Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sateenkaariperhe

Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus tarkoittaa nais- ja miesparien oikeutta adoptioon. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus adoptioon lukuisissa maailman valtiossa sekä kaikissa Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian osavaltioissa. Suomessa samaa sukupuolta olevien parien adoptio tuli mahdolliseksi 8. huhtikuuta 2016 eduskunnan hyväksymän hallituksen esityksen HE 65/2015 vp. pohjalta.

Nais- ja miesparien adoptiosta puhuttaessa erotetaan yleensä toisistaan sisäinen ja ulkoinen adoptio. Monet samaa sukupuolta olevat vanhemmat hankkivat lapsia tai heillä voi olla niitä aikaisemmasta suhteesta eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että perheen sosiaalinen (ei-biologinen) vanhempi adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Ulkoinen adoptio tarkoittaa adoptointia perheen ulkopuolelta, eli esimerkiksi kansainvälistä adoptiota.

Samaa sukupuolta olevien huoltajuutta koskevat väitteet ja tutkimustieto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Adoptointioikeuden vastustajien pääargumentti on että lapsen kehitykselle olisi haitallista, jos perheessä ei ole sekä äitiä että isää. On esitetty, että homoseksuaalisessa perheessä eläminen haittaa lapsen sukupuoliroolin ja seksuaalisuuden kehitystä.[1] Toiset epäilevät samaan sukupuoleen suuntautuneen ihmisen sopivuutta vanhemmaksi. Homoseksuaalisuus poistui sairausluokituksesta vasta viime vuosikymmeninä (Suomessa 1981), ja homoseksuaalien uskotaan olevan kiinnostuneempia rakkaussuhteestaan kuin lapsestaanlähde?. Tutkimuksista saadut tulokset ovat kuitenkin varsin yhtenäisiä ja osoittavat tällaiset oletukset vääriksi.[2][3]

Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuden ja huoltajuuden kannattajien mukaan lasta rakastavat, samaa sukupuolta olevat vanhemmat voivat kasvattaa lapsen aivan yhtä hyvin kuin heterovanhemmatkin. Heidän mukaansa tilastot eivät osoita sateenkaariperheissä kasvaneiden lasten olevan alttiimpia sosiaalisille ongelmille. Joidenkin tutkimusten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilla on hieman muista lapsista eriäviä käsityksiä sukupuolirooleista, mutta heistä ei tule myöhemmin homoseksuaaleja suuremmalla todennäköisyydellä kuin eriparisten sukupuolten vanhempien lapsista.[2]

Tutkimuksia homo- ja lesboperheissä elävistä lapsista on tehty erityisesti Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 laatimassa mietinnössä Lapset ja rekisteröity parisuhde näitä tutkimustuloksia on kartoittanut lastenpsykiatri Tytti Solantaus. Lesboäitien perheistä tutkimustuloksia on paljon enemmän kuin homoisien perheistä. Tutkimusten mukaan homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten vanhempien välillä ei ole eroa siinä, miten kiinnostunut vanhempi on lapsestaan tai kuinka paljon aikaa lapsen kanssa vietetään. Lesboparin muodostamassa perheessä lastenhoito saattaa jakautua keskimäärin tasaisemmin molemmille vanhemmille.[4] Samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä kasvaminen ei tutkimusten mukaan näytä aiheuttavan minkäänlaista poikkeavuutta lasten sukupuoli-identiteettiin eli siihen, kokevatko he itsensä tytöiksi vai pojiksi. Myöskään lasten sosiaalisen sukupuolen kehityksessä (tyttömäisessä tai poikamaisessa käyttäytymisessä) tai seksuaalisessa suuntautumisessa ei ole havaittu systemaattisia eroja homo- ja heteroperheiden välillä.[5]

