Samaa sukupuolta olevien avioliitto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
  Avioliitto laillinen
  Muualla solmittu avioliitto laillinen
  Liittovaltiotasolla osittain laillista
  Ei rangaistusta, avioliitto ja rekisteröity suhde ei laillinen

Samaa sukupuolta olevien avioliitto tarkoittaa samaa sukupuolta olevien kesken solmittua avioliittoa. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on suuressa osassa maailmaa juridisesti mahdoton, koska avioliitto on lainsäädännössä määritelty ainoastaan eri sukupuolta oleville pareille. Samaa sukupuolta olevien avioliiton mahdollistavaa avioliittolakia nimitetään myös sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi, joka merkitsee sitä, että puolisoiden sukupuolilla ei ole avioliittomahdollisuuden kannalta merkitystä. Laista puhutaan Suomessa myös kansalaisaloitteen nimen mukaan tasa-arvoisena avioliittolakina.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat laillistaneet Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kanada, Kolumbia, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tanska (mukaan luettuina Grönlanti ja Färsaaret), Taiwan, Uruguay, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat. Sen lisäksi sen ovat laillistaneet Britannian kruununalusmaat Mansaari, Guernsey ja Jersey sekä useat Britannian merentakaisiin alueisiin kuuluvat alueet. Myös monissa Meksikon osavaltiossa samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillistettu. Israel hyväksyy muualla solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot, vaikka siellä itsessään tällainen vihkiytyminen ei ole mahdollista.[1] Alankomaihin kuuluvat Aruba, Curaçao ja Sint Maarten hyväksyvät Alankomaissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Meksikossa hyväksytään kaikki toisessa Meksikon osavaltiossa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset historialliset maininnat samaa sukupuolta olevien liittojen vihkiseremonioista löytyvät antiikin Roomasta. Keisari Neron on väitetty naineen yhden miespuolisista orjistaan. Myös keisari Elagabalus nai kaarialaisen miesorjansa nimeltä Hierocles. Vaikka historioitsijoilla on yksimielisyys siitä, että samaa sukupuolta olevien avioliittoja esiintyi antiikin Roomassa, niiden yleisyys ja luonne ovat vielä epäselviä nykypäivän tutkijoille. Vuonna 342 keisarit Constantius II ja Constans asettivat lain, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat avioliitot olivat kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla.[2]

Suomi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen niin, että samaa sukupuolta olevat parit voivat jatkossa solmia avioliiton. Lakialoitteen muuttamiseen tähtäävä Tahdon2013-kansalaisaloite sai toisessa äänestyksessä taakseen 101 kansanedustajaa 90 kansanedustajan äänestäessä kansalaisaloitetta vastaan. Laki astui voimaan 1. maaliskuuta 2017.[3][4]

Lakimuutoksen kumoamiseksi aloitettiin keväällä 2015 ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta”.[5] Aloite eteni eduskuntaan, joka hylkäsi sen äänestyksessä helmikuussa 2017 äänin 120–48.[6]

Alankomaat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Miesparin vihkitilaisuus Amsterdamissa 2001

Alankomaissa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin 1. huhtikuuta 2001 ensimmäisenä maana maailmassa. Lainmuutos oli hyväksytty syyskuussa 2000 maan parlamentin alahuoneessa 109 edustajan ollessa lainmuutoksen kannalla ja 33 sitä vastaan. Parlamentin ylähuone eli senaatti äänesti lainmuutoksen puolesta joulukuussa 2000 selvällä enemmistöllä. Vain kristilliset puolueet olivat lainmuutosta vastaan. Samalla Alankomaista tuli ensimmäinen maa maailmassa, joka antoi samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeuden.[7] [8] Alankomaihin kuuluvilla Aruballa, Curaçaolla ja Sint Maartenilla samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät ole toistaiseksi laillisia; tosin ne kaikki joutuvat Alankomaiden korkeimman oikeuden päätöksen perusteella hyväksymään Alankomaissa solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot.[9]

Vuonna 2008 1,9 % ja 2009 1,8 % solmituista avioliitoista oli samaa sukupuolta olevien liittoja. Naisparien väliset avioliitot (2008 yksi prosentti kaikista avioliitoista; 2009 1,1 %) ovat yleisempiä kuin miesparien liitot (2008 0,9 %; 2009 0,8 %).[10]

Argentiina[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Argentiinasta tuli heinäkuussa 2010 kymmenes maa maailmassa ja ensimmäinen maa Latinalaisessa Amerikassa, joka laillisti valtakunnan tasolla samaa sukupuolta olevien avioliitot. Lainmuutos sai sekä edustajainhuoneen että senaatin tuen taakseen, ja sillä oli myös Argentiinan presidentin Cristina Fernandezin tuki. Avioliitto on mahdollinen vain Argentiinan kansalaisille sekä maassa pysyvällä oleskeluluvalla asuville. Argentiina antoi samalla samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeuden. Katolinen kirkko on yhdessä evankelisten kristittyjen kanssa vastustanut lakiuudistusta kiivaasti. Ennen lainmuutosta parisuhteen rekisteröinti oli ollut mahdollista joissakin osissa Argentiinaa.[11][12]

Australia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Australian hallitus järjesti 12. syyskuuta – 7. marraskuuta 2017 pitkän väännön jälkeen äänestäjilleen postiäänestyksen (postal survey) jossa se kysyi pitäisikö avioliittolaki muuttaa sukupuolineutraaliksi (Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?). Kansanäänestykseen osallistui 79,52 % äänioikeutetuista ja äänestäjistä 61,6 % kannatti lakimuutosta.[13] Australian senaatti äänesti lakimuutoksen puolesta 29. marraskuuta 2017 äänin 43–12.[14] Australian edustajainhuone hyväksyi lain 7. joulukuuta äänin 145–4.[15] Ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot voitiin vihkiä 9. tammikuuta 2018 alkaen.[16]

