ei olekaan virallista henkilötodistuksen asemaa.

Ajokorttilupa ja ajokortin edellytykset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajokorttiluvan saamiseksi on myös täytettävä tietyt laissa ja EU-direktiiveissä määritellyt terveysvaatimukset, mm. näöntarkkuuden osalta.[7]

Ajokorttilupaa haettaessa täytyy toimittaa enintään puoli vuotta vanha lääkärintodistus tai enintään viisi vuotta vanha nuorison terveystodistus.[8]

30.11.2011 Asetettiin voimaan uusi säädös, joka lähtökohtaisesti epää ajo-oikeuden päihderiippuvaiselta niissä kulkuneuvoissa, joissa ei ole alkolukkoa.[9]

Teoria- ja ajo-opetus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ajokortin myöntämisen edellytyksenä olevaa opetusta järjestetään autokouluissa, liikennealan koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa ja puolustusvoimissa. Ajokortin saamiseksi vaadittavat teoria- ja ajo-opetuksen voi suorittaa myös harjoitusluvalla tai opetusluvan saaneen henkilön opettamana.[10]

Ajokorttiuudistus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalaista ajokorttijärjestelmää uudistettiin uudella ajokorttilailla vuonna 2013. Uudistuksia olivat mm.

 • ajokorttien voimassaoloajan lyhentäminen,
 • mopokortti edellyttää koulutusta,
 • lisätään uusia rikkomuksia kieltoharkintaan (esim. matkapuhelimen käyttö ajon aikana voisi johtaa ajo-oikeuden perumiseen) sekä
 • kaikkien ajokorttien ulkoasun muuttaminen EU:n ajokorttidirektiivin mukaiseksi.

Eurooppalaiset ajokorttiluokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

[11]

Ajokorttiluokka Ikäraja Ajo-oikeus
T 15
LT 15
AM 15
 • Mopot AM120 -luokka (suurin moottorin tilavuus 50 cm³ ja rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h)
 • Kevyet nelipyörät AM121 eli mopoautot (kuormittamaton massa alle 350 kg, rakenteellinen nopeus enintään 45 km/h ja moottorin teho enintään 4kW)
 • Ennen vuotta 1985 syntyneillä on ajo-oikeus mopoon ilman korttiakin. Kevyen nelipyörän ajamiseen tarvitaan aina vähintään AM-luokan ajokortti.
A1 16
 • Moottoripyörät, suurin moottorin tilavuus 125 cm³ ja teho enintään 11 kW ja tehopainosuhde enintään 0,1kw/kg
 • Kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden moottoritilavuus on yli 50 cm³ tai rakenteellinen nopeus yli 45 km/h ja kuormittamaton massa enintään 550 kg
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A2 18
 • A2-luokka 18v.: Moottoripyörät, teho enintään 35 kW [12]) sekä tehon ja omamassan suhde enintään 0,2 kW/kg. Kaksi vuotta A1-luokan ajo-oikeuden omanneella (min. 18-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A2-luokkaan. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 18-vuotiaana, jos B-luokan ajo-oikeus pohjalla. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
A 24
 • A-luokka 20 tai 24v.: Kaikki moottoripyörät. Kaksi vuotta A2-luokan ajo-oikeuden omanneella (min. 20-vuotias) ja jatkokoulutustodistuksen 7h poliisille esittänyt henkilö saa ajo-oikeuden poliisilta A-luokkaan, ei teho/kuutio rajoituksia. Ajo-oikeuden voi suorittaa myös suoraan 24-vuotiaana, jos B-luokan ajo-oikeus pohjalla. Oletuksena minimi 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
B 18
 • Enintään 3 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu B-luokkaan yllä olevan mukaisesti ja perävaunun kokonaismassa enintään 750 kg (yhdistelmä enintään 4 250 kg)
 • Ajoneuvoyhdistelmät, jossa B-luokan vetoauton ja perävaunun kokonaismassa suurempi kuin 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yhteensä enintään 3 500 kg.
 • B/96-luokka B-luokan vetoauton kokonaismassa enintään 3500 kg ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa enintään 4250 kg.
 • T- ja AM-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1 18
 • Kuorma-autot ja muut 3 500 - 7 500 kg ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat enintään 8 matkustajalle
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto yllä mainitun mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C 21 (tammikuu 2013) tietyin poikkeuksin 18.
 • C1-luokkaan luettavat sekä yli 7 500 kg ajoneuvot
 • Liikennetraktorit niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen
D1 21
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat 9-16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että B-luokan ajoneuvolle on Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
D 21






18
 • Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa kuljettajan lisäksi paikat yli 16 matkustajalle
 • Yhdistelmät, joiden vetoauto yllä olevan mukainen ja perävaunu enintään 750 kg
 • D1-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että C-luokan ajoneuvolle on Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 12 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
BE 18
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoauto kuuluu B-luokkaan, perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg
 • B-luokkaan luettavat ajoneuvot
C1E 21



18
 • C1-vetoautoinen yhdistelmä, kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa.
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että C-luokan ajoneuvolle on Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus
 • B- ja BE-luokan ajoneuvot
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
CE 21





18
 • Yhdistelmät, joissa vetoauto on C-luokan ajoneuvo ja perävaunun kokonaismassa yli 750 kg
 • C- ja C1E-luokan ajoneuvot
 • Lisäedellytyksenä ajo-oikeuden saamiselle on, että C-luokan ajoneuvolle on Suomessa muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus, sekä joko:
  • Tutkinnon suorittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana on vähintään 3 kuukauden mittainen päätoiminen ajokokemus raskaalla kuorma-autolla (kokonaismassa > 12 000 kg), tai
  • Tutkinnon suorittaja on saanut liikenneministeriön vaatimuksen mukaisen minimimäärän ammattiopetusta
 • Riittävän määrän ammattiopetusta saaneena tai armeijassa tutkinnon suorittaneena
D1E 21
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoautona on D1-luokan ajoneuvoja kokonaismassa enintään 12 000 kg eikä perävaunun massa ylitä vetoauton omamassaa
 • D1-luokan ajoneuvot
DE 21
 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on vetoautona D-luokan ajoneuvo
 • D-luokan ajoneuvot

C-kortti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

C-kortti oikeuttaa kuljettamaan kuorma-autoiksi luokiteltavia ajoneuvoja, liikennetraktoreita ja muita raskaita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg, ja joissa on tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Usein puhutaan BC-kortista. C-korttia ei voi hankkia enää nykyään, ellei ole jo hankkinut B-korttia.

B-kortin korottaminen BC-kortiksi vaatii 12 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 10 ajotuntia kuorma-autolla. Lisäksi edellytetään kirjallisen kokeen ja ajokokeen suorittamista hyväksytysti.

C-kortin ikäraja nousi 21 ikävuoteen tammikuussa 2013 kolmannen ajokorttidirektiivin myötä. C1-kortin ikäraja tulee pysymään kuitenkin samana. Ammattiajo vaatii C-luokan kuljettajakoulutuksen lisäksi erikseen hankittavan ammattikuljettajan ammattipätevyyden. Ns. siviili-C:hen riittää pelkkä kuljettajakoulutus, mutta sillä saa ajaa vain ei-kaupallisia ajoja ja mm. hälytysajoneuvoja.[13][14][15] C-kortti on mahdollista saada ennen 21 ikävuotta erityisluvalla esim. hälytysajoneuvon kuljettamiseen, johon vaaditaan todistus hyväksynnästä pelastusopistoon tai sopimuspalokunnan jäsenyys ja virallinen todistus C-kortin tarpeellisuudesta.[16] Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita 18-vuotiailta, jos tutkinnon suorittaja opiskelee opetussuunnitelmaperusteista ammatillista logistiikan perustutkintoa, joka tuottaa mainitun ammattipätevyyden.

Luettelo ajoikärajoista valtioittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Afrikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtio ikä
Algerian lippu Algeria 17 [3]
Marokon lippu. Marokko 21 [4] [5]
Tunisian lippu Tunisia 18
Libya 18
Ghana 18 [6]
Malin lippu. Mali 18 [7]
Mauritanian lippu Mauritania 18 [8]
Nigerin lippu Niger 23 [9]
Nigerian lippu Nigeria 18
Senegalin lippu Senegal 18 [10]
Kamerun 18
Etiopia 18 [11]
Kenia 18 [12]
Tansanian lippu Tansania 18 [13]
Lesotho 18 [14]
Namibian lippu Namibia 18 [15]
Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 18 [16]
Swazimaan lippu Swazimaa 18 [17]
Zimbabwen lippu Zimbabwe 18 [18]
Sambian lippu Sambia 16 [19]

Amerikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtio ikä
Kanada provinssikohtainen
Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 16-18 (osavaltiokohtainen)
Meksikon lippu Meksiko 18 [20]
Belizen lippu Belize 18 [21]
Costa Rican lippu Costa Rica 18 [22]
Guatemala 16 [23]
Panaman lippu Panama 18 [24]
Bahaman lippu Bahama 17 [25]
Kuuba 18 [26]
Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta 18 [27]
Jamaika 18 [28]
Puerto Ricon lippu Puerto Rico 16 [29]
Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 17
Argentiinan lippu Argentiina 18 [30]
Bolivian lippu Bolivia 18 [31]
Brasilian lippu Brasilia 18 [32]
Chilen lippu Chile 18 [33]
Kolumbia 16 [34]
Ecuadorin lippu Ecuador 18 [35]
Perun lippu Peru 18 [36]
Surinamen lippu Suriname 18 [37]
Uruguayn lippu Uruguay 18 [38]
Venezuelan lippu Venezuela 18 [39]

Aasia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtio ikä
Bahrainin lippu Bahrain 18 [40] [41]
Iran 18 [42]
Israelin lippu Israel 17 [43]
Jordania 18 [44] [45]
Kuwait 18 [46]
Libanon 18 [47]
Omanin lippu Oman 18 [48]
Qatarin lippu Qatar 18 [49]
Saudi-Arabia Saudi-Arabia 18 [50]
Syyrian lippu Syyria 18 [51]
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 18 [52]
Jemen 18 [53]
Bangladeshin lippu Bangladesh 18 [54]
Intia 18 [55]
Nepalin lippu Nepal 18 [56] [57]
Pakistanin lippu Pakistan 18 [58] [59]
Sri Lankan lippu Sri Lanka 18 [60]
Kiina 18 [61] [62]
Hongkong 18 [63]
Japani 18 [64]
Etelä-Korea 18 [65]
Kiinan tasavalta 18 [66] [67]
Brunein lippu Brunei 18 [68]
Indonesia 17 [69] [70]
Malesian lippu Malesia 17 [71]
Filippiinit 16 [72]
Singaporen lippu Singapore 18 [73]
Thaimaan lippu Thaimaa 18 [74]

Eurooppa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtio ikä
Itävalta 18 [75]
Belgian lippu Belgia 18 [76]
Kypros 18
Tšekin lippu Tšekki 18
Tanskan lippu Tanska 18
Viron lippu Viro 18
Suomen lippu Suomi 18
Ranskan lippu Ranska 18
Saksan lippu Saksa 18 [77],
Kreikka 18
Unkarin lippu Unkari 17
Islannin lippu Islanti 17 [78],[79]
Irlanti 17 [80],[81],[82]
Italia 18
Latvia 18
Liechtenstein 18
Liettua 18
Luxemburg 18
Maltan lippu Malta 18
Alankomaiden lippu Alankomaat 18
Norjan lippu Norja 18
Puolan lippu Puola 18
Portugalin lippu Portugali 18
Romanian lippu Romania 18
Slovakian lippu Slovakia 18
Slovenian lippu Slovenia 18
Espanjan lippu Espanja 18 (pian 17, kts. [83])
Ruotsin lippu Ruotsi 18 [84]
Sveitsin lippu Sveitsi 18 [85]
Iso-Britannia 17 [86]
Andorran lippu Andorra 18 [87]
Albanian lippu Albania 18 [88]
Armenian lippu Armenia 18 [89]
Flag of Azerbaijan.svgAzerbaidžan 18 [90]
Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 18 [91]
Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina 18 [92]
Kroatia 18 [93]
Georgia 18 [94]
Flag of Kosovo.svgKosovo 18 [95]
Makedonian lippu. Makedonia 18 [96]
Moldovan lippu Moldova 18 [97]
Monacon lippu Monaco 18 [98]
Montenegron lippu Montenegro 18 [99]
Venäjän lippu Venäjä 18
San Marinon lippu San Marino 18 [100]
Serbian lippu Serbia 18 [101]
Turkin lippu Turkki 17 [102]
Ukrainan lippu Ukraina 18 [103][104]

Oseania[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtio ikä
Australian lippu Australia vaihtelee osavaltioiden mukaan
Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 16 [105] [106]
Fidži 17 [107] [108] [109]
Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea 18 [110]
Marshallinsaarten lippu Marshallinsaaret 18 [111]
Tongan lippu Tonga 18 [112] [113]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Hae passia ajoissa: Ajokortti ei ole matkustusasiakirja Autoliitto, 2012.
 2. Suomen teiden historia II. Suomen itsenäistymisestä 1970-luvulle, s. 18. Helsinki: Tie- ja vesirakennushallitus, Suomen tieyhdistys, 1977. ISBN 951-46-0801-1 (koko teos). ISBN 951-46-0803-8 (osa 2).
 3. Jari Jokilampi: Autokouluopetus autonkorjauspajoista asennekasvatukseen. Vehoniemeläinen 1985, s. 44–46. Vehoniemen Automuseosäätiö, Kangasala.
 4. Henrik Lundsten ja Teuvo Mettälä (toim.): Tieliikennekirja (15. painos), s. 120–121. Helsinki: Ajoturva Oy, 1974. ISBN 951-9028-08-0.
 5. http://www.vtt.fi/newsarchive/2003/uutinen448.htm
 6. [1] Ajokorttilaki (386/2011)
 7. Lääkärintodistus ajokorttia varten, Therapia Fennica
 8. http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/lpages/luvatajokortit?opendocument
 9. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2692526/uudet-saannot-paihderiippuvaisen-ajokortti-vuosia-tarkkailussa
 10. Opetusluvan myöntämisperusteet, poliisi.fi
 11. Ajokorttiluokat 19.1.2013 alkaen 9.10.2013. Trafi. Viitattu 1.12.2013.
 12. http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokorttien_uudistukset_2013/moottoripyora
 13. Liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö s. 23.
 14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
 15. Liikenneministeriön tiedote ajokortti muutoksesta vuonna 2013
 16. [2]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]