Ruotsinsuomalaiset

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Ruotsinsuomalainen)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Hakusana ”Ruotsinsuomalainen” ohjaa tänne. Lehdestä kertoo artikkeli Ruotsin Suomalainen
Ruotsinsuomalaiset
Ruotsinsuomalaisten lippu
Ruotsinsuomalaisten lippu
Väkiluku 719 000 ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa polvessa (31.12.2016)[1]
Kielet suomi, meänkieli, ruotsi
Uskonnot luterilaisuus
Sukulaiskansat suomalaiset
Huomautukset
Suomea tai/ja meänkieltä ymmärtäviä kaikkialla Ruotsissa (Tukholman läänissä määrällisesti eniten, Norrbottenin läänissä suhteellisesti eniten).[2]
Suomenkielisten prosenttiosuus väestöstä Etelä-Ruotsin kunnissa vuonna 2005.

Ruotsinsuomalaiset (ruots. sverigefinnar tai sverigefinländare) ovat äidinkielenään suomen kieltä tai meänkieltä puhuvia Ruotsin asukkaita. Etnisesti he ovat suomalaisia, vaikka osa ei enää osakaan suomea[3]. Laajemmin käsitettynä termi tarkoittaa kaikkia Suomesta Ruotsiin muuttaneita, jolloin mukaan lasketaan myös suomenruotsalaiset muuttajat, joiden lukumäärä on noin 170 000.

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään Ruotsissa Carl Axel Gottlundin syntymäpäivänä 24. päivänä helmikuuta. Gottlund teki 1800-luvun alussa tunnetuksi Ruotsin keskiosissa asuneet, sorrettuna eläneet metsäsuomalaiset.[4]

Tornionlaakson meänkieliset länsipohjalaiset katsotaan muista ruotsinsuomalaisista eroavaksi ryhmäksi, koska he polveutuvat jo keskiajalla muodostuneesta Pohjois-Ruotsin suomenkielisestä väestöstä, joka jäi vuonna 1809 osaksi Ruotsia Haminan rauhassa.[5] Muuten Ruotsin suomenkielinen vähemmistö on muodostunut pääasiassa 1900-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneen maahanmuuton seurauksena. Arvioidaan, että noin 220 000 Ruotsin asukasta puhuu suomea äidinkielen tasolla.[6]

Monet Suomesta Ruotsiin muuttaneista ovat olleet ruotsinkielisiä Suomen rannikkoalueilta: 1950-luvulla ruotsinkielisiä oli jopa puolet muuttaneista ja sen jälkeen noin 20–25 prosenttia. On arvioitu, että ruotsinkielisten osuus kaikista Suomesta muuttaneista on noin neljäsosa.[6][7] Kaikki ruotsinsuomalaiset eivät kuitenkaan osaa ruotsia. Käsitteen ”ruotsinsuomalainen” voikin ruotsiksi kääntää myös ”sverigefinländare”, joka ei viittaa äidinkieleen tai etniseen ryhmään. Tilastot ruotsinsuomalaisista koskevat yleensä tätä laajaa ryhmää, jossa on mukana kaikki ne, joilla on juuria Suomessa, äidinkielestä tai etnisestä taustasta riippumatta.

Esihistorialliselta ajalta 1600-luvulle

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin alueella on jo esihistoriallisella ajalla asunut suomalais-ugrilaista kieltä puhuvia väestöryhmiä, kuten saamelaisten esivanhempia. Tiiviitä yhteyksiä Suomeen ja Viroon pitäneet itämerensuomalaiset ryhmät asuttivat 800-luvun keskivaiheilla eaa. myös Keski-Ruotsin rannikkoaluetta.[8]

Tukholman kaupunki houkutteli keskiajalla siirtolaisia Suomesta sekä ruotsin- että suomenkielisiltä alueilta.[9] Tukholmassa oli 1600-luvun lopulla noin 30 000 asukasta, joista lähes 3 000 oli suomalaisia. Suomalaisia toimi 1600-luvun Tukholmassa erityisen runsaasti kirvesmiehinä, nuottakalastajina sekä esimerkiksi viinin- ja raudankantajien ammattikunnissa ja palvelusväkenä, piikoina ja renkeinä.[10] Ammattikuntarakenne ryhmitti merkittävän osan Tukholman suomalaisasutuksesta Södermalmille.[11]