Belgia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Belgiasta tuli 30. tammikuuta 2003 toinen maa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot. Samoin kuin Alankomaissa, tämän teki mahdolliseksi se, että kristillisdemokraatit (jotka kuuluvat niin Alankomaiden kuin Belgiankin suurimpiin puolueisiin) olivat silloin oppositiossa. Adoptio-oikeus ei vielä tuolloin kuulunut samaa sukupuolta olevien parien oikeuksiin, mutta lakia muutettiin vuonna 2006. Alun perin Belgia suostui vihkimään ulkomaisia samaa sukupuolta olevia pareja vain, jos myös heidän kotimaansa hyväksyvät samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakia kuitenkin muutettiin 2004, ja nykyisin Belgia suostuu vihkimään pariskunnat, jotka ovat olleet maassa vähintään kolme kuukautta.[17][18]

Brasilia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Brasiliassa oikeuslaitosta valvova kansallinen oikeusneuvosto linjasi vuonna 2013, että samaa sukupuolta olevia pareja ei voida kohdella epätasa-arvoisesti avioliittolupia myönnettäessä, vaan maistraattien on pyydettäessä kirjattava rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Ennen lakimuutosta neljätoista Brasilian 27 osavaltiosta oli laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliitot. Jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä oli maassa laillistettu rekisteröity parisuhde.[19][20]

Chile[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Chilessä laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot 7. joulukuuta 2021 maan parlamentin kummankin kamarien äänestettyä lainmuutoksen puolesta. Lakimuutos tuo myös samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeudet. Chilessä oli laillistettu rekisteröity parisuhde vuonna 2015.[21] [22] Myös Chilen presidentti Sebastián Piñera tuki lainmuutosta ja allekirjoitti lain 9. joulukuuta 2021. Lainmuutos julkaistiin Chilen virallisessa lehdessä Diario Oficial 10. joulukuuta ja lakimuutos tuli voimaan 90 päivää sen jälkeen eli 10. maaliskuuta 2022.[23]

Costa Rica[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Costa Rican korkein oikeus linjasi elokuussa 2018 syrjiväksi ja perustuslain vastaiseksi lain, joka kieltää samaa sukupuolta olevien avioliiton. Oikeus antoi hallitukselle 18 kuukautta aikaa muuttaa lakia, minkä jälkeen samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltävä lainsäädäntö lakkaa automaattisesti olemasta voimassa, vaikka lainsäädäntöä ei muutettaisikaan. Costa Rica on ensimmäinen Keski-Amerikan maa, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[24] Samaa sukupuolta olevian avioliitot tulivat maassa laillisiksi 26. toukokuuta 2020.[25]

Ecuador[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin Ecuadorissa kesäkuussa 2019 maan korkeimman oikeuden päätöksellä. Maasta tuli näin viides Etelä-Amerikan maa joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[26]

Espanja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Espanja laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 3. heinäkuuta 2005. Lakimuutos tuli mahdolliseksi Espanjan valtapuolueen vaihtuessa konservatiiveista sosialisteihin. Uusi pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero ajoi voimakkaasti yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten helpompaa avioeroa ja samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Vaikka mielipidetiedustelujen mukaan selkeä enemmistö espanjalaisista tuki lakialoitetta, lakialoitteesta nousi yhteiskunnassa kova myrsky maan vaikutusvaltaisen katolisen kirkon vastustaessa kiivaasti lakiuudistusta. Ensimmäisen vuoden aikana noin 4 500 samaa sukupuolta olevaa avioparia kuitenkin vihittiin. Lain mukana samaa sukupuolta olevat parit saivat myös adoptio-oikeuden. Maassa voidaan vihkiä myös ulkomainen pariskunta, jos kummallakin on laillinen oleskelulupa Espanjassa.[27][28][29]

Etelä-Afrikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli Etelä-Afrikassa lailliseksi 30. marraskuuta 2006. Laki oli hyväksytty Etelä-Afrikan parlamentissa aikaisemmin samassa kuussa. Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin oli antanut päätöksellään 1. joulukuuta 2005 parlamentille aikaa tasan vuoden eli päivämäärän 1. joulukuuta 2006, johon mennessä samaa sukupuolta olevien parien naimisiinmeno tuli mahdollistaa. Näin Etelä-Afrikasta tuli viides maa maailmassa ja ensimmäinen maa Afrikassa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot.[30][31]

Irlanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Irlanti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 22. toukokuuta 2015 pidetyssä kansanäänestyksessä. Kansanäänestyksessä yli 60 % äänestäjistä kannatti lainmuutosta. Myös äänestysvilkkaus nousi poikkeuksellisen korkealle. Irlannista tuli ensimmäinen maa maailmassa, joka hyväksyi samaa sukupuolta olevat avioliitot kansanäänestyksen perusteella. Maan perinteisesti vaikutusvaltainen katolinen kirkko on vastustanut lakimuutosta.[32] [33] Laki tuli voimaan 16. marraskuuta 2015.[34]

Islanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Islannista tuli kesällä 2010 kolmas Pohjoismaa joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakiuudistus hyväksyttiin maan parlamentissa 11. kesäkuuta 2010 yksimielisesti äänin 49–0. Lainmuutos tuli voimaan 27. kesäkuuta 2010. Ennen lakimuutossa maassa oli voimassa rekisteröity parisuhde vuodesta 1996 alkaen, jonka avioliitto korvaa.[35][36]

Islannin pääministeri Jóhanna Sigurðardóttir meni ensimmäisten joukossa naimisiin kumppaninsa kanssa heti lainmuutoksen tultua voimaan.[37]

