Korean historia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Korean historia
Middle Class in Joseon.jpg
Korean esihistoria
Jeulmun 8000-1500eaa.
Mumun 1500-300eaa.
Korean rautakausi
Gojoseon ?–108 eaa.
Jin-valtio
Varhaishistoriallinen kausi
Kolmen valtakunnan kausi
Goguryeo 37 eaa.–668 jaa.
Baekje 18 eaa.–660 jaa.
Silla 57 eaa.–935 jaa.
Gayan heimoliitto 42–562
Kahden valtakunnnan kausi
Silla 668–935
Balhae 698–926
Myöhemmät kolme valtakuntaa
Hugoguryeo 892–936
Hubaekje 901–918
Silla 57 eaa.–935 jaa.
Dynastinen kausi
Goryeo-dynastia 918–1392
Joseon-dynastia 1392–1897
Korean keisarikunta 1897–1910
Japanin miehityskausi
Korean jakautuminen
Pohjois-Korea 1948--
Etelä-Korea 1948--
Korean hallitsijat
Korean kulttuuri
Korealainen mytologia

Tämä artikkeli käsittelee Korean historiaa ennen alueen jakaantumista kahteen valtioon, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan (Pohjois-Koreaan) ja Korean tasavaltaan (Etelä-Koreaan).

Varhaishistoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esihistoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Arkeologisten perusteella on päätelty, että ihmisensukuista asutusta Korean niemimaalla on ollut jo yli puoli miljoonaa vuotta sitten. Alueella on elänyt homo erectus -lajin edustajia jo ennen kuin nykyihmisen elinalue levisi Aasiaan. Ei ole varmuutta, koska siirtymä nykyihmisen valtakauteen tapahtui. Nykyihmiset ovat kuitenkin levittäytyneet Korean niemimaalle pleistoseenikaudella noin 30 000 vuotta sitten. Varhaiset asukkaat olivat metsästäjä-keräilijöitä ja he saivat elantonsa hyödyntämällä metsän antimia ja vuorovesirannoilla eläviä nilviäisiä ja merilevää.[1] Neoliittinen kausi alkoi Korean niemimaalla noin 10 000 vuotta sitten. Tuolloin ihmiset alkoivat viljellä viljaa ja hirssiä ja he muodostivat heimoyhteiskuntia. Kivityökalut olivat jo yleisessä käytössä ja neoliittiselta kaudelta peräisin olevaa koristeltua keramiikkaa on löydetty ympäri Korean niemimaata.[2] Korean neoliittista aikakautta kutsutaan Jeulmun kulttuurin ajaksi.[1] Nykyisten korealaisten ei kuitenkaan oleteta polveutuvan näistä ihmisistä. Jalu- ja Tumenjoki ovat muodostaneet Korean ja Kiinan rajan jo vuosisatojen ajan, mutta korealaisten muinaisten esi-isien arvellaan eläneen tällä ajanjaksolla nykyisen Koillis-Kiinan ja Siperian alueella.[3]

Riisinviljelytaidon arvellaan saapuneen Koreaan noin vuoden 1200 eaa. tienoilla. Samalla ajanjaksolla alueelle levisi pronssinkäsittelytaito ja pronssikauden katsotaan alkaneen.[1][2] Pronssikaudella Koreaan syntyi uusi keraaminen kulttuuri, Mumun-kulttuuri, jonka näkyvintä perintoä ovat Korean tuhannet suuret dolmenit eli paasihaudat.[1] Pronssikautisen kulttuurin kehittyessä alkoi muodostua klaaniyhteiskuntia, joissa klaanin päällikkö käytti suurta valtaa. Voimakkaimpien klaanien johtajat alkoivat yhdistää klaaneja ja nämä ryhmät kehittyivät vähitellen varhaisiksi valtiomuotoisiksi yhteiskunniksi.[2] Korealaisissa legendoissa tämän kehityksen tuloksena syntyi alkuperäinen ensimmäinen korealainen lapsi, mutta ei ole olemassa mitään todisteita, joiden myötä tämä voitaisiin tulkita korealaisen kansakunnan aluksi.[3]

Varhaiset valtiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viimeistään rautakaudella, joka Koreassa oli noin vuosina 400 eaa.-300 jaa., alueella asui jo nykyisten korealaisten esi-isiä, mutta he eivät olleet niemimaan ainoita asukkaita. Tällöin Korean yhteydet Japaniin ja Kiinaan vilkastuivat ja Koreasta on mainintoja kiinalaisissa kirjoituksissa. Merkittävä tekijä joka mahdollisti nopeamman liikkuvuuden oli hevosten käyttö. Hevoset mahdollistivat myös liikkuvamman sodankäynnin, mikä johti keskitetyn hallintojärjestemän ja valtiomuotoisten rakenteiden syntymiseen.[1] Ensimmäinen merkittävä Korean alueelle syntynyt valtio oli Gojoseon, jonka vaikutusvaltaan kuului eteläinen Mantšuria ja Luoteis-Korea.[3] Gojoseonin vaikutusvallan kasvun pysäytti Kiinan Zhou-kaudella muodostunut Yan-valtio Korean koillispuolella.[3][4]

