Keskustelu:Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Artikkelin nimi on kauhea, ehdottakaa ihmeessä jos on parempia ideoita. -Aslak 19. elokuuta 2006 kello 15.44 (UTC)

Homoseksuaaliparien adoptio-oikeus? --Shovi 19. elokuuta 2006 kello 15.46 (UTC)
Itse olet kauhea. Täsmällinen ja vielä sopivan kompakti nimi. Shovin ehdotus ei käy, koska on kyse myös biseksuaaleista. --Hapo 19. elokuuta 2006 kello 15.51 (UTC)
Olen itse tuon kauheuden keksinytkin. Ongelma on käsitteessä "samaa sukupuolta oleva pari", joka ei ole järkevää suomea (vrt. "eri sukupuolta oleva pari"?). Toisaalta samaa käsitettä on käytetty muuallakin, muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossa. Irkissä ehdotettiin "adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa", joka on sujuva mutta ei ihan täsmällinen. Kyllähän monissa maissa "samaa sukupuolta olevat parit" voivat jo mennä naimisiinkin eli kyseessä ei ole rekisteröity parisuhde. -Aslak 19. elokuuta 2006 kello 18.39 (UTC)

"Suomen lainsäädännössä adoptio sallitaan vain avioliitossa elävälle parille." Laissa lukee "Muut kuin puolisot eivät voi yhdessä ottaa ottolasta." Käsittääkseni laki sallii esim. lesken tai naimattoman adoptoida lapsen yksin, mutta avoliitossa elävä pari ei lasta voi adoptoida yhdessä. JiiPeeHoo 6. elokuuta 2007 kello 15.36 (UTC)

Aivan, huonosti muotoiltu. –Aslak 7. elokuuta 2007 kello 16.27 (UTC)

Kyllä nykyinen nimi on selkeästi käytäntöjen vastainen. Yleisintä nimeä pitäisi käyttää. --SM 15. elokuuta 2008 kello 00.33 (EEST)

Mikähän se yleisin nimi tässä tapauksessa olisi? –Muu-karhu 20. elokuuta 2008 kello 00.32 (EEST)
Selkeää yksittäistä yleisintä nimeä ei taida olla. Tiedotusvälineet tuntuvat käyttävän mm. nimeä homoadoptio tai homoparien adoptio. --SM 2. syyskuuta 2008 kello 15.52 (EEST)
Nuo olisivat tietysti ytimekkäämpiä, mutta nykyinen nimi taas on täsmällisempi. Lainsäädäntöhän koskee nimenomaan parin sukupuolta eikä ole kiinnostunut heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Sitä paitsi "homopari" viittaa lähinnä miespariin, tässä on kyse myös lesboista ja biseksuaaleista. –Muu-karhu 25. syyskuuta 2008 kello 23.11 (EEST)

Huoltajuus vs. adoptio[muokkaa wikitekstiä]

Olen muuttanut erästä otsikkoa samaa sukupuolta olevien huoltajuutta koskevaksi ja lisännyt uuden kappaleen adoption erityiskysymyksistä. Syynä on se, että tutkimusaihe samaa sukupuolta olevien parien perheistä koskee yhtä lailla tilannetta, jossa pari on ottovanhempina kuin sijaisvanhempinakin. Adoptiota koskevina erityiskysymyksinä olen maininnut vahvan adoption ongelmia ja riskin, että lainsäädäntöä jatkokehitetään isän oikeuksien kannalta entistäkin huonommaksi (viite ruotsalaiseen hallituksen esitykseen).

88.114.29.189 9. elokuuta 2008 kello 14.45 (EEST)

Sisäisen adoption ongelmista[muokkaa wikitekstiä]

Toisaalta ei ole selvää, vastaako lapsen parasta se, että biologisen vanhemman rekisteröity puoliso olisi välttämättä etusijalla pohdittaessa lapsen sijoittamista ja huoltajuuskysymystä jatkossa. Selvitettäessä lapsen lähipiiriä laajemmin kysymykseen voisi tulla myös sijoittaminen isovanhemmille, muille edesmenneen biologisen vanhemman sukulaisille tai mahdollisesti elossa olevalle toiselle biologiselle vanhemmalle. Tässä yhteydessä viitattu lakialoite kuitenkin koskee lapsen sijoittamista kokonaan kodin ulkopuolelle vieraaseen perheeseen verrattuna sukulaisperheeseen. Tämä ei mielestäni rinnastu tilanteeseen, jossa pohditaan pitäisikö lapsi sijoittaa sosiaaliselle vanhemmalleen vai sukulaisperheeseen. –Aslak 21. marraskuuta 2007 kello 19.50 (UTC)