Israel[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Israelissa laillistettiin Israelin ulkopuolella solmitut samaa sukupuolta olevien avioliitot marraskuussa 2006 maan korkeimman oikeuden päätöksellä. Oikeusjuttu alkoi kun Israelin sisäministeriö kieltäytyi vaihtamasta Kanadassa naimisiin menneen miesparin statusta naimattomasta naimisissa olevaksi. Israelin sisällä samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole vieläkään mahdollista mennä laillisesti naimisiin, sillä Israelissa perheasiat, kuten avioliitot ja avioerot kuuluvat uskonnollisten tuomioistuinten vallan alle, eikä siviilivihkimisiä maassa tunneta.[38][39] Vuonna 2012 Israelissa uskonnollinen oikeus myönsi ensimmäisen kerran samaa sukupuolta olevalle parille avioeron.[40] Maan korkein oikeus on myös tehnyt useita päätöksiä samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuksien puolesta.[41][42][43][44] Kohdunvuokraus miespareille ei ole maassa laillista, mutta lukuisat miesparit ovat vuokranneet kohdun ulkomailta.[45] Selvä enemmistö israelilaisista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta, oikeutta adoptioon ja kohdunvuokraukseen.[46]

Itävalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Itävallan perustuslakituomioistuin päätti 5. joulukuuta 2017, että lainsäädäntö, joka kieltää samaa sukupuolta olevien avioliitot, on maan perustuslain vastainen. Päätöksen myötä samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 1. tammikuuta 2019 alkaen. Itävallassa on ollut laillinen rekisteröity parisuhde vuodesta 2010 alkaen. Oikeuden päätöksen mukaan rekisteröity parisuhde säilyy laillisena, mutta siitäkin tulee sukupuolineutraali.[47] Maassa oli jo vuonna 2016 laillistettu perustuslakituomioistuimen päätöksellä samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus.[48][49] Itävalta on ensimmäinen Euroopan maa, jossa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulevat lailliseksi oikeuden päätöksellä.[50]

Kanada[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aviopari Kanadassa vuonna 2004

Samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin Kanadassa liittovaltiotasolla 20. heinäkuuta 2005. Oikeuden päätöksillä ne oli jo laillistettu kahdeksassa Kanadan kymmenestä provinssista sekä yhdessä Kanadan territoriossa ennen kuin laki tuli voimaan liittovaltiotasolla. Näissä provinsseissa asui peräti noin 90 % Kanadan väestöstä, joten merkittävää muutosta laki ei tuonut tilanteeseen. Lain tullessa voimaan Kanadassa oli jo yli 3 000 samaa sukupuolta olevaa avioparia. Kanadan provinsseista samaa sukupuolta olevien avioliitto oli tullut lailliseksi Ontariossa 10. kesäkuuta 2003, Brittiläisessä Kolumbiassa 8. heinäkuuta 2003, Quebecissä 16. maaliskuuta 2004, Yukonissa 14. heinäkuuta 2004, Manitobassa 16. syyskuuta 2004, Nova Scotiassa 24. syyskuuta 2004, Saskatchewanissa 5. marraskuuta 2004, Newfoundlandissa ja Labradorissa 21. joulukuuta 2004 ja New Brunswickissa 23. kesäkuuta 2005.[51][52]

Kolumbia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kolumbia laillisti avioliitot huhtikuussa 2016 maan perustuslakituomioistuimen päätöksellä. Maasta tuli näin Etelä-Amerikan neljäs samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistava maa.[53]

Luxemburg[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luxemburg laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot kesäkuussa 2014. Lainmuutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Äänestys laista hyväksyttiin maan parlamentissa äänin 56–4. Samalla maassa annettiin myös adoptio-oikeudet samaa sukupuolta oleville pareille. Maassa oli voimassa vuodesta 2004 ollut laki rekisteröidystä parisuhteesta.[54] Luxemburg oli viimeinen Benelux-maa joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot.

Malta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maltan parlamentti laillisti samaa sukupuolta avioliitot äänin 66-1. Saarivaltiossa oli ollut rekisteröity parisuhde ja samaa sukupuolta olevien parien adoptio laillisia jo vuodesta 2014.[55] Lakimuutos tuli voimaan 1. syyskuuta 2017.[56]

Meksiko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tummansinisellä merkityissä osavaltioissa samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat laillisia.

Meksikossa avioliitto- ja avioerolainsäädäntö kuuluvat Yhdysvaltain tapaan osavaltiotasolle. Meksikon korkein oikeus kuitenkin päätti 19. heinäkuuta 2015, että lait, joissa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi, ovat maan perustuslain vastaisia ja kehotti maan osavaltioita päivittämään lakinsa. Päätöksen myötä samaa sukupuolta olevat parit voivat hakea avioliittolupaa oikeudesta vaikka heidän kotiosavaltionsa ei olisikaan laillistanut liittoja.[57] Toukokuussa 2016 Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto ehdotti sukupuolineutraalia avioliittolakia koko maahan.[58]

México

Meksikon pääkaupungista Méxicosta tuli joulukuussa 2009 ensimmäinen hallintoalue Latinalaisessa Amerikassa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Lakiuudistus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa äänin 39–20. Lainmuutos tuli voimaan maaliskuussa 2010.[59][60] Elokuussa 2010 Meksikon korkein oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus on kaupungissa laillista.[61] Elokuussa 2010 myös Meksikon korkein oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan pääkaupungissa solmitut avioliitot ovat lainvoimaisia koko maassa.[62]

Quintana Roo

Quintana Roosta tuli toukokuussa 2012 toinen Meksikon hallintoalueista, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Koko vyyhti sai alkunsa marraskuussa 2011 Lázaro Cárdenasin kunnan myöntäessä avioliittoluvan samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle. Avioliittoluvan myöntämisperuste oli, ettei osavaltion avioliittolainsäädännössä varsinaisesti vaadita avioparin kuuluvan eri sukupuoliin. Tammikuussa 2012 osavaltion valtiosihteeri kuitenkin kielsi samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimisen tulevaisuudessa. Kaksi samaa sukupuolta olevien avioliittoa mitätöitiin Quintana Roon kuvernöörin päätöksellä huhtikuussa 2012. Toukokuussa osavaltion valtiosihteeri kuitenkin purki mitätöinnit ja ilmoitti, että osavaltio sallii myös tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevien parien avioitumisen.[63][64]

Coahuila

Coahuilasta tuli syyskuussa 2014 kolmas alue Meksikossa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Sen laillisti osavaltion kongressi. Samalla osavaltiossa laillistettiin samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus.[65]