Adoptiolasten hyvinvointiin keskittyneiden tutkimusten mukaan vauvoina adoptoitujen ja tutkimushetkellä alle 3-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa ei ole eroa samaa sukupuolta olevien vanhempien ja eri sukupuolta olevien vanhempien hoidossa kasvaneiden adoptiolasten välillä.[6][7] Samoja johtopäätöksiä siitä, että vanhempien seksuaalisella suuntautumisella ei ole lapsen hyvinvoinnin kannalta merkitystä on tehty myös tutkimuksissa, jotka ovat keskittyneet alle 18-vuotiaisiin adoptiolapsiin.[8][9][10]

Isän merkityksen on ajateltu olevan suuri erityisesti pojan kehitykselle, ja lesboparin poikien asemasta onkin käyty paljon keskustelua. Tämänhetkiset tutkimustulokset eivät viittaa siihen, että pojan kehitys häiriintyisi isän puuttumisen vuoksi. Äidin puuttumisesta on vain vähän tutkimustuloksia, mutta yksinhuoltajaisien perheissä lasten kehitys näyttää olevan normaalia.[11] Huolta on kannettu myös siitä, aiheuttaako toisenlainen perhetausta homo- tai lesboparin lapselle sosiaalisia ongelmia, kuten kiusaamista tai huonoa itsetuntoa. Tähänastisissa tutkimuksissa tällaista ei ole havaittu, vaan lasten sosiaaliset taidot ja minäkäsitys ovat samanlaisia kuin muillakin lapsilla.[12]

Järjestöjen kannat neuvonnan käytännön toteutukseen ja adoption marssijärjestykseen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa lastensuojeluun ja adoptioon erikoistuneet järjestöt kannattavat samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeutta. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan ei ole lapsen edun mukaista, että lapsen adoptoi parisuhteen yksi osapuoli perheeseen, jossa on tosiasiallisesti kaksi vanhempaa. Liiton mukaan lasten edun kannalta on parempi, että molemmat samaa sukupuolta olevat vanhemmat pääsevät adoptioneuvontaan samanaikaisesti.[13] Myös Pelastakaa Lapset ry:n mukaan on lasten edun arvioinnin kannalta parempi, että adoptioneuvontaan osallistuvat molemmat tosiasialliset vanhemmat.[14] Myöskään Adoptioperheet ry:n mukaan kaksivaiheinen adoptioprosessi, jossa toinen vanhempi adoptoi lapsen ensin, ei edistä lapsen etua.[15] Myös Lapsiasiavaltuutettu on todennut että lasten oikeuksien näkökulmasta ei ole esteitä sille, että samaa sukupuolta olevat parit hakevat adoptiota yhdessä.[16]

Yksilöidyt juridiset kiistanaiheet liittyen adoptioon

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden vastustajista hyväksyy huoltajuuden, muttei adoptiota. He perustelevat kantaansa sillä että monissa maissa adoptiolla on vahvat oikeusvaikutukset: adoptio katkaisee niissä juridisen suhteen aikaisempaan vanhempaan nykylainsäädännön mukaan ja voi olla purkamaton. Yksi heidän toiveistaan on ettei adoptiota koskaan tehtäisi etävanhemman tai varttuneen lapsen tahdon vastaisesti.kenen mukaan? Lisäksi monia adoptio-oikeuden vastustajia huolestuttaa, että adoption sallivan lain säätäminen johtaisi myöhemmin esimerkiksi naisparien vanhemmuusolettamaan, jossa vanhemmuus automaattisesti annettaisiin äidin samaa sukupuolta olevalle puolisolle, vaikka biologinen isä olisi tiedossa ja isyyden selvittämisen ja tunnustamisen edellytykset olemassa. Naisparien vanhemmuusolettamaa on hallitus esittänyt Ruotsissa.[17]