Kun Qin-dynastia yhdisti Kiinan yhden keisarin alaisuuteen 221 eaa., Yan-valtio kukistui ja sen entisiltä alueilta kohdistui muuttoaalto itään. Tästä joukosta nousi entisen Yan-ruhtinaan sotapäällikkö Wiman, joka joukkioineen hyökkäsi Koreaan vuonna 195 eaa. ja otti Gojoseonin hallintaansa ja Korea joutui kiinalaisten vaikutusvallan alaisuuteen. Wimanin jälkeen maata hallitsivat hänen jälkeläisensä vuoteen 108 eaa. asti, kunnes Kiinan Han-dynastia hyökkäsi maahan ja tuhosi sen poliittisena kokonaisuutena.[4][5] Han-dynastian vaikutusvalta kattoi Korean niemimaan pohjoisosan etelän Han-joelle asti.[3] Se perusti Koreaan neljä sotilasläänitystä, joista merkittävimmäksi nousi Lelang. Lelang sijaitsi lähellä nykyistä Pjongjangia ja se oli selvästi kiinalainen kaupunki. Lelangista muodostui merkittävä kaupan ja kulttuurin keskus, joka houkutteli runsaasti kiinalaisia asukkaita. Kuitenkin Korean väestö pysyi selkeästi ei-kiinalaisena, mutta maassa asunut kiinalaisväestö hoiti alueen hallintoa ja piti yllä järjestystä. Korea oli siis Lelangin aikaan ikään kuin Kiinan siirtomaa.[4][5]

Han-dynastian sisäisten kiistojen vuoksi keisarivallan ote Koreasta heikkeni ajanlaskun alun vuosina. Kiinalaisvalta Lelangin läänitysalueella kuitenkin säilyi vielä Han-dynastian lopullisen kukistumisen jälkeenkin ja valtaa pitivät vuosina 215-265 Wei ja 265-316 Jin-dynastioiden lähettiläät. Lelangin asema Korean kiinalaisena keskuspaikkana tuli kuitenkin vähitellen uhatuksi, kun maassa alkoi muodostua uusia ei-kiinalaisia valtakeskuksia. Noin vuonna 300 kiinalainen vaikutusvalta oli jo merkittävästi heikentynyt ja kiinalaisväestö alkoi palata takaisin Kiinaan tai sulautua paikallisväestöön.[4]

Protohistorialliset valtiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kolmen kuningaskunnan aika[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Korean ensimmäinen valtiomuotoinen hallinto Goguryeo, syntyi Lelangin lähistöllä. Sen varhaisista vaiheista on vain hyvin vähän tietoa, mutta yleinen käsitys on että sen muodostivat Mantšurian suunnalta tulleet heimot ja Korean koillisosan heimot, joiden välille muodostui heimoliitto, joka sai myöhemmin nimekseen Goguryeo. Se oli ensimmäinen korealaisten poliittinen valtio ja sen nimestä juontuu myös Korean nimi. Goguryeon hallitsema alue kattoi Korean niemimaan pohjoisosan, mistä käsin se kamppaili Lelangin kiinalaisia vastaan. Poliittiselta asemaltaan Goguryeo ruhtinaskunta ja Kiinan vasallivaltio, mutta sen vahvistuessa Goguryeon hallitsija julistautui kuninkaaksi ja alkoi uhmata kiinalaisvaltaa. Korealainen valtakunta kykeni laajentamaan alueitaan niemimaan pohjoisosiin, mutta kiinalaisten hallitsemaa Lelangin läänitystä se ei kyennyt kukistamaan. Goguryeon riippumattomuus kiinalaisista päättyi väliaikaisesti vuonna 244, kun Kiinan Wei-dynastia lähetti sotilasretkikunnan rankaisemaan Goguryeota hyökkäyksistä kiinalaisten läänitysten kimppuun. Goguryeo ei tuhoutunut täysin, mutta se joutui alistumaan kiinalaisvaltaan vielä vuosikymmeniksi. Se kykeni irtautumaan kiinalaisten yliotteesta 300-luvulla, jolloin olennaisen muutoksen valtasuhteissa aiheutti mantšurialainen murong-heimo, joka vahvisti valtaansa pohjoisen Kiinan alueella, katkaisten samalla Kiinan ja Korean välisen maayhteyden. Muuttuneet olosuhteet mahdollistivat Goguryeon uuden elpymisen.[6]

Korean kolme kuningaskuntaa 400-luvulla.

Samanaikaisesti Goguryeon voimistumisen kanssa Korean niemimaan eteläosiin syntyi kaksi pienempää kuningaskuntaa, Baekje ja Silla. Näiden valtioiden syntytarinaan on sekoittunut korealaisen mytologian hämärään, eikä tarkkaa tietoa niiden muodostumisesta ole. Korealaisen tradition mukaan ne ovat syntyneet ensimmäisellä vuosisadalla eaa., mutta laajempi tutkimus on osoittanut että ne syntyivät vasta 300-luvulla, jolloin ne ovat huomattavasti Goguryeota nuorempia valtioita. Baekje sijaitsi Korean niemimaan lounaisosassa ja Silla kaakkoisosassa. Molempien valtioiden oletetaan syntyneen heimoliittojen seurauksina. Baekjen ja Sillan välissä niemimaan eteläosassa sijaitsi Gaya, joka oli myös heimojen muodostama liittouma, joka pysyi löyhänä liittoumana eikä se koskaan muodostanut valtiomuotoista hallintoa.[6]

Goguryeo, Baekje ja Silla muodostivat Korean kolme varhaista kuningaskuntaa ja ne muodostivat toisilleen sotilaallisen uhan, mutta tästä huolimatta niemimaan poliittinen tasapaino säilyi useiden vuosisatojen ajan. Aikakauden merkittävin kulttuuriin vaikuttanut asia oli buddhalaisuuden saapuminen Korean niemimaalle. Kun Kiinan hajaannuksen aika päättyi Sui-dynastian yhdistettyä maan taas saman hallinnon alle, oli tällä dramaattiset seuraukset myös Korean poliittiseen tilanteeseen.[6] Lyhytaikaiseksi jäänyt Sui-dynastia yritti kukistaa Goguryeon valtansa alle tässä kuitenkaan onnistumatta. Rasittavat Korean sotaretket tulivat Sui-dynastialle hyvin kalliiksi ja ne jouduttivat Sui-dynastian kukistumista.[7] Lyhytaikaista Sui-dynastiaa seurannut Tang-dynastia muodosti Korean niemimaan valtioille vakavan uhan, etenkin pohjoisimmalle Goguryeolle, mutta myös niemimaan länsirannikon Baekjelle. Syrjäinen Silla taas oli sijaintinsa vuoksi edullisemmassa asemassa Kiinan uhkaan nähden. Goguryeon ja kiinalaisten välille puhkesi vihamielisyyksiä vuonna 598, mutta Goguryeo pystyi kuitenkin useiden vuosikymmenien ajan säilyttämään asemansa. Oli kuitenkin väistämätöntä että Goguryeon sotilaalliset resurssit hupenivat kiinalaisia nopeammin, mitä ei auttanut edes Goguryeon liittoutuminen Baekjen kanssa. Vastapainoksi Silla taas liittoutui kiinalaisten kanssa. Sillan ja Tang-dynastian liittoutuneet joukot hyökkäsivät Baekjeen vuonna 660 tuhoten valtion ja sen alueet liitettiin Sillaan. Seuraavana vuonna liittouma hyökkäsi Goguryeoon, joka kukistui kuitenkin vasta vuonna 668. Goguryeon alue jaettiin Kiinan ja Yhdistyneen Sillan kesken. Korea oli näin ensimmäistä kertaa yhdistynyt, vaikka osa entisesta Goguryeosta jäi Yhdistyneen Sillan alueiden ulkopuolelle.[6][7] Kolmen valtakunnan ajan katsotaan korealaisessa historiankirjoituksessa päättyvän vuoteen 668 ja Sillan yhdistymiseen.[7] Aikakausi on vaikuttanut vahvasti Korean historiaan ja poliittiseen kulttuuriin.[8]

Kahden kuningaskunnan aika[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdistynyt Silla ei jäänyt kolmen valtakunnan ajan päättymisen jälkeen niemimaan ainoaksi valtioksi, vaan entisen Goguryeon perillisvaltioksi muodostui Bohai vuonna 698, jonka hallitsema alue sijaitsi Mantšurian ja pohjoisen Korean alueella.[9][10] Heti muodostumisensa jälkeen Yhdistynyt Silla kohtasi uhan entisen liittolaisensa, Kiinan Tang-dynastian taholta, joka tahtoi liittää Korean niemimaan hallintaansa. Sillan kuningas ei tähän suostunut ja Sillan joukot onnistuivat kukistamaan kiinalaiset joukot Koreassa. Silla toimi itsenäisesti Kiinasta riippumatta, mutta se joutui tunnustamaan Kiinan yliherruuden Itä-Aasiassa.[9] Yhdistyneen Sillan aikakaudella buddhalaisuus voimistui Koreassa, ja myös konfutselaisuus alkoi saada jalansijaa. Sillan hallinto sai vaikutteita etenkin Kiinan Tang-hovista, missä konfutselaisuus oli valtion pääideologia, jonka myös Silla omaksui.[9][11] Sillaan levisi myös kiinalainen hallintotapa, jossa virkamiehet valittiin tutkintojärjestelmän kautta. Monet virkamiehet kävivät myös koulunsa Kiinassa ja Koreassa ja kiinan kieli ja kirjoitusjärjestelmä sai valta-aseman.[12]

Silla alkoi heikentyä 700-luvun loppupuoliskolla, jolloin se alkoi kärsiä sisäisistä kapinoista. Maassa kävivät valtataistelua keskenään ylhäiset suvut ja levottomuuksia lisäsi maattomien talonpoikien muodostamat rosvojoukot. Jotkut aristokraattiset suvut julistivat perustetuksi omat kuningaskuntansa, mitä Sillan hovi ei kyennyt estämään. Entisen Baekjen alueelle syntyi vuonna 892 Myöhempi Baekje ja vuonna 901 syntyi Myöhempi Goguryeo.[9][11] Valtioista valta-asemaan nousi myöhempi Goguryeo, jossa vallan kaappasi sotilasjohtaja Wang Geon vuonna 918.[9][13]

Dynastinen Korea[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Goryeo-dynastia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wang Geon nimitti uuden dynastiansa Goryeoksi ja siirsi pääkaupunkinsa nykyiseen Gaeseongiin. Wang Geonin armeija kukisti 930-luvulla myöhemmän Baekjen ja Yhdistyneen Sillan, ja Goryeo-dynastia nousi koko niemimaan hallitsijaksi. Goryeo sai hallintaansa myös Bohain valtakunnan alueet Korean pohjoispuolella, mikä teki siitä alueellisesti suuremman valtion kuin Yhdistynyt Silla oli ollut. Vuonna 926 Bohain oli kukistanut kitaanien Liao-dynastia, minkä jälkeen Goryeo onnistui valloittamaan Bohain valtakunnan eteläiset rippeet.[13][14]

Wang Geon onnistui vahvistanmaan Goryeo-dynastian valtaa niemimaalla solmimalla avioliiton sillaprinsessan kanssa.[13] Hänellä oli tukenaan myös maan valtakunnan yläluokka, joihin hän sovelsi heille suotuisaa politiikkaa.[14] Goryeo-dynasian valta kesti aina vuoteen 1392 saakka, tänä aikana maahan syntyi aristokraattinen luokka, jonka asema oli perinnöllinen.[13] Vuonna 958 kuningas Gwangjong otti käyttöön virkatutkintojärjestelmän, joka poikkesi Kiinan vastaavasta järjesetelmästä siten, että siihen päästäkseen hakijoilta vaadittiin tiettyä syntyperää.[14] Virkamiehet saivat palkkiokseen maata, jolloin syntyi keskushallinnosta riippuva yläluokka, joka nautti kuninkaan luottamusta.[14][13]

Haeinsan temppeli Etelä-Koreassa on Tripitaka koreanan säilytyspaikka. Temppeli on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.

Hallintotapa oli vahvasti konfutselainen kiinalaisten vaikutteiden myötä, mutta buddhalaisuus näkyi myös voimakkaasti Goryeo-kauden yhteiskunnassa. Merkittävä aikakauden tuotos oli buddhalaispappien kirjoittama Tripitaka koreana, joka oli korealainen versio Tripitakasta, buddhalaisuuden kaanonista. Ensimmäinen painos valmistui vuonna 1087, mutta se on hävinnyt. Toinen valmistui vuonna 1251 ja sitä säilytetään Haeinsan temppelissä lähellä Daegua.[13]

1100-luvulla Goryeo alkoi kärsiä sisäisistä valtataisteluista hallitsevien luokkien alkaessa kapinoida. Tilannetta pahensivat valtion ulkopuoliset uhat.[11] Mantšuriasta kotoisin olevat jürchenit olivat järjestäytyneet Jin-dynastiaksi vuonna 1115 ja he kukistivat kitaanien Liao-dynastian ja valloittivat myös suuren osan Pohjois-Kiinasta. Jin-dynastiasta muodostui uhka Goryeolle ja se vaati korealaisvaltiota alistumaan vasallin asemaan. Goryeo joutui ajoittain sotilaallisiin yhteenottoihin Jin-dynastian kanssa. Levottomuudet valtakunnan ulkorajoilla ja kapinoiva yläluokka, jolla oli omat sotajoukkonsa, sekä talonpoikaiskapinat aiheuttivat sen että valta Goryeossa siirtui sotapäälliköille tehottoman kuninkaanvallan kustannuksella. Vuodesta 1170 valtaa maassa pitivät todellisuudessa sotilashallitukset, kuninkaiden ollessa vailla käytännön valtaa.[14]

Sisäisten ongelmien lisäksi Goryeota alkoi 1200-luvun alusta lähtien uhata Mongolivaltakunta. Tšingis-kaani oli luonut uuden suurvallan, joka kukisti Jin-dynastian vuonna 1215 ja sen jälkeen mongoliarmeija jatkoi Pohjois-Kiinan valtausta. Mongolit hyökkäsivät Koreaan vuonna 1231 ja Goryeo-hovi pakeni mongoleja Ganghwan saarelle, mistä käsin se hallitsi osaa niemimaasta.[14][11] Vuoden 1245 mongolien hyökkäys Koreaan oli tuhoisampi ja 200 000 korealaista vangittiin ja niemimaata jäi mongolivallan alle.[13] Tšingis-kaanin jälkeen Mongolivaltakuntaa hallitsivat hänen jälkeläisensä.[14] Goryeo säilytti mongolivallan aikana oman sisäisen hallintonsa, mutta todellisuudessa se oli mongolien vasallivaltio, joka joutui avustamaan mongoleja taloudellisesti ja sotilaallisesti.[14] Kublai-kaanin aikana mongolit ottivat korealaiset mukaan hyökkäyksiin Japaniin vuosina 1274 ja 1281, mutta Japanin valloituksessa mongolit eivät onnistuneet taifuunien tuhottua heidän laivastonsa.[13] Korean hovi mongolilaistui myös, mikä myös vähensi sen itsemääräämisoikeutta. Kuninkaalliset avioituivat usein mongolien Yuan-dynastian jäsenten kanssa, mikä väistämättä johti mongolilaistumiseen.[14][11]

Mongolien Yuan-dynastian valta Kiinassa alkoi rapistua 1300-luvulla sisäisten kiistojen ja kiinalaisten kapinoinnin vuoksi. Ming-dynastia kukisti mongolit vuonna 1368, mutta Koreassa tilanne oli erilainen.[14] Ming-dynastia vaati myös Goryeota alistumaan ylivaltansa alle. Goguryeon armeija jakaantui mongolikannattajien ja Ming-lojalistien leireihin. Ming-myönteiseen politiikkaan uskoi myös sotapäällikkö Yi Seong-gye, joka uskoi ettei korealaisilla ole pitkän päälle mahdollisuuksia taistelussa kiinalaisia vastaan. Kun hänen joukkionsa oli komennettu sotaretkelle kiinalaisia vastaan, hän johdattikin joukkonsa Goryeon pääkaupunkiin ja kaappasi vallan rauhanomaisessa vallankaappauksessa vuonna 1392. Hän julistautui itse uuden Choseon-dynastian ensimmäiseksi hallitsijaksi ja siirsi valtakunnan pääkaupungin Souliin.[14][11][13]

Choseon-dynastia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Dynastian synty[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Choseon-dynastian perustaja Yi Seong-gye järjesti hyvät suhteet Kiinan Ming-dynastiaan tunnustamalla tämän yliherruuden.[15] Ensimmäisinä toiminaan kuningas Yi toteutti maauudistuksen, jota kannattivat konfutselaiset oppineet. Kaikki maa otettiin valtion hallintaan, mikä verotti eniten buudhalaistemppeleitä joilla oli suuret maatilat, sekä paikallisesti voimakkaita sukuja. Toimien ansiosta valtion verotulot kasvoivat merkittävästi. Buddhalaisuuden asema maassa väheni konfutselaisten oppien noustessa valta-asemaan ja Koreasta muodostui maallinen yhteiskunta.[16][17][18]

Korean hallintotapa järjestettiin hyvin pitkälti kiinalaisen mallin mukaan. Ylintä valtaa piti hallitsija, jolla oli absoluuttinen valta, minkä lisäksi hänen sukunsa käytti suurta valtaa. Hovin alapuolella käytännön valtaa pitivät virkamiehet, jotka muodostivat yläluokkaisen aateliston, yangban-luokan.[19] Yangban-asema oli perinnöllinen ja ainoastaan yangbanit toimivat valtion virkamiehinä. Perinnöllisen aseman vuoksi virkoja ei kuitenkaan ennen pitkää enää riittänyt kaikille yangban-luokan kasvaessa. Heillä oli kuitenkin käsissään suuri osa maan varallisuudesta, sillä he keräsivät verot hallitsemiltaan alueilta, vaikka maat teoriassa kuuluivatkin valtiolle.[20]

Kuninkaan aseman periytyminen aiheutti toisinaan ongelmia, mikäli hänen seuraajastaan ei ollut yksimielisyyttä.[19] 1400-luvun alussa maa ajautui vallanperimyskiistaan, mikä johti veriseen valtataisteluun hovin sisällä.[15] Olot rauhoittuivat Choseon-dynastian neljännen hallitsijan kuningas Sejongin valtakaudella 1418-1450. Hänen valtakaudellaan maa kehittyi taiteen, tieteen ja tekonologian alalla. Erityisen merkittäväksi muodostui korean kielen kirjoitusjärjestelmän hangulin kehittyminen.[17][16][15] Kiinan kieli säilyi kuitenkin edelleen sivistyskielenä.[15] Sejongin valtakauden jälkeen maa ajautui heikompien hallitsijoiden aikakauteen ja 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa maassa käytii sisäisiä valtataisteluja hallitsevan eliitin keskuudessa, sekä myös konfutselaisten oppineiden välillä.[15][17] Kiistat johtivat tehottomaan hallintoon, mikä johti siihen että yläluokka kykeni laajentamaan maaomistuksiaan, mikä taas lisäsi talonpoikaisväestön verotaakkaa.[17]

Japanilaiset ja mantšut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maalaus japanilaisten maihinnoususta Japanin vastaisessa sosassa.

Suurin ulkoinen uhka Korean niemimaalle tuli Japanin suunnalta. Toyotomi Hideyoshin johtaman Japanin armeija hyökkäsi Koreaan vuosina 1592 ja 1597.[15][17] Japanin tavoitteena oli vallata Kiina, mutta koska korealaiset eivät suostuneet japanilaisten läpikulkuun, valtakuntien välille syttyi taisteluja. Japanilaiset olivat voittoisia maalla ja korealaiset merellä. Korealaisten rintama oli yhtenäinen, ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista osallistuivat japanilaisvastaiseen taisteluun. Korealaiset saivat sotatoimiin apua liittolaiseltaan Kiinan Ming-dynastialta. Japanilaisten hyökkäys kukistettiin, mutta Toyotomi Hideyoshi uudisti hyökkäyksen vuonna 1597. Hän kuitenkin kuoli seuraavana vuonna, mikä aiheutti hyökkäyksen epäonnistumisen. Korea säästyi japanilaisten valloitukselta, mutta iso osa maata oli sotien seurauksena raunioitunut ja se vaati kymmeniä tuhansia kuolonuhreja. Vielä enemmän väestön määrää vähensi japanilaisten mukanaan viemät 200 000 käsityöläistä ja muiden alojen taitajaa. Sodan seurauksena Koreaan syntyi syvälle juurtunut japanilaisviha.[15]

Korea ei ollut vielä kunnolla toipunut japanilaisten hyökkäyksestä, kun siihen jo kohdistui uusi ulkoinen uhka. Mantšuriassa oli syntynyt uusi mantšujen hallitsema valtakunta. Mantšut hyökkäsivät Ming-Kiinaan 1600-luvulla, ja koska Korea oli Ming-dynastian liittolainen, se joutui myös osallistumaan mantšujen vastaisiin sotatoimiin. Mantšut hyökkäsivät Koreaan vuonna 1627 ja etenivät pitkälle maan rajojen yli. Choseon-dynastia joutui tunnistamaan rauhan saavuttamiseksi mantšuvaltion olemassaolon ja tunnustamaan mantšujen Qing-dynastian ylivallan. Vuonna 1644 mantšut kukistivat Ming-dynastian ja julistautuivat koko Kiinan hallitsijoiksi. Tällöin myös Korean vasalliaseman velvollisuudet siirtyivät Ming-dynastialta Qing-dynastialle. Uuteen isäntään suhtauduttiin Koreassa epäluuloisesti, sillä Ming-dynastia oli ollut korealaisille hyvä yliherra, jolta oli saatu sotilaallista apua japanilaisia vastaan ja kulttuurinen vaihto oli merkittävää. Korealaisten piti kuitenkin sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen. Mantšut olivat myös Ming-dynastiaa kiinnostuneempia Kiinan pohjoisesta rajaseudusta, mikä oli heidän kotiseutuaan. Tällöin määritettiin tarkemmin Kiinan ja Korean välinen rajalinja.[15]

Japanilaisten ja mantšujen hyökkäyksistä toipuminen kesti Koreassa pitkään. Maan viljelyksiä ja rakennuksia oli tuhottu ja sodista kärsi erityisesti talonpoikaisväestö. Valtion keräämät verotulot vähenivät näin myös merkittävästi. Vasta 1700-luvulla niemimaa alkoi toipua sodista. Kuningas Yeongjon pitkällä valtakaudella vuosina 1724-1776 maassa koettiin vakaan hallinnon kausi. Hallintoon otettiin kyvykkäimmät miehet heidän taustastaan riippumatta. Talonpoikien verotusta pystyttiin myös keventämään. Maataloustekniikka kehittyi uusien viljelymenetelmien myötä ja alettiin kasvattaa myös ginsengiä ja tupakkaa, mikä oli ensimmäinen askel maatalouden kaupallistumiseen. Kaupankäynti kasvoi ja se vapautui valtion määräysvallasta, mikä johti uuden kauppiasluokan syntyyn ja rahatalouden kehittymiseen.[15]

Kuningatarsukujen valtakausi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuningas Yeongjon jälkeen valtakunta ajautui jälleen hovijuonittelujen aikakauteen. Yeongjo itse oli tuominnut kruununperijäpoikansa kuolemaan nälkään hovijuonittelijen tuloksena ja hänen itsensä kuoltua vuonna 1875, valtaan tuli menehtyneen kruununperillisen poika Jeongjo, joka kosti isäänsä vastustaneille. Jeongjon kuoltua valtaan nousi taas hänen alaikäinen poikansa, mutta alaikäisyyden vuoksi hän ei vielä voinut hoitaa virkaansa ja sijaishallitsijana toiminut kuningatarvaimo taas kuuli vastakkaisen leiriin, joka jatkoi koston kierrettä. 1800-luvun alkupuolta leimasi Choseon-hovissa usein kuningataräitien ja -vaimojen holhoojahallitus hallitsijoiden noustessa valtaistuimelle jo lapsina. Näin ollen muut ylhäiset yangban-suvut eivät juuri saaneet valtaa, mikä johti alhaisemman arvon omaavien yangbanien kapinointiin, johon he saivat tuekseen vähäosaisia talonpoikia. Kapinat kukistettiin vuonna 1812, mutta tyytymättömyys jäi kytemään.[21]

Taewongun oli kuningas Gojongin isä ja tämän voimakas holhoojahallitsija.

Seuraavan voimakkaan hallitsijan aikakausi koitti kuningas Cheoljongin kuoltua vuonna 1867 ilman perillisiä. Valtaan nousi tämän vuoksi hänen veljenpoikansa Gojong. Tämä oli valtaan noustessaan alaikäinen, minkä vuoksi valtaa piti hänen isänsä, prinssi Yi Ha-eung, josta puhuttaessa käytetään usein hänen arvonimeään Taewongun.[21] Hän halusi palauttaa Koreaan voimakkaan konfutselaisen kuninkuuden ja hänen toimestaan yangbaneja alettiin verottaa, hallintoon otettiin kyvykkäitä miehiä joiden syntyperästä ei välitetty.[21][22] Taewongunin aloitteesta hallitsijanpalatsi Gyeongbok, joka oli tuhoutunut vuonna 1592 kunnostettiin. Sillä on korealaisille suuri symbolinen arvo, mutta sen kunnostus tuli kalliksi ja aiheutti taloudellisia ongelmia, mikä aiheutti tyytymättömyyttä.[21]

1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla Koreaan alkoi levitä kristinusko, joka oli jo levinnyt eurooppalaisten mukana Kiinaan. Koreassa suhtautuminen kristittyihin vaihteli sen mukaan, mikä hallitsijasuvun haara sattui olemaan vallassa. 1800-luvun alkupuolella Koreassa nähtiin useita kristittyihin kohdistuneita vainoja. Suurimmat vainot järjesti Taewongun vuonna 1866 osana länsimaiden vastaista toimintaa. Vainoissa menetti henkensä yli 10 000 kristittyä.[23] Länsimaat olivat jo saaneet jalansijaa Kiinassa, ja tieto länsimaiden mukanaan tuomasta nöyryytyksestä oli levinnyt Koreaan. Kiina oli joutunut oopiumisotien seurauksena avaamaan satamansa eurooppalaisille ja länsimaat olivat kasvattuneet valtaansa Korean niemimaan lähistöllä. Tämä uhka Koreassa haluttiin torjua.[23]

Siirtomaavaltojen kilpailu Koreasta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ensimmäiset länsimaiset hyökkääjät Korean niemimaalle olivat ranskalaiset, jotka hakivat korvausta vuoden 1866 kristittyjen vainoissa surmattujen ranskalaispappien kohtaloon. Korealaiset kuitenkin torjuivat ranskalaisten intervention. Myös Yhdysvallat lähetti vuonna 1871 retkikunnan tutkimaan vuonna 1866 Koreassa tuhotun kauppalaivan kohtaloa, jonka korealaiset olivat tuhonneet yhdysvaltalaislaivan aggression vuoksi. Yhdysvaltain ja korealaisten välinen kahakka päättyi kuitenkin siihen että yhdysvaltalaiset katsoivat parhaaksi perääntyä. Ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten lähettämät retkikunnat olivat pieniä ja korealaiset onnistuivat torjumaan ne, mutta tapaukset osoittivat kuitenkin Taewongunille että kaikki yhteydet länsimaihin oli syytä katkaista.[24]

1870-luvulla alkoi myös heiketä Taewongunin asema maan johdossa. Hän oli suosittu uudistustensa johdosta kansanjoukkojen keskuudessa, mutta yangban-luokka ei ollut tyytyväinen oman valtansa vähentämiseen. Taewongunia vastaan nousi myös kuningas Kojongin puolison, eli kuningatarsuvun jäsenet. Painostuksen alla Taewongun joutui luopumaan sijaishallitsijan asemasta vuonna 1873.[21]

Korea pysyi etäisenä länsimaille, mutta Meiji-restauraation jälkeen Japani pyrki laajentamaan vaikutusvaltaansa Koreassa.[25] Japanilaiset provosoivat sotilaallisia yhteenottoja korealaisten kanssa vuonna 1875 ja vuonna 1876 Japani pakotti Korean epätasa-arvoiseen sopimukseen, mikä antoi Japanille kaupankäyntioikeudet kolmeen Korean satamaan.[25][17][22] Kiina pyrki torjumaan japanilaisvallan leviämisen Koreassa peluuttmalla siirtomaavaltoja toisiaan vastaan ja pian Korea solmi vastaavia sopimuksia eurooppalaisten siirtomaavaltojen kanssa.[17][22] Maan avaaminen ulkovalloille ei miellyttänyt yangban-luokkaa, joka sai syrjäytetyn Taewongunin kapinaliikkeensä keulakuvaksi. Myös armeijan keskuudessa esiintyi japanilaisvastaista liikehdintää, joka rauhoittui vasta kun kuninkaan isä Taewongun pyydettiin takaisin maan johtoon. Paluu vanhaan järjestelmään antoi naapurimaille syyn puuttua tilanteeseen. Se sai Kiinan marssittamaan armeijansa miehittämään maan ja palauttamaan kuningas Gojong valtaan. Japanilaisjoukkojen lukumäärä Koreassa oli vähäinen ja Kiina sai palautettua valta-asemansa Korean niemimaalla. Koreasta oli tullut Kiinan ja Japanin etupiireihin kuuluva alue josta molemmat pyrkivät hyötymään. Mutta osingolle olivat pyrkimässä myös eurooppalaiset siirtomaavallat. Polittisesti vahvimmassa asemassa Koreassa oli Kiina, jonka edustaja Koreassa oli vuosina 1885-1894 Yuan Shikai.[25][26]