Chihuahua

Chihuahuasta tuli kesäkuussa 2015 neljäs Meksikon alue, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot.[66]

Guerrero

Guerrerosta tuli heinäkuussa 2015 viides alue Meksikossa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot. Päätös seurasi Meksikon korkeimman oikeuden päätöstä.[67] Guerrerossa samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät olleet enää laillisia maaliskuussa 2017.[68]

Nayarit

Nayaritin osavaltio laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot joulukuussa 2015. Osavaltion parlamentti äänesti lainmuutoksen puolesta äänin 26-1.[69]

Jalisco

Jaliscossa laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot tammikuussa 2016 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä.[70] Ensimmäiset samaa sukupuolta olevat parit pääsivät naimisiin huhtikuussa 2016.[71]

Campeche

Campeche laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot toukokuussa 2016. Osavaltion kongressi äänesti Campechen kuvernöörin ehdottaman lain puolesta äänin 34-1.[72]

Sonora

Sonoran osavaltio laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot toukokuussa 2016 osavaltion väestörekisterin johtajan ilmoittaessa, että samaa sukupuolta olevien pariskuntien ei tarvitse enää hakea hakea avioliittolupaa oikeudesta avioliitolleen.[73] Kuitenkin viikkoa myöhemmin osavaltion kuvernööri kielsi päätöksen.[74]

Michoacán

Michoacánissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 23. kesäkuuta 2016. Tätä ennen osavaltion parlamentti oli äänestänyt äänin 27-0 lainmuutoksen puolesta.[75]

Colima

Colimassa osavaltion parlamentti laillisti yksimielisesti samaa sukupuolta olevien avioliitot 25. toukokuuta 2016. Avioliitto tuli lailliseksi seuraavassa kuussa.[76][77]

Morelos

Morelosissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi heinäkuussa 2016.[78]

Chiapas

Chiapasissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 11. heinäkuuta 2017 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä. [79]

Puebla

Pueblassa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 1. elokuuta 2017 Meksikon korkeimman oikeuden päätöksellä.[80]

Baja California

Baja Californian hallinto päätti alkaa myöntämään avioliittolupia samaa sukupuolta oleville pareille 3. marraskuuta 2017. [81]

Nuevo León

Nuevo Leónissa samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi 19. helmikuuta 2019 oikeuden päätöksellä.[82][83]

Aguascalientes

Aguascalientesista tuli 2. huhtikuuta 2019 14. Meksikon osavaltio joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliiton.[84] [85]

Hidalgo

Hidalgossa laillistettiin samaa sukupuolta olevat avioliitot toukokuussa 2019 osavaltion kongressin tekemän lakiuudistuksen myötä. [86]

San Luis Potosí

San Luis Potosíssa laillistettiin samaa sukupuolta olevat avioliitot toukokuussa 2019 osavaltion kongressin tekemän lakiuudistuksen myötä. [87]

Norja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Norjan suurkäräjät hyväksyi 11. kesäkuuta 2008 uuden lain, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot. Norjasta tuli näin ollen maailman kuudes maa ja ensimmäinen Pohjoismaa, joka salli samaa sukupuolta olevien avioliitot. Lainmuutos tuli voimaan vuonna 2009 ja korvasi vuodesta 1993 lähtien Norjassa voimassa olleen lain parisuhteen rekisteröimisestä. Samalla Norja laajensi samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta samalle tasolle heteroparien kanssa ja salli naisparien oikeuden hedelmöityshoitoihin.[88] Norjan kirkko päätti huhtikuussa 2016 alkaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja.[89]

Portugali[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Portugalista tuli keväällä 2010 kuudes Euroopan maa, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliiton. Laki ei kuitenkaan tuolloin antanut samaa sukupuolta oleville pareille adoptio-oikeutta, joten aivan täysin samoja oikeuksia ei lakimuutos samaa sukupuolta oleville pareille tuonut. Katolinen kirkko on tuominnut lakiuudistuksen.[90] Vuonna 2016 maassa annettiin adoptio-oikeudet samaa sukupuolta oleville pareille Portugalin presidentin vastustuksesta huolimatta.[91]

Ranska[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ranskan presidentti François Hollande toteutti vaalilupauksensa ja ajoi läpi avioliittolain uudistuksen, jonka mukaan kaksi eri sukupuolta tai samaa sukupuolta olevaa henkilöä voivat solmia keskenään avioliiton (la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013). Ranskan kansalliskokous hyväksyi lakiuudistuksen 23. huhtikuuta 2013, jolloin kansanedustajista 331 äänesti puolesta ja 225 vastaan. Ranskan perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä lain perustuslaillisuudesta 17. toukokuuta 2013. Uudistettu avioliittolaki astui voimaan 18. toukokuuta 2013[92] presidentin allekirjoitettua lain ja sen tultua julkaistuksi Ranskan virallisessa lehdessä (Journal Officiel). Lakiuudistus laajentaa myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden eri sukupuolta olevien parien kanssa tasa-arvoiseksi. Lain myötä Ranskasta tuli Euroopan yhdeksäs ja maailman neljästoista maa, jossa samaa sukupuolta olevat parit voivat avioitua.[93][94] Ennen avioliittolain uudistusta samaa sukupuolta olevien parien oli mahdollista solmia Ranskassa siviililiitto (Pacs – Pacte civil de solidarité), joka ei kuitenkaan sallinut muun muassa adoptiota tai hedelmöityshoitoja. Ensimmäinen samaa sukupuolta oleva pari, Vincent Autin ja Bruno Boileau vihittiin avioliittoon 29. toukokuuta 2013.