Ruotsin pohjoisosat saivat keskiajalla suomenkielistä uudisasutusta, josta Tornionlaakson meänkieltä puhuvat länsipohjalaiset polveutuvat. 1600-luvulla Keski- ja Pohjois-Ruotsin erämaihin siirtyi kaskenpoltolla eläviä savolaistaustaisia uudisraivaajia. Nämä metsäsuomalaiset (ruots. skogsfinnar) sulautuivat lopullisesti ruotsinkieliseen väestöön 1900-luvun alussa jättäen kuitenkin muistoksi itsestään suomalaisperäistä paikannimistöä.

Meänkieli koostuu suomen kielen peräpohjalaisiin murteisiin kuuluvista Ruotsissa puhuttavista Jällivaaran murteista ja niistä Tornion murteista, joita puhutaan Tornionlaakson länsipuolella. Ruotsi kuitenkin pitää meänkieltä virallisena vähemmistökielenä muun muassa suomen rinnalla. Jälkiä ja tietoja vanhasta maahanmuutosta löytyy eri puolilta Keski- ja Pohjois-Ruotsia. Merkkejä muutosta on jo ristiretkiä edeltävältä ajalta.[12] Huhtikuussa 2000 Ruotsin valtio tunnusti suomen viralliseksi vähemmistökieleksi ja suomalaiset viralliseksi kansalliseksi vähemmistöksi.

1900-luvulta 2000-luvulle

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nykyisin ruotsinsuomalainen vähemmistö koostuu pääosin niistä suomalaisista, jotka siirtyivät Ruotsiin 1900-luvulla sekä heidän jälkeläisistään. Suomalaisten muutto Ruotsiin kasvoi huomattavaksi toisen maailmansodan päätyttyä. Sodan aikana Suomen puolustusvoimien niin sanotuissa jatkosodan heimosoturiyksiköissä palveli myös ruotsinsuomalaisia taistelijoita. Viisumipakko poistettiin Ruotsiin muuttavilta suomalaisilta vuonna 1949.[13]

1960- ja 1970-luvun taitteessa muuttoliike Suomesta Ruotsiin oli voimakkaimmillaan. Vuosina 1960–1979 tehtiin noin 322 000[14] muuttoa Suomesta Ruotsiin. Tosin varsinainen muuttajien määrä ei ollut yhtä suuri, koska tilastot eivät ota huomioon, että sama henkilö on voinut muuttaa useasti Ruotsiin. Siirtolaisuutta vauhditti Ruotsissa vallinnut työvoimapula ja aktiivinen työvoiman värväystoiminta. Suomessa taas työntävinä tekijöinä olivat muun muassa työttömyys, maatalouden vähenevä merkitys, suuret ikäluokat ja Neuvostoliiton Suomen-politiikkaa kohtaan tunnettu pelko.[15] Suomalaisia lasketaan muuttaneen vuosina 1969 ja 1970 Ruotsiin jopa 40 000 henkilöä vuodessa.

Monilla tuohon aikaan Ruotsiin muuttaneilla oli suunnitelmana vain ansaita rahaa muutaman vuoden ajan ja palata sen jälkeen Suomeen. Tämän vuoksi monet muuttajat eivät pitäneet tarpeellisena opetella ruotsia. Kielen huono hallinta vaikutti erityisesti perheen mukana muuttaneisiin lapsiin. Ruotsalaisissa kouluissa opetus tapahtui ruotsiksi, eivätkä suomalaiset lapset pystyneet seuraamaan opetusta. Suomessa hyvin menestyneitä lapsia joutui erityisluokille, ja vain harva suomalaisnuori suoritti lukion.[16] Kouluongelmaa yritettiin ratkaista lähettämällä Suomesta Ruotsin kouluihin suomenkielisiä opettajia, joiden avulla haluttiin ylläpitää suomen kielen taitoa, mikä oli tärkeää mahdollisen paluumuuton kannalta. Lähetettyjen opettajien määrä jäi kuitenkin vähäiseksi.[16]

