Samaa sukupuolta olevien avioliitto

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  Avioliitto laillinen
  Muualla solmittu avioliitto laillinen
  Rekisteröity parisuhde laillinen
  Liittovaltiotasolla osittain laillista
  Ei rangaistusta, avioliitto ja rekisteröity suhde ei laillinen

Samaa sukupuolta olevien avioliitto (josta joskus käytetään myös nimitystä homoavioliitto) tarkoittaa samaa sukupuolta olevien kesken solmittua avioliittoa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on suuressa osassa maailmaa juridisesti mahdoton, koska avioliitto on lainsäädännössä määritelty ainoastaan eri sukupuolta oleville pareille. Samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistavaa avioliittolakia nimitetään myös sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi, joka merkitsee sitä, että puolisoiden sukupuolilla ei ole avioliittomahdollisuuden kannalta merkitystä. Laista puhutaan Suomessa myös kansalaisaloitteen nimen mukaan tasa-arvoisena avioliittolakina.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat laillistaneet Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Ecuador, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kanada, Kolumbia, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Taiwan, Tanska (mukaan luettuina Grönlanti ja Färsaaret), Taiwan, Uruguay, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen ovat laillistaneet Englanti ja Wales sekä Skotlanti, kruununalusmaat Isle of Man, Guernsey ja Jersey sekä useat Britannian merentakaisiin alueisiin kuuluvat alueet. Myös monissa Meksikon osavaltiossa samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillistettu. Israel hyväksyy muualla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot, vaikka siellä itsessään tällainen vihkiytyminen ei ole mahdollista.[1] Alankomaihin kuuluvat Aruba, Curaçao ja Sint Maarten hyväksyvät Alankomaissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Meksikossa hyväksytään kaikki toisessa Meksikon osavaltiossa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset historialliset maininnat samaa sukupuolta olevien liittojen vihkiseremonioista löytyvät antiikin Roomasta. Keisari Neron on väitetty naineen yhden miespuolisista orjistaan. Myös keisari Elagabalus nai kaarialaisen miesorjansa nimeltä Hierocles. Vaikka historioitsijoilla on yksimielisyys siitä, että samaa sukupuolta olevien avioliittoja esiintyi antiikin Roomassa, niiden yleisyys ja luonne ovat vielä epäselviä nykypäivän tutkijoille. Vuonna 342 keisarit Constantius II ja Constans asettivat lain, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat avioliitot olivat kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla.[2]

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen niin, että samaa sukupuolta olevat parit voivat jatkossa solmia avioliiton. Lakialoitteen muuttamiseen tähtäävä "Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista" sai äänestyksessä taakseen 101 kansanedustajaa 90 kansanedustajan äänestäessä kansalaisaloitetta vastaan.[3] Laki astui voimaan 1. maaliskuuta 2017.[4][5]

Lainmuutoksen kumoamiseksi aloitettiin keväällä 2015 ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.” [6] Aloite eteni eduskuntaan, joka hylkäsi sen äänestyksessä helmikuussa 2017 äänin 120-48.[7]

Alankomaat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miesparin vihkitilaisuus Amsterdamissa 2001

Alankomaissa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin 1. huhtikuuta 2001 ensimmäisenä maana maailmassa. Lainmuutos oli hyväksytty syyskuussa 2000 maan parlamentin alahuoneessa 109 edustajan ollessa lainmuutoksen kannalla ja 33 sitä vastaan. Parlamentin ylähuone eli senaatti äänesti lainmuutoksen puolesta joulukuussa 2000 selvällä enemmistöllä. Vain kristilliset puolueet olivat lainmuutosta vastaan. Samalla Alankomaista tuli ensimmäinen maa maailmassa, joka antoi samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeuden.[8] [9] Alankomaihin kuuluvilla Aruballa, Curaçaolla ja Sint Maartenilla samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät ole toistaiseksi laillisia; tosin ne kaikki joutuvat Alankomaiden korkeimman oikeuden päätöksen perusteella hyväksymään Alankomaissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot.[10]

Vuonna 2008 1,9 % ja 2009 1,8 % solmituista avioliitoista oli samaa sukupuolta olevien liittoja. Naisparien väliset avioliitot (2008 yksi prosentti kaikista avioliitoista; 2009 1,1 %) ovat yleisempiä kuin miesparien liitot (2008 0,9 %; 2009 0,8 %).[11]

Argentiina[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Argentiinasta tuli heinäkuussa 2010 kymmenes maa maailmassa ja ensimmäinen maa Latinalaisessa Amerikassa, joka laillisti valtakunnan tasolla samaa sukupuolta olevien avioliitot. Lainmuutos sai sekä edustajainhuoneen että senaatin tuen taakseen, ja sillä oli myös Argentiinan presidentin Cristina Fernandezin tuki. Avioliitto on mahdollinen vain Argentiinan kansalaisille sekä maassa pysyvällä oleskeluluvalla asuville. Argentiina antoi samalla samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeuden. Katolinen kirkko on yhdessä evankelisten kristittyjen kanssa vastustanut lakiuudistusta kiivaasti. Ennen lainmuutosta parisuhteen rekisteröinti oli ollut mahdollista joissakin osissa Argentiinaa.[12][13]

Australia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Australian hallitus järjesti 12. syyskuuta – 7. marraskuuta 2017 pitkän väännön jälkeen äänestäjilleen postiäänestyksen (postal survey) jossa se kysyi pitäisikö avioliittolaki muuttaa sukupuolineutraaliksi (Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?). Kansanäänestykseen osallistui 79,52 % äänioikeutetuista ja äänestäjistä 61,6 % kannatti lakimuutosta.[14] Australian senaatti äänesti lakimuutoksen puolesta 29. marraskuuta 2017 äänin 43–12.[15] Australian edustajainhuone hyväksyi lain 7. joulukuuta äänin 145–4.[16] Ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot voitiin vihkiä 9. tammikuuta 2018 alkaen.[17]

Belgia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Belgiasta tuli 30. tammikuuta 2003 toinen maa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot. Samoin kuin Alankomaissa, tämän teki mahdolliseksi se, että kristillisdemokraatit (jotka kuuluvat niin Alankomaiden kuin Belgiankin suurimpiin puolueisiin) olivat silloin oppositiossa. Adoptio-oikeus ei vielä tuolloin kuulunut samaa sukupuolta olevien parien oikeuksiin, mutta lakia muutettiin vuonna 2006. Alun perin Belgia suostui vihkimään ulkomaisia samaa sukupuolta olevia pareja vain, jos myös heidän kotimaansa hyväksyvät samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakia kuitenkin muutettiin 2004, ja nykyisin Belgia suostuu vihkimään pariskunnat, jotka ovat olleet maassa vähintään kolme kuukautta.[18][19] Noin 300 samaa sukupuolta olevaa paria vihittiin kesäkuun 2003 ja huhtikuun 2004 välillä, mikä on noin 1,2 prosenttia kaikista vihkimisistä sillä ajalla. Kaksi kolmasosaa vihittävistä pariskunnista oli miespareja ja loput naispareja.lähde?

Brasilia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Brasiliassa oikeuslaitosta valvova kansallinen oikeusneuvosto linjasi vuonna 2013, että samaa sukupuolta olevia pareja ei voida kohdella epätasa-arvoisesti avioliittolupia myönnettäessä, vaan maistraattien on pyydettäessä kirjattava rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Ennen lakimuutosta neljätoista Brasilian 27 osavaltiosta oli laillistanut homoliitot. Jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä oli maassa laillistettu rekisteröity parisuhde.[20][21]

Costa Rica[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Costa Rican korkein oikeus linjasi elokuussa 2018 syrjiväksi ja perustuslain vastaiseksi lain, joka kieltää samaa sukupuolta olevien avioliiton. Oikeus antoi hallitukselle 18 kuukautta aikaa muuttaa lakia, minkä jälkeen samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltävä lainsäädäntö lakkaa automaattisesti olemasta voimassa, vaikka lainsäädäntöä ei muutettaisikaan. Costa Rica on ensimmäinen Keski-Amerikan maa, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[22]

Ecuador[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin Ecuadorissa kesäkuussa 2019 maan korkeimman oikeuden päätöksellä. Maasta tuli näin viides Etelä-Amerikan maa joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[23]

Espanja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espanja laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 3. heinäkuuta 2005. Lakimuutos tuli mahdolliseksi Espanjan valtapuolueen vaihtuessa konservatiiveista sosialisteihin. Uusi pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero ajoi voimakkaasti yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten helpompaa avioeroa ja samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Vaikka mielipidetiedustelujen mukaan selkeä enemmistö espanjalaisista tuki lakialoitetta, lakialoitteesta nousi yhteiskunnassa kova myrsky maan vaikutusvaltaisen katolisen kirkon vastustaessa kiivaasti lakiuudistusta. Ensimmäisen vuoden aikana noin 4 500 homoparia kuitenkin vihittiin. Lain mukana samaa sukupuolta olevat parit saivat myös adoptio-oikeuden. Maassa voidaan vihkiä myös ulkomainen pariskunta, jos kummallakin on laillinen oleskelulupa Espanjassa.[24][25][26]