Ruotsi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot 1. huhtikuuta 2009, ja 226 edustajaa kannatti ja vain 22 edustajaa vastusti lakiesitystä.[95] Ennakkoon lakiesitystä oli vastustanut vain kristillisdemokraattinen puolue. Laki korvaa aikaisemmin olleen lain rekisteröidystä parisuhteesta. Ruotsalaisilla samaa sukupuolta olevilla pareilla oli jo ennen lakimuutosta samat adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Ruotsista tuli näin ollen seitsemäs maa ja toinen Pohjoismaa, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[96] Ruotsin kirkko salli 22. lokakuuta 2009 samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisen.[97]

Saksa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Saksan liittopäivät hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain 30. kesäkuuta 2017. Lainmuutos hyväksyttiin äänestysluvuin 393–226. Lakimuutos antaa samaa sukupuolta oleville pareille myös samat adoptiomahdollisuudet kuin heteropareille. Saksan kristillisdemokraattiset puolueet (CDU ja CSU) ovat perinteisesti vastustaneet sukupuolineutraalia avioliittoa, mutta Angela Merkelin päätös sallia jokaisen kansanedustajan äänestävän omantuntonsa mukaisesti puoluekurin sijasta mahdollisti lakimuutoksen tuomisen liittopäivälle. Saksan liittoneuvosto eli Saksan ylähuone hyväksyi lainmuutoksen 7. heinäkuuta 2017 ilman äänestystä, koska mikään osavaltioista ei vaatinut lainmuutosta äänestykseen. Liittoneuvosto oli kuitenkin jo aikaisemmin äänestänyt kahteen kertaan sukupuolineutraalin avioliiton puolesta.[98] Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier allekirjoitti lainmuutoksen 20. heinäkuuta 2017 ja lainmuutos tuli voimaan 1. lokakuuta 2017. [99] Ennen lakimuutosta Saksassa oli ollut laillinen rekisteröity parisuhde vuodesta 2001. Kyselytutkimusten mukaan peräti 83 % saksalaisista kannatti lainmuutosta.[100][101][102]

Slovenia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2012 Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja tuolloin noin 55 prosenttia äänestäjistä torjui lakihankkeen.[103] Maaliskuussa 2015 Slovenian 90-paikkainen parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot äänestyksessä äänin 51–28. Samalla sallittiin samaa sukupuolta olevien parien adoptio. Lain vastustajat vetosivat Slovenian korkeimpaan oikeuteen, jotta laista järjestettäisiin kansanäänestys. Joulukuussa 2015 järjestettiin kansanäänestys, jossa yli 60 prosenttia slovenialaisista äänesti sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan.[104]

Sveitsi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sveitsin kaksikamarinen parlamentti hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain joulukuussa 2020. Lakimuutos jouduttiin kuitenkin alistamaan kansanäänestykseen konservatiivisten puolueiden vaatimuksesta. Sveitsiläiset hyväksyivät lainmuutoksen 26. syyskuuta 2021 järjestetyssä kansanäänestyksessä ja noin 64% kansasta ja enemmistö kaikien kantonien väestöstä kannatti lakimuutosta. Ennen lainmuutosta maassa oli ollut rekisteröity parisuhde laillinen vuodesta 2007. Lakiuudistus antaa samaa sukupuolta oleville pareille myös adoptio-oikeuden sekä naispareille oikeuden hedelmällisyyshoitoihin.[105] Lakimuutos tulee voimaan 1. heinäkuuta 2022. [106]

Tanska[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kesäkuussa 2012 Tanskan parlamentti hyväksyi lakimuutoksen, joka salli samaa sukupuolta olevien parien avioliiton. Lain puolesta äänesti kansankäräjillä 85 ja vastaan 24 edustajaa, kahden äänestäessä tyhjää. Lakimuutos mahdollistaa myös samaa sukupuolta olevien avioliiton kirkollisen vihkimisen, joskin yksittäisellä papilla on lain mukaan myös oikeus henkilökohtaisesti kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Valtionkirkon ulkopuolisilla uskonnollisilla yhdyskunnillakin on tällaiseen vihkimykseen oikeus, mutta ei kuitenkaan velvollisuutta. Jo ennen lainmuutosta maassa oli ollut rekisteröity parisuhde vuodesta 1989 alkaen.[107] Myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus oli mahdollistettu jo ennen lakimuutosta vuonna 2009.[108] Lakimuutos tuli voimaan 15. kesäkuuta 2012.[109][110]

Grönlanti

Tanskaan itsehallinnollisena alueena kuuluvan Grönlannin parlamentti päätti hyväksyä yksimielisesti samaa sukupuolta olevien avioliitot toukokuussa 2015. Samalla saarivaltiossa laillistettiin myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus. Lakimuutos tuli voimaan 1. lokakuuta 2015.[111] Lainmuutos takaa myös samaa sukupuolta oleville pareille kirkollisen vihkimisen.[112] Grönlannin jälkeen Färsaaret jäi ainoaksi alueeksi Pohjoismaissa jossa samaa sukupuolta olevien avioliittoa ei tunnusteta.[113]

Färsaaret

Färsaaret laillisti viimeisenä pohjoismaisena alueena samaa sukupuolta olevien avioliitot 29. huhtikuuta 2016. Itsehallintoalueen parlamentti (Løgting) äänesti lainmuutoksen puolesta äänin 19-14. Lainmuutos tuli voimaan 1. heinäkuuta 2017. Lainmuutos tuo samaa sukupuolta oleville pareille myös täydet adoptio-oikeudet. Lakimuutos antaa kuitenkin Färsaarten evankelisluterilaiselle kirkolle oman oikeuden päättää salliiko se samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset kirkoissaan.[114][115][116]

Taiwan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taiwanin perustuslakituomioistuin katsoi toukokuussa 2017 että samaa sukupuolta olevien avioliittojen kieltävä lainsäädäntö rikkoo samaa sukupuolta olevien parien perustuslaillisia oikeuksia. Oikeus antoi Taiwanin hallitukselle kaksi vuotta aikaa muuttaa lait sellaisiksi, että ne sallivat samaa sukupuolta olevien avioliitot.[117] Vaikka Taiwanissa marraskuussa 2018 järjestetyssä kansanäänestyksessä äänestettiin samaa sukupuolta olevien avioliittoa vastaan, niin maan viranomaisten mukaan kansanäänestystulos ei kumoa perustuslakituomioistuimen päätöstä.[118][119] Parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivan lakiesityksen 2019. Vielä lakiin vaaditaan asiaan myötämielisesti suhtautuvan presidentin allekirjoitus.[120] Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat maassa lailliseksi toukokuussa 2019.[121]