Laillinen asema maailmalla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Samaa sukupuolta olevien parien adoptio Euroopassa.
  Samaa sukupuolta olevien parien adoptio sallittu
  Sisäinen adoptio sallittu
  Ei sallittu/epäselvä
Samaa sukupuolta olevien parien adoptio Pohjois-Amerikassa.
  Samaa sukupuolta olevien parien adoptio sallittu
  Sisäinen adoptio sallittu
  Samaa sukupuolta olevien parien adoptio laitonta
  Ei sallittu/epäselvä
Samaa sukupuolta olevien parien adoptio Israelissa ja sen naapurimaissa.
  Samaa sukupuolta olevien parien adoptio sallittu
  Samaa sukupuolta olevien parien adoptio laitonta
  Homoseksuaalisuus laitonta
  Ei sallittu/epäselvä

Samaa sukupuolta olevien parien adoption laillisuus on laillista seuraavissa valtioissa ja osavaltioissa:

Saman sukupuolen parien yhteinen adoptio on laillista seuraavissa aluetasolla:

Seuraavat maat sallivat portaattoman lapsen adoption, jossa parisuhteessa oleva parisuhde voi adoptoida parisuhteensa luonnollisen ja adoptoidun lapsen:

Tilanne Suomessa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen lainsäädännössä ulkoinen adoptio sallitaan vain aviopareille ja yksin eläville. Samaa sukupuolta olevalla parilla on mahdollisuus avioliittoon. Avioliitossa samaa sukupuolta olevilla pareilla on vuodesta 2016 ollut oikeus adoptoida niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Ennen vuotta 2016 samaa sukupuolta olevalle parille oli mahdollista adoptoida sisäisesti. Tätä ennen sateenkaariperheiden vanhemmilla oli oikeus ainoastaan sisyhteishuoltajuuteen, joka eroaa juridisesti vanhemmuudesta muun muassa elatusvelvollisuuden ja perimisoikeuden osalta[76].


Sisäinen adoptio

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö adoptoi kumppaninsa juridisen lapsen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa naispari hankkii yhteisen lapsen keinohedelmöityksellä, on syntyneellä lapsella ilman sisäistä adoptiota oikeudellisesti vain yksi vanhempi, vaikka hän käytännössä elää kahden vanhemman kanssa. Sisäinen adoptio on mahdollinen myös tilanteessa, jossa lapsi elää biologisen vanhempansa ja tämän uuden puolison muodostamassa uusperheessä ja näkee vain harvoin toista biologista vanhempaansa, joka olisi valmis vanhemmuudesta luopumiseen.[76][vanhentunut linkki]

Seta on pitänyt lapsen etua perusteluna samaa sukupuolta olevien parien sisäisen adoption sallimiselle. Ilman sisäistä adoptiota tilanne on lapsen kannalta epävarma ja turvaton, etenkin jos hänen ainoa juridinen vanhempansa kuolee. Perhe on tällöin myös taloudellisesti huonommassa asemassa, koska se jää ilman kuolleen vanhemman kumppanille maksettavaa perhe-eläkettä. Jos taas ei-juridinen vanhempi menehtyy, lapsella ei ole samanlaisia perintäoikeuksia kuin juridisen vanhemman kuollessa.[77]

Sisäisessä adoptiossa ongelman voi aiheuttaa esimerkiksi jos lapsen oikeus toiseen biologiseen vanhempaan on juridisesti katkaistu häntä kuulematta. Tämä saattaa myöhemmin aiheuttaa ristiriitoja lapsen ja adoptiovanhemman välillä. Toinen ongelma koskee rekisteröidyn parisuhteen purkamista, koska tällöin ei välttämättä ole lapsen eikä rekisteröidyssä parisuhteessa olleen biologisen vanhemman edun mukaista, että adoptiovanhempi säilyttäisi oikeuden lapseen tai olisi sukulaisuussiteen puuttumisesta huolimatta mahdollisen huoltajuuskiistan osapuoli. Parisuhteen purkautumisen jälkeen sosiaalinen vanhempi saattaa menettää kiinnostuksensa lapseen.[78] Jos biologinen vanhempi kuolee, ei ole selvää, vastaako lapsen parasta se, että biologisen vanhemman rekisteröity puoliso olisi etusijalla pohdittaessa lapsen sijoittamista ja huoltajuuskysymystä. Selvitettäessä lapsen lähipiiriä laajemmin kysymykseen voisi tulla myös sijoittaminen isovanhemmille, muille edesmenneen biologisen vanhemman sukulaisille tai mahdollisesti elossa olevalle toiselle biologiselle vanhemmalle. Tällaisesta lähiomaisten selvittämisestä käydään keskustelua lasten sijoituskysymysten yhteydessä.[79]