Etelä-Afrikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli Etelä-Afrikassa lailliseksi 30. marraskuuta 2006. Laki oli hyväksytty Etelä-Afrikan parlamentissa aikaisemmin samassa kuussa. Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin oli antanut päätöksellään 1. joulukuuta 2005 parlamentille aikaa tasan vuoden eli päivämäärän 1. joulukuuta 2006, johon mennessä samaa sukupuolta olevien parien naimisiinmeno tuli mahdollistaa. Näin Etelä-Afrikasta tuli viides maa maailmassa ja ensimmäinen maa Afrikassa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot.[27][28]

Irlanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Irlanti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 22. toukokuuta 2015 pidetyssä kansanäänestyksessä. Kansanäänestyksessä yli 60 % äänestäjistä kannatti lainmuutosta. Myös äänestysvilkkaus nousi poikkeuksellisen korkealle. Irlannista tuli ensimmäinen maa maailmassa, joka hyväksyi samaa sukupuolta olevat avioliitot kansanäänestyksen perusteella. Maan perinteisesti vaikutusvaltainen katolinen kirkko on vastustanut lakimuutosta.[29] [30] Laki tuli voimaan 16. marraskuuta 2015.[31]

Islanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islannista tuli kesällä 2010 kolmas Pohjoismaa joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakiuudistus hyväksyttiin maan parlamentissa 11. kesäkuuta 2010 yksimielisesti äänin 49–0. Lainmuutos tuli voimaan 27. kesäkuuta 2010. Ennen lakimuutossa maassa oli voimassa rekisteröity parisuhde vuodesta 1996 alkaen, jonka avioliitto korvaa.[32][33]

Islannin pääministeri Jóhanna Sigurðardóttir meni ensimmäisten joukossa naimisiin kumppaninsa kanssa heti lainmuutoksen tultua voimaan.[34]

Israel[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Israelissa laillistettiin Israelin ulkopuolella solmitut homoliitot marraskuussa 2006 maan korkeimman oikeuden päätöksellä. Oikeusjuttu alkoi kun Israelin sisäministeriö kieltäytyi vaihtamasta Kanadassa naimisiin menneen miesparin statusta naimattomasta naimisissa olevaksi. Israelin sisällä homopareilla ei ole vieläkään mahdollista mennä laillisesti naimisiin, sillä Israelissa perheasiat, kuten avioliitot ja avioerot kuuluvat uskonnollisten tuomioistuinten vallan alle, eikä siviilivihkimisiä maassa tunneta.[35][36] Vuonna 2012 Israelissa uskonnollinen oikeus myönsi ensimmäisen kerran homoparille avioeron.[37] Maan korkein oikeus on myös tehnyt useita päätöksiä samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuksien puolesta.[38][39][40][41] Kohdunvuokraus miespareille ei ole maassa laillista, mutta lukuisat miesparit ovat vuokranneet kohdun ulkomailta.[42] Selvä enemmistö israelilaisista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, oikeutta adoptioon ja kohdunvuokraukseen.[43]

Itävalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itävallan perustuslakituomioistuin päätti 5. joulukuuta 2017, että lainsäädäntö, joka kieltää samaa sukupuolta olevien avioliitot, on maan perustuslain vastainen. Päätöksen myötä samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 1. tammikuuta 2019 alkaen. Itävallassa on ollut laillinen rekisteröity parisuhde vuodesta 2010 alkaen. Oikeuden päätöksen mukaan rekisteröity parisuhde säilyy laillisena, mutta siitäkin tulee sukupuolineutraali.[44] Maassa oli jo vuonna 2016 laillistettu perustuslakituomioistuimen päätöksellä samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus.[45][46] Itävalta on ensimmäinen Euroopan maa, jossa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulevat lailliseksi oikeuden päätöksellä.[47]

Kanada[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aviopari Kanadassa vuonna 2004

Samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin Kanadassa liittovaltiotasolla 20. heinäkuuta 2005. Oikeuden päätöksillä ne oli jo laillistettu kahdeksassa Kanadan kymmenestä provinssista sekä yhdessä Kanadan territoriossa ennen kuin laki tuli voimaan liittovaltiotasolla. Näissä provinsseissa asui peräti noin 90 % Kanadan väestöstä, joten merkittävää muutosta laki ei tuonut tilanteeseen. Lain tullessa voimaan Kanadassa oli jo yli 3 000 homoavioparia. Kanadan provinsseista samaa sukupuolta olevien avioliitto oli tullut lailliseksi Ontariossa 10. kesäkuuta 2003, Brittiläisessä Kolumbiassa 8. heinäkuuta 2003, Quebecissä 16. maaliskuuta 2004, Yukonissa 14. heinäkuuta 2004, Manitobassa 16. syyskuuta 2004, Nova Scotiassa 24. syyskuuta 2004, Saskatchewanissa 5. marraskuuta 2004, Newfoundlandissa ja Labradorissa 21. joulukuuta 2004 ja New Brunswickissa 23. kesäkuuta 2005.[48][49]

Kolumbia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kolumbia laillisti avioliitot huhtikuussa 2016 maan perustuslakituomioistuimen päätöksellä. Maasta tuli näin Etelä-Amerikan neljäs homoliitot laillistava maa.[50]

Luxemburg[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luxemburg laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot kesäkuussa 2014. Lainmuutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Äänestys laista hyväksyttiin maan parlamentissa äänin 56–4. Samalla maassa annettiin myös adoptio-oikeudet samaa sukupuolta oleville pareille. Maassa oli voimassa vuodesta 2004 ollut laki rekisteröidystä parisuhteesta.[51] Luxemburg oli viimeinen Benelux-maa joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Malta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maltan parlamentti laillisti samaa sukupuolta avioliitot äänin 66-1. Saarivaltiossa oli ollut rekisteröity parisuhde ja samaa sukupuolta olevien parien adoptio laillisia jo vuodesta 2014.[52] Lakimuutos tuli voimaan 1. syyskuuta 2017.[53]

Meksiko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tummansinisellä merkityissä osavaltioissa samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat laillisia.

Meksikossa avioliitto- ja avioerolainsäädäntö kuuluvat Yhdysvaltain tapaan osavaltiotasolle. Meksikon korkein oikeus kuitenkin päätti 19. heinäkuuta 2015, että lait, joissa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi, ovat maan perustuslain vastaisia ja kehotti maan osavaltioita päivittämään lakinsa. Päätöksen myötä homoparit voivat hakea avioliittolupaa oikeudesta vaikka heidän kotiosavaltionsa ei olisikaan laillistanut liittoja.[54] Toukokuussa 2016 Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto ehdotti sukupuolineutraalia avioliittolakia koko maahan.[55]

México[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Meksikon pääkaupungista Méxicosta tuli joulukuussa 2009 ensimmäinen hallintoalue Latinalaisessa Amerikassa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakiuudistus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa äänin 39–20. Lainmuutos tuli voimaan maaliskuussa 2010.[56][57] Elokuussa 2010 Meksikon korkein oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus on kaupungissa laillista.[58] Elokuussa 2010 myös Meksikon korkein oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan pääkaupungissa solmitut avioliitot ovat lainvoimaisia koko maassa.[59]

Quintana Roo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Quintana Roosta tuli toukokuussa 2012 toinen Meksikon hallintoalueista, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Koko vyyhti sai alkunsa marraskuussa 2011 Lázaro Cárdenasin kunnan myöntäessä avioliittoluvan samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle. Avioliittoluvan myöntämisperuste oli, ettei osavaltion avioliittolainsäädännössä varsinaisesti vaadita avioparin kuuluvan eri sukupuoliin. Tammikuussa 2012 osavaltion valtiosihteeri kuitenkin kielsi samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimisen tulevaisuudessa. Kaksi homoliittoa mitätöitiin Quintana Roon kuvernöörin päätöksellä huhtikuussa 2012. Toukokuussa osavaltion valtiosihteeri kuitenkin purki mitätöinnit ja ilmoitti, että osavaltio sallii myös tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevien parien avioitumisen.[60][61]

Coahuila[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Coahuilasta tuli syyskuussa 2014 kolmas alue Meksikossa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Sen laillisti osavaltion kongressi. Samalla osavaltiossa laillistettiin samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus.[62]

Chihuahua[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Chihuahuasta tuli kesäkuussa 2015 neljäs Meksikon alue, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot.[63]

Guerrero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Guerrerosta tuli heinäkuussa 2015 viides alue Meksikossa, joka laillisti homoliitot. Päätös seurasi Meksikon korkeimman oikeuden päätöstä.[64] Guerrerossa samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät olleet enää laillisia maaliskuussa 2017.[65]