Kielitaidon puute haittasi myös aikuisten asiointia viranomaisten kanssa, sillä 55 prosenttia suomalaissiirtolaisista ei osannut lainkaan ruotsia. Tulkkien saatavuus oli huonoa. Ruotsin parempi elintaso houkutteli myös alkoholisoituneita ja rikollisia suomalaisia Ruotsiin, mikä näkyi heti Ruotsin poliisin tilastoissa.[16]

1990-luvulla suomalaisia muutti Ruotsiin enää noin 3 000 vuodessa ja 2000-luvulla paluumuutto onkin ylittänyt Ruotsiin suuntautuvan muuttoliikkeen hienoisesti.

Tilastotietoa ruotsinsuomalaisista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisuradion Statistiska centralbyrånilta tilaaman selvityksen mukaan Ruotsissa asui vuoden 2016 lopussa noin 720 000 suomalaistaustaista.[1] Vuoden 2008 lopussa vastaava luku oli noin 675 000.[17] Sisuradion mukaan suomalaistaustaisten lukuihin sisältyvät[1]

 • Suomessa syntyneet (153 620 henkeä),
 • ne, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa (262 836 henkeä) sekä
 • ne, joiden isovanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa (302 723 henkeä).

Statistiska centralbyrånin tilastotietokantojen mukaan Ruotsissa asui vuoden 2011 lopussa

 • 166 723 Suomessa syntynyttä[18] ja
 • 67 936 Suomen kansalaista.[19]

Statistiska centralbyrån on julkaissut myös tilaston Ruotsin väestön syntymämaista ja syntyperistä vuosien 2011 ja 2012 osalta. Tilaston perusteella:

Syntymämaa tai syntyperä Henkeä
(31.12.2011)[20]
Henkeä
(31.12.2012)[21]
Suomessa syntyneitä 166 723 163 867
Ruotsissa syntyneitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa 63 701 63 499
Ruotsissa syntyneitä, joiden isä syntynyt Suomessa ja äiti jossain muussa maassa kuin Ruotsissa tai Suomessa 4 327 4 376
Ruotsissa syntyneitä, joiden äiti syntynyt Suomessa ja isä jossain muussa maassa kuin Ruotsissa tai Suomessa 13 776 13 800
Ruotsissa syntyneitä, joiden isä syntynyt Suomessa ja äiti Ruotsissa 65 016 65 267
Ruotsissa syntyneitä, joiden äiti on syntynyt Suomessa ja isä Ruotsissa 114 140 114 140
Yhteensä 427 683 424 949

Vuoden 1980 lopussa Ruotsissa asui 251 168 Suomessa syntynyttä.[22] Tämän jälkeen Suomessa syntyneiden määrä on ollut laskusuunnassa.

Ruotsin Suomessa syntyneet asukkaat ovat ikääntyneitä: suomalaissyntyisillä naisilla keski-ikä oli 61 vuotta ja miehillä 59 vuotta. Noin 60 prosenttia suomalaissyntyisistä Ruotsissa on naisia ja 40 prosenttia miehiä.[23]

Ruotsinsuomalaiset kunnittain

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsin tilastoviranomaisen Statistiska centralbyrånin julkaisuissa on tilastoja Suomen kansalaisten ja Suomessa syntyneiden määrästä kunnittain. Seuraavassa oleva tilasto kuvaa tilannetta 31.12.2009.[24] Tilastosta on poimittu tähän vain ne Ruotsin kunnat, joissa Suomessa syntyneiden määrä tai väestöosuus on suurehko.