Käännekohdaksi voimasuhteiden muutoksessa muodostui Tonghak-kapinan puhkeaminen vuonna 1894. Kapina sai alkunsa kun vähäosaiset talonpojat eivät pystyneet suoriutumaan veroistaan maan eteläosassa, jota kuivuus koetteli. Valtio vastasi tähän tehostamalla veronkantoa. Tyytymättömät talonpojat järjestäytyivät Tonnhak-armeijaksi vaatien riiston lopettamista ja ulkomaalaisten karkottamista. Kapinallisarmeijat valtasivat joitakin kaupunkeja ja liike alkoi jo uhata Soulia.[27][22] Kuningas Gojong kääntyi Kiinan puoleen Tonghak-kapinan kukistamiseksi ja Kiina lähetti Koreaan sotilasjoukkoja tilanteen haltuun ottamiseksi. Kapina kukistettiin kiinalaisten avulla ja Kiina toivoi näin vahvistavansa asemaansa Korean yliherrana. Japani päätti kuitenkin vastata Kiinan sotilaiden Koreassa oloon samalla mitalla ja lähetti Koreaan lisäjoukkoja.[27]

Korean kuningas Gojong yritti estää vihollisuuksien alkamisen ja kehotti ulkovaltoja poistumaan maasta. Japani ei tähän suostunut, minkä jälkeen molemmat osapuolet vahvistivat joukkojaan Koreassa. Japani pyrki muuttamaan Korean yhteiskuntajärjestystä tulevien kapinoiden ehkäisemiseksi, mihin Kiina ei suostunut. Japani ryhtyi toimiin ja heinäkuussa vuonna 1894 japanilaiset valtasivat kuninkaan palatsin ja kutsuivat kiinalaisten syrjäyttämän Taewongunin jälleen maan johtoon, mihin tämä suostui. Japani ryhtyi sotatoimiin myös Kiinaa vastaan ja maiden välille puhkesi sota elokuussa 1894. Japanilaiset tuhosivat Kiinan laivaston ja kukistivat myös Korean mantereella olleet kiinalaisjoukot. Japanilaisjoukot etenivät aina Kiinan puolelle asti ja huhtikuussa 1895 Kiinan oli pakko pyytää rauhaa. Kiinan ja Japanin välille solmittiin Shimonosekin rauhansopimus, jonka mukaan Kiina joutui luopumaan Koreasta ja Taiwanin saaresta.[27]

Valtaan nostettiin jälleen japanilaisten toimesta Taewongun, mutta kiinalaisten vetäydyttyä hän alkoi kääntyä japanilaisia vastaan ja hänet syrjäytettiin. Japani ryhtyi suorittamaan Koreassa uudistuksia, joiden tavoitteena oli lähentää Koreaa ja Japania. Japanilaisvastaiset aatteet alkoivat kuitenkin vähitellen nousta esiin ja kuningas Gogong alkoi lähentyä alueen uutta suurvaltaa, Venäjän keisarikuntaa.[28][22][29] Japani alkoi myös noudattaa varovaisempaa politiikkaa Koreaa kohtaan, mutta Japanin Korean suurlähettiläs Miura ei hyväksynyt sovittelevampaa linjaa, ja hän pyrki vahvistamaan japanilaismyönteisten asemaa Korean hallinnossa sekaantumalla kuningattaren murhaan. Hänet kutsuttiin takaisin Japaniin, mutta häntä vastaan ei löydetty todisteita ja häntä ei rangaistu.[28]

Korean keisarikunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Korea muodosti Venäjään ystävällismieliset suhteet, mutta Venäjän saatua haltuunsa Kiinan Japanille sodassa menettämät satamansa Liaotungin niemimaalla, Koreassa alkoi kasvaa epäluulo venäläisiä kohtaan. Korostaakseen riippumattomuuttaan Choseon-dynastian kuningas Gojong otti vuonna 1897 arvonimekseen keisari, nostaakseen Korean samalle tasolle Japanin, Venäjän ja Kiinan hallitsijoiden kanssa.[29] Samoihin aikoihin Koreassa alkoi vaikuttaa ensimmäinen yhtenäinen poliittinen liike, Korean itsenäisyysseura, joka vaati perustuslailliseen monarkiaan siirtymistä. Keisari kuitenkin tukahdutti liikkeen ja sen johtajat pidätettiin.[30]

Venäjä ja Japani pyrkivät aluksi jakamaan etunsa Koreassa. Japanilla oli kuitenkin Koreassa kaikkein suurimmat taloudelliset intressit. Venäjä onnistui kuitenkin vuonna 1900 Kiinan boksarikapinan jälkeen vahvistamaan valtaansa Mantšuriassa, mikä sai Japanin vaatimaan etujen tasausta ja yksinoikeutta Korean hallintaan. Venäjä suostui neuvottelemaan asiasta, mutta se vaati oikeuksiin sotilaallisia rajoituksia. Neuvottelut venyivät vuoteen 1904 saakka, mutta Japani oli jo päättänyt hakea kiistaan sotilaallista ratkaisua. Helmikuussa 1904 Keisarillisen Japanin laivasto hyökkäsi Venäjän laivaston tukikohtaan Port Arthuriin, käynnistäen näin Venäjän ja Japanin välisen sodan.[22][31] Pian tämän jälkeen japanilaiset miehittivät strategisesti tärkeät Korean niemimaan kohteet ja painostivat Korean keisarin myöntymään japanilaisten haluamaan tulokseen ja Korea alistettiin käytännössä Japanin protektoraatiksi.[31]