Uruguay[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uruguayn edustajainhuone laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot 10. huhtikuuta 2013. Lainmuutos meni edustajainhuoneessa läpi yli kahden kolmasosan enemmistöllä – 71 äänesti puolesta ja 21 vastaan. Uruguayn senaatti oli hyväksynyt lainmuutoksen jo 3. huhtikuuta 2013 suurella enemmistöllä, jolloin 23 äänesti puolesta ja kahdeksan vastaan. Lainmuutos teki Uruguaysta Argentiinan jälkeen toisen Latinalaisen Amerikan maan, joka laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot. Uruguayssa on jo aiemmin laillistettu samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus 2009. Rekisteröity parisuhde on ollut laillinen vuodesta 2008.[122][123][124][125]

Uusi-Seelanti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Uuden-Seelannin parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliiton ja adoptio-oikeuden 17. huhtikuuta 2013. Liittojen puolesta äänesti 77 parlamentaarikkoa ja niitä vastaan 44. Uudesta-Seelannista tuli maailman kolmastoista valtio ja ensimmäinen Tyynenmeren alueen maa.[126] Tätä ennen Uusi-Seelanti oli laillistanut rekisteröidyn parisuhteen vuodesta 2005 alkaen.[127]

Yhdistynyt kuningaskunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistyneessä kuningaskunnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillinen koko maassa, mutta avioliitot laillistettiin eri aikaan Englannissa ja Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Ennen lakimuutoksia maassa oli rekisteröity parisuhde laillinen vuodesta 2005 lähtien. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio tuli lailliseksi Englannissa ja Walesissa 2005, Skotlannissa 2009 ja Pohjois-Irlannissa 2013.[128]

Englanti ja Wales

Englannissa ja Walesissa samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin heinäkuussa 2013 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin päätöksellä.[129] Lakimuutos tuli voimaan maaliskuussa 2014.[130]

Skotlanti

Skotlanti laillisti samaa sukupuolta olevien avioliitot helmikuussa 2014 Skotlannin parlamentin päätöksellä. Lakimuutos tuli voimaan syksyllä 2014.[131]

Pitcairn

Yhdistyneen kuningaskuntaan kuuluva Tyynellä valtamerellä sijaitseva Pitcairn laillisti samaa sukupuolta olevat avioliitot vuonna 2015.[132]

Isle of Man

Isle of Man laillisti samaa sukupuolta olevat avioliitot heinäkuussa 2016. Tätä ennen saarella oli ollut käytössä rekisteröity parisuhde. [133]

Gibraltar

Gibraltarilla samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi 15. joulukuuta 2016.[134]

Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat laillisiksi Ascensionilla 1. tammikuuta 2017. Tristan da Cunhalla ne tulivat lailliseksi 4. elokuuta 2017. Saint Helenan lainsäädäntöelin laillisti ne 19. joulukuuta 2017.[135][136]

Falklandinsaaret

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Falklandinsaarilla 29. huhtikuuta 2017. [137]

Guernsey

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Guernseylla 2. toukokuuta 2017.[138]

Bermuda

Samaa sukupuolta olevien avioliitot tulivat lailliseksi Bermudalla oikeuden päätöksellä 5. toukokuuta 2017. [139] Bermudan parlamentti kuitenkin kumosi päätöksen joulukuussa 2017.[140] Bermudan oikeuslaitos katsoi kuitenkin kumosi parlamentin päätöksen marraskuussa 2018 tehden samaa sukupuolta olevien avioliitoista taas laillisia.[141]

Jersey

Jerseyn lainsäädäntöelin äänesti 1. helmikuuta 2018 sukupuolineuraalin avioliiton puolesta äänin 42–1. Laki tuli lainvoimaiseksi toukokuussa 2018.[142]

Pohjois-Irlanti

Heinäkuussa 2019 House of Commons hyväksyi lakiuudistuksen joka pakottaa Pohjois-Irlannin hallinnon sallimaan samaa sukupuolta avioliitot ja laillisti alueella samaan aikaan myös abortin. Pohjois-Irlannissa samaa sukupuolta avioliitot tulivat laillisiksi tammikuussa 2020.[143]

Yhdysvallat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvalloissa laillistettiin sukupuolineutraalit avioliitot Korkeimman oikeuden päätöksellä (Obergefell v. Hodges) 26. kesäkuuta 2015 niukalla äänienemmistöllä 5–4.[144] Jo ennen korkeimman oikeuden kesäkuun 2015 päätöstä suurin osa osavaltiosta oli laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliitot ja osa oli laillistanut ne osavaltion korkeimman oikeuden päätöksellä, osa osavaltion kongressin päätöksellä, osa kansanäänestysten perusteella ja osa myös liittovaltion vetoomustuomioistuinten päätöksillä. Myös Yhdysvaltain pääkaupungissa ja Guamissa samaa sukupuolta olevien avioliitot oli laillistettu. Tämän lisäksi samaa sukupuolta olevien avioliitot oli laillistettu lukuisien Amerikan alkuperäisväestön reservaateissa – reservaatissa asuva intiaaniheimo ei kuulu liittovaltiolainsäädännön eikä osavaltiolainsäädännön alle.[145] [146]

Aikajana samaa sukupuolta olevien avioliiton hyväksymisestä valtioittain[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2001
2003
2005
 •  Espanja (3. heinäkuuta)
 •  Kanada (liittovaltion tasolla, 20. heinäkuuta)
2006
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2022
 •  Chile (10. maaliskuuta)
Tulevat