Kunnat, joissa yli 1 500 Suomessa syntynyttä:

Kunta Suomessa
syntyneitä[24]
%
Tukholman kunta 18 273 2,2
Göteborgin kunta 7 399 1,5
Eskilstunan kunta 5 212 5,5
Västeråsin kunta 4 549 3,3
Södertäljen kunta 4 522 5,3
Boråsin kunta 3 816 3,7
Haaparannan kunta 3 733 36,9
Botkyrkan kunta 3 438 4,2
Huddingen kunta 2 908 3,0
Uppsalan kunta 2 886 1,5
Haningen kunta 2 637 3,5
Nackan kunta 2 590 2,9
Upplands Väsbyn kunta 2 412 6,2
Norrköpingin kunta 2 340 1,8
Järfällan kunta 2 253 3,5
Uumajan kunta 2 085 1,8
Norrtäljen kunta 2 065 3,7
Luulajan kunta 2 048 2,8
Örebron kunta 1 690 1,3
Malmön kunta 1 678 0,6
Solnan kunta 1 673 2,5
Gävlen kunta 1 625 1,7
Sigtunan kunta 1 541 3,9
Sundsvallin kunta 1 541 1,6
Köpingin kunta 1 508 6,1

Kunnat, joissa alle 1 500 Suomessa syntynyttä, mutta väestöosuus vähintään 4,0 prosenttia:

Kunta Suomessa
syntyneitä[24]
%
Ylitornion kunta 948 19,3
Skinnskattebergin kunta 414 9,1
Pajalan kunta 559 8,9
Oxelösundin kunta 638 5,7
Hälleforsin kunta 415 5,7
Nykvarnin kunta 522 5,7
Olofströmin kunta 739 5,6
Kungsörin kunta 438 5,4
Norbergin kunta 284 5,0
Håbon kunta 960 4,9
Hoforsin kunta 473 4,8
Storforsin kunta 207 4,7
Ljusnarsbergin kunta 220 4,4
Smedjebackenin kunta 455 4,2
Trosan kunta 479 4,2
Avestan kunta 906 4,2
Lilla Edetin kunta 513 4,0
Flenin kunta 642 4,0

Edellä olleissa luvuissa eivät ole mukana Suomessa syntyneiden Ruotsissa saamat lapset. Tarkat tilastot toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisten määristä kunnittain selviävät Sisuradion vuonna 2017 teettämästä tilastosta.[25] Kyseisessä tilastossa on ilmoitettu

 • Suomessa syntyneet
 • muualla kuin Suomessa syntyneet, joiden vanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa
 • muualla kuin Suomessa syntyneet, joiden isovanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa.

Tämän tilaston mukaan edellä lueteltuihin kolmeen ryhmään kuuluvia henkilöitä on määrällisesti eniten Tukholmassa (76 600 henkeä eli 8,2 % väestöstä). Suhteellisesti eniten näihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä asuu Haaparannalla (7 356 henkeä eli 74,6 % väestöstä).[25]

Länsipohjan suomalaiset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pääartikkeli: Länsipohjalaiset

Nykyiseen Norrbottenin lääniin Tornionjoen länsipuolelle jäi Haminan rauhassa vuonna 1809 myös suomenkielistä väestöä. He eivät ole mukana edellä olevissa tilastoissa, jotka perustuvat henkilön itsensä tai hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa syntymämaahan.

Vuoden 1930 väestönlaskennan mukaan Ruotsissa asui 33 929 suomalaista (ruots. finnar). Heistä Norrbottenin läänissä asui 32 736 suomalaista eli 96,5 prosenttia. Oheisessa taulukossa esitetään eri kansallisuuksien lukumäärä ja osuus väestöstä Norrbottenin läänin varsinaisen suomalaisalueen kunnissa vuonna 1930.[26]