Nayarit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nayaritin osavaltio laillisti homoliitot joulukuussa 2015. Osavaltion parlamentti äänesti lainmuutoksen puolesta äänin 26-1.[66]

Jalisco[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jaliscossa laillistettiin homoliitot tammikuussa 2016 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä.[67] Ensimmäiset samaa sukupuolta olevat parit pääsivät naimisiin huhtikuussa 2016.[68]

Campeche[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Campeche laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot toukokuussa 2016. Osavaltion kongressi äänesti Campechen kuvernöörin ehdottaman lain puolesta äänin 34-1.[69]

Sonora[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sonoran osavaltio laillisti homoliitot toukokuussa 2016 osavaltion väestörekisterin johtajan ilmoittaessa, että samaa sukupuolta olevien pariskuntien ei tarvitse enää hakea hakea avioliittolupaa oikeudesta avioliitolleen.[70] Kuitenkin viikkoa myöhemmin osavaltion kuvernööri kielsi päätöksen.[71]

Michoacán[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Michoacánissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 23. kesäkuuta 2016. Tätä ennen osavaltion parlamentti oli äänestänyt äänin 27-0 lainmuutoksen puolesta.[72]

Colima[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Colimassa osavaltion parlamentti laillisti yksimielisesti samaa sukupuolta olevien avioliitot 25. toukokuuta 2016. Avioliitto tuli lailliseksi seuraavassa kuussa.[73][74]

Morelos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Morelosissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi heinäkuussa 2016.[75]

Chiapas[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Chiapasissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 11. heinäkuuta 2017 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä. [76]

Puebla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pueblassa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 1. elokuuta 2017 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä.[77]

Baja California[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Baja Californian hallinto päätti alkaa myöntämään avioliittolupia samaa sukupuolta oleville pareille 3. marraskuuta 2017. [78]

Nuevo León[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nuevo Leónissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 19. helmikuuta 2019 oikeuden päätöksellä.[79][80]

Aguascalientes[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aguascalientesista tuli 2. huhtikuuta 2019 14. Meksikon osavaltio joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliiton.[81] [82]

Hidalgo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hidalgossa laillistettiin samaa sukupuolta olevat avioliitot toukokuussa 2019 osavaltion kongressin tekemän lakiuudistuksen myötä. [83]

San Luis Potosí[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

San Luis Potosíssa laillistettiin samaa sukupuolta olevat avioliitot toukokuussa 2019 osavaltion kongressin tekemän lakiuudistuksen myötä. [84]

Norja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Norjan suurkäräjät hyväksyi 11. kesäkuuta 2008 uuden lain, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot. Norjasta tuli näin ollen maailman kuudes maa ja ensimmäinen Pohjoismaa, joka salli samaa sukupuolta olevien avioliitot. Lainmuutos tuli voimaan vuonna 2009 ja korvasi vuodesta 1993 lähtien Norjassa voimassa olleen lain parisuhteen rekisteröimisestä. Samalla Norja laajensi samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta samalle tasolle heteroparien kanssa ja salli naisparien oikeuden hedelmöityshoitoihin.[85] Norjan kirkko päätti huhtikuussa 2016 alkaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.[86]

Portugali[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Portugalista tuli keväällä 2010 kuudes Euroopan maa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Laki ei kuitenkaan tuolloin antanut samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeutta, joten aivan täysin samoja oikeuksia ei lakimuutos samaa sukupuolta oleville pareille tuonut. Katolinen kirkko on tuominnut lakiuudistuksen.[87] Vuonna 2016 maassa annettiin adoptio-oikeudet samaa sukupuolta oleville pareille Portugalin presidentin vastustuksesta huolimatta.[88]

Ranska[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ranskan presidentti François Hollande toteutti vaalilupauksensa ja ajoi läpi avioliittolain uudistuksen, jonka mukaan kaksi eri sukupuolta tai samaa sukupuolta olevaa henkilöä voivat solmia keskenään avioliiton (la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013). Ranskan kansalliskokous hyväksyi lakiuudistuksen 23. huhtikuuta 2013, jolloin kansanedustajista 331 äänesti puolesta ja 225 vastaan. Ranskan perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä lain perustuslaillisuudesta 17. toukokuuta 2013. Uudistettu avioliittolaki astui voimaan 18. toukokuuta 2013[89] presidentin allekirjoitettua lain ja sen tultua julkaistuksi Ranskan virallisessa lehdessä (Journal Officiel). Lakiuudistus laajentaa myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden eri sukupuolta olevien parien kanssa tasa-arvoiseksi. Lain myötä Ranskasta tuli Euroopan yhdeksäs ja maailman neljästoista maa, jossa samaa sukupuolta olevat parit voivat avioitua.[90][91] Ennen avioliittolain uudistusta samaa sukupuolta olevien parien oli mahdollista solmia Ranskassa siviililiitto (Pacs – Pacte civil de solidarité), joka ei kuitenkaan sallinut muun muassa adoptiota tai hedelmöityshoitoja. Ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pari, Vincent Autin ja Bruno Boileau vihittiin avioliittoon 29. toukokuuta 2013.

Ruotsi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot 1. huhtikuuta 2009, ja 226 edustajaa kannatti ja vain 22 edustajaa vastusti lakiesitystä.[92] Ennakkoon lakiesitystä oli vastustanut vain kristillisdemokraattinen puolue. Laki korvaa aikaisemmin olleen lain rekisteröidystä parisuhteesta. Ruotsalaisilla samaa sukupuolta olevilla pareilla oli jo ennen lakimuutosta samat adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Ruotsista tuli näin ollen seitsemäs maa ja toinen Pohjoismaa, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[93] Ruotsin kirkko salli 22. lokakuuta 2009 samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisen.[94]

Saksa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Saksan liittopäivät hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain 30. kesäkuuta 2017. Lainmuutos hyväksyttiin äänestysluvuin 393–226. Lakimuutos antaa samaa sukupuolta oleville pareille myös samat adoptiomahdollisuudet kuin heteropareille. Saksan kristillisdemokraattiset puolueet (CDU ja CSU) ovat perinteisesti vastustaneet sukupuolineutraalia avioliittoa, mutta Angela Merkelin päätös sallia jokaisen kansanedustajan äänestävän omantuntonsa mukaisesti puoluekurin sijasta mahdollisti lakimuutoksen tuomisen liittopäivälle. Saksan liittoneuvosto eli Saksan ylähuone hyväksyi lainmuutoksen 7. heinäkuuta 2017 ilman äänestystä, koska mikään osavaltioista ei vaatinut lainmuutosta äänestykseen. Liittoneuvosto oli kuitenkin jo aikaisemmin äänestänyt kahteen kertaan sukupuolineutraalin avioliiton puolesta.[95] Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier allekirjoitti lainmuutoksen 20. heinäkuuta 2017 ja lainmuutos tuli voimaan 1. lokakuuta 2017. [96] Ennen lakimuutosta Saksassa oli ollut laillinen rekisteröity parisuhde vuodesta 2001. Kyselytutkimusten mukaan peräti 83 % saksalaisista kannatti lainmuutosta.[97][98][99]

Slovenia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2012 Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja tuolloin noin 55 prosenttia äänestäjistä torjui lakihankkeen.[100] Maaliskuussa 2015 Slovenian 90-paikkainen parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot äänestyksessä äänin 51–28. Samalla sallittiin samaa sukupuolta olevien parien adoptio. Lain vastustajat vetosivat Slovenian korkeimpaan oikeuteen, jotta laista järjestettäisiin kansanäänestys. Joulukuussa 2015 järjestettiin kansanäänestys, jossa yli 60 prosenttia slovenialaisista äänesti sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan.[101]

Tanska[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kesäkuussa 2012 Tanskan parlamentti hyväksyi lakimuutoksen, joka salli samaa sukupuolta olevien parien avioliiton. Lain puolesta äänesti kansankäräjillä 85 ja vastaan 24 edustajaa, kahden äänestäessä tyhjää. Lakimuutos mahdollistaa myös samaa sukupuolta olevien avioliiton kirkollisen vihkimisen, joskin yksittäisellä papilla on lain mukaan myös oikeus henkilökohtaisesti kieltäytyä homoparien vihkimisestä. Valtionkirkon ulkopuolisilla uskonnollisilla yhdyskunnillakin on tällaiseen vihkimykseen oikeus, mutta ei kuitenkaan velvollisuutta. Jo ennen lainmuutosta maassa oli ollut rekisteröity parisuhde vuodesta 1989 alkaen.[102] Myös samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus oli mahdollistettu jo ennen lakimuutosta vuonna 2009.[103] Lakimuutos tuli voimaan 15. kesäkuuta 2012.[104][105]

Grönlanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tanskaan itsehallinnollisena alueena kuuluvan Grönlannin parlamentti päätti hyväksyä yksimielisesti samaa sukupuolta olevien avioliitot toukokuussa 2015. Samalla saarivaltiossa laillistettiin myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus. Lakimuutos tuli voimaan 1. lokakuuta 2015.[106] Lainmuutos takaa myös samaa sukupuolta oleville pareille kirkollisen vihkimisen.[107] Grönlannin jälkeen Färsaaret jäi ainoaksi alueeksi Pohjoismaissa jossa samaa sukupuolta olevien avioliittoa ei tunnusteta.[108]

Färsaaret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Färsaaret laillisti viimeisenä pohjoismaisena alueena samaa sukupuolta olevien avioliitot 29. huhtikuuta 2016. Itsehallintoalueen parlamentti (Løgting) äänesti lainmuutoksen puolesta äänin 19-14. Lainmuutos tuli voimaan 1. heinäkuuta 2017. Lainmuutos tuo samaa sukupuolta oleville pareille myös täydet adoptio-oikeudet. Lakimuutos antaa kuitenkin Färsaarten evankelisluterilaiselle kirkolle oman oikeuden päättää salliiko se samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset kirkoissaan.[109][110][111]

Taiwan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taiwanin perustuslakituomioistuin katsoi toukokuussa 2017 että samaa sukupuolta olevien avioliittojen kieltävä lainsäädäntö rikkoo samaa sukupuolta olevien parien perustuslaillisia oikeuksia. Oikeus antoi Taiwanin hallitukselle kaksi vuotta aikaa muuttaa lait sellaisiksi, että ne sallivat samaa sukupuolta olevien avioliitot.[112] Vaikka Taiwanissa marraskuussa 2018 järjestetyssä kansanäänestyksessä äänestettiin samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastaan, niin maan viranomaisten mukaan kansanäänestystulos ei kumoa perustuslakituomioistuimen päätöstä.[113][114] Parlamentti hyväksyi homoliitot sallivan lakiesityksen 2019. Vielä lakiin vaaditaan asiaan myötämielisesti suhtautuvan presidentin allekirjoitus.[115] Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat maassa lailliseksi toukokuussa 2019.[116]

Uruguay[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uruguayn edustajainhuone laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 10. huhtikuuta 2013. Lainmuutos meni edustajainhuoneessa läpi yli kahden kolmasosan enemmistöllä – 71 äänesti puolesta ja 21 vastaan. Uruguayn senaatti oli hyväksynyt lainmuutoksen jo 3. huhtikuuta 2013 suurella enemmistöllä, jolloin 23 äänesti puolesta ja kahdeksan vastaan. Lainmuutos teki Uruguaysta Argentiinan jälkeen toisen Latinalaisen Amerikan maan, joka laillisti homoliitot. Uruguayssa on jo aiemmin laillistettu samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus 2009. Rekisteröity parisuhde on ollut laillinen vuodesta 2008.[117][118][119][120]

Uusi-Seelanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuden-Seelannin parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliiton ja adoptio-oikeuden 17. huhtikuuta 2013. Liittojen puolesta äänesti 77 parlamentaarikkoa ja niitä vastaan 44. Uudesta-Seelannista tuli maailman kolmastoista valtio ja ensimmäinen Tyynenmeren alueen maa.[121] Tätä ennen Uusi-Seelanti oli laillistanut rekisteröidyn parisuhteen vuodesta 2005 alkaen.[122]

Yhdistynyt kuningaskunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyneessä kuningaskunnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillinen Englannissa ja Walesissa sekä Skotlannissa mutta ei Pohjois-Irlannissa. Ennen lakimuutoksia maassa oli rekisteröity parisuhde laillinen vuodesta 2005 lähtien. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio tuli lailliseksi Englannissa ja Walesissa 2005, Skotlannissa 2009 ja Pohjois-Irlannissa 2013.[123]

Englanti ja Wales[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Englannissa ja Walesissa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin heinäkuussa 2013 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin päätöksellä.[124] Lakimuutos tuli voimaan maaliskuussa 2014.[125]

Skotlanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Skotlanti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot helmikuussa 2014 Skotlannin parlamentin päätöksellä. Lakimuutos tuli voimaan syksyllä 2014.[126]

Pitcairn[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyneen kuningaskuntaan kuuluva Tyynellä valtamerellä sijaitseva Pitcairn laillisti samaa sukupuolta olevat avioliitot vuonna 2015.[127]

Isle of Man[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Isle of Man laillisti samaa sukupuolta olevat avioliitot heinäkuussa 2016. Tätä ennen saarella oli ollut käytössä rekisteröity parisuhde. [128]

Gibraltar[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Gibraltarilla samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi 15. joulukuuta 2016.[129]

Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi Ascensionilla 1. tammikuuta 2017. Tristan da Cunhalla ne tulivat lailliseksi 4. elokuuta 2017. Saint Helenan lainsäädäntöelin laillisti ne 19. joulukuuta 2017.[130][131]

Falklandinsaaret[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Falklandinsaarilla 29. huhtikuuta 2017. [132]

Guernsey[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Guernseylla 2. toukokuuta 2017.[133]

Bermuda[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Bermudalla oikeuden päätöksellä 5. toukokuuta 2017. [134] Bermudan parlamentti kuitenkin kumosi päätöksen joulukuussa 2017.[135] Bermudan oikeuslaitos katsoi kuitenkin kumosi parlamentin päätöksen marraskuussa 2018 tehden samaa sukupuolta olevien avioliitoista taas laillisia.[136]

Jersey[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jerseyn lainsäädäntöelin äänesti 1. helmikuuta 2018 sukupuolineuraalin avioliiton puolesta äänin 42–1. Laki tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2018.[137]

Pohjois-Irlanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Heinäkuussa 2019 House of Commons hyväksyi lakiuudistuksen joka pakottaa Pohjois-Irlannin hallinnon sallimaan samaa sukupuolta avioliitot ja laillisti alueella samaan aikaan myös abortin. Pohjois-Irlannissa samaa sukupuolta avioliitot tulee lailliseksi tammikuussa 2020. [138]

Yhdysvallat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne Yhdysvaltain osavaltioissa ennen korkeimman oikeuden päätöstä Obergefell v. Hodges. Tumman sinisissä osavaltioissa homoliitot laillistettu ennen päätöstä.

Yhdysvalloissa avioliitto- ja avioerolainsäädäntö kuuluvat osavaltiotasolle. Jokaisen osavaltion tunnustama miehen ja naisen avioliitto tunnustetaan avioliitoksi toisissa osavaltioissa sekä liittovaltiotasolla, mutta aikaisemmin vuonna 1996 säädetyn Defense of Marriage Actin nojalla liittovaltio ei tunnustanut missään solmittuja samaa sukupuolta olevien avioliittoja (kolmas pykälä), eikä sen nojalla toisen osavaltion ollut pakko tunnustaa toisessa osavaltiossa solmittua homoavioliittoa (toinen pykälä).[139] Kesäkuussa 2013 Yhdysvaltain korkein oikeus julisti kolmannen pykälän Yhdysvaltain perustuslain vastaiseksi ja näin ollen liittovaltio tunnustaa samaa sukupuolta olevat parit, jos parin oma osavaltio tunnustaa heidän avioliittonsa.[140] Vuoteen 2012 mennessä samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistamisesta oli järjestetty kansanäänestyksiä useissa osavaltioissa, mutta lainmuutos oli aina kaatunut kansanäänestyksessä. Viimein vuoden 2012 presidentinvaaleissa pidetyissä kansanäänestyksissä kolme osavaltiota hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliiton. Toisaalta ennen vuotta 2012 kaikki Yhdysvaltain osavaltioissa järjestetyt kansanäänestykset, jossa avioliitto määritellään osavaltion perustuslaissa miehen ja naisen väliseksi liitoksi, olivat menneet läpi. Nykyään 30 Yhdysvaltain 50 osavaltiosta määrittelee perustuslaissaan avioliiton miehen ja naisen väliseksi liitoksi.[141] Vuoden 2012 presidentin vaaleissa Minnesotasta tuli ensimmäinen osavaltio, joka kumosi kansanäänestyksessä kyseisen rajauksen perustuslakiin yli 52 % äänestäjistä vastustaessa sitä.[142][143]

Yhdysvalloissa laillistettiin sukupuolineutraalit avioliitot Korkeimman oikeuden päätöksellä (Obergefell v. Hodges) 26. kesäkuuta 2015 niukalla äänienemmistöllä 5–4.[144] Jo ennen korkeimman oikeuden kesäkuun 2015 päätöstä suurin osa osavaltiosta oli laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliitot ja osa oli laillistanut ne osavaltion korkeimman oikeuden päätöksellä, osa osavaltion kongressin päätöksellä, osa kansanäänestysten perusteella ja osa myös liittovaltion vetoomustuomioistuinten päätöksillä. Myös Yhdysvaltain pääkaupungissa ja Guamissa samaa sukupuolta olevien avioliitot oli laillistettu. Tämän lisäksi samaa sukupuolta olevien avioliitot oli laillistettu lukuisien Amerikan alkuperäisväestön reservaateissa – reservaatissa asuva intiaaniheimo ei kuulu liittovaltiolainsäädännön eikä osavaltiolainsäädännön alle.[145] [146]