Aikajana samaa sukupuolta olevien avioliiton hyväksymisestä valtiota pienemmissä yksiköissä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2003
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Supreme Court Approves Same-Sex Marriages
 2. Mathew Kuefler: The Marriage Revolution in Late Antiquity: The Theodosian Code and Later Roman Marriage Law. Journal of Family History, 2007, nro 32, s. 343-370. Artikkelin verkkoversio Viitattu 17.12.2014. (englanniksi)
 3. Eero Nurmi: Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta 12.12.2014. Yle Uutiset. Viitattu 10.10.2021.
 4. Laki avioliittolain muuttamisesta Finlex. Viitattu 21.8.2015.
 5. Merja Siirilä: Aito avioliitto -yhdistys kampanjoi uuden avioliittolain muuttamiseksi – Seinäjoen seurakunta keskeytti lappujen jakamisen tiloissaan 12.5.2015. Yle Uutiset. Viitattu 7.7.2015.
 6. Eduskunta hylkäsi sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista koskevan kansalaisaloitteen www.eduskunta.fi. Viitattu 1.3.2017.
 7. Dutch Legislators Approve Full Marriage Rights for Gays NYTimes.com. 13.9.2000. The New York Times. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 8. Same-Sex Dutch Couples Gain Marriage and Adoption Rights NYTimes.com. 20.12.2000. The New York Times. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 9. Netherlands Forces Homosexual ‘Marriage’ on Aruba
 10. Marriages and partnership registrations; key figures 1.10.2010. Centraal Bureau voor de Statistiek. Viitattu 15.8.2011. (hollanniksi)
 11. Argentina legalizes gay marriage in historic vote
 12. Argentiina hyväksyi ensimmäisenä Etelä-Amerikan maana homoliitot HS.fi. 15.7.2010. Helsingin Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 13. Government of Australia: Marriage Survey
 14. Australia same-sex marriage bill passes Senate hurdle
 15. Samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksyttiin Australian parlamentissa
 16. Australia legalises same-sex marriage
 17. Equal Marriage for same-sex couples
 18. BBC: Belgium passes gay adoption law
 19. Katolinen Brasilia sallii samaa sukupuolta olevien liitot
 20. Brazilian Gay Unions Must Be Registered As Marriages, Court Rules
 21. BBC: Chile same-sex marriage: Law overwhelmingly approved by parliament
 22. DW: Chile passes law to legalize same-sex marriage
 23. ADN: Matrimonio igualitario en Chile: ¿Cuándo podrán efectuarse las primeras ceremonias con la nueva ley?
 24. BBC: Costa Rica Supreme Court rules against same-sex marriage ban
 25. Costa Rica laillisti samaa sukupuolta olevien liitot – ensimmäinen maa Väli-Amerikassa
 26. Ecuador's highest court legalizes same-sex marriage
 27. Spain approves liberal gay marriage law
 28. Euronews: Conservative mayor presides over gay wedding
 29. Spanish bishops decry legislation weakening marriage
 30. SouthAfrica.info:SA legalises gay marriage
 31. The Washington Post: Same-Sex Marriage Law Takes Effect in S. Africa
 32. Irlanti hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain
 33. Irlantilaiset äänestävät tasa-arvoisesta avioliittolaista
 34. Same-sex marriage is now legal in Republic of Ireland 16.11.2015. BBC. Viitattu 16.11.2015. (englanniksi)
 35. Iceland passes gay marriage law in unanimous vote 11.6.2010. Reuters. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 36. Islanti hyväksyi homoavioliitot yksimielisesti Iltalehti. 13.6.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 37. Islannin pääministeri naimisiin ensimmäisten homoparien joukossa Aamulehti. 22.6.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 38. Los Angeles Times: Married gays win Israeli court ruling
 39. Usa Today: Israeli high court orders gay marriage recognition
 40. JewishPress: Israeli Court allows Israel most celebrated gay couple to divorce
 41. The Jerusalem Post: Court Lesbians can adopt partner's kids
 42. Legal ruling will allow gay men to adopt partner’s child
 43. The Jerusalem Post: High Court orders Israel to recognize gay adoption of child born through surrogacy
 44. Haaretz: AG okays wider adoption rights for same-sex couples sex-couple
 45. The Atlantic: Forget Marriage Equality; Israeli Gays Want Surrogacy Rights
 46. Haaretz poll finds 70% of Israelis support equality for gay community
 47. Gay marriage in Austria approved by Constitutional Court
 48. Austrian Constitutional Court Lifts Ban on Adoptions by Same-Sex Couples
 49. Austrian court rules to allow same-sex adoptions
 50. Itävaltaan sukupuolineutraali avioliitto oikeuden päätöksellä
 51. Chesters, Graeme & Jennings, Sally: Culture Wise Canada. Survival Books, 2007. ISBN 978-1-905303-21-2.
 52. CBC News Interactive: Same-sex marriage in Canada
 53. YLE: Kolumbia hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot
 54. Luxembourg passes same-sex marriage and adoption bill in landslide vote
 55. Malta votes to legalise same-sex marriage by 66-1
 56. Gay marriage becomes legal in Malta
 57. Mexico supreme court judge urges states to legalize gay marriage
 58. Mexico's president proposes allowing same sex marriage nationally
 59. México sallii homojen avioliitot ensimmäisenä Latinalaisessa Amerikassa yle.fi. 21.12.2009. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 60. Same-sex marriages now OK in Mexico City CBC News. 4.3.2010. The Canadian Press. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 61. Meksikon pääkaupunki hyväksyi homoparien adoptio-oikeuden 17.8.2010. Ilta-Sanomat. Viitattu 19.10.2010.
 62. Avilés Allende, Carlos: Ratifica Corte: bodas gay, válidas en el país El Universal. 10.8.2010. Viitattu 19.10.2010. (espanjaksi)
 63. Same-sex marriages put on hold in Cancun resort areas
 64. Revocan anulación de bodas gay en QRoo
 65. BBC News: Mexican state of Coahuila approves same-sex marriage
 66. Mexico state of Chihuahua officially approves same-sex marriage