Sota kääntyi japanilaisten eduksi. Vuonna 1905 japanilaiset kukistivat venäläiset Mukdenin taistelussa mantereella. Merellä taas japanilaiset valtasivat Port Arthurin pitkän piirityksen jälkeen ja kukistivat Tsushiman meritaistelussa puoli maailmaa kiertäneen Itämeren laivaston, joka oli lähetetty Keltaisellemerelle apujoukoiksi.[31] Yhdysvaltain presidentti Theodore Rooseveltin välittämässä Portsmouthin rauhanneuvotteluissa Venäjä tunnusti Japanin oikeudet Koreaan ja myöntyi olemaan puuttumatta Japanin toimiin Koreassa. Myös Sahalinin saaren eteläosa luovutettiin Japanille. Yhdysvallat myöntyi myös tunnustamaan Korean Japanin protektoraatiksi ja vastaavasti Japani tunnusti Yhdysvaltain oikeudet Filippiineihin. Rauhansopimus antoi Japanille vapaat kädet muuttaa Korea protektoraatikseen.[22][31]

Japanin siirtomaana (1910–1945)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuosina 1910–1945 Korea oli Japanin siirtomaa. Japanin aseman voimistuminen niemimaalla oli alkanut jo 1870-luvulla, ja alistaminen siirtomaaksi sai ratkaisevan sysäyksen japanilaisten murhattua Korean keisarinnan vuonna 1895. Ruhtinas Itō Hirobumi, Japanin käskynhaltija Koreassa, murhattiin lokakuussa 1909[32]. Korea pakkoliitettiin osaksi Japania 24. elokuuta 1910[32], ja maata hallittiin rautaisella kurilla – esimerkiksi 1. maaliskuuta 1919 japanilaiset poliisit ampuivat Soulissa noin 7 500 korealaista kuoliaaksi sekä haavoittivat ja pidättivät kymmeniätuhansia tukahduttaessaan itsenäisyyden palauttamista vaativaa mielenosoitusta.

Toisen maailmansodan aikana vuodesta 1939 alkoivat japanilaiset käyttää korealaisia enenevässä määrin myös orjatyövoimana, miehiä tehtaissa tai armeijassa, ja naisia japanilaisten sotajoukkojen seksiorjina. Samalla korealaiset pakotettiin myös omaksumaan japanilaiset nimet ja korean kielen käyttö virallisissa yhteyksissä kiellettiin. Sodan kääntyessä japanilaisten tappioksi ja Neuvostoliiton puna-armeijan edetessä niemimaalle pohjoisesta ja yhdysvaltalaisten noustessa maihin etelästä japanilaiset aloittivat evakuoinnin ja veivät mukanaan suuren määrän korealaisia taideaarteita. Sodan päätteeksi Korea jaettiin Etelä- ja Pohjois-koreaksi 1948.

Korean sota (1950-1953)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Korean sota

1950-1953 käytiin Korean sota Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) ja Kiinan kansantasavallan yhteisen kansanarmeijan sekä Korean tasavallan (Etelä-Korea) ja Yhdysvaltojen johtamien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) joukkojen välillä. Sota ei päättynyt rauhansopimukseen.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Vesterinen, Ilmari; Janhunen, Juha; Huotari, Tauno-Olavi: Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan. Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-797-8.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c d e Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.82-85
 2. a b c The Beginnings of the Country’s History (Prehistoric Times - Gojoseon) korea.net. Viitattu 20.2.2019. (englanniksi)
 3. a b c d e Origins of the Korean Nation U.S. Library of Congress. Viitattu 20.2.2019. (englanniksi)
 4. a b c d Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.85-88
 5. a b Origins of the Korean Nation U.S. Library of Congress. Viitattu 20.2.2019. (englanniksi)
 6. a b c d Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.88-93
 7. a b c The Three Kingdoms Period U.S. Library of Congress. Viitattu 6.4.2019. (englanniksi)
 8. The Period of the Three Kingdoms U.S. Library of Congress. Viitattu 6.4.2019. (englanniksi)
 9. a b c d e Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.106-108
 10. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.97-100
 11. a b c d e f The Evolution of Korean Society U.S. Library of Congress. Viitattu 13.4.2019. (englanniksi)
 12. Silla U.S. Library of Congress. Viitattu 13.4.2019. (englanniksi)
 13. a b c d e f g h i Kory U.S. Library of Congress. Viitattu 13.4.2019. (englanniksi)
 14. a b c d e f g h i j k Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.108-112
 15. a b c d e f g h i Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.112-117
 16. a b The Chosn Dynasty U.S. Library of Congress. Viitattu 3.6.2019. (englanniksi)
 17. a b c d e f g The Choson Dynasty U.S. Library of Congress. Viitattu 3.6.2019. (englanniksi)
 18. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.120-121
 19. a b Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.121-123
 20. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.123-124
 21. a b c d e Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.130-133
 22. a b c d e f g Nineteenth Century U.S. Library of Congress. Viitattu 3.6.2019. (englanniksi)
 23. a b Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.133-135
 24. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.136-137
 25. a b c Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.136-141
 26. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.141-143
 27. a b c Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.143-144
 28. a b Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.145-146
 29. a b Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.146-147
 30. Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.147-149
 31. a b c d Korea - Kolme ovea tiikerin valtakuntaan, s.149-150
 32. a b Laati, Iisakki: Mitä Missä Milloin 1951, s. 73. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1950.