Massachusetts[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Massachusettsin oikeus päätti 17. toukokuuta 2004, että on Massachusettsin perustuslain vastaista sallia avioituminen vain eri sukupuolta oleville pareille. Massachusettsista tuli näin kuudes alue maailmassa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton (sitä ennen sen olivat laillistaneet Alankomaat, Belgia, Ontario, Brittiläinen Kolumbia ja Quebec). Massachusettsista tuli myös ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, joka on laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton. Asia sai runsaasti huomiota Yhdysvalloissa. Massachusettsissa samaa sukupuolta olevilla pareilla on adoptio-oikeus, mikä on mahdollista myös joissakin muissa Yhdysvaltain osavaltioissa, jotka ovat laillistaneet parisuhteen rekisteröinnin.[147]

Connecticut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Connecticutin osavaltion korkein oikeus päätti hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitot 10. lokakuuta 2008. Korkeimman oikeuden päätöksessä neljä tuomaria äänesti hyväksymisen puolesta ja kolme sitä vastaan.[148] [149] Tätä ennen osavaltio oli vuonna 2005 laillistanut toisena osavaltiona Yhdysvalloissa rekisteröidyn parisuhteen, joka oli verrattavissa avioliittoon. Myös samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus oli osavaltiossa mahdollista jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä.[150]

Iowa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Iowasta tuli huhtikuussa 2009 kolmas Yhdysvaltain osavaltio, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliiton, kun Iowan korkein oikeus tuomitsi perustuslain vastaiseksi lain, joka rajoittaa avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Korkeimman oikeuden päätös liittyi vuonna 2005 nostettuun oikeusjuttuun, jonka nostivat kuusi samaa sukupuolta olevaa pariskuntaa, joilta oltiin evätty avioliittolupa. Oikeus perusteli päätöstään ihmisten tasavertaisella kohtelulla.[151]

Vermont[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vermontin osavaltio salli samaa sukupuolta olevien avioliitot huhtikuussa 2009 osavaltion kongressin päätöksellä. Lainmuutos sai sekä osavaltion edustajainhuoneessa että senaatissa yli hyväksymiseen vaadittavan kahden kolmasosan enemmistön. Kyseinen enemmistö tarvittiin, koska osavaltion kuvernööri oli aikaisemmin estänyt lainmuutoksen veto-oikeudella, mikä näin kyseisen enemmistön turvin voitiin kumota.[152]

Vermont on ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, jossa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin parlamentin eikä osavaltion korkeimman oikeuden päätöksellä. Lainmuutos astui voimaan 1. syyskuuta 2009. Ennen samaa sukupuolta olevien avioliittoa Vermontissa oli ensimmäisenä osavaltiona Yhdysvalloissa käytössä rekisteröity parisuhde, jonka lainmuutos tulee näin korvaamaan.[153]

New Hampshire[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

New Hampshiresta tuli kesäkuussa 2009 kuudes Yhdysvaltain osavaltio, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot, kun osavaltion alahuone ja kuvernööri olivat hyväksyneet sen. New Hampshiresta tuli kolmas osavaltio, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton parlamentin eikä oikeuden päätöksellä. Laki astui voimaan vuoden 2010 alussa.[154]

Washington, DC[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain pääkaupunki Washington laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton joulukuussa 2009. Asia meni läpi kaupunginvaltuustossa ylivoimaisella äänienemmistöllä, tämän jälkeen lain oli saatava allekirjoitus pormestarilta. Kaupungin erityisaseman vuoksi myös liittovaltion kongressin täytyi vielä hyväksyä esitys. Kun lakiesitys hyväksyttiin lopulta maaliskuussa 2010, Washingtonista tuli kuudes paikka Yhdysvalloissa, jossa samaa sukupuolta olevat avioliitot ovat laillisia.[155][156]

New York[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

New Yorkista tuli kuudes ja tähän mennessä asukasluvultaan suurin Yhdysvaltain osavaltio, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 24. kesäkuuta 2011 osavaltion senaatin äänestäessä lakimuutoksen puolesta äänin 33–29. Osavaltion kuvernööri allekirjoitti lakimuutoksen saman tien. Lakimuutos tulee voimaan kolmekymmentä päivää kuvernöörin allekirjoituksen jälkeen, joten osavaltion ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot voidaan solmia heinäkuun loppupuolella 2011.[157][158] Jo ennen lakimuutosta New York hyväksyi muualla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot laillisina.[159]

Maine[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maine hyväksyi homoliitot toukokuussa 2009 ollen tuolloin viides Yhdysvaltain osavaltio, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot, kun sekä Mainen edustajainhuone, senaatti että kuvernööri olivat hyväksyneet lainmuutoksen. Mainesta tuli toinen osavaltio, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton parlamentin päätöksellä oikeuden päätöksen sijaan.[160] Lakimuutoksen vastustamiseksi kerättyjen nimien suuresta lukumäärästä johtuen asiasta järjestettiin kansanäänestys, jota ilman laki olisi tullut voimaan heinäkuussa. Lakimuutos kaatui kansanäänestyksessä marraskuun lopulla 2009.[161]

30. heinäkuuta 2011 seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat mainelaisjärjestöt, EqualityMaine ja Gay & Lesbian Advocates & Defenders kertoivat suunnittelevansa allekirjoituksien keräämistä saadakseen asiasta lakialoitteen marraskuun 2012 vaaleihin.[162][163] 26. tammikuuta 2012 aloitteen tehnyt Maine Freedom to Marry Coalition, johon kuuluvat edellä mainittujen järjestöjen lisäksi American Civil Liberties Unionin Mainen-osasto, Maine Women’s Lobby ja Engage Maine, ilmoitti keränneensä 105 000 nimeä aloitteensa taakse.[164] Mainen osavaltiosihteeri Charlies Summers ilmoitti 23. helmikuuta 2012, että allekirjoituksista vahvistettiin oikeiksi 85 000, minkä vuoksi aloite hyväksyttiin marraskuun 2012 vaaleihin.[165]

Enemmistö Mainen asukkaista hyväksyi homoliitot Yhdysvaltain vuoden 2012 presidentinvaalien yhteydessä pidetyssä kansanäänestyksessä.[166] Kansanäänestyksessä noin 52,6 % kannatti avioliitto-oikeuksien laajentamista homopareille ja noin 47,4 % vastusti lakialoitetta.[167]

Washington[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Washingtonin osavaltio laillistaa samaa sukupuolta olevat avioliitot 6. joulukuuta 2012 alkaen. Lakimuutos hyväksyttiin vuoden 2012 Yhdysvaltain presidentin vaalien yhteydessä pidetyssä kansanäänestyksessä. Kansanäänestyksessä noin 53,15 % osavaltion asukkaista kannatti lakimuutosta ja 46,85 % vastusti sitä.[168][169] Jo ennen lakimuutosta osavaltio oli laillistanut rekisteröidyn parisuhteen.[170] Homoliitot oli myös hyväksytty ennen lakimuutosta osavaltion alueella asuvan Suquamish-heimon asuttumassa reservaatissa.[171]

Maryland[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Marylandin osavaltio laillisti samaa sukupuolta avioliitot 1. tammikuuta 2013 alkaen.[172] Lakimuutos hyväksyttiin vuoden 2012 Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä pidetyssä kansanäänestyksessä (niin sanottu Maryland Question 6). Kansanäänestyksessä 51,9 % marylandilaisista kannatti lakimuutosta ja 48,1 % vastusti sitä.[173] Jo ennen lakimuutosta osavaltio tunnusti muualla solmitut homoliitot.[174] Jo ennen lakimuutosta osavaltio oli hyväksynyt rekisteröidyn parisuhteen vuodesta 2008 alkaen.[175]

Rhode Island[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rhode Island laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 2. toukokuuta 2013, kun osavaltion kuvernööri allekirjoitti lakimuutoksen. Osavaltion edustajainhuone oli juuri sitä ennen hyväksynyt lainmuutoksen äänin 56–15. Osavaltion senaatti oli hyväksynyt lainmuutoksen aikaisemmin huhtikuussa äänin 26–12. Rhode Island oli kymmenes Yhdysvaltain osavaltioista, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot ja viimeinen Uuden-Englannin osavaltiosta. Lakimuutos tuli voimaan 1. elokuuta 2013. Jo ennen lainmuutosta Rhode Island hyväksyi muualla solmitut homoliitot, vaikka osavaltiossa itsessään vihkiminen ei ollutkaan laillista. Jo ennen lakimuutosta osavaltio oli käytössä rekisteröity parisuhde. Lakimuutos herätti osavaltiossa ristiriitaisia tunteita osavaltion suuren katolilaisen väestön johdosta.[176][177][178][179][180]

Delaware[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Delawaren osavaltio laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 8. toukokuuta 2013 osavaltion kuvernöörin allekirjoittaessa lakimuutoksen. Lakimuutos oli aikaisemmin hyväksytty osavaltion edustajainhuoneessa, kun 23 äänesti puolesta ja 18 vastaan. Osavaltion senaatissa 12 senaattoria äänesti puolesta ja yhdeksän vastaan. Lainmuutoksen myötä Delawaresta tuli yhdestoista osavaltio, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot. Jo ennen lainmuutosta rekisteröity parisuhde oli osavaltiossa laillinen. Lakimuutos tuli voimaan 1. heinäkuuta 2013.[181][182][183]

Minnesota[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Minnesotasta tuli toukokuussa 2013 kolmas osavaltio, joka salli samaa sukupuolta olevien avioliitot saman kuun sisällä. Osavaltion edustajainhuone hyväksyi 9. toukokuuta lainmuutoksen äänin 75–59. Osavaltion senaatti hyväksyi liitot 13. toukokuuta äänin 37–30, ja seuraavana päivänä osavaltion kuvernööri allekirjoitti lainmuutoksen. Lakimuutos tuli voimaan 1. elokuuta 2013.[184][185]

Kalifornia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

San Franciscon pormestari Gavin Newsom vihkii naisparin kesäkuussa 2008.

Vuonna 2004 kalifornialaisen suurkaupungin San Franciscon vastavalittu pormestari Gavin Newsom ilmoitti tulkitsevansa osavaltion perustuslakia niin, että avioliiton mahdollistaminen vain erisukupuolisille pareille oli sen vastaista, ja että San Franciscossa samansukupuolisilla pareilla olisi vastaisuudessa oikeus viralliseen avioliittoon. Vastoin osavaltion voimassa olevaa lakia avioliittolupia annettiin noin 4 000 samansukupuoliselle parille helmikuun ja maaliskuun aikana. Elokuussa 2004 Kalifornian korkein oikeus mitätöi avioliitot.lähde?

Kalifornian korkein oikeus katsoi 15. huhtikuuta 2008, että homoavioliittojen kieltäminen on vastoin Yhdysvaltain perustuslakia. Näin ollen Kalifornia tuli sallimaan toisena osavaltiona Yhdysvalloissa samaa sukupuolta olevien avioitumisen.[186] Ensimmäiset samaa sukupuolta olevat parit vihittiin kesäkuun puolessavälissä 2008.[187] Jo ennen lakimuutosta oli Kalifornia laillistanut parisuhteen rekisteröinnin ja antanut samaa sukupuolta oleville parille adoptio-oikeuden.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2008 äänestettiin Kaliforniassa samalla myös samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltävän perustuslain lisäyksen kohtalosta. Tämä niin sanottu ”Proposition 8” sai 52 % äänistä. Ehdotuksen mukaan Kalifornian osavaltion perustuslakiin tehdään lisäys, jossa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi. Laki sai äänestäjien enemmistön tuen ja Kaliforniasta tuli näin ollen ensimmäinen alue maailmassa, joka kieltää samaa sukupuolta olevien avioliitot ensin sen laillistettuaan.[188][189] Sen sijaan rekisteröity parisuhde ja adoptio-oikeus säilyvät osavaltiossa laillisina.

Kalifornian korkein oikeus päätti 26. toukokuuta 2009 pitää lainmuutoksen voimassa, mutta samalla oikeus korosti että 18 000 jo avioituneen samaa sukupuolta olevien parin liitto pysyy lainvoimaisena.[190]

Homoliitot tulivat Kaliforniassa taas lainvoimaiseksi kesäkuussa 2013, kun yhdysvaltalainen vetoomustuomioistuin kumosi perjantaina Kalifornian osavaltion päätöksen, joka esti samaa sukupuolta olevia pareja avioitumasta. Kiellon kaataminen seurasi Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden keskiviikkoista päätöstä kumota liittovaltion laki, joka määritteli avioliiton naisen ja miehen väliseksi.[140]

New Jersey[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

New Jerseyssä laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot oikeuden päätöksellä lokakuussa 2013. Osavaltion tuolloinen republikaaninen kuvernööri Chris Christie vastusti oikeuden päätöstä rajusti.[191] Osavaltiossa on ollut käytössä rekisteröity parisuhde vuodesta 2007 alkaen.[192]

Havaiji[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Havaiji laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot marraskuussa 2013 osavaltion kuvernöörin allekirjoittaessa lakimuutoksen. Lakiuudistus oli jo hyväksytty aikaisemmin osavaltion senaatissa äänin 19–4 ja osavaltion edustajainhuoneessa äänin 30–19. Havaijista tuli näin ollen neljästoista osavaltio, joka hyväksyy homoliitot. Havaiji on suosittu häiden viettokohde Yhdysvalloissa, ja lakiuudistuksen uskotaan lisäävän hääturismia. Osavaltio oli laillistanut rekisteröidyn parisuhteen pari vuotta ennen avioliittouudistusta. Osavaltiossa syntynyt ja homoliittoja kannattava Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoi päätöksen jälkeen, että ”olen aina ollut ylpeä siitä että synnyin Havaijilla ja tämänpäiväinen äänestys tekee minusta vielä ylpeämmän”.[193][194][195]

Illinois[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Illinois laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot marraskuussa 2013 osavaltion kuvernöörin allekirjoittaessa lakiuudistuksen. Lakiuudistuksen oli aikaisemmin hyväksynyt osavaltion edustajainhuone äänin 61–54 ja osavaltion senaatti äänin 32–21. Illinois oli kuudestoista samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistanut osavaltio. Osavaltion oli laillistanut rekisteröidyn parisuhteen vuonna 2011. Illinois on väkiluvultaan Yhdysvaltain viidenneksi suurin osavaltio, joten päätös on valtakunnallisestikin merkittävä.[196][197][198]

New Mexico[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

New Mexicossa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin osavaltion korkeimman oikeuden päätöksellä joulukuussa 2013. Muutos astui voimaan välittömästi.[199]

Oregon[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oregonissa laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot 19. toukokuuta 2014, kun Yhdysvaltain liittovaltion piirioikeus päätti, että osavaltion vuonna 2004 perustuslakiin tekemä lisäys avioliiton rajaamisesta vain miehen ja naisen väliseksi on Yhdysvaltain perustuslain vastainen. Oregon alkaa vihkiä homo- ja lesbopareja lokakuussa 2014.[200] Osavaltiossa oli laillistettu rekisteröity parisuhde vuonna 2008.[201]

Pennsylvania[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pennsylvaniassa laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot 20. toukokuuta 2014 kun Yhdysvaltain liittovaltion piirioikeus päätti, että osavaltion avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi rajaava laki on Yhdysvaltain perustuslain vastainen.[202] Pennsylvania ei ollut koskaan laillistanut rekisteröityä parisuhdetta. Se oli myös Yhdysvaltain koillisosien viimeinen osavaltio jossa laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot.[203]

Korkeimman oikeuden päätös syksyllä 2014[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain korkein oikeus käytännössä laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot maan kymmenessä osavaltiossa lokakuussa 2014. Viisi osavaltiota, joissa valitustuomioistuin oli todennut niissä olevan homoliittokiellon olevan perustuslainvastainen, oli vedonnut korkeimpaan oikeuteen homoliittokiellon säilyttämisen puolesta. Korkein oikeus kuitenkin kieltäytyi ottamasta kantaa asiaan ja näin ollen valitustuomioistuimen päätös voimaan. Viisi osavaltiolta joutuivat tämän jälkeen alkamaan myöntää samaa sukupuolta oleville pareille avioliittolupia. Nämä viisi osavaltiota olivat; Wisconsin, Indiana, Oklahoma, Virginia ja Utah. Näiden kanssa samoihin valitustuomioistuinten tuomiopiireihin kuuluvat Colorado, Kansas, Pohjois-Carolina, Etelä-Carolina, Länsi-Virginia ja Wyoming joutuivat myös alkamaan myöntää avioliittolupia. Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivien osavaltioiden määrä tuli korkeimman oikeuden päätöksen myötä kasvamaan kolmeenkymmeneen.[204][205] Joulukuuhun 2014 mennessä samaa sukupuolta olevien avioliitot olivat tulleet vetoomustuomioistuimen päätöksillä laillisiksi Alaskassa, Arizonassa, Idahossa, Montanassa ja Nevadassa. Tuolloin 35:ssä maan osavaltiossa sekä maan pääkaupungissa olivat samaa sukupuolta olevien avioliitot tulleet laillisiksi. Tämän lisäksi asiasta oli käynnissä oikeusjuttu seitsemässä osavaltiossa: Arkansasissa, Floridassa, Kentuckyssa, Louisianassa, Mississippissä, Missourissa ja Texasissa.[206][207]