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2003 mietinnön Lapset ja rekisteröity parisuhde, jossa selvitetään rekisteröidyssä parisuhteessa elävien homo- ja lesboparien lasten aseman ongelmia. Erityisesti huomion kohteena oli kysymys perheen sisäisen adoption sallimisesta, jota työryhmä suosittelikin lasten aseman parantamiseksi. Toimikunta katsoi, että sisäinen adoptio ratkaisisi useimmat ongelmat, joita rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien lasten asemaan nykyään liittyy. Samoin mietinnössä suositellaan mahdollisuutta yhteisen ottolapsen ottamiseen silloin, kun lapsi kuuluu rekisteröidyssä parisuhteessa elävän parin lähipiiriin ja hänen perhetilanteensa on mietittävä uudelleen esimerkiksi vanhempien kuoleman vuoksi.[80]

Sosiaali- ja terveysministeriön mietintöön Lapset ja rekisteröity parisuhde on ottanut kantaa muun muassa Kirkkohallitus. Kirkkohallitus kaipaa asiasta tarkempaa selvitystä ennen adoption mahdollistamista. Se katsoo, että suhde molempia sukupuolia edustaviin vanhempiin on luonnolisestikin tarpeellinen lapsen psykoseksuaalisen kehityksen kannalta.[81]

Kansainvälinen adoptio

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sosiaali- ja terveysministeriön mietinnössä pohditaan myös kansainvälisen adoption sallimista rekisteröidyssä parisuhteessa eläville pareille. Työryhmän mukaan adoptio voi olla lapselle niin rasittava prosessi, ettei sitä kannata vaikeuttaa sijoittamalla lapsi homo- tai lesboperheeseen. Toisaalta mietinnössä huomautetaan, että vanhempien kuuluminen johonkin muuhun vähemmistöön voi olla lapselle aivan yhtälainen rasite. Myös luovuttajamaan suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin vanhempiin voi aiheuttaa ongelmia.[82]

Hallitusohjelma

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

19. huhtikuuta 2007 nimitetyn Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että "nais- ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon tehdään mahdolliseksi ottaen huomioon biologisen vanhemman oikeudet".[83]