Voi hyvinkin rinnastua, mikäli lapsi ei ole kokenut edesmenneen vanhempansa samaa sukupuolta olevaa kumppania vanhemmakseen tai on ollut kiusaantunut seksuaalivähemmistökytkennöistä. Huomattakoon, että lapsella voi olla todellakin erilainen mielipide siitä, mikä paras sijoituspaikka on. Jos vanhemman samaa sukupuolta oleva kumppani olisi saanut täydet oikeudet lapseksiottamisen kautta, olisi hän suvereenisti oikeutettu huoltajuuteen, todellakin välittämättä lapsen mielipiteestä. 91.152.110.6 21. marraskuuta 2007 kello 22.28 (UTC)
Totta. Toisaalta sisäinen adoptio nimenomaan mahdollistaisi sen, että biologisen vanhemman kuoleman jälkeen lapsi saisi jatkaa elämistä omassa kodissaan sosiaalisen vanhempansa kanssa. Sisäinen adoptio olisi kumminkin mahdollinen vain tilanteissa, joissa toinen biologinen vanhempi ei pidä mitään yhteyttä lapseen tai häntä ei ole (keinohedelmöitys) – ilman sisäistä adoptiota lapsella ei ole biologisen vanhempansa kuoleman jälkeen yhtään juridista vanhempaa. Tätäkin puolta pitäisi tuoda esiin. Tietenkin ongelmia syntyy, jos lapsi ei koe sosiaalista vanhempaa vanhemmakseen tai sosiaalinen vanhempi ei ole enää kiinnostunut lapsesta (vaatisi tosin aika kevytmielistä asennetta adoptioon). Kritiikki on mielestäni ihan järkevää, mutta lähteet olisi hyvä löytää. Yritin etsiä sosiaali- ja terveysministeriön raportista, mutta mielenkiintoista kyllä näitä ongelmia ei nähdäkseni juuri tuoda esiin. –Aslak 22. marraskuuta 2007 kello 09.41 (UTC)
En ole erityisesti korostanut mitään STM:n raportteja, toisin kuin jotkut muut vastaajat, joten ei voida olettaa minun nojautuneen yksinomaan sellaisten johtopäätöksiin. Jotkut ongelmat ovat sellaisia, jotka olen itse järkeillyt nykyisen lainsäädännön, adoptiota koskevan kansainvälisen historian ja useiden eri sateenkaariperheitä koskevien raporttien pohjalta. Lähteitä kuitenkin on. Eräs sellainen on Elina Perkiön tutkielma "Sateenkaariperheiden lasten vastapuheen paikkoja - Diskursiivinen tarkastelu", osoitteessa "http://www.uta.fi/laitokset/sosio/julkaisut/kanditutkielmat/elina.perkio.pdf". Tutkielmasta käy kauttaaltaan ilmi lasten huomattavasti erilainen suhtautuminen oikean biologisen vanhempansa samaa sukupuolta olevaan puolisoon verrattuna itse vanhempaan. Mitä yleensä adoption epäkohtiin tulee, on "http://www.exiledmothers.com/" informatiivinen. Mutkan kautta saa käsityksen, jonka mukaan löyhiin adoptiokäytäntöihin liittyy usein pyrkimys taloudelliseen hyödyntämiseen. Esimerkiksi naisparien sisäisen adoption mahdollisuus saattaisi houkutella tilanteisiin, joissa vartavasten lapsen biologiselta isältä ostettaisiin pimeällä maksusuorituksella vanhempainoikeudet pois ja sisäinen adoptio näinollen "laajenisi" sen "alkuperäisen" käyttötarkoituksen ulkopuolelle. Raha kyllä vaihtaa omistajaa, aikuiset kenties tyytyväisiä vuoden tai pari, mutta lapsi ei välttämättä koskaan sellaista ratkaisua hyväksy. 88.114.26.242 25. marraskuuta 2007 kello 01.40 (UTC)

Sivu on vanhentunut[muokkaa wikitekstiä]

Vanhentunutta sisältöä, viitataan vielä parisuhteiden rekisteröintiin ainoana vaihtoehtona homo- ja lesbopareille.  –Kommentin jätti 188.238.77.182 (keskustelu) 4. toukokuuta 2019 kello 19.11