Guam[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Guamista tuli kesäkuussa 2015 ensimmäinen Yhdysvaltain territorio, joka laillisti sukupuolineutraalin avioliiton saaren alueellisen tuomioistuimen päätöksellä.[208]

Korkeimman oikeuden päätös kesäkuussa 2015[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti 26. kesäkuuta 2015, että Yhdysvaltain osavaltioilla ei ole maan perustuslain nojalla oikeutta kieltää homoparien avioliitto-oikeutta. Korkein oikeus äänesti päätöksestä äänin 5–4. Ennen päätöstä homoliitot olivat laillisia 36 osavaltiossa, pääkaupungissa Washingtonissa sekä Guamissa.[209][210]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Supreme Court Approves Same-Sex Marriages
 2. Mathew Kuefler: The Marriage Revolution in Late Antiquity: The Theodosian Code and Later Roman Marriage Law. Journal of Family History, 2007, nro 32, s. 343-370. Artikkelin verkkoversio Viitattu 17.12.2014. (englanniksi)
 3. Eduskunta hyväksyi avioliittolain muuttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen äänin 101-90 Eduskunta. Viitattu 17.12.2014.
 4. Eero Nurmi: Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta 12.12.2014. Yle Uutiset. Viitattu 12.12.2014.
 5. Laki avioliittolain muuttamisesta Finlex. Viitattu 21.8.2015.
 6. Merja Siirilä: Aito avioliitto -yhdistys kampanjoi uuden avioliittolain muuttamiseksi – Seinäjoen seurakunta keskeytti lappujen jakamisen tiloissaan 12.5.2015. Yle Uutiset. Viitattu 7.7.2015.
 7. Eduskunta hylkäsi sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista koskevan kansalaisaloitteen www.eduskunta.fi. Viitattu 1.3.2017.
 8. Dutch Legislators Approve Full Marriage Rights for Gays NYTimes.com. 13.9.2000. The New York Times. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 9. Same-Sex Dutch Couples Gain Marriage and Adoption Rights NYTimes.com. 20.12.2000. The New York Times. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 10. Netherlands Forces Homosexual ‘Marriage’ on Aruba
 11. Marriages and partnership registrations; key figures 1.10.2010. Centraal Bureau voor de Statistiek. Viitattu 15.8.2011. (hollanniksi)
 12. Argentina legalizes gay marriage in historic vote
 13. Argentiina hyväksyi ensimmäisenä Etelä-Amerikan maana homoliitot HS.fi. 15.7.2010. Helsingin Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 14. Government of Australia: Marriage Survey
 15. Australia same-sex marriage bill passes Senate hurdle
 16. Samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksyttiin Australian parlamentissa
 17. Australia legalises same-sex marriage
 18. Equal Marriage for same-sex couples
 19. BBC: Belgium passes gay adoption law
 20. Katolinen Brasilia sallii samaa sukupuolta olevien liitot
 21. Brazilian Gay Unions Must Be Registered As Marriages, Court Rules
 22. BBC: Costa Rica Supreme Court rules against same-sex marriage ban
 23. Ecuador's highest court legalizes same-sex marriage
 24. Spain approves liberal gay marriage law
 25. Euronews: Conservative mayor presides over gay wedding
 26. Spanish bishops decry legislation weakening marriage
 27. SouthAfrica.info:SA legalises gay marriage
 28. The Washington Post: Same-Sex Marriage Law Takes Effect in S. Africa
 29. Irlanti hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain
 30. Irlantilaiset äänestävät tasa-arvoisesta avioliittolaista
 31. Same-sex marriage is now legal in Republic of Ireland 16.11.2015. BBC. Viitattu 16.11.2015. (englanniksi)
 32. Iceland passes gay marriage law in unanimous vote 11.6.2010. Reuters. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 33. Islanti hyväksyi homoavioliitot yksimielisesti Iltalehti. 13.6.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 34. Islannin pääministeri naimisiin ensimmäisten homoparien joukossa Aamulehti. 22.6.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 35. Los Angeles Times: Married gays win Israeli court ruling
 36. Usa Today: Israeli high court orders gay marriage recognition
 37. JewishPress: Israeli Court allows Israel most celebrated gay couple to divorce
 38. The Jerusalem Post: Court Lesbians can adopt partner's kids
 39. Legal ruling will allow gay men to adopt partner’s child
 40. The Jerusalem Post: High Court orders Israel to recognize gay adoption of child born through surrogacy
 41. Haaretz: AG okays wider adoption rights for same-sex couples sex-couple
 42. The Atlantic: Forget Marriage Equality; Israeli Gays Want Surrogacy Rights
 43. Haaretz poll finds 70% of Israelis support equality for gay community
 44. Gay marriage in Austria approved by Constitutional Court
 45. Austrian Constitutional Court Lifts Ban on Adoptions by Same-Sex Couples
 46. Austrian court rules to allow same-sex adoptions
 47. Itävaltaan sukupuolineutraali avioliitto oikeuden päätöksellä
 48. Chesters, Graeme & Jennings, Sally: Culture Wise Canada. Survival Books, 2007. ISBN 978-1-905303-21-2.
 49. CBC News Interactive: Same-sex marriage in Canada
 50. YLE: Kolumbia hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot
 51. Luxembourg passes same-sex marriage and adoption bill in landslide vote
 52. Malta votes to legalise same-sex marriage by 66-1
 53. Gay marriage becomes legal in Malta
 54. Mexico supreme court judge urges states to legalize gay marriage
 55. Mexico's president proposes allowing same sex marriage nationally
 56. México sallii homojen avioliitot ensimmäisenä Latinalaisessa Amerikassa yle.fi. 21.12.2009. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 57. Same-sex marriages now OK in Mexico City CBC News. 4.3.2010. The Canadian Press. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 58. Meksikon pääkaupunki hyväksyi homoparien adoptio-oikeuden 17.8.2010. Ilta-Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 59. Avilés Allende, Carlos: Ratifica Corte: bodas gay, válidas en el país El Universal. 10.8.2010. Viitattu 19.10.2010. (espanjaksi)
 60. Same-sex marriages put on hold in Cancun resort areas
 61. Revocan anulación de bodas gay en QRoo
 62. BBC News: Mexican state of Coahuila approves same-sex marriage
 63. Mexico state of Chihuahua officially approves same-sex marriage
 64. Acapulco holds mass gay wedding on beach
 65. Está suspendido el matrimonio igualitario en Zihuatanejo; Registro Civil
 66. Lawmakers In Nayarit, Mexico Approve Gay Marriage Bill
 67. Mexido Supreme Court legalizes gay marriage Jalisco state
 68. First same-sex couples married in Puerto Vallarta
 69. Mexico: Campeche Becomes 7th State with Same-sex Marriage
 70. Mexico: Sonora Becomes the 8th State to Give Same-sex Marriages the Green Light
 71. Reitera Estado, parejas gay sí requieren de amparo para casarse
 72. Ahora sí, Michoacán entre los 8 estados que permiten matrimonios igualitarios
 73. Colima aprueba matrimonio igualitario
 74. Aprueba congreso matrimonios igualitarios y protestan grupos conservadores
 75. Morelos promulga #MatrimonioIgualitario
 76. Suprema Corte avala el matrimonio igualitario en Chiapas
 77. Corte able puerta a matrimonios gay en Puebla
 78. AlfaMedios: Matrimonio iquilitario una realidad en Baja California
 79. Legalizan matrimonio igualitario en Nuevo León
 80. SCJN avala matrimonios gay en Nuevo León
 81. La Corte invalida definición del matrimonio en Aguascalientes
 82. Suprema Corte declara inconstitucional negar matrimonio gay en Aguascalientes
 83. Esperan la publicación de decreto sobre bodas igualitario
 84. Periódico Oficial del Estado publica reformas sobre matrimonio igualitario
 85. Norja teki homo- ja heteroliitoista tasa-arvoisia yle.fi. 1.11.2008. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 86. Norjan kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen
 87. Portugali sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliitot Iltalehti. 18.5.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 88. Reuters: Portugal parliament overturns veto on adoption by gay couples
 89. Ranskan homoliitot saivat viimeisen sinetin
 90. [1]
 91. MTV3: Ranska hyväksyi homoliitot
 92. Sweden allows same-sex marriage 2.4.2009. BBC News. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 93. Ruotsi sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot 1.4.2009. Kaleva. Viitattu 19.10.2010.
 94. Church of Sweden says yes to gay marriage The Local. 22.10.2009. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 95. Same-sex marriage bill clears German upper house
 96. Germany's first same-sex marriages expected in October
 97. Saksa hyväksyi sukupuolineutraalin avioliiton
 98. Germany's Bundestag passes bill on same-sex marriage
 99. Germans not opposed to same sex marriage
 100. Mitä yhteistä on Espanjalla, Argentiinalla ja Etelä-Afrikalla? – homoilla ja lesboilla oikeus avioliittoon 7.6.2015 YLE Uutiset