 1. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 25
 2. a b Charlotte J. Patterson: Lesbian and Gay Parenting (American Psychological Association)
 3. Tytti Solantaus: Lapset homo- ja lesboperheissä (Synti vai siunaus: homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Toim. Martti Nissinen ja Liisa Tuovinen. Helsinki 2003. ISBN 951-625-963-4.)
 4. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 25–26
 5. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 27–29
 6. Farr, R., Forsell, S., & Patterson, C.: Parenting and Child Development in Adoptive Families: Does Parental Sexual Orientation Matter?. Applied Developmental Science, 2010, s. 164-178. (englanniksi)
 7. Goldberg, A. E. & Smith, J. Z.: Predictors of psychological adjustment in early placed adopted children with lesbian, gay, and heterosexual parents. Journal of Family Psychology, 2013, s. 431-442. (englanniksi)
 8. Averett, P., Nalavany, B., & Ryan, S.: An evaluation of lesbian/gay and heterosexual adoption. Adoption Quarterly, 2009, s. 129-151. (englanniksi)
 9. Lavner, J. A., Waterman, J.,& Peplau, L. A.: Can gay and lesbian parents promote healthy development in high-risk children adopted from foster care?. American Journal of Orthopsychiatry, 2012, s. 465–472. (englanniksi)
 10. Golombok, S., Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F. & Lamb, M.: Adoptive gay father families: Parent-child relationships and children’s psychological adjustment. Child Development, 2014, s. 456–468. (englanniksi)
 11. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 31–32
 12. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 29–31
 13. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry: Mannerheimin Lastensuojeluliitto kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia 3.4.2014. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Arkistoitu 1.8.2014. Viitattu 18.12.2014.
 14. Pelastakaa Lapset ry: Pelastakaa Lapset ry:n lausunto lakivaliokunnalle asiassa M 10/2013 vp 3.4.2014. www.pelastakaalapset.fi. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 18.12.2014.
 15. Adoptioperheet ry: [http://www.adoptioperheet.fi/sites/default/files/liitetiedostot/lakivaliokunnalle_m_10-2013_tasa-arvoinen_avioliittolaki_4-2014_adoptioperheet_ry.pdf Lakivaliokunnalle 9.4.2014 M 10/2013 vp Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)] 9.4.2014. Adoptioperheet ry. Arkistoitu 1.2.2015. Viitattu 18.12.2014.
 16. Maria Kaisa Aula: Lapsiasiavaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta 2.4.2014. Lapsiasiavaltuutettu. Viitattu 18.12.2014. [vanhentunut linkki]
 17. SOU 2007:3, Föräldraskap vid assisterad befruktning regeringen.se. 18.1.2007. Viitattu 9.8.2008.
 18. (katalaaniksi) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995
 19. Marie Trigona: Argentina Passes Gay Marriage Law 15 .7.2010. Towardfreedom.com. Viitattu 13 .9. 2010.
 20. Austrian court rules to allow same-sex adoptions The Privateer. 16 .1. 2016. Viitattu 8 .10. 2017.
 21. "Austrian Constitutional Court Lifts Ban on Adoptions by Same-Sex Couples", Sputnik News, 14 .1. 2015. Luettu 8 .10. 2017. 
 22. David Morton Rayside. Queer inclusions, continental divisions: public recognition of sexual diversity in Canada and the United States. University of Toronto Press, 2008. p. 388 (p. 20).  ISBN 0-8020-8629-2.
 23. FAQ's 31 .5.2007. ACC. Arkistoitu 3.10.2018. Viitattu 8 .10. 2017.
 24. "Timeline: Same Sex Rights in Canada", CBC News, 12 .1. 2012. Luettu 8 .10. 2017. 