Norrbottenin läänin kunnat 1952. Entisestä Jukkasjärven kunnasta oli 1948 tullut Kiirunan kaupunki.
Kunta Suomalaisia % Saamelaisia % Ruotsalaisia % Yhteensä
Jällivaara (ruots. Gällivare) 6 440 31,8 587 2,9 13 225 65,3 20 252
Jukkasjärvi 5 201 28,0 836 4,5 12 538 67,5 18 575
Pajala 3 789 78,1 141 2,9 922 19,0 4 852
Ylitornio (ruots. Övertorneå) 3 499 71,3 1 408 28,7 4 907
Alatornio (ruots. Nedertorneå) 2 378 57,0 1 794 43,0 4 172
Korpilompolo (ruots. Korpilombolo) 2 109 76,8 47 1,7 590 21,5 2 746
Karunki (ruots. Karl Gustav) 1 886 65,3 1 002 34,7 2 888
Täräntö (ruots. Tärendö) 1 752 88,4 65 3,3 165 8,3 1 982
Hietaniemi 1 622 65,2 62 2,5 804 32,3 2 488
Junosuvanto (ruots. Junosuando) 1 125 83,5 39 2,9 183 13,6 1 347
Haaparanta (ruots. Haparanda) 988 39,2 1 532 60,8 2 520
Kaaresuvanto (ruots. Karesuando) 577 53,1 418 38,5 91 8,4 1 086
Yhteensä 31 366 46,3 2 195 3,2 34 254 50,5 67 815

Yhteensä näissä kunnissa asui 31 366 suomalaista, joten muualla Norrbottenin läänissä suomalaisia asui vielä 1 370 henkeä. Luettelo vastaa vanhaa kuntajakoa, joka on sittemmin muuttunut. Luettelon kunnista Jällivaara muodostaa nykyään Jällivaaran kunnan. Jukkasjärvi ja Kaaresuvanto puolestaan muodostavat Kiirunan kunnan. Pajala, Korpilompolo, Tärentö ja Junosuvanto taas muodostavat Pajalan kuntaan. Ylitornion kuntaan kuuluvat luettelossa mainitut Ylitornio ja Hietaniemi. Haaparannan kunta on muodostettu Alatorniosta, Karungista ja luettelossa toiseksi alimmaisena olevasta Haaparannan kaupungista.

Suomea puhuvan tai ymmärtävän väestön määrä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sisuradion vuonna 2005 teettämän Ruotsin 9–79-vuotiasta väestöä koskeneen kyselyn mukaan 3,5 prosenttia Ruotsin väestöstä puhui tai ymmärsi suomen kieltä, 0,5 prosenttia meänkieltä ja 1,2 prosenttia molempia. Yhteensä 399 000 henkilöä, 5,2 prosenttia väestöstä puhui tai ymmärsi suomea, meänkieltä tai molempia.[2]

Yhdeksällä Ruotsin Radion P4-paikalliskanava-alueella suomea tai meänkieltä puhuvien tai ymmärtävien väestöosuus ylitti koko Ruotsin keskiarvon. Nämä alueet olivat:[2]

Paikalliskanava-alue Lääni Suomenkielisiä %
Norrbotten Norrbottenin lääni 60 000 27,7
Sjuhärad entisen Älvsborgin läänin eteläosa (Sjuhärad) 12 000 7,0
Sörmland Södermanlandin lääni 16 000 7,0
Västmanland Västmanlandin lääni 14 000 6,5
Stockholm Tukholman lääni 102 000 6,4
Västerbotten Västerbottenin lääni 13 000 5,7
Taalainmaa Taalainmaan lääni 13 000 5,6
Uppland Uppsalan lääni 14 000 5,6
Gävleborg Gävleborgin lääni 13 000 5,3

Ruotsinsuomalaisten lehdet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ruotsinsuomalaiset koulut

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viidessä Ruotsin kunnassa toimii ruotsinsuomalainen koulu, joissa opetusta annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi:

Lisäksi ainakin Göteborgissa ja Örebrossa on ollut ruotsinsuomalaiset koulut, jotka on lakkautettu vuosina 2017 ja 2014 rahoitusongelmien ja vähäisen oppilasmäärän vuoksi.[39][40]