 67. Acapulco holds mass gay wedding on beach
 68. Está suspendido el matrimonio igualitario en Zihuatanejo; Registro Civil
 69. Lawmakers In Nayarit, Mexico Approve Gay Marriage Bill
 70. Mexido Supreme Court legalizes gay marriage Jalisco state
 71. First same-sex couples married in Puerto Vallarta
 72. Mexico: Campeche Becomes 7th State with Same-sex Marriage
 73. Mexico: Sonora Becomes the 8th State to Give Same-sex Marriages the Green Light
 74. Reitera Estado, parejas gay sí requieren de amparo para casarse
 75. Ahora sí, Michoacán entre los 8 estados que permiten matrimonios igualitarios
 76. Colima aprueba matrimonio igualitario
 77. Aprueba congreso matrimonios igualitarios y protestan grupos conservadores
 78. Morelos promulga #MatrimonioIgualitario
 79. Suprema Corte avala el matrimonio igualitario en Chiapas
 80. Corte able puerta a matrimonios gay en Puebla
 81. AlfaMedios: Matrimonio iquilitario una realidad en Baja California
 82. Legalizan matrimonio igualitario en Nuevo León
 83. SCJN avala matrimonios gay en Nuevo León
 84. La Corte invalida definición del matrimonio en Aguascalientes
 85. Suprema Corte declara inconstitucional negar matrimonio gay en Aguascalientes
 86. Esperan la publicación de decreto sobre bodas igualitario
 87. Periódico Oficial del Estado publica reformas sobre matrimonio igualitario
 88. Norja teki homo- ja heteroliitoista tasa-arvoisia yle.fi. 1.11.2008. YLE Uutiset. Viitattu 19.10.2010.
 89. Norjan kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen
 90. Portugali sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliitot Iltalehti. 18.5.2010. Alma Media. Viitattu 19.10.2010.
 91. Reuters: Portugal parliament overturns veto on adoption by gay couples
 92. Ranskan homoliitot saivat viimeisen sinetin
 93. [1]
 94. MTV3: Ranska hyväksyi homoliitot
 95. Sweden allows same-sex marriage 2.4.2009. BBC News. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 96. Ruotsi sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot 1.4.2009. Kaleva. Viitattu 19.10.2010.
 97. Church of Sweden says yes to gay marriage The Local. 22.10.2009. Viitattu 19.10.2010. (englanniksi)
 98. Same-sex marriage bill clears German upper house
 99. Germany's first same-sex marriages expected in October
 100. Saksa hyväksyi sukupuolineutraalin avioliiton
 101. Germany's Bundestag passes bill on same-sex marriage
 102. Germans not opposed to same sex marriage
 103. Mitä yhteistä on Espanjalla, Argentiinalla ja Etelä-Afrikalla? – homoilla ja lesboilla oikeus avioliittoon 7.6.2015 YLE Uutiset
 104. Heikkilä, Markus: Sloveniassa äänestettiin kumoon tasa-arvoinen avioliittolaki Helsingin Sanomat. 20.12.2015. Viitattu 21.12.2015.
 105. Sveitsi | Sveitsiläisistä 64 prosenttia äänesti samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden puolesta Helsingin Sanomat. 26.9.2021. Viitattu 26.9.2021.
 106. HuffPost: Switzerland Votes To Legalize Same-Sex Marriage By Nearly Two-Thirds Majority
 107. Tanska hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain Helsingin Sanomat. 7.6.2012. Sanoma News. Viitattu 7.6.2012.
 108. Homopareille adoptio-oikeus Tanskassa
 109. Danish lawmakers approve church weddings for same-sex couples
 110. Tanska hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain
 111. Parliament in Greenland unanimously approves same-sex marriage
 112. Täällä parlamentti hyväksyi homoliitot yksimielisesti – ”Voi olla ylpeä”
 113. Greenland Follows Europe and Votes to Legalise Same-Sex Marriage
 114. Faroe Islands says yes to same-sex marriage
 115. Danish Parliament Ratifies Faroe Islands’ Same-sex Marriage Law
 116. 1. juli 2017: Nú kunnu samkynd giftast
 117. HS: Taiwanista ensimmäinen Aasian maa, joka hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot
 118. ESS: Taiwan hylkäsi samaa sukupuolta olevien avioliitot kansanäänestyksessä
 119. Taipei Times: Marriage law ‘cannot contradict’ ruling
 120. Taiwan hyväksyi homoavioliitot ensimmäisenä maana Aasiassa – Presidentti: Rakkaus voitti Yle, 2019
 121. Tahdon! – Lukuisat pariskunnat solmivat avioliiton homoliitot sallineessa Taiwanissa heti ensimmäisenä päivänä
 122. YLE: Uruguay laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot
 123. BBC: Uruguay approves gay civil unions
 124. CNN: Uruguay's senate approves same-sex marriage bill
 125. Guardian: Uruguay legalises same-sex marriage
 126. Uusi-Seelanti laillisti homoliitot
 127. Perry, Nick: New Zealand Gay Marriage: Lawmakers Approve Marriage Equality Bill Huffington Post. 17.4.2013. Viitattu 22.11.2013. (englanniksi)
 128. Britannia laillistaa homoliitot
 129. Same-sex marriage becomes law in England and Wales
 130. Englannissa vihitään ensimmäiset homo- ja lesboparit
 131. Scotland's same-sex marriage bill is passed
 132. Island gives same-sex marriage the green light - but none of its 48 residents are gay
 133. Guardian: Same-sex marriage to become legal from Friday in Isle of Man
 134. Gibraltarlaws.gov (PDF
 135. Same-sex marriage in Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
 136. This tiny island just passed same-sex marriage
 137. Falklands plans to celebrate same sex marriage Bill next April 27
 138. Guernsey States finalise same-sex marriage law
 139. Landmark same-sex ruling
 140. Bermuda to ban same-sex marriage months after it was legalised
 141. Bermuda top court reverses government's gay marriage ban
 142. Equal marriage legislation passed by Jersey politicians
 143. Law liberalising abortion and same-sex marriage in NI passes final stage
 144. Yhdysvaltain korkein oikeus: homoilla oikeus avioliittoon koko maassa
 145. Coquille Indians Legalize Same-Sex "Marriage" Life Site News. 25.8.2008. Viitattu 10.10.2012. (englanniksi)
 146. Council of Michigan Indian tribe OKs gay marriage

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]