 25. Corte Constitucional da vía libre a adopción gay en Colombia 5 .11. 2015. Eltiempo.Com. Viitattu 8 .10. 2017. (espanjaksi).
 26. Gays given equal adoption rights
 27. Joseph Patrick McCormick. "Parliament in Greenland unanimously approves same-sex marriage", PinkNews, 27 .5.2015. Luettu 8 .10. 2017. 
 28. Sean Mandell: Faroe Islands Legalizes Same-Sex Marriage and Adoption Towleroad. 29 .4. 2016. Arkistoitu 9.10.2017. Viitattu 8 .10. 2017.
 29. Joe Morgan. "Finland president signs gay marriage law – couples will have to wait to get married until 2017", Gay Star News, 20 .2. 2015. Luettu 8 .10. 2017. Archived from the original on 23.6.2016. 
 30. "François Hollande signs same-sex marriage into law – FRANCE", France 24, 18 .5.2013. Luettu 8 .10. 2017. 
 31. Germany legalises same-sex marriage after Angela Merkel allows free vote. ABC News
 32. David Morton Rayside. Queer inclusions, continental divisions: public recognition of sexual diversity in Canada and the United States. University of Toronto Press, 2008. p. 388 (p. 21).  ISBN 0-8020-8629-2.
 33. Nick Duffy. "Irish senators approve same-sex adoption bill", PinkNews, 2 .4. 2015. Luettu 8 .10. 2017. 
 34. "Le mariage pour tous dès le 1er janvier 2015", L'essentiel, 17 .7.2014. Luettu 8 .10. 2017. ((ranskaksi)) 
 35. Mémorial (Official Journal of the Grand-Duchy of Luxembourg): Réforme du mariage lessentiel.lu. Viitattu 18 .7.2014. (ranskaksi)
 36. Curtis M. Wong. "Malta Legalizes Gay Partnerships, Adoption Rights", Huffington Post, 14 .4. 2014. Luettu 8 .10. 2017. 
 37. a b "Gay Marriage Goes Dutch", CBS News, 1 .4. 2001. Luettu 8 .10. 2017. 
 38. "Norway passes law approving gay marriage", NBC News, 17 .6. 2008. Luettu 8 .10. 2017. 
 39. "Portugal allows same-sex adoption, artificial insemination", 20 .11. 2015. Luettu 8 .10. 2017. 
 40. South Africa OKs Gay Adoption 1 .10. 2002. Windy City Media Group. Arkistoitu 15.5.2019. Viitattu 8 .10. 2017.
 41. Renwick McLean. "Spain gives approval to gay unions", The New York Times, 1 .7.2005. Luettu 8 .10. 2017. 
 42. "Sweden legalises gay adoption", BBC News, 6 .6. 2002. Luettu 8 .10. 2017. 
 43. New Adoption Law Gives Gay Couples Joint Rights 30 .12. 2005. UK Gay News. Arkistoitu 6.1.2011. Viitattu 21 .1. 2010.
 44. Ellen Thomas. "New legislation sees gay Scottish couples win right to adopt children", Herald Scotland, 20 .9. 2009. Luettu 8 .10. 2017. 
 45. "Gay adoption: Northern Ireland ban lifted", BBC News, 11 .12. 2013. Luettu 8 .10. 2017. 
 46. Adoption – Frequently Asked Questions Northern Ireland Department of Health, Social Services and Public Safety. Arkistoitu 22 .2. 2014. Viitattu 5 .2. 2014.
 47. LGBT Adoption Laws Wyoming lifelongadoptions.com. Viitattu 8 .10. 2017.
 48. Greenwood and Fink (Providence, RI) – all legal services for same-sex adopting couples and more Lesbiangayadoption.com. Viitattu 8 .10. 2017.
 49. How To Adopt 1 .8. 2012. Mnadopt.org. Arkistoitu 10.11.2013. Viitattu 5 .12. 2013.
 50. Yanina Olivera: Uruguay approves Latin America's first gay adoption law google.com. 9 .9. 2009. Arkistoitu 10.11.2010. Viitattu 21 .1. 2010.
 51. Uruguay Bill Permitting Same-sex Couples to Adopt Becomes Law 27 .10. 2009. AQ Online. Viitattu 8 .10. 2017.
 52. In The Supreme Court of Bermuda CIVIL JURISDICTION 2014: No. 308 gov.bm. Arkistoitu 10.2.2016. Viitattu 29.6.2020.
 53. Scott Roberts. "Gibraltar approves civil partnerships bill", Pink News, 21 .3. 2014. Luettu 8 .10. 2017. 