 1. a b c Vuonokari, Kaisa, Laitinen, Merja & Karlsson, Veronica: Ruotsissa on nyt 719 000 suomalaistaustaista 24.2.2017. Sveriges Radio. Viitattu 27.8.2018. (suomeksi)
 2. a b c Radioundersökningsbolaget RUAB: Hur svenska folket talar och förstår finska och meänkieli samt en kartläggning av radiovanor (DOC) 28.10.2005. Sveriges Radio. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 3. Ruotsissa suomi elää ja kuihtuu Kaleva. 9.7.2010. Viitattu 2.9.2023.
 4. Metsäsuomalaiset loitsuivat itsensä unohduksiin. Yle Elävä Arkisto. Viitattu 17.6.2014.
 5. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 115-116
 6. a b http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225395/FULLTEXT03
 7. http://www.vasa.abo.fi/users/jsaarela/manuscripts/Ekonomisk%20Debatt,%202006,%2034%286%29,%2056-65.pdf
 8. Valter Lang: Homo Fennicus – Itämerensuomalaisten etnohistoria, s. 269–273. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2020.
 9. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 20
 10. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 64-65
 11. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 68
 12. Korkiasaari, Jouni & Tarkiainen, Kari: Suomalaiset Ruotsissa, s. 19. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 3. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2000. ISBN 951-9266-71-2. (suomeksi)
 13. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 149
 14. http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Befolkningsstatistik/Befolkning%20Befolkningsforandringar%201979%20Del%203.pdf
 15. Suomalaiset Ruotsissa 2000, 148
 16. a b c Finne - ruotsinsuomalaiset, viitattu 7.5.2016
 17. Elli Heikkilä: Siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin 1960-luvulla ja tämän päivän maastamuuton kuva – mitä olemme oppineet, mitä opittavaa vielä olisi? (PDF) 28.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti. Arkistoitu 14.9.2015. Viitattu 8.6.2015.
 18. Utrikes födda i riket efter födelseland, ålder och kön. År 2000-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 19. Utländska medborgare i riket efter medborgarskapsland, ålder och kön. År 1973-2011 Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 20. Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2011 (XLS) 22.3.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 21. Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2012 (XLS) 20.2.2013. Statistiska centralbyrån. Viitattu 9.3.2013. (ruotsiksi)
 22. Del 3. Fördelning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap i kommuner m m (PDF) Folkmängd 31 dec 1980. Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 23. Finland vanligaste ursprungslandet för utrikes födda 1.6.2012. Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 24. a b c Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (Folkmängd – Kommuner och kommungrupper, 1.4.3 Utrikes och inrikes födda kommunvis efter födelseland den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010) Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 25. a b Statistiska centralbyrån: SCB:n tilasto ruotsinsuomalaisista (XLS) Sisuradio. Viitattu 27.8.2018. (ruotsiksi)
 26. V. Trosbekännelse. Främmande stam. Främmande språk m.m. (PDF) Folkräkningen den 31 december 1930. Statistiska centralbyrån. Viitattu 8.11.2012. (ruotsiksi)
 27. Haparandabladet/Haaparannanlehti
 28. Liekki
 29. Sveriges Radio: PÄIVÄLEHDEN KONKURSSI - Suomen kieli Ruotsissa - Sisuradion teemasivu sverigesradio.se. Viitattu 3.11.2012.
 30. Ruotsin Suomalainen (Arkistoitu – Internet Archive)
 31. Sheriffi (Arkistoitu – Internet Archive)
 32. Suomen Uutisviikko
 33. Yks'Kaks (Arkistoitu – Internet Archive)
 34. Uusi kotisivu julkaistaan pian Eskilstunan ruotsinsuomalainen koulu. Viitattu 11.7.2017.
 35. Upplands Väsbyn Ruotsinsuomalainen koulu Upplands-Väsbyn kunta. Arkistoitu 22.7.2017. Viitattu 11.7.2017.
 36. Sverigefinska skolan i Botkyrka www.sverigefinskaskolan.com. Viitattu 11.7.2017. (ruotsiksi)
 37. Kistan ruotsinsuomalainen koulu
 38. Sverigefinska skolan i Stockholm www.sverigefinskaskolan.eu. Viitattu 11.7.2017. (ruotsiksi)
 39. Hoppu, Lotta: Göteborgin Ruotsinsuomalainen koulu suljetaan - Sisuradio Sisuradio. 15.12.2016. Sveriges Radio. Viitattu 11.7.2017.
 40. Liekola, Heidi; Suomela, Pia-Mari: Örebron koulu meni konkurssiin SVT Uutiset. 3.9.2014. SVT. Viitattu 11.7.2017.

Kirjallisuutta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]