 101. Heikkilä, Markus: Sloveniassa äänestettiin kumoon tasa-arvoinen avioliittolaki Helsingin Sanomat. 20.12.2015. Viitattu 21.12.2015.
 102. Tanska hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain Helsingin Sanomat. 7.6.2012. Sanoma News. Viitattu 7.6.2012.
 103. Homopareille adoptio-oikeus Tanskassa
 104. Danish lawmakers approve church weddings for same-sex couples
 105. Tanska hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain
 106. Parliament in Greenland unanimously approves same-sex marriage
 107. Täällä parlamentti hyväksyi homoliitot yksimielisesti – ”Voi olla ylpeä”
 108. Greenland Follows Europe and Votes to Legalise Same-Sex Marriage
 109. Faroe Islands says yes to same-sex marriage
 110. Danish Parliament Ratifies Faroe Islands’ Same-sex Marriage Law
 111. 1. juli 2017: Nú kunnu samkynd giftast
 112. HS: Taiwanista ensimmäinen Aasian maa, joka hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot
 113. ESS: Taiwan hylkäsi samaa sukupuolta olevien avioliitot kansanäänestyksessä
 114. Taipei Times: Marriage law ‘cannot contradict’ ruling
 115. Taiwan hyväksyi homoavioliitot ensimmäisenä maana Aasiassa – Presidentti: Rakkaus voitti Yle, 2019
 116. Tahdon! – Lukuisat pariskunnat solmivat avioliiton homoliitot sallineessa Taiwanissa heti ensimmäisenä päivänä
 117. YLE: Uruguay laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot
 118. BBC: Uruguay approves gay civil unions
 119. CNN: Uruguay's senate approves same-sex marriage bill
 120. Guardian: Uruguay legalises same-sex marriage
 121. Uusi-Seelanti laillisti homoliitot
 122. Perry, Nick: New Zealand Gay Marriage: Lawmakers Approve Marriage Equality Bill Huffington Post. 17.4.2013. Viitattu 22.11.2013. (englanniksi)
 123. Britannia laillistaa homoliitot
 124. Same-sex marriage becomes law in England and Wales
 125. Englannissa vihitään ensimmäiset homo- ja lesboparit
 126. Scotland's same-sex marriage bill is passed
 127. Island gives same-sex marriage the green light - but none of its 48 residents are gay
 128. Guardian: Same-sex marriage to become legal from Friday in Isle of Man
 129. Gibraltarlaws.gov (PDF
 130. Same-sex marriage in Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
 131. This tiny island just passed same-sex marriage
 132. Falklands plans to celebrate same sex marriage Bill next April 27
 133. Guernsey States finalise same-sex marriage law
 134. Landmark same-sex ruling
 135. Bermuda to ban same-sex marriage months after it was legalised
 136. Bermuda top court reverses government's gay marriage ban
 137. Equal marriage legislation passed by Jersey politicians
 138. Law liberalising abortion and same-sex marriage in NI passes final stage
 139. An Act To define and protect the institution of marriage 21.9.1996. United States Government Printing Office. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 140. a b Katriina Töyrylä: Homopareille merkittävä voitto Yhdysvalloissa 26.6.2013. Yle. Viitattu 30.7.2013.
 141. Maine voters reject gay-marriage law guardian.co.uk. 4.11.2009. The Guardian. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 142. Minnesota becomes first state to reject constitutional amendment to ban gay marriage
 143. Results for Constitutional Amendments
 144. Yhdysvaltain korkein oikeus: homoilla oikeus avioliittoon koko maassa
 145. Coquille Indians Legalize Same-Sex "Marriage" Life Site News. 25.8.2008. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 146. Council of Michigan Indian tribe OKs gay marriage
 147. CNN: Same-sex couples ready to make history in Massachusetts
 148. Connecticutissa hyväksyttiin homoliitot yle.fi. 11.10.2008. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 149. Gay Marriage Is Ruled Legal in Connecticut
 150. Connecticut's First Same-Sex Unions Proceed Civilly
 151. Nyt kolmaskin osavaltio hyväksyi homoliitot USA:ssa Uusi Suomi. 3.4.2009. Viitattu 19.10.2010.
 152. Vermont salli homoliitot HS.fi. 7.4.2009. Helsingin Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 153. Gay Rights Groups Celebrate Victories in Marriage Push
 154. Yhdysvalloissa kuudes osavaltio hyväksyi homoliitot yle.fi. 4.6.2009. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 155. Washington D.C. sallii homojen avioliitot yle.fi. 16.12.2009. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 156. Urbina, Ian: Gay Marriage Is Legal in U.S. Capital NYTimes.com. 3.3.2010. The New York Times. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 157. New York Allows Same-Sex Marriage, Becoming Largest State to Pass Law
 158. New York sallimassa homoliitot
 159. The New York Times: New York to Back Same-Sex Unions From Elsewhere
 160. Homoavioliitot hyväksyttiin Mainessa yle.fi. 6.5.2009. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 161. Maine rejects same-sex marriage law 5.11.2009. CNN. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 162. David Sharp: Gay marriage supporters aiming for 2012 referendum Portland Press Herald. 30.7.2011. MaineToday Media. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 163. David Sharp: Same-sex marriage supporters in Maine seek new referendum 1.7.2012. Boston.com. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 164. It's on: Same-sex marriage supporters give it another try in Maine Sun Journal. 26.1.2012. James R. Costello Sr.. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 165. Judy Harrison: Secretary of state says same-sex marriage will be on the ballot Bangor Daily News. 23.2.2012. Richard J. Warren. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 166. Mainelaiset hyväksyivät homoliitot, coloradolaiset marihuanan
 167. 2012 General Election results for Maine
 168. Huffington Post: Washington Approves Gay Marriage In Referendum 74 Vote
 169. Referendum Measure No. 74 Concerns marriage for same-sex couples
 170. Governor Gregoire Signs Legislation Giving Legal Rights to Domestic Partners
 171. A Washington State Indian Tribe Approves Same-Sex Marriage
 172. Maryland upholds same-sex marriage law
 173. Unofficial 2012 Presidential General Election results for All State Questions
 174. Gansler says Md. could recognize same-sex marriages
 175. Domestic Partnerships Defined in Maryland
 176. Rhode Island legalizes same-sex marriage
 177. Rhode Island on track to be 10th state to allow gay marriage
 178. Lincoln Chafee, Rhode Island Governor, Declares State Will Recognize Out-Of-State Gay Marriages
 179. Rhode Island becomes 10th US state to back gay marriage
 180. RI Now 10th State to Allow Gay Marriage
 181. Same-sex marriage bill clears House, heads to Senate
 182. BREAKING: Delaware Becomes 11th State With Marriage Equality
 183. Myös Delawaren osavaltio sallii homoliitot
 184. Minnesota House approves gay marriage bill after two-hour debate
 185. Minnesota Legalized Gay Marriage: Gov. Mark Dayton Signs Bill Into Law
 186. Oikeus: Kalifornia sallii homoavioliitot HS.fi. Helsingin Sanomat. Viitattu 15.5.2008.
 187. First California gay couples wed 17.6.2008. BBC News. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 188. Fernandez, Elizabeth: Thousands in S.F. march to protest Prop. 8 SFGate. 8.11.2008. Hearst Communications. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 189. El matrimonio gay regresa al Tribunal Supremo de California, El País, 6.3.2009
 190. Kalifornian homoliittokielto pysyy voimassa HS.fi. 26.5.2009. Helsingin Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 191. As Gays Wed in New Jersey, Christie Ends Court Fight
 192. State of New Jersey: Civil Union Act
 193. Hawaii Senate votes to legalise same-sex marriage
 194. Gay marriage clears another statehouse hurdle in Hawaii
 195. Havaiji päätti sallia homoliitot
 196. Illinois lawmakers clear way for same-sex marriage
 197. Illinoisista tuli Yhdysvaltain kuudestoista homoliitot salliva osavaltio
 198. Gov. Quinn signs civil union bill into law
 199. New Mexico Becomes 17th State to Allow Gay Marriage
 200. Oregon gay marriage ban struck down by federal judge; same-sex marriages begin
 201. Ruling Allows Legal Status for Partners of Same Sex
 202. CNN: Federal judge rules same-sex marriage ban in Pennsylvania is unconstitutional
 203. Pennsylvania stands alone on yet another issue
 204. YLE: Näkökulma: Homoliitot laillistuvat Yhdysvalloissa keittiön kautta
 205. YLE: Oikeuden päätös mahdollistaa homoavioliitot suurimmassa osassa Yhdysvaltoja
 206. States Have Legal Same-Sex Marriage
 207. CNN: Same-Sex Marriage Fast Facts
 208. Guam becomes first US territory to recognise same-sex marriage
 209. USA:n korkein oikeus hyväksyi homoliitot
 210. USA:n korkein oikeus hyväksyi homoliitot: Historiallinen päätös syntyi äänin 5–4

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Samaa sukupuolta olevien avioliitto.