 54. Guernsey Foster Care: Who can adopt Guernsey Foster Care. Arkistoitu 30.3.2019. Viitattu 8 .10. 2017.
 55. "New laws raise hopes for more adoptions in Isle of Man", BBC News, 15 .4. 2011. Luettu 8 .10. 2017. 
 56. "Jersey's civil partnership law comes into force", BBC News, 2 .4. 2012. Luettu 8 .10. 2017. 
 57. GayLawNet – Laws – Pitcairn – PN gaylawnet.com. Arkistoitu 7.2.2019. Viitattu 8 .10. 2017.
 58. Falkland Islands GayLawNet. Viitattu 8 .10. 2017.
 59. Ascension Island, Saint Helena, and Tristan da Cunha LGBT Laws (Arkistoitu – Internet Archive)
 60. Reconoce Amézquita que parejas gay sí pueden adoptar en Aguascalientes elclarinete.com.mx. (espanjaksi)
 61. Adopción por parejas del mismo sexo ya es viable en Campeche visionpeninsular.com. Arkistoitu 9.10.2017. Viitattu 8 .10. 2017. (espanjaksi)
 62. Parejas gay en Chiapas podrán adoptar, acceder a la salud… excelsior.com.mx. 12.7.2017. (espanjaksi)
 63. Jesús Castro: Ya pueden parejas gay adoptar en Coahuila; PAN vota en contra Vanguardia. 12 .2. 2014. Marmor Informa. Arkistoitu 9.10.2017. Viitattu 8 .10. 2017. (espanjaksi)
 64. Archived copy angelguardian.mx. Arkistoitu 15 .6. 2016. Viitattu 18 .6. 2016.
 65. "Mexico City's gay marriage law takes effect", NBC News, 4 .3. 2010. Luettu 8 .10. 2017. 
 66. Abren adopciones a matrimonios gay 13 .6. 2016. Diario de Morelos. Viitattu 8 .10. 2017. (espanjaksi)
 67. Adopción, sin veda a matrimonios igualitarios: Valdés pulsoslp.com.mx. (espanjaksi)
 68. Sin adoptar parejas del mismo género elmundodecordoba.com. Arkistoitu 12.9.2016. Viitattu 8 .10. 2017. (espanjaksi)
 69. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wetten.overheid.nl. 1 .1. 2011. Viitattu 8 .10. 2017. (hollanniksi)
 70. Elena Tebano: Gay, Cassazione: sì alla stepchild adoption per il secondo genitore corriere.it. Viitattu 8 .10. 2017. (italiaksi)
 71. Confronting Homophobia in Europe policy.hu. Arkistoitu 17.10.2013. Viitattu 8 .10. 2017.
 72. First Adoption by Gay Partner of Child's Parent Slovenian Times. 20 .7.2011. Arkistoitu 8.3.2019. Viitattu 8 .10. 2017.
 73. Le nouveau droit de l'adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018 10 .7.2017. Le Conseil Fédéral. Viitattu 8 .10. 2017. (ranskaksi)
 74. LEGGE 20 novembre 2018 n.147 - Regolamentazione delle unioni civili - Consiglio Grande e Generale (italiaksi)
 75. Taiwan's Cabinet passes same-sex marriage bill Taiwan Today. Viitattu 8 .2. 2020.
 76. a b Seta.fi: Vanhemmuus ja lapsen asema
 77. Sateenkaariperheet ry: Perheen sisäinen adoptio
 78. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 42
 79. Lakialoite LA 13/2005 vp, laki lastensuojelulain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 5 päivänä elokuuta 1983 annettuun lastensuojelulakiin (683/1983) uusi 16 a § seuraavasti: 16 a § Sukulaissijoituksen ensisijaisuudesta. Lapsen sijaishuoltoa järjestettäessä on aina ensin selvitettävä sukulaisten ja muiden lapselle läheisten ihmisten mahdollisuudet osallistua lapsen tukemiseen, ottaa lapsi luokseen asumaan taikka perhehoitoon.
 80. Lapset ja rekisteröity parisuhde, tiivistelmä
 81. Kirkkohallitus: Lapsen oikeutta äitiin ja isään ei saa kaventaa (Arkistoitu – Internet Archive) (Verkkouutiset 25.11.2003)
 82. Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 42–43
 83. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, s. 20 valtioneuvosto.fi. 19.4.2007. Arkistoitu 19.4.2009. Viitattu 21.11.2007.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomeksi:

Englanniksi: